Bibliografia românească modernă

Autori - Litera X
  1) XANROF
 • Opera
 • Imagini
XANROF
Vezi:
• Foiţe alese [II]. Orăştie, 1897.

Nu exista imagini
  2) XANTA
 • Opera
 • Imagini
XANTA
Vezi: DUNEA-SCHIAU, CONSTANŢA

Nu exista imagini
  3) XANTOFUL, NICHIFOR CALIST
 • Opera
 • Imagini
XANTOFUL, NICHIFOR CALIST
Vezi:
• Descriere de cele preste fire... După ~. Bucureşti, 1852.

Nu exista imagini
  4) XAVER, HORNSTEIN
 • Opera
 • Imagini
XAVER, HORNSTEIN
Vezi: HORNSTEIN, JOSEPH XAVER

Nu exista imagini
  5) XAVIER, C. FR.
 • Opera
 • Imagini
XAVIER, C. FR.
72694. ~ Memoriile unui purice. Satire şi aventuri umoristico-picante, de C. Fr. Xavier. Brăila (Întâia Tipo-Litografie P. M. Pestemalgioglu), 1911. (16 x 12). 56 p. (I 25530)

Nu exista imagini
  6) XENI, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
XENI, CONSTANTIN
72695. ~ Art. 7 § V din Constituţiune, [de] C. Xeni. Teza de licenţă. Imprimată cu spesele Fundaţiunei Universitare Carol I. Bucuresci, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1902. (22,5 x 15,5). 84 p. (II 410153)
72696. ~ Opiniunea publică, [de] C. Xeni. Conferinţă rostită Ia Universitatea din Bucureşti în ziua de 7 Noembrie 1899. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24,5 x 16,5). 32 p. (II 410006)

În colaborare:
TITULESCU, N. şi ~. Concluziuni din parte firmei Manissalian... Bucureşti, 1915

Prefeţe:
MULŢESCU, CONST. Aperetive... Pref. de ~. Bucureşti, 1905.

Vezi şi:
SOCIETATEA Creditului Funciar Urban Bucureşti. Cuvântările rostite la înmormântarea lui Alexandru G. Băicoianu. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  7) XENIA czernoviciensia
 • Opera
 • Imagini
XENIA czernoviciensia
72697. • Xenia Czernoviciensia, Oblata Almae Matri Francisco-Josephinae a Professoribus Gymnasii superioris Czernoviciensis. Czernoviciis (Typis R. Eckhardti), 1900. (23,5 x 12,5). 93 p. (II 486691)
Descriere după copertă. Cuprinde texte semnate de profesorii: Dr. A. Polaschek, Dr. E. Sigall, J. Skobielski, Dr. A. Nathansky, Dr. R. Sesaile, L. Vicol.

Nu exista imagini
  8) XENOCRAT, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
XENOCRAT, CONSTANTIN
72698. ~ Η διαθηνη του κουριου Κωνσταντινου Ξενοκρατη. Testamentul domnului Constantin Xenocratu. Εν Βουκουρεστιω (Τυπ. της Ιριδος, Ιωανν. Πανταξοπουλος), 1871. (19,5 x 12,5). 16 p. (1 474409)
Text paralel în 1. română şi greacă.
72699. ~ Διαθηνη Κωνσταντινου του Ξενοκρατους μεταφρασις εκ του ρωμουνικου πρωτοτυπου υπο, Επαμεινονου Φραγκουδη. Εν Βουκουρεστιω (Τυποις Εφημ. Συλλογων), 1892. (19 x 13,5). 14 p. (1 71956)

Nu exista imagini
  9) XENOFON
 • Opera
 • Imagini
XENOFON
72700. ~ Ξενοτωνος εκ της Κυρου παιδειας και Απομνημονευματων, Μετα ελληνικων και ρωμουνικον σημειωσεων. Εκδο θεντων υπο Ιωαννον Κολοκοτιδου κατηγητου του Ελληνικων Γραμματων εν τω Γυμνασιω Βουκουρεστιοις. Adoptată de Onor. Eforieia Instrucţiunei publice ca o carte didactică. [Pe copertă: Broşura III]. Bucuresci (Tipografia Gimnasiului Naţionalu), 1859. (23 x 15,5). V, 93 p. (II 25976)
Lipsă coperta. Pe verso p. de titlu: "Principatele-Unite, Eforia Instrucţiunei Publice. D-lui Profesoru I. Colocotidis. Vâdindu-se raportulu comisiunei Proffesorale, înregistratu la No. 271, însărcinată spre a cerceta manuscrisulu intitulatulu "Cullegeri din Ciru Pedia" şi "Memorialilele lui Xenofon", lucratu de Domnia-Ta, Eforia aproba aceasta operă de a avea caracterul dc carte didactica pentru usulu Şcoaleloru". Semnat: "Directoriu: V. Boerescu". Dotat: "1859 Februarie 12". P. I-IV cuprind: "Βιος Ξενοφωντος".

Vezi :
ALEXANDRESCU, D. N. Întreprinderile lui Cirus cel Tînâr în contra fratelui său Artaexercs... După ~ ş.a. Bucureşti, 1962.

Nu exista imagini
  10) XENOPOL, ADELA (1861-1939)
 • Opera
 • Imagini
XENOPOL, ADELA (1861-1939)
72701. ~ Comédies. Tableaux de la vie roumaine. Un conflict céleste. Aux Eaux. La Boite aux Lettres. Le Poète. Entre Artistes. Le Revenant. La Fille aux Mains d'Ouate. Le Trésor. Bois, pourquoi te Balancer? Romance. Paroles et Musique, [par] Adèle Xénopol. Paris (Niort, Des Presser de Tb. Martin), 1910. (25 x 17). 3 f., IV, 241, 6[-9] p. (II 19532)
Prefaţa semnată de Léon Clarétie. Pe copertă şi pe p. de titlu se menţionează: "Ce Recueil a été imprimé uniquement pour faciliter l'envoi aux Directeurs des Théâtres et aux Critiques. Il n'est pas mis en vente".
72702. ~ Education et religion. Essai sur l'origine du Christianisme. Adèle Xénopol. Genève (Imprimerie Froreisen), [1910]. (19 x 12,5). 52 p. (I 202-13)
72703. ~ Încercări literare. Versuri şi istorisiri, de Adela Xenopol. Iaşi (Tipografia Naţională), 1888. (19 x 12,5). 175[-178] p. (I 345863)
72704. ~ Între sfinţi. Comedie într'un act (pe motive ţerăneşti), [de] Adela Xenopol. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (16,5 x 12). 30 p. 50 bani. (I 417113)
72705. ~ Pe urma războiului Roman, [de] Adela Xenopol. [Bucureşti] (Tipografia Curţii regale, F. Göbl, fii), [1913]. (17 x 12,5). 140 p. 2 lei. (I 34551)
Pentru an, vezi: Luc, 13 (1914), nr. 6, mart., p. 188.
72706. ~ Spre lumină, [de] Adela Xenopol. Bucureşti (Atelierul grafic I. V. Socecu), 1903. (17 x 12). 31 p. (I 86640)
Datele editoriale, pe cop. IV.

