Bibliografia românească modernă

Autori - Litera Ş
  1) ŞAABNER-TUDURI, ALEXANDRU (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
66426. ~ Apele minerale iodurate din România, de D-rul Al. Şaabner-Tuduri, Membru Corespondent al Societatei de Hidrologie medicală din Paris. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu). 1903. (20,5 x 13). 8 p. (II 127001)
66427. ~ Apele minerale şi staţiunile climaterice din România, de Dr. Al. Şaabner-Tuduri. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Gőöbl Fii), 1900. (24 x 17). 3 f., XII, 430 p. (II 51394)
66428. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (24 x 17). XXIV, 646 p., 1 f. (II 51395)
66429. ~ Apele minerale termale din România. Comunicare făcută la al IV-lea Congres al Asociaţiunei Române pentru înaintarea şi răspândirea Ştiinţelor la Craiova, în şedinţa de la 26 Septembrie 1905, de Doctorul Al. Şaabner-Tuduri, Membru al Societăţei de Hydrologie medicală din Paris. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23,5 x 16,5). 8 p. (II 3239)
66430. ~ *Atlas geologic, de Al. Şaabner Tuduri. Coprinzând 263 figuri colorate, cu text explicativ. Bucureşti, 1889. (Şaabner-Tuduri, cop. 4 ; Cornel, p. 37 ; Cugetarea, p. 750)
66431. ~ Buştenii. Staţiune climaterică. Staţiune balneară. Apă minerală pentru cură. Apă minerală pentru exploatare. De Doctorul Al. Şaabner-Tuduri, Membru al Societăţei de hydrologie şi climatologie medicală din Paris. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1913. (21,5 x 14,5). 29 p. (II 33797)
Bibliografie, la p. 27-28.
66432. ~ Idem. Comunicare făcută la al II Congres Naţional de Medicină şi chirurgie din Bucureşti în şedinţa de la 23 Aprilie 1914. De Doctorul Al. Şaabner-Tuduri, Membru al Societăţii de Hidrologie medicală din Paris şi Membru în Biuroul permanent al Congreselor internaţionale de Hidrologie, climatologie şi Geologie. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1914. (19,5 x 13). 27[-29] p. (II 597840)
Bibliografie, la p. 25-27.
66433. ~ Dare de seamă de lucrările celui de al IX Congres Internaţional de Hidrologie, climatologie şi Geologie dela Madrid (2/15-9/22 August 1913), de Doctorul Al. Şaabner-Tuduri, Membru al Societăţii de Hidrologie Medicală din Paris, Delegatul guvernului român la acest congres şi membru în Biuroul Permanent al Congreselor Internaţionale de Hidrologie, Climatologie şi Geologie. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1944. (22,5 x 15). 65 p. cu il. (II 35085)
66434. ~ *Despre lacurile şi bălţile cu ape minerale din România, de Al. Şaabner-Tuduri. Comunicare la Congresul Asociaţiei Româneşti pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor. Bucureşti, 1903. (Cornel, p. 38)
66435. ~ *Les Eaux minérales alcalines de Roumanie. Travail présenté au IX-e Congrès international d’hydrologie, climatologie et géologie. Madrid, octobre 1913. Paris, Éditions de la Gazette des eaux, 1914. 8°. 11 p. (Cornel, p. 37 ; Cat.-BN. Tom CLIX, p. 606 ; Rally I, p. 270)
66436. ~ *Les eaux minérales iodurées de la Roumanie, par Dr. Al. Şaabner-Tuduri. Communication faite au Congrès International d’Hydrologie, de Climatologie et de Géologie à Grenoble dans la Séance du 2 Octobre 1902. Grenoble 1903. (Şaabner-Tuduri, cop. 4)
66437. ~ *Les eaux minérales sulfureuses de la Roumanie, par Al. Şaabner-Tuduri. Communication faite au VII Congrès International d’Hydrologie, de Climatologie et de Géologie à Venise 13 Octobre 1905. Venise, 1905. (Şaabner-Tuduri. Buştenii, cop. 4 ; Cornel, p. 37)
66438. ~ *Izvorul cu apă minerală Mihai Bravul com. Pietroşiţa (Dâmboviţa), de Al. Şaabner-Tuduri. 1912. (Cornel, p. 33)
66439. ~ *Izvorul cu apă minerală sulfuroasă din Fricoasa din Proviţa de sus (Prahova), de Al. Şaabner-Tuduri. 1911. (Cornel, p. 33)
66440. ~ *Izvorul cu apă alcalină termală Siriu din Buzău, de Alex. Şaabner-Tuduri. 1889. (Crăiniceanu, p. 247 ; Cornel, p. 37 ; Cugetarea, p. 750)
66441. ~ Lacurile şi bălţile sărate din România. Techir-Ghiol, de D-rul Al. Şaabner-Tuduri, Membru Corespondent al Societatei de Hydrologie medicală din Paris. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1904. (23 x 15,5). 14 p. (II 6697)
66442. ~ Prospectul Casei de sănătate din Bucuresci (Strada Teilor No. 41), sub direcţiunea Doctorului Alex. Saabner-Tuduri, medic al Eforiei spitalelor civile Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (18 x 12). 16 p. (BCU-ClN 181577)
Autorul la p. 16.
66443. ~ Raport asupra proiectului de lege sanitară votat de Senat, făcut în numele comitetului delegaţior Camerei de Dr. Al. Şaabner-Tuduri, Deputat al Colegiului I Tutova. [Bucureşti, 1893]. (32,5 x 23,5). 7, 51 p. (III 65068)
66444. ~ Les Stations Climatériques et Maritimes de la Roumanie. Communication faite par M. le Docteur Al. Şaabncr-Tuduri (de Bukarest), Membre de la Société d’Hydrologie-médicale, de Paris. Alger (Imprimerie Algérienne), 1909. (24,5 x 16). 13 p. (II 19465)
66445. ~ Staţiunile Balneare şi Climaterice din România. Raport prezentat de doctorul Alexandru Şaabner-Tuduri, Membru al Societăţii de Hydrologie medicală din Paris în şedinţa Congresului dela 12 Maiu 1909. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1909. (23,5 x 15,5). 20 p. (Asociaţia Generală a Medicilor din ţară. Congresul al XIII Bucureşti, 1909) (II 13678)
66446. ~ Studiu asupra apelor minerale din judeţul Neamţu. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie, de Alexandru Şaabner-Tuduri. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1889. (23,5 x 16). 99[-103] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci nr. 208) (II 51331)
66447. ~ Idem. Bucuresci, Ig. Haimann, Librar-Editor (Tip. Carol Göbl), 1890. (21,5 x 15). 99 p. (II 542295)
Tip., la p. 6.

