Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  921) SIRAUDIN, PAUL
 • Opera
 • Imagini
SIRAUDIN, PAUL
CLAIRVILLE ş.a. Versurile din Fata-mamei. Iassy, 1875.

Nu exista imagini
  922) Sirena Capitalei sau Crima de la Baneasa
 • Opera
 • Imagini
Sirena Capitalei sau Crima de la Baneasa
63556. • Sirena Capitalei sau Crima de la Baneasa. Bucuresci, Editura Tipografiei Universul Luigi Cazzavillan, [1889]. (18,5 x 13,5). 159 p. (I 392257)

Nu exista imagini
  923) SIRET, C.
 • Opera
 • Imagini
SIRET, C.
63557. ~ Epitome historiae Graécae. Auctore C. Siret. Notis romanicis illustravit I. C. Maximus. Opu adoptaţu de Universitatea Franceză. Bucurescis (Typis Collegii Nationalis), 1858. (19 x 12,5). 182 p. 4 lei. (I 54538)

Nu exista imagini
  924) SIRETEANU, DUMITRU I.
 • Opera
 • Imagini
SIRETEANU, DUMITRU I.
63558. ~ Raportul între Biserică şi Stat. Tesa pentru licenţă de Dumitru I. Sireteanu. Susţinută la... Decemvrie 1897. Bucureşti (Tipo- Litogr. Cărţilor Bisericeşti), 1897. (23,5 x 16,5), XI, 215 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 296382)

Nu exista imagini
  925) SIREY, MARIE JEANNE CATHERINE JOSÉPHINE (1776-1843)
 • Opera
 • Imagini
SIREY, MARIE JEANNE CATHERINE JOSÉPHINE (1776-1843)
63559. ~ Mariea fiica orbului seau Aceea ce Dumnezeu face este bine făcutu De D-na Sirey. Tradusă din franţuzeşte în româneşte de Paharnicul Dimitrie Andoniu. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1850. (18 x 12). 1 f., 152 p. (I 76000)

Nu exista imagini
  926) SIRIANU, M. R.
 • Opera
 • Imagini
SIRIANU, M. R.
În colaborare.
• Nation roumaine. Paris, 1914.

Nu exista imagini
  927) SIŞMAN, CONSTANTIN M.
 • Opera
 • Imagini
SIŞMAN, CONSTANTIN M.
63560. ~ Tutela în dreptul roman şi modern. Tesă pentru licenţă de Constantin M. Sişman. Bucuresci ( Lito-Tip. Ioan S. Codreanu), 1897. (23,5 x 16). p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409403)

Nu exista imagini
  928) SITARU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SITARU, IOAN
63561. ~ Răia la picioarele paserilor de curte. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Ioan Sitaru, Presentată şi susţinută la... noembre 1893. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1893. (23 x 15,5). VIII-52 p., 3 pl. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară no. 70).
(II 75852)

Nu exista imagini
  929) SITESCU, PANTELIMON M.
 • Opera
 • Imagini
SITESCU, PANTELIMON M.
63562. ~ Die Kreditbanken Rumäniens. Rumänisches, Bankwesen von Pantelimon M. Sitesco. D. H. H. B. Cand. Dr. Merc. und Phil. Berlin, Craiova, Ramuri Verlag, 1915. (22,5 x 15,5). 90[-93] p., 4 tab., 1 h. (II 44364)
63563. ~ Mijloacele ele exploatare ale marilor bănci comerciale din România în legătură cu războiul european. Conferinţă ţinută la cercul de studii economice şi financiare din Palatul Camerei de Comerţ Bucureşti, în seara de 30 Noembre 1915. De Pantelimon M. Sitescu, Doctorand St. Economice şi Financiare dela Universitatea din Berlin. Craiova, 1916. Craiova (Tip. Ramuri), 1916]. (22 x 14). 27 p., 3 tab. 50 bani. (II 46689)

Nu exista imagini
  930) Sittenlosigkeit der Jugend und ihre Ursachen Eine zeitgemäse Betrachtung...
 • Opera
 • Imagini
Sittenlosigkeit der Jugend und ihre Ursachen Eine zeitgemäse Betrachtung...
63564. • Die Sittenlosigkeit der Jugend und ihre Ursachen Eine zeitgemäse Betrachtung für Lehrer und Eltern von einem Freunde der Kinder. Bucarest (Stab. grafic J. V. Socecu), 1892. (20 x 13). 22 p. 2 lel für einen Wohlthätigen- zweek. (I 72857)

