Bibliografia românească modernă

Autori - Litera T
  221) Tentativa de escrocherie a unui cămătar
 • Opera
 • Imagini
Tentativa de escrocherie a unui cămătar
67927. • Tentativa de escrocherie a unui camatar. Zaraful I. L. Bally în complicitate cu streinul St. Russiescky în paguba D-lui M. Littmann Bucuresci (Tip. Eufr. Miulescu), 1896. (24 x 16,5) 15 p. (II 409971)

Nu exista imagini
  222) TEO
 • Opera
 • Imagini
TEO
Vezi: IONESCU, T.

Nu exista imagini
  223) TEOCRIT
 • Opera
 • Imagini
TEOCRIT
(Theokritos)
67928. ~ Ciclopul [de] Teocrit. Text grec cu un comentariu explicativ şi o introducere de D. N. Burileanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice "Carol Göbl" S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (20,5 x 13,5). 58 p. (II 6777)

Vezi de asemenea:
CHENIER, A. Oaristys. Bucolică după ~. Vălenii-de-Munte, 1910. (Bibl. teatrală III)
NAUM, Al. Traduceri. Iaşi, 1904.

Nu exista imagini
  224) TEODOR, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
TEODOR, ALEXANDRU
67929. ~ Despre tutelă în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Alexandru Teodor. Iaşi (Tipografia Naţională), 1900. (23 x 15). 80 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 409852)

Nu exista imagini
  225) TEODOR, GHEORGHE D.
 • Opera
 • Imagini
TEODOR, GHEORGHE D.
67930. ~ [Dreptul roman. Definiţiunea şi modurile de constituire ale dotei. Dreptul civil. Definiţiunea dotei, constituirea ei]. Tesă pentru licenţă susţinută de Gh. D. Teodor. Iaşi (Stab. grafic “Miron Costin”), 1892. (23 x 16,5). 86 p. (Facultatea de Drept din Iaşi). (II 72741)
Descriere completă cu titlurile de la p. 3 şi 37.
67931. ~ *La vente à réméré en droit civil français. Thèse par Georges D. Teodor. Paris (Rousseau), 1900. 8°. 134 p. (Rally I, p. 310)

Nu exista imagini
  226) TEODOR, ION G.
 • Opera
 • Imagini
TEODOR, ION G.
67932. ~ Plata prin subrogaţiune. Teză pentru licenţă. Susţinută de Ion G. Teodor. Focşani (Tip. “Aurora” Gh. A. Diaconescu), 1900. (24,5 x 16,5). 61 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 410003)

TEODOR
Vezi şi: THEODOR

Nu exista imagini
  227) Teodora şi copilul pierdut
 • Opera
 • Imagini
Teodora şi copilul pierdut
67933. • *Teodora şi copilul pierdut; V. Bumbac. Poate trăi azi cineva în lume păzind calea dreptăţii şi a virtuţii; V. Alecsandri. C. Brâncoveanu. Cernăuţi, 1887 (Biblioteca pentru tinerimea română nr. 5). (Loghin, p. 117)

Nu exista imagini
  228) TEODORAKY, CONSTANTIN H.
 • Opera
 • Imagini
TEODORAKY, CONSTANTIN H.
Vezi: HAGI THEODORACHY, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  229) TEODORAŞCU, CONSTANTIN GH.
 • Opera
 • Imagini
TEODORAŞCU, CONSTANTIN GH.
67934. ~ Etiologia paratifusului şi propagarea boalei a noi [de] Dr. Constantin Teodoraşcu. Lucrare admisă de „Facultatea de Medicină” pentru premiul „Serfioti” de 4000 lei. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), 1914. (25 x 17,5). 159 p. (II 40551)
67935. ~ Încercare de diferenţiere între Grupul Tifo-coli şi între Bacteriile seriei intermediare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... de Theodoraşcu Gh. Constantin. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice “Eminescu”), 1909. (22,5 x 15,5). 153 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti nr. 1094). (II 14409)

Nu exista imagini
  230) TEODOREANU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
TEODOREANU, ALEXANDRU
67936. ~ Tesa pentru licenţia despre quasi contracte [în dreptulu romanu şi dreptulu privatu românu] susţinuta de Alesandru Teodoreanu. Iassi (Tip. Societăţii Junimea), 1870. (23 x 15) 37 + II p. (Facultatea Juridică de Iassi). (II 409845)

Nu exista imagini
  231) TEODOREANU, NICULAE
 • Opera
 • Imagini
TEODOREANU, NICULAE
67937. ~ Cuvânt pentru pomenirea morţilor [de N. Teodoreanu]. Iaşii (Tip. lui A. Bormann), 1858. (20,5 x 13,5). 32 p. (I 29717)
Cu caractere chirilice. La p. 27 semnează N. Teodoreanu (Neculai Teodor Cincu, fiul Serdarului Teodor Cincu şi a Smarandei Corban). Cuprinde şi: Cuvăntul Citit la înmormăntarea, în 8 Decembr. 1849, Raposatei Catinca Burdujă, născută Cincu, de Dimitrie Cincu, fratele ei mai mare.

