Bibliografia românească modernă

Autori - Litera T
  1) TABACARIU, ION GH.
 • Opera
 • Imagini
TABACARIU, ION GH.
67389. ~ Ogorul, inconvenientele şi mijloacele pentru înlocuirea lui, de Ion Gh. Tabacariu, Diplomat al şcoalei superioare de agricultură dela Hohenheim Profesor de agronomie la liceul P. Neamţ. Cu o prefaţă de D-l S. P. Radianu. Memoriu prezentat celui de al 4-lea Congres agricol ţinut în Bucureşti în zilele de 20, 21 şi 22 Noembrie 1909. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice "Eminescu"), 1910. (18,5 x 12). VI + 46 p. 60 bani (Societatea agronomică a absolvenţilor din şcolile de agricultură). (I 18355)

Nu exista imagini
  2) TABACOPULO, CLEOPATRA A.
 • Opera
 • Imagini
TABACOPULO, CLEOPATRA A.
Traduceri:
LENORMANT, François. Istoria macelurilor din Syria. Trad. de ~. Bucureşti, 1862.

Nu exista imagini
  3) TABACOVICI, GEORGE C.
 • Opera
 • Imagini
TABACOVICI, GEORGE C.
67390. ~ Despre noţiunea Retroactivităţii Legilor [pe copertă: Fascicula I. Introducţiune. I Parte Bibliografică. II. Parte Fragmentară], de George C. Tabacovici, Doctor în drept de la Facultatea din Paris, Absolvent al Universităţii din Berlin. Profesor-Suplinitor la Facultatea de Drept din Bucuresci. Magistrat Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (24,5 x 16,5). 116 p. 2 lei. (II 410007)
67391. ~ Dissertation sur la Notion de la Rétroactivité des Lois. Telle qu’elle parait ressortir de divers textes et documents législatifs anciens, par Georges C. Tabacovici, Docteur en Droit de la Faculté de Paris, Ancien Professeur Suppléant à la Faculté de Droit de Bucarest, Ancien Magistrat. Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (24 x 17). 117 p. (II 647)
67392. ~ Éléments de Droit civil roumain, par Georges C. Tabacovici Docteur en droit de la faculté de Paris, ancien professeur suppléant à l’Université de Bucarest, ancien magistrat. Tome I (I-ère Partie). Introduction: Définitions, classifications, sources du droit et de la loi. Histoire du droit roumain. Titre préliminaire: (art. 1-5). Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (23 x 15). VIII + 180 p. (II 181471)
67393. ~ *La législation internationale du travail. Thèse par Georges C. Tabacovici. Paris, L. Larose, 1896. 8°. 334 p. (Rally I, p. 307)
67394. ~ La législation internationale du travail, par Georges C. Tabacovici, Docteur en droit. Paris, Librairie de la Société du Recueil Général des Lois et des Arrêts et du journal du Palais, Ancienne Maison L. Lorose & Forcel (Impr. Constant-Laguerre, Bar Le Duc.), 1896. (25 x 17). 2 f. + 336 p. (II 552981)
Paginile 1-11: Bibliografie.
67395. ~ Prime elemente de drept civil, de George C. Tabacovici, Profesor agregat de drept civil la Facultatea Juridică a Universităţii din Iaşi. Vol. I. Titlul Preliminar, Persoanele (Cartea I) şi Bunurile (Cartea II). Art. 1-743. Civ. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1910. (24,5 x 17,5). X + 749 p. 10 lei. (II 16400)
67396. ~ Idem. Vol. II. Despre diferitele moduri prin care se dobândeşte proprietatea (Cartea II). Art. 644-1222. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1912. (24,5 x 17,5). IX p. + 2 f. + 632 p. 10 lei. (II 16400)
67397. ~ Idem. Vol. III. Despre diverse moduri prin care se dobîndeşte proprietatea (Cartea III). Art. 1223-1914. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1916. (24,5 x 17,5). XIII + 546 p. 10 lei. (II 16400)
67398. ~ Die Statistik der Einkommensverteilung mit besonderer Rücksicht auf das Königreich Sachsen. Von Dr. phil. Nicolae Tabacovici. Leipzig, Verlag von Veit & Comp. (Druck von Metzger & Wittig), 1913. (24 x 16). 4 f. + 59 p. 2 m. (Volksmirtschaftliche und wistschaftsgeschichtliche Abhandlungen heraus gegeben von Withelm Stieda. III. Folge, Heft 4). (II 476835)

