Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  821) SIMIGANOSCHI, VASILIE
 • Opera
 • Imagini
SIMIGANOSCHI, VASILIE
63234. ~ Adevărul bisericei ortodoxe de Vasilie- Simiganoschi, preot gr.-ort. rom. în Tereblecea (Bucovina), Arad (Tiparul tip. diecesane gr. orientale române), 1905. (23 x 15). 27 p. (BCU-CIN 206445)

Nu exista imagini
  822) SIMIGANOSCHI, VICHENTIE
 • Opera
 • Imagini
SIMIGANOSCHI, VICHENTIE
63235. ~ Căsătoria a doua a preoţilor de Vichentie Simiganoschi Cooperator în Ilişeşti. Cernăuţ, Editura autorului (Societ. tipografică bucovineană), 1908. (26 x 18). 27 p., 1 f. erata. (Ediţie separată din Candela 1908) (II 11679)
63236. ~ Filosofia religiunei sau împăcarea credinţei cu ştiinţa de Vichenti Simiganoschi, Preot ort. or. în Tereblecea, Bucovina. Vol. I. Partea generală. Cernăuţi, Editura proprie (Societ. litografică ă), 1905. (22,5 x 16). 153[- 1]. p. cu il. 3 cor. (II 110043)

Nu exista imagini
  823) SIMIGIULESCU-ROŞIORI, compozitor
 • Opera
 • Imagini
SIMIGIULESCU-ROŞIORI, compozitor
63237. ~ Cântece patriotice şi altele de Simigiulescu Roşiori. Bucureşti (Tip. Concurenţa Osias M. Klein), [1916]. (16,5 x 12) 32 p. (I 49026)
Descriere după copertă.
63238. ~ Poezii, cuplete dramatice şi comice de actualitate şi Duette Politice (Comice) de Simigiulescu-Roşiori. Cântate cu mare succes în capitală şi provincie de Simpatici Duettişti D'ame & Diu'val. Galaţi (Tipo- Litografia Naţională J. Friedmann), 1918. (21 x 14). 16 p. 1 leu. (Volum de teatru no. 1) (II 52856)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  824) SIMILOFF, CHRISTU
 • Opera
 • Imagini
SIMILOFF, CHRISTU
63239. ~ Blenoragia (Sculamentu) din punctul de vedere al tratamentului sciincific şi practic-popular. Tesa pentru doctorat în medicină presintată şi susţinută de Similoff Christu. Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1882. (22 x 15). 8 f., 53 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 97) (II 19302)

Nu exista imagini
  825) SIMILOF, NICOLAE CH.
 • Opera
 • Imagini
SIMILOF, NICOLAE CH.
63240. ~ Cercetări asupra transmiterii rîiei dermodectice pe cale experimentală şi tratamentul său prin pomada fenolată. (Lucrare făcută în laboratorul de terapie). Teză pentru obţinerea titlului de Medic Veterinar de Nicolae Ch. Similof. Piteşti (Tip. Concurenţa M. R. Fărcăşanu), 1911. (21 x 14). 52[-54] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară din Bucureşti, no. 209) (II 22455)

Nu exista imagini
  826) SIMION Dascălul, (sec. 17)
 • Opera
 • Imagini
SIMION Dascălul, (sec. 17)
63241. ~ Letopiseţul Ţării Moldovei până la Aron Vodă (1359-1595) întocmit după Grigore Ureche Vornicul, Istrate Logofătul şi alţii de Simion Dascălul. Ediţie de Const. Giurescu cu o prefaţă de I. Bogdan. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Co.), 1916. (24 x 17). XV p., 1 f., 301 p. (Comisia Istorică a României) (II 48169)

Nu exista imagini
  827) SIMION, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
SIMION, GEORGE
63242. ~ Magnetourile Bosch. Principiile Magnetourilor. Utilizarea lor practică. Panele cu leacurile lor. Nomenclatura diferitelor tipuri şi piesele de construcţie de George Simion, Profesor de Mecanică Practică la Şcoala Conductorilor-mecanici a A.C.R. s. 1. 1912. (15,5 x 11,5). 144 p. cu il. 2 lei. (I 28725)
63213. ~ Regulamentul pentru circulaţiunea automobilelor de George Simion, Şeful Şcoalei de Mecanici Conducători A. C. R. Bucureşti (Tip. Jockey- Club Ion C. Văcărescu), 1914. (16 x 11,5). 40 p. (1 42816)
Descriere după copertă.
63244. ~ Roţile pneumatice pentru automobile. Întrebuinţarea şi întreţinerea lor de George Simion, Profesor al Şcoalei oficiale de Mecanici- Conductori. ed. I. 1914 [Lucrare aprobată cu concisiunea tehnică a Automobil- Clubului Român]. Bucureşti (Tip. Jockey- Club Ion C. Văcărescu), 1914. (20 x 12,5). 112 p. cu il. (Colecţiunea Automobilismului Practic) (I 48169)

Nu exista imagini
  828) SIMIONESCU, AL.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, AL.
63245. ~ Din alte vremuri, [de] Al. Simionescu [pe cop. Simionescu]. Bucureşti (Tip. G. A. Lazăreanu), 1902. (18,5 x 12). 95 p. (I 409618)

În colaborare:
NICOLAU, E. şi ~. Fiul ei ! Piesă în trei acte. Bucureşti, 1912.
CREANGĂ, I. ş.a. Metodă nouă pentru scriere şi cetire. ed. I. Iaşi, 1868 ; ed. II, 1868 ; ed. IV, 1870 ; ed. V, 1871 ; ed. VI, 1872 ; ed. VIII, 1872 ; ed. IX, 1874 ; ed. X, 1876 ; ed. XI, 1878 ; ed. XII, 1878 ; ed. XVI, 1882 ; ed. XIX, 1886 ; ed. XX, 1887 ; ed. XXI, 1889 ; ed. XXII, 1891 ; ed. XXIII, 1893.

