Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  961) SLAVICI, IOAN (1848-1925)
 • Opera
 • Imagini
SLAVICI, IOAN (1848-1925)
63620. ~ Apel cătră alegetorii români ! Sibiiu în 14 Maiu st. n. 1887. 1 foaie întocmită în 4. (BCU-CIN 101020)
La sfîrşitul apelului semnează: "Pentru comitetul... al partidului naţional român: George Bariţiu, preşedinte şi Ioan Slavici secretar".
63621. ~ Ardealul. Studiu istoric de Ioan Slavici. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1893. (18 x 11,5). 145[-147] p. (I 86609)
63622. ~ Asilul Elena Doamna de Ion Slavici. Cu o ilustraţiune. Sibiiu, Editura şi Tiparul Inst. Tipografig, 1884. (17 x 12,5). 28 p., 1 f.pl. (I 99996)
63623. ~ Aşezarea vorbelor în româneşte de Ioan Slavici, Membru corespondent al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Garol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (27x21,5). 22 p. 30 bani. (Extras din Analele Academiei Române Seria II. Tom XXVII Memoriile Secţiunii Literare, no. 2, p. 31-52) (II 4161)
Descriere după copertă.
63624. ~ *Băiat sărac de I. Slavici; Feciorul Dediului de S. Fl. Marian; Balaurul cu 12 capete de I. C. Fundescu; Balaurul de V. Alecsandri. Cernăuţi, 1886. (Biblioteca pentru tinerimea română nr. 3) (Loghin, p. 117)
63625. ~ Bobocel. Novelă, [de] I. Slavici. Proprietatea Societăţii Academice social-literare România Jună în Viena. Viena (Tip. J. B. Wallishauser), [1888]. (27,5 x 18,5). 10 p. (II 193737)
Descriere după pagina de titlu falsă. Extras din Almanahul Societăţii România Jună (1888).
63626. ~ Dare de seamă, [de] Ioan Slavici despre: Archiepiscopul şi metropolitul Andreiu baron de Şaguna de Nicolau Popea. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1880. (15,5 x 10,5). 2 f., IV, 77 p. 20 cr. (I 100119)
Retipărire din "Convorbiri literare".
63627. ~ Din Betrâni, [de] I. Slavici. Naraţiune istorică. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1902. (18 x 11,5). VIII, 328 p. 2,50 lei. (I 99964)
63628. ~ Idem. Manea. Naraţiune istorică. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1902. (18 x 11,5). VIII, 328 p. 2,50 lei. (I 99964)
63629. ~ Idem. Manea. Naraţiune istorică. Bucuresci (Imp. şi Edit. Librăriei Scoalelor C. Sfetea), 1905. [pe cop.: 1906] (17,5 x 11,5). 343 p. 2,50 lei. (I 5189)
63630. ~ Idem. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg & Fiu [1916]. (19 X 12,5). VIII, 312 p. I 165888)
Datat după: Dicţ. Lit. Rom. Iaşi, p. 792 ; Bugnariu-Domşa-Vatamaniuc, p. 3.
63631. ~ Din valurile vieţii, [de] I. Slavici. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (14 x 10). 120 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei no. 19) (I 12283)
63632. ~ *Doue novele de I. Slavici şi Al. VIahuţă. Caransebeş (Tip. diecesană), [1900?]. 8°. 48 p. 28 fil. (Biblioteca noastră nr. 3) ( Tr, 31 (1900), p. 158)
63633. ~ Educaţiunea fizică, [de] I. Slavici. Bucureşti, Minerva. Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (14,5 x 10,5). 104 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei no. 46) (I 14788)
63634. ~ Educaţiunea morală, [de] I. Slavici. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1909. (15 x 10). 111 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, no. 57) (I 16812)
63635. ~ Educaţiunea raţională, [de] I. Slavici. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (14,5 x 10). 118 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei no. 45) (I 14787)
63636. ~ Die Glücksmühle. Nouvelle von Ioan Slavici. Aus dem Rumänischen von Leon Schönfeld. Leipzig, Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., [1886]. (14,5 x 10). 159 p. 20 Pfennig 0,24 k.m. (Universal Bibliothek, 2156) (I 153810)
Datat după: Vatamaniuc, D. p. 253.
63637. ~ Gramatica limbii române de Ioan Slavici, Membru corespondent al Academiei Române. Partea I. Etimologia. Bucureşti, Minerva, 1914. (19 x 12,5). 183 p. 2,50 lei. (I 109835)
63638. ~ Institutul Ion Oteteleşanu din Măgurele. Monografie de Ioan Slavici, Membru corespondent al Academiei Române şi director de studii al Institutului. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor St. Rasidescu), 1906. (26,5 x 20). 55 p., 11 f. pl. (II 3441)
63639. ~ *Istoria universală de ISlavici. Manual pentru îţămentul secundar. Partea I. Cele mai vechi timpuri şi antichitatea elină-romană. Bucuresci (Socec & Co.), 1890. 16/24 cm. II-96 p. 1,50 ei (BR, 11 şi 12 (1889-1890), nr. 9 şi 10, p. 33)
63640. ~ Istoria universală Manual pentru înveţămentul secundar lucrat de Ioan Slavici. Partea I. Cele mai vechi timpuri şi antichitatea elină-romană. Partea II. Evul Mediu. Cu 62 ilustraţiuni. Bucureşti, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă Gr. Luis), 1891. (23,5 x 16,5). 2 f., IV, 301 p. cu il. 3 lei. (II 100459)
63641. ~ La Răscruci de I. Slavici. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl S-r Ioan St. Rasidescu), 1906. (15 x 10). 96 p. (Biblioteca Societăţii Steaua no. 12) (BCU-CIN 177002)
63642. ~ Mara. Roman, [de] I. Slavici. Budapesta, Inst. tipografic şi de Editură, Luceafărul, 1906. (20 x 14). 388 p. 2 cor. 50 b. Rom: 3 lei (I 5032)
63643. ~ Idem. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Librăriei Socecu & Comp. (Din Stab. pentru artele grafice Socecu, Sander & Teclu), 1881. (18 x 12,5). 457 p. (I 99965)
