Bibliografia românească modernă

Autori - Litera Ţ
  1) ŢAICU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
ŢAICU, ALEXANDRU
69501. ~ Auto-observaţiunea unei auto-operaţiuni de hernie sub rachistrichnostovainizare. Teză pentru doctorat in medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în Februarie 1910, de Alcsandru Ţaicu, fost estern şi intern prin concurs al Spitalelor Sft. Spiridon din Iaşi. Internul Clinicei II-a chirurgicală de la Decembrie 1906 pînă la Decembrie 1909, Preparatorul Laboratorului de chirurgie operatorie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, J. S-sori), (23,5 x 16). 47 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Iaşi, no. 333) (II 16900)
69502. ~ Auto-observation d'une auto-opération de hernie sous la rachi-strychnostovaïnisation, par M. Alexandre Tzaïcou, chef de la II-e clinique chirurgicale de M-le Prof. Juvara (Jassy, Roumanie). Jassy, Viaţa Românească, [1911]. (23 x 15,5). 28 p. cu il. (Extrait de la "Presse Médicale", no. 12, Samedi 11 Février 1911) (II 75862)
69503. ~ Un caz de tuberculosă epididymo-testiculară vindecată prin tratamentul conservator Calot, de Dr. Al. Tzaicu. Iaşi (Atelierele Viaţa Romînească), [1911]. (23 x 15). 15 p. cu il. (II 75373)
69504. ~ L'isotonie dans la rachianesthésic, par Dr. Al. Tzaico, Chef de la II-ème clinique chirurgicale Iassy. Iassy (Impr. Viaţa Romînească), [1911]. (23,5 x 15). 14 p. cu il. (Extrait du "Bulletin de la Société des Médecins et Naturalistes de Jassy", 1911) (II 65230)
69505. ~ Technique chirurgicale. Procédé myoplastique personnel pour la cure radicale de la hernie double inguinale et crurale du même côté, par M-le Dr. Tzaico. Jassy (Impr. H. Goldner), 1914. (22,5 x 15,5). 34 p. cu il. (Extrait des "Bulletins et Mémoires de la Société de Médecins et Naturalistes de Jassy", 1914) (II 41493)
69506. ~ Tecnica chirurgicală. Procedeu personal-myoplastic pentru cura radicală în hernia dublă inquinală şi crurală pe aceiaşi parte, de Dr. A. Tzaicu, Medic secundar al secţiei chirurgicale din Spitalul Sft. Spiridon, Prosector al Institutului de Anatomic. Fost şef de clinică chirurgicală şi preparator de medicină operatorie. Cu 9 planşe în text. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1913. (23 x 16) 47 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Iaşi) (II 36503)
69507. ~ Technique chirurgicale. Procédé personnel d'autoplastie pour la reconstitution de la lèvre inférieure, par M. C. Dr. Tzaico, Prosecteur à l'institut d'anatomic, Chirurgien en second à l'Hôpital Saint Spiridon (Section Chirurgicale) Iassy. Iassy (Impr. H. Goldner), 1914. (23 x 15,5). 22 p. cu il. (Extrait des "Bulletins et Mémoires de la Société de Médecins et Naturalistes dc Jassy", 1914) (II 41492)
69508. ~ Tecnica chirurgicală. Procedeu personal autoplastic pentru Reconstituirea buzei inferioare, de Dr. Al. Tzaicu, Prosector la Institutul de Anatomie, Chirurg secundar Secţia Chirurgicală din Spitalul Sf. Spiridon Iaşi. Cu 8 figuri în text. Lucrare prezintată la al II-lea Congres Naţional de Medicină şi Chirurgie, Bucureşti, Aprilie 1914. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1914. (23 x 15,5). 28 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Iaşi) (II 36475)
69509. ~ Uranoplastie prin dublu lambou genian şi palatin după secreţia parţială a maxilarului superior. Iaşi, Viaţa Romînească [191?]. (23 x 15,5). 9 p. cu il. (Tehnica chirurgicală) (II 75861)

Nu exista imagini
  2) ŢAMBLAC, GRIGORE (1364-1420)
 • Opera
 • Imagini
ŢAMBLAC, GRIGORE (1364-1420)
Vezi:
MELCHISEDEC. Viaţa şi scrierile lui Grigore Ţamblacu. Bucuresci, 1684.

