Bibliografia românească modernă

Autori - Litera Z
  1) ZABEL, EUG.
 • Opera
 • Imagini
ZABEL, EUG.
72877. ~ Ecaterina II, [de] Eug. Zabel. (Romanul unei împărătese). În româneşte de [pe copertă: Traducere de] I. Constantinescu Delabaia. Vol. I. Bucureşti Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1916. (15,5 x 10,6). 105 p. 50 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 228) (I 181948)

Nu exista imagini
  2) ZABLOWSKY, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
ZABLOWSKY, MIHAIL
72878. ~ Condiţiunea juridică a femeei în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru licenţa susţinută de Mihail Zablowsky. Bucureşti (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1899. (23 x 15). 3 f., 80 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 410122)
Pe copertă, titlul: "Condiţiunea juridică a femeei".

Nu exista imagini
  3) ZABORONVSKY, A.
 • Opera
 • Imagini
ZABORONVSKY, A.
Traduceri:
ANDREEV, L. Viaţa omului. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  4) ZACCONE, PIERRE
 • Opera
 • Imagini
72881. ~ *Miserabilu Londrei (ilustrat), de Pierre Zaccone. Traducere din limba franceză. Bucuresci (Thiel & Weiss), [1879]. 18°. 724 p. 3 lei. 60 bani. (BR, 1 (1879), nr. 11, nov., p. 123)
72882. ~ *Romanţierul. O dramă în timpul Comunei, de Pierre Zaccone. Traducere română. Bucuresci, 1878. 8. 120 p. (BR, 1 (1879), nr. 7, iul., p. 79 ; Popescu Gh. Siese ani, p. 72)
72883. ~ O ţigancă şef de bandiţi, [de] Pierre Zaccone. Roman. Bucureşti, Editura Tipografiei Universul, [1892]. (25 x 18). 176 p. cu il. 2,50 lei. 5 bani. fasc. (II 72686)
72884. ~ Păstoriţa. Roman judiciar, de Pierre Zaccone. Bucuresci (Tip. Modernă, Greg. Luis), 1883. (24,5 x 16,5). 15 p. 10 bani. (Buchetul) (II 410061)

ZACCONE, PIERRE
72879. ~ *Cupa de aur. (Zaccone, P., p. 15)
72880. ~ Marino Faliero, Dogele Veneţiei. Roman istoric, de Pierre Zaccone. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1882. (24 x 16,5). 44 p. (Buchetul) (II 15861)
Lipsă coperta. Conţine şi : "O dragoste ţărănească, nuvelă originală" de Panait Macri (p. 39-44).
Nu exista imagini
  5) ZACHAR, ANTON
 • Opera
 • Imagini
ZACHAR, ANTON
72885. ~ Der Boden der Bukowina und dessen Benützung. Dorstellung der Culturgattungen und Bodenreinerträge, sowie des Verhältnisses des Bodens zur Bevölkerung und zum Viehstandc. Von Anton Zachar, Vorstand der statistischen Landesamtes der Herzogthums Bukovina. Czernowitz, In Commission bei H. Pardini, K. K. Universitäts-Buchhandlung. (R. Eckhardt'sche K. K. Universitäts-Buchdruckerei), 1899. (27,5 x 19). XII, 167 p. (Mitteilungen des statistischen Landesamtes der Herzogthums Bukowina. VII Heft) (II 485019)
72886. ~ Der öffentliche Sanitätsdienst in den Gemeinden der Bukowina. Handbuch enthaltend die Darstellung des Wirkungskreises der Gemeinden in öffentlichen Sanitätsangelegenheiten samnit den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen. Von Anton Zachar, Landesrath. Czernowitz, Druck und Verlag der K. Eckhardt'schen k. k. Universitäts-Buchdruckerci, 1895. (22 x 14,5). XXI, 571[-573] p. (II 572 790)
Lipsă coperta.