Nu exista imagini
  232) TEODOREANU, OSVALD A. (1869-1938)
 • Opera
 • Imagini
TEODOREANU, OSVALD A. (1869-1938)
67938. ~ Ceva asupra legitimării copiilor naturali în dreptul roman şi român şi Cîteva consideraţiuni asupra dispoziţiunilor codicelui nostru civil din art. 307 şi 308. Teza de licenţă Susţinută de Oswald A. Teodoreanu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1892. (20,5 x 13,5). 1 f. + III + 79 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (I 57083)

Prefeţe:
• Adevărul în afacerea Ana Loster - Inginer C. Busuioc. [Pref. de ~ şi Raul Crăciun]. Iaşi, 1913.

Nu exista imagini
  233) TEODOREANU, VASILE (n. 1868)
 • Opera
 • Imagini
TEODOREANU, VASILE (n. 1868)
67939. ~ Conferinţe ţinute de membrii Societăţii. Sub direcţiunea domnului V. Teodoreanu, Profesor. Seria I. Iaşi (Tip. editoare “Dacia” P. Iliescu & D. Grosu), 1901. (27 x 21). 16 p. 50 bani (Societatea “Gheorghe Asachi” a elevilor liceului Naţional secţia reală). (II 106827)
Cuprinde: Observaţiuni asupra calculului aritmetic. Conferinţă ţinută de elevul I. Males din clasa VI-a; Artificii de calcul în algebra elementară. Conferinţă ţinută de elevul V. M. Cantacuzino din clasa VI.
67940. ~ Idem. Seria II. Iaşi (Tip. editoare “Dacia” P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (27 x 21). 30 p. 1 leu. (Societatea “Gheorghe Asachi” a elevilor liceului Naţional, secţia reală). (II 106827)
Cuprinde: Despre numere. Conferinţă ţinută de elevul A. M. Tănăsescu din clasa VI b Şcoala Militară şi Trei puncte în linie dreaptă-Conferinţă ţinută de elevul I. N. Drăghici din clasa VII R Liceul Naţional.

Vezi şi:
• Monografia Liceului „Naţional”, Iaşi, 1906.

Nu exista imagini
  234) TEODORESCU, AL.
 • Opera
 • Imagini
TEODORESCU, AL.
În colaborare:
NICHIFOR, Gh. ş.a. Abecedar. Partea I, cl. I prim. Iaşi, 1918.

Nu exista imagini
  235) TEODORESCU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
TEODORESCU, ALEXANDRU
67941. ~ Justiţia militară. Cum este. Cum trebuie să fie. De Locot. Al. Teodorescu, Licenţiat în drept, avocat, Fost mult timp Substitut de raportor şi Comisar regal al Consiliului de resboi din Bucuresci, Fost la Ministerul de Resbel şi profesor la scola militară de administraţie. Bucuresci (Lito-Tip. Motzătzeanu & Lambru), [1897]. (19 x 12,5). 71 p. 1 leu. (I 259607)
Datat după Catalogul Bibl. Acad.
67942. ~ Procesul Locot. Teodorescu, Pledoaria domnului Avocat locotenent Teodorescu. Bucuresci (Tip. “Adevărul”), 1902. (16 x 10). 35 p. (I 153864)
Descriere după copertă.
67943. ~ Testamentele militare în dreptul roman şi român. Privire retrospectivă asupra anticităţei, universalităţei şi necesităţei resboiului. Schiţă istorică a testamentelor. Consideraţii finale. Theză pentru licenţă susţinută în anul 1890 de Sub-Locot. Alexandru Theodorescu din Regimentul 6 Dorobanţi, Ataşat în Administraţia Centrală a Resboiului. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1890. (22,5 x 15). 84 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 348409)

Nu exista imagini
  236) TEODORESCU, ANGEL N.
 • Opera
 • Imagini
TEODORESCU, ANGEL N.
67944. ~ Testamentul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă Presentată şi susţinută la... 1901 de Angel N. Teodorescu. Bucuresci (Tipo-Litogr. Societăţei “Tiparul”), 1901. (23 x 15,5). 59 + IV p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 409882)