63644. ~ Novele de Ioan Slavici. Vol. I. Popa Tanda. Scormon. La Crucea din sat. Gura satului. Budulea Taichi. Bobecel. Vecinii I şi II. Bucureşti, Editura Librăriei Socecu & Comp., (Stab. grafic I. V. Socecu), 1892. (19 x 13). 349 p. 4 fr. (I 72891)
63645. ~ Idem. Vol. II. O viaţă pierdută. Moara cu noroc. Norocul. Comoara. Bucuresci, Editura Librăriei Socec et Comp., 1896. (19 x 12,5). 1 f. 351[-353] p. 4 fr. (I 72891)
63646. ~ Idem. Vol. I- II. Bucureşti, Minerva Inst. de arte grafice şi editură, 1907. (19,5 x 12,5). 320[-323] p. (I). 320 p. (II) (I 7000)
63647. ~ Idem. Vol. I. Ed. II. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (19 x 13,5). 309[-311] p. cu il. 2 lei (I 72884)
Coperta şi 8 desene originale de Şirato.
63648. ~ Păcală în satul lui. Poveste de Ioan Slavici. Sibiiu, Editura şi tiparul Institutului tipografic, 1886. (15 x 11,5). 1 f., 26 p., 1 f. 10 cr. sau 20 bani. (Biblioteca Poporală a Tribunei nr. 28) (I 100133)
Lipsă coperta.
63649. ~ Pădureanca. Nuvelă de Ioan Slavici. Sibiiu, Editura şi tiparul Institutului tipografic, 1884. (15 x 12). 189 p. 40 cr. sau 1 leu nou. (Biblioteca poporală a Tribunei nr. 1) (I 100118)
63650. ~ Politica naţională română. Articoli scrişi de la 1871 până la 1881 de Ioan Slavici. Bucureşti, Editura autorului (Imp. de Artă Richard Sergies), 1915. (22,5 x 15,5).79 p. (II 44297)
63651. ~ Popa Tanda, [de] Ioan Slavici. Carte tipărită pe cheltuiala d-lui Vasile Stroescu. Sibiiu, Editura Asociaţiunii (Tiparul tip. Arhidecezane), 1914. (16 x 11,5). 40 p. (Bibl. pop. a Asociaţiunii nr. 35) (I 251425)
Colecţia stabilită după: Luc, 13 (1914), nr. 1. ian. 1, p. 32.
63652. ~ Poveşti, [de] I. Slavici. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1908. (18,5 x 11,5). 276[-279] p. (I 12431)
63653. ~ Poveţe pentru buna creştere a copiilor. Partea 1. Noţiuni de etică şi de estetică de Ioan Slavici. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1897. (21 x 14). IV, 167 p. (II 100824)
Lipsă coperta.
63654. ~ Puişorii, [de] I. Slavici. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Grossmann), [1912]. (15,5 x 10,5). 125 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi nr. 754) (I 29584)
63655. ~ Românii de peste Carpaţi de I. Slavici. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1911. (15,5 x 10,5). 93[-95]. p. 20 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua no. 27) (I 25578)
63656. ~ Românii din Ardeal, [de] I. Slavici. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1910. (15 x 10). 124[-127] p. 30 bani. (Biblioteca Minervei no. 86) (I 20077)
63657. ~ Românii din regatul ungur şi politica maghiară de Ioan Slavici. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (23 x 15,5). 2 f., 46 p. (II 96679)
Lipsă coperta.
63658. ~ Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina. Von Ioan Slavici. Wien und Teschen, Verlag von Karl Prochaska, 1881. (22,5 15). 4 f., 237 p. (Die Völker Oesterriech Ungarns Ethnographische und culturhistorische Schilderungen Sechster Band). (II 866227)
63659. ~ Soll şi Haben. Cestiunea Ovreilor din România. Studiu social de Joan Slavici. Bucureşti, 1878. (23 x 16). 80 p. 1,50 lei. (II 394046)
63660. ~ Sbuciumări politice la Românii din Ungaria, [de] I. Slavici. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (18,5 x 12). 115 p. 1 leu. (I 22014)
63661. ~ Spiru Călin, [de] Ioan Slavici. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1908. (14 x 10). 120 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei no. 9) (I 12275)
63662. ~ O sută de ani [de la patenta împăratului Iosif II din 22 August 1785 cu privire la situaţia iobagilor] [de Ioan Slavici]. Bucureşti, 1885. (14,5 x 11). 28 p. (Reproducere din Tribuna nr. 181 din 10/22 August 1885) (I 410739)
Articol publicat cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan. Descriere după titlul de la începutul textului.
63663. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Editura şi tiparul Inst. tipografic, 1887. (14,5 x 10,5). 30 p. 8 cr. sau 16 bani. (Reproducere din Tribuna nr. 181 din 10/22 August 1885) (I 153814)
Lipsă coperta.
63664. ~ *A Szerencs malom (Moara cu noroc). Irta Slavici Ioan Román regény. Forditotta Kovács Károly dr. Makó Vitéz és Süveges Kiadása, 1898. 170 p. (A magyvilágból szerkesz-dó: Madzár Gustáv. Regények és elbeszéléseitara II) (Bugnariu-Domşa-Vatamaniuc, p. 181)
63665. ~ Şcolile nostre săteşti. Localurile [de Ion Slavici] Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1890. (23,5 x 17). 64 p. (II 100491)
Pentru autor, vezi: Adamescu, p. 127.
63666. ~ Tribuna d-lui Dr. I. Raţia. Explicări documentare de Ioan Slavici. Orăştie, Editura autorului Minerva, Inst. tipografic, 1896. (16,5 x 12). 48 p. (I 100058)
63667. ~ Tribuna şi tribuniştii de Ioan Slavici. Orăştie, Editura autorului Minerva Inst. tipografic, 1896. (17 x 12). 173 p. (I 100053)
63668. ~ Idem. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (18,5 x 12). 96 p. (I 127260)
63669. ~ Vatra Părăsită. Nuvelă din popor, [de] I. Slavici. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1900. (17,5 x 11,5). 173 p. 2 lei. (I 100008)