Nu exista imagini
  11) XENOPOL, ALEXANDRU D. (1847-1920)
 • Opera
 • Imagini
XENOPOL, ALEXANDRU D. (1847-1920)
72707. ~ À propos du Lehrbuch du Professeur Bernheim, [par] A. D. Xenopol, Paris, Librairie Leopold Cerf (Versailles, Imprimeries Cerf), [1903]. (24,5 x 16,5). 8 p. (Extrait de la "Revue de Synthese Historique", Année 1903) (II 106704)
Recenzie la: "Lehrbuch der geschichtlichen Methode und der Geschichtsphilosophie, mit Nachweis der wichtigsten Quellen und Hülfsmitt zum Studium der Geschichte an der Universität zu Greiswald. Dritte und vierte Auflage-Leipzig, Verlag von Dunker et Humblot 1903, un volume in-8 de VIII et 782 pages". Descriere după titlul de la începutul textului.
72708. ~ À propos du millenium magyar. Les Roumains et les Hongrois, par A. D. Xénopol, Professeur à l'Université de Jassy membre de l'Académie Roumaine. Paris, Institut Géographique de Paris (Imprimeries réunies, B. May et Motteroz, directeurs), 1896. (25,5 x 17). IV-35 p. (Extrait de la "Revue de Géographie") (II 27781)
72709. ~ *Agiul aurului, [de] A. D. Xenopol. Bucuresci. (Carol Göbl), 1884. (15 x 10). 34 p. 50 b. (BR, 10 (1888), nr. 4 aprilie, p. 48 ; RoL, 8 (1884), nr. 2226, dec. 12, p. 3)
72710. ~ Amintiri de călătorie, [de] A. D. Xenopol. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1901. (23,5 x 16). 2 f., 182 p. 3 lei. (II 106599)
72711. ~ La causalité dans la série historique, par A. D. Xénopol. [Abbeville] (Imprimerie F. Paillart), 1913. (25 x 16,5). 16 p. (Extrait de la "Revue de synthèse historique", T. XXVII - 3 (No. 81). Décembre 1913) (II 492314)
72712. ~ La Causalité dans la succession, par A.-D. Xénopol. Paris, Librairie Leopold Cerf (Versailles, Imprimeries Cerf), 1904. (24 x 16). 47 p. (Extrait de la "Revue de Synthèse historique", Année (1904) (BCU-Iaşi B III 28675)
72713. ~ Cauzalitatea în succesiune, de A. D. Xenopol, Membru al Academiei Romane. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (26 x 21). 47 p. 50 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academiei Române", Seria II. Tom. XXVIII. Memoriile Secţiunii Istorice No. 7, p. 531-577) (II 106873)
Descriere după copertă.
72714. ~ Centenarul răpirii Basarabiei, [de] A. D. Xenopol. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (24,5 x 16,5). 16 p. (Extras din "Viaţa Românească") (II 171447)
Lipsă coperta.
72715. ~ La classification des sciences et l'Histoire, par A. D. Xenopol. Paris, Librairie Leopold Cerf (Versailles, Imprimeries Cerf), 1901. (25,5 x 16,5). 14 p. (Extrait de la "Revue de Synthese Historique", T. II-3, no. 6), Juin 1901) (II 520757)
Descriere după copertă.
72716. ~ Congresul pentru proprietatea literară şi artistică, A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (27.5 x 21,5). 19 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academiei Române", Seria II Tom XXIX. Memoriile Secţiunii Istorice No. 4, p. 233-251) (II 106874)
Descriere după copertă.
72717. ~ Congresul sociologic din Londra şi organizarea militară a şcoalelor în România, de A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (27,5 x 21,5). 23 p. 30 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academiei Române", Seria II. Tom. XXIX. Memoriile Secţiunii istorice, No. 6, p. 373-295) (II 106877)
Descriere după copertă.
72718. ~ Cronologia raţională a istoriei universale prelucrată cu privire la esamenul de Bacalaureatu, de A. D. Xenopol, Doctoru în filosofie, profesoru de istorie la institutul Academicu din Iassi. Iassi (Tip. Societăţii Junimea), 1871. (17,5 x 11). 221 p. (I 86615)
72719. ~ Idem. Ed. II revedută şi adausă. Iassi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1878. (22 x 12). IV-226 p. 4 lei noi. (II 520870)
72720. ~ Curs de istoria românilor pentru scólele secundare, întocmit după noul program, de A. D. Xenopol Profesor la Universitatea din Iaşi, Membru al Academiei române şi al societăţei istorice din Paris. Cu patru hărţi istorice şi mai multe ilustraţiuni, Ediţie nouă şi cu totul prefăcută a manualului: Istoria Românilor pentru Gimnazii şi Licee. Iaşi, Editura Tipo-litografiei H. Goldner şi Fraţii Şaraga, 1894. (21 x 14). 1 f., VIII, 249 p. cu il. (II 508310)
Lipsă coperta.
72721. ~ Idem. Ed. II. Revăzută şi adaosă. Iaşi, Edit. Tipo-Lito. H. Goldner şi Fraţii Şaraga. 1895. (19,5 x 13,5). XI-333 p. cu il. 2,50 lei. (I 106160)
72722. ~ Idem. Ed. III revăzută şi adaosă. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga şi Tipografiei H. Goldner (Stab. Grafic Miron Costin), 1897. (22 x 14,5). 246 p. cu il. 2,50 lei. (II 106386)
72723. ~ Idem. Ed. IV revăzută şi adausă. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga şi Tipografiei H. Goldner (Stab. Grafic Miron Costin), 1899. (20 x 13,5). 1 f., IV, 236 p. cu il. 2,50 lei. (1 165784)
72724. ~ Idem. Ed. V. revăzută şi adaosă. Iasi, Edit. şi Tip. H. Goldner, 1901. (20,5 x 13,5). 2 f., 251 p. cu il. (II 169755)
Lipsă coperta.
72725. ~ Cuventare festivă rostită la serbarea naţională pe mormentul lui Ştefan celu Mare în 15(27) august 1871, de A. D. Xenopol. lassi (Tip. Societăţii Junimea). 1871. (18 x 11,5). 22 p. Preţul unu sorcovăţu rusescu. Profitul în folosul fondului pentru ridicarea unui menumentu lui Ştefan celu Mare. (I 106063)
72726. ~ Cuvîntare inaugurală a Rectoratului, [de] A. D. Xenopol. Iasi (Tip. H. Goldner), 1898. (25,5 x 17,5). 12 p. (Extras din "Arhiva") (II 106810)
72727. ~ Die dacischen Kriege des Kaisers Tjraan. Nach den "Etudes historiques sur le peuple roumain", von A. D. Xenopol, aus dem Französischen übersetzt von M. Przyborsky, Berg-Ingineur. [Wien], Verlag der Romanischen Revue (Druck von J. B. Wallishauser), [1890]. (23 x 15,5). 27 p. cu il. (Separat-Abdruck aus der "Rumänischen Revue", von 15 März 1890) (II 61026)
Descriere după titlul de la începutul textului.
72728. ~ Decălecarea Munteniei, [de] A. D. Xenopol. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1911. (23 x 15). 35 p. (Extras din "Viaţa Românească") (BCU-B 25037)
72729. ~ Despre învăţămentul şcolar în genere şi în deosebi despre acelu al istoriei, de A. D. Xenopol, Doctor în dreptu şi filosofie. Iassi (Tip. Th. Balassan), [1873]. (17,5 x 11). 68 p. 1,50 Iei. (I 106054)
Datat după: Tr. 9 (1876), nr. 3, febr. 1, p. 36 ; CdSRB-C. 4 (1874), p. 224.
72730. ~ Despre metoda în ştiinţe şi în istoric. De A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1910. (26,5 x 20). 18 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academici Române". Seria II. Tom XXXII. Memoriile Secţiunii Istorice, No. 15, p. 1091-1108) (II 20405)
72731. ~ De societatum publicanorum Romanorum historia ac natura juridiciali. Diss. inaug. quam consensu et auctoritate illustris iure consultorum ordinis in alma litterarum universitate Friderica Guilelma pro summis in utroqne iure honoribus rite capessendis die X. M. Iunii A. MDGCCLXXI H. XI, publice defendet auctor Alesander D. Xenopolus, Rumanus. Berolini (Typis Expressit Gustavus Schade), 1871. (22 x 14,5). 77[-79] p. (II 115954)
72732. ~ De la méthode dans les sciences et dans l'histoire, par A. D. Xénopol. Paris, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence Ancienne Librairie Chevalier. Marescq et C-ie et ancienne Librairie F. Pichon réunies. F. Pichon et Durand-Auzias, administrateurs Librairie du Conseil d'État et de la Société de Législation comparée, (Laval, Impr. L. Barnéoud & Cie), 1910. (25 x 16,5), 16 p. (Extrait de la "Revue Internationale de l'Enseignement") (II 22806)
Descriere după copertă.
72733. ~ Din amintirile unui boier moldoveani din jumătatea întâi a veacului XIX Dimitrie Ghiţescu, 1814-1889, de A. D. Xenopol Membru al Academici Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1910. (26,5 x 20). 12 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academiei Române", Seria II, Tom. XXXII, Memoriile Secţiunii Istorice, No. 12, p. 1007-1018) (II 19625)
72734. ~ Domnia lui Cuza-Vodă, de A. D. Xenopol, Membru al Academiei române, Corespondent al Institutului din Franţia. Vol. I-II. (Al Istoriei Românilor din Dacia traiană VII-VIII). Iaşi (Tip. Editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1903. (24,5 x 17). VIII, 472 p., 1 f. portr. (I) ; 2 f. II-528 p., 1 f. portr. (II). Amîndouă volumele împreună 20 lei. (II 106630)
72735. ~ Idem. Ediţie Populară. Vol. I. (al istoriei Românilor din Dacia traiană XIII). Iaşi (Tip. editore Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (19,5 x 13). 2 f., IV, 186 p. 1 leu. (I 106114)
72736. ~ Une énigme historique. Les Roumains au moyen-âge. Par A. D. Xénopol, Professeur d'histoire roumaine à l'Université de Jassy. Paris, Ernest Leroux, Éditeur (Le Puy, typographie Marchesson fils), 1885. (24,5 x 17). 2 f., 238 p. (II 25267)
72737. ~ Epoca fanarioţilor. 1711-1821, de A. D. Xenopol, profesor la Universitatea din Iaşi, Membru corespondent al Academiei Romînc. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1892. (23 x 16,5). 2 f., 770 p. (II 251946)
Lipsă coperta.
72738. ~ Étude critique sur une nouvelle histoire universelle, par A. Xenopol. Versailles (Imprimeries Cerf), [1901]. (25 x 16,5). 15 p. (Extrait de la "Revue de Synthèse Historique", No. 8, Septembre-Octobre 1901) (II 520755)
Descriere după cop. şi p. 15.
72739. ~ Études historiques sur le peuple roumain, par A. D. Xenopol, professeur d'histoire roumaine á l'Université de Jassy. 1) Les guerres daciques de l'empereur Trajan. 2) Les guerre russo-turques et leur influence sur les pays roumains (1711-1812) [pe copertă şi: Pierre le grand, Brancovane et Cantemir. Guerre de 1736, paix de Belgrade 1739. Guerre de 1774; rapt de la Bukovine 1775. Guerre de 1878; paix de Jassy 1792. Guerre de 1812; rapt de la Bessarabie. Documents relatifs à la perte de la Bukovine]. Jassy, Şaraga Frères [pe copertă: Fraţii Şaraga], Libraires Éditeurs (Tipo-Lyt. H. Goldner), 1887 [pe copertă: 1888]. (19 x 12,5). 311 p., 1 h. (I 25604)
72740. ~ Evoluţia în istorie, de A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (27 x 21). 7 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române, Seria II Tom. XXIX Memoriile Secţiunii Istorice, No. 11, p. 557-563) (II 106871)
Descriere după copertă.
72741. ~ Expunere pe scurt a principiilor fundamentale ale istoriei, de A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (26,5 x 21). 1 f., 12 p. 15 bani. (Academia Romana) (Extras din "Analele Academiei Române", Seria II. Tom. XXI. Memoriile Secţiunii Istorice, p. 463-474) (II 106879)
72742. ~ La France vue du dehors. Paris vu de Roumanie. par A. D. Xénopol, Doyen de la Faculté des Lettres de Jassy, membre de l'Académie Roumaine, correspondant de l'Institut de France. Paris, Revue pour les Français (Auxerre, Imprimerie Moderne-Française), 1909. (21,5 x 16,5). 39 p. (Extrait de la "Revue pour les Francais") (II 16005)
Descriere după copertă.
