Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  881) SIMU, ROMUL
 • Opera
 • Imagini
SIMU, ROMUL
63451. ~ Cartea stuparilor săteni de Romul Simu, înveţător. Cu mai multe ilustraţii în text. Sibiu, Editura şi proprietatea Reuniunei române de, agricultori din comitatul Sibiiului (Tipografia), 1897. (19,5 x 12,5). VIII, 62 p. cu il. 35 cr (I 409591)
63452. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Editura şi proprietatea Reuniunei române de agricultori din comitatul Sibiiului (Tiparul Tip. Archidiecezane), 1908. (10,5 x 13). VIII, 65 p. cu il. (Biblioteca Reuniunii române de agricultură din comit. Sibiiului np. 6) (II 392934)
63453. ~ Comuna Viitorul. Sfaturi şi pilduiri pentru înaintarea unui sat prin sine însuş de Romul Simu. Sibiiu (Tiparul Tip. archidiecezane), 1907. (17 x 12,5). 2 f., 99 p. 30 fil. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii nr. 27) (I 31409)
63454. ~ Idem. Sibiiu, Editura Asociaţiunii (Tip. arhidiecezană), 1912. (17 x 12). 144 p. 30 bani. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii An II nr. 15) (I 127323)
63455. ~ Monografia Comunei Orlat scrisă de Romul Simu, înv. în Orlat. Lucrare premiată cu premiul I, de 25 coroane, la concursul publicat de tinerimea română din Sibiiu, pentru monografiile comunelor comitatului Sibiiu. Sibiiu (Inst. tipografic T. Liviu Albini), 1895. (15 x 11,5). 2 f., 126 p. 25 cr. v.a. (Retipărire din Foaia Poporului), (I 263695)

Vezi:
IOSIF, N. I. Sfaturi pentru popor. Sibiiu, 1914.

Nu exista imagini
  882) Simulacru emigrărei evreilor din România
 • Opera
 • Imagini
Simulacru emigrărei evreilor din România
63456. • Simulacrul emigrărei evreilor din România. Bucuresci, Editura ziarului Apărarea Naţională (Tipo-Lit. Societăţei Tiparul), 1901. (17 x 10,5). 38 p. 20 bani. (Biblioteca poporală no. 1) (I 506217)

Nu exista imagini
  883) SIMULESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
SIMULESCU, NICOLAE
63457. ~ Îngrijirea vinului. Îndrumări practice pentru micii vieri de Nicolae Simulescu. Cu 20 ilustraţiuni în text. Editura Revistei Bunul Econom (Tiparul Inst. Tipografic Minerva), 1907. (23 x 15). 23 p. 30 bani. (BCU-CIN 17832)

Nu exista imagini
  884) SIMULESCU, RADU I.
 • Opera
 • Imagini
SIMULESCU, RADU I.
63458. ~ Fracturile la animale. Studiu general. Tesa pentru obţinerea diplomei de Medic-Veterinar de Radu I. Simulescu susţinută în diua de 30 Iulie 1885. Bucuresci (Tip. Română- Italiană), 1885. (23,5 x 16). 61 p. (Şcoala superioară de Medicină-Veterinară no. 1) (II 379274)
63459. ~ Raport de situaţia serviciului veterinar al Judeţului Roman pe anul 1905 de R. Simulescu, Medic Veterinar al Judeţului Roman. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1906. (23 x 16). 20 p., 3 tab. (II 94689)

Nu exista imagini
  885) SINAGRU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SINAGRU, IOAN
63460. ~ *Despre metru în poesia lirică a lui Oraţiu, de Ioan Sinagru. Braşov, 1869. 8°. 37 p. (Iarcu, p. 127)

Nu exista imagini
  886) SINCELEANU, AUGUST B.
 • Opera
 • Imagini
SINCELEANU, AUGUST B.
63461. ~ Despre formele donaţiunilor între vii şi a testamentelor. Thesă pentru licenţă de August B. Sinceleanu. Susţinută la... 1885. Bucuresci (Tip. Curţii Regale propr. F. Göbl Fii), 1885. (22 x 15). V-84, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 393501)

Nu exista imagini
  887) SINCERUS, EDMOND
 • Opera
 • Imagini
SINCERUS, EDMOND
Vezi: SCHWARTZFELD, ELIAS