Vezi şi :
ASOCIAŢIA Generală a Medicilor din Ţară. Congresul a XVIII-lea din 1914. Vol. II. Bucureşti, 1915.

#ŞAABNER-TUDURI, ALEXANDRU (1859-?)
66423. ~ *Ape minerale amare din România. Comunicare făcută de Al. Şaabner-Tuduri la al V-lea Congres al Asociaţiunii române pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor din Bucureşti. Septembrie 1906. Bucureşti, 1907. (Şaabner-Tuduri. Buştenii, cop. 4 ; Cornel, p. 38)
66424. ~ *Apele minerale din jud. Dâmboviţa, de Al. Şaabner-Tuduri. Bucureşti, 1885. (Cornel, p. 37 ; Cugetarea, p. 750)
66425. ~ *Idem. Comunicare la Congresul dela Târgovişte al Asociaţiunei Române pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor din anul 1911. (ARIRS-Congres, p. 13 ; Cornel, p. 38)
Nu exista imagini
  2) ŞABAN, C.
 • Opera
 • Imagini
#ŞABAN, C.
Vezi: FĂGEŢEL, C. Ş[ABAN]

Nu exista imagini
  3) Şabasul Tratatului
 • Opera
 • Imagini
#Şabasul Tratatului
• Şabasul Tratatului. Vezi: HARHAS, M. Sabasul Tartarului. Iassi. 1872 ; ed. II, 1881.

Nu exista imagini
  4) ŞADBEY, LEON
 • Opera
 • Imagini
#ŞADBEY, LEON
66448. ~ Din Carnetul unui Magistrat (Viaţa şi lumea după materializmul istoric). [De] Leon Şadbey, Magistrat. Bucureşti (Tip. Vocea Poporului, Alexandru Agapie), 1911. (18,5 x 12). 72 p. 1,50 lei. (I 25501)
Cu portretul autorului.
66449. ~ Fragmente juridice, [de] Leon Şadbey, Procuror Trib. Mehedinţi. Bacău (Tip. Avram Goldsmith) 1918. (16 x 12). 41 p. 1,50 lei. (I 59106)

Nu exista imagini
  5) ŞADIMA, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
#ŞADIMA, DIMITRIE
66450. ~ Siuaţiunea morală şi materială a slujbaşilor vamali faţă de interesele fiscului sau îmbunătăţirea situaţiunei lor isvorâtă din justa răsplată a muncei, astfel cum este în fiinţă la ceilalţi sujbaşi din serviciul exterior general al Finanţelor, de Dimitrie Şadima, Licenţiat în ştinţele fizico-chimice, Şeful Vămii Silistra. Călăraşi (Tip. Minerva, Ştefan Avramescu), 1915. (23 x 16). 41 p. 1 leu.(II 42227)

