Bibliografia românească modernă

Autori - Litera T
  101) TĂLĂBESCU, ION M.
 • Opera
 • Imagini
TĂLĂBESCU, ION M.
În colaborare:
GHIŢEANU, Gr. Gh. şi ~. Text complect de istoria dreptului român după cursul Prof. Paul Negulescu. Bucureşti, 1809.

Nu exista imagini
  102) TĂLĂŞESCU, ALEXANDRU (n. 1863)
 • Opera
 • Imagini
TĂLĂŞESCU, ALEXANDRU (n. 1863)
67602. ~ Articolul 17 din Convenţiunea sanitară internaţională de la Paris (1903) [de] Dr. Al. Tălăşescu. Bucuresci (Inst. de arte grafice “Eminescu”), 1904. (21,5 x 14). 15 p. (II 395516)
67603. ~ Bazele profilaxiei tuberculosei de Dr. Al. Tălăşescu medicul portului Constanţa. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1902. (20 x 13). 20 p. (Extr. din “Călăuza sanitară şi igienică”). (II 443968)
67604. ~ Carantinele nostre şi Convenţiunea sanitară de la Veneţia de Dr. Al. Tălăşescu, medicul portului Constanţa, Fost medic de Spitale şi asistent al Institutului de bacteriologie din Bucureşti. Constanţa (Tip. “Aurora” Fraţi Grigoriu), 1901.(23,5 x 16). 62 p. + 1 h. (II 412520)
67605. ~ Convenţiunea sanitară internaţională de la Paris din 1903. Dare de seamă de Dr. Al. Tălăşescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice “Carol Göbl” S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (23 x 16). 23 p. (II 409903)
67606. ~ Cum s’a stricat limba românească? [de] Dr. Al. Tălăşescu. Răspuns la studiu literar-filologic cu acelaş titlu al domnului I.N. Lahovary (Convorbiri Literare 1911). Arad (Tip. Concordia). 1912. (18,5 x 12,5). 80 p. (I 29715)
67607. ~ Despre efectele fisiologice şi terapeutice ale băilor de mare de Dr. Al. Tălăşescu, Medic-şef al portului, Dirigintele laboratorului de bacteriologie al com. Constanţa, Membru onorific în consiliul de igienă al judeţului Constanţa, Medicul băilor de Mare. Rîmnicu-Sărat (Tip. “Gazetei Săteanului”), 1898, (17,5 x 19,5). 73 p. (I 409713)
67608. ~ Graniţele naturale ale României [de] Dr. Al. Tălăşescu Constanţa (Tip. D. Nicolescu), 1915. (22,5 x 15,5). 13 p. 1 f. 25 bani, în folosul refugiaţilor ardeleni. Supraofertele se vor certifica. (II 44674)
Lipsă coperta.
67609. ~ Linia maritimă Constanţa-Alexandria din punct de vedere sanitar de Dr. Al. Tălăşescu, medicul portului Constanţa. Bucureşti (Inst. de arte grafice “Eminescu”), 1903. (20 x 13). 24 p. (I 409769)
67610. ~ Rolul setei în determinarea alcoolismului de Dr. Al. Tălăşescu. Bucureşti (Inst. de arte grafice “Eminescu”), 1901. (20 x 13). 18 p. (I 265955)
67611. ~ Rolul ştiinţelor biologice în organismul statului de Dr. A. Tălăşescu, medicul portului Constanţa. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice “Eminescu”), 1902. (20,5 x 13). 17 p. (Extr. din “Călăuza sanitară şi igenică”). (II 409775)
Descriere după copertă.
67612. ~ Solorin [de] Dr. A. Tălăşescu. Legenda naşterei poporului roman. Bucureşti (Tip. “Voinţa Naţională”), 1906. (18,5 x 12). 184[-186] p. (I 6461)
67613. ~ Studii asupra imunităţii. Tesa pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie susţinută la... 1894 de Alexandru Tălăşescu, Bacalaureat în litere şi şciinţe. Vechiu intern al spitalului Brâncovean şi Asistent al Institutului de Patologie şi Bacteriologie din Bucuresci. Medic de plasă. Roman (Tip. W. Haber), 1893. (23 x 15). VII + 129 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi nr. 35). (BCU-ClN 218713)
Lipsă coperta.
67614. ~ Studii asupra imunităţii. De Dr. Alexandru Tălăşescu, Vechiu intern al spitalului Brâncovenesc şi asistent al institutului de patologie şi bacteriologie. Roman (Tip. W. Haber), 1893. (22,5 x 14,5). VII + 128 p. (Lucrări din Inst. de Patologie si Bacteriologie din Bucuresci). (II 86349)
67615. ~ Studii sanitare experimentale şi critice de Dr. Al. Tălăşescu. Constanţa (Tip. “Aurora” Fraţi Grigoriu), 1903. (22 x 14). VI - 445 p. (II 142997)

