Bibliografia românească modernă

Autori - Litera V
  1) VACQUERIE, AUGUSTE
 • Opera
 • Imagini
VACQUERIE, AUGUSTE
Vezi:
MUSSET, A. de. La ce visează fetele. Bucureşti, 1895 ; ed. II 1903 ; 1909 ; [191?].
ŢINCU, N. Monologuri în versuri... Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  2) VACŞAL, SOFIA
 • Opera
 • Imagini
VACŞAL, SOFIA
70315. ~ Splenectomia în timpul sarcinei. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la... de Sofia Vacşal. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1911. (23,5 x 15,5). 37 p., 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, No. 1176) (II 22566)
Bibliografie, la p. 37.

Nu exista imagini
  3) VAEVICTIS
 • Opera
 • Imagini
Descriere după copertă. Este o poezie precedată de: "Dedicaţiune amicului meu, Colonelul Alexandru Polizu, Comandantul Regimentului de Tracţiune Automobilă, cu prilejul examinării elevilor automobilişti pentru asimilarea lor cu ofiţerii şi dobîndirea funcţiunii de şefi de secţie automobilă".

VAEVICTIS
70316. ~ Amintiri cu rost, de Vaevictis. Iaşi, 1917. (23 x 15,5). 7 p. (II 348413)
Nu exista imagini
  4) Vaevictis
 • Opera
 • Imagini
Vaevictis
70317 • Vaevictis. Memoriile unei deţinute din închisoarea Chantiers din Versailles, arestată de cătră armata de siguranţă pentru crima că iera nevasta unui comandant al Comunei: M-me Noro. În româneşte de Cornelia Ştefănescu. Bucureşti, Biblioteca Revistei Ideei, (Tip. George Ionescu), 1916. (17,5 x 10,5). 66 p. 1 leu. (I 49014)
Prefaţă semnată de P. Muşoiu. Datat după anul prefeţei.

Nu exista imagini
  5) VAGAONESCU, MIHAIL I.
 • Opera
 • Imagini
VAGAONESCU, MIHAIL I.
Vezi: VĂGĂONESCU, MIHAIL I.

Nu exista imagini
  6) Vagabondul misterios
 • Opera
 • Imagini
Vagabondul misterios
70318. • Vagabondul misterios. [Bucureşti], Editura Societăţei Anonime Adeverul. [1908]. (3 x 21). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, nr. 22) (III 9850)
Descriere după copertă. La p. 31-32 un fragment din romanul "Nebunia Dragostei". Datat după alte numere ale colecţiei.
70319. • Vagonul Misterios sau Un transport de cadavre. [Bucureşti, (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1908]. (30,5 x 22,5). 24 p. 20 bani. (Nick Carter. Albumul cavalerilor pumnalului otrăvei, revolverului si dinamitei. Bandiţii Americei nr. 8) (III 9843)
Datată după alte numere ale colecţiei.

Nu exista imagini
  7) LE VAGRE, JEHAN
 • Opera
 • Imagini
LE VAGRE, JEHAN
70320. ~ *Societatea după revoluţie, de Jehan le Vagre. Tradusă în româneşte. Bucureşti, 1886. 20 bani. (RoLit, 4 (1886), nr. 10, dec., p. 140)

Nu exista imagini
  8) VAIAN, EUGEN I. (1870-1897)
 • Opera
 • Imagini
VAIAN, EUGEN I. (1870-1897)
70321. ~ Artiştii de Eugen I. Vaian. Roman, Edit. revistei Şcoala Nouă, (Noua Tipografie W. Haber), 1890. (23,5 x 16). 16 p. 50 bani. (II 376982)
70322. ~ Fin de siecle, [de] Eugen Vaian. Versuri, idile, epigrame, profiluri, etc. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1892. (15,5 x 12). 64 p. 1 leu. (I 69855)
70323. ~ Proză şi versuri. [De] Eugen Vaian. Cu biografia autorului (de Socrate Georgescu). Bucureşti (Tip. Vocea Invăţătorilor), 1899. (20 x 13). VI, 151 pl 1, 25 lei. (II 230949)
Traduceri:
TURGHENIEV, I. Întâia dragoste. Trad. de ~. Remars, 1891.

