Bibliografia românească modernă

Autori - Litera Y
  1) YACINT, N. ŞT.
 • Opera
 • Imagini
YACINT, N. ŞT.
72872 ~ Dora, [de] N. Şt. Yacint. Ploeşti (Inst. de Arte Grafice Progresul), 1907. (19,5 x 14,5). 156 p. 2 lei. (I 11403)

Nu exista imagini
  2) YANA
 • Opera
 • Imagini
YANA
72873 ~ Basmele bunichii Yana. Piatra-N. (Tip. Leopold Steinberg), 1918. (21,5 x 14,5). 208 p. 6,50 lei. (Biblioteca Liga Poporului, Micul cetitor, Anul I, Vol. I) (II 52368)

Nu exista imagini
  3) YARCA
 • Opera
 • Imagini
YARCA
Vezi: IARCA

Nu exista imagini
  4) YORCEANU
 • Opera
 • Imagini
YORCEANU
Vezi:
• Rapport du Jury... Bucureşti, 1883.

Nu exista imagini
  5) YOUNG, EDWARD
 • Opera
 • Imagini
YOUNG, EDWARD
72874 ~ Culegere din cele mai frumoase nopţi ale lui Yung [pe copertă şi: Partea I], de Simeon Marcovici. Bucuresci, [1831]. (17 x 11). 56 p. (I 183244)
Cu alfabet de tranziţie. Datat după: Iarcu, p. 31.
72875 ~ Idem. A doua Ediţie, îndreptată şi adăogată cu un cuvânt al lui Young asupra a doa veniri şi cu un cuvânt dintr'ale Episcopului Masillon. Carte Priimită de Consiliul Profesoral pentru deprinderea tinerimei la analisuri şi la compuneri. Bucureşti (În Tipografia lui Eliad), 1835. (19,5 x 13,5). 140 p. (I 49792)
Cu alfabet de tranziţie.
72876 ~ Idem. Ediţiunea a treia corectată de Ioan I. Ulmeanu. Focşani (Typ. D. Samolada), 1871. (19 x 11). 2 f., 98 p. (BCU-Iasi II 5073)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  6) YWANN
 • Opera
 • Imagini
YWANN
Vezi: PETICĂ, ŞTEFAN
Nu exista imagini