72743. ~ Fürst Bismarck und Nikolaus Kretzulesku Das Lebenswerk eines rumänischen Patrioten. Von A. D. Xenopol. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1913. (24 x 16,5). 19 p. (Sonderabdruck aus "Deutsche Revue", September 1913) (II 32290)
Descriere după titlul de la începutul textului.
72744. ~ Grandi Uomini politici e gli avvenimenti storici, [di] A. D. Xenopol. Roma, Presso la Revista Italiana di Sociologia (Scansano, Tip. Edit. degli Olmi di Carlo Tessitori), 1914. (24 x 16). 11 p. (Estratto dalla "Revista Italiana di Sociologia". Anno XVIII. Fase. I. - Gennaio-Febbraio 1914) (BSS II 13840)
72745. ~ Les guerres Daciques de l'Empereur Trojan.. [Par] A. D. Xénopol. [Paris, 1886]. (24 x 16). P. 291-312, 1 h. (Mélanges et Documents) (Revue historique, Juillet 1886. Extrait) (II 550098)
72746. ~ Les faits de répétition et les faits de succession, par A. D. Xénopol. Paris, Libraire Leopold Cerf (Impr. Cerf), 1900. (25,5 x 16,5). P. 121-136. ("Revue de synthèse historique", T. I, No. 2, Octobre 1900. Extrait) (II 520756)
Descriere după copertă.
72747. ~ Histoire des Roumains de la Dacie Trajane, depuis les origines jusqu'à l'Union des Principautés en 1859, par A. D. Xénopol, Professeur à l'Université de Jassy, membre de l'Académie Roumaine. Avec une préface par Alfred Rambaud, Professeur à la Faculté des Lettres de Paris I. (513 av. J.-C. 1633). Paris, Ernest Leroux, Editeur (Baugé, Maine et Loire - Imprimerie Daloux), 1896. (25,5 x 17,5). 2 f., XXXV, 486[-488] p. (II 106815)
72748. ~ Idem. II. (1633-1859). Paris, Ernest Leroux, Editeur (Baugè, Maine et Loire-Imprimerie Daloux), 1896. (26 x 18). 2 f., 611 p. (II 106815)
72749. ~ L'Histoire est-elle une science? Par A. D. Xenopol, Professeur d'Histoire à l'Université d'Iassy, Ancien Recteur, Correspondant de l'Institut International de Sociologie. Paris, V. Giard et E. Brière, libraires-éditeurs (Beaugency, Imp. E. Laffray et R. Barrillier, 1908. (25 x 17). 12 p. (Extrait de la "Revue Internationale de Sociologie") (II 499621)
Cu menţiunea: "Réponse à M. Duprat".
72750. ~ L'hypothèse dans l'histoire, par M. A. D. Xénopol. Recteur de l'Université de Jassy. Communication faite au Congrès international d'Histoire comparée a Paris, le 24 Juillet 1900. Macon (Protat Frères, Imprimeurs), 1901. (25 x 16,5). 13[-15] p. (II 467052)
72751. ~ Ideile de legi şi de prevedere, de A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (26 x 21). 11 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academiei Române". Seria II. Tom. XXXV. Memoriile Secţiunii Istorice, No. 18, p. 551-561) (II 36754)
Descriere după copertă.
72752. ~ L'imagination en histoire, par A. D. Xénopol. [Paris], (Imprimeries Cerf), [1909]. (25,5 x 17). 20 p. (Extrait de la "Revue de Synthèse historique". Année 1909) (II 16004)
Descriere după copertă.
72753. ~ L'inconscient dans l'histoire. Communication lue à l'Académie des Sciences morales et politiques dans sa séance du 7 Juillet 1906 par M. A. D. Xénopole, Correspondant de la Section d'histoire. Paris, Alphonse Picard et Fils, éditeurs (Impr. P. Mouillot), 1907. (21 x 14). 34 p. (Institut de France. Académie des Sciences Morales et Politiques) (Extrait du "Compte rendu de l'Académie des Sciences Morales et Politiques") (Institut de France, par MM. Henry Vergé et P. de Boutarel. Sous la direction de M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie) (II 635662)
Lipsă coperta.
72754. ~ Influenta francesă în România, de Alexandru Xenopol, Profesor la Universitatea din Iaşi. Conferinţă ţinută la 5 Martie 1887. Bucuresci, Ig. Haimann, Librar-Editor (Tip. Romanulu, Vintila C. A. Rosetti), 1887. (19 x 12). 32 p. (Atheneul Român) (I 56948)
Lipsă coperta.
72755. ~ L'Influence intellectuelle française chez les Roumains, par A. D. Xenopol. Paris, Felix Alean, Editeur, 1909. (23 x 16). P. 24-37. ("Annales des Sciences Politiques". Revue bimenstrielle. Vingt-quatrième année I. 15 Janvier 1909. Extrait) (II 126740)
Descriere după copertă.
72756. ~ Idem, [par] A.-D. Xénopol, professeur à l'Université de Jassy, membre de l'Académie Roumaine, membre associé de l'Académie des sciences morales et politiques. Paris (Typographie Plon-Nourrit et C-ie), 1914. (19,5 x 13). 16 p. (Edition speciale de la Revue du Fover) (BCS II 138239)
72757. ~ *L'intellectualité roumaine, [par] A. D. Xenopol. Paris, H. Champion, 1912. 8°. 23 p. (Extrait de la "Revue internationale de l'enseignement", des 15 mai et 15 juin 1912) (Rally I, p. 342)
72758. ~ Istoria şi geologia, [de] A. D. Xenopol. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Ilicscu), 1910. (23 x 16). 57 p. (Extras din "Viaţa Românească") (II 21900)
72759. ~ Istoria şi genealogia casei Callimachi, [de] A. D. Xenopol, Profesor la Universitatea din Iaşi, membru al Academiei Române. Textul conţine trei gravuri. Afară de text, şase gravuri şi un arbore genealogic în culori. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl, Fii), 1897. (26 x 19,5). VII, 307[-311] p., 7 pl. (II 106821)
72760. ~ Istoria lui Mihai Vodă Viteazul, de A. D. Xenopol. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editura Librăriei Scoalelor C. Sfetea, 1915. (21,5 x 17). 292 p. cu il., 2 f. pl. (Extras din Vol. V, ed. II a Istoriei Românilor din Dacia Traiană) (II 44783)
72761. ~ Istoria partidelor politice în România, de A. D. Xenopol. Vol. I (al Istoriei Românilor, vol. IX). Partea I. De la origini până la 1848. Partea II de la 1848 la 1866. Bucureşti (Albert Baer), 1910. (24,5 x 17). 4 f., VI. 298 p. (I) ; p. 299-626 (II). 13 lei ambele părţi. (II 106630)
72762. ~ Istoria Românilor, [de A. D. Xenopol]. [Iasi, 1907]. (19,5 x 12,5). 253 p. cu il. (1 535573)
Autorul, identificat după semnătura de pe exemplarul din BAR. Anul, dedus din text (p. 250). Exemplar deteriorat în BAR (lipsă coperta, p. de titlul şi p. 199-202). Descriere după titlu de la începutul textului.
72763. ~ Istoria Românilor, pentru clasele primare de ambe-sexele, de A. D. Xenopol Doctor în filosofie, Profesor de istoria şi filosofía la institutul academic din Iaşi. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Societăţei Academice (Laboratorii Români)), 1879. (20,5 x 13). 115 p. 60 bani. (II 523626)
72764. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp., 1879. (19,5 x 13). 114 p. (II 143033)
72765. ~ Idem. Ed. III, Revezută şi corectată. Carte aprobată de Onor. minister al Cultelor şi Instrucţiei publice cu Nr. 2790 din 6 Oct. 1878, pentru usul claselor primare de ambe-sexe din toată România. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp., 1880. (20 x 13,5). 120 p. 60 bani. (BCU-B 52072)
72766. ~ Idem. Ed. IV revedută şi corectată. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Tip. AI. A. Grecescu), 1881. (20 x 13). 121 p. 60 bani. (I 180357)
72767. ~ *ldem. Ed. V. Bucuresci, Socecu, 1883. (Tr, 15 (1884), nr. 21-22, nov. 1-15, p. 175)
72768. ~ Idem. Ed. VI. Revedută şi corectată. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1885. (20,5 x 13). 112 p. 60 bani. (II 106260)
72769. ~ Idem. Ed. VII revedută, corectata şi adausă. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor, Fraţii Saraga. (Tip. D. Gheorghiu, Lucrători asociaţi), 1890. (18 x 12). 175 p. cu il. 50 bani. (I 106018)
72770. ~ Idem. Ed. X revedută, corectată şi adausă. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Tip. D. Gheorghiu, Lucrători Asociaţi), 1891. (18 x 12). 175 p. cu il. (I 106049)
72771. ~ Istoria Românilor, pentru gimnasii şi licee, de A. D. Xenopol, Profesor de Istoria Românilor la Universitatea din Iaşi şi de Istoria Universală la Institutele Unite din Iaşi, corespondentul de la "Revue Historique" din Paris. Iaşi, Editura Tipo-Lito. H. Goldner, 1886. (23,5 x 16). 2 f., 198[-200] p. (II 106667)
72772. ~ Idem. Ed. II. corectată şi adăugită. Carte aprobată de onorabilul Ministru de Culte şi Instrucţii publice ca manual didactic pentru scoalele secundare de ambele sexe prin adresa No. 4911 din 29 April 1887. Jassy, Editura Tipo-Lito. H. Goldner, Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Tipo-Lito. H. Goldner), [1888]. (23,5 x 15). 4 f., 209 p. 2 lei n. (II 106628)
Datat după: BR, 10 (1888), dec. nr. 12, p. 98 şi după anul depozitului legal în BAR.
72773. ~ Istoria Romînilor din Dacia Traiană, de A. D. Xenopol. Profesor la Universitatea din. Iaşi. Vol. I. Istoria veche. Din vremile cele mai vechi până la întemeierea ţărilor romine (cu patru hărţi). Iassi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1888. (24 x 16,5). 623 p., 4 h. (II 106630)
72774. ~ Idem. Vol. II. Istoria medie, partea I. De la întemeierea ţărilor române până la moartea lui Petru Rareş (cu o hartă). Iassi (Tipo-Lîto. H. Goldner), 1889. (23,5 x 15,5). 3 f., 590 p., I h. (II 106630)
Pe copertă şi p. de titlu, menţiunea: "Vol. I al acestei scrieri a fost premiat de Academia Română".
72775. ~ Idem. Vol. III. Istoria medie, partea II. De la moartea lui Petru Rareş la Mateiu Basarab şi Vasile Lupu (cu două planuri de bătălii). Iassi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1890. (24 x 16). 3 f., II, 680, III p., 2 h. (II 106630)
Cu menţiunea: "Vol. II al acestei scrieri a fost premiat de Academia Română".
72776. ~ Idem. Vol. IV. Istoria modernă partea I. (De la Mateiu Basarab şi Vasile Lupu până la Fanarioţi). Iassi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1891. (23,5 x 16). 3 f., 663 p. (II 106630)
Cu menţiunea: "Vol. I al acestei scrieri a fost premiat de Academia Română".
72777. ~ Idem. Vol. V. Istoria modernă. Partea II. Epoca Fanarioţilor. Iassi (Tipo-Lito. H. Goldner) 1892. (24 x 16). 2 f., 770 p. (II 106630)
Cu menţiunea: "Vol. I al acestei scrieri a fost premiat de Academia Română".
72778. ~ Idem. Vol. VI. Istoria contimpurană. De la restabilirea domnilor păminieni până la îndoita alegere a lui Alexandru Cuza. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1893. (24 x 16,5). 4 f., II, 666[-668] p., 1 f. portr. (II 106630)
72779. ~ Idem. Vol. I. Dacia până la 270 d. Hr. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Tip. H. Goldner), 1896. (19 x 13). 1 f., 244[-246] p., 1 f. portr. (Colecţiunea Şaraga, Nr. 45) (I 106114)
Cu portretul autorului. Colecţia şi numărul, menţionate în: Massoff, p. 52 şi 57.
72780. ~ Idem. Vol. II. Dacia în vremea năvălirilor barbare 270-1290. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor, Fraţii Saraga (Tipo-Lito. II. Goldner), 1896. (19 x 13). 234[-236] p. (Colecţiunea Şaraga, nr. 46) (I 106114)
Lipsă coperta. Colecţia şi numărul, menţionale în: Massoff, p. 52 şi 57.
72781. ~ Idem. Vol. III. Muntenia şi Moldova 1290-1456. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Tipo-Lito. H. Goldner), 2896. (19 x 13). 198 p. (Colecţiunea Şaraga, Nr. 47) (I 106114)
Lipsă coperta. Colecţia şi numărul, menţionate în: Massoff, p. 52 şi 57.
72782. ~ Idem. Vol. IV. Epoca lui Ştefan cel Mare 1457-1504. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Tipo-Lito. H. Goldner), 1896. (19 x 13). 251[-253] p. (Colecţiunea Şaraga, Nr. 48) (I 106114)