Nu exista imagini
  829) SIMIONESCU, ALEX.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, ALEX.
63246. ~ Contribuţiuni la studiul gastrotomiei transtoracică (procedeul Gomoiu). Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la... Iunie 1916 de Alex. Simionescu. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1916. (23 x 15). 37[- 39] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti nr. 1496) (II 510339)

Nu exista imagini
  830) SIMIONESCU, ALEXANDRU H.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, ALEXANDRU H.
63247. ~ Catehismul Bisericii Creştine Ortodoxe întocmit pentru catehizarea tinerimei şi a poporului. Tipărit cu înalta binecuvîntare şi aprobare a Sf. Sinod al Sf. Biserici Autocefale Ortodoxe Române dată sub no. 76 din 22 Maiu 1915 de Iconomul Stavrofor Al. H. Simionescu Parohul bisericii Sf. Nicolae Popăuţi din Botoşani. Protoiereul jud. Botoşani. Iaşi (Tip. Naţională I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1915 [pe cop. 1916]. (16,5 x 12). 1 f., 255 p. 70 bani. (Biblioteca Societăţii Culturale Cercul Pastoral Varatic din judeţul Botoşani no. 3-10) (I 49024)
63248. ~ Mănăstirea Popouţi în prezent biserica parohială Sf. Nicolae Popouţi din oraşul Botoşani. Studiu de Icon. Stavrofor Al. H. Simionescu, Parohul bisericei, Protoiereu. Botoşani (Tip. B. Saidmann), 1912. (22.5 x 15). 2 f., III p., p. 5-65, 2 f. pl. (II 31081)
63249. ~ Situaţia Bisericii Creştine Ortodoxe din Judeţul Botoşani la finea anului 1910 întocmită de Iconomul Stavrofor Al. H. Simionescu, Protoiereul Judeţului. Botoşani (Tip. B. Saidman), 1911. (23 x 15,5). 2 f., XLIV, 39 p. (II 23504)
63250. ~ Spiritismul fată de religiunea creştină. Teză pentru licenţă de Alexandru H. Simionescu. Bucuresci (Tip. Universitară A.G. Brătănescu), 1906. (23 x 16,5). XII, 65[- 67] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 5521)

Nu exista imagini
  831) SIMIONESCU, ANTON
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, ANTON
63251. ~ Autoritatea lucrului judecat în dreptul roman, civil şi penal. Teza pentru licenţă în drept. Susţinută la... de Anton Simionescu. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1900. (23 x 15,5). 110 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 409498)

Nu exista imagini
  832) SIMIONESCU, CHRISTU (?-1936)
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, CHRISTU (?-1936)
63252. ~ Constatările referitoare la gestiunea fostului Casier al Comunei Râmnicu-Sărat. V. N. Dimitresau, R.- Sărat (Tip. L. Svorene), 1911. (20 x 13,5). 1 f., 27 p. (I 26943)
Descriere după copertă. La sfârşitul textului semnează inspectorul financiar Chr. Simionescu.

Nu exista imagini
  833) SIMIONESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, CONSTANTIN
63253. ~ Les microbes des méningites cérébro- spinales [par] le Docteur Constantin Simionesco Médaille de Bronze de l'Assistance Publique. Paris (Jouve & Boyer, Imprimeurs de la Faculté de Médecine), 1900. (24,5 x 15,5). 60 p. (II 409360)
În Railly I, p. 282 este trecută ca teză.

Nu exista imagini
  834) SIMIONESCU, DIONISE
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, DIONISE
În colaborare:
63254. ~ O misiune. Călătoria la Egipt şi Palestina de Arhimandritul Dionisie Simionescu Stareţul Mănăstirei Sinaia şi Pr. V. Nicolau Brebu-Prahova. Bucureşti, Editura tipografie Universul 1909. (21,5 x 15). 69 p. (II 142962)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  835) SIMIONESCU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, DUMITRU
63255. ~ Cercurile militare. Organizare, funcţionare şi construirea localurilor proprii de Căpitan Dumitru Simionescu din Geniu. Bucureşti, Editată de Buletinul Armatei şi Marinei (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1908, (24 x 17). 124[-127] p. 3 lei. (II 9583)

Nu exista imagini
  836) SIMIONESCU, EUFROSINA
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, EUFROSINA
63256. ~ Accentul în cuvintele vechi slave din limba romînă. Teza de doctorat în Litere, [de] Eufrosina Simionescu. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co), 1913. (24,5 x 17,5). 3 f., XIX, 134 p. (II 35013)

Nu exista imagini
  837) SIMIONESCU, FLOREA (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, FLOREA (1868-?)
63257. ~ Asupra apelor minerale artificiale de D-rul Florea Simionescu, Vechiu intern al Spitalelor Civile, fost medic secondar la Spitalul Colentina, medic comunal. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (21 x 13,5). 7 p. (Supliment la România Jună) (II 256719)
63258. ~ Asupra aquatermoterapiei cu noul aparat în tratamentul boalelor venerice de D-rul Florea Simionescu, vechiu intern al spitalelor civile, fost medic ajutor la Spitalul Colentina, medic comunal. Rezumatul Memoriului pregătit pentru concursul de Medic Primar în specialitatea bolelor venerice (Spitalul Colentina). Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1899. (24 x 16,5). 11, 8 p. cu il. (II 409390)
63259. ~ Cazuri rare de şancre simple (cu trei planşe) de Doctorul Florea Simionescu, vechiu intern al Spitalelor civile, fost medic secundar Ia Spitalul Colentina în serviciul boalelor venerice, fost medic comunal. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1899. (23,5 x 16). 8 p. (II 423325)
63260. ~ Consideraţiuni ştiinţifice asupra casurilor de bola observate la dispensar şi la domiciliul femeilor prostituate de Doctorul Florea Simionescu fost medic secundar în serviciul de bole venerice de la Spitalul Colentina, Medic comunal. Dare de semă adresată d-lui Medic şef al capitalei. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1898. (24 x 16,5). 139 p. cu il. (II 409385)
63261. ~ Considération sur un cas de Pemphigus aigu vulgaire observé chez un enfant de onze ans par Florea Simionescu Interne des Hôpitaux Civils de Bucarest. Bucarest (Litho- Typ. Carol Gobl), 1895. (21 x 16). 15 p. (Extrait du Bulletin de la Société des médecins et des naturalistes de Jassy) (BCU-CIN 178813)
63262. ~ Contribuţiuni la studiul anestesiei cu doze minime de cloroform de Florea Simeonescu, Extern în serviciul Domnului Profesor Assaky. Bucuresci (Tip. Carol Gobl), 1890. (22,5 x 15). 6 p, (Extras din revista Clinica no. 9) (II 169382)
Lipsă coperta.
63263. ~ Contribuţiuni la studiul sifilismului extra-genital Contagiunea prin barbieri şi coafori de Dr. Florea Simionescu, vechiu intern al Spitalelor civile, fost medic secondar şi medic comunal, fost medic al oraşului Tg.- Neamţu, Bucuresci; Inst. de Arte Grafice Eminescu, 1902. (24 x 16,5). 14 p. (II 409377)
La p. 3 se menţionează: Lucrarea de faţă este extrasă din nr. 15 al Buletinului asociaţiunei generale a medicilor, este un capitol dintr-un volum ce va apărea în cursul anului.
63264. ~ În noaptea învierei. Piesă într-un act, [de] Florea Simionescu. Bucureşti (Tip. Jockey- Club Ion C. Văcărescu), 1915. (23 x 15,5). 15 p. (II 47049)
63265. ~ Mărturisiri grele. Comedie într’un act, [de] Florea Simionescu. Bucuresci (Tip. Lupta), 1891. (24 X 16). 24 p. (Extrasă din revista Alexandri nr. 4) (II 394283)
63266. ~ Quelques mots sur l'appendicite et son traitement par le Dr. Florea Simionescu, Ancien interne et médecin des hôpitaux de Bucarest, Médecin de la maison des métiers. [Bucarest, 1913]. (21,5 x 13,5). 10 p. (II 33962)
Descriere după titlul de la începutul textului.
63267. ~ *Quelques mots sur le traitement des diarrhées infantiles par le Dr. Florea Simionesco. Clermont, Imp. Daix Frères, 1900. 8°. 4 p. (Extrait des Archives orientales de médecine et chirurgie, no. 11, nov. 1900) (Rally I, p. 282)
62268. ~ Studiul gastroenterostomiei prin procedee mecanice şi în special cu butonul lui Murphy. Teza pentru Doctoratul în medicină şi chirurgie Susţinută la 1 Martie 1896 de Florea Simionescu, vechiu intern al Spitalelor Civile (Filantropia, Copii, Colţea), Membru Asociat al revistei medicale Spitalul. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1896. (23 x 16). 1 f., 206[-209] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 385) (II 19343)

