Bibliografia românească modernă

Addenda
  1) Abecedar ruso-român. Addenda
 • Opera
 • Imagini
Abecedar ruso-român. Addenda
• *Abecedar ruso-roman. - Chişinău : [s.n.], 1830-[18]40. - 56 p.
*Lipsă fonduri BAR
Vezi : David, Alexandru. Tipăriturile româneşti în Basarabia sub stăpânirea rusă : (1812-1918). Chişinău : Universitas 1993, p. 75.

Nu exista imagini
  2) ABT, ANTONIUS (1841-1895). Addenda
 • Opera
 • Imagini
*Lipsă fonduri BAR
Vezi: https://www.viaf.org/viaf/241015111/Abt,_Antonius_1841-1895 (accesat: 28.11.2022)
Vezi şi : https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Abt?fbclid=IwAR2d-N-ov6U3dwMLIitCk9ZP-_Tt8TTZI5ctu7hbCPpZvgws6MF-yeuh6KU (accesat: 28.11.2022)
Trad. tit: Biserica Catolică din România, în special din Țara Românească, precum și din Bulgaria o schiță istorică și statistică
Subiecte:
România - Biserica catolică - Istorie
Bulgaria - Biserica catolică - Istorie
~ *Überblick über die Geschichte des katholischen Schulwesens in den Diöcesen Nicopolis und Bukarest / Anton Abt. - Bukarest : Göbl, 1880.
*Lipsă fonduri BAR
Vezi: https://www.viaf.org/viaf/241015111/Abt,_Antonius_1841-1895 (accesat: 28.11.2022)
Vezi şi : https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Abt?fbclid=IwAR2d-N-ov6U3dwMLIitCk9ZP-_Tt8TTZI5ctu7hbCPpZvgws6MF-yeuh6KU (accesat: 28.11.2022)
Trad. tit: Privire de ansamblu asupra istoriei sistemului școlar catolic din eparhiile Nicopole și București.
Subiecte:
Bucureşti, oraş (România) - Învăţământ confessional - Istorie
Nicopole, oraş (Grecia) - Învăţământ confessional
Religie Creştină Catolică
Învăţământ confessional

ABT, ANTONIUS (1841-1895). Addenda
~ *Bericht über die römisch-katholischen Bischöflichen Knabenschulen für die Schuljahre 1879-1880 nebst einem Ueberblicke über die Geschichte des katholischen Schulwesens in den Diöcesen Nicopolis und Bukarest / Anton Abt. - Bukarest : [s.n.], 1880.
*Lipsă fonduri BAR
Vezi : https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Abt?fbclid=IwAR2d-N-ov6U3dwMLIitCk9ZP-_Tt8TTZI5ctu7hbCPpZvgws6MF-yeuh6KU (accesat: 28.11.2022)
Trad. tit: Raport despre școlile episcopale de băieți romano-catolice pentru anii școlari 1879-1880 împreună cu o privire de ansamblu asupra istoriei sistemului școlar catolic în eparhiile Nicoplis și București.
Subiecte:
Bucureşti, oraş (România) - Învăţământ confessional - Istorie
Bucureşti, oraş (România) - Învăţământ confesional : 1879-1880 - Raport
Nicopole, oraş (Grecia) - Învăţământ confessional
Nicopole, oraş (Grecia) - Învăţământ confesional : 1879-1880 - Raport
Religie Creştină Catolică
Învăţământ confessional
~ *Die Katholische Kirche in Rumänien, insbesondere in der Walachei, sowie in Bulgarien : eine historische und statistische Skizze / Anton Abt. - Würzburg : Woerl, 1879.
Nu exista imagini
  3) Adatok a XI. zászlóalj történetéhez te kinte ttel az erdélyi 1848-1849-ki eseményekre. Addenda
 • Opera
 • Imagini
Adatok a XI. zászlóalj történetéhez te kinte ttel az erdélyi 1848-1849-ki eseményekre. Addenda
• *Adatok a XI. zászlóalj történetéhez te kinte ttel az erdélyi 1848-1849-ki eseményekre / egy honvéd magánjegyzete. - Kolozsvár [Cluj] : Gámá n Ján os könyvnyomdája, 1868. - 122 p. ; 18 cm.
Trad. tit.: Date despre istoria Batalionului 11 cu evenimentele din 1848-1849 în Transilvania.
Autorul nu a fost identificat
*Lipsă fonduri BAR
Publicaţia se găseşte în fondurile Bibliotecii Judeţene, Târgu-Mureş cu cota: D 42886 ; D 60726
Descrierea după: Biblioteca Judeţeană Mureş. Bibliografia locală retrospectivă a judeţului Mureş. Târgu-Mureş, 2005, p. 191, format pdf. http://www.bjmures.ro/bd/F/001/01/F00101.pdf (consultat: 04.05.2020)
Subiecte:
Istorie militară. Războaie - Ungaria : 1848-1849
Transilvania, regiune - Istorie. România : 1848-1849