Colecţiunea şi numărul, menţionate în: Massoff, p. 52 şi 57.
72783. ~ Idem. Vol. V. De la Petru Rareş la Mihai Viteazul 1566-1593. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Tip. H. Goldner), 1896. (19 x 12,5). 236, II p. Preţul unul op complect de 12 Vol.: lei 12. (Colecţiunea Şaraga nr. 49) (I 106114)
72784. ~ Idem. Vol. VI. Epoca lui Mihai Viteazul J593-1633. Iaşi. Editura Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Tipo-Lito. H. Goldner), 1896. (19 x 12,5). 280 p. (Colecţiunea Şaraga, nr. 50) (I 106114)
Colecţia şi numărul, menţionate în: Massoff, p. 52 şi 57.
72785. ~ Idem. Vol. VII. Dela Matei Basarab şi Vasile Lupu până la Constantin Brăncoveanu 1633-1689. Iaşi, .Editura Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, 1896. (19 x 12,5). 1 f., 265[-268] p. (Colecţiunea Şaraga nr. 51) (I 106111)
Lipsă coperta. Colecţia şi numărul, menţionate în: Massoff, p. 52 şi 57.
72786. ~ Idem. Vol. VIII. Epoca lui Constantin Brâncoveanu 1689-1714. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga, 1896. (19 x 12,5). 1 f., 228 p. (Colecţiunea Şaraga, nr. 52) (I 106114)
Lipsă coperta. Colecţia şi numărul, menţionate în: Massoff, p. 52 şi 57.
72787. ~ Idem. Vol. IX. Epoca Funarioţilor pînă la 1812. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Tip. H. Goldner), 1896. (19 x 12,5). 321, VII p. Preţul unui op complect de 12 volume: lei 12. (Colecţiunea Şaraga nr. 53) (I 106114)
72788. ~ Idem. Vol. X. Epoca Fanarioţilor de la 1812-1821. Iaşi, Editura Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, 1896. (19 x 12,5). 1 f., 273, II p. (Colecţiunea Şaraga, nr. 54) (I 106114)
Lipsă coperta. Colecţia şi numărul, în: Massoff, p. 52 şi 57.
72789. ~ Idem. Vol. XI. Regulamentul organic 1821-1848. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Tip. H. Goldner), 1896. (19 x 12,5). 268[-270] p. (Colecţiunea Şaraga, nr. 55) (I 106114)
Lipsă coperta. Colecţia şi numărul, menţionate în: Massoff, p. 52 şi 57.
72790. ~ Idem. Vol. XII. Revoluţia din 1848 şi Unirea 1848-1859. Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga, 1896. (19 x 12,5). 1 f., 248[-250] p. (Colecţiunea Şaraga, nr. 56) (1 106114)
Lipsă coperta. La p. 250 menţiunea: "Vol. I-IV, IX şi XI s-au tipărit la Tipografia H. Goldner. Vol. VII, X şi XII, la Stabilimentul Grafic Miron Costin, Vol. VIII, la Tipografia Petru C. Popovici".
72791. ~ Idem. Ed. II. Vol. I. Dacia ante-romană şi Dacia romană. 515 înainte de Hr. - 270 după Hr. Vol. II. Năvălirile barbare. 270-1290. Vol. III. Primii Domni şi vechile aşezăminte. 1290-1457. Vol. IV. Epoca lui Ştefan cel Mare. 1457-1546. Vol. V. Epoca lui Mihai Viteazul. Bucureşti, Inst. de arte grafice si Editură Librăria Şcoalelor, C. Sfetea, 1914. (24,5 x 17,5). 314, II p. cu il., 1 h. (I) ; 342, II p. cu il. (II) ; 306, II p. cu il. (III) ; 308 p. cu il. (IV) ; 461 p. cu il., 1 f. pl. (V). (II 54958)
La vol. I, pe p. de titlu, anul 1931. Ediţia, menţionată pe copertă. La vol. II-V, autorul este membru titular al Institutului din Franţa.
72792. ~ Istoria universală, prescurtată cu privire la esamenul de bacalaureat, de A. D. Xenopol, Doctor în filosofie, profesor de istorie la Institutul Academic din Iassi. Iassi, Editor: Dimitrie Daniil (Tipo-Lito. H. Goldner), 1879. (21 x 12). IV. 226 p. (II 106294)
Editorul, menţionat pe o etichetă lipită pe copertă.
72793. ~ Istoria universală. Pt. I. Istoria veche de la timpurile, prehistorice până la căderea imperiului roman, de A. D. Xenopol. Doctor în filosofie profesor de istorie la Institutele unite din Iassi. Iassi, Editura şi Proprietatea Librăriei Dimitrie Daniel (Tipo-Litografia Buciumului Român), 1881. (25 x 16). 123 p. Preciul unui exemplar duoi lei. (BCS-1I1 15887)
72794. ~ Istoria universală prescurtată. Expunerea faptelor pentru tote cursurile, de A. D. Xenopol, Profesor la Universitatea, din Iaşi, Membru al Academiei Române, Corespondent al Institutului din Franţa. Iaşi, Editura si Tipografia H. Goldner, 1901. (20 x 13). 162 p. (I 143121)
Lipsă coperta.
72795. ~ *Liste de ses écrits, rédigée par lui-même. [Par] A. D. Xenopol. Jassy, Impr. de P. Iliescu et D. Grosso, [1901?]. 4 p. (Rally I, p. 340)
72796. ~ I.upta între Drăculeşti şi Dăneşti, de A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Hasidescu), 1907. (26,5 x 21). 90 p. 1 leu. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXX. Memoriile Secţiunii Istorice. No. 4, p. 183-272) (II 8476)
Descriere după copertă.
72797. ~ Magyars et Roumains devant l'histoire. Réponse à M. A. Bertha, par A. D. Xenopol, Professeur à l'Université de Jassy, membre de l'Académie Roumaine. Paris, Ernest Leroux, Editeur (Imp. Garnis et Cie, Paris. Section Orientale A. Burdiu, Angers), 1900. (24,5 x 16). 29 p. (II 59655)
72798. ~ Memoriu asupra unor îmbunătăţiri economice de realizat în nordul României şi în special în Iaşi, lucrat după însărcinarea Grupului liberal al senatorilor şi deputaţilor din Iaşi, de A. D. Xenopol, Deputat al Iaşului. Iassi (Tipo-Lito. H. Goldncr), 1887. (28,5 x 22,5). 1 f., 8 p. (III 106930)
72799. ~ Idem. Iassi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1891. (23,5 x 16). 14 p. (II 106707)
Lipsă coperta.
72800. ~ Memoriu asupra învăţămîntului superior în Moldova. Cu ocasiunea aniversărei de 50 de ani a înfiinţărei acestui învăţămînt, 16 Iunie 1885, de A. D. Xenopol, Profesor de istoria Românilor la Universitatea din Iaşi. Iaşi. (Tip. Naţională), 1885. (23 x 15,5). 154[-156] p. (II 106527)
72801. ~ Michail Kogălniceanu. Discurs de recepiţie rostit în şedinţa solemnă sub preşedinta M. S. Regelui la 17 Martie 1895, de A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române, cu respunsul D-lui Dimitrie A. Sturdza, Membru alu Academiei Române. Bucuresci (Lito-Tipo. Carol Göbl), 1895. (27 x 20,5). 78 p., 1 f. portr. 1 leu. (Academia Română) (II 106859)
72802. ~ Mijloacele de îndreptare ale stării ţărănimei române, de A. D. Xenopol. Iaşi (Tip. Progresul, A. Grimberg), 1907. (24,5 x 16,5). 1 f., 47 p. (II 7894)
72803. ~ Natur und Geschichte. Von A. D. Xenopol. Professor an der Universität Jassy, Mitglied der rumänischen Akademie, Mitglied des Institut de France. Mhchen und Berlin, Verlag von R. Oldenbourg, [1914], (21,5 x 13,5). 1 f., 21 p. (Sanderabdruck aus der "Historischen Zeitsclifrift". 113 Bd. 3 Folge. 17. Band 1 Heft) (II 40694)
72804. ~ Neconştiutul în istorie, de A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (27 x 21). 23 p. 30 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II Tom. XXIX Memoriile Secţiunii Istorice, No. 10, p. 533-555) (II 106875)
Descriere după copertă.
72805. ~ Nécessité de l'introduction de cours sur In théorie de l'histoire dans les universités, [par] A. D. Xenopol. (Communication faite au Congres de l'enseignement supérieur), Paris, 1900. (Adamescu I, p. 124 ; Rally I, p. 340)
72806. ~ Nicolae Kretzulescu. 1812-1900-1912, de A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (26,5 x 21). 18 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXIV. Memoriile Secţiunii Istorice, No. 11, p. 725-742) (II 27838)
Descriere după copertă.
72807. ~ Idem. Viaţa şi faptele lui. 1812-1900. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Comp.), 1915. (25 x 17,5). 271[-274] p., 2 f. portr. 10 lei. (II 61158)
72808. ~ La notion de valeur en histoire, par A. D. Xenopol. Versailles (Imprimeries Cerf), [1906]. (26 x 17). 38 p. (Extrait de la "Revue de Synthèse Historique", Année 1906) (II 5913)
72809. ~ Noţiunea valorii în istorie, de A. D. Xenopol, Membru al Academici Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (27,5 x 22). 32 p. 30 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom. XXVIII, Memoriile Secţiunii Istorice, No. 3, p. 325-356) (II 106872)
Descriere după copertă.
72810. ~ Noţiunea de istoria universală. I. Istoria veche, pentru cls. I secundară, de A. D. Xenopol, profesor la Universitatea din Iaşi. Ed. II. Iaşi, Editura Librăriei Nouă, P. & D. Iliescu (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1911-1912. (20,5 x 13). 2 f., III, 122 p. cu il., 3 h. 2 lei. (Invătămîntul secundar. Cursul Inferior) (II 25628)
72811. ~ Originile partidului naţional în România, de A. D. Xenopol membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (27,5 x 21,5). 19 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVIII, Memoriile Secţiunii istorice, No. 8, p. 579-597) (II 523857)
Descriere după copertă.
72812. ~ Partidele politice în Revoluţia din 1848 în Principatele Române, de A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1910. (26 x 20,5). 55 p. 60 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom. XXXII, Memoriile Secţiunii Istorice, No. 5, p. 403-457) (II 19597)
Descriere după copertă.
72813. ~ Pierre-le-Grand et les pays roumains (Tìrancovane et Cantémir). Par A. D. Xenopol, Professeur à l'Université de Jassy (Roumanie). Louvain (Typographie de Charles Peeters, Libraire), 1886. (24 x 16). 29 p. (Extrait du Muséon) (II 106676)
72814. ~ Politique de races, par A. D. Xenopol. Membre de l'Académie Roumaine, correspondant de l'Institut de France. Roma, Forzani e C. Tip. del Senato, 1903. (22,5 x 14,5). 35 p. (Estrato della Cronache delia Civiltà Elleno-Latina. Anno II, fascicoli IX-XIV) (II 200258)
72815. ~ Понятіе Чънности въ исторіи. [Оть] А. Д. Ксенополья. Переводъ съ француаскаго Н. И. Никифоровб. Кіевъ (Типография Т. Г. Мейнандера), 1912. (20,5 x 13). 52 p. 35 коп. (Библиотека философі и исторіи, Выпускъ первый) (II 37128)
72816. ~ Le postulat psychologique, par A. D. Xènopol. Paris, Alphonse Picard et Fils, Editeurs (Typographie Firmin-Didot et Cie), 1912. (23 x 15). 19 p. (Institut de France. Académie des Sciences Morales et Politiques) (Extrait du compte rendu de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, 1912. Premier semestre, Mars. 3e livraison) (II 33717)
72817. ~ La prévision en sociologie. Communication faite le 10 Janvier 1912 à la Société de Sociologie de Paris, par A. D. Xenopol. Professeur à l'Université d'Iassy, Correspondant de l'Institut de France. Membre de l'Institut International de Sociologie. Paris, M. Giard & E. Brière (Beaugency, Imp. R. B-Barrillier), 1912. (25 x 16,5). 8 p. (Extrait de la "Revue Internationale de Sociologie") (II 33194)
Descriere după copertă.
72818. ~ Primul proiect de constituţiune a Moldovei din 1882, Originele partidului conservator şi ale celui liberal, de A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de arte Grafice Carol Göbl), 1898. (27,5 x 22). 1 f., 61 p. 60 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române, Seria II. Tom. XX. Memoriile Secţiunii istorice, p. 113-173) (II 106880)
72819. ~ Principiile fundamentale ale istoriei, de A. D. Xenopol, Profesor la Universitatea din Iaşi, Membru al Academiei Române şi al Socictăţei Istorice din Paris, Preşedintele Societăţei ştiinţifice şi literare din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1900. (22 x 15,5). 1 f., 430[-432] p. (II 50254)
