Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  81) SALAY, FRANZ J.
 • Opera
 • Imagini
SALAY, FRANZ J.
61716. ~ Katalog der Macrolepidopteren Rumaniens mit Berucksichtigung der Nachbarlander und der Balkanhalbinsel von Franz J. Salay. Buka-rest (Staatsdruckerei), 1910. (25 x 18). 303 p. (Auszug aus No. 1-2 und 3-4 des Wissenschaftlichen Buletins. 19-er Jahrgang 1910) (II 19656)

Nu exista imagini
  82) SALBA
 • Opera
 • Imagini
SALBA
Traduceri:
BOUGAND, E. Mama Sfîntului Augustin. Trad. de ~. Blaj, 1901.
• Monica. Op tradus din limba franceză de ~. Gherla, [1894?].

Nu exista imagini
  83) SALCIANU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
SALCIANU, GEORGE
61717. ~ Medicina veterinară practică şi populară de George Salcianu, Medic veterinariu. Tulcea (Noua Typ. Argentina P. Mihailidis), 1884. (22 x 14). 81 p., 4 f. pl. (II 7303)

Nu exista imagini
  84) SALEILLES, RAYMOND
 • Opera
 • Imagini
SALEILLES, RAYMOND
Vezi:
ALGLANE, E. Chestiunea tranvaielor comunale. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  85) SALES, PIERRE
 • Opera
 • Imagini
SALES, PIERRE
61718. ~ Aventuri Parisiane. Perul de aur [del Petru Sales. Roman tradus de I. S. Spartali. Bucuresci, Editura Tipografiei Universul Luigi Cazzavillan, 1888. (27 x 19). 160 p. 3 lei. (III 126558)

Nu exista imagini
  86) SALIGNY, ANGHEL (1854-1925)
 • Opera
 • Imagini
SALIGNY, ANGHEL (1854-1925)
61719. ~ Memoriu asupra projectului podului peste Dunăre la Cernavoda presentat Direcţiunei generale a Căilor Ferate Române de A. Saligny, Inginer şef al Serviciului pentru construcţiunea calei ferate Fetesci-Cernavoda. Bucuresci (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1888. (38x28,5). 2 f., 67 p. cu il., 3 pl. (IV 82871)
Descriere după copertă.
61720. ~ Pod peste Dunăre la Cernavoda [de Anghel Saligny]. [Bucureşti, 1888]. (37,5 x 27). 2 f., 67 p. cu il., 3 pl. (IV 48690)
Anul, la p. 49.

Vezi şi:
MRAZEC, L. Despre formarea zăcămintelor de petrol. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  87) SALIGNY, ALFONS OSCAR (1853-1903)
 • Opera
 • Imagini
SALIGNY, ALFONS OSCAR (1853-1903)
61721. ~ Contribution à la connaissance des pétroles de la Roumanie par M. Le Dr. A. O. Saligny. Bucarest (Imprimerie de l'Etat) 1899, (27,5 x 18,5). 29 p. (Extrait du Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie, An. VIII, No. 4 et 5) (II 409313)
Text paralel în limbile română şi franceză.
61722. ~ De l’anthracite de Skéla (District de Gorj et celui de la Vallée Badeanca (District de Muscel) par Mr. A. O. Saligny Despre antracitul de la Skela (Judeţul Gorj) şi acel din Valea Badeanca (Judeţul Muscel) de D-nul A. O. Saligny. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1892. (18 x 12). 31 p. (I 72922)
61723. ~ Memoriu [despre lucrările chimice executate în laboratorul Şcoalei de la înfiinţatea lui şi pînă la data memoriului], presentat Direcţiunei Şcoalei Naţionale de Poduri şi Şosele de A. O. Saligny Şeful laboratorului de chimie şi profesor al şcoalei. Bucuresci (Tip. lis. Ed. Wiegand), 1888. (22,5 x 14,5). 16 p. (II 409062)
Descriere după copertă.
61724. ~ Ueber einige säureradicalehaltige Sulfoharnstoffe und deren Entschwefelungsproducte nebst der Frage über die Constitution de Cynamids, sowie über ein Diargentdicyandiamidin. Zur Erlangung der Doctorwürde A. O. Saligny. Berlin (Rostock, Carol Buldt's Buchdruckerei), 1875. (22,5 x 14). 54 p. (11 51208)

În colaborare:
61725. ~ Analysa chimică a apei din puţul iodurat de la staţiunea balneară Govora''. De A. O. Saligny şi M. Popovici. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F-Gobl Fii), 1890. (22,5 x 14,5). 18 p. (Extras din Buletinul Societăţei Politecnice din Martie şi Aprilie 1890) (II 121584)
61726. ~ Cercetări asupra păcurilor din România (Lucrarea Comisiunei numită la 3 Iulie 1890. de Direcţiunea Căilor Ferate Române) de A. O. Saligny doctor în chimie, profesor la Şcoala de poduri şi şosele, N. Cucu St. inginer-civil, directorul Societăţii române de construcţii şi lucrări publice, C. I. Istrati doctor în chimie, profesor la universitate. Cu 12 Figuri. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1891. (32,5 x 124,5). 50 p. cu il., 1 tab. (III 126538)

