Bibliografia românească modernă

Numere, Date, Semne
  1) 1
 • Opera
 • Imagini
1
73457 • 1. Tagung des Synodalverbandes der deutschen evangelischen Gemeinden an der unteren Donau. Bukarest, 10 und 11 November 1907. Gemeindeberichte, dargeboten von Pf. E. Heift, Bucarest. Was kann zur Stärkung des evangelischen Lebens innerhalb des Synodalbezirkes gegenüber den Gefahren des Auslandes geschechen? Referat und Korreferat, erstattet vo Pf. O. Minck [Galatz und Pf. Winkler] Brăila. Herausgegeben von der Synode. Bukarest (Druck der graphischen Anstalt Albert Baer), 1908. (20,5 x 14). 1 f., 78 p., 1 f. pl. (II 9008)

Nu exista imagini
  2) 7
 • Opera
 • Imagini
7
73458 • 7 ragationi dedicate omenilor suparaţi, spre mărirea lui Dumnedieu, de ***, pentru scăparea tatălui său G. din necasuri, şi a sociorei sale. E. d'in o bóla cumplita. Pest'a (Cu tipariulu consorţiului Athenaeum), 1871. (17,5 x 12). 15 p. (I 98130)
Fără copertă.

Nu exista imagini
  3) 10
 • Opera
 • Imagini
10
73463 • 10 Cântece naţionale româneşti. Ed. VII. Mediaş, Edit. G. A. Reissenberger, 1918. (20 x 12). [6] f. (I 56169)

Nu exista imagini
  4) 15
 • Opera
 • Imagini
15
73463 • 15 anni din viaţa unui funcţionar onest, de I. Em. P. Bucureşti (Tip. Naţională, Antreprenorii C. N. Rădulescu), 1875. (23 x 15,5). 69 p. 1 leu nou. (II 7345)
73463 • 15 table pentru transformarea mesurilor vechi în cele nuoi şi viceversa, adecă: Tabela 1. Transformarea ocalelor, litrelor şcl. in kilograme. Tabela 2. Transformarea kilogramelor, multiplilor sei, în ocale, litre şcl. Tabela 3. Transformarea vederelor, ocaleilor şcl. în litri, hectolitri şcl. Tabela 4. Transformarea litrilor, multiplilor şi submultiplilor sei, în vedre, ocale şcl. Tabela 5. Transformarea fălcilor de Moldova în pogónele de Ţera Românească în arii, hectarii şcl. Tabela 6. Transformarea ariei, multiplilor şi submultiplilor ei, în Fălci de Moldova şi pogóne de Ţera Românească. Tabela 7. Transformarea kilelor, baniţelor şcl. în litri şi hect. Tabela 8. Transformarea litrilor, multiplilor şi submultiplilor sei, în kile, baniţe şcl. Tabela 9. Transformarea stînjenilor în metri. Tabela 10. Transformarea metrilor în stinjeni. Tabela 11. Transformarea coţilor în metri. 12. Transformarea metrilor în coţi. Tabela 13. Transformarea stinjenilor, palmelor şcl. în stere. 14. Transformarea sterilor, multiplilor şi submultiplilor sei, în stânjeni, palme şcl. Tabela 15. Costul unui kilogram în raport cu costul unei ocale de 1291 grame (Oca de Moldova). Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca, (Tipo-Lit. Nationale Raiian Samitca), 1885. (15 x 10,5). 1 f., 40 p. (I 530572)

Nu exista imagini
  5) 16
 • Opera
 • Imagini
16
73463 • 16 Cântece Şcolare. [Bucureşti (Tip. M. Kalber), 1909]. (21,5 x 14). 16 p. (II 112822)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datele bibliografice, menţionate cu cerneală pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  6) 25
 • Opera
 • Imagini
25
• 25 de ani de luptă în Cestiunea Macedoneană. Jubileul Societăţei de Cultură Macedo-Română... Vezi: ANASTASIEVICI, LEONTE
73463 • 25 de meseriaşi. Organizaţia societăţei, plecarea, scopul ei, cugetări, poesii, etc. Souvenir de la Plecarea grupului Unirea Bîrlad 25 Iunie 1900. (17 x 11). 14 p. Preţul benevol. (I 465443)
Broşură pentru plecarea unui grup de 25 meseriaşi evrei în America.

Nu exista imagini
  7) 50
 • Opera
 • Imagini
50
73464 • 50 Jahre in der Walachei. Geschichte der Deutsch-Evangelischen Gemeinde zu Craiova zu ihrem 50-jährigen Bestehen am 7. November 1907. [Bukarest], (Buchdruckerei Bukarester Tagblatt), 1907. (21 x 13). 35 p., 7 f. pl. (II 7836)
73465 • 50 Jähriges Jubiläum der Bukarester deutschen Liedertafel (7-10 November 1902). Festbericht. Im Selbsverlage der Vereins. Bukarest, Druck der Graphischen Kunst-und Verlagsanstalt Minerva, 1902. (23 x 16). 78 p., 2 f. pl. (II 340399)