Nu exista imagini
  931) Sistema I metrică decimala (manual) cu 100 probleme 1869
 • Opera
 • Imagini
Sistema I metrică decimala (manual) cu 100 probleme 1869
63565. • *Sistema I metrică decimala (manual) cu 100 probleme 1869. (Iarcu, p. 128)

Nu exista imagini
  932) Sistemul metric decimal de mesuri şi greutăţi cu explicarea noului sistem modern...
 • Opera
 • Imagini
Sistemul metric decimal de mesuri şi greutăţi cu explicarea noului sistem modern...
63566. • *Sistemul metric decimal de mesuri şi greutăţi cu explicarea noului sistem modern făcut spre înţelegerea tutulor, cu un monetar complect cu figuri în text, 14 tablouri şi legile în text, 14 tablouri şi legile speciale. Bucuresci, Ioanid, 880. 8°. 90 p. 2 lei. (BR, 2 (1880), nr. 11, nov. p. 253)
63567. • *Sistemul metric, în comparaţiune cu mesurile vechi române, prelucratu pentru usul scoaleloru primare. Craiova, Lazăr, 1875. 16°. 45 p. 25 bani. (BR, 1 (1879), nr. 5, mai, p. 39)

Situaţiunea Românilor în Turcia
• Situaţiunea Românilor în Turcia.
Vezi: MINISTERUL Afacerilor Străine. Documente oficiale. Situaţiunea Românilor din Turcia, Bucureşti, 1878.

Nu exista imagini
  933) Situaţiunea Şcoalei comerciale din Craiova de la înfiinţarea ei şi pînă astăzi 1877-1894
 • Opera
 • Imagini
Situaţiunea Şcoalei comerciale din Craiova de la înfiinţarea ei şi pînă astăzi 1877-1894
63568. • Situaţiunea Şcoalei comerciale din Craiova de la înfiinţarea ei şi pînă astăzi 1877- 1894. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1894. (20 x 13). 27 p. (A 3770)

Nu exista imagini
  934) Sîmbăta norocoasă, piesă poporală în 4 acte
 • Opera
 • Imagini
Sîmbăta norocoasă, piesă poporală în 4 acte
63569. • *Sâmbăta norocoasă, piesă poporală în 4 acte de I. V. Braşov (Tip. liber. Ioan I. Ciurcu), 1909. 8°. 48 p. 40 bani. (Uni, 20 (1910), nr. 21, mai 21, p. 183 ; Tr, 41 (1910), nr. 3, mai-iun., p. 131)
63569a. • *Idem. Braşov, Editura Librăriei Ciurcu, 1910. (Biblioteca teatrală a fondului de teatru, nr. 25) (Uni 20 (1910), nr. 21, mai 21, p. 183)


SÎMBOTEANU
Vezi şi: SÂMBOTEANU

Nu exista imagini
  935) SÎMBOTEANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SÎMBOTEANU, IOAN
În colaborare:
63570. ~ Maior von Byern. Instrucţia de tragere şi de luptă a infanteristului şi cavaleristului. Traducere adnotată şi pusă în concordanţă cu Regulamentele în vigoare de căpitanii Sîmboteanu Ioan din cavalerie şi Bărbulescu Alexandru din infanterie. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu), 1913. (16 x 10,5). 75 p. (I 34484)

Vezi:
UICĂ, N. şi ~. A-Z al ofiţerului în campanie. Bucureşti, 1913 ; 1915.

Traduceri:
MUCKE, H. von. Două pilde de credinţă şi bărbăţie. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1916.
ROSS, H. de. Cu Napoleon în Rusia. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1915.
TROTHA MOHR, von. Pregătirea şefilor inferiori. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  936) Sîngele tiranului sau Tragedia din Lisabona
 • Opera
 • Imagini
Sîngele tiranului sau Tragedia din Lisabona
63571. • Sîngele tiranului sau Tragedia din Lisabona. Fasc. 1-52. Bucureşti, Editura Societăţii Anonime pe Acţiuni Adeverul, [1908]. (30 x 21). 416 p. 5 bani fasc. (III 9844)

Nu exista imagini
  937) SÎRB, GERASIM
 • Opera
 • Imagini
SÎRB, GERASIM
63572. ~ Vieaţa şi faptele marelui Saguna. Disertaţie pentru festivitatea aranjată în Caransebeş la 14 Iunie a.c. st. v. lucrată de Gerasim Serb, Profesor în Caransebeş, Caransebeş, Editura autorului (Tiparul tip. Diecesane), 1898. (9,5 x 13). 42 p. (II 22334)