În colaborare:
67616. ~ Călăuza agricolă şi sanitară a Plugarului român. Curs practic şi intuitiv de agricultură şi igienă rurală în 30 lecţiuni. Manual pentru cursuri de iarnă (Cu 130 figuri în text) de Dr. Al. Tălăşescu, Medic-Director al portului Constanţa, Fost medic rural [şi] Aurel Al. Tălăşescu, Agronom dela Institutul agricol universitar din Nancy. Bucureşti, Edit. “România Agricolă” (Tip. “Universala” I. Ionescu, 1913. (19,5 x 13). VIII, 202 p. cu ilustr. 3 lei. (Biblioteca România Agricole). (I 32414)

Vezi şi:
BABEŞ, V. Curs de patologia experimentală. Resumat publicat de ~ ş.a. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini
  103) TĂLĂŞESCU, AUREL AL.
 • Opera
 • Imagini
TĂLĂŞESCU, AUREL AL.
În colaborare:
TĂLĂŞESCU, Al. şi ~. Călăuza agricolă şi sanitară a plugarului român. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  104) TĂLMĂCEL, FR. I.
 • Opera
 • Imagini
TĂLMĂCEL, FR. I.
67617. ~ Secretul fericirii. Tractat popular de desăvârşire creştinească [de Fr. I. Tălmăcel, Preot Franciscan]. Iaşi (Inst. Grafic N. V. Ştefăniu & Co.), 1915. (14,5 x 10,5). 56 p. 25 bani. (Biblioteca Catolică Populară, nr. 4). (I 45128)
Autorul menţionat la sfîrşitul Prefeţei.

Nu exista imagini
  105) Tălmăcirea Dumnezeieştii Liturghii
 • Opera
 • Imagini
Tălmăcirea Dumnezeieştii Liturghii
67618. • Tălmăcirea Dumnezeeştei Leturghii. Partea I. Sfânta Proscomidie. Partea II. Leturghia celor chemaţi. Partea III. Leturghia credincioşilor. Traducere din limba rusească de Eufrosina Andriopol. Bucureşti (Noua Tip. “Profesională”, Dim. C. Ionescu), 1908. (18 x 12). 86 p. + 1 f. (I 12388)
Cuprinde şi: Casa milei Vipezda, p. 75-86. Eufrosina Andriopol a publicat în 1902 "Explicarea dumnezeieştii liturghii" în l. rusă care cuprinde partea 1-2 din prezentul volum.

Nu exista imagini
  106) Tălmăcirea rezoluţii Excelenţii S. D. Prezident I. Filipescu
 • Opera
 • Imagini
Tălmăcirea rezoluţii Excelenţii S. D. Prezident I. Filipescu
• Tălmăcirea rezoluţii Excelenţii S. D. Prezident... Vezi: FILIPESCU, I. Tălmăcirea rezoluţii Exelenţii... Bucureşti, [183...].

Nu exista imagini
  107) TĂLPIANU, IUNIU I.
 • Opera
 • Imagini
TĂLPIANU, IUNIU I.
67619. ~ Filiaţiunea copiilor legitimi în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă. Susţinută la... de Iuniu I. Tălpianu. Bucuresci (Tip. C. Petrescu-Conduratu), 1885. (23 x 16). 52 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 393725)

Nu exista imagini
  108) TĂNĂSACHI, NICOLAE E.
 • Opera
 • Imagini
TĂNĂSACHI, NICOLAE E.
67620. ~ Contribuţiuni la studiul Herniei liniei albe. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Martie 1907 de Nicolae E. Tănăsachi, Fost extern şi intern al secţiei chirurgicale din Spitalul Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (24 x 16,5). 42[-47] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 253). (II 6361)

Nu exista imagini
  109) TĂNĂSEANU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
TĂNĂSEANU, GEORGE
67621. ~ Contribuţiuni la Studiul Epidemiologie al Dizenteriei în România. Seroterapia-Profilaxia. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la... Iunie 1907 de George Tănăseanu. Bucureşti, “Minerva”, Inst. de Arte Grafice şi Edit., 1907. (22,5 x 15,5). 124 p. + 3 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 933). (II 6331)

Nu exista imagini
  110) TĂNĂSESCU, A. M.
 • Opera
 • Imagini
TĂNĂSESCU, A. M.
Vezi:
TEODOREANU, V. Conferinţe ţinute de membrii Soc. “Gheorghe Asachi”. [Despre numere de elevul ~ din cl. VI b. Şc. Militară]. Iaşi, 1901.