Lipsă coperta. În: SCIs, 18 (1972), p. 59, se menţionează o ediţie în limba romană care apare la Iaşi în 1890.
72820. ~ Les principes fondamentaux de l'histoire, par A. D. Xenopol, Professeur à l'Université de Jassy, membre de l'Académie Roumaine. Paris, Ernst Leroux, Editeur (Baugé Mainé - et Loire, Imprimerie Daloux), 1899. (24,5 x 17). 2 f., VI, 348 p. (II 19218)
72821. ~ Programul cursului de Istoria Romînilor, de la Universitatea din Iaşi (Anul şcolar 1886 - 1887). Profesor A. D. Xenopol. Jassi (Tipo-Lito. H. Goldner); 1886. (24,5 x 16). 16 p. (II 106312)
72822. ~ Proprietatea mare şi cea mică în trecutul Ţărilor Române. [De] A. D. Xenopol. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1913. (24 x 16). 32 p. (Extras din "Viaţa Românească") (II 32140)
Cu o menţiune suplimentară: "Un capitol din ed. II-a Istoriei Românilor pregătită acum de d. A. D. Xenopol". Descriere după copertă.
72823. ~ Psychologie et histoire. Communication faite à l'Académie des Sciences morales et politiques, par A. D. Xenopol, Professeur à l'Université de Jassy, membre de l'Académie Roumaine, correspondant de l'Institut. Paris, Alphonse Picard et fils, Editeurs (Orléans, Impr. Paul Pigelet), 1901. (21,5 x 14). 27 p. (Extrait du Comte rendu de l'Académie des sciences morales et politiques (Institut de France)) (II 112097)
72824. ~ La question israélite en Roumanie, [par] A. D. Xenopol. Paris, Aux Bureaux de la revue. [La Renaissance Latine], (Sens-Paris, Société d'Impressions), [1902]. (24 x 16). 2 f., 28 p. (Article paru dans la "Renaissance Latine" du 15 Octobre 1902) (II 62738)
72825. ~ *Race et Milieu, [par] A. D. Xenopol. Paris, 1900. (Extrait de la "Revue de synthèse historique", 1900) (Rally 1, p. 340)
72826. ~ Regele Carol I. [De] A. D. Xenopol. Iaşi (Tipografia Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (23 x 16,5). 1 f., 25 p. (Extras din "Viaţa Românească") (II 31202)
72827. ~ Le règne du Prince Alexandre Jean I (Couza), traité d'après la méthode des séries historiques, par A. D. Xenopol. Paris, Librairie Léopold Cerf, (Versailles, Imprimerie Cerf), [1906]. (25 x 17). 16. p. (Extrait de la "Revue de Synthèse historique") (II 49103)
72828. ~ Resboaele dintre Ruşi şi Turci şi înriurirea lor asupra terilor române, de A. D. Xenopol. Doctor în drept şi în filosofie, Profesor de Istorie. Vol. I-II. Jassy (Tipo-Lito. H. Goldner), 1880. (20 x 14). 2f., XVII, 219 p. (I) ; 2f., 393 p. (II). (I 154000)
Lipsă coperta.
72829. ~ Rîşnovul de lîngă Braşov, [de] A. D. Xenopol. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (23 x 16,5). 47 p. (Extras din "Viaţa Românească") (II 31201)
72830. ~ Le rôle de la guerre dans l'histoire de la civilisation, par. A. D. Xenopol, Professeur d'histoire à l'Université d'Iassy, Ancien Recteur, Correspondant de l'Institut de France, Membre de l'Institut International de Sociologie. Paris (V. Giard & E. Brière), 1907. (23 x 15). 55 p. (Extrait du Tome XI des Annales de l'Institut International de Sociologie) (ECU-B 25037)
72831. ~ Românii şi Austro-Ungaria, de A. D. Xenopol. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1914. (19,5 x 14,5). 1 f., VIII, 144 p. 1 leu. (I 42531)
72832. ~ Roumanie. Le quatrième centenaire de la mort d'Etienne le Grand, Prince de Moldavie, [par A. D. Xénopol]. [Paris], (Nogent-le Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur), [1904]. (24,5 x 16). 8. p. (Extrait de la "Revue historique", tome LXXXVI, année 1904) (II 33256)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul şi datele bibliografice, la sfârşitul textului.
72833. ~ Idem. (Comptes rendus d'ouvrages relatifs à l'histoire de la Roumanie). [Paris], Nogent-le Rotrou, (Imprimerie Daupeley-Gouverneur), [1908]. (26,5 x 17). 55 p. (Extrait de la Revue Historique, tome XCVI, année 1907) (BCS-III 71968)
Lipsă coperta şi foaia de titlu. Autorul, la sfârşitul textului. Pe prima pagină a textului, titlul este precedat de "Bulletin historique".
72834. ~ Les Roumains. Histoire, état matériel et intellectuel, par A. D. Xenopol, Professeur à l'Université de Jassy, Membre de l'Académie Roumaine et du Congrès International de Sociologie, Correspondant de l'Institut de France. Paris, Librairie Ch. Delagrave (Imp. Levé), [1909]. (19 x 12,5). 3 f., 151 p. 2 fr. (I 14079)
72835. ~ Idem. Paris, Librairie Ch. Delagrave (Imp. Levé), [1909?]. 3 f., 151 p. 2 fr. (I 32768)
72836. ~ Les Roumains au Moyen-Age. Une énigme historique. Par A. D. Xenopol Professeur d'Histoire roumaine à l'Université de Iassy. Paris, Ernest Leroux, Éditeur (Le Puy, typographie Marchesson fils), 1885. (24 x 15,5). 2 f., 238 p. (BCU-ClN 42621)
Lipsă coperta.
72837. ~ Roumains et Hongrois, [par] A. D. Xenopol. Paris, Aux Bureaux de la revue ["Renaissance Latine"], (Arcis-sur Aube, Imprimerie Léon Frémont), [1902]. (24,5 x 16). 18 p. (Article paru dans la "Renaissance Latine", du 15 Août 1902) (II 62748)
72838. ~ Românii şi maghiarii înaintea istoriei. Respuns D-lui A. De Bertha, de A. D. Xenopol,. Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (26,5 x 21,5). 1 f., 24 p. 25 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academiei Române", Seria II, Tom XXII. Memoriile Secţiunii istorice) (II 106878)
72839. ~ Situaţiunea financiară a României sub Guvernul liberal în 1887, de A. D. Xenopol, Deputat al Iaşului. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1887. (23 x 15,5). 61 p. (II 115048)
72840. ~ Sociologia şi socialismul, de A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1910. (26,5 x 20,5). 11 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academiei Române". Seria II. Tom. XXXII. Memoriile Secţiunii Istorice. Nr. 14, p. 1079-1089) (II 20404)
Descriere după copertă.
72841. ~ Sociologie & Socialisme, par. A. D. Xenopol. Professeur à l'Université d'Iassy, Membre de l'Institut International de Sociologie. Paris, M. Giard & E. Birère (Beaugency, Imp. R. Barrillier), 1912. (25 x 16,5). 11 p. (Extrait de la "Revue Internationale de Sociologie") (II 33193)
Descriere după copertă.
72842. ~ Sociologia Storia, [di] A. D. Xenopol. Roma, presso la "Revista Italiana di Sociologia" (Scansano, Tip. editrice degli olmi di Carol-Tessitori), 1905. (24 x 17). 45 p. (Estratto dalla "Rivista Italiana di sociologia", Anno IX, Fase. III-IV Maggio-Agosto 1905) (II 416003)
72843. ~ Idem. Roma, presso la "Rivista Italiana di Sociologia" (Scansano-Tipografia Editrice degli Olmi di Carlo Tessitori), 1906. (24 x 16,5). 29 p. (Estratto della "Rivista Italiana di Sociologia", Anno X, Fasc. V-Vl, Settembre-Dicembre 1906) (II 49104)
72844. ~ Studii economice, de A. D. Xenopol, Doctor în drept şi în filosofie. Iaşi (Tip. Steaua României), 1879. (19,5 x 13,5). 2 f., p. 9-152. 1,50 lei. (I 106156)
72845. ~ Idem. Craiova (Tipo-Lilografia Nationale, Ralian Samitca), 1882. (19 x 13). 2 f., 264 p. 2,50 lei. (I 104249)
72846. ~ La Synthèse en Histoire d'après M. Henri Berr. Paris, Librairie Félix Alcan (Evreux, Imprimerie Ch. Hérisse), Paul Hérissey. Sucer.), 1912. (25,5 x 17). 1 f., 22 p. (Extrait de la "Revue du Mois", T. XIII, no. 74, 10 février 1912, p. 165 à 185) (II 27774)
72947. ~ Tablouri din natură, [de] A. D. Xenopol, Membru al Academiei Române. Iaşi, Editura Librăriei Socec & C-ie Sucursala Iaşi, [1913]. (12,5 x 8,5). 64 p. 15 bani. (Biblioteca Iaşilor, 14) (I 31374)
72848. ~ Teoria lui Rösler. Studii asupra stăruinţei Românilor în Dacia Traiană, de A. D. Xenopol, Profesor de Istoria Romînilor la Universitatea din Iaşi. Iaşi. (Tipografia Naţională), 1884. (23,5 x 16). 300 p. (II 106660)
72849. ~ La théorie de l'Histoire. Cours professé à la Sorbonne, 1907-1908, [par] A. D. Xénopol, professeur à l'Université de Iassy, membre de l'académie roumaine, correspondant de l'Institut. Iassy (L'Imprimerie Dacia, Iliescu, Grossu & Co)., 1907. (21,5 x 16). 5 p. (II 7878)
72850. ~ Idem. Deuxième édition. Des principes fondamentaux de l'histoire, par A. D. Xénopol, Professeur à l'Université de Iassy, membre de l'Académie Roumaine, correspondant de l'Institut de France. Paris, Ernest Leroux, Editeur (Le Puy-en-Velay), imp. R. Marchesson, Peyrillcr. Ronchon et Gamon, successeurs), 1908. (28 x 19,5). 2 f., VIII, 484 p. (III 10964)
72851. ~ *Idem. Tradusă in limba spaniolă de autor. Madrid, 1911. (Xenopol. Istoria P. R., cop. 4)
72852. ~ Unionişti şi separatişti, de A. D. Xenopol, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1909. (27 x 22). 41 p. 50 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academiei Române". Seria II. Tom. XXXI. Memoriile Secţiunii Istorice No. 10, p. 725-765) (II 14609)
Descriere după copertă.
72853. ~ Unitatea sufletului romînesc. (Conferinţă), [de] A. D. Xenopol. Iasi (Inst. de Arte Grafice N. V. Stefăniu & Co.), 1911. (24 x 16). 8 p. (Extras din "Arhiva", No. 5 Mai 1911) (II 23511)
72854. ~ Universitatea de Iaşi. Programul cursului de Istoria Românilor, 1883-1884. Profesor A. D. Xenopol. Iaşi (Tipografia Naţională), 1884. (21,5 x 14). 13 p. (II 106312)
Lipsă coperta.
72855. ~ Idem. Programul cursului de Istoria Românilor, 1884-1885. Semestrul I. Profesor A. D. Xenopol. Iaşi (Tipografia Naţională), 1884. (21,5 x 14). 23 p. (II 106312)
72856. ~ Der Wertbegriff in der Geschichte. Von Prof. Dr. A. D. Xenopol. [Leipzig und Berlin: B. G. Teubner, 1906]. (27,5 x 19,5). 58 p. (Sonderabdruck aus Deutsche Literatur-Zeitung, 1906. Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin) (I 546184)
72857. ~ Zur Logik der Geschichte. Von A. D. Xenopol. München und Berlin, Verlag von R. Oldeubourg, [190?]. (22 x 14). P. 473-498. (Sonderabdruck aus der "Historischen Zeitschrift", 102 Bd. 3. Folge 6 Bd.) (II 16466)
Descriere după titlul de la începutul textului.
În colaborare :
72858. ~ Contradicerile Domnului T. Maiorescu, [de Alexandru Xenopol şi Nicolae Xenopol]. Bucurcsci (Tipo-Litografia Dor. P. Cucu). 1886. (20 x 12). 16. p. 10 bani. (Biblioteca Voinţei Naţionale) (I 156417)
Autorii, identificat după: Maiorescu. Critice II, p. 349 .
72859. ~ Industria mătasei. de A. D. Xcnopol, Profesor la Universitatea din Iaşi, Autorul Studiilor economice, în colaborare cu A. Mironeanu, cultivator de mătase. Bucureşti, Editura Librăriei I. B. Socccu & Comp. (Stabilimentul Grafic I. V. Socecu), 1896. (19,5 x 13). 52 p. 1 leu. (I 106143)
72860. ~ Serbarea şcolară de la Iaşi cu ocazia împlinirei a cinci zeci de ani de la înfiinţarea învăţămîntului superior în Moldova. Acte şi documente. Publicaţie făcută sub auspicile d-lui Ministru de Culte şi Instrucţie publică, Dimitrie A. Sturza. De A. D. Xenopol, Profesor de Istoria Românilor, la Universitatea din Iaşi, şi C. Erbiceanu, Profesor de Teologie la Seminariul Socola Iaşi. Iaşi (Tipografia Naţională), 1885. (24,5 x 17) 3. f., 112, III p. (II 106796)