Nu exista imagini
  8) 70
 • Opera
 • Imagini
70
73466 • 70 Piteşteni la Sibiu. Pentru a lua parte la adunarea mare românească numită Asociaţiunea Transilvania (Astra) pentru literatura şi cultura poporului Român din Transilvania (Ardeal) Banat, Crisiana şi Maramureşu, ce s'a ţinut acolo în zilele de 8 şi 9 Septembrie st. v. Sf. Marie mică, 1991, sau la 21 şi 22 Septembrie st. n. O escursiune frumoasă cu calea ferată pe linia nou deschisă Jiblea-Călimăneşti Turnu-roşiu, pe valea romantică a Oltului şi prin defileul minunat Cozia, Lotru-Căineni. Impresiuni de călătorie, de la Sibiu, de la Associaţiuue şi de Românii de peste munţi, şi Pelerinagiul la Monastirea Dealului la a 300-a aniversare a morţei lui Mihai Viteazu, unde se păstrează capul-craniul Eroului ca relique sfiinte a-le némului românesc, la 23 Sept. st. v. 1901. Cu câte-va ilustraţiuni. Piteşti (Lito-tip. şi legătoria de cărţi Mihail Lazar Fiu), 1902. (24,5 x 16,5). 1 f., 144 p., p. 22-23 , 2 f., 5 f. pl. 2 lei. (II 408569)
Pe copertă: "Piteştenii la Sibiu 1901. Septembre 8-12. Associaţiunea Transilvană Astra, Pelerinagiul la Sf. Monastire a Dealului 23 Septembrie 1901. Tricentenarul morţei lui Mihai-Viteazu".

Nu exista imagini
  9) 100
 • Opera
 • Imagini
100
• 100 Istorioare morale pentru tinerime. Vezi: ONITIU, V. 100 Istorióre morale... de Un prieten al copiilor. Braşov, 1892.

Nu exista imagini
  10) 117
 • Opera
 • Imagini
117
73467 • 117 articole din convenţiunile de comerciu încheiate între România şi Belgia, Germania. Grecia, Italia, Marea Britania, Rusia, Ţerile de Jos, Elveţia şi (Francia provisoriu). Tarifa drepturilor de vamă la importaţiune. Bucuresci (Tipografia Carol Göbl), 1886, (20,5 x 13). 15 p. (II 111730)
Apărută împreună cu: "Note explicative la tarifa generală a drepturilor de vamă". Pe copertă, titlul comun: "117 articole din convenţiunile de comerciu încheiate între România şi Belgia, Germania, Grecia, Italia, Marea Britania, Rusia, Ţerile de jos, Elveţia şi (Francia provisoriu). Note esplicative la tariful autonom".

Nu exista imagini
  11) 160
 • Opera
 • Imagini
160
73468 • 160 Sfaturi pentru vindecarea boalelor omului. Adunate de pe diferite cărţi, broşuri şi reviste medicale. Museteşti (Tip. Al. Valescu), [1903]. (16 x 12). [47] p.. 25 bani. (Biblioteca Gazetei Ţăranilor) (A, 27443)
În prezent, lipsă BAR. Numărul paginilor dat după tabela de materii trecută pe cop. 3-4. Datată după: RBibliogr, 1 (1903), nr. 3, mai-iun., p. 56.

Nu exista imagini
  12) 1001
 • Opera
 • Imagini
1001
73469 • 1001 nuvele. Fasc. dublă 6-7. [Bucureşti], Editura Al. I. Hodoş (Tip. Lupta), [1892?]. (20 x 14,5). 4 p., p. 65-88. 20 bani. (I 66936)
Cuprinde: "În ceasul din urmă" de Saint-Juirs; "Comedie de salon" de G. Verga; "Cum se vindecă un guturaiu" de Mark Twain. Cu menţiunea: "Abonament pentru seria de 20 cóle 2 lei (1 florin)". Descriere după titlul de la începutul textului. Fasc. 4 a apărut în 1892, vezi: Lumin, 13 (1892), nr. 93, dec. 28 (16), p. 3.

Nu exista imagini
  13) 11 Februarie
 • Opera
 • Imagini
11 Februarie
73470 • Le 11/23 Février 1866. S.l., [1866]. (21,5 x 13,5). 52 p. (BCU-Iaşi III 10253)

Nu exista imagini
  14) 14 Martie
 • Opera
 • Imagini
14 Martie
• 14 Martie şi 10 Maiu 1881. Vezi: • Actele privitóre la proclamarea Regatului Român... Bucuresci, 1882.

Nu exista imagini
  15) 10 Mai
 • Opera
 • Imagini
10 Mai
• 10 Maiù 1866 - 10 Maiu 1891. Vezi: • Un pătrar de veac de domnie al Regelui Carol I... Bucuresci, 1891.
• 10 Maiu 1902. Vezi: • Aniversarea de XXV ani a proclamării independenţei... Bucuresci, 1902.

Nu exista imagini
  16) 9 August
 • Opera
 • Imagini
9 August
• 9 August 1857. Vezi: • Banchetul oferit lui C. A. Rosetti... Bucuresci, 1881.

Nu exista imagini
  17) 17 Noiembrie
 • Opera
 • Imagini
17 Noiembrie
73171 • 17 Noembrie 1913. Marea întrunire publică a partidului Naţional-Liberal pentru revizuirea Constituţiei. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), [1913]. (19,5 x 13). 29[-31] p. (1 35646)

Nu exista imagini
  18) 1848
 • Opera
 • Imagini
1848
• 1848 în România. Vezi: BIBICESCU, I. G. 1848 în România. Bucureşti, 1848.

Nu exista imagini
  19) 1879
 • Opera
 • Imagini
1879
73472 • 1879. O pagină din istoria politică a evreilor din România. Bucureşti, Edit. Ziarului Progresul. (Tip. Cercurilor Comerciale şi Industriale), 1911. (19 x 12). 66 p. (I 23831)

Nu exista imagini
  20) 1908
 • Opera
 • Imagini
1908
73473 • 1908 (moda). [Versuri de] *!*. Bucureşti (Tip. Jubileu a Lucrătorilor Asociaţi), [1908], (17 x 12,5). 15 p. (Seria 1) (1 22210)
Descriere după copertă. Seria III şi IV a apărut cu titlul: "Spune-mi pentru-ce me iubesci?", în 1892 şi 1908. Are şi o prefaţă în versuri semnată:*?*.

Nu exista imagini