În colaborare:
MANLIU, I. şi ~. Curs practic şi gradat de gramatica română. Partea sintactică Ed. VII. Bucureşti, 1900.
ODOBESCU, Al. şi ~. Carte de citire, cl. II prim. Bucureşti, 1890.

Traduceri:
GOGOL, N. Strigoaica. Trad. de ~. Sibiiu, 1886.
GOGOL, N. Vecinii. Trad. de ~. Sibiiu, 1886.
HARTE, F. B. Prietenul meu Ventură-Ţeară. Trad. de ~. Sibiiu, 1886.
HURMUZACHI, E. Fragmente din istoria Românilor. Trad. de ~. Bucureşti, 1879-1900.
KOGĂLNICEANU, M. s.a. Răpirea Bucovinei. Trad. de ~. Bucureşti, 1875.
SCHROFF, M. Bilder aus Rumänien. Trad. de ~ ş.a. IV. Band. Bukarest, 1910.
ŞTRATZ, R. Scumpă ţară. Trad. de ~. Bucureşti, 1917.

Prefeţe:
ANDREESCU, M. Peştii capitalei. Pref. de ~. Craiova, 1909 ; Bucureşti, 1911.
IOVERA, R. ş.a. Rumänische Konversation... Pref. de ~. Heidelberg, 1918.
POGONAT, P. A. Viaţa ţăranului român. Pref. de ~. Bucureşti, 1903.
POLYCHRONIADE, A. G. Muguri. Pref. de ~. Bucureşti, 1894.
• Savitri. Pref. de ~. Sibiiu, 1891.
• Vox populi... Maiu, 1915. Pref. de ~. Bucureşti, 1915.