Nu exista imagini
  4) AJTAI, GYULA. Addenda
 • Opera
 • Imagini
AJTAI, GYULA. Addenda
În colaborare.
KOVÁCS, SAMU
~ *Hatósági szabályrendeletek / Kovács Samu polgármester-helyettes, Ajtai Gyula főjegyző. - Marosvásárhely [Târgu Mureș] : Ny. Imreh Sándor az Ev. Ref. Főtanoda betűivel, 1881. - 19 p. ; 22 cm.
Note de continut : A M.- Vásárhelyi Sz. Kir. Város területén előforduló építkezésekre nézve ; A tűzbizto nság érdekében ; A köztisztaságra nézve.
*Lipsă fonduri BAR
Publicaţia se găseşte în fondurile Bibliotecii Judeţene, Târgu-Mureş cu cota: D 37760 : D 38022 ; D INF. 60625
Descrierea după: Biblioteca Judeţeană Mureş. Bibliografia locală retrospectivă a judeţului Mureş. Târgu-Mureş, 2005, p. 183, format pdf. http://www.bjmures.ro/bd/F/001/01/F00101.pdf (consultat: 04.05.2020)
Subiecte:
Târgu-Mureș, oraș (România ) - Administrație locală : 1880

Nu exista imagini
  5) Al'bom uzorov moldovskih kovrov. Addenda
 • Opera
 • Imagini
Al'bom uzorov moldovskih kovrov. Addenda
~ *Al'bom uzorov moldovskih kovrov = Albumul ornamentelor de covóre moldovenesci / risoval G. Remmer ; [prefaţă de P. Gore]. - Ediţia Zemstvovlui al Basarabiei, Kişinev. - Kišinev : [s.n.], 1912 (Lepzig : Brockhaus , 1912). - [27] p. : 25 des. color.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi: http://locals.md/2016/albom-uzorov-moldavskih-kovrov-1912-goda/
(consultat: 07.12.2016)
Subiecte:
Artă populară

Nu exista imagini
  6) ALBULESCU, CONSTANTIN M. Addenda
 • Opera
 • Imagini
ALBULESCU, CONSTANTIN M. Addenda
Despre.
IONESCU, BARBU G.
~ Carte de hotărnicie a moşiei Roşia-Timişani situată în hotarul comunei Roşia judeţul Gorjiu proprietate a d-lui Const. M. Albulescu şi a cimpărătorilor de la d-l Dincă Schileru / lucrată de inginerul-hotarnic Barbu G. Ionescu, Târgu-Jiu. - Târgu-Jiu : Tipografia română Marin Petrescu & R. Mangu, 1910. - 8 p. ; 32 cm. (III 410436).
Subiecte:
Albulescu, Constantin M. - Proprietăţi
Roşia-Timişani - Proprietate - Roşia, comună (România)
Proprietate funciară
Cadastrare

Nu exista imagini
  7) Albumul Bunea. Addenda
 • Opera
 • Imagini
Albumul Bunea. Addenda
~ *Albumul Bunea / îngrijit de Alexandru Lupeanu-Melin. - Blaj : [s.n.], 1910.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi : Mârza, Eva; Rus, Anton. Bibliografia cărţilor blăjene de la începuturile tipografiei până la anul 1948. Blaj : Buna Vestire, 2004, p. 48.
Pentru alte lucrări de acelaşi autor vezi: http://www.biblacad.ro/bnr/search_rezultate_PPR.php

Nu exista imagini
  8) Albumul ornamentelor de covoare moldoveneşti. Addenda
 • Opera
 • Imagini
Albumul ornamentelor de covoare moldoveneşti. Addenda
~ *Al'bom uzorov moldovskih kovrov = Albumul ornamentelor de covóre moldovenesci / risoval G. Remmer ; [prefaţă de P. Gore]. - Ediţia Zemstvovlui al Basarabiei, Kişinev. - Kišinev : [s.n.], 1912 (Lepzig : Brockhaus , 1912). - [27] p. : 25 des. color.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi: http://locals.md/2016/albom-uzorov-moldavskih-kovrov-1912-goda/ (consultat: 07.12.2016)
Subiecte:
Artă populară