Nu exista imagini
  6) ŞAGUNA, ANDREI (1808-1873)
 • Opera
 • Imagini
#ŞAGUNA, ANDREI (1808-1873)
66451. ~ Anrede des Romanischen Diöcesan-Bischofs in Siebenbürgen Andreas Schaguna, an die Gestlichkeit und National-Versammlung am 28 Decembre 1848 zu Hermannstadt. Olmütz (Skamitzl's Buckdruckerei, [1849]. (22 x 14). 16 p. (II 104550)
66452. ~ Anthorismos, sau Desluşire Comparativă asupra broşurei Dorinţele drept credinciosului Cleru din Bucovina în privinţa organisărei canonice a diecezei, şi a ierarhicei sale referinţe în Organismul bisericei ortodocse din Austria, de Andreiu Baronu de Şaguna, Episcopul Bisericei ortodocse din Ardeal. Sibiiu (Tip. diecesană) 1861. (22 x 14). 132 p. (II 104659)
Cu alfabet de tranziţie.
66453. ~ Anthorismos oder berichtigende Erörterung über die Broschüre Die Wünsche des rechtgläubigen Klerus aus der Bukowina in Betreff der kanonischen Organisirung der Diücesc und ihrer hierarchischen Stelung im Organismuus der orthodoxorientalischen Kirche in Österreich in der romanischen Sprache, von Andreas Baron de Schaguna, Bischof der orthodox-orientalischen Kirche in Siebenbürgen. Hermannstadt (Druck der Diöcesan Buchdruckerei). 1863. (225 x 31), 131 p. (II 65347)
66454. ~ Asupra Biblicelor lui Heliade. Pastorală în contra traducerii Bibliei de Heliade şi răspuns unor articole din "Naţionalul". [De] Andreiu, din mila lui Dumnezeu Dreptcredinciosul Episcop al Bisericei greco-răsăritene Ortodocse în Marele Principat al Ardealului, Comander al Ordinelui Leopoldinu Cesaro-Reg. austriacu şi Sfetnic din lăuntru de Stat al Maiestăţei Sale Cesaro-Regeşti apostolice. Sibiiu (Tip. diecesană), 1858. (25 x 18). 44 p. (II 7527)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale, la p. 44. Cu alfabet de tranziţie.
66455. ~ [Cerculariu 1090.1855], de Andreiu Baron De Şaguna Prea cinstiţi or părinţi protopopi, cinstiţilor preoţi şi credincioşilor mei fii sufletesci pace şi binecuvântare dela Tatăl nostru carele este în ceruri! Sibiu, [1855]. (34 x 22) 2 f. (III 126475)
Numele autorului, localitatea şi anul la finalul textului. Cu menţiunea: "ca nimine dintră (eparhioti) să nu cumpere nici să cetească Gazeta de Transilvania; ce eastă sub redacţia lui Iacob Murăşan, nici Calendarul lui Geòrgie Bariţiu, căci... sînt pline de minciună, amăgiri şi înşelăciuni" (p. 4).
66456. ~ Compendiu de Dreptulu Canonicu al unei sântei soborbicesci şi apostolesci Biserici, compusu de Andrei Baronu de Şiagun’a, din mil’a lui Dumnedieu Archiepiscopu alu Ardeiului, şi Mitropolitu alu Romaniloru de Relegea greco-resariténă din Ungaria şi Ardealu, Consiliariu intimu de Statu alu Maiestatei Sale cesaro-regesci Apostolice, Marele Crucer Alu Ordinului ces.-austr. Leopoldinu, şi Cavaleriu alu Ordinului ces.-austr., alu Coronei de fieru clasa I. Sibiiu (tipăritu în tipografi’a archidiecesană), 1868. (23 x 15). XLVI p., 1 f., 451[- 452] p. (II 104728)
66457. ~ Idem. Ed. II. Sub îngrijirea archimandritului şi vicarului archiepiscopesc Nicolae Popea. Sibiiu, Edit. şi tipariul tipografiei archidiecesane, 1885. (21,5 x 16). XLVI p., 1 f., 440 p (II 154302)
Lipsă coperta.
66458. ~ Idem. Ed. III. Sibiiu, Edit. şi tiparul tipografiei arhidiecezane, 1913. (23,5 x 16). XLVIII, 440 p. (II 297647)
66459. ~ Compendium des kanonischen Rechtes der einen, heligen, allgemeinen und apostolischen Kirche, verfasst von Andreas Freiherren von Schaguna, von Gottes Guaden Erzbischof in Siebenbürgen und Metropoliten der Romanen der griechischorientalischen Religion in Ungarn und Siebenbürgen, Geheimen Rath. Gr. Kaiserl. Königl. Apostolischen Majestät, Grosskreuz des Kaiserl.-österr. Leopold-Ordens und Ritter des Kaiserl.-österr. Ordens der eisernen Krone I. Klasse. Aus dem Romanischen übersetzt von Dr. Alois Sentz, ordentlich-öffentlichen Professor an der königlich-ungarischen Rechtsakademie in Hermannstadt, Ehrennutglieb des siebenbürgischen Vereines für romanische Literatur und Cultur des romanischen Volkes. Hermannstadt (Buchdruck, des Josef Drotleff), 1868. (23,5 x 14,5). XLIII, 1 f., 499 p. 3 fl. (II 536024)
66460. ~ Cunoştinţe folositoare despre trebile căsătoriilor spre folosul Preoţimei şi al Scaunelor proto-popeşti, întocmite prin Andreiu Barone de Şaguna. Episcopul diecezan al Bisericii drepteredincoase greco-răsăritene din Ardeal, Comendator al Strălucitului Ordine Austriac Leopodin, şi Sfetnic din lăuntru de Stat al Maiestăţii Sale Cesaro-regeşti Apostolice. Sibiiu (Tip. Diecezană), 1854. (21 x 13). 43 p. (II 104487)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice.