Editări de texte:
ACADEMIA Română. Institutul Ioanu Otteteleşanu. Acte... 1876-1894. Bucureşti, 1894.
LAMBRIOR, A. D. ş.a. Carte de cetire. Ed. XXII. Ed. de ~ ş.a. Partea I pt. cl. II primară. Bucureşti, 1890.
• Poveşti poporale. Ed. de ~ ş.a. Cernăuţi, 1886.

Vezi de asemenea:
MINISTERUL Instrucţiunei Publice şi al Culteloru. Monumente naţionale II. Bucuresci, 1881/1882.
• Culegeri literare 1891. Vol. I- II. Bucureşti, 1891.
CLOPOŢELlopoţel, I. Antologia scriitorilor români de la 1821 încoace. Arad, 1917-1918.
DIETRICH, K. Aus dem Balkanwinkel. Leipzig, 1908.
• Die Fäulnis Rumäniens im Lichte rumänischer Dichter und Schriftsteller... München, 1917.
GANE, N. ş.a. Frän Rumänien... Stokolm, 1895.
KREMNITZ, M. Rumänische Skizzen. Bucureşti, 1877.
~. Neue Rumänische Skizzen. Leipzig, 1880.
• Omagiu lui Mihai Eminescu. Bucureşti, 1909.
• Rumänische Erzählungen. 2 bd. Bukarest, 1908.

Nu exista imagini
  962) Slavisirung der Bukowina im XIX Jahrhundert als Ausganspunkt...
 • Opera
 • Imagini
Slavisirung der Bukowina im XIX Jahrhundert als Ausganspunkt...
63670. • Die Slavisirung der Bukowina im XIX Jahrhundert als Ausganspunkt grosspolnischer Zukunflspolitik Etnographische und politische Betrachtungen vom einem Bukowiner Rumänen. Wien, Commissionsverlag von Carl Gerolds Sohn (Druck von Carl Gerold's Sohn in Wien), 1900. (23,5 x 15,5). 40 p. (II 65246)

Nu exista imagini
  963) SLAVITESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
SLAVITESCU, GRIGORE
63671. ~ Filiaţiunea. Tesă pentru obţinerea licenţei în drept de Grigore Slavitescu. Bucuresci (Inst. de Arte grafice şi editură Minerva), 1900. (23 X 16). 75 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409507)

Nu exista imagini
  964) SLAVKOFF, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SLAVKOFF, IOAN
63672. ~ Despre febra continuă palustră (Perisplenita). Thesă pentru Doctorat în Medicină Presentată şi susţinută la... Maiu 1874 de Ioan Slavkoff, Doctor în Medicină, Intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucrători Associaţi)), 1874. (23 x 15). 52 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 3) (II 19370)

Nu exista imagini
  965) SLAVOCA, JERONIM
 • Opera
 • Imagini
SLAVOCA, JERONIM
Vezi
GALLAN, P. Istoria parochiei Ilva-Mare. Ed. ~. Bistriţa, 1906.

Nu exista imagini
  966) SLAVU, GRIGORE J. (1879-1960)
 • Opera
 • Imagini
SLAVU, GRIGORE J. (1879-1960)
63673. ~ Actions des métaux alcalins alcalinoterreux et de quelques-uns appartenant aux familles voisines sur le nerf, sur le muscle et sur le coeur de la grenouille. Thèse inaugurale présentée à la Faculté de Médecine Vétérinaire de l'Université de Berne pour obtenir le grade de Docteur en Médecine vétérinaire par Grégoire J. Slavu, Médecin vétérinaire, chef de la travaux et sous-directeur à l'Ecole Supérieure de Médecine Vétérinaire de Bucarest. Avec 11 figures dans le texte, [Paris], Librairie Félix Alcan (Typ. Philippe Renouard), 1912. (23,5 x 16) 30 p. (II 29167)
63674. ~ Les effets physiologiques de l acetnaphtalide par Gr. I. Slavu, Chef des travaux. S.l. [1911]. (24 x 16). 2 p. (II 37136)
63675. ~ Expunere de titluri şi lucrări de Gr. I. Slavu, Doctor în medicină veterinară, profesor suplinitor la catedra de terapeutică generală şi farmacodinamie cu materia medicală de la şcoala superioară de medicină veterinară din Bucureşti, Subdirector la aceeaşi şcoală. Bucureşti (Tip. Cultura Soc. Colectivă), 1914. (23,5 x 16). 29 p. (II 37137)
63676. ~ La guérison de la gale démodecti que ou folliculaire chez le chien avec la pommade de phénol camphré par Gr. I. Slavu, chef des travaux. [Bucureşti), (Universala Inst. de Arte Grafice), 1914. (23 x 15,5). 12 p. il. (II 36504)
63677. ~ L'influence de la respiration dans l oxygène pur sur les lapins infectés avec le charbon symptomatique et l’oedeme malin par Gr. I. Slavu. Paris (L. Marteux imprimeur), 1909. (24,5 x 16). 1 f. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 18 Novembre 1909. LXVII, p. 733). (II 168837)
Lipsă coperta.
63678. ~ Idem par Gr. I. Slavu, Chef des travaux, s.l. [1910]. (24 x 16). 1 f. nenumerotată (Travail du laboratoire de microbuiologie de l'Ecole supérieure de médecine vétérinaire. Bucarest) (II 37135)
63679. ~ Les modifications du glycyl-3- 5-L-tyrosine dans l'organisme animal, par Gr.I. Slavu. [Paris], (L. Martheux, imprimeur), [1909]. (24,5 x 16,5). 1 f. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie Séance de la Reunion biologique de Bucarest du 18 Novembre 1909, t. LXVII p. 734) (II 157529)
Descriere după titlul de la începutul textului.
63680. ~ Moyens de faciliter l’administration des médicaments liquides ayant un goût désagréable par la bouche de le lavage de l'estomac par Gr. I. Slavu, chef de travaux. [Bucureşti]. (Universala Inst. de Arte Grafice), 1913. (23,5 x 16). 5 p. (II 33541)
63681. ~ Procédé pour centrifuguer le sang en dehors du contact de l'air par Gr. Slavu (Inst. Pasteur Paris). Liège H. Vaillant- Carmanne, Paris, O Doin, Editeur,1909. (24,5 x 16). P. 313-316 cu il. (Archives internationales de Physiologie. Vol. VII fasc. III 28 février 1909) (II 157530)
Descriere după copertă.
63682. ~ Le traitement rationnel dans les intoxications du chien par l'acide arsénieux par Gr. I. Slavu, Chef des travaux. [Bucureşti), (Universala, Inst. de Arte Grafice), 1914. (23 x 16). 6 p. (II 36452)

În colaborare:
ALDERHALDEN, E. şi ~. Vergleichende Untersuchung über den Serumeiweisskörper... Berlin, 1909.
ALDERHALDEN, E. şi ~. Weitere Studien über das physiologische-Verhalten. Berlin, 1909.
CARNOT, P. şi ~. Influence de l 'adrenaline sur la réparation osseuse et l'évolution du cal. Paris, 1910.
POENARU, I. D. şi ~. Une ankylose complète extra-capsulaire des deux articulations temporo- maxilaires chez le chien. Bucureşti,.
POENARU, I. D. şi ~.La torsion de l’extomac chez la chienn. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  967) SLAVU, PETRE I.
 • Opera
 • Imagini
SLAVU, PETRE I.
63683. ~ Interdicţiunea în Dreptul Roman şi Român. Tesă pentru licenţă de Petre I. Slavu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23 x 16). 59 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3196)