În colaborare:
72887. ~ Die Entwickelung der Land- und Forstwirtschaft und ihrer Industrien, sowie der Jagd und Fischerei im Herzogthums Bukowina seil dem Jahre 1848 unter besonderer Berücksichtigung des Wirtschaftsbetribs auf den Gütern des Bukowiner griechisch-orientalischen Religions fondes. Von Anton Zachar, k.k. Regierungsrath in Czernowitz, Eugen Guzman, Forstrath der Kk. Dircction der Güter des Bukowiner griechisch-orientalischen Religions fondes in Czernowitz, Rudolf Sperlbauer, Forstrath der k. k. Forst und Domänen-Direction in Wien; in rumänischer Bearbeitung von Dr. Cornelius Hominca, Administraţionssecretär der k. k. Direktion der Güter der Bukowiner griechisch-orientalischen Religions fondes in Czernowitz, und Johann Ritter von Cuparenco k. k. Forst und Domänenverwalter in Kuezurmare. Dezvoltarea agriculturii şi economiei silvice cu industríele lor cât şi a vânatului şi pescăritului în ducatul Bucovina de la anul 1848 îndeosebi cu privire la esploatarea economică pe bunurile fondului religionar gr.-or. bucovinean. De Anton Zachar, consilier guvernial în Cernăuţi, Eugen Guznan, consilier silvic al direcţiunii c. r. a bunurilor fondului religionar gr.-or. bucovinean în Cernăuţi, Rudolf Sperlbauer, consilier silvic la direcţiuhea c. r. a pădurilor şi domeniilor în Viena. Tratatele în limba română sunt făcute de Dr. Corneliu Hominca secretar de administraţie i. r. la direcţiunea a bunurilor fondului religionar gr.-or. bucovinean în Cernăuţi şi de Joan Cav. de Cuparenco, administrator silvic şi domenial i. r. in Cuciurmarc. Wien, Commissi onsverlag Moritz Perles, 1901. (27,5 x 18,5). 1 f., 207 p. cu il., 1 h., 1 f. erata. (Separatabdruck aus dem zur Feier des Regierungs-Jubiläums Sr. Majestät des Kaisers Franz Joseph I herausgegeben Werke: Geschichte der österreichischen Landund Forstwirtschaft und ihrer Industrien 1848 bis 1898) (II 475876)
Prin "tratatele în limba română" trebuie să se înţeleagă "traducerile în limba română".

Nu exista imagini
  6) ZACHARIAE
 • Opera
 • Imagini
ZACHARIAE
Vezi:
LESSING, G. E. Fabule... Bucuresci, 1894.

Nu exista imagini
  7) ZACHAROFF. GABRIEL M.
 • Opera
 • Imagini
ZACHAROFF. GABRIEL M.
72888. ~ Despre libertatea politică în Statul modern. Teza pentru licenţă, de Gabriel M. Zacharoff. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1907. (23,5 x 16,5). 32 p. (Scoala Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 7408)

Nu exista imagini
  8) ZACHAROFF, ION
 • Opera
 • Imagini
ZACHAROFF, ION
72889. ~ Différentes études publiées dans le journal "La Roumanie", par Jean Zacharoff, Avocat à la Cour d'Appel de Bucarest. Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (24 x 16). 30 p. (II 3215)
Cuprinde: "Le fonctionnarisme. De la graphologie judiciaire; Enfants naturels; Le suicide; L'homicide; Conseil à un juré; l'arbitrage; l'oliganthropie".
72890. ~ O legislaţie socială. Conferinţă ţinută îu ziua de 21 Ianuarie 1910 la întrunirea săptămânală a comitetului de redacţie al ziarului Acţiunea sub preşedenţia D-lui Victor Ionescu, de Ion Zacharoff. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & C-ie), 1910. (23,5 x 15,5). 58 p. (II 16494)

Nu exista imagini
  9) ZACHIU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
ZACHIU, IOAN
72891. ~ Aerul comprimat în terapeutică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... Ioan Zachiu. Bucureşti (Tip. Ghiţă I. Nicolaevici), 1908. (22,5 x 16). 48[-51] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, No. 995) (II 9931)