Nu exista imagini
  88) SALIGNY, C. AL.
 • Opera
 • Imagini
SALIGNY, C. AL.
61727. ~ Contribuţiuni la studiul dislocărei splinei. Teză pentru doctoratul în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută în ziua de... de C. Al. Saligny. Bucureşti (lnst. de Arte Grafice Eminescu), 1908. (23,5 x 16,5). 72 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1051) (II 11926)

Nu exista imagini
  89) SALLEX, FÉLIX
 • Opera
 • Imagini
SALLEX, FÉLIX
Traduceri:
CARMEN SYLVA. Contes du Pélesch. Trad. de ~. Paris, 1884.
CARMEN SYLVA. Nouvelles. Trad. de ~. Paris, 1886.

Nu exista imagini
  90) SALLES, L.
 • Opera
 • Imagini
SALLES, L.
Traduceri:
CARMEN SYLVA. Contes du Pélesch. Trad. de ~ et F. Salles. Paris, 1884.

Nu exista imagini
  91) SALLUSTIUS, CRISPUS GAIUS
 • Opera
 • Imagini
SALLUSTIUS, CRISPUS GAIUS
61728. ~ Catilina şi Jugurtha [de] C. C. Sallustiu-Traduction de Demetriu T. Dobrescu. Premiată de Societatea Academică Română din Fondulu A. Ioanu I. Cuza. Bucuresci (Nou'a Typographia a Laboratoriloru Români), [1875]. (22,5 x 15,5). 1 f., VI, 109 p. (II 296451)
Lipsă coperta. Pentru an vezi: Popescu G. Siese ani, p. 59)
61729. ~ De coniuratione Calitinae. De bello Iugurthino, [de] G. Sallusti Crispi. Ediţiune şcolară cu o introducere asupra biografii şi scrierile lui Sallustius, cu note asupra textului Latin, două facsimile şi o chartă. Întocmită de N d. Locusteanu, Profesor la liceul Mihai Vitezul. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1896. (17,5 x 12,5). XXXIV, 372[-374] p. (1 17846)
61730. ~ Idem. Text latin publicat cu o notiţă asupra vieţei şi operilor lui Salustiu. Observaţiuni asupra limbei, gramaticei şi ortografiei. Argumente şi note, ilustraţii şi o hartă după ediţia lui R. Lallier vechiu profesor la Facultatea de Litere. Paris. Revăzută de F. Antoine Profesor la Facultatea de Litere din Toulouse. Iaşi, Editura Fraţii Şaraga şi I. I. Leibovici (Stab. grafic Miron Costin), [189?]. (15,5 x 10,5). 280 p. 2 Iei. (I 127371)
61731. ~ Despre conjuraţia lui Catilina, [de] C. Salustius Crispus. Traducere din limba latină de elevii clasei VI Secţia modernă din Institutul Mircea-Vodă din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1902. (15,5 x 11). 119 p. 2 lei. (Colecţia Tomitană, nr. 1) (I 127415)
61732. ~ Idem traducere din latineşte de D. Priboianu şi N. Besnea, Bucureşti Editura Librăriei Alcalay & Co., [1914]. (16,5 x 11,5). V-112 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi. 890) (I 36044)
Pentru an vezi: Drap., 14 (1914), nr. 32, mart. 18/31, p. 3: Bibliografie).
61733. ~ Răsboiul Catilinar sau Conjuraţia lui Catilina şi a soţilor săi. D. C. Crispu Salustie. Tradus din latinesce în românesce de Alecsandru Zanea, Şcolar din Colegiul Sf. Sava. Bucuresci (În Tipografia Colegiului Sf. Sava), 1840. (19,5 x 12). 1 f., 66 p. (II 68118)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  92) SALME, I. N.
 • Opera
 • Imagini
SALME, I. N.
61734. ~ L'Indispensable ou La nature et les arts dans ce qu'ils offrent de remarquable et de plus. interessant. Ouvrage destine aux gens du monde. Par I. N. Salme. Bucarest (imprime chez Frederic Walbaum), 1839. (18 x 13). VIII, 190 p.(1 26901)

Nu exista imagini
  93) SALOMEIA, EM. T. D.
 • Opera
 • Imagini
SALOMEIA, EM. T. D.
61735. ~ Ex anima. Versuri, [de] Em. T. D. Salomeia. Bucureşti, Editura Revistei Cosânzeana (Tip. Breslelor''), 1916. (16 x 11,5). 32 p. (1 49045)
Cu menţiunea: "De aceeaşi autoare: Inimă de mamă (nuvele); Zadarnic (versuri); Note (Dintr-un ziar de călătorie); Traduceri: G. D'Annunzio. Tata şi alte povestiri; Anatole France. Povestiri; Heltay, M. Teatru" (cop. 3).