În colaborare:
ŞTEFĂNESCU, S. şi ~. Tratamentul sifilisului prin injecţiuni cu benzoat de mercur. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  838) SIMIONESCU, GHEORGHE (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, GHEORGHE (1860-?)
63269. ~ (Chestiuni de învăţămînt. Organizarea şcoalei primare. Progresele şcoalei primare urbane în cei dintâi 40 de ani de domnie a M.S. Regelui Carol I. Raport general asupra mersului învăţămîntului public şi privat din Capitală, pe anul şcolar 1907 -1908 de Gheorghe Simionescu, Inspector ai Învăţământului privat din Capitală. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1909. (23,5 x 16). 60 p., 3 tab. (Biblioteca învăţământului Primar) (II 12727)
63270. ~ Exerciţii de gramatică şi compunere pentru clasa III primară urbană de G. Simionescu, Institutor şi Director al Scoalei No. 38 de băieţi din Bucureşti, fost inspector şcolar. Carte întocmită conform cu programa analitică din 1910. Ed. VIII. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg J. Göbl S-sorii), 1911-1912. (20 x 13). 91 p. 60 bani. (I 24389)
63271. ~ Idem pentru clasa IV primară urbană. Carte întocmită conform cu programa analitică din 1910. Ed. VIII. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg J. Göbl S-sori) 1911-1912. (20,5 x 13). 115 p. 70 bani. (I 24300)
63272. ~ Idem pentru clasa IV primară urbană. Ed. X. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Inst. de Arte Grafice Providenţa H. Steinberg), 1914-1915. (20 x 12,5). 115 p. cu il. 70 bani.(I 466745)
63273. ~ Idem pentru divizia III rurală, anul I. Carte întocmită conform cu programa analitică din 1910. Ed. VIII, Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg J. Göbl S-sori), 1911-1912 (20 x 13,5). 95 p. cu il. 60 bani. (I 24391)
63274. ~ Idem pentru divizia III rurală, anul II. Carte întocmită conform cu programa analitică din 1910. Ed. VIII. Bucureşti, Editura H. Steinberg (Tip. Progresul), [1913]. (20 x 13,5). 107 p. 70 bani. (I 30036)
63275. ~ Gramatica română pentru clasa II primară urbană de G. Simionescu Directorul şcoalei no. 28 de băeţi din Capitală. Cassier al Casei de economie, credit şi ajutor a Corpului didactic. Întocmită conform cu programa analitică din 1903. Ortografia Academiei Române din 1904. Ed. III. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), [1904]. (19,5 x 13). 49 p. 35 bani (I 483978)
63276. ~ Idem. Ed. IV. întocmită conform cu programa analitică din 1903. Ortografia Academiei Române din 1904. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), [1904]. (19,5 x 12,5). 56 p. 35 bani. (I 2444)
63277. ~ Idem pentru clasa III primară urbană, întocmită conform cu programa analitică din 1903. Ortografia Academiei Române 1904. Ed. III. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), [1904], (20 x 13). 88 p. 60 bani. (I 483956)
63278. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), [1904]. (19,5 x 12,5). 88 p. 60 bani. (I 484003)
63279. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Librăria H. Steinberg (Stab. de Arte grafice Universala), 1905-1906. (19 x 13). 92 p. 60 bani. (I 484012)
63280. ~ Idem pentru clasa IV primară urbană, întocmită conform cu programa analitică din 1903. Ortografia Academiei Române din 1940. Ed. III. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), [1905]. (20 x 13). 88 p. 60 bani. (I 2443)
63281. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), [1904]. (19,5 x 12,5). 88 p. 60 bani. (I 483980)
63282. ~ Idem pentru divizia II-a. rurală. Întocmită conform cu programa analitică din 1903. Ortografia Academiei Române din 1904. Ed. III. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), 1904. (20 x 13). 59 p. 40 bani. (I 483974)
63283. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), [1904]. (20 x 13,5). 63 p. 40 bani. (I 483979)
63284. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Depozitul la Librăria H. Steinberg (Stab. de Arte Grafice Universala), 1905-1906. (19,5 x 12,5). 60 p. 35 bani. (I 2445)
63285. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti, Librăria H. Steinberg (Stab. de Arte grafice Universala), 1905-1906. (20 x 13). 70 p. 40 bani. (I 483951)
63286. ~ Idem, pentru divizia III-a rurală. Întocmită conform cu programa analitică din 1903. Ortografia Academiei Române din 1904. Ed. III. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala) [1905]. (20 x 13). 136 p. 70 bani. (I 483957)
63287~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), [1904]. (19,5 x 12,5). 136 p. 70 bani (I 484004)