Nu exista imagini
  111) TĂNĂSESCU, ALEXE
 • Opera
 • Imagini
TĂNĂSESCU, ALEXE
67622. ~ Profeţii Mesianice. Tesă de licenţă de Diaconul Alexe Tanasescu. Bucuresci (Inst. de Arte. Grafice “Eminescu”), 1904. (24 x 17). 4 f. + 44 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 3149)

Nu exista imagini
  112) TĂNĂSESCU, ANA GH. (n. 1856)
 • Opera
 • Imagini
TĂNĂSESCU, ANA GH. (n. 1856)
67623. ~ Între dragostea de mamă şi iubirea de patrie. Episod în 2 acte de pe vremea lui Ştefan cel Mare de Ana Gh. Tănăsescu, Directoarea Şcoalei de fete No. 1 “Principesa Maria” din Constanţa. Constanţa (Tip. “Aurora” Fraţi Grigoriu), 1906.(19 x 12,5). 26 p. 50 bani. (Teatru de şcoală). (I 5179)
67624. ~ *Mecanismul ţesutului cu răsboaele de sistema nouă. (Tănăsescu, p. 27)
67625. ~ *Teatru şcolar de Ana Tănăsescu cuprinzând piesele “Iubirea meseriilor”, “Fiica pocăită” şi “Prietenii şi neprietenii ţăranului”, aprobate de Ministrul cultelor şi instr. publice pentru serbări şcolare de oraşe şi sate, pentru biblioteci şcolare, cercuri culturale şi şezători săteşti. Bucureşti, Edit. Librăriei C. Sfetea, 1904. 84 p. 1 leu. (Drap, 5(1905), nr. 2, ian. 4/17, p. 3: Bibliogr. ; Uni, 15(1905), nr. 3, ian. 21, p. 29: Bibliogr. ; Tănăsescu, p. 27)

Nu exista imagini
  113) TĂNĂSESCU, CONST.
 • Opera
 • Imagini
Prima foaie: Bibliografie.

TĂNĂSESCU, CONST.
67626. ~ Tutela în dreptul roman şi civil român. Teză pentru licenţă, susţinută la... 1900 de Const. Tănăsescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23 x 15,5). 114 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 409904)

În colaborare:
67627. ~ Tocmelile agricole sub diferite legiuni înainte şi după Regulamentul Organic, de Const. Tănăsescu, Şeful biroului administrativ şi Ştefan Grigorescu Şeful archivei judeţene şi Comunale din Ministerul de Interne. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice “Clemenţa”), 1906. (23,5 x 16.5).1 f. + II p. + 2 f. + 269 p. 4 lei. (II 11801)
Nu exista imagini
  114) TĂNĂSESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
TĂNĂSESCU, CONSTANTIN
67628. ~ Condiţiunea juridică a streinilor în România. Tesa pentru licenţă de Constantin Tănăsescu. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1904. (23 x 16). 60 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 4001)

Nu exista imagini
  115) TĂNĂSESCU, CONSTANTIN (1861-1925)
 • Opera
 • Imagini
TĂNĂSESCU, CONSTANTIN (1861-1925)
67629. ~ Conferinţa asupra electricităţei, telegrafia fără sârmă şi oscilaţiunile hertziene, de Locot.-Colonel Const. A. Tănăsescu, Şeful Geniului Cetăţei “Bucuresci”, Bucuresci (Tip. Regimentului I Geniu), 1903. (23,5 x 16). 1 f. + 229 p. cu ilustr. + 7 pl. (II 259321)
67630. ~ Dare.de seamă asupra uvragiului: Atacul şi apărarea cetăţilor de V. Deguise, Căpitan comandant din geniul belgian, profesor la şcola de aplicaţie a geniului şi artileriei. Lucrată de Locot.-colonel C.A. Tănăsescu din Geniu. Bucuresci (Tip. “Voinţa Naţională”), 1899. (20,5 x 13,5). 121 p. + 6 f. pl. (Din publicaţiunile “României militare”). (II 45820)
67631. ~ Generalităţi asupra întrebuinţării căilor ferate naţionale şi a celor de pe teritorii străine în un caz de răsboiu. Bucureşti, Albert Baer, 1909. (23,5 x 16). 1 f. + 57 p. + 4 pl. (II 12776)
67632. ~ Istoricul lucrărilor de fortificaţie a cetăţei Bucuresci [de Locot. Colonel C. A. Tănăsescu].[Bucureşti], 1900. (33 x 21). 2 f. + 103 p. + 2 f. pl. (III 264275)
Lipsă coperta; text litografiat. Autorul menţionat, cu semnătură autografă pe f. 2 şi p. 103.
67633. ~ Navigaţiunea aeriană (Conferinţă) de Colonel C. A. Tănăsescu, Bucureşti, 1909. (23,5 x 16,5). 1 f. + VII + 280 p. cu ilustr. + 1 pl. (Extr. din “Revista Armatei”). (II 19172)