Nu exista imagini
  3) ŢANDĂRA, RADU
 • Opera
 • Imagini
ŢANDĂRA, RADU
Vezi: BACALBAŞA, C. C.

Nu exista imagini
  4) ŢABU, HRISTIAN N. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
ŢABU, HRISTIAN N. (1874-?)
69510. ~ Aga Bălăceanu (Legendă istorică), de Hristian N. Ţapu, Profesor-Tulcea. Craiova (Tiparul Tip. Ramuri), 1916. (16 x 12). 31 p. 30 bani. (Biblioteca Literară, no. 2) (I 49224)
69511. ~ Din Iesle pe Cruce, de Hristian N. Ţapu, Profesor-Tulcea. Craiova, Ramuri, [1916]. (16 x 12). 32 p. 30 bani. (Biblioteca Literară, no. 1) (I 49223)
69512. ~ Din trecutul nostru. Cuventare Rostită în aula Liceului Unirea, in diua de 24 Ianuarie 1903, de Hristian N. Ţapu. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1903. (21 x 14). 17 p. 20 bani. (I 409792)
Descriere după copertă.
69513. ~ Din trecutul nostru şi Stejarul de la Carpat. Cuventări festive rostite de Hristian N. Ţapu, Profesor. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1904. (21 x 14). 48 p. 50 bani. (II 1957)
69514. ~ La clacă (Schiţe din popor), de Hristian N. Ţapu. Craiova (Tip. Ramuri), [1914]. (16 x 12,5). 23 p. cu portr. 20 bani. (Biblioteca Folcloristică, no. 17) (I 38132)

Traduceri :
HOMER. Odyssea. Trad. de ~. Focşani, 1902.

Nu exista imagini
  5) Ţara cere
 • Opera
 • Imagini
Ţara cere
09515 • Ţara cere întregimea partidului conservator. [Bucureşti, 1900?]. (19,5 x 13). 26 p. (1 409759)

Nu exista imagini
  6) Ţara Neagră
 • Opera
 • Imagini
Ţara Neagră
69516 • Ţara Neagră sau Ultima noapte a unei ţări. Din viata vechilor suverani armeni. Bazargic, 19 Decemvrie 1915. Bazargic (Tip. Iv. D. Smocoff), [1915]. (16 x 10). 8 p. (Societate Cultura Armean "Armen Cnuni") (I 49219)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  7) Ţara pomilor
 • Opera
 • Imagini
Ţara pomilor
69517. ~ *Ţara pomilor. Sibiiu, 1913. (Biblioteca şcolarilor nr. 9) (VSc 6 (1919), nr. 4, p. 164)

Nu exista imagini
  8) ŢARĂNOUĂ, ION
 • Opera
 • Imagini
ŢARĂNOUĂ, ION
Vezi: NENIŢESCU, IOAN

Nu exista imagini
  9) ŢATOMIR, MIHAI D.
 • Opera
 • Imagini
ŢATOMIR, MIHAI D.
69518. ~ Asociaţiile profesionale. Teză pentru licenţă de Minai D. Ţaţomir. Hărlău (Tip. şi Librăria Osias Brecher), 1909. (21,5 x 14,5). 1 f., 40 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat din Bucureşti) (II 13614)

Nu exista imagini
  10) ŢAŢOMIR, VASILE D.
 • Opera
 • Imagini
ŢAŢOMIR, VASILE D.
69519. ~ Reactiunea albastrului de metilen in urologic si valoarea sa clinică. Teză pentru doctorat in medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută in Noembrie 1905, de Vasile D. Ţaţomir, Fost intern al Spitalului Cantacuzino-Paşcani şi Pavilionului de boli infecţioase. Iaşi (Tip. edit. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1905. (24 x 16). 2 f., II, p. 7-44. (Facultatea de Medicină din Iaşi, no. 223) (II 3175)

