Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  781) SIHLEANU, ALEXANDRU ION
 • Opera
 • Imagini
SIHLEANU, ALEXANDRU ION
63169. ~ Omul. Serbătorele. Constituţiunea şi legea Electorală. Cugetări asupra Cugetărilor D-lui N. Cretzulescu de Alecsandru Ion Sihleanu. Bucuresci (Typ. Max Beker), 1878. (16,5 x 12,5). 42 p. 1 leu nou. (I 270273)

Nu exista imagini
  782) SIHLEANU, ALEXANDRU ZAMFIR (1831-1857)
 • Opera
 • Imagini
SIHLEANU, ALEXANDRU ZAMFIR (1831-1857)
63170. ~ Armonii intime de Alecsandru Sihleanu. Bucuresci (Imp. lui Ferdinand Om), 1857. (20X 13,5). 120 p. (I 99827)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
63171. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Typ. Curţii (Lucrătorii Associaţi), 1871. (25 x 17,5). 2 f., IV -131, p. 5 lei noui (II 82975)
63172. ~ Idem. Bucureşti, Editura Librăriei Carol Müller (Tip. Nouă Gr. Panaitescu), 1896. (15,5 x 11). 95 p. Broşat 30 bani. (Biblioteca pentru toţi nr. 75) (I 100105)
63173. ~ Idem. Poesii (1807). Vălenii-de- Munte (Tip. Neamul Românescu), 1909. (14,5x9). VIII, 73 p. 35 bani. (I 14823)
Cu o prefaţă de N. Iorga (p. III-VIII).

Vezi:
MAIORESCU, T. Poesia rumână. Iassi, 1867.
• Mica colecţiune de poesii şi fabule. Ed. II. Craiova, 1890.
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  783) SIHLEANU, C.
 • Opera
 • Imagini
SIHLEANU, C.
63174. ~ Şapte ani de persecuţiune, [de] C. Sihleanu. [Iaşi] (Tip. H. Goldner), [1864]. (22 x 15). 31 p. (II 128024)
Cuprinde memoriul şi actele procesului de divorţ dintre C. Sihleanu şi soţia sa Zamfira. Anul dedus din text (p. 13).

Nu exista imagini
  784) SIHLEANU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
SIHLEANU, ŞTEFAN
63175. ~ Epistolă deschisă către Fraţii eşeni [de Ştefan Sihleanu]. [Iaşi] (Tip. H. Goldner), 1869. (21,5 x 14,5). 5 p. (II 106364)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, menţionat la p. 5.
63176. ~ 1870-1887. 18 ani de istorie financiară (Ianuarie 1889) de St. Sihleanu. Bucuresci (Tip. Ed. Wiegand), 1889. (15,5 x 10,5). 123 p. (Publicaţiile Clubului Naţional- Liberal no. 4) (I 51727)