Nu exista imagini
  4) TABACU-CRONOS, I. D.
 • Opera
 • Imagini
TABACU-CRONOS, I. D.
67399. ~ Ispăşiri (Zile din oştire). Fragment din viaţa mea, de I. D. Tabacu-Cronos, Kilia-Veche. Râmnicu-Sărat (Tip. Leon Svorene), 1913. (16,5 x 12). 50 p. (I 34472)

Nu exista imagini
  5) TABAN, VASILE
 • Opera
 • Imagini
TABAN, VASILE
67400. ~ Fabricarea berei, [de] Vasile Taban. Cuprindend câteva poveţe despre cultura hameiului, impositul pe bere în diferite ţeri, aflarea densităţei alcoolurilor, precum şi aflarea capacităţei unor vase pline cu lichide. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1900. (23 x 16). 113[-114] p. cu ilustr. 3 lei. (II 232575)
Lipsă coperta.
67401. ~ Fabricaţiunea şi monopolul alcoolului. Teză pentru licenţă de Vasile Taban. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1898. (23 x 16). 6 f. + 72 p. cu ilustr. (Şcóla Superióră de Sciinţă de Stat). (II 106617)
67402. ~ Idem. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1898.(23,5 x 15,5). 1 f. + 70 p. cu ilustr. (II 520812)

Nu exista imagini
  6) Tabara Cotroceni din anul 1863
 • Opera
 • Imagini
Tabara Cotroceni din anul 1863
67403. • Tabera Cotroceni din anulu 1863. Bucuresci (Impr. Ioane Weiss, Tip. Curţii Lucrători Associati), 1867. (30 x 23). 58 p. + 3 f. pl. + 1 h. + erata. (II 137834)

Nu exista imagini
  7) Tabara de la Turceni şi armata în anii 1869-1870
 • Opera
 • Imagini
Tabara de la Turceni şi armata în anii 1869-1870
67404. • Tabara de la Turceni şi armata în anii 1869-1870. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucrătorii Asociaţi)), [1870]. (19 x 13). 31 p. (I 392447)
Răspuns la broşura "Tabara de la Turceni", al cărei autor se crede a fi Locot.-Colonel Slăniceanu, publicată de Ministerul de Război, în acelaş an.

Nu exista imagini
  8) Tabelă de ostaşii morţi în Răzsboiul din 1877-78
 • Opera
 • Imagini
Tabelă de ostaşii morţi în Răzsboiul din 1877-78
• Tabelă de ostaşii morţi în Resboiul din 1877-78. Vezi: MINISTERUL Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Tabelă... Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  9) Tabloul femeii cochete
 • Opera
 • Imagini
Tabloul femeii cochete
67405. • Tabloul femeii cocete[!] sau Patru epoce ale secsului frumos. Bucuresci (Tip. lui Nifon Mitropolitul), 1858. (17,5 x 11). 16 p. (I 1053)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  10) TABUŞ, TOMA C.
 • Opera
 • Imagini
TABUŞ, TOMA C.
67406. ~ Raport cuprinzând expunerea situaţiei învăţământului primar din Judeţul Bacău 1906-1907, [de] Toma C. Tabuş, Revizor Şcolar Jud. Bacău. Bacău (Tip. M. Haber), [1908]. (20 x 13). 31 p. + 1 tab. (I 11383)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  11) TACHE, C. N.
 • Opera
 • Imagini
TACHE, C. N.
67407. ~ Lacrămi de poet. Versuri. Început de scrieri literare de C. N. Tache, lucrător în Fabrica de chibrituri (Filaret). Bucuresci (Tipo-lit. Societăţii "Tiparul"), 1900. (16,5 x 10). 23 p. 30 bani. (I 416936)

Nu exista imagini
  12) TACHE-CIULNIŢA, C. N.
 • Opera
 • Imagini
TACHE-CIULNIŢA, C. N.
67408. ~ Călăuza tramwaiului, de C. M. Tache-Ciulniţa. Bucureşti (Tip. Ghiţă I. Nicolaevici), 1907. (11,5 x 6). 20 p. 0,50 bani. (I 7685)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  13) TACIAN, M.
 • Opera
 • Imagini
TACIAN, M.
67409. ~ Sfîntul Grigore cel Mare Dialogul, Episcopul Romei. Viaţa şi activitatea lui. Teză pentru Licenţă. Susţinută la... Iunie 1904, de Economul M. Tacian, Preot la Biserica Albă din Calea Victoriei. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 16). 68[-71] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 3862)

