Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  861) SIMON
 • Opera
 • Imagini
SIMON
Vezi şi: ŞIMON

Nu exista imagini
  862) SIMON, G.-EUGEN
 • Opera
 • Imagini
SIMON, G.-EUGEN
63426. ~ Societăţile creştine, [de] G. Eug. Simon. Din nevoile Vieţei. Maragna sau nevoea de Hrană, [de] C. Dimitrescu-Iaşi. O lecţie practică, [de] W. Morris. Publicate de P. Muşoiu. Bucureşti, Biblioteca Revistei Ideei (Tip. România Nouă), [1916]. (16,5 x 11,5). 31 p. (I 54737)

Nu exista imagini
  863) SIMON, IULIU
 • Opera
 • Imagini
SIMON, IULIU
63427. ~ Instrucţiune practică pentru causele matrimoniali cu respectu la disciplina vigentă în provincia bisericească gr. cat. de Alba-Iulia şi Făgăraşu, scrisă în usulu păstoriloru sufletesci prin Dr. Iuliu Simon profesor de s. Teol. Cu permisiunea superioriloru. Partea I-II. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1891. (19 x 14). 283 p. (BCU-CIN 44750)
63428. ~ Primatus in Wcelesia Orientali. Dissertatio inauguralis quam superatis rigorosis examinibus pro obtinendo Doctoris in S. S. Theologia gradu academico, annuente inglyta Facultate Theologica In Alma ac Celeberrima R. Scientiarum. Universitate Hun. Budaspestinensi Concinnavit Julius Simon Theologus Absolutus. Szamosujvarini [Gherla] (Typis Typ. Diocesane). 1883. (23 x 15,5). 54 p. (BCU-CIN 254155)

Nu exista imagini
  864) SIMON, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
SIMON, VICTOR
63429. ~ *Plata în dreptul roman şi român de Victor Simon. Bucuresci (Tip. Carol Gobl), 1883. (22 x 15). 16 p. (BR, 10(1888) nr. 3, p. 43)

Nu exista imagini
  865) SIMOND, CHARLES
 • Opera
 • Imagini
SIMOND, CHARLES
Traduceri:
CARMEN SYLVA. Contes roumains. Trad. de ~. Paris, 1890.

Nu exista imagini
  866) SIMONESCU, DAN
 • Opera
 • Imagini
SIMONESCU, DAN
În colaborare:
BIANU, I. ş.a. Bibliografia românească veche. Vol. III. Bucureşti, 1912-1936.

Nu exista imagini
  867) SIMONESCU, LEONTIN
 • Opera
 • Imagini
SIMONESCU, LEONTIN
Vezi:
• Momente memorabile. Sibiiu, 1899.

Nu exista imagini
  868) SIMONI, RENATO
 • Opera
 • Imagini
SIMONI, RENATO
63430. ~ Văduva. Comedie în 3 acte de Renato Simoni. Tradusă din limba italiană (dialectul veneţian), de Aurel Alecsandrescu Dorna. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, [1908], (15,5 x 10,5). 89[-92] p., 2f (Catalog). 30 bani. (Biblioteca pentru toţi nr. 420) (I 15142)

Nu exista imagini
  869) SIMONIDE, NICOLAE P.
 • Opera
 • Imagini
SIMONIDE, NICOLAE P.
63431. ~ Teoria condiţiunilor în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru Licenţă în Drept susţinută de Nicolae P. Simonide. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1904. (22,5 x 16). 45, IV p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3856)