Nu exista imagini
  9) ALDESCU, PAUNICA GH. Addenda
 • Opera
 • Imagini
ALDESCU, PAUNICA GH. Addenda
Despre.
CRĂCIUNESCU, G., topograf
~ Carte de hotarnicie : proprietatea d-nei Paunica Gh. Aldescu cei 60 stj. din hotarul comuni [i.e. comunei] Cernaia / de G. Crăciunescu, inginerul-hotarnic, 1909. - Turnu-Severin : Tipo-Litografia I. Samitca & D. Baraş, 1909. - 8 p. : tab. ; 32 cm. (III 465212).
Subiecte:
Aldescu, Paunica Gh. - Proprietate
Proprietate funciară
Cadastrare

Nu exista imagini
  10) ALDINI, IOAN. Addenda
 • Opera
 • Imagini
ALDINI, IOAN. Addenda
~ *De comun folositoare şi uşor de prindere învăţături despre scutitoarele mijlociri încotro parei de foc (Feuersbrunst) / de Cavalerul Ioan Aldini împreunămădulariu a K.K. Institut din Mailand pentur Ches: Căr: Pompierii Cu unele luări de seamă pentru cei Maimari spre stîngere focului rînduiţi, şi pentru capitanii Pompierilor. - Buda : Typariul Crăieştii Universitatea Ungureşti, 1834. - 8 p. : il.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi : Mălinaş, Constantin. Contribuţii la Bibliografia Românească Modernă, volumul întâi (1984). În: Societatea de Ştiinţe Filologice din R.S.R. Buletinul Societăţii pe anul 1985, p. 13

Nu exista imagini
  11) ALECSANDRI, VASILE (1821-1890) Addenda
 • Opera
 • Imagini
ALECSANDRI, VASILE (1821-1890) Addenda
Co-autor.
~ *Rumins'ki poeti : [antologie de versuri] / [per. Vasil' Ŝurat]. - L'viv : Nakladnom A. Hojnackogo, 1903. - p. 61-92.
Publicat în: Poeziâ XIX vika : [antologie] / [per. Vasil' Ŝurat] ; vidaniĕ K. Studins'kij. - L'viv : Nakladnom A. Hojnackogo, 1903. - 96 p.
*Lipsa fonduri BAR
Descrierea după: Ukrainomovna kniga u fondah Nacional'noi Biblioteki Ukraini imeni V. I. Vernadskogo : 1798-1923. Tom 1. 1798-1911. Kiev , 2003, p. 391
Vezi şi: https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=11337 (consultat: 27.05.2020)
Cuprinde și poezii de: Boliac, Cezar (1813-1881) ; Alecsandri, Vasile (1821-1890) ; Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) ; Creţeanu, George (1829-1887) ; Şerbănescu, Theodor (1839-1901) ; Candiano-Popescu, Alexandru (1841-1901) ; Negruzzi, Iacob (1842-1932) ; Eminescu, Mihai (1850-1889) ; Carmen Sylva (1843-1916)
Subiecte:
Literatură română - Poezie - Traduceri
Literatură europeană - Poezie - Traduceri
Literatură franceză - Poezie
Literatură italiană

Nu exista imagini
  12) ALEKSANDRENKO, VASILIY N. (1861-1909). Addenda
 • Opera
 • Imagini
ALEKSANDRENKO, VASILIY N. (1861-1909). Addenda
Editor.
VOLTAIRE (1694-1778)
~ [Scrisori adresate prinţului A. D. Cantemir] : [la 13 martie şi, respectiv, 19 aprilie 1739] / [Voltaire] ; [publicate cu note explicative de Ioan Câmpineanu-Cantemir, după : L. N. Maykov, Matériaux sur la biographie du Prince A. D. Cantémir, avec introduction et notes du Professeur V. N. Alexandrenko. Saint-Pétersbourg, Imprimerie de l'Académie Impériale des Sciences, 1903] ; traduction en langue française [...] d'après la traduction délivrée par M. Raoul Klépal, traducteur juré près la Cour d'Appel de Paris, à la date du neuf septembre mil neuf cent huit... . - Paris : C. Lavialle, [1909]. - [7] p. ; 21 cm. (II 22375).
Datat după: Bibliografia Românească Modernă, vol. IV, nr. 72105, unde se descrie un exemplar incomplet al acestui titlu (II 176403), cu menţiunea suplimentară : "Feuille volante d'avril 1909 reproduite à Bucarest le 19 mai (1er juin) 1909 dans l'Indépendance Roumaine, journal du parti libéral".
Diferă de exmplarul cu cota II 176403 prin tipar.
Subiecte:
Cantemir, Dimitrie (1673-1723)
Cantemir, Antioh (1708?-1744)
Moldova, principat
Istoria românilor
Corespondenţă