Nu exista imagini
  10) ZADECA-ŞVEITARU, MARTIN
 • Opera
 • Imagini
ZADECA-ŞVEITARU, MARTIN
(Zadeca pusnic ; Zadeca-Zodiaşul ; Zadeca - Înţeleptul Pusnic)
72892. ~ Carte de explicarea visurilor după manuscriptele cele mai vechi din Babilon, Persia, Egipt şi Arabia. Făcut de zodiasul-pusnic Zadeca. Prelucrat, arangiat şi dat la lumină de un călugăr batran din monastirea Muntele-Athos. Bucuresci, [190?]. (18,5 x 12,5]. 64 p. 1 leu. (I 411401)
Pe copertă: "Adevărata carte de vise. Adeverata carte de esplicarea viselor, după manuscrisul cel mai vechi găsit în Babilonia, Persia, Egipt şi Arabia, făcut de Zodiaşul-pusnic Zadeca".
72893. ~ Cheia viselor sau Adevărul descoperit prin tălcuirea lui Zadeca înţeleptul Pusnic, cel renumit, carele 106 ani a vicţuit, întocmai dupe manuscrisul de densul lăsat şi păstrat până astă-di cu marele evlavie iară acum cu ajutorul lui Dumnedeu pentru ânteia oră data la lumină de urmaşul seu Andreiu Petru Zadeca-Muntenul. În anul mântuirei 1883. Bucuresci (Tipo-lito. Dor. P. Cucu), 1887. (19 x 13). 191 p. 3,25 lei (I 14106)
Pe copertă titlul: "Cheia Viselor".
72894. ~ Idem. Bucuresci (Tipo-lito. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1894. (19 x 13,5). 188 p. 3 lei 25 b. (I 155865)
72895. ~ Tîlcuirea visurilor, a lui Martin Zadeca Şveiţarul. Tradusă din limba Rusească de un Iubitor de înmulţirea cărţilor rumîneşti. Acăruia nume şi poreclă să alcătueşte din suma următoare 877 şi 349 [=Lesviodacs, Pali. Alex. Geanoglu]. Sau tipărit în oraşul lumii [Bucureşti] Auul 1836. Se află de vînzare la D. D. tovarăşi I. R. şi P. P. în Bucureşti, şi la D. Visarion Rus; dela Bărăţie paste drum. (16 x 11,5). 2 f., 51 p. Lei par. 20. (I 409754)
Cu caractere chirilice. În prefaţă, indicaţii biografice şi bibliografice. La p. 51, menţiunea: "Dacă iubitorilor de cetire şi de petrecere o fi plăcută o mai da la lumină autoru şi altele, primitio cu preţ de 3 lei". Pentru traducător, vezi: Iarcu, p. 36 şi celelalte ediţii.
72896. ~ Tîlcuirea viselor, adunate dela mulţi scriitori vechi şi noi, [de Martin Tadeca Şveiţarul]. Traduse de paharnicu Alecs. Geanoglu. Acum a doa oară tipărite [cu adăogire de 1000 visuri piste cele tipărite în anul 1836, cu toată cheltuiala lui Iosif Romanov şi Iosif Popovici, librieri romaneşti... Bucureşti (Tipografia lui Ios. Kopaining), 1845. XIII, 136 p. (BCS II 53254)
Cu caractere chirilice.
72897. ~ Idem. Ed. III. Tipărite cu cheltuiala D-lor Fraţi Gheorghie Ioanid, librieri, unde să şi află de venzare. Bucureşti (Tip. lui Ios. Capainig), 1847. (18,5 x 11,5). 151 p. (I 14702)
Cu caractere chirilice. Autorul, la p. 3.
72898. ~ Idem. Ed. III. [Bucureşti, 185?]. (17,5 x 10,5). 1 f., III, 6 p., 1 f. [Paginată XI-XII], 1 f., 131 p. (I 74290)
Autorul, la p. 1. După tipar, pare o ediţie între cea din 1847 şi cea din 1853.
72899. ~ Idem. Ed. IV. Tipărită cu cheltuiala D-lor Iosif Romanov şi tovarăş unde se şi află de vânzare. Bucuresci (Tip. lui Ios. Kopainig), 1853. (20 x 13). 178 p. (II 74229)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Autorul, la p. 5.
72900. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti (Tip. lui Iosif Romanov şi Comp.), 1859. (20 x 12,5). 176 p. (I 409768)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, la p. 4. Din prefaţă rezultă că ediţiile anterioare datează din 1836, 1845, 1847 şi 1853 şi că roatele norocului s-au tipărit în 1836.
72901. ~ Vechiul şi noul pentru tot'diuna ghicitor. Al căruea Manuscris sau găsit după moarte unui şveiţar bătrîn de 106 ani anume Martin Zadeca. Prin aceasta el cunoştea norocul fieştecăruea din roatele norocirii sau ale nenorocirii omului. Sau tălmăcit din alte limbi de Un doritor de Înmulţirea cărţilor romîneşti, acăruea nume şi porecle să alcătueşte din următoarele numere (811) (565) (349) [Lesviodacs, Pali. Alexandru Geanoglu] şi sau tipărit în oraşul lumii în anul 1836. [Bucureşti], 1836. (20,5 x 12,5). 156 p. (II 7276)
Cu caractere chirilice. Traducătorul, identificat după catalogul BAR. Conţine menţiunea: "Se află de vînzare în Bucuresci La Librieria romînească, a D. I. Romanov şi Tovărăşie... în Iaşii Moldavii Ia D. Kir. D. Nica şi Tovărăşie".