În colaborare:
63288. ~ Abecedar pentru clasa I urbană şi divisia I rurală de G. Simionescu şi R. N. Grigorcea Institutori în Bucuresci. Partea II. Ed. I. Bucuresci, Editura Librăriei C. Sfetea (Tip. şi Fond de Litere Thoma Basilescu), [1900]. (20X 13). 80 p. cu il. 50 bani. (I 2438)
63289. ~ Idem. Partea II. Ed. II. Bucuresci, Editură Librăriei C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1901?]. (20 x 13). 80 p. 50 bani (I 2424)
63290. ~ Poveţuitorul abecedarului de G. Simionescu şi R. N. Grigorcea, Institutori. Bucuresci, Editura Librăriei C. Sfetea (Tip. Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1900. (21,5 x 14,5). 26 p., 1f (II 2229)
63291. ~ Abecedar. Partea I pentru clasa I primară urbană şi divizia I rurală. Lucrat de G. Simionescu Director... şi Dima Cristescu. Institutor la şcoala no. 15 de băeţi, fost Institutor la Şcoala de aplicaţie depe lângă Scoola normală, din Bucureşti. Ed. I. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Cultura), [1913]. (20 x 13). 60 p. 50 bani. (1 35547)
63292. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg, 1915-1916. (20 x 13). 59 p. cu il. (I 143094)
63293. ~ Idem. Partea II. Ed. I. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Cultura), [1913]. (20 x 13). 94 p. 60 bani. (I 35547)
63294. ~ Idem. Partea II. Ed. II. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg, 1914 -1915. (20 x 13). 100 p. cu il. 60 bani. (I 143094)
63295. ~ Geografia Judeţului Neamţ întocmită conform programei analitice pentru şcolele primare urbane şi rurale de G. Simionescu, institutor şi C. Vrănceanu, învăţător. Piatra (Tip. Unirea J. Koppel), 1894. (18,5 x 13,5). 96 p., 1 h. 65 bani. (I 392458)
63296. ~ Idem. Ed. III pentru clasa II primară urbană şi divisia II a şcolelor primare rurale, Bucuresci, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Thoma Basilescu), 1900. (24 x 19). 32 p. cu il. 1 leu. (I 394282)
63297. ~ Idem. Text atlas ilustrat. Întocmită conform cu programa analitică în vigoare şi cu noua împărţire administrativă de Gh. Simionescu, şi Alex. Gheorghiu, Institutori. Aprobată de Onor Minister al Instrucţiunii şi artelor cu ordinul no. 50634 din 3 Iulie 1913. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg, 1913-1914. (23 x 16). 80 p. cu il., 1 h. 1 leu. (II 33640)
63298. ~ Geografia continentelor pentru clasa IV-a primară urbană şi divizia III-a, anul II, a şcoalelor rurale. Text atlas ilustrat. Carte întocmită conform cu actuala programă analitică de G. Simionescu şi C. Teodorescu, Institutori şi directori de şcoli în Bucureşti, Foşti inspectori şcolari. Ed. VIII. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, J. Göbl S-sori), 1911-1912. (23 x 15,5). 123 p. cu il., 8 h. 1,50 lei. (II 24407)
63299. ~ Idem. Text Atlas ilustrat. Carte aprobată de Onor Minister al Instrucţiunii şi al Cultelor cu ordinul no. 75105 din 1905. Reaprobată la concursul de cărţi didactice cu ordinul no. 60601, seria A, din 7 septembrie 1911 şi reaprobată din nou cu ord. no. 49294, seria A. din 19 iunie 1912. Ed. X. Bucureşti, Editura librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg J. Göbl S-sori), 1912-1913. (23 x 16). 124 p. cu il., 7 h. 1,50 lei. (II 554043)
63300. ~ Geografia României pentru clasa III-a primară urbană şi divizia III-a, anul I, a scoalelor rurale. Text atlas ilustrat. Întocmită conform cu actuala programă de G. Simionescu, Institutor şi Director de şcoală primară în Bucureşti, fost inspector şcolar şi C. Teodorescu, Institutor în Bucureşti, inspector şcolar. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg Jos. Göbl S-ri), 1913-1914. (22,5 x 15,5). 133 p. cu il. 8 p. 1,25 lei. (II 33645)
63301. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg, 1915-1916. (22.5 x 15,5). 131 p. cu il., 8h. 1,25 lei. (II 460221)
63302. ~ Gramatica română pentru clasa a II-a primară urbană întocmită conform cu actuala programă analitică de G. Simionescu şi Anton Popescu, Institutori. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1900. (19,5 x 13). 32 p. 25 bani. (I 484005)
63303. ~ Idem, pentru clasa III-a primară urbană. Bucuresci (Tip. şi Fond. de litere Thoma Basilescu), 1900. (20 x 13). 80 p. 50 bani. (II 393003)
63304. ~ Idem pentru clasa III-a primară urbană. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1902-1903. (20 x 13). 74 p. 50 bani. (I 484010)
63305. ~ Idem pentru clasa IV primară urbană. Bucuresci (Tip. şi Fond. de litere Thoma Basilescu), 1900. (19,5 x 13). 79 p. 50 bani. (I 483990)
63306. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1902-1903.
(20 x 13). 79 p. cu il. 50 bani. (I 483984)
63307. ~ Idem pentru divisia II-a rurală. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1900. (19,5 x 13). 41 p. 30 bani. (I 2333)
63308. ~ Idem pentru divizia II rurală Ed. III. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1902-1903. (20X 13). 36 p. 30 bani. (I 2334)
Anul menţionat pe copertă.
63309. ~ Idem pentru divisia III-a rurală. Bucuresci (Tip. şi Fond de Litere Thoma Basilescu), 1900. (19,5 x 13). 112 p. 70 bani (I 484001)
63310. ~ Idem pentru divizia III-a rurală. Ed. II. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1902-1903. (20x 13). 112 p. cu il. 70 bani. (I 2335)
63311. ~ *Povetuitorul tuturor gramaticilor de Gh. Simionescu şi A. Popescu 30 lei. (Simionescu, Gh. şi Popescu, A., cop. 4)
63312. ~ Noţiuni geografice şi România. Text atlas ilustrat pentru divizia II-a, anul II-lea, a şcoalelor rurale, întocmită conform cu actuala programă analitică de G. Simionescu Inspector şcolar şi C. Teodorescu, fost inspector şcolar. Ed. III. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg J. Göbl S-sori), [190?]. (25,5 x 20,5). 52 p. cu il., 9 h. 1 leu. (II 508495)
63313. ~ Idem pentru divizia a II-a anul II-lea a şcoalelor rurale. Bucureşti, Editura Librăriei şi Tipografiei H. Steinberg, 1914-1915. (22,5 x 16). 86 p. cu il., 3 h. 1 leu. (II 38639)