Nu exista imagini
  237) TEODORESCU, ANIBAL (n. 1881)
 • Opera
 • Imagini
TEODORESCU, ANIBAL (n. 1881)
67945. ~ Capacitatea de a instrăina a stabilimentelor de utilitate publică [de] Anibal Teodorescu. Cercetări de drept administrativ. Bucureşti (Tip. “Curierul Judiciar”), 1908. (24 x 16,5). 30 p. (II 11916)
67946. ~ Ideia socialistă şi Karl Marx [de] Anibal Teodorescu Doctor în Drept de la Facultatea din Paris, Advocat. Studiu Critic. Bucureşti, Edit. Tip. ziarului “Curierul Judiciar”, 1907. (25 x 17). 352 p. (II 7863)
67947. ~ Jurământul. Teză de licenţă [de] Anibal Teodorescu. Bucuresci (Tip. “Clemenţa”), 19031 (23 x 15,5). 90, II p. (II 409895)
67948. ~ Les lois roumaines et les étrangères. Ouvrage présenté comme thèse de Doctorat en droit [par] Anibal Theodorescu. Paris, Henri Jouve Imprimeur-Editeur, 1905. (24 x 15). 353 p. (BCU-B 39192)
67949. ~ Note şi studii de Drept Public de Anibal Teodorescu Docent universitar, Conferenţiar la Facultatea de Drept din Bucureşti, Fost deputat, Avocat. Bucureşti (Tip. “Eminescu”), 1916. (22 x 14,5). 181 p. (II 49143)
67950. ~ Noţiuni de Drept administrativ de Anibal Teodorescu, Docent Universitar. Conferenţiar de Drept Public, la Facultatea din Bucureşti, Advocat. Partea I. Principii generale. Statul şi organele sale. Persoanele judiciare. Funcţiunile publice. Bucureşti (Tip. “Eminescu”), 1912. (24,5 x 17). 159 p. 5 lei. (II 110200)
67951. ~ Idem. Partea II. Fascicola I. Actele administrative, Tutela, Centralizare, Descentralizare, Organele Centrale: Regele. Bucureşti. (Tip. Eminescu), 1913. (24,5 x 13,5). 63 p. 2,50 lei. (II 110200)
67952. ~ Idem. Partea I. Ed. II. Principii generale. Bucureşti (Tip. “Eminescu”), 1915. (24,5 x 17,5). 238 p. 7 lei. (II 110201)
67953. ~ O nouă concepţiune a Actelor de Guvernământ. Teoria legalităţii de Anibal Teodorescu, Docent universitar, Conferenţiar la Facultatea de Drept, Advocat. Bucureşti (Tip. “Anuarul General”), 1910. (24,5 x 17). 51 p. (Extr. din “Revista Critica” de Drept Legislativ şi Jurisprudenţă). (II 111818)
67954. ~ Principii de reorganizare a Senatului [ de] Anibal Teodorescu. Bucureşti (Inst. de Edit. şi Arte Grafice “Flacăra”), 1914. (18,5 x 12). 44 p. 60 bani. (Biblioteca Politică nr. 16). (I 37797)
67955. ~ La propriété industrielle en Roumanie. Du caractère et des effets du dépôt des marques de fabrique ou de commerce par Annibal Théodoresco, Conférencier de Droit public à l’Université de Bucarest, Avocat. Bucarest (Atel. graphiques Socec &Co.), 1912. (23,5 x 16). 15 p. (Extr. de la Revue “Le Mouvement Économique” nr. 93 şi 94). (II 29095)
67956. ~ Vânzarea moşiilor aparţinînd persoanelor morale de Anibal Teodorescu, Docent universitar, Conferenţiar la Facultatea de Drept, Avocat. Bucureşti (Impr. “Independenţa”), 1912. (23 x 15.5). 16 p. (Extr. din Buletinul Cercului de Studii, nr. 7). (II 27541)

În colaborare:
BERLESCU, M. D. ş.a. Legea pentru descentralizarea administrativă. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  238) TEODORESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
TEODORESCU, C.
În colaborare:
ISTRATI, C. I. şi ~. Câteva date relative a disolvarea cuprului... Bucureşti, 1912.

Vezi şi:
• Biografia Alex. N. Vitzu. Bucuresci, 1903. [În „Noua Revistă Pedagogică” nr. 1 şi 2 din 1903 din care este făcut extrasul se menţionează că C. Teodorescu a alcătuit Biografia].

Nu exista imagini
  239) TEODORESCU, C. A.
 • Opera
 • Imagini
TEODORESCU, C. A.
67957. ~ Din trecutul altora [de] C. A. Teodorescu, Licenţiat în Teologie, Doctor în Filosofie. Studii omiletice. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1916. (19,5 x 13). 91[-95] p. 1 leu. (I 51574)
67958. ~ Die Erkenntnisse Bergsons. Inaugural-Dissertation der Hohen philosophischen Fakultät der Universität Jena zur Erlangung der Doktorwürde vorgelegt von Lic. C. A. Teodorescu, aus Rumänien. Jena (Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Polle), Gropherzogl Sachs Hofbuchdruckerei). 1914. (22,5 x 15,5). 56 p. + 1 f. (I 145482)
Lipsă coperta. Bibliografie, la p. 57.

Nu exista imagini
  240) TEODORESCU, C. C.
 • Opera
 • Imagini
TEODORESCU, C. C.
67959. ~ Problema fundamentalui responsabilităţii civile de C. C. Teodorescu, Avocat din Iaşi. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1915. (23 x 16). 23 p. (Din Filosofia Dreptului). (Extr. din “Revista Critică de Drept, Legislaţie şi Jurisprudenţă. an IV, nr. 6, 1914). (II 41475)

Nu exista imagini