Nu exista imagini
  11) ZADECA-MUNTEANU, ANDREI PETRU
 • Opera
 • Imagini
ZADECA-MUNTEANU, ANDREI PETRU
Editări de texte:
ZADECA-ŞVEITARU, M. Cheia viselor ... Ed. de ~. Bucuresci, 1887 ; 1894.

Nu exista imagini
  12) ZAGANIARI
 • Opera
 • Imagini
ZAGANIARI
Wezi:
TORKOMIAN, K. C ş.a. Cum se cată bubele. Salonique, 1907.

Nu exista imagini
  13) ZAGORIŢ, AL. M.
 • Opera
 • Imagini
ZAGORIŢ, AL. M.
72902. ~ Mobilierul bisericesc. [De] Arhitect Al. M. Zagoritz. (Tip. Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu),1915. (32 x 24), 27 p. cu il. (III 152583)
Descriere după copertă.
72903. ~ Pentru Muzeul Prahovei. O casă veche românească, [de] Arhitect Al. Zagoritz. Bucureşti (Tip. Lupta, N. Stroilă), 1915. (23,5 x 16). 10 p., 4 f. pl. (Extras din "Convorbiri literare") (II 420C8)
72904. ~ Sculpturi îu Piatra de la Biserici munteneşti, [de] Arhitect Al. M. Zagoritz. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl, S-sori), 1913. (33 x 24,5). 8 p., 10 f. pl. (III 193679)

Nu exista imagini
  14) ZAGORIŢ, CONSTANTIN (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
ZAGORIŢ, CONSTANTIN (1882-?)
72905. ~ Călătoria de aplicaţiuni tactice de geografie şi istorie militară. Din Mai şi Iunie 1912. Regiunea Teleajen-Buzău. Descriere din punct de vedere istoric. Întocmită de Locotenentul Zagoriţ C-tin, Ataşat la Şcoalele Militare Inf. [Bucureşti], 1912. (25,5 x 20). 64 p., 1 pl., 1 h. (Şcoalele Militare de Infanterie) (Litografiat) (II 29431)
72906. ~ Treisprezece zile din viata militară a lui Mihai-Viteazul. 7-20 Octombrie 1600. Luptele cu Polonii Sărata-Năenii-Ceptura-Bucovelul. Reconstituire istorico-militară de Sublocotenentul Zagoriţ Constantin din Regimentul Mircea No. 32. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (25 x 17). 140 p., 5 h. (II 9142)

Vezi:
ZAGORIŢ, Gh. Târguri şi Oraşe între Buzău, Târgovişte şi Bucureşti. Il. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  15) ZAGORIŢ, GHEORGHE (1886-1945)
 • Opera
 • Imagini
ZAGORIŢ, GHEORGHE (1886-1945)
(G. M. Petrescu-Sava)
72907. ~ Contribuţiuni la Vechea statistică şi cartografie românească. Datarea harţei ruseşti a răsboiului din 1828-29, valoarea ei statistică, de Gh. Zagariţ. Bucureşti (Atelierele grafice Soccc & Co.), 1915. (23 x 16). 20 p. (Extras din "Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie", XXXV) (II 41394)
72908. ~ Din trecutul Ploieştilor. Monumente istorice. O cronică inedită. Brazda lui Novac, de Gh. Zagoriţ. Ploeşti (Progresul), 1914. (17 x 13). 71 p., 1 h. 50 bani. (Biblioteca România Viitoare, nr. 1) (I 42736)
72909. ~ Stabilirea suzeranităţii turceşti în Moldova. Cu argumente că prima capitulaţie atribuită lui Bogdan III a fost făcută de Ştefan cel Mare la 1497. De Gh. Zagorit. Bucureşti (Tip. Poporul), 1914. (24,5 x 17). 21 p. (Extras din "Convorbiri Literare", anul XLVIII, No. 7-8) (II 40574)
72910. ~ Târguri şi Oraşe între Buzău, Tărgovişte şi Bucureşti, [de] Gh. Zagoriţ. Târguri existente: Ploieştii, Vălenii, Câmpina, Filipeştii, Urlaţii, Urzicenii, Mizilul. Târguri dispărute: Târguşorul, Gherghiţa, Măgurenii, Găgenii, Silvina Nouă, Bucovul. Cu opt hărţi, între care două colorate, executate de locotenentul Constantin Zagorit, dela Şcoala Superioară de Războiu. Bucureşti (Tip. Lupta, Nicolae Stroilă), 1915. (24 x 16,5). 111 p., 7 h. (II 42157)
În text, menţiunea: "8 hărţi".