Vezi:
GRIGORCEA, R. N. şi ~. Abecedar, cl. I prim. şi div.a I rur. Partea I. Ed. II. Bucureşti, 1901-1902.
TEODORESCU, C. şi ~. Geografia continentelor, cl. IV-a prim. urb. şi div. III, an II. Ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. III, 1906-1907.
TEODORESCU, C. şi ~. Geografia judeţului Ilfov, cl. II şi div. II, an I. Ed. I Bucureşti, 1906-1907 ; 1913-1914.
TEODORESCU, C. şi ~.Geografia României, cl. III prim. urb. şi div. III an I. Ed. I. Bucureşti, 1905-1906 ; ed. II, 1905-1906.
TEODORESCU, C. şi ~. Noţiuni geografice şi România, div. II, an II şc. rur. Ed. I. Bucureşti, 1906-1907.
TEODORESCU, C. şi ~.Tratarea şi corectarea temelor din cursul primar. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  839) SIMIONESCU, GHEORGHE D.
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, GHEORGHE D.
Vezi şi:
• Foiţe alese [IV]. Orăştie, 1898.

Nu exista imagini
  840) SIMIONESCU, IOAN (1873-1944)
 • Opera
 • Imagini
SIMIONESCU, IOAN (1873-1944)
63314. ~ *Das Alter der Klausschichten in den Südkarpathen von Ion Simionescu. Wien, 1905. (Simionescu, I., cop. 4)
63315. ~ Asupra calcarurilor sarmatice din Nordul Moldovei de Prof. Dr. I. Simionescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Gobi S-r I. St. Rasidescu), 1909. (25,5 x 18,5). 11 p. cu il. (Extras din Anuarul Inst. Geologic al României vol. II, fasc. no. 2) (II 12927)
63316. ~ Asupra unui calcar sarmatic din nord-estul Moldovei (Über einen sarmatischen Kalk aus der nordöstlichen Moldau) de Dr. Ion Simionescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (26 x 18,5). 7 p. (Buletinul Societăţii de sciinţe din Bucuresci- România an. VIII no. 6). (II 100167)
63317. ~ Asupra câtorva pesci fosili din teritiarul românesc de Dr. Ioan Th. Simionescu, Prof. Agregat la Universitatea din Iaşi. Şedinţa de la 27 Fevruarie 1904. (cu 2 stampe). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (28x20). 18 p., 2 f., 2 pl. 50 bani. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XII, p. 205-222). (III 121176)
Descriere după copertă.
63318. ~ Asupra Cretaceului superior din împrejurimile satului Baschioi (Notes sur le Neocretacee des environs de Baschioi-Dobrogea) de Prof. Dr. I. Simionescu. Bucureşti. (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I, St. Rasidescu), 1910. (27 x 19,5). 11 p cu il. (Extras din Anuarul Inst. Geologic al României, anul III, fasc. I) (II 19606)
Descriere după copertă.
63319. ~ Asupra presenţei callovianului în Carpaţii Românesci de D-l I. Simionescu (Viena). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (27 x 18,5). 5 p. (Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci - România An VII, no. 1) (II 100181)
63320. ~ Die Barremfauna im Quellgebiette de Dîmbovicioara (Rumänien) [von] Ion Simionescu. Wien, Verlag der K. K. geolog. Reichsanstalt (Gesellschaf ts-Buchdruckerei Brüder Hollinek), [1897]. (22,5 x 18). 4 p. (Separat-Abdruck aus der Verhandlungen der K. K. Geolog. Reichsanstalt, 1897. nr. 6, p. 131-134) (II 100227)
Descriere după titlul de la începutul textului.
63321. ~ Ce se poate învăţa de la un drum lung de Dr. I. Simionescu profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r loan St. Rasidescu), 1905. (15,5 x 11). 93[-95 ] p. cu il. 15 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua no. 10) (I 180495)
63322. ~ Constituţiunea geologică a Ţermului Prutului din Nordul Moldavei de Dr. Ioan Simionescu. Prof. Agregat la Universitatea din Iaşi Şedinţa de la21 Decemvrie1901. (Cu 6 figuri în text). Bucuresci (Inst. de Arte GraficeCarol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (28x20). 28 p.50 bani. (Academia Româna, Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. VII p.27-54) (III 121179)
Descriere după copertă.
63323. ~ Contribuţiuni la Geologia Moldovei dintre Siret şi Prut de Dr. Ioan Th. Simionescu, Prof. Agregat la Universitatea din Iaşi; Şedinţa de la 28 Fevruarie 1903 (Cu 7 figuri în text). Bucuresci Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (28 x 19); 45 p. 50 bani. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. IX p. 83-117) (III 121181)
Descriere după copertă.
63324. ~ Crida superioară şi Calcarul Litho- Amnium pe malul Prutului (Jud. Dorhoi) de Ioan Simionescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1897. (23 x 15,5). 8 p. (Extras din Arhiva no. 1 şi 2 din 1897) (II 100665)
63325. ~ Cunoştinţi folositoare I. Cărbunele de pămînt de Ion Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi, Membru al Academiei Române. Cu 30 figuri în text. Bucureşti (Tip. Jockey-Club Ion C. Văcărescu), 1915. (19,5xl3,5). 72 p. cu il. 80 bani. (Casa Şcoalelor) (Biblioteca de popularizare a ştiinţei no. 6) (I 48964)
63326. ~ Idem. II. Petrolul. Cu 22 figuri în text. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1916. (21 x 14). 72 p; cu il. 85 bani. (Casa Şcoalelor. Biblioteca de Popularizare a ştiinţei no. 7) (II 46677)
63327. ~ Descrierea câtorva fosile terţiare din nordul Moldovei de Dr. Ioan Simionescu. Prof. supl. de Geologie la Universitatea din Iaşi (Cu 2 tabele). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (27 x 19). 25 p., 2 f., 2 pl. 1 leu (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi No. VI) (II 121184)
Descriere după copertă.
63328. ~ Didactica ştiinţelor naturale. Conferinţă ţinută la Universitatea din Iaşi de Dr. I. Simionescu, Profesor la Universitate, Conferenţiar la Seminarul Pedagogic universitar, Iaşi (Tip. Progresul A. Grunberg), 1908. [pe cop.: 1909]. (23,5 x 16). 50 p. (Biblioteca Pedagogică Universitară din Iaşi) (II 12777)
63329. ~ Din viaţa pământului de Ioan Simionescu, Profesor la Universitate din Iaşi, Membru al Academiei Române. Cu 45 figuri în text. Bucureşti (Tip. Jockey- Club Ion C. Văcărescu), 1916. (20,5 x 13,5). 69[-71] p. cu il. 1 leu. (Casa Şcoalelor) (Biblioteca de popularizare a ştiinţei no. 8) (I 48963)
63330. ~ Din viaţa Plantelor de I. Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi. Craiova (Tip. Ramuri), 1915. (19,5 x 13). 95[-97] p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Consinzeana no. 20-21) (I 42544)
63331. ~ Din vieaţa universităţilor franceze de Dr. I. Simionescu. Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1911. (23 x 16). 40 p. (Extras din Convorbiri Literare) (II 26080)
63332~ Elemente de geologie de Dr. Ioan Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi, Membru corespondent al Academiei Române. Ed. I. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Comp., 1908. (19,5 x 13). 1 f., 163 p. cu il., 1 h. 3,50 lei. (I 9289)
63333. ~ Idem. Ed. II. Cu numeroase figuri în text şi o schiţă de hartă. Bucureşti, Editura librăriei Socec & Comp., 1914. (20 x 13,5). 200 p. cu il., 1 h. (I 446285)
63334. ~ Evoluţia culturii ştiinţifice în România. Discurs rostit la 24 Maiu (6 iunie) 1913 în şedinţa solemnă de Dr. I. Simionescu cu răspuns de Dr. L. Mrazec. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (27,5 X21). 47 p. 1 leu. (Academia Română. Discursuri de recepţiune XLI) (II 100180)
63335. ~ Excursiile, [de] I. Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Tip. Gutenberg J. Göbl S-sori), 1912. (23,5 x 15,5). 11 p. (Extras din Natura. Iunie 1912) (II 29127)
Descriere după copertă.
63336. ~ O excursie în nordul Moldovei (Împrejurimile Broştenilor), [de] Prof. I. Simionescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (21,5 x 14,5). 24 p. cu il. (II 35276)
63337. ~ Fauna cretacica superiora de la Urmos (Transilvania) de Dr. Ioan Simionescu (Cu 3 tabele). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göhl), 1899. (28,5 x 20,5). 38 p., 3 f. pl. 1 leu. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. IV) (III 540606)
63338. ~ La faune neocomienne du Bassin de Dimbovicoara par I. Simionescu, Docteur ès-sciences. Jassy (Imp. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (24 x 16,5). 15 p. (Annales scientifiques de l’Université de Jassy) (II 100276)
Descriere după copertă.
63339. ~ Geologia României. Literatură geologică. Consideraţiuni generale asupra tectonicei şi stratigrafiei României de Dr. Ioan Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (28 x 19,5). 52 p. 60 bani. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XVIII p. 37-87) (II 121172)
Descriere după copertă.
63340 Ichthyosaurierreste aus der Trias von Dobrogea (Rumänien) von Prof. Dr. I. Simionescu. Metglied der rumänischen Akademie. Bucarest, Librairies Socec & Co., C. Sfetea et Librairie Nationale (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23 x 16). p. 81-86 cu il. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique et l'Académie Roumaine 1-ère Année 1912/3 nr. 2 Paru le 6 jan. 1913 Extrait) (II 554987)
Descriere după copertă.
63341. ~ Jurasicul dela Cârjelor (Dobrogea) de Prof. I. Simionescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sir Ioan St. Rasidescu), 1911. (26 x 18,5). 6 p. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României Anul IV, 1910. Fascicola I) (I 23653)
Descriere după copertă.
63342. ~ Le jurassique de Dobrogea par Dr. I. Simionescu, Professeur à l’Université de Jassy. Iassy (Imprimerie Nationale Ioan I. Ionescu), 1909. (24 x 16,5). 18 p. cu il., 2 f. pl. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l'Université; de Iassy) (II 16221)
63343. ~ Megalosaurus aus der Unterkreide der Dobrogea (Rumanien) Von J. Simionescu in Jassy. Mit I. Textfigur. S. 1. 1913, (22,5 x 14,5). p. 686-687 cu il. (Separat- Abdruck aus dem Centralblatt f. Min. etc. Jahrg. 1913, no. 21).(II 33569)
Descriere după titlul de la începutul textului.
63344. ~ Memoriu de titlurile şi lucrările ce le posed trimis Ministerului de culte şi instrucţiuni publice, în vederea candidărei la catedre de geologie şi paleontologie de la Universitatea din Iaşi de I. Simionescu. Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (21 x 13,5). 13 p. (II 100832)
Descriere după copertă.
63345. ~ Muzeul regional din Hârşova de Prof. I. Simionescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1913. (29,5 x 21). 3 p. cu il., 1 f. pl. (Extras din Revista Ştiinţifică V. Adamachi vol. IV, no. 2) (III 32941)
63346. ~ Le néocretacé de Babadag (Dobrogea) par I. Simionescu, Membre de l'Académie Roumaine, professeur à l’Université de Jassy. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). p. 67-72 cu il. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumanie. II-ème année no. 2 1913/4. Extrait). (II 33420)
Descriere după copertă.
63347. ~ Nouile programe de Şt. Naturale, [de] Prof. Dr. I. Simionescu. Iaşi (Tip. Progresul), 1908. (23 x 16). 8 p. (Extras din Revista Cultura Română nr. 6) (II 10644)
Lipsă coperta.
63348. ~ Note sur l’âge des calcaires de Cernavoda (Dobrogea), par Dr. I. Simionescu Professeur à l'Université de Jassy. Jassy (Impr. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (24 x 16). 3 p. cu il. (Annales scientifiques de l'Université de Jassy Tome IV, 1-ère Fasc. Extrait) (II 557357)
Descriere după copertă.
63349. ~ Note sur l'âge et le faciès des calcaires de Hârşova-Topul (Dobrogea) par I. Simionescu, Professeur à l’Université de Jassy. Iasi (Impr. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (24 x 16). 5 p. (Extrait, Annales Scientifiques de l'Université de Jassy. Tome IV) (II 10645)
Descriere după copertă.
63350. ~ Note sur quelques Amonites du Néocomien français par Ion Simionescu. Docteur ès sciences (Avec une planche en phototypie). Grenoble (Impr. Allier Frères), 1899. (25 x 16). 1 f., 17 p., 1 pl. (Extrait des Annales de l'Université de Grenoble, t. XI, no. 3) (II 100273)
63351. ~ Noţiuni de geologie pentru scolele secundare inferiore cât şi pentru cei ce vor să înveţe fără profesor de Dr. Ioan Simionescu, Prof. agregat Ia Universitatea din Iaşi, Conferenţiar la Seminarul Pedagogic universitar. [Ed. 1]. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp., 1902. (21,5 x 14). 77[-79] p. 1,75 lei. (II 2220)
63352. ~ Idem. Ed. II Bucureşti, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Atelierele I. V. Socecu), 1905. (19,5 x 13). 103 p. cu il. 2,15 lei. (I 2342)
63353. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co., (Atelierele Socec & Co.), 1908 (20 x 13). 127 p. (II 12957)
63354. ~ Noţiuni de zoologie şi botanică pentru clasa I-a secundară. Prof. agregat la Universitatea din Iaşi, Conferinţiar la Seminarul Pedagogic Universitar. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Comp., 1902. (20,5 x 14). 159 p. cu il. 2,50 lei. (II 2221)
63355. ~ Idem. Ed. II Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Comp. (Atelierele I. V. Socecu), 1905. (20x 13). 200 p. cu il. 3,20 lei. (I 2344)
63356. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Comp. (Atelierele Socec), 1907. (21,5 x 13,5). 207 p. cu il. (II 466683)
63357. ~ *Idem. Ed. V., 1915. (Simionescu, I. Din viaţa, p. 96)
63358. ~ *Idem pentru clasa II-a secundară. 2,75 lei. (Simionescu. I. Noţiuni, cop. 4)
63359. ~ Ein Profil aus dem wordöstlichen Theile der Moldau (Rumänien) [von] I. Simionescu. Wien, Verlag der K. K. Geolog Reichsanstalt (Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek), [1897]. (25,5 x 18). 2 p. (Separat-Abdruck aus den Verhandlungen der K. K. Geolog. Reichsanstalt, 1897, nr. 11, s. 219-220) (II 100219)
Descriere după titlul dela începutul textului.
63360. ~ Resturi de ichtyosaurieni in triasul din Dobrogea de Dr. Ioan Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi, Membru al Academiei Române. Colaborator al Institutului Geologic. Cu 4 figuri în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göhl S-sori I. St. Rasidescu), 1913. (31 x 20,5). 4 p. cu il. 20 bani. (Academia Română) (Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XXXV, p. 373-376) (III 32946)
Descriere după copertă.
63361. ~ Rolul dascălului român. Din cuvântarea ţinută la Cercul învăţătorilor adunaţi în Târgu- Cârcinov (Topoloveni) Muscel de Prof. D-r. I. Simionescu, Membru al Academiei Române, Secretar General al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Câmpulung (Tip. şi Leg. de Cărţi Gheorghe N. Vlădescu), 1916. (23 x 16). 7 p. (II 46752).
Descriere după copertă.
63362. ~ Rolul educativ al ştiinţelor naturii, [de] Dr. I. Simionescu. Iaşi (Tip. Progresul A. Grünberg), 1907. (23 x 16). 15 p. (II 10643)
63363. ~ Sahara de I. Simionescu, Membru al Academiei Române şi al Societăţii RegaleRomâne de Geografie, Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1916. (24,5 X l6,5). 11 p. (Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie XXXVII 1916 Extras) (II 49910)
Descriere după copertă.
63364. ~ Scrisoarea unui elev. O excursie, [de] I. Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1915. (23,5 x 16,5). 11 p. (Extras din Natura. 8, Maiu 1915) (II 44565)
Descriere după copertă.
63365. ~ Scurtă dare de semă asupra excursiunii din basinul Dâmboviciorei de D-l Ion Simionescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1897. (27,5 x 19). 7. p. (Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci- România An VI, no. 5) (II 100183)
63366. ~ Soarta asistenţilor universitari, [de] Prof. Dr. I. Simionescu. Iaşi (Tip. Progresul), 1908. (23 x 15). 7 p. (II 466634)
63367. ~ Straturile jurasice dintre Hârşova şi Boasgic (Dobrogea). Cu 6 figuri si 2 tabele de Dr. Ioan Simionescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu) 1909. (27,5 x 19,5). 35 p. cu il., 2 f. pl. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României Anul III 1909, Fascicola I) (II 15761)
Cu un rezumat în limba franceză.
63368. ~ Studii geologice şi paleontologice din Carpaţii Sudici I. Studii geologice asupra basinului Dâmbovicioarei. II. Fauna neocomionă din basenul Dâmbovicioarei de Dr. Ioan Simionescu (Cu 1 zincotipu şi 8 tabele). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Gobl), 1898. (27,5 x 19). 131 p., VIII pl. 2 lei. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. 11 p. 61-263) (III 121175)
63369. ~ Idem. III. Fauna calloviană din valea Lupului (Rucăr) (Cu 3 tabele). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (28 x 19,5). 42 p., 3 f., 3 pl. 1 leu (Academia Română, Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. III p. 189-230, 3 pl.) (III 121175)
63370. ~ Idem. IV. Fauna jurasica din Bucegi. Şedinţa de la 7 Aprilie 1905 [la Universitatea din Iaşi]. (Cu 24 figuri în text şi 4 tabele litografiate). Bucuresci (Inst. de arte grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1905. (29 X 19,5). 42 p., 3 f., IV pl. 1 leu. (Academia Română. Publicaţiunile fondului Vasile Adamachi, no. XIII, p. 223-263, 4 pl.) (III 121175)
63371. ~ Studii geologice şi paleontologice din Dobrogea I. Fauna cefalopodelor jurasice de la Hârşova de dr. Ioan Simionescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (29x20,5). 98 p. cu il., 9 f., 9 pl. 1,50 lei. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XXI, p. 115-211) (III 71721)
63372. ~ Idem. II. Lomelibranchiatele, gasteropodele, brachiopodele şi echinodermele din păturile jurasice de la Hârşova. Cu 71 figuri în text şi 7 tabele. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1910. (29x20,5). 109 p. cu il., 7 f., 7 f. pl. 3 lei. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XXV, p. 355- 463) (III 71721)
Descriere după copertă.