Nu exista imagini
  14) TACID, GEORGE ALBERT
 • Opera
 • Imagini
TACID, GEORGE ALBERT
67410. ~ Schiţe şi Cugetări, [de] G. A. Tacid. Bucureşti (Tip. Curţii Regale "F. Göbl fii"), 1913. (19,5 x 14,5). 64 p. 2 lei. (I 30609)

Traduceri:
DASH, Contesa. Chiva cea frumoasă. Trad. de ~. [Partea I-II]. Bucureşti, 1881.
~. Kiva Ţiganca. [Trad. de ~]. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  15) TACIT, PUBLIUS CORNELIUS
 • Opera
 • Imagini
TACIT, PUBLIUS CORNELIUS
67411. ~ Annalele lui Cornelius Tacitus. Volumul I (Domnia lui Tiberiu: Cărţile I-VI). Volumul II (Cărţile XI-XVI). Traducere de E. Lovinescu. Bucureşti (Tip. “Jockey-Club” I. C. Văcărescu), 1916. (19,5 x 14). LIX p. + 1 f. + 409[-413] p. 2,85 lei (I) ; 377[-381] p. 2,25 lei (II). (Din publicaţiunile Cassei Şcoalelor Biblioteca Autorilor clasici greci şi romani, nr. 3-4). (I 51101)
67412. ~ Idem. Vol. I (Domnia lui Tiberiu: Cărţile I-VI). Textul latin publicat cu adnotaţii româneşti de E. Lovinescu. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1918. (19 x 13). LI + 395[-397] p. 3 lei. (Din publicaţiunile Cassei Şcoalelor Biblioteca textelor clasice greceşti şi latineşti). (II 181766)
67413. ~ Dialogul oratorilor, [de] Tacit. Traducere de F. Textul latin însoţit de două traduceri în limba română: una literară şi alta vorbă de vorbă. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atelierele grafice I.V. Socecu), 1905. (21 x 14). 133 p. 2 lei. (Autorii latini explicaţi). (II 1918)
67414. ~ Din scripturile lui Tacitu. Germania seu situaţiunea, datinele şi poporele ei. Traducere de G. I. Munteanu, Directoru şi Profesoru la Gimnasiulu rom. Gr. or. din Brasiovu. Asoc. de testulu latinu şi orecare note. Sibiu (Tip. lui S. Filtsch), 1864. (18,5 x 13). 72 p. (I 466)
Lipsă coperta. Text latin şi român.
67415. ~ Idem. Viaţa lui C. J.-Agricola. Traducere de Gavrile I. Munteanu, Directoru şi Profesoru la Gimnasiulu romanu gr. or. din Braşiovu asocită de testulü latinu, de o notiţă asupra lui Tacitu şi de note. Brasiovu (Römer şi Kamner, tipografi şi provenzutori), 1858. (21,5 x 13,5). VI + 1 f. + 44 p. (II 35364)
67416. ~ Opurile lui Caiu Corneliu Tacitu, traduse de Gavrilu J. Munteanu, Directoriu şi professoriu la gimnasiulu romanu gr. orient, din Braşiovu, membru al societăţei academice romane din Bucuresci etc. Date în tipariu sub auspiciile societatei academice dupa decessulu d’in vieţia a traducătorului. Biografi’a traducătorului annessata. Sibiiu (Tip. lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1871. (22 x 14,5). 2 f. + X p. + 165 p. (II 35195)
Biografia traducătorului, de G. Bariţiu