Nu exista imagini
  9) VAIAN, LAURA
 • Opera
 • Imagini
VAIAN, LAURA
Vezi: VAMPA, LAURA

Nu exista imagini
  10) VAIAN, LEON
 • Opera
 • Imagini
VAIAN, LEON
Vezi: WEISSMAN, LEON

Nu exista imagini
  11) VAIAS, E.
 • Opera
 • Imagini
VAIAS, E.
70324. ~ *La medicatìon par le méthylarsinate de soude au arrhenal (Thèse). Paris, Rousset, 1902. 8°. 113 p. (Rally I, p. 326)

Nu exista imagini
  12) VAIDA, RECEANU
 • Opera
 • Imagini
VAIDA, RECEANU
Vezi:
• La vatră. Cluj 1912.

Nu exista imagini
  13) VAIDA de SOÓSMEZŐ, LADISLAU (1829-1891)
 • Opera
 • Imagini
VAIDA de SOÓSMEZŐ, LADISLAU (1829-1891)
70325. ~ Méhány szó az 1854. junius 21-kén kibocsátott l.m. Urbéri nyiltparancs Commentatiojának halaszthatlan szükségességéröl, es szerény vélemény azon módozatról, melylyel a házánkban zselléreknek vagy, curiálistáknak nevezteni szokott majorság-helyre települtek telki állományain nehézlő tartozmányok megváltása eszkozlendő volna. Irta Vajda Laszló. Kolozsvártt (Nyomatott az ev ref. Fötanoda Betuivel), 1968. (17 x 11). 99 p. (BCU-ClN 46877)
Lipsă coperta.
70326. ~ Epistola deschisă adresată Redacţiunei "Telegrafului Românu" [pe copertă şi: adresată d-lui Redactoru alu "Telegrafului Românu" respective şi celorlalţi d-ni redactori ai foiloru române politice, din patria], de către Ladislau Vajda, secretariu ministeriale. Brosiovu (tipărită la Ioane Gött si fiu Henricu), 1873. (20,5 x 13). 1 f., 87[-90] p. (II 379649)
Pe exemplarul din BAR, cu cerneală, dedicaţia: "Domnului Alexandru Papiu Ilarianu". Autorul argumentează necesitatea întîlnirii redactorilor ziarelor din ţară spre stabilirea unui contact în presă ca for arbitrar.
70327. ~ Szereny Esznevételek a Magyar Közmivelödési Egyletekröl, a Nemzetiségekröl és a Sajtóról. Irta Vajda László. Kolozsvártt (Noymatott a Rom. Kath. Lyceum Betüvel), 1885) (24 x 17). 70 p. (II 76740)