Vezi şi:
BUTUREANU, V. C, şi ~. Industria berei şi impozitul. Bucureşti. 1895.

Traduceri, prefeţe, editări de texte :
AUTONESCU, TEOHARI. Columna Traiană... Pref. de ~. Vol. I. Iaşi, 1910.
CONSCIENCE, HENRI. Flori de campu... Trad. de ~. Bucureşti, 1873.
CONSTANT, TIBERIU. Ştiinţa istoriei... Pref. de ~. Bucureşti, 1911.
CREANGĂ, ION. Scrieri. Vol. I-II. Pref. de ~. Iaşi, 1890-1892.
EMINESCU, MIHAI. Poezii complecte. Pref. de ~. Iaşi, [189?]
~. Poezii (complecte). Pref. de ~. Iaşi, [1893].
~. Quelques poesies. Ed. II. Pref. de ~. Iassy, 1911.
IORGA, N. Două concepţii istorice. Cuvântare ţinută la... intrarea în Academia Română. Cu răspuns de ~. Bucureşti, 1911.
LAZU, GRIGORI N. 451 traduceri libere... Pref. de ~. Vol. I. Iaşi, 1894.
MANOLESCU, ALEX. Un sfat copiilor de săteni. Pref. de ~. Botoşani, 1897.
MORUZI, D. C. Moartea lui Cain. Pref. de ~. Piatra Neamţ, 1914.
• Omagiu lui Mihail Eminescu... Pref. de ~. Bucureşti, 1909.
RIRIA. Cînturi noue. 1901-1902. Pref. de ~. Bucureşti, 1902.
~. Cânturi şi Poeme. 1902-1908. Pref. de ~. Iaşi, 1908.
THIRON, GH. Carte contra beţiei... Pref. de ~. Bucureşti, 1900.
Vezi de asemenea:
• Borzesci şi Ştefan cel Mare. Text de ~ ş.a. Bucureşti 1904
• Din nevoile poporului Romîn. Prelegeri poporane... Iaşi, 1900.
IOSIF, ŞT. O. Tablouri culturale din trecutul romînilor. Bucureşti, 1913.
LAVISSE, M. M. ş.a. *Histoire générale. [Paris?], 1894-1895.
MINISTERE de l'Instruction Publique et des Culte. L'enseignement public en Roumanie... Bucarest, 1900.
• La nation roumaine, Roumains indépendants... Paris, 1914.
• *La solidarité sociale... Paris, 1911.