Nu exista imagini
  888) SINCLAIR, UPTON
 • Opera
 • Imagini
SINCLAIR, UPTON
63462. ~ Discursul unui agitator. Fragment tradus după originalul american al romanului The jungle (Mocirla), de Upton Sinclair, Iaşi, Editura Revistei Viitorul Social (Tip. H. Goldner), [1908]. (23 x 16,5). 7 p. 15 bani. (II 8563)
63463. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Cercul de Editură Socialistă (Tip. Coop. Poporul), 1912. (19xl2,5). 16 p. 10 bani. (Biblioteca România Muncitoare no. 35) (I 28640)

Nu exista imagini
  889) Sindicatul Naţional al Lucrătorilor Tipografi din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Sindicatul Naţional al Lucrătorilor Tipografi din Bucureşti
• Sindicatul Naţional al Lucrătorilor Tipografi din Bucureşti
Vezi: • Decadenţa sindicatelor socialiste din România. Ploeşti, 1915.

Nu exista imagini
  890) SINESCU, IOAN (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
SINESCU, IOAN (1872-?)
63464. ~ Carte de rugăciuni şi cântece de stea alcătuită dupe mai mulţi autori cu oarecare adăugiri de Ioan Sinescu învăţător Macai- Sineşti-Argeş. Ed. I. Râmnicu-Vâlcea (Tip. şi Leg. de Cărţi O. Thüringer), 1915. (18,5 x 12). 32 p. 45 bani. (I 42406)

Nu exista imagini
  891) SINESCU, IOAN P. (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
SINESCU, IOAN P. (1850-?)
63465. ~ Despre numiri şi înaintări în magistratură de Ioan P. Sinescu, Consilier la Curtea de Apel din Craiova. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1906. (22,5 x 16,5). 15 p. (Extras din ziarul Curierul Judiciar no. 53 din 1906) (II 3640)
63466. ~ Despre servituţi în general. Tesa pentru licenţia de Ioan Sinescu. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1882. (22,5 x 15,5). 51 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 393961)
63467. ~ Jurisprudenţă. Studii juridice de I. P. Sinescu, Consilier la Curtea de Apel. Craiova (Tip. Fulgerul), 1909. (21,5 x 14). 349 p. 4 lei (II 17670)
63468. ~ Noul Cod de Procedură civilă promulgat şi publicat în Monitorul Oficial no. 281, din 15 Martie 1900 Adnotat cu resumatul desbaterilor corpurilor leguitore şi însoţit de resumatu aceloraşi desbateri asupra Legei timbrului şi înregistrarea de I.P. Sinescu Decanul baroului din Vâlcea. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (21,5 x 13,5). XBI, 147 p. (II 466686)
Lipsă p. 1-2 copertă.
63469. ~ Noul Cod de Procedură civilă adnotat cu Dezbaterile Parlamentare, cu jurisprudenţa Curţilor şi Tribunalelor şi cu Modificările ce i s-au adus până la Iunie 1905 de Ioan P. Sinescu, Consilier la Curtea de Apel din Galaţi. Bucuresci (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1905. (22 x 15). 2 f., XVI, 288 p., 2 f., 585[-588] p. (II 216)

Nu exista imagini
  892) SINESCU, NICOLAE (1865-1934)
 • Opera
 • Imagini
SINESCU, NICOLAE (1865-1934)
63470. ~ Călătoriile de Comandament pentru Colonelu, Lt. Colonelu, Maioru şi Căpitanu de la toate regimentele de roşiori, diferite comandamente şi serviciuri, Executate sub direcţiunea D-lui General Mustaţă Alexandru, Comandatul Brigăzei X Roşiori. de Lt. Colonel Sinescu N. Focşani (Tip. Batalionului 3 Pionieri) 1912. (22 x 15,5). 107 p. (Regimentul 6 Roşiori) (II 31037)
63471. ~ Darea de seama asupra activităţei regimentului 6 Roşiori pe timpul diferitelor perioade de instrucţiuni de la 1 Mai 1909-1 Octombrie 1909 şi de la 1 Oct. 1909-1 Oct. 1910, [de] Lt. Colonel N. Sinescu. Roman (Tip. Leon Friedmann). 1911. (23 x 16). 220 p. (Regimentul 6 Roşiori), (II 29992)

Nu exista imagini
  893) SINGER, LOUIS
 • Opera
 • Imagini
SINGER, LOUIS
63472. ~ *Iuda şi Zefira, episod din timpul Macabeilor de Louis Singer. Galaţi, 1901. 8°. 9 p. (Biblioteca Societăţii B'nei Zion Kadima, nr. 3) Versuri dedicate lui S. Pineles. (Eg, 12 (1901), nr. 46, nov. 30, p. 363)

