Bibliografia românească modernă

Autori - Litera X
  1) XANROF
 • Opera
 • Imagini
XANROF
Vezi:
• Foiţe alese [II]. Orăştie, 1897.

Nu exista imagini
  2) XANTA
 • Opera
 • Imagini
XANTA
Vezi: DUNEA-SCHIAU, CONSTANŢA

Nu exista imagini
  3) XANTOFUL, NICHIFOR CALIST
 • Opera
 • Imagini
XANTOFUL, NICHIFOR CALIST
Vezi:
• Descriere de cele preste fire... După ~. Bucureşti, 1852.

Nu exista imagini
  4) XAVER, HORNSTEIN
 • Opera
 • Imagini
XAVER, HORNSTEIN
Vezi: HORNSTEIN, JOSEPH XAVER

Nu exista imagini
  5) XAVIER, C. FR.
 • Opera
 • Imagini
XAVIER, C. FR.
72694. ~ Memoriile unui purice. Satire şi aventuri umoristico-picante, de C. Fr. Xavier. Brăila (Întâia Tipo-Litografie P. M. Pestemalgioglu), 1911. (16 x 12). 56 p. (I 25530)

Nu exista imagini
  6) XENI, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
XENI, CONSTANTIN
72695. ~ Art. 7 § V din Constituţiune, [de] C. Xeni. Teza de licenţă. Imprimată cu spesele Fundaţiunei Universitare Carol I. Bucuresci, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1902. (22,5 x 15,5). 84 p. (II 410153)
72696. ~ Opiniunea publică, [de] C. Xeni. Conferinţă rostită Ia Universitatea din Bucureşti în ziua de 7 Noembrie 1899. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24,5 x 16,5). 32 p. (II 410006)

În colaborare:
TITULESCU, N. şi ~. Concluziuni din parte firmei Manissalian... Bucureşti, 1915

Prefeţe:
MULŢESCU, CONST. Aperetive... Pref. de ~. Bucureşti, 1905.

Vezi şi:
SOCIETATEA Creditului Funciar Urban Bucureşti. Cuvântările rostite la înmormântarea lui Alexandru G. Băicoianu. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  7) XENIA czernoviciensia
 • Opera
 • Imagini
XENIA czernoviciensia
72697. • Xenia Czernoviciensia, Oblata Almae Matri Francisco-Josephinae a Professoribus Gymnasii superioris Czernoviciensis. Czernoviciis (Typis R. Eckhardti), 1900. (23,5 x 12,5). 93 p. (II 486691)
Descriere după copertă. Cuprinde texte semnate de profesorii: Dr. A. Polaschek, Dr. E. Sigall, J. Skobielski, Dr. A. Nathansky, Dr. R. Sesaile, L. Vicol.

Nu exista imagini
  8) XENOCRAT, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
XENOCRAT, CONSTANTIN
72698. ~ Η διαθηνη του κουριου Κωνσταντινου Ξενοκρατη. Testamentul domnului Constantin Xenocratu. Εν Βουκουρεστιω (Τυπ. της Ιριδος, Ιωανν. Πανταξοπουλος), 1871. (19,5 x 12,5). 16 p. (1 474409)
Text paralel în 1. română şi greacă.
72699. ~ Διαθηνη Κωνσταντινου του Ξενοκρατους μεταφρασις εκ του ρωμουνικου πρωτοτυπου υπο, Επαμεινονου Φραγκουδη. Εν Βουκουρεστιω (Τυποις Εφημ. Συλλογων), 1892. (19 x 13,5). 14 p. (1 71956)

Nu exista imagini
  9) XENOFON
 • Opera
 • Imagini
XENOFON
72700. ~ Ξενοτωνος εκ της Κυρου παιδειας και Απομνημονευματων, Μετα ελληνικων και ρωμουνικον σημειωσεων. Εκδο θεντων υπο Ιωαννον Κολοκοτιδου κατηγητου του Ελληνικων Γραμματων εν τω Γυμνασιω Βουκουρεστιοις. Adoptată de Onor. Eforieia Instrucţiunei publice ca o carte didactică. [Pe copertă: Broşura III]. Bucuresci (Tipografia Gimnasiului Naţionalu), 1859. (23 x 15,5). V, 93 p. (II 25976)
Lipsă coperta. Pe verso p. de titlu: "Principatele-Unite, Eforia Instrucţiunei Publice. D-lui Profesoru I. Colocotidis. Vâdindu-se raportulu comisiunei Proffesorale, înregistratu la No. 271, însărcinată spre a cerceta manuscrisulu intitulatulu "Cullegeri din Ciru Pedia" şi "Memorialilele lui Xenofon", lucratu de Domnia-Ta, Eforia aproba aceasta operă de a avea caracterul dc carte didactica pentru usulu Şcoaleloru". Semnat: "Directoriu: V. Boerescu". Dotat: "1859 Februarie 12". P. I-IV cuprind: "Βιος Ξενοφωντος".

Vezi :
ALEXANDRESCU, D. N. Întreprinderile lui Cirus cel Tînâr în contra fratelui său Artaexercs... După ~ ş.a. Bucureşti, 1962.

Nu exista imagini
  10) XENOPOL, ADELA (1861-1939)
 • Opera
 • Imagini
XENOPOL, ADELA (1861-1939)
72701. ~ Comédies. Tableaux de la vie roumaine. Un conflict céleste. Aux Eaux. La Boite aux Lettres. Le Poète. Entre Artistes. Le Revenant. La Fille aux Mains d'Ouate. Le Trésor. Bois, pourquoi te Balancer? Romance. Paroles et Musique, [par] Adèle Xénopol. Paris (Niort, Des Presser de Tb. Martin), 1910. (25 x 17). 3 f., IV, 241, 6[-9] p. (II 19532)
Prefaţa semnată de Léon Clarétie. Pe copertă şi pe p. de titlu se menţionează: "Ce Recueil a été imprimé uniquement pour faciliter l'envoi aux Directeurs des Théâtres et aux Critiques. Il n'est pas mis en vente".
72702. ~ Education et religion. Essai sur l'origine du Christianisme. Adèle Xénopol. Genève (Imprimerie Froreisen), [1910]. (19 x 12,5). 52 p. (I 202-13)
72703. ~ Încercări literare. Versuri şi istorisiri, de Adela Xenopol. Iaşi (Tipografia Naţională), 1888. (19 x 12,5). 175[-178] p. (I 345863)
72704. ~ Între sfinţi. Comedie într'un act (pe motive ţerăneşti), [de] Adela Xenopol. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (16,5 x 12). 30 p. 50 bani. (I 417113)
72705. ~ Pe urma războiului Roman, [de] Adela Xenopol. [Bucureşti] (Tipografia Curţii regale, F. Göbl, fii), [1913]. (17 x 12,5). 140 p. 2 lei. (I 34551)
Pentru an, vezi: Luc, 13 (1914), nr. 6, mart., p. 188.
72706. ~ Spre lumină, [de] Adela Xenopol. Bucureşti (Atelierul grafic I. V. Socecu), 1903. (17 x 12). 31 p. (I 86640)
Datele editoriale, pe cop. IV.

Nu exista imagini