Nu exista imagini
  94) SALTARIANU, N. R.
 • Opera
 • Imagini
SALTARIANU, N. R.
61736. ~ *Lumea, epistole, [de] N. R. Saltarianu Bruxel[les], 1858. 8°. 80 p. (Iarcu, p. 80)

Nu exista imagini
  95) SALTÎKOV-SCEDRIN, MIHAIL E.
 • Opera
 • Imagini
SALTÎKOV-SCEDRIN, MIHAIL E.
61737. ~ Păcatul învăţătoarei. Mavruşa Novatarca sau Roaba îndărătnică. Nuvele, [de] MihailSaltikow-Scedrin. Traducere din ruseşte de G. Carp. Bucureşti, Edit. Bibl. Luceafărul'', [1915]. (18 x 11). 31 p. 40 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 67) (BCU-CIN 191807)
61738. ~ Poveşti, [de] Salticov-Scedrin. Traducere din ruseşte de Dr. I. Duşcian. Bucureşti, Editura Cartea Românească, [1913]. (15 x 10). 79 p. (Biblioteca Minerva, Nr. 135) (1 71564)
Datat după nr. colecţiei.

Nu exista imagini
  96) SALVIU, G. P. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
SALVIU, G. P. (1871-?)
61739. ~ Reorganisarea scolelor primare. Lucrul manual şi practica agricolă în şcolele primare de G. P. Salviu. Galaţi (Tip. şi Leg. Th. C. Dimitriadi), 1901. (20 x 11,5). 33 p. (1 262416)

Vezi şi:
POPESCU-CIOCĂNEL, Gh., E. I. Patriciu şi ~. Braşoave. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  97) SALZMAN, CHRISTIAN G..
 • Opera
 • Imagini
SALZMAN, CHRISTIAN G..
61740. ~ Cărticica furnicilor sau Metoda cum să se facă creşterea raţională a educatorilor, [de] Christiean G. Salzmann. Tradusă şi însoţită de o precuvîntare şi o introducere de Petru Garboviceanu profesor. Bucuresci (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (20,5 x 13). XV, 140 p. 1 leu. 50 bani. (11 120387)
61741. ~ Idem. Bucuresci (Tipo-Litogr. şi Fond. de Litere Dor P. Cucu), 1897 [pe cop.: 1898]. (17,5 x 12). XVII, 142 p. (I 344474)

Vezi şi:
MUREŞANU, Andrei. Incona crescerei rele. După ~ şi Carol Han. Braşov, 1848

Nu exista imagini
  98) SAMAIN, ALBERT
 • Opera
 • Imagini
SAMAIN, ALBERT
61742. ~ Polyphen. Poemă dramatică în două acte, [de] Albert Samain. Traducere în versuri de I. M. Raşcu. Iaşi, Editura Asociaţiei culturale (Tip. Progresul A. Grunberg), [191l]. (16 x 12,5). 68 p. 30 bani. (Biblioteca Apollo nr.) (1 23799)
Anul, pe cop. 4.

Vezi şi:
PERIEŢEANU, I. Gr. Din alte zări. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  99) SAMARIAN, POMPEI G. (1879- 1942)
 • Opera
 • Imagini
SAMARIAN, POMPEI G. (1879- 1942)
61743. ~ Contribuţiuni la studiul Tratamentului luxaţiilor recidivante ale umărului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... Iunie 1905 de Samarian G. Pompei, Fost intern al spitalelor Eforiei, Intern al Spitalului Brâncoveneasa. Bucureşti (Tip. Munca), 1905. (22,5 x 15). 73[- 77] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 810) (II 4030)
61744. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Munca), 1905. (24 x 16). 73 p. (II 180216)
61745. ~ Mersul spitalului şi activitatea noastră medicală pe anul 1913. I. Pentru armată. II. Mersul spitalului. III. Întreţinerea spitalului. IV. Câteva observaţiuni de epidemiologie şi observaţii clinice. V. Holera în Călăraş, [de] Dr. Pompei Gh. Samarian. Bucureşti (Tip. Progresul), 1914. (23 x 16). 45 p. (II 36476)

Nu exista imagini
  100) SAMAROV, GREGOR
 • Opera
 • Imagini
SAMAROV, GREGOR
61746. ~ Plevna. Roman istoric contimporan, [de] Gregor Samarov. Traducere de C. N.Bucşănescu [pe cop.: Volumul I]. Jassy, Editor, Th. Balassan (Tipografia Curţei Regale Pr. Th. Balassan), 1887 [pe cop.: 1888]. (20x 13,5). 240 p. (1 165802)

Nu exista imagini