Nu exista imagini
  13) ALEXICI, GHEORGHE (1864-1936). Addenda
 • Opera
 • Imagini
ALEXICI, GHEORGHE (1864-1936). Addenda
~ *Cercătări asupra obârşiei limbii române / popa Coresi. - [S.l.] : [s.n.], 1895.
*Lipsă fonduri BAR
Vezi : Negrilă, Iulian (coord.). Dicţionarul scriitorilor arădeni : sec. XIX-XX. Arad : Editura Vasile Goldiş, 2009, p. 9
~ *Az oláh nyelv és nemzet megalakulása / Alexics György. - Budapest : Franklin Ny., 1888. - 16 p. : 21 cm.
*Lipsă fonduri BAR
Vezi : http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html
(consultat: 29.05.2017)
Trad. tit.: Limba română şi formarea naţiunii.

Nu exista imagini
  14) ALSCHER, OTTO (1880-1945). Addenda
 • Opera
 • Imagini
ALSCHER, OTTO (1880-1945). Addenda
~ Gogan und das Tier : roman / von Otto Alscher. - Berlin : Fleischel, 1912. - 208 p. (I 437530)
Trad. tit.: Gogan şi animalul.
Subiect: Literatură germană (România)
~ *Ich bin ein Flüchtling / von Otto Alscher. - Berlin : Fleischel, 1909.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi: Dicţionar al scriitorilor din Banat. Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2005, p. 34
Trad. tit.: Sunt un fugar.
Subiect:
Literatură germană (România).
~ *Die Kluft. Rufe von Menschen und Tieren / von Otto Alscher. - München : Langen, 1917. - 117 p. - (Langens Mark-Bücher ; bd. 20).
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi: Dicţionar al scriitorilor din Banat. Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2005, p. 34
Vezi şi: https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&query=idn%3D578738856 (accesat: 23.06.2017).
Trad. tit.: Abisul. Strigăte de oameni şi animale.
Subiect:
Literatură germană (România)
~ Mühselige und Beladene : novelen / von Otto Alscher. - Berlin : Fleischel, 1910. - 221 p. ; 19 cm. (In 458899).
Trad. tit.: Chinuiţi şi oropsiţi.
Subiect:
Literatură germană (România)
~ *Wie wir leben und lebten : erzählungen / von Otto Alscher. - Timişoara : Kulturverb., 1914. - 91 p. - (Deutschbanater Volksbücher ; 12).
*Lipsă fonduri BAR
Vezi şi: https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&query=idn%3D578738864 (accesat: 23.06.2017)
Trad. tit.: Cum trăim şi cu trăiam: povestiri
Subiect:
Literatură germană (România)
~ *Zigeuner : novellen / von Otto Alscher. - München : Langen, 1914. - 163 p.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi: Dicţionar al scriitorilor din Banat. Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2005, p. 34
Vezi şi: https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&query=idn%3D579082997 (accesat: 23.06.2017).
Trad. tit.: Ţiganii: nuvele.
Subiect:
Literatură germană (România)

Nu exista imagini
  15) Alsófehér vármegye természeti viszonyainak leirása. Addenda
 • Opera
 • Imagini
Alsófehér vármegye természeti viszonyainak leirása. Addenda
~ Alsófehér vármegye természeti viszonyainak leirása / Herpei Károly, Gáspár János, Csató János, Ávéd Jákó ; [prefaţa:] Török Bertalan. - Nagyenyed [Aiud] : Cirner és Lingner, 1896. - VIII, 460 [-470] p., 12 pl. : tab. ; 28 cm. (II 635400)
Conţine: Descrierea condiţiilor naturale din judeţul Alba; Condiţiile naturale ale jud. Alba de Jos. Descriere geografică şi geologică. Flora şi fauna. Clima
Subuecte:
Geografie locală
Aiud
Floră
Faună
Studiu geografic
Studiu geologic