Nu exista imagini
  14) VAIDA-VOEVOD, ALEXANDRU de (1872-1950)
 • Opera
 • Imagini
VAIDA-VOEVOD, ALEXANDRU de (1872-1950)
70328. ~ În luptele noastre naţionale. Vorbirea ţinută în adunarea de protestare a alegătorilor şi poporului român din comitatul Solnoc-Dovaca, întruniţi în Dej, la 22 Noembrie 1904, de Dr. Alexandru de Vajda-Voevod, ca exposeu asupra situaţiei politice şi protest în contra proiectului de reformă a legii şcolare, prezentat dietei de ministerul de culte Berzeviczy [pe copertă şi: Rezoluţiunea de protestare primită de adunare]. Orăştie (Tipografia Nouă), 1904. (18 x 12). 42 p. (I 65482)
70329. ~ *Discursul d-lui dep. Alexandru Vaida rostit în Camera ungară, Joi, în 23 nov. a.c. Braşov, Mureşianu, 1911. 37 p. (Extr. din "Gazeta Transilvaniei") (Bibliogr. Hung. 1911-1920, II, p. 493)
70330. ~ Discursul deputatului Dr. A. Vaida-Voevod rostit în şedinţa de Vineri, 20 Martie n. 1914 a camerei ungare din Budapesta. Braşov (Tip. A. Mureşianu; Branisce & Comp.), 1914. (22,5 x 15). 28 p. (II 169471)
70331. ~ Jos Austria perfidă! Von Dr. Alex. Vaida-Voevod, Mitglied des ungarischen Reichstags. [Wien], K.U.K. Hof-Buchdruckerei u. Hof-Verlags-Buchhandlung Carl Fromme, [1913]. (27,5 x 20,5). 15 p. (Separatabdruck aus Band XXXVII, Heft 1. Österreichische Rundschau) (II 102310)
Loc şi an, stabilite după colecţie.
70332. ~ Postul-virtute...? Petrecerea-pecat...? Respus tuturor acelora, cari au criticat, ori au atacat tinerimea academică română din Viena pentru arangiarea petrecerei din 4 Martie 1898 de Alexandru de Vaida-Voevod. Viena, Editura: Alexandru de Vaida-Voevod, (Tip. J. B. Wallishausser), 1898. (23,5 x 15,5). 52 p. 1 coroană (1 leu 50 bani) (II 102614)
Cu menţiunea: "Venitul curat menit Alumneu-lui României June".
70333. ~ Mangra. Tisza şi Tribuna. Un mănunchiu de dovezi adunate din Tribuna, de Dr. Al. Vaida-Voievod. Deputat. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1911. (22 x 15). 127 p. (II 23536)
70334. ~ Die Wahl în Sasca. [Momentaufnaghmen vom magyarisch-romănischen Kriegs-schauplatzu]. Von Dr. Alex, von Vaida Voevod, Mitgleid des ungarischen Reichstages. Wien und Leipzig, K.u.K. Hof-Buchdruckerei u. Hof-Verlags-Buch- handlunö Carl Fromme, [1913]. (27 x 20,5). 14 p. (Erweiterter Separatabdruck, Md. XXXV, H. 3.) (Österreichische Rundschau) (II 33100)
Descriere după copertă. Datată după numărul colecţiei.

Vezi de asemenea:
• Cuvîntările deputaţilor noştri rostite în Casa Ţării, 29, 30 Mai - 1, 2, 5, 6 Iunie. Budapesta, 1907.

Nu exista imagini
  15) VAIGHEL, DIONISIE
 • Opera
 • Imagini
VAIGHEL, DIONISIE
70335. ~ Calculatorul agricol calculat gata pentru orice suprafaţă muncită şi cu orice preţ, de Dionisie Vaighel. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1913. (21,5 x 14,5). XVI, 136 p. 2,50 lei (II 33844)

Nu exista imagini
  16) VAILLANT, J. -A.
 • Opera
 • Imagini
VAILLANT, J. -A.
(Lantival ; X ; Valian)
70336. ~ Actes diplomatiques constatant l'autonomie politique de la Roumanie publiés, par J.-A. Vaillant. Paris (De Soze et Bouchet, Imprimeurs), 1857. (16,5 x 10,5). II, 52 p., 6 f. (I 101838)
Lipsă copertă. La p. I-II: "Avant-propos", în care autorul declară că va reproduce unele acte diplomatice apărute deja în ziarul "Buciumul" care îi conferă României drepturi politice. Următoarele 2 p. se adresează redactorilor ziarului "Buciumul", despre necesitatea traducerii în franceză a unor acte apărute deja. Pe ultimele 6 f. este reprodus (în tăietura din ziar) textul în l. franceză: "Documents constatant 1'autonomie politique de la Roumanie".
70337. ~ Le Carru-Boï. Nouvelle. Traduit du Moldave, par X. [=J.-A. Vaillant] Paris (Imp. de P. Baudouin), 1843. (18 x 11). 60 p. 1,50 fr. (I 45954)
Scurtă prefaţă semnată: "Aléco Vitéaz". Autorul, identificat după: Cugetarea, p. 879.
70338. ~ Clef magique de la fiction et du fait. Introduction à la science nouvelle avec plaches, par J.-A. Vaillant. Paris (E. Dentu, Libraire), Genève (Imprimerie Gh. Gruaz). 1861. (18 x 11), 1 pl., XL p., 1 f. 202 p., XV1 pl. (I 250585)
La p. I dedicaţia: "A Monsieur Carl de la part de l'auteur. J.-A. Vaillannt"; la p. I -XL: "Avant-propos semnat Henri Disdier"; la p. 1-12: "Preface de l'auteur".
70339. ~ Derniers actes de Son Altesse Sérénissime Grégoire Ghika X, voivode et prince régnant de Moldavie et clôture et adresse du Divan Général, publiés par Lantival. [=I.-A. Vaillant] [Paris] (Imp. Pilloy), [1857]. (24,5 x 20,5). 18 p. (II 124810)
Pe exemplarul din BAR, cu cerneală, menţiunea: "J. -A. Vaillant, Paris, 1857".
70340. ~ L'empire c'est la paix. Par J.-A. Vaillant Fondateur du collège de Bucarest et de l'école gratuite des filles, professeur de littérature à l'école nationale de Saint-Sava. Paris, E. Dentu Libraire Editeur (Montmartre, Impr. Pilloy), 1856. (17 x 14). 158 p. (II 43208)
Printr-o descriere istorică a evenimentelor din Europa şi a pretenţiilor de suveranitate pe care le au marile puteri asupra unor popoare mai mici (Polonia. România, Ungaria), autorul pledează pentru pace într-o Europă care "suferă de o boală cronică, războiul".
70341. ~ Épisode de la Question d'orient. Russie. Valachie. Moldavie, [par J.-A. Vaillant]. Paris A. René et c-ie Imprimeurs-Éditeurs, 1842. (20,5 x 13,5). 40 p. (II 124271)
Pe exemplarul din BAR, cu cerneală, e trecut ca autor: J.-A. Vaillant. Pentru autor, vezi: Iarcu, p. 46. La începutul textului: "Intrigues de la Russie et déchéance du prince Ghika".
70342. ~ Glasul poporului glasul lui Dumnezeu, de I. A. Vaillant. Iassy (Tip. Buciumului Roman), 1858. (21 x 13). 1 f., 35 p. (II 65356)
Cu alfabet de tranziţie. Pe v. p. de titlu: "Proprietariu Tip. Buc. Romanü: T. Codrescu şi D. Gusti".
70343. ~ Grammaire, dialogues et vocabulaire de la langue des bohémiens ou cigains, par J.-A. Vaillant. Paris, Maisonneuve et Cie, Libraires-Éditeurs, (Typ. Pilloy, Impr. Victor Goupy), 1868. (21,5 x 13). 152[-155] p. (II 119438)
Lipsă copertă. Descriere după p. de titlu falsă. Lipsă p. 1- 32. Cuprinde: "Lettre au général Garibaldi" (p. 137-152).
70344. ~ Grammaire Vallaque à l'usage des Français, par A. Vaillant. Bukarest, Chez Walbaum et Weise Libraires de la Cour, 1836. (18 x 13). 1 f., 142 p. (I 107928)
Pe copertă, menţiunea: "Litogr. de Walbaum et Weise".
70345. ~ Grammaire Roumaine à l'usage des Français, par J. A.-Vaillant, Boucourest, Chez Frédéric Walbaum, 1840. (20 x 13). 2 f., 115 p. (I 108024)
Lipsă copertă. Text român, cu caractere chirilice.
70346. ~ *Histoire de la Roumanie. [1839]. (Iarcu, p. 161)
70347. ~ Hymne à la gloire, Dédié à Son Exc. le Général de Kisseleff. Président plénipotentiaire des Principautés de Valachie et de Moldavie, par A. Vaillant. Mars amicus, Apollo, magis amica Libertas. Bukarest, 1832. (19,5 x 12,5). 14 p. (I 43697)
Descriere după copertă.
70348. ~ Islam des Sultans devant l'ortodoxie des Tzars, par J.-A. Vaillant, Fondateur du collège interne de Bucharest et de l'école gratuite des filles, professeur de littérature à l'école national de Saint-Sava. Paris, E. Dentu, Libraire-Éditeur, (Montmartre, Impr. Pilloy et Compl), 1855. (18,5 x ll,5). 113 p. (1 107988)
70349. ~ Legenda lui Amanu ş'a lui Mardoheù apropiată la trebuinţele Românilor, de I. A. Vaillant [pe copertă şi: Ediţia I]. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Associaţi), 1968, (15,5 x 12). 62 p. (I 107724)
70350. ~ Lettre au-général Garibaldi. Au libérateur de l'Italie, le vétéran des Philo-Roumains, salut! [Par J.-A. Vaillant]. Paris (Imprimerie Pilloy), [1861]. (21,5 x 13). 8 p. (II 108263)
Descriere după titlu de la p. 1. La finalul textului, semnat: "J. A. Vaillant. Paris, 27 noiembrie 1861". Tip., la p.8. Este un scurt apel adresat generalului italian cu privire la condiţiile în care trăiesc românii în Austro-Ungaria, pentru care cere drepturi politice şi statut de naţiune. Prin influenţa sa, generalul Garibaldi - aliat de arme cu Ungurii şi frate de origine cu românii - ar putea inspira modalitatea unei soluţii corecte şi drepte.
70351. ~ Ma lanterne magique ou Passé, Présent, Avenir de la Roumanie [pe copertă şi: Poème d'écconomie[!] sociale et politique], par J.-A. Vaillant. Bucarest (Imprimerie de Jéàn Weiss), 1868. (22 x 14). 83 p. 2 fr. (II 108201)
Conţine: "La lanterne magique" (p. 3) ; "Passé" (p. 13) ; "Intermède" (p. 31) ; "Présent" (p. 41) ; "Avenir" (p. 67).
70352. ~ Nationalité et patriotisme en réponse à M.M. de Feuillite et Peyrat, par J.-A. Vaillant, Fondateur du collège interne de Bucharest et de l'école gratuite des filles, professeur de littérature à l'école nationale de Saint-Sava. Paris, E. Dentu, Libraire-Éditeur, (Montmartre-Imp. Pilloy), 1855. (15,5 x 10). 36 p. (I 107875)
Descriere după copertă. Tip., la finalul textului. Este răspunsul la unele articole ale lui Feuillite şi Peyrat apărute în ziarul "Presse". Prin opoziţie cu părerile exprimate asupra naţiunii, naţionalităţii, patrei şi patriotismului în mod utopic de către cei doi, autorul le aplică la situaţia României.
70353. ~ Notice sur les Princes de la familie Ghika, par J.-A. Vaillant, Fondateur du collège interne de Bucharest et de l'école gratuite des filles, professeur de littérature à l'école naţionale de Saint- Sava [Paris] (Monlmartre-Impr. Pillov), 855. (20,5 x 13,5). 16 p. (II 65328)
Descriere după copertă. La p. 1, titlul: "Les princes Ghika hospodars de la Moldo-Valaquie".
70354. ~ Originea agriculturii şi Dezvoltarea ei la Români, de J.-A-Vaillant. Bucureşti (Tip. C. A. Rosetti), 1862. (13,5 x 9,5). 102 p. (I 108740)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
70355. ~ Poésies de la langue d'or. Traduites par J.-A. Vaillant (de Bucarest). Paris (Impr. Preve et C-ie), 1851. (18 x 11). VI p., p. 9-72. (I 43622)
Descriere după coperta. Pe p. de titlu falsă: "Aux manes du premier des Ronçard Jeune et brave soldat du Danube, homme de grande coeur et des grandes pensées qui il y a plus de 500 ans vint aider les Français à chasser les Anglais hors de France et poussa plus tard les français contre amurath qui menaçait sa patrie-apare scris de mînă: Poésies de la langue d'or traduites par J.-A. Vaillant (de Bucharest) Paris 1851". Cuprinde poezii de: Negruzzi, I. Văcăreseu, Eliade- Rădulescu Alexandrescu, Boliac, Mumuleanu-Paris, M. Cuciuran, C. Faka.
70356. ~ La Roumanie ou Histoire, Langue Littérature. Orographie, Statistique des peuples de la langue d'or, Ardialiens, et Moldaves, résumes sous le nom de Romans. Par J. A. Vaillant, fondateur du Collège interne de Bucuresci et de l'école gratuite des filles; ex-professeur de langue française à l'école nationale de Saint-Sava, membre de la Société orientale de France. Tome I-III. Paris, Arthus Bertrand, Editeur, Libraire de la Société de Géographie, (Impr. de Fain et Thunot), 1844. (21,5 x 14). VIII, 404 p. (I) ; 2 f., 455 p. (II) ; LI f., 464 p., 1 h. (III). (II 25340)
Tip., pe v. p. de titlu falsă la vol. I şi II, şi la finalul textului la vol. III. Lipsă copertă.
70357. ~ Les Romes[!]. Histoire vraie des vrais bohémiens, par J.-A. Vaillant Fondateur du collège interne de Bucharest et de l'école gratuite des filles, professeur de litérature à l'école nationale de Saint-Sava. Paris, E. Dentu, Libraire-Éditeur (Montmartre, Impr. Pilloy), 1857. (21,5 x 14,5). 484[-487] p. (II 25279)
Lipsă, coperta.
70358. ~ [II] Grammaire, dialogues & vocabulaire de la Langue Rommane de sigans pour faire suite à L'histoire vraie des vrais bohémiens, par J.-A. Vaillant. Paris (Typ. Polloy), 1961. (16 x 13,5). 157 p. (II 126931)
Lipsă p. de titlu şi p. 137. La p. 137-152: "Lettre au Général Garibaldi".
70359. ~ Solution de la Question d'Orient pendante pour la Russie et l'Autriche dans la Vallée du Danube, et pour l'Angleterre et la France dans la Vallée du Nil, par J.-A. Vaillant, Fondateur du Collège interne de Bucharest, auteur de la Roumanie. Paris (Impr. de A. Guyot et Scribe), 1853. (23,5 x 15,5). 57 p. (II 425590)
70360. ~ Vocabular purtăreţ rumînescu-franţozesc şi franţozecu-rumînesc, urmat de un mic vocabular de Omonime, de J. A. Valian, fostu-profesor de Literatură Franţozească în Colegiul naţional şi întemeietorul Pensionatului din Sf. Sava. Bucureşti (În Tip. lui Friderih Valbaum), 1839. (17,5 x 12). 4 f, 180, 190, XI p. (I 49196)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
70361. ~ Voyage à travers les temps, les pays et les peuples ou révélation de l'Argo antique et de la Science des Sagones par Narad, fils de Nun, publié par J. -A. Vaillant (de Bucharest). Paris (Impr. de Preve et C-e). S.a., (27,5 x 14,5). 2 f., 29 p., 1 f. 1,50 fr. (Bible de la Science bohémienne) (II 504478) .
Descriere după prima pagină, care este reclama apariţiei viitoare în 3 vol. de 800 p., o hartă geografică şi 2 hărţi cosmogonice. A doua, tot de reclamă, poartă titlul: "Bible de la science bohémienne. Evangile selon Le plus vieux des pèlerins Les plus franc des prophètes Les plus vrai des socialistes. Le bohémien Narad, Fils de Nun vainqueur des deux grandes prostituées d'orient et d'occident publié par J.-A. Vaillant (de Bucharest)". Urmează apoi primul fascicul, p. 1-29: "Evangile selon le bohémien. Narad, Fils de Nun".

