Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  841) SIMIONESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, ION
63391. ~ *De la violence et de ses effets dans les notes juridiques (Thèse) Présentée par Jean Simionescu. Paris (Juris-classeurs), 1914. 8°. 135 p. (Rally I. p. 283)

Nu exista imagini
  842) SIMIONESCU, IOAN F. (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, IOAN F. (1848-?)
63392. ~ Les cérémonies du mariage et le divorce en droit romain. La séparation de corps en droit français? Thèse pour le doctorat Soutenue devant la Faculté de Droit de Toulouse par M. Jean-F. Simionescu né à Dégu (1848) Roumanie. Toulouse (Impr J. M. Pinel), 1876. (25 x 16). 163 p. (Faculté de Droit de Toulouse) (II 469989)
63393. ~ [Jus Roumanum De fidejussoribus. Code Civile. Introduction sur les incapacités. Droit Commercial. Origine de la Lettre de Change. Droit Administratif. Des Octrois). Thèse pour la licence. En exécution de l'art. 4, tit. 2 de la loi du 22 Ventôse an XII. Soutenue par M. Jean F. Simionescu, né à Dégu (Roumanie). Toulouse (Impr. J.M. Pinel), 1875. (21 x 14). 56 p. (Faculté de Droit de Toulouse) (II 4105)
63394. ~ Despre Responsabilitatea Tutorilor şi a Magistraţilor. Studiu Comparativ în Dreptul Roman şi Român. Partea I de Ioan F. Simionescu, Doctor în drept. Iaşi (Tipografia Naţională), 1883. (22,5 x 15). 172 p. 3 franci. (II 393706)
63395. ~ Respuns la calomniile d-lui G. A. Scorţescu, Directorul jurnalului Evenimentul din Iaşi de Ioan F. Simionescu, Agricultor. Iaşi (Tipo- Lit. H. Goldner), 1895. (23 x 15,5). 45 p. (II 447465)

Nu exista imagini
  843) SIMIONESCU, IOAN Z.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, IOAN Z.
63396. ~ Separaţiunea patrimoniilor între creditori studiată în paralel cu legislaţiunea romană. (Art. 781-784 şi 1743 c. civil Dig. Lib. 42 Tit. 6 De separationibus) de Ioan Z. Simionescu, Candidat pentru titlul de licenţiat în drept. Iaşi (Tip. M.P. Popovici), 1898. (22,5 x 15). VII -64 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 154275)

Nu exista imagini
  844) SIMIONESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, N.
63397. ~ Despre obligaţiunile vendătorului în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă de N. Simionescu. Galatz (Tip. Modernă Ap. P. Antoniady), 1895. (23 x 14,5). 61 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409468)

Nu exista imagini
  845) SIMIONESCU, N. G.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, N. G.
63398. ~ Succesiunile străinilor. Teză pentru licenţă susţinută de N. G. Simionescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F, Göbl Fii) 1904. (23 x 15,5). 49, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 4011)

Nu exista imagini
  846) SIMIONESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, NICOLAE
63399. ~ Contribuţiuni la Studiul icterului epidemic. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în Noembrie 1911 de Nicolae Simionescu. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1911. (23 x 15,5). 2 f., 29 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi no. 358) (II 26076)

Nu exista imagini
  847) SIMIONESCU, NECULAI A.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, NECULAI A.
63400. ~ Novaţiunea în Dreptul Roman şi Civil Român. Tesă pentru Licenţă Susţinută de Neculai A. Simionescu. Bîrlad (Tip. George Caţafany), 1899. (23 x 15,5). 66 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409486)

Nu exista imagini
  848) SIMIONESCU, P.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, P.
63401. ~ Memoriu privitor la moşiile şi pădurile vîndute şi arendate prin intermediul meu [P. Simionescu]. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (24 x 16). 5 p., 1 tab. (II 522607)
Autorul, menţionat la p. 5. Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  849) SIMIONESCU, SAWA R.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, SAWA R.
63402. ~ Eczema speciei canine. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Sawa R. Simionescu. Bucuresci. (Tip. Voinţa Naţională), 1896. (23,5 x 16). 50[-52] p. (Şcola Superiora de Medicină Veterinară, no. 99) (II 409480)
63403. ~ Prin Europa occidentală în scop cultural, [de] S. Simionescu [Vol, 1], Constanţa (Tip. Aurora Ilie M. Grigoriu), 1912. (16,5 x 10). 91 p. (II 29637)
63404. ~ Răpciuga. Descrierea şi combaterea ei de S. Simionescu Medic- Veterinar. Constanţa (Tip. Aurora I. M. Grigoriu), 1908. (21 x 13). 29 p., 1 d. 1 leu. (II 10912)
63405. ~ Răpciuga şi durina. Descrierea şi combaterea lor de S. Simionescu, Medic-veterinar. Constanţa (Tip. Aurora I. M. Grigoriu), 1910. (16,5 x 10). 48 p. 1,50 lei. (I 21636)
63406. ~ Un voiaj în Egipt. Scopul şi impresiunile voiajului [de Dr. S. Simionescu]. Constanţa (Tip. Aurora I. M. Grigoriu), [1909]. (16,5 x 10,5). 164 p. 2 lei. (I 16780)
Autorul, menţionat pe copertă.