Nu exista imagini
  894) Singura primejdie
 • Opera
 • Imagini
Singura primejdie
• Singura primejdie Rusia.
Vezi: HISTORICUS. Singura primejdie. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  895) SINIGAGLIA, L. E.
 • Opera
 • Imagini
SINIGAGLIA, L. E.
63473. ~ Curs complect de limba şi literatura italiană pentru usul Românilor. Metodă teoretico-practică coprindend: 1. Vocabularul metodic; 2. Paradigmele şi conjugările verbale; 3. Conversaţiunile ; 4. Gramatica complectă analitică şi istorică cu eserciţie, versiuni şi teme; 5. Noţiunile de literatură şi citirile alese din autori clasici şi moderni, dispuse după diferitele genuri de composiţiuni în prosă şi în poesie; 6. Notiţele biografice şi critice a scriitorilor cei mai însemnaţi ai literaturei italiene; 7. Fraseologia şi corespondenţa comercială: 8. Dicţionarul italiano-român şi româno-italian, [de] L. E. Sinigaglia, profesor la şcola publică comercială din Craiova. Corso completo di lingua e letteratura italiana per uso dei Rumeni. Metodo teoretico-practico... Craiova, Editura Librăriei Filip Lazăr (Tip. Română Filip Lazăr), 1890 [pe cop. 1892]. (23,5 x 16,5). 1 f., XVI, 1059 p. (II 70016)
Coperta numai în limba română.
63474. ~ Curs modern de limba franceză bazat pe metoda naturală şi intuitivă pentru studiul limbilor străine lucrat de L. E. Sinigaglia, Profesor. În conformitate cu noile programe oficiale pentru şcolele secundare de băeţi şi de fete clasa I Iaşi, P. Iliescu & D. Grossu, Editori, 1899.(22 x 15,5). XII, 212[-214] p. (II 154270)
Lipsă coperta.
63475. ~ Dicţionar complet romano-francez cu un rezumat gramatical de L. E. Sinigaglia, profesor public. Dictionaire complet roumain-français avec un résumé gramatical, par L. E. Sinigaglia professeur de l'Etat. Iaşi, Editura lsr. Kuppermann (Tip. H. Goldner), 1898 [pe cop., 1899]. (16 X 10). LXXX, 916 p. (I 409664)
63476. ~ I can speak English. Manual practic de limba engleză pentru uzul Românilor. Pronunţare, conversaţiuni, citiri-vocabular, notiţe şi tablouri gramaticale de L. E. Sinigaglia, Profesor de Limba Engleză la Liceul Carol I din Craiova. Craiova (Tipo- Lit. Nationale Ralian şi Ignat Samitca), 1893. (16 x 23). 187[-191] p. 3,50 lei. (I 74301)
63477. ~ Lectures commerciales françaises ou Chrestomathie des plus célèbres auteurs qui ont écrit dans ce siècle sur le Commerce en général, La pratique des affaires, Les finances, L'économie politique, La science sociale, L'histoire et la géographie commerciale, La statistique, La comptabilité, La tenue des livres, Le droit commercial etc. etc. par L. E. Sinigaglia, Professeur de français à l’Ecole de Commerce de Iassy. Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels des écoles secondaires et supérieures de commerce et de l'enseignement professionnel. Jassy, Librairie Nouvelle. P. Iliescu & D. Grossu (Impr. M. P. Popovici), 1898. (21 x 14,5). VII, 400 p. 3,50 fr. (II 169580)
63478. ~ Nouvelles lectures commerciales. Ed. II, par L. E. Sinigaglia, Professeur de langue et de correspondance commerciale française à l'Ecole Supérieure de Commerce de Jassy. Ouvrage entièrement rédigé en conformité du Programme analytique du Ministère de l'Instruction publique en Roumanie (4 mai 1904) pour les Ecoles supérieures de Commerce. Craiova, Ralian et Ignat Samitca, Typographes-éditeurs, 1904. (19,5 x 13). VII, 396 p. 4,75 lei. (1 409589)
63479. ~ Letture militari e patriottiche italiane, originale, scelte e tradotte par usa delle scuole e dei collegi militari dal Prof. L. E. Sinigaglia. Iassy (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu. Propr), 1902. (21,5 x 14). VIII, 123[-127] p. 2,50 lire it. (II 409544)
63480. ~ Mémoire sur renseignement des langues étrangères dans les écoles de commerce [par] L. E. Sinigaglia. Jassy (Impr. de l'Evénement), 1895. (22,5 x 15,5). 31 p. (II 86271)
63481. ~ *Tableaux synoptiques de littérature française par L. E. Sinigaglia. Iassy (Imp. Kuppermann), 1898. 1 vol. 16°. (Sinigaglia, p. II ; Sinigaglia, Nouvelles, p. II)
63482. ~ Terminologia, fraseologia şi corespondenţa comercială dă poliglotă română, franceză, italiană şi engleză. Lucrare nouă şi cu totul originală de L. E. Sinigaglia, Profesor de Limba Franceză la Şcoala Comercială de gr. I din laşi, Autorul unui Curs complect de Limba şi Literatura Italiană a unui Manual practic de Limba Engleză etc. etc. Fascicula 1. Ediţie românească. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1897. (24,5 x 16,5). 64 p. 1,25 (II 409367)
63483. ~ *Topografia dell Inferno Dantesco: Quadro sinottico publicato a complemento del Corso di Letteratura comparata, professato dall'Autore (L. E. Sinigaglia) alla R. Universita di Iassy. Iassy (Iliescu & Grossu), 1903. lei 1. (Sinigaglia, Nouvelles, p. II)

