Bibliografia românească modernă

Autori - Litera W
  21) WALDERSCE, A. G. conte de
 • Opera
 • Imagini
WALDERSCE, A. G. conte de
72467. ~ *Instrucţiune asupra serviţiului în campania pentru infanteria. Trad. de Nichita Ignatu, maioru în Reg. Nr. 3 infanteria de linia. [Ed. I]. Dupa ediţiunea a 82-a a uvrajului locot. generalu A. G. conte de Waldersce. Bucuresci, 1876. 8°. 116 p. 1 leu n. (Tr, 9 (1876), nr. 8, apr. 15, p. 96)
72468. ~ Instrucţiune asupra serviciului în campanie pentru infanterie. Traducţiune de Nichita Ignatu, Major în Regimentul No. 3 Infanterie de linie. Ed. II, După ediţiunea a 82-a a uvragiului Locotenentului-General A. G. Conte de Waldersce. Bucuresci, Librăria Socecu & C-nie (Typ. Dor. P. Cucu), 1879. (17,5 x 12). 128 p. 75 bani. (I 411146)
72469. ~ Idem Ed. III. Revedută şi îndreptată după ediţiunea 103-a uvragiului Locotenentului-General A. Comite de Waldersce. Bucuresci, Librăria Socec et C-ie (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1882. (16 x 11,5), 126, IV p. (I 153866)
Lipsă coperta.
72470. ~ Idem. Ed. IV. Revedută şi îndreptată după ediţiunile 112 şi 113 a uvragiului Locot.-General A. Comite de Waldersce. Bncuresci, Librăria Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gregorio Luis), 1887. (18 x 12,5). 7, II p, 75 bani. (I 392266)
Erata, pe cop. 3.

Nu exista imagini
  22) WALDMANN, LEÓN (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
WALDMANN, LEÓN (1867-?)
(Constantin Valdeanu)
72471. ~ *Despre sifilis, de Leon Waldmann (Valdeanu, C-tin). Broşură apărută înainte de 1907) (Crăiuicianu, p. 274)
72472. ~ Studiu clinic asupra conjunctivitelor. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie, susţinută în Martie 1894, de Leon Walilmann, Bacalaureat în litere şi sciinţi. Iasi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1894. (25.5 x 18,5). 3 f., 138 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 39) (II 394373)

Nu exista imagini
  23) WALDSTEIN, BERCU
 • Opera
 • Imagini
WALDSTEIN, BERCU
72473. ~ Polyarthrită deformantă sau Reumatismul nodos la copii. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie, susţinută în Iunie 1901, de Waldşteiu Bercu, Bacalauriat în Ştiinţi şi Litere. Iaşi (Tiparul Şcólei Academice de Imprimerie). 1901. (22 x 14,5). 81 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 145) (II 489124)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  24) WALLACE, LEWIS
 • Opera
 • Imagini
WALLACE, LEWIS
72174. ~ Ben Hur sau Zilele lui Mesia, de Lewis Wallace. Tom. I-II. Bals (Tip. seminarului archidiecesan), 1898. (21 x 14). 1 f., 539[-542] p. (I) ; 1 f., 508[-510] p. (II). 75 cr. (I) ; 70 cr. (II). (Biblioteca Unirii, Nr. 1) (II 142980)
Colecţia, după: Uni, 24(1914), nr. 22, p. 6.
72475. ~ Istorisire despre naşterea lui Iisus Christos. Traducere şi prelucrare, după Lew. Wallace, de Preotul Econom Al. Petrescu, Parohul Bisericei Sfinţii Arhangheli, Profesor la Gimnaziul Militar. Craiova (Librăria şi Tipografia Sache Pavlovici), 1910. (19 x 13). 51 p. 50 bani. (II 22366)

Nu exista imagini
  25) WALLENSTEIN, PIUS
 • Opera
 • Imagini
WALLENSTEIN, PIUS
72476. ~ Din istoria culturală naţională. Biografia şi activitatea lui Carol Wallenstein, de Vella Pictor, Profesor, Conservator şi iniţiatorul fondărei Muzeului Naţional, Galeriei de tablouri şi Museului de St. Naturale din Bucureşti, Cu o pagină din istoria acestui Museu, de Pius Wallenstein, jublicist. Ploeşti (Tip. Lumina), 1908. (20 x 13). 39 p. 1 leu. (I 12458)
La p. 4 şi 5: portretele autorului. La p. 39: "listă de subscripţie".

Nu exista imagini
  26) WALLENSTEIN de VELLA, CAROL (1795-1862/1863)
 • Opera
 • Imagini
WALLENSTEIN de VELLA, CAROL (1795-1862/1863)
72477. ~ Elemente de desenu şi de architecturi, [pe copertă de: Carol Valstain, Profesor de deseniu în Colegiul Sf. Sava, Tipărită cu cheltuială din Casa Şcoalelor]. Bucureşti (În Tipografia lui I. Eliad, [pe copertă: În Litografia lui Valbaum şi Veiser]), 1836. (23,5 x 19). 23 p., 35 f. pl. (II 32812)
Cu caractere chirilice.
72478. ~ *Elemente de ornitologie după proprii observaţii locale chiar în Ţara Românească, [de] Carol Valştein. Bucureşti (Tip. Mitropoliei). 8°. [1840]. 414 p. (Iarcu, p. 159)
În: Cojocărescu. Date, p. 290, această lucrare are anunţat anul apariţiei 1853.

Nu exista imagini
  27) WALLENTIN, IGNAZ C.
 • Opera
 • Imagini
WALLENTIN, IGNAZ C.
72479. ~ *Elemente dc fizică pentru gimnasiilc inferioare, de Dr. Ignatz G. Wallentin. Traducere de prof. Constantin Cosovici. Viena, 1903. (Iorgu G. Torna, p. 66)
72480. ~ *Elemente de înveţămentul natural, pentru gimnasiile inferioare. Traducere a opului didactic Grundzüge der Naturichre für die unteren Classen der Mittelschulen, von Dr. Igantz G. Wallentin (2. veränderte Auflage, Wien, A. Pichler's Witwe und Sohn, 1887), efectuată de Constantin Cosovici, profesor la gimnasiul superior gr. or. în Suceava. Cu 231 de ilustraţiurii tipărite în text. Cernăuţi, Editura fondului religionariu gr. or. din Bucovina (Tip. archiepiscopală), 1890. (BP, 5 (1890), nr. 4, febr. 15, p. 16)
72481. ~ *Fisica, de dr. Ignaz G. Wallentin. Trad. de Constantin Cosovici. Cernăuţi, 1889. (Morariu. Slnzzcn, p. 314)

Nu exista imagini
  28) WALLER, A.-D.
 • Opera
 • Imagini
WALLER, A.-D.
Vezi şi:
• Travaux de l'Association de l'Institut Marey. Paris, 1905.

Nu exista imagini
  29) WALLNER, I. M. MAXIMILIAN
 • Opera
 • Imagini
WALLNER, I. M. MAXIMILIAN
72482. ~ Gramatica limbei germane, pentru usul şcoalelor şi instrucţiunei private, după o metodă teoretica-practica de I. M. Maximilian Wallner. Vechiu Profesor de limb'a germana în liceul din Bărladu. Pt. II. Sintass'a. Bărlad (Tip. Associaţiunei Unirea), 1880. (21 x 13). 60 p. (II 350113)

Nu exista imagini
  30) WALTHER, ERWIN
 • Opera
 • Imagini
WALTHER, ERWIN
Vezi:
GROSSMANN, S. I. Limba internaţională Volapük. După ~. Iaşi, 1887.

Nu exista imagini