Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  881) SIMU, ROMUL
 • Opera
 • Imagini
SIMU, ROMUL
63451. ~ Cartea stuparilor săteni de Romul Simu, înveţător. Cu mai multe ilustraţii în text. Sibiu, Editura şi proprietatea Reuniunei române de, agricultori din comitatul Sibiiului (Tipografia), 1897. (19,5 x 12,5). VIII, 62 p. cu il. 35 cr (I 409591)
63452. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Editura şi proprietatea Reuniunei române de agricultori din comitatul Sibiiului (Tiparul Tip. Archidiecezane), 1908. (10,5 x 13). VIII, 65 p. cu il. (Biblioteca Reuniunii române de agricultură din comit. Sibiiului np. 6) (II 392934)
63453. ~ Comuna Viitorul. Sfaturi şi pilduiri pentru înaintarea unui sat prin sine însuş de Romul Simu. Sibiiu (Tiparul Tip. archidiecezane), 1907. (17 x 12,5). 2 f., 99 p. 30 fil. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii nr. 27) (I 31409)
63454. ~ Idem. Sibiiu, Editura Asociaţiunii (Tip. arhidiecezană), 1912. (17 x 12). 144 p. 30 bani. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii An II nr. 15) (I 127323)
63455. ~ Monografia Comunei Orlat scrisă de Romul Simu, înv. în Orlat. Lucrare premiată cu premiul I, de 25 coroane, la concursul publicat de tinerimea română din Sibiiu, pentru monografiile comunelor comitatului Sibiiu. Sibiiu (Inst. tipografic T. Liviu Albini), 1895. (15 x 11,5). 2 f., 126 p. 25 cr. v.a. (Retipărire din Foaia Poporului), (I 263695)

Vezi:
IOSIF, N. I. Sfaturi pentru popor. Sibiiu, 1914.

Nu exista imagini
  882) Simulacru emigrărei evreilor din România
 • Opera
 • Imagini
Simulacru emigrărei evreilor din România
63456. • Simulacrul emigrărei evreilor din România. Bucuresci, Editura ziarului Apărarea Naţională (Tipo-Lit. Societăţei Tiparul), 1901. (17 x 10,5). 38 p. 20 bani. (Biblioteca poporală no. 1) (I 506217)

Nu exista imagini
  883) SIMULESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
SIMULESCU, NICOLAE
63457. ~ Îngrijirea vinului. Îndrumări practice pentru micii vieri de Nicolae Simulescu. Cu 20 ilustraţiuni în text. Editura Revistei Bunul Econom (Tiparul Inst. Tipografic Minerva), 1907. (23 x 15). 23 p. 30 bani. (BCU-CIN 17832)

Nu exista imagini
  884) SIMULESCU, RADU I.
 • Opera
 • Imagini
SIMULESCU, RADU I.
63458. ~ Fracturile la animale. Studiu general. Tesa pentru obţinerea diplomei de Medic-Veterinar de Radu I. Simulescu susţinută în diua de 30 Iulie 1885. Bucuresci (Tip. Română- Italiană), 1885. (23,5 x 16). 61 p. (Şcoala superioară de Medicină-Veterinară no. 1) (II 379274)
63459. ~ Raport de situaţia serviciului veterinar al Judeţului Roman pe anul 1905 de R. Simulescu, Medic Veterinar al Judeţului Roman. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1906. (23 x 16). 20 p., 3 tab. (II 94689)

Nu exista imagini
  885) SINAGRU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SINAGRU, IOAN
63460. ~ *Despre metru în poesia lirică a lui Oraţiu, de Ioan Sinagru. Braşov, 1869. 8°. 37 p. (Iarcu, p. 127)

Nu exista imagini
  886) SINCELEANU, AUGUST B.
 • Opera
 • Imagini
SINCELEANU, AUGUST B.
63461. ~ Despre formele donaţiunilor între vii şi a testamentelor. Thesă pentru licenţă de August B. Sinceleanu. Susţinută la... 1885. Bucuresci (Tip. Curţii Regale propr. F. Göbl Fii), 1885. (22 x 15). V-84, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 393501)

Nu exista imagini
  887) SINCERUS, EDMOND
 • Opera
 • Imagini
SINCERUS, EDMOND
Vezi: SCHWARTZFELD, ELIAS

Nu exista imagini
  888) SINCLAIR, UPTON
 • Opera
 • Imagini
SINCLAIR, UPTON
63462. ~ Discursul unui agitator. Fragment tradus după originalul american al romanului The jungle (Mocirla), de Upton Sinclair, Iaşi, Editura Revistei Viitorul Social (Tip. H. Goldner), [1908]. (23 x 16,5). 7 p. 15 bani. (II 8563)
63463. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Cercul de Editură Socialistă (Tip. Coop. Poporul), 1912. (19xl2,5). 16 p. 10 bani. (Biblioteca România Muncitoare no. 35) (I 28640)

Nu exista imagini
  889) Sindicatul Naţional al Lucrătorilor Tipografi din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Sindicatul Naţional al Lucrătorilor Tipografi din Bucureşti
• Sindicatul Naţional al Lucrătorilor Tipografi din Bucureşti
Vezi: • Decadenţa sindicatelor socialiste din România. Ploeşti, 1915.

Nu exista imagini
  890) SINESCU, IOAN (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
SINESCU, IOAN (1872-?)
63464. ~ Carte de rugăciuni şi cântece de stea alcătuită dupe mai mulţi autori cu oarecare adăugiri de Ioan Sinescu învăţător Macai- Sineşti-Argeş. Ed. I. Râmnicu-Vâlcea (Tip. şi Leg. de Cărţi O. Thüringer), 1915. (18,5 x 12). 32 p. 45 bani. (I 42406)

Nu exista imagini