Nu exista imagini
  850) SIMIONESCU, STAVR
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, STAVR
63407. ~ Lege pentru recrutarea armatei. Pusă în acord cu instrucţiile ministeriale, relative la operaţiile Consiliului de revisie, cu decisiile şi ordinele circulare ministeriale, relative la recrutare de Căpitan Stavr Simionescu, Şeful Biuroului Recrutării din Administraţia Centrală a Resboiului. Bucuresci, Editura Librăriei E. Graeve &Comp. (Lito-Tip. Carol Gobl), 1893. (20,5 x 13,5). 80 p. 1 leu. (II 74204)

Nu exista imagini
  851) SIMIONESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, ŞTEFAN
63408. ~ Calculii Ureterei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 18 Jun. 1908. de Ştefan Simionescu fost intern al Spitalelor şi al Maternităţei. Bucureşti (Tip. Floria Carp & Marinescu), 1908. (23 x 16). 46 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1008) (II 580049)

Nu exista imagini
  852) SIMIONESCU, TOMA
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, TOMA
63409. ~ Prigonirile doctorilor contra Kuhnismului, [de] T. Simionescu. Bucureşti, Editura Primei Şcoale Internaţionale Practice în România pentru învăţat noua artă de vindecare Kuhne fără doctorii şi fără operaţii (Speranţa Inst. de arte grafice), [1908]. (19,5 x 13). 50 p. cu il.(I 10519)
63410-Prima şcoală internaţională practică în România pentru învăţat noua artă de vindecare kuhne de T. Simionescu. Ed. I. Bucureşti, Editura T. Simionescu (Stab. Grafic Albert Baer), [1907]. (21 x 13,5). 73 p. cu il., 3 f. reclame, 1 f. pl. 25 bani. (I 7829)
Descriere după copertă.
63411. ~ Idem. Ed. II. Revăzută, din nou aranjată, adăogit şi alte certificate, coprinzând şi alte multe portrete de ale bolnavilor cum şi o planşe cu peste 20 fotografii de ale bolnavilor trataţi în stabilimentul meu. Bucureşti, Editura T. Simionescu (Lito- Tip. L. Motzătzeanu), [1907]. (21 x 13,5). 75 p. cu il., 7 p. reclame, 1f pl. 26 bani. (I 595257)
Descriere după copertă. Datat după anul depozitului legal în BAR.
63412. ~ Idem. Ed. IV. Revăzută, din nou aranjată... Bucureşti, Editura T. Simionescu (Lito-Tip. L. Motzătzeanu), [1907]. (19 x 13). 75[-83] p., 1 pl. (I 7820)

Traduceri:
BALTZER, E. Carte de Bucătărie vegetariană. Trad. De ~. Bucureşti, 1904; 1908; 1909; 1912.
KUHNE, L. Cholera, disenteria şi alte boale. Trad. de ~ Lipsca, 1903; Bucureşti, [190?].
KUHNE, L. Educarea copiilor. Trad. de ~. Lipsca, 1903.
KUHNE, L. Sunt sănătos sau bolnav? Trad. de ~. Lipsca, 1903.
KUHNE, L. Ştiinţa fizionomiei. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
KUHNE, L. Ştiinţa nouă de vindecare. Trad. de ~. Bucureşti, [190?] ; 1908.