Nu exista imagini
  968) SLAWYK
 • Opera
 • Imagini
SLAWYK
În colaborare:
63684. ~ Untersuchungen über 30 verschiedene Diphteriestämme mit Rücksicht auf die Variabilität derselben. Von Stabsarzt Dr. Slawyk, Assistenten und Dr. Manicatide, Volontärassistenten der Klinik. Leipzig, Verlag von Veit & Comp., [1898]. (23 x 16) p. 181-249 (Aus dem Laboratorium der Universitäts-Kinderklinik (am Chaité- krankenhaus) zu Berlin) (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Hygiene und Infections-krankheiten. Neundzwanzigster Band, 1898) (II 22525)
Descriere după copertă.
63685. ~ Zur bacillären Diagnose der Méningites Tuberculosa durch die Lumbalpunction. Von Stabsart Dr. Slawyk, Assistenten und Dr. M. Manicatide Bukarest, Volontärnassistenten der Klinik. Berlin (Gedrukt bei L. Schumacher), 1898. (23,5 x 16). 12 p. (Aus der Universitäts-Kinderklinik im Kgl. Charité krankenhause zu Berlin) (Sonderabruck aus der Berliner klin. Wochenschr, 1898, no. 18) (II 22526)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  969) SLĂNICEANU, jurist
 • Opera
 • Imagini
SLĂNICEANU, jurist
Vezi:
NISIPEANU şi ~. Colecţia de legi şi regulamente. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  970) SLĂNICEANU, G.
 • Opera
 • Imagini
SLĂNICEANU, G.
Editări de texte :
DISSESCU, C. G. Curs de drept constituţional. An. I 1912-1913. Ed. de ~ ş.a. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  971) SLĂNICEANU, GHEORGHE (1835-1885)
 • Opera
 • Imagini
SLĂNICEANU, GHEORGHE (1835-1885)
63686. ~ Curs de studiu. Tactica şi strategia profesor: Colonel Slăniceanu. Bucuresci (Pressa autografă a Şcoalei militare), 1874. (2,5 x 21). 1 f., V, 426 4, 1 h. (Şcola militară de Infanterie şi Cavalerie) (II 54935)
Litografiat. Lipsă coperta.
63687. ~ Idem profesore: General Slăniceanu. Bucuresci (Presa autografă a Şcolei militară), 1881 (24,5 x 21). V, 517 p., 1 h. (Şcoala militară de Infanterie şi Cavalerie) (II 54987)
Litografiat. Lipsă coperta.
63688. ~ Geografia elementară coprindend Geografia fisică şi politică a globului. Geografia României şi Noţiuni de cosmografie de Colonel G. Slăniceanu. Profesor de tactică şi geografie militară la Şcoala Militară de infanterie şi cavalerie. Cartea didactică aprobată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei publice pentru clasa IV primară şi Clasele I şi II gimnasială. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucrătorii Asociaţi), 1876 (18,5 x 13,5). IV-93[-95] p., 1 h. (I 392367)
63689. ~ Manualul ostaşului miliţian de Colonelul Slanicenu Comandantul Regimentului al 6-lea de Linie. Bucuresci (Tip. Curţii (Lucrătorii Associaţi), 1870. (18,5 x 12). 96 p. 1 leu nou. (I 380229)
63690. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci. (Tip. Curţii (Lucrătorii Asociaţi), 1871. (19 x 12,5). 94 p. 1 leu nou. (I 380198)

Nu exista imagini
  972) SLĂNICEANU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
SLĂNICEANU, NICOLAE
63691. ~ Blériot şi Monoplanul său [Două capitole din lucrarea Ce s'a făcut, ce se va face cu Aeroplanul de Ing. N. Slăniceanu, publicate de I. C. Mion ]. Bucureşti, Editura Mion (Tip. Fortuna), 1909. (21 x 14). 16 p. (Biblioteca de actualitate nr. 1 (II 505076)
63692. ~ Ce s'a făcut, Ce se face. Ce se va face cu aeroplanele de Nicolae Slăniceanu Inginer diplomat al Şcoalei Centrale din Paris [iustrat cu 28 de gravuri]. Bucureşti (Tip. Fortuna), 1909. (21 x 14). 69[-71] p. cu il., 4 pl. 2 lei. (II 466694)
63693. ~ Distrugerea şi incineraţia gunoaielor menajere în legătură cu stabilirea unui crematoriu în sectorul I al oraşului Bucureşti de Nicolae Slăniceanu, Inginer la Primăria oraşului Bucureşti. Bucureşti. (Tip. Cooperativă), 1912. (2 x 16). 39 p. cu il., 10 pl., 1 pl. (Extras din Buletinul Societăţei Politecnice Anul XXVIII no. 3 şi 4) (II 27623)
63694. ~ Description du nouvel abattoir de Bucarest. Construction, agencement et exploitation par Nicolas Slăniceano, Ingénieur des Arts et Manufactures, Chef de Service de travaux neufs de la Ville de Bucarest. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1914. (24 x 16,5). 50 p. cu il., 21 pl. (II 37167)
63695. ~ Frigoriferele comunale din subsolul halei Ghica de Nicolae Slăniceanu, Inginer la primăria oraşului Bucureşti. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1912. (23,5 x 16). 11 p., 4pl. (Extras din Buletinul Societăţei Politecnice Anul XXVIII no. 9) (II 29128)

Nu exista imagini
  973) SLĂNICEANU, ŞTEFAN (1876-1942)
 • Opera
 • Imagini
SLĂNICEANU, ŞTEFAN (1876-1942)
63696. ~ Mărirea şi ecanddenţa popoarelor este în raport direct cu puterea lor militară, [de] Căpitan Ştefan Slăniceanu. Bucureşti (Inst. grafic Universala I. Ionescu), 1914. (23 x 16). 12 p. (II 38845)

Nu exista imagini
  974) Slănicul. Note şi impresiuni
 • Opera
 • Imagini
Slănicul. Note şi impresiuni
63697. • *Slănicul. Note şi impresiuni de N. X. [Xenopol?]. Bucureşti, 1882. 12°. 131 p., 1 tab. de la Konya. (Crăiniceanu, p. 293)