Nu exista imagini
  16) AMAN, THEODOR (1831-1891). Addenda
 • Opera
 • Imagini
AMAN, THEODOR (1831-1891). Addenda
Despre.
Expoziţia de tablouri, aquarele, desene, gravuri (eaux-fortes) de Th. Aman
• Exposiţiunea de tablouri, aquarele, desemnuri, gravuri (eaux-fortes) de Th. Aman în atelierul seu [sic] din str. Clemenţei no 8 : noembrie [i.e. noiembrie] 1895 : catalog. - Bucureşti : [s.n.], 1895. - 16 p. ; 18 cm. (I 68604).

Nu exista imagini
  17) AMAN, ZOE D. Addenda
 • Opera
 • Imagini
AMAN, ZOE D. Addenda
Despre.
PASCAL, ION SC.
~ Carte de hotărnicie a unei părţi din moşia Ţigăneşci-Calomfireşci situată în comuna Ţigăneşci, Plasa Marginea-Călmăţuiu, judeţul Teleorman, proprietatea D-nei Zoe D. Aman : întocmită pe temeiul autorizaţiunei Onor. Trib. de Teleorman cu nr. 23058 din 29 Iulie 1902 / de inginerul-hotarnic Ion Sc. Pascal 15 Octobre [i.e. Octombrie], anul 1902. - Bucuresci [Bucureşti] : Tipografia Curţii Regale - F. Göbl Fii, 1902. - 38 p. : tab. ; 32 cm. (III 465160).
Datat după anul de la p. 38
Subiecte:
Aman, Zoe D. - Proprietate
Ţigăneşti-Calomfireşti, moşie - Ţigăneşti, comună (România) : 1902
Proprietate funciară
Cadastrare

Nu exista imagini
  18) AMLACHER, ALBERT I. (1847-1939). Addenda
 • Opera
 • Imagini
AMLACHER, ALBERT I. (1847-1939). Addenda
~ *Aus der „guten alten Zeit“ einer Sachsenstadt. Beiträge zur Geschichte der Stadt Broos im ersten Viertel des siebenzehnten Jahrhunderts (1600-1628) / Dr. A. Amlacher. - Hermannstadt [Sibiu]: Buchdruckerei Josef Drotleff, 1879.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi: Razba, Maria. Personalităţi hunedorene : (sec. XV-XX) : dicţionar. Deva, 2000, p.21.
Trad. tit.: Din "îndepărtatele vremuri bune" ale unui oraş săsec.
~ *Damasus Dürr. Ein evangelischer und Dechant des Unterwälder kapitels aus dem Jahrhundert der Reformation / Dr. A. Amlacher. - Hermannstadt [Sibiu] : Druck von Josef Drotleff, 1883.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi: Razba, Maria. Personalităţi hunedorene : (sec. XV-XX) : dicţionar. Deva, 2000, p.21.
~ *Die Türkenschlacht auf dem Brotfeld / Dr. A. Amlacher. - Hermannstadt [Sibiu] : Josef Drotleff Buchdruckerei und Papierhandlung, 1879.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi: Razba, Maria. Personalităţi hunedorene : (sec. XV-XX) : dicţionar. Deva, 2000, p.21
~ *Ein Ausflug in das Mühlbachgebirge / Dr. A. Amlacher. - Hermannstadt [Sibiu] : Druck von Josef Drotleff, 1885.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi: Razba, Maria. Personalităţi hunedorene : (sec. XV-XX) : dicţionar. Deva, 2000, p.21
Trad. tit.: O excursie în Munţii Sebeşului.
~ *Ein Urkundlicher Beitrag zur ältesten Geschichte des Brooser Kapitels / Dr. A. Amlacher. - Hermannstadt : [s.n.], 1876.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi: Razba, Maria. Personalităţi hunedorene : (sec. XV-XX) : dicţionar. Deva, 2000, p.21
Trad. tit.: Contribuţie la istoria cea mai îndepărtată a construcţiei bisericeşti din Orăştie.
~ Rumes. Aus Vergangenheit und Genewart einer siebenburgisch-sachsischen Dorfsgemeinde / Von Dr. Albert Amlacher. - Hermannstadt [Sibiu] : Buchdruckerei W. Krafft, 1912. - 52 p. ; 24 cm. (II 252617).
Trad. tit.: Romos : din trecutul şi prezentul unei comunităţi rurale săseşti din Ardeal.
~ Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt und des Stuhles Broos : bis zum ebergang Siebenburgens unter Erbfursten aus dem Hause Oesterreich : 1690 / Von Dr. Albert Amlacher. - Hermannstadt [Sibiu] : Gedruckt în der Buchdruckerei der v. Closius'schen Erbin, 1879. - 298 p. ; 24 cm. (II 76554).
Trad. tit.: Culegere de documente cu privire la istoria oraşului şi a scaunului Orăştiei 1690.
~ *Wanderungen im Mühlbachgebirge / Dr. A. Amlacher. - Hermannstadt [Sibiu] : Buch-druckerei Josef Drotleff, 1889.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi: Razba, Maria. Personalităţi hunedorene : (sec. XV-XX) : dicţionar. Deva, 2000, p.21.
Trad. tit.: Drumeţii prin Munţii Sebeşului.