63373. ~ Idem. III. Fauna triasică de la Deşli- Caira (Dobrogea). Cu 1 tabelă şi 26 figuri în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1910. (29x20,5). 30 p.cu il., 1 f., 1 f. pl. 1 leu. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi XXVI, p. 465-493) (III 71721)
Descriere după copertă.
63374. ~ Idem. IV. Fauna triasică din Popina. IV. La faune trisique de l’ île de Popina (Dobrogea). Cu 27 figuri în text. Bucureşti. (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (29x20,5). 30 p. cu il. 1 leu. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi, no. XXVII, p. 495-524) (III 71721)
Descriere după copertă.
63375. ~ Idem. V. Fauna triasică inferioară din Dobrogea (La faune du trias inférieur de Dobrogea). Cu 14 figuri în text (avec résumé francais). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (29x20,5). 17 p. 50 bani (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XXIX, p. 63-78) (III 71721)
Descriere după copertă.
63376. ~ Idem. VI. Fauna amoniţilor triasici dela Hagighiol (Les ammonites triasiques delà Hagighol-Dobrogea). Cu 78 figuri în text şi 9 tabele. (Avec résumé en français). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (29x20,5). 101 p. cu il., 9 f., 9 f. pl. 3 lei. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XXXIV, p. 271-370) (III 71721)
Descriere după copertă.
63377. ~ Sur l origine des Conglomérats verts du tertiare carpathique par J. Simionescu, Professeur à l’Université de Jassy. Jassy (Imprimerie Nationale (Ioan S. Ionescu), 1910. (28,5 x 20) (II 21844)
63378. ~ Idem. Jassy (Imprimerie Nationale Ioan S. Ionescu), 1911. (23,5 x 16,5). 5 p. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l'Université de Jassy) (II 22736)
63379. ~ Sur quelques Points fossilifères du tries de Dobrogea par Dr. I. Simionescu, Professeur à l'Université de Jassy. Jassy (Imprimerie Nationale (Ioan S. Ionescu), 1910. (23,5 x 16,5). 7 p. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l'Université de Jassy). (II 19467)
63380. ~ Synopsis des ammonites néocomiennes (Infrovalongien (Berriasien)-Aptien (incl.)). Par Ion Simionescu, Docteur ès-sciences. Grenoble (Impr. Allier Frères), 1900. (23 x 16). 1 f., 69 p. (Extrait des Annales de l'Université de Grenoble, t. XII, no. 1) (II 100272)
63381. ~ Thynnus Albui. Un nou peşte fosil oligocen din muntele Cozla (Piatra-N.). (Avec résumé en français) de Dr. Ioan Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi. Şedinţa dela 2 Decemvrie 1905. (Cu 1 figură în text şi 1 tabelă litografiată). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1906. 6 p. cu il., 1 pl. 50 bani. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XV, p. 321-325) (III 121173)
Descriere după copertă.
63382. ~ Über einige Ammoniten mit Erhalten Mundraum aus dem Neocom des Weissenbachgrabens bei Golling von Dr. J. Simionescu. Wien und Leipzig (Teschen. K.u.K. Hofbuchdruckerei Karl Prochaska), 1898. (34x25). 4 p. cu il. (Separat Abdruck aus Beiträge zur Paläontologie und Geologie Oesterreich-Ungarns und des Orients Band XI, Heft IV p. 207-210) (II 99744)
Descriere după copertă.
63383. ~ Über einige tertiäre säugetierreste aus der Moldau (Rumänien) von Dr. Ion. Simionescu. [Wien], Verlag der K. K. geolog. Reichanstalt (Gesellschafts-Buchdruckerei. Brüder Hollinek), [1904]. (25,5 x 19,5). 4 p. (Separat-Abdruck aus den Verhandlungen der K. K. geolog. Reichanstalt, 1904, nr. 3 S. 70-73) (II 110284)
Descriere după titlul de la începutul textului.
63384. ~ Üeber die Geologie des Quellgebietes der Dîmbovicioara (Rumänien). Von. Ion Simionescu. Mit 4. Zinkotypien im Text. Wien, Verlag der k.k. geologischen Reichsanstalt (Gesellschafts Buchdruckerei Brüder Hollinek), 1898. (25,5 x 18). 44 p. cu il. (Separat-Abdruck aus dem Jahrbuch der k.k. geolog. Reichsanstalt, 1898, Bd. 48, Heft 1, p. 9-52) (II 100228)
Descriere după copertă.
63385. ~ Üeber die Kellowayfauna von Valea Lupului den Südkarpathen Rumäniens [von] Dr. J. Simionescu. Wien, Verlag der k.k. geolog. Reichsanstalt (Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek), [1898]. (26 x 18). 6 p. (Separat-Abdruck aus den Verhandlungen der k.k. geolog. Reichsanstalt, 1898. nr. 17 u. 18, S. 410-415) (II 100220)
Descriere după titlul de la începutul textului.
63386. ~ Üeber die ober- cretacische Fauna von Urmös (Seibenbürgen) [von] Dr. J. Simionescu. Wien, Verlag der k.k. geolog. Reichsanstalt (Gesellschaf ts-Buchdruckerei Brüder Hollinek), [1899]. (26 x 18). 8 p. (Separat-Abdruck aus den Verhandlungen der K.K. geolog. Reichanstalt, 1898. nr. 8 S 227-234) (I 100217)
Descriere după titlul de la începutul textului.
63387. ~ Üeber die Unter-Cenomfauna aus den Kárpátién Rumäniens [von] Ion Simionescu. Wien, Verlag der K.K. geolog. Reichsanstalt (Gesellsdraits-Buchdruckerei Brüder Hollinek), [1897]. (25,5 x 18). 5. p. (Separate Abdruck aus den Verhandlungen der K.K. geolog. Reichsanstalt, 1897, nr. 14. S. 269-273) (II 100218)
Descriere după titlul de la începutul textului.

În colaborare:
63388. ~ Natura preliminară asupra straturilor fosilifere devonice din Dobrogea de Prof. Dr. I. Simionescu şi D. Cădere S. 1., [1908]. (26,5 x 18,5). 4 p. (II 33081)
63389. ~ Note preliminaire sur Une faune pontique de Moldavie par Dr. I. Simionescu et V. Theodorescu, Iassy (Imprimerie Nationale (Ioan S. Ionescu)), 1909. (24 x 16,5). 5 p. (Extráit de la Revue Annales Scientifiques de l 'Université de Jassy) (II 10657)
63390. ~ Note sur 1a présence du paléozoique en Dobrogea par Prof. I. Simionescu et D. Cădere. Jassy (Typ. Nationale (Ioan S. Ionesco), 1908. (23 x 16,5). 1 f., p. 47-49. (Extrait de la Revue: Annales scientifiques de l'Université de Jassy) (II 10657)

Vezi:
• Lui C. MEISSNER. Omagiu. Iaşi, 1913.
• Profesorului Petru PONIuni. Omagiu. Articole. Iaşi, 1906.

Nu exista imagini