Traduceri:
LAMOUCHE, L. Bulgaria în trecut şi în present. Trad. de ~. Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  116) TĂNĂSESCU, CONSTANTIN G. (1881-1940)
 • Opera
 • Imagini
TĂNĂSESCU, CONSTANTIN G. (1881-1940)
67634. ~ Studiul nephritei hypogenetice. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 23 Iunie 1906 de Constantin G.Tănăsescu. Bucureşti (Tip. “Aurora”), 1906. (23 x 15,5). 53[-61] p. + 2 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 864). (II 3260)

Nu exista imagini
  117) TĂNĂSESCU, CONSTANTIN I (n. 1864)
 • Opera
 • Imagini
TĂNĂSESCU, CONSTANTIN I (n. 1864)
67635. ~ Despre natura şi caracterele pedepsei. Tesă pentru licenţă Susţinută la... de Constantin I. Tănăsescu. Bucuresci (Tip. I. Binder), 1888. (24 x 16.5). 51[-55] p. (Facultatea Juridică din Bucuresci). (II 394210)

Nu exista imagini
  118) TĂNĂSESCU, DIMITRIE N.
 • Opera
 • Imagini
TĂNĂSESCU, DIMITRIE N.
67636. ~ Cuvântul Românului către aliaţii Greco-Bulgari. Versuri patriotice, [de] Dim. Tănăsescu, Fiu de ţăran. Diploma de onoare şi medalia de aur la Expoziţia generală română din 1906. Bucureşti (“Tipografia Românească”), 1913. (18,5 x 12.5). [6] f. 20 bani. (I 143465)
67637. ~ Gânduri obosite din veacul trecut. [Versuri de] Dimitrie N. Tănăsescu. Bucureşti (Tip. “Speranţa”), 1900. (17 x 10,5). 64 p. 60 bani. (I 443934)

Nu exista imagini
  119) TĂNĂSESCU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
TĂNĂSESCU, DIMITRIE
În colaborare:
POPESCU, C., ~ ş.a. Noua geografie a judeţului Vâlcea, cl. II urb. III. rur. Bucureşti, 1886.

Nu exista imagini
  120) TĂNĂSESCU, ELENA A. (n. 1865)
 • Opera
 • Imagini
TĂNĂSESCU, ELENA A. (n. 1865)
(căs. Cordoneanu, Elena C.)
67638. ~ Educaţiunea în general şi cultura noastră, de Elena A. Tănăsescu, Institutoare. Bucureşti, 1905.(21 x 14). 64 p. 1 leu. (I 2462)
67639. ~ Femeile ţărei dela tron până la colibe în timpul mobilizărei din 1913. Bucureşti (Tip. Profesionala Dim. C. Ionescu), [1914]. (20 x 13). 38 p. cu ilustr. + 1 f. 1 leu. (II 35330)
67640. ~ Feti miloşi, buni şi drepţi, [de] Elena A. Tănăsescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice “Carol Göbl” S-r Ion St. Rasidescu), 1906. (20,5 x 14). 38 p. cu ilustr. (II 3083)
67641. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. II]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice “Carol Göbl” S-r Ion St. Rasidescu), 1906. (20,5 x 14). 38 p. cu ilustr. (II 466302)
67642. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. II]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice “Carol Göbl” S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (20 x 13). 38 p. cu ilustr. (S.P.A. Societatea pentru protecţia animalelor, nr. 5). (I 17939)
Diferă de precedenta prin menţionarea colecţiei.
67643. ~ Idem, [de] Elena Cordoneanu. Ed. III. Bucureşti (Inst. de arte grafice “Eminescu”), 1908. (20 x 13). 38 p. (I 9295)

Nu exista imagini