Nu exista imagini
  11) ŢĂRANU, ANDRONIC MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
ŢĂRANU, ANDRONIC MIHAIL
69520. ~ Tratat de pictură, [de] Andronic Mihail Ţăranu. Metodă uşoară pentru amatorii care doresc a studia pictura cu uleiu fără profesor. (Figuri, peisage, flori şi fructe). Botoşani (Tip. Reînvierea, Segall & Marcu), 1906. (20,5 x 13,5). 159 p. cu il., 1 f. pl. (II 5745)

Nu exista imagini
  12) ŢĂRANU, DEODAT A. (?-1922)
 • Opera
 • Imagini
ŢĂRANU, DEODAT A. (?-1922)
69521. ~ Despre ipotecă în dreptul roman şi român. Teză de licenţă. Susţinută de Deodat A. Ţăranu, Iaşi (Tipografia Naţională), 1886. (22 x 15). 88 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 393408)
69522. ~ *De la condition juridique de juriosus en droit romain. De la confirmation des actes annulables en droit français. (Thèse), par Taranu Déodat A. Laval, Impr. Janiin, 1892. 8°. 145 p. (Rally, I, p. 309)

Vezi:
PARTIDUL Muncii. Manifestul şi programul... Iaşi, 1917.

Nu exista imagini
  13) ŢĂRAN, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
ŢĂRAN, GEORGE
69523. ~ *Căntece poporale din război primite din partea vitejilor noştri de pe câmpul de război. Editat de G. Ţăranu din Lugoj. Lugoj, Libr. Minerva, 1915. (Drap 15 (1915). nr. 90, aug. 13/26, p. 3)
69524. ~ *ldem. Vol. II. Lugoj. Editura libr. Minerva George Ţăran, 1916. 64 p. 32 fil. (Drep 16 (1916), nr. 53, mai 7/20, p. 3)
69525. ~ Idem. Vol. II-III. Lugoj, Editura Libr. Minerva. G. Ţăran, 1916. 52 fil. (II) ; 60 fil. (III). (Drap 17 (1917), nr. 8, ian. 19/1 febr., p. 4)
69526. ~ Căntece poporale din răsboiu. Vol. IV. Primite din partea vitejilor noştri de pe câmpul de luptă. Aranjate de: George Ţăran tipograf-librar. Lugoş, Editura Libr. Minerva, 1918. (14 x 10,5). 64 p. cu portr. (BCU-ClN 855198)
69527. ~ Epistolarul inimei, aranjat după mai mulţi autori, de G. Ţăran. Lugoj, Editura Libr. Minerva, G. Ţăran, 1918. 32 p. 1 cor. 20 fil. (Drap 18 (1918), nr. 88, aug. 18/31, p. 3 ; Bibliogr. Hung. 1911-1920 II, p. 430)

Nu exista imagini
  14) ŢĂRANU, GRIGORE A.
 • Opera
 • Imagini
ŢĂRANU, GRIGORE A.
69528. ~ Băile Govora (Judeţul Vâlcea). Studiu, de Dr. Gr. Ţăranu, Medic oficial al Băilor. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), (26 x 20). 42 p. cu il. (Ministerul Industriei şi Comerciului) (II 10049)
69529. ~ Observaţiuni medicale culese în Staţiunea balneară Govora in stagiunea anului 1901, de Dr. Gr. Ţăranu. Bucureşti (Tip. şi Fonderja de litere Thoma Basilescu), 1902. (21,5 x 15). 22 p. (Extras din "Buletinul Ministerului") (Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor) (BCU-Iaşi B 13151)
69530. ~ Idem. Culese în stagiunea anului 1902. Bucuresci (Lito-Tip. L. Motzătzeanu), 1903. (23 x 16). 18 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor) (II 262675)
69531. ~ Idem. Culese in stagiunea anului 1903. Bucuresci (Lito-Tip. L. Motzătzeanu), 1904. (22 x 16). 13 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor) (BCU-Iaşi B 1992)