Nu exista imagini
  938) SÎRBU, IOAN (1830-1868)
 • Opera
 • Imagini
SÎRBU, IOAN (1830-1868)
63573. ~ Alcătuirile, [de] Ioan Sîrbu, Poesie. Chişineu (În Tip. lui Popov), 1852. (20 x 15,5). 2 f., 96[-98] p. (II 62294)
Cu alfabet de tranziţie.
63574. ~ Fabule alcătuite în limba moldovinească de Ioan Sîrbu. Chişinău (În Tip. lui Popov), 1851. (22 x 15) V p., 81[ -84] p. (11 52937)
Cu alfabet de tranziţie.

Vezi:
• Poeţii Români de supt stâpînirea rusească. Vălenii-de-Munte, 1910.

Nu exista imagini
  939) SÎRBU, ION (1865-1922)
 • Opera
 • Imagini
SÎRBU, ION (1865-1922)
63575. ~ Istoria lui Mihai-Vodă Viteazul Domnul Ţării Romaneşti [Vol. I ]. Răzmiriţele şi politica lui dinafară (dinpreună cu întîmplările atingătoare din ţările vecine) 1593-1598 de Dr. Ion Sîrbu. Bucureşti, Editura Autorului (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ioan St. Rasidescu), 1904. (24,5 x 17). 2 f., XVI, 595 p. 15 lei. (II 489766)
63576. ~ Idem. Bucureşti, Editura autorului (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1904. (23,5 x 15,5) 2 f., XVI, 596 р. (II 297397)
Diferă de precedanta prin tipar şi paginaţie.
63577. ~ Idem. Vol. II. Partea I. 1598-1599 Cuprinderea Ardealului Volumul I al acestei cărţi a fost premiat de Academia Română cu Marele Premiu Năsturel. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (23,5 x 15,5). 2 f., VIII, 344 р. (II 297397)
63578. ~ Mateiu-Vodă Băsărabas auswärtige Beziehungen 1632- 1654, (Zur Geschichte des europäischen Orients) Von Ion Sîrbu. Leipzig Verlag von Wilhelm Friedrich (Druk von Schmidt & Baumann), 1899. (23,4 x 17). XI, 356 p. (II 252056)
Lipsă coperta.