Nu exista imagini
  16) TACIT, ION CORNELIU
 • Opera
 • Imagini
TACIT, ION CORNELIU
67417. ~ Gramatic’a Latina teoretico-practica, cu Vocabulariu Latino-Rumânu şi Rumâno-Latin şi de nume proprie. Partea I. Formele regulate pentru clas’a I gimnasiala, de Ioanu Corneliu Tacitu, profesor în Gimnasiul român gr. or. din Braşov. Ed. I. Braşov (Tip. Römer şi Kamner), 1874. (21 x 13,5). 10 f. + 265[-267] p. (BCS II 99605)
67418. ~ *Idem. Ed. III. Galaţi, Edit. Nebuneli, 1885. (19 x 14). X + 291 p. 2,50 lei. (RoL, 9(1885), nr. 2414, aug. 10, p. [3]: Bibliografie ; BR, 7, 8. 9 (1885-1886-1887), p. 45)
67419. ~ Gramatica latină teoretico-practică cu vocabulariu latino-român, româno-latin şi de nume proprie. Partea II. Formele neregulate pentru clasa II gimnasială, de Ion Corneliu Tacit, profesor în Gimnaziul român gr. or. din Braşov. Ed. I. Braşov (Tip. Römer şi Kamner), 1876. (21 x 14,5). 3 f. + 249 p. 1 fl. v. a., 2,5 franci. (II 52890)

Nu exista imagini
  17) TACIT, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
TACIT, NICOLAE
67420. ~ Regimul capitulaţiunilor în vasta împărăţie a sultanilor (Drept internaţional), [de] Nicolae Tacit (Fost profesor român în Turcia). Bucuresci (Tip. “Universitară”), [1903]. (23 x 15,5). 1 f. + 79 p. (II 409908)
Datat după: R. Bibliogr., 1 (1903), nr. 1, ian.-febr., p. 9.

Nu exista imagini
  18) TACIST, VIRGIL (1876-1935)
 • Opera
 • Imagini
TACIST, VIRGIL (1876-1935)
67421. ~ Contribuţiuni la studiul exploatărilor de petrol din România, [de] Inginer V. Tacit. Bucureşti, Edit. “Moniteur du Petrole Roumain”, [1911]. (20,5 x 13). 115 p. cu ilustr. + 1 pl. + 1 h. 10 lei. (II 24043)
67422. ~ Exploitation des sondes éruptives et mesures de sûreté pour prévenir les incendies, par M. Virgile Tacit, Ingénieur des mines, chef de la IV-ème région minière, Ploeshti. [Bucureşti, 1912]. (28 x 19). 12 p. cu ilustr. (Extr. du „Moniteur du Pétrole Roumain” nr. 16, 17 et 18 de 1912). (III 38250)
Lipsă coperta, descriere după titlul de la începutul textului. Text paralel în limbile română şi franceză.
67423. ~ Gazele naturale şi industrializarea lor. Bucureşti (Atelierele Socec & Co), 1914. (19 x 12,5). 28 p. (I 37827)

În colaborare:
TĂNĂSESCU, I. şi ~. Exploatarea petrolului în România. Bucureşti, 1907.
~. Le sondage hydraulique. Bucureşti, 1907 ; 1910.

Nu exista imagini
  19) TACK, LUCIEN L.
 • Opera
 • Imagini
TACK, LUCIEN L.
67424. ~ Application du pétrole au chauffage des fours à fondre l’acier. Résultats d’une mission aux États-Unis d’Amérique, par Lucien L. Tack, ingénieur des arts et manufactures. Bucarest (Impr. de l’Indépendance Roumaine), 1901. (24 x 16,5). 88 p. + 13 pl. (II 409978)

Nu exista imagini
  20) TACORIAN, GARABET
 • Opera
 • Imagini
TACORIAN, GARABET
67425. ~ Calculator sinoptic pentru grăduirea spirtuóselor, constatarea tăriei întrensecă şi tacsa cuvenită, după noua lege promulgată la 30 Martie 886 în Monitorul Oficial No. 286. Indispensabil ori-cărui agent fiscal sau comunal, precum şi comerciantului de beuturi spirtuóse. Lucrare esaminată de laboratorul de chimie din Bucuresci şi aprobată de Onor Minister al financelor. De G. Tacorian, funcţionar în Primăria Capitalei. Bucuresci (Tipo-Litografia Stefan Mihalescu), 1886. (23,5 x 16). 36 p. 1 leu. (II 51420)
67426. ~ Încercări poetice, de Garabet Tacorianu. Bucuresci (Imprimeria Nationale a lui Ştephan Rasidescu), 1861. (20,5 x 13,5). 15 p. (II 430031)
Lipsă coperta. Pagina de titlu cu caractere latine; textul cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini