Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  901) SION, CONSTANTIN (1795-1862)
 • Opera
 • Imagini
SION, CONSTANTIN (1795-1862)
63492. ~ Arhondologia Moldovei-Amintiri şi note continporane de Paharnicul Constantin Sion. Cu o prefaţă analitică de Gh. Ghibănescu. Iaşi (Tip. Buciumului Român), 1892. (19,5 x 13). 2 f., XXII, 418 p. (I 72844)

Nu exista imagini
  902) SION, DEMIR
 • Opera
 • Imagini
SION, DEMIR
63493. ~ Ştiinţa şi Economia politică de Demir Sion. Editată şi provezută c'ua prefaţă de J. Găvănescul. Berlin (Druck von F. Cynamon), [1885]. XVI, 22 p. (II 62846).
Anul, la p. XVI.

Nu exista imagini
  903) SION, EDUARD L.
 • Opera
 • Imagini
SION, EDUARD L.
63494. ~ Novaţiunea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Eduard L. Sion. Iassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1896. (23 x 16). 2 f., 64 p. (Facultatea juridică din Iaşi) (II 409506)

Nu exista imagini
  904) SION, FLORIN
 • Opera
 • Imagini
SION, FLORIN
63495. ~ Consideraţiuni asupra elaborărei Codului Civil român în legătură cu principalele controverse de Florin Sion. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.) 1915. (24 x 17). 199 p. (II 42081)
63496. ~ Consideraţiuni asupra existenţei rentelor perpetue în dreptul roman de Florin Sion, Avocat. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1914. (24 x 16,5). 13 p. 1 leu (Extras din Curierul Judiciar nr. 62/1914) (II 38889)
63497. ~ Darurile manuale de Florin Sion. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1914. (23,5 x 16). 14 p. 1 leu (Extras din Curierul Judiciar nr. 75/914) (II 38888)
63498. ~ Despre bancrute şi faliment de Florin Sion, Avocat din Iaşi. Bucureşti, Editura tip. Curierul Judiciar, 1915. (22,5 x l5,5). 39 p. 1,50 lei. (II 44455)
63499. ~ Mihail Eminescu ca economist de Florin Sion. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1914. (24,1x l7) 84 p. cu il. 1,50 lei. (II 40566)
Bibliografie, la p. 82.

Nu exista imagini
  905) SION, G.
 • Opera
 • Imagini
SION, G.
63500. ~ Chestia domeniului Tîrgului- Ocna [de G. Sion]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1900. (22,5 x 15,5) 61 p. (II 65707)
Sînt expuse neînţelegerile care au existat între locuitorii aşezaţi pe domeniul Tg. Ocna, pentru proprietatea acestui domeniu, şi legea care reglementează dreptul de proprietate asupra lui. Autorul, menţionat la p. 7.
63501. ~ Raportul Comisiunei verificărei socotelilor. Prezentat Consiliului General. În şedinţa dela 10 Noembrie 1907 cu o scrisoare către Domnul Radu Porumbaru, Deputat, de G. Sion. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul României), 1908. (24 x 16,5). 23 p. (II 10788)

Nu exista imagini
  906) SION, GABRIEL
 • Opera
 • Imagini
SION, GABRIEL
63502. ~ Prin unire la progres. Studiu de morală socială cu aplicaţiuni la societatea militară de Căpitan Sion Gabriel. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (23 x 16). 34 p. (Extras din Revista Armatei) (II 29953)

Nu exista imagini
  907) SION, GHEORGHE (1822-1892)
 • Opera
 • Imagini
SION, GHEORGHE (1822-1892)
(G. S. ***)
63503. ~ Ciasurile de mulţumire a lui Gheorghe Sion. Iaşii (La Cantora Foaiei Săteşci), 1844. (17 x 11,5). XIII p., 1 f., 132 p. (I 100011)
Cu alfabet de tranziţie. Cuprinde şi: "Zaire" de Voltaire. La p. 127-132: "Lista domnilor prenumeranţi". Lipsă coperta.
63504. ~ Vin păcatele noastre. Conferinţa ţinută la 10 Decembre 1900 în sala Palatului Municipal din Bacău de G. Sion. Bucuresci (Inst. Grafic Eminescu), 1901. (20,5 x 14). 18 p. (I 99825)
63505. ~ Din Poesiile lui George Sion. Bucureşti (Imp. Naţională a lui Josef Romanov et Comp.) 1857. (22,5 x 14,5). 3 f., 294 p. f sfanti. (II 100720)
Cu alfabet de tranziţie.
63506. ~ Dramatice de G. Sion, Membru Academiei Române. [Canditatu şi deputatu. Comedia într-un actu în versuri. La Plevna ! Dramă într-un actu în versuri. Ed. II revediută. Bucuresci (Tip. Academiei Române ( Laboratori români)), 1879. (24 x 13,5). XI, 431 p. (II 80251)
Lipsă coperta.
63507. ~ *Hora nouă de George Sion. Bucuresci, 1868. (Adamescu I, p. 85)
63508. ~ Hymnuri pentru Crucea Roşie de G. Sion. Bucuresci (Noua Tip. a Laboratorilor Romani), 1877. (19 x 12,5). 16 p. 50 bani. (I 99907)
Descriere după copertă.
63509. ~ Idei şi opiniuni asupra banceloru agricole de G. Sion Bucureşti (Тур. Laboratorilor Romani), 1875. (18,5 x 11,5). 16 р. (I 99957)
Lipsă coperta.
63510. ~ Influinţia morale. Comedia în versuri într-unu actu, De G. Sion. Bucuresci (Тур. Naţionale Antreprenor C. N. Rădulescu), 1869. (22 x 15). 32 р. (II 33739)
63511. ~ La norocu. Imitaţiune din greceşte. De G. S. Bucureşti (Imp. Naţională a lui I. Romanov et womp.), 1859. (19,5 x 12,5). 46[-48] р. 1 1/2 sfanţi. (I 423977)
Cu alfabet de tranziţie.
63512. ~ Notiţie despre Bucovina de George Sion Bucuresci (Tip. St. Mihalescu), 1882. (18,5 x 12,5). 48 р. (I 86584)
Cu menţiunea: "Acest opusculu mai întâiu s'a publicatu în ziarulu Naţiunea, în luna August 1882" (p. 48).
63513. ~ Plevnanal (Grivicza bevélele). Dráma egy. jelvonásban Irta: Sion Gyögy, a Roman Tudományos Akadémia rendes tagja Fordította: Gоldis János, K. fögymn. tanár, a Román Tudományos Akadémia levelező tagja. Arad (Ngomatott Gyulai Istvánnál), 1883. (19 x 12). 50 p. (I 99906)
63514. ~ La Plevna!... Drama în I actu (în versuri). [Steaoa Romaniei - Crucea Roşia] de G. Sion, Membru Societăţii Academice Române. Bucuresci (Stab. în artele grafice: Socecu, Sander & Teclu), 1878. (25 x 16). 64 p. 2 lei. (II 100458)
63515. ~ Poezii, [de] G. Sion. Cu o pefaţă de V. Haneş, Profesor secundar. Bucureşti, Minerva, 1915. (20,5 x 13,5). XXI, 160 p. (II 154180)
63516. ~ Prescurtare istorică din Sfintei Evanghelie pentru întrebuinţarea şcoalelor publice, [de] George Sion. Cu cheltuiala fondului scolasticii. Iaşii (Tip. Buciumul Roman), 1854. (17 x 12). 2 f., 89 p. 2 lei (ВСU-Iaşi I В 6599)
Autorul semnează cererea adresată Mitropolitului Sofronie, pentru aprobarea tipăririi manualului (f. 2). Cu alfabet de tranziţie.
63517. ~ Idem. Ediţionată de T. Codrescu şi D. Gusti, Iaşii (Tip. Buciumului Român), 1863. (14,5 x 10). 126 p. 2,50 lei. (BCU-Iaşi I 24457)
Cu alfabet de tranziţie.
63518. ~ Reporta din vissu. Conferinţa litterara ţinuta la 6 Februariu 1868 de G. Sion, Membru allu Societăţii Academice. Bucuresci (Tip. C. Petrescu C), 1870. (18,5 x 12). 37 р. (I 100068)
Lipsă coperta. Analiza literară a scrierii "Reporta din visu" de V. Aron.
63519. ~ Sărutarea. Comedie într-un actu în versuri de G. Sion, Membru Academiei Române. Bucuresci (Tip. Curţii regale, proprietari F. Gölb Fiii), 1888 (23,5 x 16). 2 f., II p., p. 9-29 (II 82973)
Localizare după "Le Baiser" de Th. de Banville (v. RP, 3(1888), nr. 17, sept. 15, p. 12).
63520. ~ Spitalele din Ţiera Romaneasca. Memoriu destinatu pentru comisia centrala de George Sion, Directorulu Eforiei Spitaleloru civile. Bucuresci (Tip. C.A. Rosetti), 1859. (21 x 13). 24 p. (II 34027)
Cu alfabet de tranziţie.
63521. ~ Suvenire contimpurane [Emanciparea ţăranilor. În archivele Kişineului. Fraţii Cuciuc. Din anul 1848. Din copilărie. Din tinereţe. Epilog] de G. Sion, Membru Academiei Române. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români) 1888: (24 x 17). 513 p. 10 lei. (II 72707)
63522. ~ Idem. [Proză]. Cu o prefaţă, indice de localităţi, persoane, cuvinte şi forme de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Bucureşti, Minerva, 1915. (21 x 14). XII, 416 p. 2 lei. (II 42312)
63523. ~ Suvenire de calatoria în Bassarabia meridinală de G. Sion. Bucureşti (Imp. Naţională a lui Iosif Romanov et Comp), 1857. (19,5 x 12). 2 f., 109 p. (I 65576)
Cu alfabet de tranziţie.
63524. ~ 101 fabule de George Sion. Dedicate M. S. Domnei Elisabetha. Cu o prefatia şi portretulu autoriului. Bucuresci (Imp. Naţionala Intr. C. N. Radulescu), 1869. (24 x 16,5). XVI, 160 p. 1 f. portr. 6 lei nuoi. (II 34839)
Lipsă coperta.
63525. ~ Una sută una fabule de G. Sion. Membru alu Academiei Române. Ed. II. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laborat. Români), 1886. (17 x 12). VIII, 146 p. (I 100030)
63526. ~ Idem. Ediţie populară. Braşovu, Editura librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1892. (15 x 10). 144 p. (BCU-CIN 289145)
Exemplar incomplet în BCU Cluj (lipsă p. 1-14; 18-30; 37-44; 51-62; 67-78; 95-98; 121-124; 127-130; 133-136; 141-142).
63527. ~ Idem. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Grossmann), [1912]. (15 x 10,5). XII-144 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 778) (I 29603)
Cu portretul autorului.

Traduceri, prefeţe, sditări de texte.
BANVILLE, Th. Socrate şi femeea sa. Comedie. Trad. de ~. Bucureşti, 1886.
CORNEILLE. Horaţiu. Trad. de ~. Bucureşti, 1875.
FOTINO, D. Istoria generală a Daciei. Trad. de ~. Bucureşti, 1859.
• Istoria şi întîmplările Baronului de Mùnchausen. Trad. de ~. Bucureşti, 1855.
LAMARTINE, A. Moartea lui Socrat. Trad. de ~. Iaşii, 1847.
MILESCU, N. Spătarul. De la Tobolsh pînă în China. Trad. de ~. Bucureşti, 1888.
MILTON. Din Paradisul perdut. Trad. de ~. Iassii, 1851.
MOLIÈRE. Mizantropulu. Trad. de ~. Bucureşti, 1872.
RACINE. Athalia. Trad. de ~. Bucureşti, 1875.
RACINE. Phedra. Trad. de ~. Bucureşti, 1875.
SAPHIR, M.-G. Safir. Trad. şi pref. de ~. Iassi, 1857.
TUNUSLI, Fraţii. Istoria politică şi geografică a Ţerei Romanesci... Trad. de -~. Bucureşti,
1863.
BOLINTINEANU, D. Călătorii în Palestina şi Egiptu. Pref. de ~ Iassi, 1856 ; 1862.
BOLINTINEANU, D. Cantice şi plângeri. Ed. ~. Iassii, 1852.
BOLINTINEANU, D. Poesiile vechi şi noue. Ed. de ~. Bucureşti, 1855.
BOLINTINEANU, D. Poesii. Ed. şi pref. de ~. Bucureşti, 1877 ; 1899.
CANTEMIR, D. Operele. Tom V. Ed. de ~. Bucureşti, 1878.
• Carte românească de învăţătură. Ed. ~. Bucureşti, 1875.
GRANDEA, Gr. H. Miosotul. Pref. de ~. Bucureşti,1884.
GRANDEA. Poesii. Pref. de ~. Bucureşti, 1865.
GRANDEA. Preludele. Pref. de ~. Bucureşti. 1862.
RUSĂNESCU, V. Predilă. Pref. de ~. Bucureşti, 1879.
SOROB, C. Poesii complete. Pref. de ~. Bucureşti, 1883.
TITUS LIVIUS. Istoria română. Ed. de ~. Bucureşti, 1884.

Vezi:
BERGAMENTER, Fr. Poesii patriotice de autori români. Bucureşti, 1900.
DAMIAN, N. Colecţiune de mici poesii. Galaţi, 1893.
POENARIU, P. Georgiu Lazăr şi scol'a romana. Bucureşti, 1871.
RÎUREANU, I. Cele două surori. Ed. II. Bucuresci, 1874.
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. Bucureşti, 1896.

Vezi de asemenea :
• Collecţiune de nuvelle, poesii şi altele. Bucureşti, 1855.
• Fabule. Cernăuţi, 1892.
• Declamări. Blaj, 1906.
• Mica colecţiune de poesii şi fabule. Ed. II. Craiova, 1890.
• Poesii ale scriitorilor din epoca Unirii. Vălenii-de-Munte, 1909.

Nu exista imagini
  908) SION, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SION, IOAN
Traduceri:
MARX, K. ş.a. Manifestul comunist. Trad. de ~.Bucureşti, 1913 ; ed. II, 1918.

Nu exista imagini
  909) SION, IORDAKI
 • Opera
 • Imagini
SION, IORDAKI
Traduceri:
METASTASIO. Axil. Dramă. Trad. de~. Iaşii, 1843.

Nu exista imagini
  910) SION, IZA
 • Opera
 • Imagini
SION, IZA
63528. ~ Meleagru. Piesă în 3 acte de I. Sion. Bucureşti, Minerva, 1916. (18,5 x 12,5). 140 p. 2 lei. (I 48983)

Nu exista imagini
  911) SION, J.
 • Opera
 • Imagini
SION, J.
63529. ~ Politeţa. Scrisori către un tiner institutor de J. Sion. Director de Scoala Normala (Francia) şi Consilii pentru tinerii oficeri ieşiţi din Şcoala de oficeri. Bucureşti, 1896. (19,5 x 12,5). 80 p. (Biblioteca Şcoalei de Oficeri) (I 409595)

Nu exista imagini
  912) SION, MARIA
 • Opera
 • Imagini
SION, MARIA
63530. ~ Câteva cuvinte asupra Endocarditei în cursul febrei tifoide la copil. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la... Mai 1912 de Maria Sion, Bucureşti (Tip. şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1912. (23 x 15,5). 32 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1.227) (II 27592)

Nu exista imagini
  913) SION, VASILE (1861-1921)
 • Opera
 • Imagini
SION, VASILE (1861-1921)
63531. ~ Activitatea ştiinţifică a lui V. Sion expusa cu prilejul candidaturei sale la catedra de Igienă de la Facultatea de Medicina din Iaşi. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1901. (23 x 16). 29 p. (II 394042)
63532. ~ Asistenţa medicală în România rurală, [de] Dr. V. Sion. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1904. (23 x 16). 35 p. (Extras din Revista de drept, sociologie şi economie politică no. 4 şi 5 din 1904) (II 165293)
63533. ~ Budgetul statului pentru sănătatea publică. (De la Ioan Brătianu la Ion I. G. Brătianu)., [de] Dr. V. Sion. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1910. (23 X 15,5). 15 p. (Extras din Revista Democraţiei Romane no. 8 din 14 Martie 1910) (II 19279)
Descriere după copertă.
63534. ~ Către înaltele Senate şi Colegii medicale Universitare, [de] Dr. Sion. [Bucureşti, 1903]. (23,5 x 16). 9 p. (II 409458)
Lipsă foaia a doua a copertei. Datat după B. Bibliogr, I (1903), nr. 1 ian.-febr., p. 12)
63535. ~ Importanţa socială şi igienică a Commasărei Satelor (Comunicare la al XXI Congres al Asociaţiunei medicilor 2 Iunie 1918). Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu), 1918. (24 x 16). 12 p. ( Extras din revista Renaşterea Română, no. 5) (II 53137)
Descriere după copertă.
63536. ~ Legea sanitară. Modificarea ei, din 1911 de Dr. V. Sion Preşedintele Asociaţiei medicilor din România. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1912. (23 x 15,5). 43 p. (II 27542)
63537. ~ Observaţiuni teratologice. Teză pentru doctoratul în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 20 Iunie 1898 de V. Sion. Şeful secţiunei anatomo-patologice în institutul de patologie şi bacteriologic Bucureşti (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1898. (24,5 x 16,5). 83 p., 7 f. cu explicaţii. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 466) (II 409345)
63538. ~ Schiţare a situaţiei financiare găsite la Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar. Raport prezentat Domnului Ministru de Interne de cătră Directorul General al serviciului [dr. V. Sion]. Bucureşti (Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra), 1914. (18 x 12). 51 p. (I 37849)

În colaborare:
63539. ~ Asupra unei epidemii de casă de origină hidrică simulând Febra Tifoidă, produsă de un colibacil cu caractere atipice, [de] Agregat Dr. V. Sion şi Prof. V. Negel. [Bucureşti] (Inst. Eminescu), [1902]. (24,5 x 17). 41 p. (Extras din Revista Medicală Spitalul n-rile 14- 15 şi 16-17, 1902) (II 85584)
Descriere după copertă.
63540. ~ Ueber eine von einem atypischen Colibacillus veranlasste typhusähnliche Hausepidemie hdrischen Ursprunges (Aus dem hygienischen Laboratorium au der Universität zu Jassy). Von a.o. Prof. V. Sion, Direktor des Laboratoriums und Prof. V. Negel, Primärartz [I-II]. Jena, Verlag von Gustav Fischer (Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle), [1902]. (24 x 16). p. 481-692. (Abdruck aus dem Centralblatt J, Bakteriologie, Parasitenkunde, u, Infections-krankheiten I. Abteilung Originale) (II 409386)
63541. ~ Diferenţierea igienică a laptelui şi derivatelor lui din comerţ pe cale biologică, [de] Agregat V. Sion şi Dr. N. Lapteş. Bucuresci (Tip. L'Indépendance Roumaine), [1894]. (23 x 15,5). 19 p. (Extras din Revista Medicală Română no. 16) (II 94796)

Vezi:
BABEŞ, V. şi ~. Asupra endocarditei blenoragice. Bucureşti,. 1896.
BABEŞ, V. şi ~.Un cas d’endocardite. [Paris], 1896.
BABEŞ, V. şi ~.Uber hemorrargische Infection des Menschen [la p. 262-319]
BABEŞ, V. şi ~.Uber Veränderungen im Nervenseptem bei Pellagra]. [Berlin, 1896].
BABEŞ, V. şi ~.Lésions nerveuses dans la pellagre. Bucureşti, 1899.
BABEŞ, V. şi ~.Die Pellagra. Wien, 1901.

Vezi de asemenea :
BABEŞ, V. Curs de anatomie patologică generală. Bucureşti, 1899.
~. Anexă la Cursul de anatomie patologică. Bucureşti, 1898.
CAZACU, P. ş.a. Material documentar pentru rezolvarea chestiunei farmaciilor. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  914) SION-GHEREI, G.
 • Opera
 • Imagini
SION-GHEREI, G.
63542. ~ Despre instrucţiune de G. Sion-Gherei, Licenţiat de la Facultatea de Drept din Paris. Piatra (Imp. Judeţului Neamţiu), 1879. (22,5 x 14,5). 14 p. (II 7322)

Nu exista imagini
  915) SION-MOSCHUNA, LUCREŢIA
 • Opera
 • Imagini
SION-MOSCHUNA, LUCREŢIA
63543. ~ Sfaturi pentru sănătatea pruncilor date sătencelor de Dr. Lucreţia Sion- Moschuna. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r Ioan St. Rasidescu), 1904. (16 x 11). 141 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Administraţiunea Casei Şcoalelor) (I 869)
63544. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (16 x 11). 137 p. cu il. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Administraţia Casei Şcoalelor) (I 8385)