Nu exista imagini
  975) SLĂTINEANO, ALEXANDRU (1873-1939)
 • Opera
 • Imagini
SLĂTINEANO, ALEXANDRU (1873-1939)
63698. ~ De l 'endotoxine du cocco- bacille de Pfeiffer par M. Slatineano. [Paris] (L. Maretheux, imprimeur), 1905. (24 x 16). 2 p. nenumerotate (Extrait des Compts rendues des Séances de la Société de Biologie. Séance du 28 Octobre 1905. TLIX, p. 339) (Travail du laboratoire de médecine expérimentale de la faculté de Bucarest) (II 265562)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului.
63699. ~ Evoluţia bacteriologici de la Pasteur până azi de Dr. A. Slătineanu. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1913. (24 x 16). 16 p. (Extras din Viaţa Românească) (II 33298)
63700. ~ Facultatea de Medicină din Iaşi de Dr. Al. Slătineanu. Iaşi (Tip. Dacia P. &D. Iliescu), 1913. (23,5 x 16) 7 p. (Extras din Viaţa Românească) (II 31540)
Lipsă coperta.
63701. ~ Idem. Iaşi, Viaţa Românească, 1916. (24 x 16,5). 8 p. (II 48915)
Lipsă coperta.
63702. ~ Proectul de reorganizare a serviciului sanitar militar de Prof. dr. Slătineanu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1915. (23 x 16). 20 p. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale no. 1-2, Ianuarie-Februarie 1915) (II 41458)
63703. ~ Septicémie expérimentale par le coeco- barille de Pfeiffer essais d'immunisation par A. Slatineano. Ancien externe des hôpitaux, Docteur en médecine. Laval (Imp. Parisienne, L. Barnéoud & Cie), 1901. (21,5 x 15) 3 f., 120 p. (Travail du Laboratoire de Professeur M tchnikoof à l'Institut Pasteur) (II 595383)
63704. ~ Titluri şi lucrări de Dr. Alexandru Slătineanu. Bucureşti (Tip. L'Indépendance Roumanie), 1907. (24,5 x 17). 37 p. (II 8579)
63705. ~ Supliment la titluri şi lucrări de Dr. Alexandru Slătineanu. 1907-1908. Bucureşti (Tip. l' Indépendance Roumanie), 1908. (22,5 x 15). 10 p. (II 8579)

În colaborare:
63706. ~ L'action toxique des sérums est-elle due à l’alexine ? par A. Slatineano et M. Ciuca. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1911]. (24 x 15,5). 3 p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de biologie) (Séances de la Réunion biologique de Bucarest du 29 juin 1911, t. LXXI p. 279) (II 482626)
Descriere după titlul de la începutul textului.
63707. ~ Anaphylaxie à la tuberculine par M. M. A. Slatineano et D. Danielopolu. Paris, Librairie Felix Alcan, 1911. (24 x 15,5). 15 p. (Annales de Biologie. Volum I. Janvier 1911) (II 254550)
Descriere după copertă.
63708. ~ Măsurile luate de statul romîn pentru Invasiunea Holerei din Rusia în cursul verei şi toamnei anului 1907., [de] Dr. A. Slătineanu şi Dr. P. Cazacu. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu, et Comp.), 1908. (24 x 16). 10 p. (Extras din Viaţa Românească. Ianuarie 1908). (BCU-Iaşi III 67222)
63709. ~ Noţiuni de epidemiologie şi serovaccinaţiuni (cu aplicaţiune specială în campanie) de Dr. Al. Slătineanu, Profesor de Bactériologie la Facultatea de Medicină din Iaşi, Dr. Ionescu – Mihăeşti, şef de lucrări şi Dr. Mihai Ciucă, preparator de seruri, Laboratorul de Medicină experimentală, Bucureşti, Bucureşti (Tip. modernă Cultura), 1915. (21 x 13). 60 p., 16 tab., 1 tabel. (II 41431)
63710. ~ Idem. Bucureşti (Imprimeria Statului),. 1915. (16,5 x 10,5). 95 p., 1 tab. (I 42893)
63711. ~ Réaction de fixation avec le sérum et le liquide céphalo-rachidien des malades atteints de lèpre, en présence de l'antigène syphilitique (Travail du laboratoire de Médecine expérimentale de la Faculté de Médecine de Bucarest). Par A. Slătineanu et D. Danielopolu. Jena, Verlag von Gust. Fischer (Frommannsche Buchdruckerei Hermann Pohle), 1909. (23,5 x 16). p. 289-291. (Abdruck aus dem Centralblatt J. Bakteriologie, Parasitenkunde u. Ingektionskrankheiten. I Abteilung. Originale XLIX Bd. 1909 Heft. 2) (II 265608)
63712. ~ Recherches cytologiques sur le liquide céhpalorachidien dans le typhus exanthématique, par M. M. Slatineano et Galasesco. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1906]. (24 x 15,5). 4 f. (Extrait des comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance du 28 Juillet 1906. T. LXI, p. 230) (II 272032)
Tipărită împreună cu: " Recherches bactériologiques faites à l'occasion de l'épidémie de typhus exanthématique de Bucarest (1906) par M. M. Galasesco et Slatineano (Séance du 7 juillet 1906)".
63713. ~ Recherches cytologiques sur le sang dans le typhus exantématique, par. M. M. Slatineano et Galasesco. Paris (L. Martheux, imprimeur), [1906]. (24 x 15,5). 4 f. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance du 21 Juillet 1906. TLXI, p. 85) (II 272032)
Tipărită împreună cu: "Recherches bactériologiques faites à l'occasion de l'épidémie de typhus exanthématique de Bucarest; Recherches cytologiques sur le liquide céphalorachidien dans le tiphus exanthémtiique".
63714. ~ Recherches sur les variations de la toxicité des sérums, par A. Slătineanu et M. Ciuca. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1911]. (24 x 15,5). 3 p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie) (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 22 Juin 1911, t. LXXI p. 205) (II 482633)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului.
63715. ~ Recherches sur les vibrions isolés dans la récente épidémie de choléra en Roumaniepar A. Slatineano et M. Ciuca. Paris, Masson & C-ie, Editeurs, Librairie de l'Académie de Médecine (Laval, Impr. L. Barnéomd et C-ie), [1912] (24 X 15,5) p. 265-267. (Extrait du Bulletin de la Société de Pathologie Exotique Tome V. Séance du 8 Mai 1912, no. 5) (II 482624)
Descriere după copertă.
63716. ~ Sur l'interprétation du phénomène provoqué par l'inoculation d'un excès de sérum spécifique et de vibrions cholériques chez l'animal normal. (Phénomène de Logler et Abel), par A. Slatineano et M. Ciuca. Paris (L. Maretheux, imprimeur) [1912]. (24 x 15,5). 3 p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie) (Séance de la Réunion biologique de Bucarest 16 Mai 1912, t. LXXII, p. 897), (II 482625)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Vezi:
GĂLĂŞESCU ş.a. Recherches bactériologiques. Paris, 1906.