66461. ~ Denkschrift, wodurch die Bitte der Romanen des orientalischen Glauben in Oesterreich um Herstellung ihrer Metropolie aus dem Gesichtspunkte der Kirchensatzungen beleuchtet wird. Dem k.k. Ministerium für Cultus und Unterricht überreicht 1851 von Andreas Freiherrn von Schaguna, Bischof der gr. orientalischen Kirche in Siebenbürgen. Hermannstadt (Gedruckt in der Diözesan-Druckerei), 1860. (18,5 x 12). 24 p. (I 63147)
Lipsă coperta.
66462. ~ Drepturile şi datorinţele civili pentru învăţăceii scóleloru populare confessionale din Mitropolia Romaniloru de relegea greco-resariteana în Ungaria şi Transilvania, [de Andrei baron de Şaguna]. Sabiiu (în tipografia archidiecesană), 1869. (18 x 11). 34 p. (I 28698)
Autorul, identificat după: Adamescu III, p. 83.
66463. ~ *Drepturile şi datorinţele civile pentru învăţăceii şcoalelor populare. Sibiiu (Tip. Arhidiecezană), 1875. 12°. 60 b. (BR, 1 (1879), nr. 5, mai, p. 40 ; Popescu. Siese ani, p. 18)
66464. ~ Elementele dreptului canonic al Bisericii Dreptcredincióse Răsăritene spre Întrebuinţarea Preoţimei, a clerului tînăr şi a Creştinilor. Întocmite prin Andreiu Baron de Şaguna, Episcopul diecezan al Bisericii dreptcredincioase greco-răsăritene din Ardeal, Comendator al Strălucitului Ordine Austriac Leopoldin şi Sfetnic din lăuntru de Stat al Maiestăţii Sale Cesaro-regeşti Apostolice. Sibiiu (Tipografia diecezană), 1854. (18,5 x 12). XXIII, 183 p. (I 104231)
Cu caractere chirilice.
66465. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu (Tipografia diecezană), 1855. (19 x 13). XXXI, 183 p. (I 104252)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice.
66466. ~ Enchiridionu, adeca Carte manuale de canoane ale unei sânte, sobornicesci, şi apostolesci Biserici, cu Comentare de Andreiu Barone de Siaguna, din mila lui Dumnedieu Archiepiscopu alu Ardealului, si Mitropolitu alu Româniloru de Relegea ortodocsă greco-resariteană din Ungaria si Ardealu, Consiliariu intimu de Stat şi Cavaleriu alu ordinelui cesaro-austriacu alu Coroanei de fieru, şi e.a. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1871. (22,5 x 14). LII, 548 p. 4 fl. v.a. (II 104646)
66467. ~ Geschichte der griechisch-orientalischen Kirche in Oesiereich, Bruchstücke aus der allgemeinen Kirchengeschichte des Andreas Freiherrn von Schaguna, Bischofs der gr. orient. Kirche in Siebenbürgen, wortgetreu übersetz von Z. Boiu und J. Popescu, Lehrer an der gr. orient, päd. theol. Diöcesan-Anstalt zu Hermenstadt. Hcrmiannstadt (Druck von Josef Drotleff), 1862. (20,5 x 13,5). 2 f., 224 p. (II 154116)
Lipsă coperta.
66468. ~ Instrucţiune pentru învăţătorii din şcoalele normale şi capitale confesionale din Mitropolia Romaniloru din relegea gr.-resariteana în Ungaria şi Transilvania, [de Andreiu m. p. Archiepiscopu şi Mitropolitu]. Sibiiu (Tip. Archidiecesana), 1869. (20 x 12,5). 40 p. (BCS II 80987)
Lipsă coperta. Autorul, menţionat la p. 40.
66469. ~ *Instrucţiune pentru directorii districtuali de şcoală de Mitropolitul Andrei Şaguna, Sibiu, 1865. (Dobrescu, p. 18 ; V.Ş., 2 (1909), nr. 7-8, sept., p. 25; Adamescu III, p. 83)
66470. ~ *Instrucţiune pentru profesorii şi duhovnicul din institutul arhidiecezan pedagogic-teologic, de Mitropolitul Andrei Şaguna. Sibiiu, 1865. (Dobescu, p. 18 ; VŞ, 2 (1909), nr. 7-8. sept., p. 215)
66471. ~ Istoria bisericei ortodocse răsăritene universale, dela întemeierea ei, până în zilele noastre, compusă, şi acum întâia oară dată la lumină numai ca manuscriptu, de Andreiu Baron de Şaguna, Dreptcredinciosul Episcop al Bisericei ortodocse răsăritene din Ardeal. Tom. I-II. Sibiiu (Tipografia diecesană), 1860. (20,5 x 13). 2 f., IX, 420 p. (I) ; 1 f., IV, 316 p. (II). (II 104476)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
66472. ~ Manual de Studiul pastoral, compus şi edat de Andreiu Baronu de Siagun’a, Archiepiscopu alu Ardeiului, şi Mitropolitu alu Romaniloru de relegea greco-resariteană din Ungaria şi Ardealu, s.c.a. Sabiiu (Tipografia archidiecesană), 1872. (20,5 x 13). 7, IX, 255 p. (II 104467)
Lipsă coperta. Cu menţiunea: "Spre sciinţia. Din precuventarea cartiei acesteia se vede ursita acestei carte, ca adeca la ea amu pusu temeiu eu, dar fiindu marbosu debea amu pututu cele optu coale dintaiu ale compune si eda. După aceea cu multă strădania amu mai compusu earasiu 9-10 coale ca materialu pentru semestrul alu doilea, însa opulu nu l’am potutu fini pentru morbositatea mea. Sibiu, 1873" (p. 255).
66473. ~ Idem. Sibiiu (Tipografia archidiecesana), 1872. (20 x 12). 7, IX, 302 p. (II 523409)
Conţine în plus faţă de precedenta: "Articulu de lege XL din an. 1868" (p. 255-298); "Escellenţei Sale Domnului Guvernatoru civilu si militaru Baronu de Wohlgemuth" (solicită aprobare pentru înfiinţarea unei tipografii la Sibiu, p. 299-300); "Estrasu din protocolulu siedintiei sinodale, tienute la Mitropolia romană de relegea greco-resariteană în Sibiiu, în 16 Augustu 1865, nr. 7" (p. 301-302).
66474. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1878. (22 x 14). XV, 270 p. (II 430055)
Lipsă coperta.
66475. ~ Memorialu, prin care se lămureşte cererea Româniloru de Religiunea resăriteană în Austria pentru restaurarea Mitropoliei lor din punct de vedere a S. S. Canoane. Aşternutu c.r. Ministerul pentru Cultu şi Instrucţiunei 1851, de Andreiu Baron de Şaguna, Episcopia Bisericei gr. resăritene în Ardealu. Sibiiu (Tipografia diecesană), 1860. (19 x 13). 23 p. (I 104225)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
66476. ~ *Pastorale şi circulare, de Mitropolitul Şaguna. Retipărite cu o prefaţă de Gheorghe Tulbure, în colaborare cu Dr. N. Bălan. Apărută înainte de 1909. (Tulbure, cop. 3)
66477. ~ *Predigten, cuprinde patru Cuvântări la anumite sărbători; scrise în limba germană, la 1856, de Andrei Şaguna. Sibiiu. Apărută înainte de 1909. (Luc, 8 (1909), nr. 20, p. 456)
66478. ~ Proiectu de unu Regulamentu pentru organisarea trebiloru bisericesci şcolare şi fundaţionale romane de Relegea greco-orientale din Ardealu, [de] Andrei Baronu de Siaguna. Sibiiu (Tipografia diecesană), 1864. (20 x 13). 84 p. (I 98277)
Lipsă coperta.
66479. ~ Prememorie despre dreptul istoric al autonomiei bisericesci naţionale a Rominilor de relegea răsăriteană în ces. reg. provinţii ale Monarhiei Austriece. De Andreiu Şaguna, Episcopul diecezan romanesc al bisericii răsăritene din Transilvania. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Klosius), 1849. (20,5 x 14). 15 p. (II 102866)
Cu alfabet de tranziţie.
66480. ~ Adaosă la Promemoria despre dreptul istoric al autonomiei bisericesci naţionale a Românilor de relegea răsăriteană ]n ces. reg. provinţii al Monarhiei Aüstriace. De Andreiu Şaguna (Episcopul diecesan românesc al Bisericii răsăritene din Transilvania). Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Klosius), 1850. (20,5 x 14) 23 p. (II 102866)
Cu alfabet de tranziţie.
66481. ~ Promemoria über das historische Recht der nationalen Kirchen-Authonomie der Romanien morgenländ. Kirche in den K. K. Kronläudern der Österreich. Monarchie. Von Andreas Schaguna, romanischen Diöcesan-Bischofe der morgenländischen Kirche in Siebenbürgen. Wien (Gedruckt bei U. Klopf Senior und A. Enrich), 1849. (20,5 x 13,5). 15 p. (II 523410)
66482. ~ Anhang zu der Promemoria über das histor. Recht der nationalen. Kirchen-Autonomie der Romanen morgenländ. Kirche in der K. K. Kronländern der österrich. Monarchie. Von Andreas Schaguna, romanischen Diöcesan-Bischof der morgenländischen Kirche in Siebenbürgen. Hermanstadt (Gedruckt bei George V. Clasius), 1850. (20,5 x 14). 24 p. (II 24004)
Lipsă coperta.
66483. ~ *Recurs sau Gravamine cătră ministerul austriac de culte Leon Thun, de Andrei Şaguna. 1855. (Adamescu III, p. 82 ; Luc, 8 (1909), nr. 20, p. 455)
66484. ~ Scrisori apologetice, va sa dica: de Apărare, ale Archiepiscopului Romaniloru de Religia ortod. resar. din Ardealu şi Ungaria. Andreiu Bar. de Siaguna. Sibiiu (Tipografia archidiecesana), 1867. (18 x 12). 72 p. (I 104276)
Lipsă coperta.
66485. ~ [Soborul nostru diecezan ţinut la anul 1850. De Andreiu m.p. Episcop]. [Sibiiu, 1852]. (35 x 20). 10 p. (BSS IV 173)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Descriere după titlul de la începutul textului şi datele de la p. 10.
66486. ~ *Testamentul Andreiu baron de Şaguna, archiepiscopul Ardealului şi metropolitul Românilor gr. orientali din Ungaria şi Transilvania. Sibiiu (Tip. arhidiecesană), 1915. 14 p. (Bibliogr. Hung. 1911-192 0, II, p. 442)

Prefeţe, editări de texte :
• Biblia... tipărită supt priveghiiarea şi cu binecuvântarea Ecscelenţiei Sale. Sibiiu, 1856-1858.
GRIGORE, Episcop de Nisa. Biografia fericitei Macrina... Pref. de ~. Sibiu, 1865.
• Manual de Teologie morale creştinească. Ed. de ~. Sibiiu, 1855.
MOVILĂ, P. Mărturisirea ortodocsă... Ed. de ~. Sibiiu, 1855.
RAICI, I. Învăţătura creştinească... Ed. de ~. Sibiiu, 1854.
THEOTOCHE, N. Chiriacodromion. Ed. de~. Sibiiu, 1855.

Vezi şi:
• Cererile Romanilor din Monarhia Austriacă. Viena, 1849.
POPEA, N. Memorialul Arhiepiscopului şi Metropolitului ~. Sibiiu, 1889.

ŞAGUNA, ANDREI (1808-1873). Despre
66487. • Andreiu Baron de Şaguna 1808-1873. Ediţiune poporală. Caransebeş, Ediţiunea Tipografiei diecesane, 1898. (15 x 10). 44 p. cu un portr. 10 cr. (I 162629)
Pe copertă: "Biografia Archiepiscopului şi Mitropolitului Andrei Baron de Şaguna". La începutul textului o poezie semnată de Zaharia Boiu. Cu menţiunea: "La lucrarea acestei biografii s’a avut în vedere temeinica biografie lucrată de P. S. Sa Domnul Episcop Nicolae Popea" (p. 44).
66488. • Mitropolitul Andrei baron de Şaguna. Scriere comemorativă la Serbarea centenară a naşterii lui. Sibiiu, Edit. Consistorului Mitropolitan (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1909 (26 x 18,5). 539[-544] p. cu il., 14 f. pl. (II 154660)
Cu portretul lui Andrei Şaguna.

Nu exista imagini
  7) ŞAINOGLU, locotenent
 • Opera
 • Imagini
#ŞAINOGLU, locotenent
Vezi:
REGIMENTUL 9 Călăraşi. Carte de theorii... Turnu-Severin, 1885.

Nu exista imagini
  8) ŞALOM ALECHEM
 • Opera
 • Imagini
#ŞALOM ALECHEM
(S. Rabinovici)
66489. ~ *Dacă aşi fi Rothschild! Schite umoristiceM de Şalom Alecliem. Bucureşti. Apărut înainte de 1918. 0,50 lei (Din publicaţiunile societăţii Saron) (Rabinovici, COp. 4)
66490. ~ Ester, [de] Schalom Alechem. O istorioară de Purim şi Pessah în sat, Idilă. Traducere de M. B. Bucureşti, Edit. Revistei Ziarul (Tip. Mauriciu Kalber), [1912]. (16,5 x 10,5). 28 p. 15 bani. (Biblioteca Zionul nr. 2) (I 25908)
Descriere după copertă. Datat după alte numere ale colecţiei.
66491. ~ Ispăşitoarele (Die Kapurais) sau Greva Paserilor, de S. Rabinovici (Şalom Alechem). Trad. de Ioseph Marcuş-Ami. Oprită în Rusia. [Moineşti], Edit. Librăriei şi Tip. Speranţa Isac Gartenberg, 1906. (16 x 10). 23 p. 25 bani. (Biblioteca Clubului de Lumină Poale Zion. Moineşti, nr. 1) (I 12298)

Nu exista imagini
  9) ŞANDOR, ATANASIE (1809-1892)
 • Opera
 • Imagini
#ŞANDOR, ATANASIE (1809-1892)
66492. ~ *De scrophulosis. Dissertation Inauguralis medica, [de] Atanasie Şandor. Pesta (Typ. Jos. Beimel), 1836. 19 p. (Bibliogr. Hung. 1712-1860, III, p. 277 ; Popeangă, p. 20 ; Baril, p. 272)
66493. ~ *Extras scurt din istoria naturală de Atanasie Sandor Timişoara, 1871. (Popeangă, p. 61)
66494. ~ *Gramatica de Mihai Velceanu, [recenzie de] Atanasie Şandor. (Popeangă, p. 54)
66495. ~ *Limba maternă de Ilarion Puşcariu, [recenzie de] Atanasie Şandor. Sibiu, 1875 (Popeangă, p. 54)
66496. ~ *Observări asupra gramaticii lui Vasile Ioanovici, de Atanasie Şandor. Viena, 1851. (Popeangă, p. 55)
66497. ~ *Observări asupra gramaticii scrise de Sava Popovici-Barcianu, de Atanasie Şandor. Sibiu, 1853. (Popeangă, p. 58)

Nu exista imagini
  10) ŞANDOR, IOAN
 • Opera
 • Imagini
#ŞANDOR, IOAN
66498. ~ *Mântuirea sufletului, de Ioan Sandor. Ed. I. Gherla (Tip. Aurora), 1905. 16°. 206 p. 60 fil. (Tr, 37 (1906), nr. III, mai-iunie, p. 80: Prod. lit. pe 1905)
66499. ~ *Idem. Carte de rugăciuni cătră Preasânta Născătoare de Dumnezeu şi Domnul nostru Isus Christos. Gherla (Tip. Aurora), 1912. 202[-204] p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, II, p. 311)

Nu exista imagini
  11) Şandor, voivodul ţiganilor
 • Opera
 • Imagini
#Şandor, voivodul ţiganilor
66500. • Şandor Voivodul Ţiganilor. Fasc. 1-43. Bucureşti, Edit. Ignatz Hertz (Stab. de Arte Grafice Universala, I. Mărculescu), [1909]. (22,5 x 16,5). 206 p., p. 2493-2914 cu il. 10 bani fasc. (Din romanul Moştenirea răpită sau groaznicele suferinţe ale unei organe) (II 61056)
Text întrerupt. De la fasc. nr. 11, titlul: "Moştenirea răpită sau Şandor Voivodul Ţiganilor". Cu menţiunea: "Urmarea în Moştenirea răpită m p. 2495" (fasc. 13p. 206). Fascicolele 14-43, coincid cu nr. 160-189 din romanul "Moştenirea răpită sau Groasnicele suferinţe ale unei organe".

Nu exista imagini
  12) SANTA, IOAN (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
#SANTA, IOAN (1879-?)
66501. ~ Régi magyar pűspokségek a mai Románia terütelen [Vechile episcopate maghiare pe teritoriul României de azi]. Doktori ertékezés Irta Santa János tanitbkápzo-intázeti tanár Beadatott a budapesti m. kir. tudomanyegyetemen a hittudománydoktori fokozat. elmyerese vegett Ketirat gyanánt. Szamosujvár. (Todoran Endre Aurora konyvnyomdája), 1913. (22 x 15). 95 p. (II 154264)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  13) ŞAPCALIU, ION L. (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
#ŞAPCALIU, ION L. (1862-?)
66502. ~ Despre splenectomie. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în Iuliu, de Ion L. Şapcaliu, Vechiu intern al Spitalelor Civile şi al Spitalului Brâncovenesc. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1889. (23 x 16). 62[-66] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 207) (II 379310)

Nu exista imagini
  14) ŞAPIRA, ISRAEL
 • Opera
 • Imagini
#ŞAPIRA, ISRAEL
66503. ~ Istoricul comunităţii din Ploeşti după isvoare scrise şi transcrise orale cu un apendice cuprinzend documente inedite, de Israel Şapira Membru activ al Societăţii istorice Iuliu Barasch. S.l., 1889. (23 x 15). 96 p. (Extras din Analele Societăţii istorice Iuliu Barasch, III, 1, 1889) (BCU-ClN 231563)
Exemplar deteriorat în BCU Cluj. Cuprinde şi: "Dare".

Nu exista imagini
  15) ŞAPIRA, LEON
 • Opera
 • Imagini
#ŞAPIRA, LEON
66504. ~ Influenza (forma nervoasă şi formatifică). Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie, susţinută în Aprilie 1899, de Leon Şapira, Fost intern al Spitalului de Izolare. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1890. (22,5 x 15). 45[-48] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 109) (II 126973)

Nu exista imagini
  16) ŞAPIRA, M. I.
 • Opera
 • Imagini
#ŞAPIRA, M. I.
66505. ~ *Cheia profetului. Broşură, 1877. (RoL, 1 (1877), nr. 16, 2 iun., p. 3)
66506. ~ Minuni mnemonice sau mnemotechnica. Arta de a dobîndi în cel mai scurt timp o memorie extraordinară, de M. I. Şapira, autorul Studiile physiognomice. [Partea I]. Iaşi (Tipografia Naţională), 1888. (21 x 14). 48 p. 70 bani. Pe hîrtie velină 1 fr. Pentru Militari şi Studenţi 50 bani numai la autor. (II 59256)
Pe copertă titlul: "Arta de a nu uita niciodată. Minuni mnemonice sau mnemotechnica. Arta de a dobăndi in cel mai scurt timp o memorie extraordinară. Conţinând deosebit de această materie şi un Calendar pe 21 Secole".
66507 ~ Idem. Partea II. Bucureşti (Tip. şi Libr. Scalelor, Eniiu D. Băltenu & C P. Conduratu). 1889. (21 x 13,5). 32 p. 75 bani. (II 59256)
Pe copertă titlul: "Mnemotcchnica cronologică. Fascicula a II-a".
66508 ~ Idem. Iasi (Tipografia Naţională), 1888. (20,5 x 15,5). 48 p. 1 franc. (II 598552)
Pe copertă: "Fascicula I. Uvragiul complect se va compune din 5 fascicole". Diferă de II 59256 prin copertă.
66509 ~ Mnemotechnica. Arta de a dobândi în cel mai scurt timp o memorie extraordinară cu esplicaţiuni tabloului necesar pentru înlesnirea studiului, de M. I. Şapira, autorul Studiilor physio-gnomice. Ed. II corectată şi adăogită, Bucuresci, Depositul la Librăria H. Steinberg, 1889. (20 x 13). 64 p. 80 bani. (II 127034)
Pe copertă titlul: "Minuni mnemonice sau mnemotechnica. Arta de a dobândi în cel mai scurt timp o memorie extraordinară. Continend deosebit de aceasta materie şi un Calendar pentru 21 Secole".
66510 ~ Studii physiognomice. Arta de a ceti din physiognomiile oamenilor caracterele, sau sciinţa care ne luminează a pătrunde în interiorul omului, de M. J. Şapira. Opul este ilustrat cu portretele M. S. Regelui şi Reginei şi 40 de gravuri pentru înlesnirea studiului physiognomic. Roman (Tvp. G. I. Cubelca), 1885. (22 x 14,5). 2 f., 129 p. cu il., 2 pl. 3 lei. (II 126773)

Nu exista imagini
  17) Şapte şi nici o ispravă
 • Opera
 • Imagini
#Şapte şi nici o ispravă
• Şapte şi nici o ispravă. Vezi: POPESCU, MARIA (n. Bogdan)

Nu exista imagini
  18) ŞARDIN, VLADIMIR
 • Opera
 • Imagini
#ŞARDIN, VLADIMIR
66511 ~ Despre sistemele de penitenciare. Tesă pentru licenţă, de Vladimir Sardin. Botoşani (Tip. M. Saidman), 1897. (22,5 x 15,5). 66[-68] p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 126786)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  19) Şarlatanii şi Medicina
 • Opera
 • Imagini
# Şarlatanii şi Medicina
• Şarlatanii şi Medicina. Vezi: • Otrăvurile. Remediile secrete şi specialităţile medicamentoase. Şarlatanii şi Medicina. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  20) Şarlota
 • Opera
 • Imagini
#Şarlota
• Şarlota. Vezi: ANCELOT, F. Şarlota. Bucureşti, 1852.

Nu exista imagini