Traduceri, editări de texte :
BOLLIAC, C. Poésies. Trad. ~. Paris, 1857.
GHICA, Gr. Mémoire et observations... Ed. de ~. Paris, 1856.
SOCIETE Roumaine d'Histoire. Hommage et salut fraternel à notre glorieuse armée. Trad. de ~. Bucureşti, 1918.

Vezi de asemenea:
PETRI, S. J.-A. Vaillant's kurzgefaszte Walachische Sprachlehre. Hermannstadt, 1845.

Nu exista imagini
  17) VAINBERG, SIGISMUND
 • Opera
 • Imagini
VAINBERG, SIGISMUND
70362. ~ De conditione que inter Portam et Rumaeniam usque ad hoc temps intercesserit. Dissertation inauguralis quam consensu et auctoritate illustris iureconsultorum ordinis in alma litteraria universitate Friderica Guilelma pro summis in utroque iure honoribus rite capessendis die XIV. M. Augusti MDCCCLXVI H. 1. Q. S. Commentatus est Sigismunds Vainberg rumaenus. Berolini (Typis Expresserunt Rosenthal Ej. Soc), 1866. (20 x 13). VI, 69[-71] p. (II 380667)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  18) VAJNA, KAROLY
 • Opera
 • Imagini
VAJNA, KAROLY
Vezi şi:
SZONGOLT, K. ş.a. A Szamosújvári vár. Szamosújvart, 1898.

Nu exista imagini
  19) VALABREGUE, ALBIN
 • Opera
 • Imagini
VALABREGUE, ALBIN
Vezi:
ŢINCU, N. Comedii şi monologe: Bacalaureat. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini
  20) VALAORI, D. IULIU (1837-1936)
 • Opera
 • Imagini
VALAORI, D. IULIU (1837-1936)
70363. ~ Caracterul limbii greceşti şi ideile străine culturii helenice din Noul Testament. [De] I. Valaori. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1904. (22,5 x 16). 15 p. (Extras din volumul "Omagiu lui C. Dimitrescu-Iaşi") (II 1693)
70364. ~ Câteva observaţiuni referitoare la scriitorii clasici greci şi latini, de Iuliu Valaori. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (28 x 21,5). 30 p. 30 bani. (Extras din "Analele Academiei Române". Seria II. Tom. XXVII. Memoriile Secţiunii Literare No. 4, p. 65-94) (II 4162)
Descriere după copertă.
70365. ~ Limba greacă. Carte de citire şi de exerciţii (Cl. III. Seminarială şi V. Liceală). Întocmită de Iuliu Valori. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1909. (49 x 12). 87 p. (Ministerul Instrucţiunii publice şi al cultelor. Administraţiunea Casei Şcoalelor) (I 16139)
70366. ~ Idem. (Cl. IV Seminarială şi VI Liceală). Întocmită de Iuliu Valori, Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1909. (18,5 x 12,5). 63 p. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. Administraţiunea Casei Şcoalelor) (I 16574)
70367. ~ Pronunţarea limbii greceşti. [De] I. Valaori. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1904. (24,5x 17). 1 f., 32 p. (II 646)
70368. ~ Studiu asupra tragediei Prometheus înlănţuitul a lui Aeschylos. Lucrare presentată ca Tesa pentru Licenţă, de Iuliu D. Valaori, Absolvent al Scolei normale superióre. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Gòbl), 1893. (22,5 x 16). 87[-90] p. (Facultatea de Litere din Bucureşti Secţia Filologică-istorică) (II 64861)
70369. ~ De vocalibus aa, ae, an, ao, am apud Homerum non contractis. Disseratio inauguralis philologica quam consensu et auctoritate amplissimi philosophorum ordinis in Alma Litterarum Universitate Friderica Guilelma Berolinensi ad summos in philosophia honorcs rite capessendos die XXI. M. Junii MDCGCII una cum sententiis controversis publice defendet scriptor Julius Valaori Romanus. Berolini (Typis Reinholdi Kuhn), 1902. (22 x 15). 1 f., 69[-72] p. (II 59526)
La p. 72: "Julius Valaori de vita sua".

Editări de texte:
GRIGORIE de Nazians. Bucăţi alese. Ed. de ~. Bucureşti, 1904.
IOAN GURĂ DE AUR. Sf. Ioan Chrysostomul (Bucăţi alese). Ed. de ~. Bucureşti, 1904.
JUSTIN Martirul, Sf. Apologia I-a. Text grec. Ed. de ~. Bucureşti, 1905.
VASILIE arhiepiscop. Bucăţi alese. Ed. de ~. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini