Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  801) SILVESTRU, episcop de Canev
 • Opera
 • Imagini
SILVESTRU, episcop de Canev
63206. ~ Theologia dogmatică ortodoxă (Cu expunerea istorică a dogmelor), [de] Silvestru, Ep. de Canev. Traducere de Silvestru [Bălănescu ] Episcop. Huşilor în al XXXI-lea an al Domniei Regelui Carol I şi a Soţiei Sale Elisabeta Regina. Partea I din volumul I-iu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1896. (24,5 x 17,5). VIII, 189[-192] p. 2 lei. (II 138756)
63207. ~ Idem. Partea II a vol. I. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1896. (24,5 x 17,5). 2 f., 156, II p. 2 lei. (II 138756)
63208. ~ Idem. Vol. II. Traducere de Silvestru [Bălănescu]. Episcop Huşilor (cu concursul iconomilor C. Nazarie şi N. Filip) În al XXXIII-lea an al Domniei Regelui Carol I şi a Soţiei Sale Elisabeta Regina. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1899. (24 5 x 17,5). 1 f., 634 p. (II 138756)
63209. ~ Idem. Vol. III. În al XXXV-lea an al domniei Regelui Carol I şi a Soţiei Sale Elisabeta Regina. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1900 [pe cop.: 1902]. (24 x 17). 528 p. (II 138756)
63210. ~ Idem. Vol. IV. Traducere de Arhimandritul Gherasim Miron. Licenţiat în Theologie, Spiritual la Seminarul Central. Sub direcţiunea Icon. Const. Nazarie. Profesor-agregat la Facultatea de Theologie din Bucureşti. Tipărit cu banii lăsaţi de fericitul întru pomenire P. S. Episcop al Huşilor Silvestru Bălănescu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1903. (24 x 17). 502[-504] p. (II 138756)
63211. ~ Idem. Vol. V. Traducere de Arhimandritul Gherasim Miron... şi Teodor Ghica. Profesor la liceul Internat din Iaşi. Sub direcţiunea Icon. Const. Nazarie Profesor la Facultatea de Teologie. Tipărit cu banii lăsaţi de fericitul întru pomenire P. S. Episcop al Huşilor Silvestru Bălănescu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1906. (24 x 17). IV, 563 p. (II 138756)

Nu exista imagini
  802) SILVESTRU, episcop al Huşilor
 • Opera
 • Imagini
SILVESTRU, episcop al Huşilor
Vezi: BĂLĂNESCU, SILVESTRU

Nu exista imagini
  803) SILVESTRU, D. D., mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei
 • Opera
 • Imagini
SILVESTRU, D. D., mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei
Vezi:
VOROBCHIEVICI, E. Scurtă privire asupra Bucovinei şi Dalmaţiei,.. Cernăuţi, 1893.

Nu exista imagini
  804) SILVIU, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
SILVIU, pseudonim
Traduceri:
RASPAIL, F. V. Noua medicina. Trad. de ~. Brăila, 1888.

Nu exista imagini
  805) SIM, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
SIM, pseudonim
Traduceri:
• Cei şepte corbi. Trad. de ~. Bucureşti, 1886.

Vezi:
BOLINTINEANU, D. Elena. Il. de ~. Bucureşti, 1890.

Nu exista imagini
  806) SIMA, G.
 • Opera
 • Imagini
SIMA, G.
Vezi: GHIBU, ONISIFOR

Nu exista imagini
  807) SIMA AL LUI ION, GRIGORIE (1856-1907)
 • Opera
 • Imagini
SIMA AL LUI ION, GRIGORIE (1856-1907)
63212. ~ Ardeleanul glumeţ sau 101 de anecdote poporale, alese pe sprînceană şi întocmite din glumele lui Nenea Stan, ce-şi rîde de toţi, [de] Sima a lui Ion. Sibiu, Tiparul şi editura lui W. Kraft, 1889. (15 x 19,5). 108-[111] p. (BCU-CIN 47614)
63213. ~ Din Betrăni. Gicituri, întrebări şi respunsuri, frementări de limbă, adunate de Gr. Sima al lui Ion. Sibiiu, Editura şi tiparul Inst. tipografic, societate de acţii, 1885. (14 x 11). 1 f., 29 p. 8 cr. sau 16 bani. (Biblioteca poporală aTribunei nr. 16) (I 391268)
Descriere după copertă.
63214. ~ Idem. Ed. II. Editura şi tiparul Inst. tipografic, societate pe acţii, 1886. (13,5 x 10,5). 1 f., 29[-31] p. 8 cr. sau 16 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei nr. 16) (I 391262)
Descriere după copertă.
63215. ~ *Isvoru de bunăstare sau mai multe sute de îndreptări şi poveţie scurte şi practice din economi'a de casa, gradinaritu, higiena, economi’a de câmpu şi de vite, vieritu, conservarea vinului şi vinuri de pome, pomaritu, albinaritu şi alte multe terene de deprindere, întocmite de Grigorie Sim'a. Sibiiu, Editura autorului (Tip. lui W. Kraft în Sibiiu), 1889. (Tr, 20 (1889) nr. 15-16, aug. 1-15 p. 124 ; BR, 11, 12 (1889, 1890), nr. 2, 3, 4, 5 şi 6, p. 6 ; FD, 4 (1889), iun. 25/7 iul., p. 7)
63216. ~ Teiu-legănat. Poveste de Gr. Sima al lui Ion. Sibiiu, Editura şi tiparul Inst. tipografic, societate pe acţii, 1885. (14 x 11). 26 p. 8 cr. sau 16 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr 7). (I 391269)
63217. ~ Idem. Ed. II. Editura şi tiparul Inst-tipografic, societate pe acţii, 1887. (13 x 10,5). 1 f., 26[-28]p. 8 cr. sau 16 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei nr. 7) (I 391252)
Descriere după copertă.
63218. ~ Vlad şi Catrina. Poveste de Gr. Sima al Ion. Sibiiu, Editura şi Tiparul Inst. tipografic, societate pe acţii, 1885. (14 x 11). 1 f., 16 p. 5 cr. sau 10 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei nr. 15) (I 391267)
Descriere după copertă.
63219. ~ Idem. Ed. II. Editura şi tiparul Inst. tipografic, societate pe acţii, 1887. (14 x 10,5). 1 f., 16[ -18] p. 5 cr. sau 10 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei nr. 15) (I 391298)
Descriere după copertă.
63220. ~ *Vorbe pentru înţelepciunea în vieţa, de Gr. Sima alu lui Ionu. Sibiiu, 1889. 39 p. (Tr, 21(1890), nr. 3, mart. 15, p. 94)

Vezi:
POMPILIU, M. Ileana Cosînzeana. Cernăuţi, 1887.

Nu exista imagini
  808) SIMA, O.
 • Opera
 • Imagini
SIMA, O.
Vezi: GHIBU, ONISIFOR

Nu exista imagini
  809) SIMANI, L.
 • Opera
 • Imagini
SIMANI, L.
Vezi: CHIMANI, LEOPOLD

Nu exista imagini
  810) SIMBOTEANU, VIRGILIU GR.
 • Opera
 • Imagini
SIMBOTEANU, VIRGILIU GR.
63221. ~ Condiţiunea juridică a streinilor în România. Precedată de o expunere sumară a condiţiunei juridice a streinilor la Români. Teză pentru licenţă susţinută de Virgiliu Simboteanu în sesiunea de... Anul 1904. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1904. (24,5 x 16,5). 70, 11 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci), (II 3607)

Nu exista imagini
  811) SIMEON, arhiepiscop al Tesalonicului
 • Opera
 • Imagini
SIMEON, arhiepiscop al Tesalonicului
63222. ~ Arhiereul Meletie. Izvoarele biblice ale simbolului credinţei adunate de fericitul Simeon Arhiepiscop al Tesalonicului. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1916. (18 x 12). 30 p. (I 49308)
Cu menţiunea: Reproduc aici deocamdată capitolul, în care fericitul Simeon adună locurile biblice, pe care le-au avut în vedere Sfinţii Părinţi la alcătuirea Simbolului Credinţei. Pentru aceasta m-am folosit de ediţia românească din 1865 şi de cea grecească a lui Migus.
63223. ~ Întrebările religioase ale unui cleric şi răspunsurile prea fericitului Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului. Culese din scripturi şi din faptele sfinţilor părinţi ai bisericei. Retipărită după originala traducţie din Limba Elenă cu data 1765 şi îndreptată în stil pe alocurea în zilele Prea înălţatului Domnu Prinţipatelor- Unite Romane, Alexandru Ioan I, Cu binecuvîntarea înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi Primat al României D. D. Nifon, de Toma Teodorescu. Cu însemnat ajutor al Cuvioşiei sale Prinţului Isaia Ostenitorii Kinovii Române din Sf. Munte Atos. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1865. (30 x 22). 368 p., 8 p. lista abonaţilor. (BSS III 581)
Lipsă p. de titlu. Cu alfabet de tranziţie.
63224. ~ Tractat asupra tutulor normelor Credinţei noastre Ortodocse, după adevăratele principie puse la Domnulu nostru Iisus Hristos şi urmaşi săi, [de] Sfîntul Simeon Arhi Episcopul Tesalonicului. Retipărită dupe originala traducţie din Limba Elenă cu data 1765 şi îndreptată în stil pe alocurea În zilele Prea Înălţatului Domnu Principateloru Unite Române Alecsandru Ioan I. Cuza. Cu Binecuvîntarea înalt Prea Sfinţitului Arhi Episcop şi Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi Primat al României D. D. Nifon de Toma Teodorescu. Cu însemnat ajutor al Cuvioşiei sale Părintelui Isaia Ostenitom Chinovii Romîne din Sf. Munte Atos. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1865. (31 x 22,5). 2f., 368 p., 4 f. (lista abonaţilor), 1 pl. (III 338717)
Cu alfabet de tranziţie.

Vezi:
RĂZMERIŢĂ, Chesarie. Sfinţirea Dumnezeeştilor Antimise. După ~. Neamţ, 1863.

Nu exista imagini
  812) Simeon Thesalonicul
 • Opera
 • Imagini
Simeon Thesalonicul
63225. • *Simeon Thesalonicul. Bucureşti, 1909. 4 lei. (Publicaţiuni religioase ale Mânăstirei Române Prodromul din Sf. Munte Athos) (Vieaţa şi petrecerea, cop. 4)

Nu exista imagini
  813) SIMEON, G. I.
 • Opera
 • Imagini
SIMEON, G. I.
Traduceri:
JAMES, W. Psihologie şi educaţie. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
KIRKPATRIK, E. A. Bazele studiului copilului. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  814) SIMEON-TOPEŞTI
 • Opera
 • Imagini
SIMEON-TOPEŞTI
63226. ~ Isprăvile Shulinspectorului nemţesc Matei Chiricescu din Topeşti [de Simeon-Topeşti]. [Tg.-Jiu (Tip. R. Mangul] [1918]. (21 x 14,5). 15 p. (II 52381)
Autorul, identificat după menţiunea dé pe copertă: Pe chitanţa tip. R. Mangu din Tg, Jiu e arătat ca autor Simeon- Topeşti.

Nu exista imagini
  815) SIMEONESCU, FLOREA
 • Opera
 • Imagini
SIMEONESCU, FLOREA
Vezi: SIMIONESCU, FLOREA

Nu exista imagini
  816) SIMESCU, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
SIMESCU, GHEORGHE
63227. ~ *Carte pentru Organisaţia scoalelor practice de Agricultură şi Industrie alcătuită de Gheorghe Sinescu, 1887. (RoL, 11(1887), nr. 2825, ian. 15/27, p. 3)

Nu exista imagini
  817) SIMIAN, D. M.
 • Opera
 • Imagini
SIMIAN, D. M.
Vezi:
MAXIM, A. ~ ş a. Memoriu speculatoarei exploatări a pădurilor. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  818) SIMICEL
 • Opera
 • Imagini
SIMICEL
Vezi: SIMIONESCU-SIMICEL, DEM. GH

Nu exista imagini
  819) SIMICI, DIMITRIE P.
 • Opera
 • Imagini
SIMICI, DIMITRIE P.
63228. ~ Acţiunea imunizată a substanţei nervoase normale în turbare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... de Dimitrie P. Simici din Institutul Medico- Militar. Bucureşti (Atelierele Tip. Ziarului Adeverul), 1909. (23,5 x 15,5). 2 f., 32, II p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1124) (II 16048)
63229. ~ Analiza macroscopică, microscopică şi chimico-biologică a materiilor fecale după un regim de probă şi importanţa sa în studiul şi diagnosticul syndromelor intestinale de Dr. Dimitrie Simici. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Dr. Aurel Athanasiu Vergu), 1915. (22,5 x 15,5). 96 p. cu il., VI p. (II 41472)
63230. ~ Radiologia intestinului normal şi patologic, [de] Doctor Dimitrie Simici. Bucureşti (Tip. Cultura), 1914. (22 x 16) 74 p. cu il. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale no. 3, martie 1914) (II 18847)
63231~ Idem. Bucureşti (Tip. Cultura),1915. (22,5 x 16). 74 p. cu il. (II 47029)
63232. ~ Titluri şi lucrări ştiinţifice ale D-nului Dimitrie Simici. Prezentate pentru obţinerea titlului de Docent la Facultatea de Medicină din Bucureşti (Specialitatea Patologiei Interne). Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1916. (23 x 15). 14 p. (II 46708)

În colaborare:
ВABEŞ, V. şi ~. Action du sérum du chien traité par la substance nerveuse normale. Paris, 1909.
~. Sur l'action de la substance nerveuse dans la rage. Paris, 1909.
DANIELOPOLU, D. şi ~. Les phénomènes vasculaires dans le typhus exanthématique. Jassy, 1918.

Nu exista imagini
  820) SIMIDOFF, PETRE
 • Opera
 • Imagini
SIMIDOFF, PETRE
63233. ~ *De la psychastenie par Petre Simidoff (Thèse). Paris, 1908. 8°, 214 p. ( Rally, p. 282)

Nu exista imagini