Nu exista imagini
  853) SIMIONESCU-RÎMNICEANU, MARIN
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU-RÎMNICEANU, MARIN
63413. ~ Andrei Branişte. Episod dramatic în 3 acte de Marin Simionescu- Rîmniceanu. Bucureşti (Atel. Grafice ale Anuarului General), [1913]. (18 x 12). 4 f., 101 p. (I 234259)
63414. ~ Idem. Dramatische Episode in drei Akten. Berlin- Charlottenburg, Thespis-Verlag, 1914. (19,5 x 13). 110[-112] p. (I 37950)
63415. ~ Ficţiuni în jurul războiului actual. Conferinţă ţinută la Cercul de studii al Partidului Conservator în ziua de 19 Noemvrie 1915 de Marin Simionescu-Rîmniceanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (23 x 14). 20 p. 50 bani. (Extras din Revista Cercului de Studii al Partidului Conservator Anul II, no. 19, din Decemvrie 1915) (II 110016)
63416. ~ Propilee artistice, [de] Marin Simionescu- Rîmniceanu. Articole teoretice şi Dări de seamă. Bucureşti (Inst. Grafic Flacăra), 1913. (20 x 15). 4 f., 219 p. 2,50 lei. (I 32441)

Nu exista imagini
  854) SIMIONESCU-SIMICEL, DEM. GH.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU-SIMICEL, DEM. GH.
63417. ~ Epigrame, [de] Dem. Gh. Simionescu- Simicel. Vol. I. Ed. I Cu portretul şi iscălitura autorului]. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1902. (16,5x8). 22 f., 1 f. portr. 60 bani. (I 408900)
63418. ~ Idem. 1912. Făgăraş, Editura Librăriei şi Tipografiei Jer. Preda, [1912]. (16,5 x 12). 124 p. cu portr. 1,20 cor. (1,50 lei) (I 53358)
Anul, pe copertă.

Nu exista imagini
  855) SIMIONOV, AL.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONOV, AL.
63419. ~ Despre societăţile de ajutor mutual în caz de căsătorie, [de] Al. Simionov, Actual la Casa Centrală a Meseriilor Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (19,5 x 13). 27 p. (Casa Centrală a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti no. 5) (Extras din Monitorul Asigurărilor Muncitoreşti Partea neoficială) (I 35636)

Nu exista imagini
  856) SIMIONOV, VASILE P.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONOV, VASILE P.
63420. ~ Doctrina morală a lui Aristotele. De Vasile P. Simionov. Teză de licenţă. Susţinută la... Ianuar 1885 Înaintea facultăţei de litere şi filosofie de la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Tipografia Naţională), 1885. (23 x 16). 31 p. (II 188282)
63421. ~ Eserciţii metodice asupra Etimologiei Eline adaptate la gramatica elina a lui Curtius de V. Simionov, Licenţiat în Drept şi Litere, Profesor de Filosofie şi Limba Elină la Liceul din Bârlad, Iassy(Tipografia Naţională), 1892. (22,5 x 14,5). 168 p. (II 165535)
Lipsă coperta.
63422. ~ Idem. [Iaşi, 1895]. (20 x 12,5). 170 p. (I 458711)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Descriere după ed. din 1892. Datat dupăâ. EN 6(1895), nr. 278, ian 23, p. 3.

Nu exista imagini
  857) SIMIONOVICI, DIONIS
 • Opera
 • Imagini
SIMIONOVICI, DIONIS
63423. ~ Carte de citire Partea I-a pentru clasa V a scoalelor secundare de Dionis Simionovici, profesor la şcoala reală gr. or. în Cernăuţi. Viena, Editura fondului religionar gr. or. 1 Bucovinei (Tipărit la Carol Gorischek în Viena), 1898. (21,5 x 14,5). 292[-294] p. 3,30 cor. broşată 3,50 cor legată. (II 4917)

Nu exista imagini
  858) SIMIONOVICI, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
SIMIONOVICI, GEORGE
63424. ~ *Dé la clause d'intérêts fixés dans les sociétés commerciales. (Thèse) par Georges Simionovici. Paris, A. Rousseau, 1912, în -8. 126 p. (Rally I, p. 283)

Nu exista imagini
  859) SIMIONOVICI, TEOFIL
 • Opera
 • Imagini
SIMIONOVICI, TEOFIL
În colaborare
STEFANELLI, T. V. ş.a. Chestiunea bisericească în Bucovina. Cernăuţi, 1913.

Nu exista imagini
  860) SIMIONOVV, VASILE P.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONOVV, VASILE P.
63425. ~ Despre privilégie în dreptul romanu şi dreptul privatu românu. Tesa pentru Licenţia, Susţinută la... 1882 de Vasile P. Simionovv. Iaşi (Tipografia Naţională), 1882. (22 x 14,5). 2 f., 66 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 409531)

Nu exista imagini