Nu exista imagini
  12) XENOPOL, CORALIA
 • Opera
 • Imagini
XENOPOL, CORALIA
Vezi: RIRIA

Nu exista imagini
  13) XENOPOL, LUCREŢIA (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
XENOPOL, LUCREŢIA (1866-?)
72861. ~ Curs de geografie, pentru usul cls. a V-a secundară, întocmit conform noului program de Lucreţia Xenopol, Profesoară de Geografie la Externatul Secundar de fete din Iaşi. Pt. I. Geografia matematică. Cu 47 de figuri în text. Iaşi Editura Tipo-litografiei H. Goldner (Tipo-Litografia H. Goldner), 1894. (22 x 14). 112 p. 2,50 lei. (II 25795)
72862. ~ Idem. Iaşi, Editura Tipo-Litografici H. Goldner, 1895. (22 x 14). 112 p. cu il. 2,50 lei. (II 410116)

Nu exista imagini
  14) XENOPOLU, NICOLAE D. (1859-1917)
 • Opera
 • Imagini
XENOPOLU, NICOLAE D. (1859-1917)
(Juvenal)
72863. ~ Brazi şi Putregaiu. Moravuri provinciale romane. Roman original. [De] N. D. Xenopolu. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Typ. Ştefan Mihaiescu), 1881. (18 x 12). 1 f., 304 p. 2 lei. (I 376453)
72864. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1892. (19 x 12). 1 f., 230 p. (I 410223)
72865. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1892 [pe copertă: 1893]. (19,5 x 12,5). 230 p. (I 63092)
72866. ~ Cronici Glumeţe, [de] Juvenal [= Nicolae Xenopol]. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1891. (19 x 12). 148 p. (I 411374)
Autorul, identificat în: Adamescu II, p. 212.
72867. ~ Hatârul, de Nicolae Xenopol. Conferinţă ţinută la 14 Martie 1885. Bucuresci, Ig. Haimann, Librar-Editor (Typ. Curţii Regale, Propr. F. Göbl), 1885. (17 x 11). 45 p. 1 leu. (Atheneul Român) (I 90198)
72868. ~ Psichologia mulţimei, de Nicolae D. Xenopol. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (22,5 x 15). 1 f., 24 p. 1 leu. (Conferinţele Ateneului Român) (Extras din revista "Ateneul Român") (II 410158)
72869. ~ Les Relations Economiques entre la France et la Roumanie, par Nicolae Xenopol, Sentaeur du Royaume de Roumaine. Conférence donnée le 1-er Mai 1910 à la Revue générale des Sciences. Paris, Direction de la Revue générale des Sciences (L. Maretheux, imp.), [1910]. (17,5 x 11,5). 41 p., 1 f. (Revue générale des Sciences) (I 469692)
72870. ~ La Richesse de la Roumanie, par Nicolas Xenopol, Sénateur, Ancien Ministre de l'Industrie et du Commerce. Bucarest (Ateliers graphiques Soccs & Co.), 1916. (24,5 x 17). 3 f., 249[-251] p. (II 49114)