Nu exista imagini
  870) SIMONISU, CESAR
 • Opera
 • Imagini
SIMONISU, CESAR
63432. ~ Lege pentru drumuri promulgată în 30 Martiu 1868 precesă de noţiuni economice, politice şi administrative, şi urmată de ordinile circulare privitore la executarea ei. Cu autorisaţiunea Domnului Ministru al Agriculturei, Comerciului şi Lucrăriloru Publice pentru usul prefecţilor sub-prefecţilor, consilielor judeţene şi comunale de Cesar Simonisu, vechi Raportore Statistic, Directore de Prefecturi, Substitut de Tribunal etc. Bucuresci (Typ. Lucrătorilor Associaţi), 1868. (21 x 14). 66 p. (II 207151)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  871) SIMONS, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
SIMONS, THEODOR
63433. ~ Pagini romane, [de] Theodor Simons. Traducere de Ioan Constantinescu-Delabaia. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (14,5 x 10). 134 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, no. 115) (I 24766)

Nu exista imagini
  872) SIMON, S. P.
 • Opera
 • Imagini
SIMON, S. P.
Vezi: ŞIMON, SIMEON P.

Nu exista imagini
  873) SIMPLEX
 • Opera
 • Imagini
SIMPLEX
Vezi: PĂCURARU, D. N.

Nu exista imagini
  874) SIMS, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
SIMS, GEORGE
63434. ~ Carmen de Astăzi. Burlească în 4 acte de Georg R. Sims şi Henri Petit traducere în versuri şi editată de I. S. şi E. P. Musica de V. Lutz. Bucuresci (Tip. Naţională I. M. Klein), 1892. (19 x 11). 31[-33] p. 1 leu (Representaţiile trupei Royal English Burlesque Company în sala Băilor Eforiei. Bucuresci) (I 18907)

Nu exista imagini
  875) SIMŢION, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
SIMŢION, CONSTANTIN
63435. ~ Note presentate Comisiunii numită spre a cerceta causele retragerii D-lui Inginer Const. Simţion din funcţiunea de Cap al Serviciului pentru Rectificarea Dîmboviţii. [Bucureşti, 1884]. (33 x 21). 15 p. (III 113309)
Litografiat. Anu menţionat la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  876) SIMŢION, P. N. (1833-1910)
 • Opera
 • Imagini
SIMŢION, P. N. (1833-1910)
Traduceri:
GRUBER, A. Amorea amicabila. Trad. de ~. Sibiiu, 1878.

Nu exista imagini
  877) SIMŢION, T.
 • Opera
 • Imagini
SIMŢION, T.
63436. ~ La moara. Novelă din popor, [de] T. Simţion. T. Jiu (Tipo-Litogr. N. D. Miloşescu), 1896. (17,5 x 11). 61 p. 30 bani. (I 409633)
63437. ~ Pecate domnesci. Novelă originală: de T. Simţionu. Bistriţa (Tip. Carol Orendi), 1892. (17 x 12). 72 p. 30 cr. (Ediţiune separată după diarulu Minerva), (I 391542)
Cu menţiunea: "Venitulu curatu resultatu din vendarea acestei broşuri este destinatu Associaţiunei transilvane pentru literatură română şi cultura poporului românu".

Nu exista imagini
  878) Simţiri de dragoste şi mulţămire către patria a Alumnilor Seminariului a Bucovinei...
 • Opera
 • Imagini
Simţiri de dragoste şi mulţămire către patria a Alumnilor Seminariului a Bucovinei...
63438. • Simţiri de dragoste şi mulţămire către patria a Alumnilor Seminariului a Bucovinei la An nou 1841. Gefühle der Vaterlandliebe und Dankbarkeit der Bukowiner Seminar-Zöglinge zum neuen Jahre 1841. Чувсвї любви и благодарени къ отечеству Нуковинской Семинарпх питомцовъ на новый годъ 1841. Czernowitz, (Gedruckt bei Iohann Eckhardt), [1841]. (23,5 x 19). 4f, 20 kr. О.M. (II 21891)
Text paralel în l. română, germană şi rusă. Textul în l. română, cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  879) SIMU, ANASTASE P. (1854-1935)
 • Opera
 • Imagini
SIMU, ANASTASE P. (1854-1935)
63439. ~ [Jus Romanum: Ad senatusconsultum tertyllianum et orphitianum. Droit civil français. Des divers ordres de succession régulière]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le lundi 5 août 1878, à 2 heures par Anastase P. Simu (né â Braila, Roumanie). Paris, L. Larose, Libraire-Editeur (Impr. de Ch. Noblet 1878. (23 x 14). 69 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 436271)