În colaborare.
PIČ, J. L.
~ Die Dacischen slaven und csergeder bulgaren : mit einer Landkarteskizze im Texte / Von J. L. Pič und Dr. A. Amlacher. - Prag (Praga) : Verlag der Königl. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, 1888. - [53] p. : 1 h. ; 22 cm. (II 138546).
Conţine note de subsol.
Extras din : Separatabdruck aus desn Sitzungsberichten der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. Mitgetheilt am 28 Mai 1888.
Trad. tit.: Slavii dacici şi bulgarii din Cserged
Subiecte:
Amlacher, Albert (1847-1939)

Nu exista imagini
  19) AMSTER, MORITZ (1831-1903). Addenda
 • Opera
 • Imagini
AMSTER, MORITZ (1831-1903). Addenda
~ *Ideen über die zu schaffende obligatorische Staats-Viehversicherung / M. von Buchland. - Czernowitz [Cernăuţi] : [s.n.], 1879.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi: Satco, Emil ; Niculică, Alis. Enciclopedia Bucovinei. Vol. I : A- F. Suceava : Karl A. Romstorfer, 2018, p. 58
~ *Die verkaufte Leibrente / M. von Buchland. - Czernowitz [Cernăuţi] : [s.n.], 1863.
*Lipsă fonduri BAR.
Vezi: Satco, Emil ; Niculică, Alis. Enciclopedia Bucovinei. Vol. I : A- F. Suceava : Karl A. Romstorfer, 2018, p. 58
Trad. tit.: Renta vândută : teatru
Subiecte:
Literatură germană (Bucovina)

În colaborare.
SIMIGINOWICZ-STRAUFE, LUDWIG ADOLF (1832-1897)
~ *Poetische Gedenkbuch / M. von Buchland ; L. A. Simiginowicz-Straufe. - [Czernowitz] [Cernăuţi] : [s.n.], 1875. - 208 p.
*Lipsă fonduri BAR.
Pentru formatul digital vezi : http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ253649904 (accesat: 28.12.2021)
Vezi : Satco, Emil ; Ioan Pînzar. Personalităţi bucovinene. Vol. VIII. Suceava, 1997, p. 7
Trad. tit.: Carte memorială poetică. Cadou de sărbătoare pentru celebrarea centenarului unirii Ducatului Bucovinei cu statul imperial austriac și inaugurarea Universității de la Cernăuți
Locul de editare stabilit după: Satco, Emil ; Niculică, Alis. Enciclopedia Bucovinei. Vol. I : A- F. Suceava : Karl A. Romstorfer, 2018, p. 51
Subiecte:
Universitatea din Cernăuţi - Inaugurare : 1875 - Versuri
Imperiul Habsburgic - Bucovina : 1775-1875 - Versuri

Nu exista imagini
  20) Analizarea rezultatelor anchetei asupra învoielilor agricole. Addenda
 • Opera
 • Imagini
Analizarea rezultatelor anchetei asupra învoielilor agricole. Addenda
• Analizarea rezultatelor anchetei asupra învoielelor agricole : [1906] / [prefaţă de] dr. G. D. Creangă. - [S.l.] : [s.n.], 1906. - XXXIX, 420 p. : tab. ; 51 cm. (V 38313).
Text parţial pe două coloane
Subiecte:
România-Situaţie agricolă. 1906
România-Agricultură. 1906
România-Proprietate funciară. 1906
România-Domeniile statului. 1906
Analiză agricolă
Analiză economică
Contracte de arendare
Arendă

Nu exista imagini