Nu exista imagini
  15) ŢĂRANU, I.
 • Opera
 • Imagini
ŢĂRANU, I.
În colaborare:
69532. ~ Manualul instructorului pentru scrima cu arma, de Locotenentul Ţăranu I. şi Tătaru Gh. Aprobat de Marele Stat Major cu no. 6015 din 1912. Bucureşti (Atelierele grafice Socec &Co.), 1913. (16,5 x 10,5). 31 p. cu il. (I 30753)

Nu exista imagini
  16) ŢĂRANU, I.
 • Opera
 • Imagini
ŢĂRANU, I.
Vezi:
CEONTEA, T. Elemente din geometrie. După ~. Arad, 1892 ; 1893

Nu exista imagini
  17) ŢĂRANU, J. A.
 • Opera
 • Imagini
ŢĂRANU, J. A.
69533. ~ Despre faliment. Teză de licenţă, susţinută de J. A. Ţăranu. Bucuresci (Stab. Grafic J. A. Ţăranu & Co.), 1902. (23 x 16). 181 p. (Facultatea juridică din Iaşi) (II 463495)
Lipsă coperta.
69534. ~ Idem, de I. A. Ţăranu. Bucuresci (Stab. Grafic I. A. Ţăranu et Co.), 1902. (23,5 x 16). 1 f. , p. 9-177[-179]. (II 412886)

Nu exista imagini
  18) ŢĂRANU, TRAIAN VICTOR
 • Opera
 • Imagini
ŢĂRANU, TRAIAN VICTOR
69535. ~ Agata Bârsescu. Poemă tragică in 5 acte şi 2 tablouri, de T. V. Ţireanu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (20 x 13). 91 p. 2 lei. (I 108986)
69536. ~ Bilanţurile Generale şi noua lor dreaptă întocmire, [de] Tr. Tieranu, Contabil. Bucureşti, Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1905. (24 x 16,5). 20 p. (II 10790)
69537. ~ Carol I. Dramă Naţională in 5 acte, de Victor Tr. Ţieranu. Bucuresci (Lito-Tip. M. Tickes), 1899. (19,5 x 12,5). 89 p. (I 409743)
69538. ~ Comentarii la cultura comercială modernă Negustorimea Română, D. ministru N. Xenopol şi Academia de înalte studii comerciale. De Traian V. Ţăranu. Bucureşti (Atelierele Grafice Anuarul General), 1913. (23 x 15,5). 20 p. 75 bani. (II 33470)
Descriere după copertă.
69539 ~ *Contractul Muncii în comerţul din România, de Traian V. Ţăranu. Bucureşti, Editată de Societatea generală a funcţionarilor din România (Tip. Daniil Oprescu şi Mauriciu Kalber), 1913. 35 p. 50 bani. (Biblioteca Comercială nr. 1) (REc 15 (1913), nr. 50, dec. 14, p. 535)

Nu exista imagini
  19) ŢĂRNĂ, P.
 • Opera
 • Imagini
ŢĂRNĂ, P.
69540. ~ Problema Socială. Evoluţia egoizmului şi evoluţia mediului social, de P. Ţărnă. Bucureşti (Tip. Al. Alexandrescu), [1916]. (19 x 12). 32 p. 50 bani. (Biblioteca Revistei Ideei) (I 69779)

Traduceri:
KROPOTKIN, P. Rolul istoric al statului. Trad. de ~. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  20) ŢÂNŢĂREANU, C.
 • Opera
 • Imagini
ŢÂNŢĂREANU, C.
09541. ~ Mijloacele noui pentru combaterea boalelor contagioase, vaccinatiuni şi serovaccinatiuni. Raport de C. Ţânţăreanu, medic veterinar al judeţului R.-Sărat. S.l., [1913]. (23 x 15,5). 10 p. (Al II-lea Congres Naţional de Medicină Veterinara) (II 29961)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Vezi:
• Al III-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini