Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  981) SLĂVCESCU, EUFROSINA M.
 • Opera
 • Imagini
SLĂVCESCU, EUFROSINA M.
63722. ~ Tratamentul chirurgical al fistulelor vezico -vaginale. Metoda de dedublare. Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută în ziua de 30 Iunie 1904 de D- şoara Eufrosina M. Slăvcescu. Ploesci (Stab. de Arte grafice Progresul), 1904. (23 x 15,5). X, 67 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 744) (II 3960)

Nu exista imagini
  982) SLĂVESCU, ADRIAN
 • Opera
 • Imagini
SLĂVESCU, ADRIAN
63723. ~ Educaţiunea companiei teritoriale şi Modificările ce trebuesc aduse creărei Batalionului al 4- lea, [de] Căpitan Adrian Slăvescu Regimentul de Infanterie Putna no. 10. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1907. (2 x 13). 52 p. (I 7032)

Nu exista imagini
  983) SLĂVESCU, ADRIAN M.
 • Opera
 • Imagini
SLĂVESCU, ADRIAN M.
63724. ~ Câteva cuvinte asupra Materiei de divorţ, asupra pensiunei alimentare şi în privinţa regulărei cui trebuie încredinţaţi copiii rezultaţi din căsătorie de Adrian M. Slăvescu, născut în Slatina, licenţiat în ştiinţele juridice de la Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat. Grefier adjutor la Trib. Ilfov. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S- sor Ion St. Rasidescu), 1905. (21 x 14). 30 p. 2 lei. (II 1917)

Nu exista imagini
  984) SLĂVESCU, AL.
 • Opera
 • Imagini
SLĂVESCU, AL.
63725. ~ Discurs rostit în faţa M. S. Regelui la inaugurarea Fundaţiunei Universitare Carol I în ziua de 9 Mai 1914 de Al. Slăvescu, Student în Drept şi Litere. Tipărit cu cheltuiala P. S. Episcop Nifon al Dunărei de Jos. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1914. (18,5 x 12). 10 p. (I 37796)

Nu exista imagini
  985) SLĂVESCU, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
SLĂVESCU, CONSTANTIN I.
63726. ~ Despre servituţile prediale în dreptulu romanu şi în dreptul civile romanu. Thesa pentru licenţă susţinută la... 1871 de Constantin I. Slăvescu, născut în Districtulu Vâcea, Comuna Sinesci Bucuresci (Typ. Th. Michăescu şi Th. Vaidescu), 871. (20 x 13). 80 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (I 446283)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  986) SLĂVESCU, DEMETRU DM.
 • Opera
 • Imagini
SLĂVESCU, DEMETRU DM.
63727. ~ Copiii naturali în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Demetru Sm. Slăvescu. Bucureşti (Tip. Munca), 1903. (24,5 x 16,5). 40 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci).(II 3542)

Nu exista imagini
  987) SLĂVESCU, NICOLAE D.
 • Opera
 • Imagini
SLĂVESCU, NICOLAE D.
63728. ~ Complicitatea. Teză pentru licenţă de Nicolae D. Slăvescu. Susţinută în diua de... Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispăşescu & G. Brătănescu), 1901. (23,5 x 16). 36 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409419)

Nu exista imagini
  988) SLĂVESCU, PETRE N.
 • Opera
 • Imagini
SLĂVESCU, PETRE N.
63729. ~ Lacunele şi dificultăţile ce se opun la o bună administraţie a judeţelor, plăşilor şi comunelor rurale de Petre N. Slăvescu, Advocat, fost Procuror şi judecător al Tribunalelor din provincie şi Ilfov, preşedinte al Consiliului general de Argeş şi prefect al judeţului Putna. Bucuresci (Tip. Curţii regale G. Göbl Fii), 1900. (24,5 x 17,5). IV-157 p. 4 lei. (II 85926)

Nu exista imagini
  989) SLĂVESCU, ŞTEFAN I.
 • Opera
 • Imagini
SLĂVESCU, ŞTEFAN I.
63730. ~ Despre gagiu (amanet) în dreptul roman şi dreptul român. Teză pentru licenţă susţinută de Ştefan I. Slăvescu. Bucuresci (Tip, Modernă Gregorie Luis), 1893. (22,5 x 16). 68 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 75747)

Nu exista imagini
  990) SLĂVESCU, VICTOR I. (1891-?)
 • Opera
 • Imagini
SLĂVESCU, VICTOR I. (1891-?)
63731. ~ Die Agrarfrage in Rumänien Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultät der Vereiningten Friedrichs-Universität Halle-Vittenberg vorgelegt von Victor I. Slăvescu aus Rucar (Rumänien). Halle a S. ( Hof. Buchdruckerei C. A. Kaemmerer & Co.), 1914. (21 x 15). 174 p. (II 165476)
63732. ~ Banca Generală Română şi Războiul National de Victor I. Slăvescu, Doctor în Ştiinţele economice şi financiare. Bucureşti (Atelierele Grafice Universala, I. Ionescu), 1918. (24 x 16,5). 54 p. 2 lei. (Cercul de Studii al Partidului Naţional Liberal) (II 51451)
63733. ~ Băncile comerciale mijlocii din România, [de] Victor I. Slăvescu, Doctor în ştiinţele economice şi financiare din Banca Românească. Bucureşti (Atelierele grafice Universala, Iancu Ionescu), 1915. (24 x 16,5). 100 p. 2 lei. (II 46806)
63734. ~ Lipsa de lucru în vreme de război, [de] Victor I. Slăvescu, Doctor în ştiinţele Economice şi Financiare. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Flacăra, 1915. (18,5 x 12). 59[-61] p. 60 bani. (Biblioteca Socială no. 3) (I 45213)
63735. ~ Marile bănci comerciale din România, [de] Victor I. Slăvescu... Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala Iancu Ionescu), 1915. (24 X 16,5). 48 p. (Extras din Economia Naţională, Anul XXXIX, no. 7-8) (II 44381)
63736. ~ O victorie a capitalului românesc. 5 ani de luptă ai Băncii Româneşti, [de] Victor I. Slăvescu. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu), 1916. (21,5 x 14,5). 43 p. (II 48945)

Nu exista imagini
  991) SLĂVESCU, VIRGILIU I.
 • Opera
 • Imagini
SLĂVESCU, VIRGILIU I.
63737. ~ Învăţăminte de pe front adunate şi pentru front date apărătorilor infanterişti ai patriei mele, [de] Locotenentul de rezervă Virgiliu I. Slăvescu din Regimentul 75 Infanterie, Detaşat la Şcoalele Militare Inf. şi Ad-ţie din Botoşani, Decorat cu Ordinul Militar de Război Mihai Viteazul cl. III, la Turtucaia. Înainte!... Aprobată de Marele Cuartier General al Armatei cu no. 16 din 5 Aprilie 1917. Botoşani (Tip. B. S. Saidmann), 1917. (20,5 x 13). 68 p. cu il. Gratuit. (II 68400)
Coperta de pictorul D. Stoica.

Nu exista imagini
  992) SLĂVESCU, VIRGILIU T.
 • Opera
 • Imagini
SLĂVESCU, VIRGILIU T.
63738. ~ *Istoria se repetă. România în actuala, conflagraţie de Virgiliu T. Slăvescu. Tg. Jiu (Tip N. D. Miloşescu), 1916. (Slăvescu, cop. 4)

Nu exista imagini
  993) SLĂVEŞTEANU, ŞTEFAN I.
 • Opera
 • Imagini
SLĂVEŞTEANU, ŞTEFAN I.
63739. ~ Despre talia ipogastrică transversală. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în diua de... 1894 de Ştefan I. Slăveşteanu, Bacalaureat în litere şi ştiinţe, Fost intern la spitalele din Bucuresci, Bucuresci, (Tip. şi Fond. de litere Thoma Basilescu), [1894]. (24,5 x 16,5). 81 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci no. 338). (II 394270)

Nu exista imagini
  994) SLIVNEANU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
SLIVNEANU, VASILE
Traduceri:
IOAN GURĂ DE AUR. Şease omilii Despre sfaturi. Trad. de ~. Bucureşti, 1908

Nu exista imagini
  995) SLOBOZEANU, C.
 • Opera
 • Imagini
SLOBOZEANU, C.
63740. ~ Memoriu asupra posiţiunei clerului în societate de C. Slobozenu. Bucuresci (Tip. C. P. Conduratu), 1876. (20,5 x 13). 22 p. (II 75946)
Lipsă coperta.
63741. ~ Starea clerului în România, de C. Slobozeanu. Bucuresci (Tip. E. Petrescu-Conduratu), 1872. (21 x 13,5). 54 p. (II 393198)

Nu exista imagini
  996) SLOBOZIANU, HORIA C. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
SLOBOZIANU, HORIA C. (1887-?)
63742. ~ Contribuţiuni la studiul cortico-pleuritelor scisurale. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirugie Presentată şi susţinută la... Februarie 1915 de Horia C. Slobozianu. Bârlad (Tip. Nouă), 1915. (23 x 16). 80 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1397) (II 41517)
63743. ~ Laptele uscat de Dr. Horia Slobozianu. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1916.(24 x 16). 12 p. (Revista Ştiinţelor medicale. Anul XII vol. I no. I Ian. 1916) (II 48917)
Descriere după titlul de la începutul textului.
63744. ~ Vărsăturile copiilor la sân şi tratamentul lor prin laptele uscat de Horia Slobozianu. [Bucureşti, 1916]. (23 x 15). p. 418-428. (Revista Ştiinţelor medicale. Anul XII, 1916. nr. 6 Iunie. Vol. I Extras) (II 340401)
Descriere după titlul de la începutul textului.

În colaborare:
JACOBSON, Gr. şi ~. Despre tecnica întrebuinţării laptelui de femee muls la nou noscuţi debili. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  997) Sloboziile în România
 • Opera
 • Imagini
Sloboziile în România
• Sloboziile în România.
Vezi: PAPADOPOL-CALIMAH, AL.

Nu exista imagini
  998) SLOWACKI, IULIU
 • Opera
 • Imagini
SLOWACKI, IULIU
63745. ~ Ioan Belecki sau Resbunarea trădătorului de Iuliu Slowacki. Bucuresci, Editura Tipografiei Universul Luigi Cazzavillan, [1902]. (19 x 13). 55 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul no. 60) (I 409615)

Nu exista imagini
  999) Slujba înmormîntărei a Sîmbetei cei Mari
 • Opera
 • Imagini
Slujba înmormîntărei a Sîmbetei cei Mari
• Slujba înmormîntărei a Sîmbetei cei Mari.
Vezi: BRM, Vol. I, p. 41, nr. 679.

Nu exista imagini
  1000) Slujba cuvioasei Maicii noastre Paraschevi Epivateanii
 • Opera
 • Imagini
Slujba cuvioasei Maicii noastre Paraschevi Epivateanii
• Slujba cuvioasei Maicii noastre Paraschevi Epivateanii.
Vezi: BRM Vol. I, p. 41, nr. 679.

Nu exista imagini