Nu exista imagini
  16) ZAHAI, ARIEL
 • Opera
 • Imagini
ZAHAI, ARIEL
Traduceri:
FRIEDMANN, A. Viaţa lui Theodor Herzl. Trad. de ~. Galaţi-Iaşi, 1916/1919.

Nu exista imagini
  17) ZAHAREANU, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
ZAHAREANU, MIHAIL
72911. ~ De vorbă cu plugarii mari şi mici, [de] Dr. M. Zahareanu. I. Chestiuni privitoare la lucrarea pământului şi cultura plantelor agricole. II. Chestiuni relative la pomicultură şi legumicultura. III. Chestiuni relative Ia viticultură şi vinificaţie. IV. Chestiuni relative la creşterea vitelor (alegerea, hrănirea, îngrijirea sănătăţei, utilizarea produselor). V. Chestiuni relative la lăptărie. VI. Învăţămîntul agricol. Bucureşti, Edit. România Agricolă (Tip. Universala, I. Ionescu), 1910. (19 x 12,5). 110[-112] p. 1 lei. (Biblioteca României Agricole) (I 28405)
72912. ~ Îngrăşarca viilor, de Dr. Mihail Zahareanu, Agronom. Bucureşti (Albert Baer), 1912. (19 x 12,5). 32 p. cu il. (Biuroul de Informaţiuni Agricole. Publicaţia VII-a) (I 28025)
72913. ~ Lupta împotriva buruienilor, de Dr. Mihail Zahareanu, Agronom. Bucureşti, Edit. România Agricolă (Tip. Universala, I. Ionescu), 1911. (16,5 x 12). 84 p. cu il. 0,60 bani. (Mica Bibliotecă Agricolă, nr. 1 şi 2) (I 28380)
72914. ~ Die Pferdezucht in Rumänien unter besonderer Berrücksichtigung ihrer Rentabilität. Inaug. Diss. der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig zur Erlangung der Doktorwürde. Vorgelegt von Mihail Zahareanu. Dipl. Landwirt, aus Bukarest. Weida (Thür) (Druck von Thomas & Hubert), 1907. (22,5 x 15,5). 121 p. (II 26343)

Vezi:
STASEC, Gr. Carnetul consultativ al agricultorului... Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  18) ZAHAREANU, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
ZAHAREANU, TEODOR
72915. ~ Olimpulă grigoriană sau filuntropulă moldo-ramanu. Melodramă contemporană Intr'unii actu şi doue Tablouri, cu mari efecte. Intusiastică compoziţiune în poezie, de Sulgerulu Teodoru Zahareanulu, Profesoru. Iaşii (Tip. lui Adolf Rerman), 1856. (21 x 13,5). 20[-22] p. (II 384941)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  19) ZAHARESCU, ?
 • Opera
 • Imagini
ZAHARESCU, ?
În colaborare:
GRACOSKI, S. şi ~. Recherches sur la fréquence de la Tuberculose congénitale... S.l., 1912.

Nu exista imagini
  20) ZAHARESCU, CLEMENŢA
 • Opera
 • Imagini
ZAHARESCU, CLEMENŢA
72916. ~ Depre panusul trahomatos. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 28 Iunie 1912, de Clemenţa Zaharescu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1912. (23 x 16). 63 p., 3 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, No. 1251) (II 29161)

Nu exista imagini