Vezi:
• Prinos lui D. A. Sturdza... Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  940) SÎRCU, POLIHRONIE (1855-1905)
 • Opera
 • Imagini
SÎRCU, POLIHRONIE (1855-1905)
63579. ~ Два памятника живого русского языка XVl-гов ко. 1-11. [Авторь] П. А. Сырку. Санктпетербургъ (Типографія Императорской Академш наукъ), 1897. (24,5 x 17). 1 f., 10 р. (Отд льный оттискъ йзъ Известш Отд летя русскаго языка и словесности Императорской Академ iu Наукъ, Т. II (1897) кн. 4-ой, стран. 1058-1067) (II 330716).
63580. ~ Два слова о Греко -Волгарскомъ церковномь вопрос. П. Сырку. С.-Петербургъ (Типограф1я В. С. Балащева), 1890. (24 x 15). 25 р. (14звлечено изъ Журнала Министерства Народнаго Проев щей in, августъ 1890). (II 408122).
63581. ~ Къ исторіи исправления книгъ въ Болeapiu въ XIV в к. Изслъдоваше mvrpiapxa Ев имiя Терновскаго. П. Сырку. Томъ 1, вып. 1. Время и жизнь. Санктпетербургъ. (Типография Императорской Академш Наукъ), 1898. (23,5 x 16,5). 2 f., XXXII, 609 р. (II 46315)
63582. ~ Idem. Томъ I. Литургические труды naтpiapxa Ев им in Терновскаго. Выпускъ II. Тексты, собранные П. Сырку. Съ приложешемъ двухъ снимковъ. Санктпетербургъ (Типографія Императорской Академш Наукъ), 1890. (25 x 19). 2 f., III, XCVII, 231[-233] р., 1 f. pl. (II 46315)
63583. ~ Исторiя св тскихъ скалаiu, пав стой и разсказовъ въ старинной болагрскои литератур, [de Р. Sîrcu]. Том второй. Выиускъ третш. Византшская пов сть объ убіеиіи императора Никифора фоки въ старинномъ болгарскомъ пересказ. Санктпетербургъ (Типография Императорской Академш наукъ, 1883. (24,5 x 17). 4 f., X, 115 р. (II 330738)
Descriere după copertă.
63584. ~ Житie Гриеоргія Синаита составленное Крнстантинопольскимъ naтpiapxоьгь Каллиетомъ. [Viaţa lui Grigorie Sinaitul]. Текстъ елавянскаго перевода Жмт'т по рукописи XVI в ка и иеторико-археологршеекое введен ie посмертный трудъ П. А. Сырку. С.-Петербургъ (Типограф in Императорской Академia Наукъ), 1909. (27,5 x 18,5). 2 f., XC, 48 р. (Памятники древней письменности и искусств, CLXXII) (II 100169)
63585. ~ Kpamniu отчеть о занятяхъ загранигцей доцента Императорскаго С.-Петербургскаго у-ниверситета П. А. Сырку въвл mie м-всягды 1893 и 1894 гг. Санктпетербургъ (Типографin Императорской Академ т Наукъ), 1895. (28 x 21). 30 р. (Оттискъ изъ Изв стій Императорской Академ in Наукъ Т. II, 5,. май 1895) (II 4539)
63586. ~ Монаха Григорія. Житie пренодобнаго Ромила. По рукописи XVI в. Императорской Публичной Библютеки собранія Гильфердинта съ приложеніемъ службы преподобному Ромилу по рукописи XVII в. Бълградекой народной библиотеки. Сообщение П. А. Сырку. Санктпетербургъ (Типографія Императорской Академш Наукъ Спб. Вас. Остр., 9 лин., № 12), 1900. 2 L, XXXIII, 2 f., 54 р. (Памятники Древней Письменности и Искусства, CXXXVI) (II 502660)
Tip., pe v. p. de titlu.
63587. ~ Наши раскольники в Румын ил и отношение къ нимъ румынского правительства. Но изеледованіямъ преосвящ. (Мелхиседека и другихъ), [de: П. Сырку], [Petersburg, 1878]. (22 x 14,5). 44 р. (Изъ журнала Христ. Чтенія, No.5-6 1878 г.) (II 400999)
Autorul, menţionat la sfârşitul textului.
63588. ~ Наши раскольники въ Румыніи и взглядъ на ниогъ румынского общества [de: П. Сырку]. [Petersburg Тпиографія О Г. Елеонскаго и Ко., 1880]. (22,5 x 14). 18 р. (Изъ журнала Христ. Чтете No.11-12 за 1880 г) (II 400999)
Autorul, menţionat la p. 18. Descriere după titlul de a începutul textului.
63589. ~ Научный Боснійскій Журналъ. Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. God I (1889) (Баллада о построеніи моетовъ). П. А. Сырку. С-Петербургъ (Типографiя В. С. Балашева), 1890. (24 x 15). 1 f., 74 р. (Извлечено изъ Журнала Министерства Народного Проев щешя, 1890 г.) (II 408116).
63590. ~ Nicolai Spatharii. Notice biographique et bibliographique sur Nicolas Spatar Milescu ambassadeur du tsar Alexis Mihajlovic en Chine. Par Emile Picot. Paris, 1883. [Recenzie de P. Sîrcu] [S. Petersburg, 1885]. (23 x 15,5). P. 335- 346. ([Extras din: Журналъ Министерства На-роднаго Проев щенія, Iunie, 1885]) (II 401000).
Descrierea după titlul de la începutul textului. Text în limba rusă.