În colaborare :
XENOPOL ALEX. D. şi ~. Contradicerile Domnului T. Maiorescu Bucuresci, 1866.

Vezi şi :
• Despreţuirea proprietatei urbane. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  15) X
 • Opera
 • Imagini
X
Vezi: PROTOPOESCU. IOAN D.
Vezi şi:
• Campania Română din 1916. Trad. de ~. Iaşi, 1918.
• Despre cele din urmă pretenţii ale Porţi asupra Principateloru Moldo-Române. De ~. S.l., 1856.
GYP, ROCOCO. Comedie... Localizată de ~. Brassó, 1910.
• Oficerii combatanţi şi asimilaţi... De ~. Iaşi, 1891.
• Patul soldatului şi descrierea lui. De ~. [Bucuresci, 188?]
• Puţină logică în vieaţă. De ~. Bucureşti, 1910.
• Abecedeul. Representaţiuni de ~. Brăila, 1912.
VAILLANT, J. - A. Le Carru-Bol. Trad. ~. Paris, 1843.

Nu exista imagini
  16) X***
 • Opera
 • Imagini
X***
X***. Vezi: MÂRZESCU, GEORGE
Vezi şi:
• Attention aux Balkans! De ~. Bucharest, 1876; Nouvel édition. Vienne, 1878.
• Cele mai frumose cântece... Culese şi aranjate de ~. Bucuresci, 1886.
• [Poezii]. Nopţilor şi amintirei. De ~. Bucureşti, 1904.
• Chestiunea Evreilor în România. De ~. Galaţi, 1891.

72871. ~ [Versuri]. [De] X ***. Craiova (Bucureşti, Atelierele I. V. Socecu), 1904. (23 x 20). 61 p. (II 410151)
Datele editoriale, pe copertă şi p. de titlu falsă.

Nu exista imagini
  17) X. Y. Z.
 • Opera
 • Imagini
X. Y. Z.
Vezi:
• Belzebuth. Revistă politică şi umoristică în trei acte de ~. Bucureşti, 1914.
• Evreii în comerciul şi agricultura României. De ~. Iaşi, 1903.
Vezi şi:
• Memoriul sistematisărei Oraşului Bucureşti. Pref. de ~ . Bucureşti, 1906.
• Oraşul Galaţi. Ghesefturile de la Primărie ... Galaţi, 1907.

Nu exista imagini
  18) X. Z. d-na
 • Opera
 • Imagini
X. Z. d-na
Traduceri :
ANDERSEN. Carte de chipuri... Trad. de ~ ş.a. Ed. II. Bucureşti, [189?]
Nu exista imagini