Nu exista imagini
  916) SIPÖCZ, LUDWIG
 • Opera
 • Imagini
SIPÖCZ, LUDWIG
63545. ~ Carlsbad Isvoarele şi Produsul Surselor Sale. Compusă din însărcinarea consiliului comunal de Dr. Ludwig Sipöcz. Conductorul minelor comunale de sare Sprudel şi chimistul comunei. Carlsbad, Editura Comunei Craiova (România) (Tipo- Litogr. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1892. (18,5 x 12). 1 f., 52 p. cu il., 2 f. pl. (I 69806)
63546. ~ Idem. Ed. II. Karslsbad, Editura Comunei (Gebrüder Stiepel Reichenberg), 1895. (18 x 12). 62 p. cu il., 1 h. (I 34331)

În colaborare:
63547. ~ Karlsbad de odinioară şi acum. Din însărcinarea consiliului municipal prelucrat de Dr. Ludwig Sipöcz Chimist municipal şi conducătorul exploatărei salinei municipale Sprudel şi Med, Dr. Josef Ruff Medic balnear la Karlsbad. În editura proprie a comunei Karlsbad. Karlsbad (Gebrüder Stiepel Graph-Kunstanstalt Reichenberg I. B.), 1907. (20 x 12). 64 p. cu il., 1 pl., 1 h. Gratis. (II 467183)

Nu exista imagini
  917) SIPOS, ORBÁN
 • Opera
 • Imagini
SIPOS, ORBÁN
63548. ~ Biharvármegye a népesedési, vallási, nemzetiségi és közoktatási statisztika szempontjából. Irta Sipos Orbán. Színezett térképpel. Nagyvárad, Szent hászlo Nyomda, 1903. (22,5 x 15). 229[-231] p. (II 71682)
Lipsă coperta.
63549. ~ A Biharvármegyei Nápnevelési Egyesület törtenete. Huszonöt éves jennállása megünneplésének alkalmára. Irta Sipos Orbán egnesületi alelnök. Nagyvarad, Kiadja A. Biharvármegyei Népnevelési Egyesület (Lang József Könyvnyomdája), 1909. (24 x 17). 199[-200] p., 5 pl. (II 491264)

Nu exista imagini
  918) SIPSOM, CONSTANTIN M.
 • Opera
 • Imagini
SIPSOM, CONSTANTIN M.
63550. ~ Despre obligaţiunile naturale în dreptul roman şi român Teza pentru licenţă de C. M. Sipsom. Bucuresci (Tipo- Litogr. Carol Göbl), 1895. (26 X 19). 2 f., 148 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 85871)
63551. ~ Pledoarie pentru Fundaţiunea Olympicelor înaintea S III-a a Curţei de Apel din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cultura), [190?]. (23 X 15,5), 73 p. (II 531145)
63552. ~ Modificări de adus unor dispoziţiuni din Constituţiune. Conferinţă ţinută la Cercul de studii al Partidului Naţional Liberal la 15 Ianuarie 1914. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1913. (18,5 x 12). 63 p. 60 bani. (Biblioteca Politică no. 15) (I 37798)
63553. ~ Teoria causei obligaţiunilor convenţionale. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1907. (23,5 x 16). 152 p. (II 8634)

Nu exista imagini
  919) SIPSOM, MIHAIL M.
 • Opera
 • Imagini
SIPSOM, MIHAIL M.
63554. ~ Cotitatea disponibila în codul nostru civil. Tesa de licenţa de Mihail M. Sipsom. Bucuresci (Lito-Tip. Ion S. Codreanu), 1897. (24,5 x 16). 103, V p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409330)

Nu exista imagini
  920) SIR DYK
 • Opera
 • Imagini
SIR DYK
63555. ~ Din timpul alegerilor, [de] Sir Dyk. Întruniri junimisto-conservatoare. Craiova (Tip. Asociaţilor Români), 1888 [pe cop.: 1889]. (15,5 x 10). 62 p. 30 bani. (I 410828)

Nu exista imagini