63591. ~ Новый взглядъ на жизнь и деятельность Григория Цамблака, Episcop Melchisedec. Viaţa şi scierile lui Grigorie Ţamblacu. (Епископъ Мельхиеедекъ. Жизнь и сочинен in Григор]я Цамблака). Bucuresci, 1884 [de Polihronie Sîrcu]. Bucureşti, 1884. (22 x 15). P. 106-153. (Extras din: Журналъ Министерства Пародного Проев щешя Критика и библиография) (II 104684)
Textul, în limba rusă. Autorul, menţionat la p. 153.
63592. ~ Очерки изъ uemopiu литературныхъ сношенш болгаръ и сербов въ XIV-XVII в кахъ. Жилче св. Николая -Новаго Софійекаго по единственной рукописи XVI в. отъ Поли-хронія Сырку]. Сани тпетербургъ (Типография Императорской Академ ш Иаукъ). 1901. (24,5 x 17). 1 f., 12, CCCXLVII, 176 р. (Отд льный оттискъ изъ Сборника Отд летя руескаго языка и словесности Императорской Академін Наукъ Т. LXXI) (I 330743).
63593. ~ Описание Бумаеъ епмскопа Порфиюля Успенского, пожертвованныхъ имъ въ Императорскую Академио Наукъ по зав щашю. Составлено по поручен по Акалемги наукъ П. Сырку. Санкт-Петербург ъ (Типография Императорской Акадешй Наукъ), 1891. (24 x 16,5). XVI, 440 р. Ц на 2 руб. 90 коп. (Приложена къ XIV-My тому Записок Имвер. Академ іи Наукъ, Nr 9) (II 330728)
63594. ~ Pусскія мистическая секты въ Руммніыи [de: П. Сырку]. (Petersburg, Типографія О. Г. Елеонскаго и Ко.), 1897. (22 x 15). 37 р. (Изъжурнала Христ. Чтем. no. 1-2, 1879 г.) (II 401240)
Autorul, menţionat la p. 37. Descriere după titlul de la începutul textului.
63595. ~ Славянеко-румыиекіе орыЬки, П. Сырку. [Санктпетербургъ, 1887]. (23,5 x 15). 17 р. (Журналъ Министерства народного проев щешя. Часть CCLI, отд. 2) (II 330642)
Descriere după titlul de la începutul textului.
63596. ~ Служба ев тителю Ме одію учителю славянскому, въ малоизв стномъ Болгарско A онскомъ егдаек XIV-XV в. Исправленное издаше подъ редакціею Лолихронія Сырку. Приватъ доцента С.-Петербург скаго Университета. С.-Петербургъ [Тинолграфія С. Добродева], 1885. (22,5 x 15,5). 8 р. (А 3720)
Descrierea după copertă.
63597. ~ Путешествіе въ Meтeopскіe и Осоолимпійскіе монастыри въ Оессаліи архимандрита Порфирія Успенкаго въ 1869 году. [Călătoria arhim. Porfirie Uspenski la mănăstirile Meteore de pe munţii Ossa şi Olimp din Tesalonic]. Въ двухъ частяхъ. Изданie Императорской Академіи Наукъ подъ редакціей П. А. Сырку. Съ рисунками и картою С.-Петербургъ, (Типография Императорской Академіи Наукъ), 1896. (25,5 x 19,5). XXX р., 1 f, 615 р. cu il., 1 h. (Востокъ Хриетіанскій) (II 121077)
63598. ~ Успенскій епископъ Порфирій. Исторія А она. [Istoria muntelui Athos]. Часть III. А онъ монашескій. Отд ленie второе. I. Судьба его съ 911 по 1861 годъ. II. Оправданія исторіи А она (т.е. приложенія къ этому отд леиію). Изданie Императорской Академіи Наукъ подъ редакщей П. А. Сырку. Съ приложеніемъ карты города Карей. Санктпе-тербургъ (Типографія Императорской Академіи Наукъ), 1892. (28 x 19). LII, 608 р. (I) ; 2 f., VI р., 609-1083 (П). (Востокъ христіаискій. А онъ) (II-III 85833)
63599. ~ Къ вопросу подлинник поученій Налашкабо Господаря Іоанна Нягое къ своему сыну Феодосію, [отъ] Цолухронія Сырку. Санктпетербургъ, (Типограф Императорской Академіи Наукъ), 1901. (25 x 17). 2 f., 24 р. (Отдельный оттискъ изъ Известій Отделенія руссакаго языка и словесности Императорской Академіи Иаукъ, Т. V (1900 г. нк. 4-ой, стр. 1284-1307) (II 11710)
63600. ~ Замъки о елавянекихъ и русекйхъ рукописяхъ въ Bodleian Library въ Оксфорд. [Însemnări despre manuscrisele slave şi ruseşit în Biblioteca Bodleiană din Oxford). Съ предисловіемъ А. И. Яцимирскаго. Санктпетербургъ (Типографія Императорской Академіи Наукъ), 1908. (25 x 16,5). 2 f., 75 р. (Отд льный оттискъ изъ Изв стій Отд ленія русскаго языка и словесности Императорской Академій Наукъ, 1902. г. (Т. VIII), (Т. XVII), кн. IV, стр, 325-349 и 1907 г. (Т. XII), кн. IV, стр. 122-175) (II 152487)
63601. ~ Замеагки о сочиненіи отца Антонина: поездка въ Румелію (С. 1880, отъ П. Сырку). С. Петербургъ (Типографія И. С. Балашева), 1880. (23 x 15,5). 92 р. (II 330644).
Autorul, menţionat la sfârşitul textului; datele editoriale, la p. 92.

Nu exista imagini