Nu exista imagini
  880) SIMU, GEORGE (1862-1934)
 • Opera
 • Imagini
SIMU, GEORGE (1862-1934)
63440. ~ *Bunica şi nepoţelul. Schiţă din sfera educaţiunii după E. Legouvé de G. Simu. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), [1893?]. (Uni, 3 (1893), no. 38, sept. 23, p. 312)
63441. ~ Carte ilustrată pentru copii şi copile de George Simu Gherla, Editura şi tipografia Aurora A. Todoran, 1893. (25 x 19). 45[-46] p. cu il. (BCU-CIN 65853)
Cuprinde poezii, povestiri, dialoguri pentru copii.
63442. ~ Codrean, craiul codrului. Baladă de G. Simu. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1899. (15 x 10). 16 p. (BCU-CIN 96578)
Lipsă coperta.
63443. ~ *Fântâna dorului, novelă din popor de Georgiu Simu. Gherla, Ediţiunea Amicului Familiei (Imp. Aurora A. Todoran), [1886] (Lumin, 7(1886), nr. 91, nov. 19/1 dec, p. 4 ; ED, 1(1886), nov. 17/28, nr. 46, p. 6)
63444. ~ *Felicitări în poezii şi proză de George Simu. Gherla (Tip. Aurora), 1893. (FD, 9(1894), nr. 22, mai 29 / 10 iun., p. 7)
63445. ~ Felicitări în poesii şi proză la Anul nou, diua nascerei şi diua numelui, cătră tată, mamă, moşi, unchi, mătuşe, nănaşi, tutori, preoţi. înveţători şi binefăcători precum şi alocuţiuni şi vorbiri, cu diferite ocasiuni scolastice de George Simu. Gherla, Prop. Edit. şi tip. Aurora A. Todoran, 1901. (14 x 10). 126 p. (I 153805)
63446. ~ Nopţi de iernă. Novele pentru poporu de George Simu. Vol. I., Gherla, Editura şi tiparul Tipografiei: Aurora A. Todoran, 1892. (17 x 12,5). 251 p. (BCU-CIN 45068)
63447. ~ Părintele Nicolae. Schiţe din viaţa preoţilor de George Simu. Gherla, Proprietatea, editura şi tipariul Tip. Aurora. A. Todoran, 1897. (19 x 11). 50 p. (BCU-CIN 98107)
63448. ~ *Pe pragul mormântului. Versuri funebrale de G. Simu. Gherla (Tip. Aurora A Todoran), 1900. 8°. 120 p. (Tr, 32(1901), nr. 6-7, iul.-aug., p. 191 ; Uni, 12(1902). nr. 9, mart. 1 p. 88)
63449. ~ *Ultimul sichastru. Traducţiune de G. Simu. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), [1893?]. (Uni, 3(1893), nr. 38, sept. 23, p. 312; 12-1902), nr. 9, mart. 1, p. 88)
63450. ~ *Versuri religioase şi morale de preot George Simu Bistriţa (Tip. G. Matheiu), 1904. 8°. 78 p. (Uni. 14 (1904), nr. 48, nov. 26, p. 439; Tr, 35(1904), nr. 6, nov- eec, p. 223 ; Tr, 36(1905), nr. 3, mai-iun., p. 148)

Prefeţe:
BOCA-VELCHEREANUL, A. Lira Sionului seu Cântarea Serbătorior. Pref. de ~. Gherla, 1894.
~. Sfaturi de aur sau Calea către fericite. Pref. de ~. Gherla, 1894 ; 1904.
PETREA de la Cluj. Bile negre. Pref. de ~. Gherla, 1894.

Vezi:
• Noua Bibliotecă Română. Tomul liric. Braşov, 1882.

Nu exista imagini