Nu exista imagini
  896) SINIŞTEANU, A. B.
 • Opera
 • Imagini
SINIŞTEANU, A. B.
63484. ~ Raportul domnului revisor şcolar al judeţului Ilfov, Circ. I [de A. B. Sinişteanu] cu privire la Şezătorile Sătesci. Bucuresci (Tip. Universitară), 1903. (18 x 12). 16 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice) (I 424188)
Autorul, menţionat la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  897) Sinoptica de învăţăturile ce s-au predat pe anul şcolastic...
 • Opera
 • Imagini
Sinoptica de învăţăturile ce s-au predat pe anul şcolastic...
63485. • Sinoptica de învăţăturile ce s-au predat pe anul şcolastic 1837-1838 şi din care sau cercetat la ecsamenul public Seminariştii clasului I şi II-lea în Seminariul sfintei Episcopii a Buzăului. [Buzău, (Tip. Episcopiei), 1838]. (23 x 17,5). 7 p. (II 343907)
Cu caractere chirilice.
63486. • Sinoptica de învăţăturile ce s'au precetit pe semestrul al II-lea al anului scolastic 1845/6 şi din care s'au cercetat la ecsamenul public al Seminariului Sf. Episcopii Rîmnicu. Bucureşti (În Tip. Colegiului Sf. Sava), 1846. (20,5 x 14). 19 p. (II 344058)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  898) Sintagma
 • Opera
 • Imagini
Sintagma
63487. • Το νεον συνταγμα της Ελλαδος ψυφιθεν υπο εθνοσυνελευσεος εν 1944. Βουκουρεστιον (Ουνιβερσαλα), 1911. (15 x 9,5). 37 p. (I 25569)
Descriere după copertă

Nu exista imagini
  899) Sinucidul sau consecinţele compţiunii secolului
 • Opera
 • Imagini
Sinucidul sau consecinţele compţiunii secolului
63488. • *Sinucidul sau consecinţele compţiunii secolului. Tradus de I. Poppaso. 1875. (Crăinicianu, p. 345)

Nu exista imagini
  900) SION, ARTHUR G.
 • Opera
 • Imagini
SION, ARTHUR G.
63489. ~ Câteva observaţiuni asupra legei organisărei serviciului portăreilor de Arthur G. Sion, portărel pe lângă Tribunalul din Iaşi. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar, S. Grigorescu), 1900. (23 x 15,5). 28 p. 50 bani. (II 409450)
63490. ~ Despre Oferta de plată şi despre Consemnaţie cu Jurisprudenţa şi formularele actelor ce sunt de îndeplinit de Arthur G. Sion portărel pe lîngă Tribunalul Iaşi. Iaşi (Tip. P. C. Popovici), 1893. (20,5 x 13,5). 48 p. 1 leu. (I 74237)
63491. ~ Proiect de lege pentru organisarea serviciului portăreilor. Cu o expunere de motive de Arthur G. Sion portărel pe lângă Tribunalul din Iaşi. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1901. (23 x 15,5). 24 p. 1 leu. (II 409497)

Nu exista imagini