Nu exista imagini
  976) SLĂTINEANU, EMIL (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
SLĂTINEANU, EMIL (1878-?)
63717. ~ Despre responsabilitate în materie penală. Teză pentru licenţă de E. Slătineanu. Bucuresci (Stab. grafic Albert Baer), 1901. (23,5 x 16). 45 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 409404)

Nu exista imagini
  977) SLĂTINEANU, GHEORGHE (1874-1954)
 • Opera
 • Imagini
SLĂTINEANU, GHEORGHE (1874-1954)
63718. ~ Succesiunile neregulate în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de G. Slătineanu. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), 1897. (23 x 16). 62 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409511)

Nu exista imagini
  978) SLĂTINEANU, I.
 • Opera
 • Imagini
SLĂTINEANU, I.
63719. ~ Prescription de l’Hypothe ue par 10-20 ans par J. Slatineano. Thèse pour le doctorat présentée et soutenue le Samedi 1-er juin 1901, à 10 heures. Paris, Librairie de la Société du Recueil Général des Lois & des Arrêts fondé par J.-B. Sirey et du Journal du Palais Ancienne Maison L. Larose & Forcel (Imp. des Malmaisons, A. Jequier), 1901. (23 x 16) 100 p. (Faculté
de Droit de l'Université de Paris) (II 259249)

Nu exista imagini
  979) SLĂTINEANU, M.
 • Opera
 • Imagini
SLĂTINEANU, M.
63720. ~ Teoria ideilor platonice. Teză pentru licenţă susţinută de M. Slătineanu. Iassy (Tip. D. Gheorghiu), 1882. (19 x 12). 55 p. (I 392456)

Nu exista imagini
  980) SLĂTINEANU-SEVER, AL.
 • Opera
 • Imagini
SLĂTINEANU-SEVER, AL.
63721. ~ Mehedinţul şi Cetatea Severinului (Din cele mai îndepărtate vremuri şi pînă în zilele noastre) Monografie istorică socială. (Cu speciale referinţe în domeniul economic), întocmite de Al. Slătineanu-Sever. Vol. I (primele 1600 exemplare). Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de Cărţi Luiza I. Cuţui), 1912. (22 x 16). IV-102[-104] p. cu il. 1,50 lei. (II 110111)

Nu exista imagini