Nu exista imagini
  785) SIHLEANU, ŞTEFAN ŞT. (1857-1923)
 • Opera
 • Imagini
SIHLEANU, ŞTEFAN ŞT. (1857-1923)
63177. ~ Curs de Zoologie medicală predat de d-nul Profesor Dr. Sihleanu. [Bucureşti, 1899]. (21 x 16,5). 88 p. cu il. (II 143006)
Lipsă coperta. Curs litografiat. Anul, la p. 8. Exemplar incomplet.
63178. ~ Idem, cules şi redactat de N. Ulmeanu. Bucureşti, 1911-1912. (21 x 18). 1550 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Medicină) (II 83215)
63179. ~ De'pesci elettrici e pseudo-elettrici per Stefano St. Sihleanu (din Bucureşti, Romania) dottore în giurisprudenza. Dissertazione libera presentata per obtenere la laurea in Scienze naturali. Napoli (Tip. della R. Accademia della Scienze fisiche e matematiche), 1876. (25 x 18). 108[-110] p., 1 pl. (II 394375)
63180. ~ Haeckel şi Virchow. Uă polemică şciinţifică de Ştefan Şt. Sihleanu, Doctoru în dreptu şi sciinţe naturali, Membru allu multoru societăţi sciinţifice. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1879. (22,5 x 15,5) (Extras din Revista Sciinţifică Anulu X) (II 409521)
63181. ~ Locurile Africei ecuatoriale şi descoperirile lui Stanley de Ştefan Şt. Sihleanu, Doctoru în dreptu şi sciinţele naturale, membru a mai multoru societăţi sciinţifice. Bucuresci (Noua Tip. a Laboratorilor Romani), 1877. (24 x 15,5). 20 p. (Extrasu din Revista Sciinţifică) (II 86126)
63182. ~ Principii de Zoologia generale relative la anatomia şi la fisiologia animalelor de Ştefan St. Sihleanu, Doctor în sciinţe naturale şi în drept, membru al mal multor societăţi sciinţifice. Tomul I. Partea generale. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1881. (25 x 16,5). XIII p., 1 f., 228 p. 3 lei. (II 394366)
63183. ~ Idem. Parte specială. Reproducere şi enogenesă. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români), 1882. (24 x 16,5). 2 f., 160 p. 2 lei nuoi (II 394366)
63184. ~ Respuns la resfoiala bibliografică a d-lui Sabba Ştefănescu [de St. Sihleanu]. [Bucureşti, 1881]. (24,5 x 15,5). 8 p. (II 85914)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, menţionat la p. 8. Răspuns criticii pe care Sabba Ştefănescu o face lucrării "Principii de zoologie generale".

Nu exista imagini
  786) SILAŞI, GREGORIU (1836-1897)
 • Opera
 • Imagini
SILAŞI, GREGORIU (1836-1897)
63185. ~ Apologie. Discursuri filologice şi istorice maghiare privitorie la Români, învederite şi rectificate de Dr. Gregoriu Silaşi, prof. de limba şi literat, romana la r. universet. dein Clusiu. Cartea prima. Paulu Hunfalvy despre Cronic'a lui Georg. Gabr. Şincai. Clusiu, Ediţiunea Amicului Familiei (Impr. lui Joane Stein), 1879. (20x 13). 72 p. 30 cr. v.a. (II 152093)
63186. ~ Renascerea limbei romaneşti în vorbire şi scriere învederita şi apreţiata de Dr. Gregoriu Silaş, profesoru de limba şi literat. româna la r. universet, dein Clusiu, membru onor. alu Societatei acad. rom., scl. [Fascior'a I ]. Clusiu, Ediţiunea Amicului Familiei (Impr. lui Ioane Stein), 1879. (19,5 x 13). 82 p. 40 cr. = 1 franc = 1 leu. n. (II 152091)
63187. ~ Idem. Fascior'a II. Gherl'a, Ediţiunea, Amicului Familiei (Impr. Georgiu Lazaru) 1881. (19,5 x 13). p. 83-224. 40 cr. (II 152091)
63188. ~ Idem. Fascior'a III. Gherl'a, Ediţiunea Amicului Familiei (Imp. Auror'a p. A. Todorariu), 1885. (19,5 x 13). p. 225-292 [de la p. 240, imprimat greşit 340-392]. 30 cr. v.a. (II 152091)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  787) SILAŞI, VASILE (?-1854)
 • Opera
 • Imagini
SILAŞI, VASILE (?-1854)
63189. ~ Învăţătura cari la Adunarea, din toţi Preoţii şi poporul de toată religia, din toate satele a M. nostru Comitat al Solnocului din lăountru, spre a înţăleage neatîrnarea a mari noastre ţări cu un cuvânt acum Ungaria, adunată ca o tâlcuire de Orânduială Dietală, prin care s-au vestit cu toate pricinile neatârnarea ţării,-cu prescurtare şi cu înţăles mai popular s-a zis de Protopopul Betleanului Vasilie Silaşi. În Deaj, 6 Maiu k.u. 1849. Braşov (În Tip. lui Ioan Gătt), 1849. 8 p. (II 59418)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  788) SILBERMANN, ARNOLD
 • Opera
 • Imagini
SILBERMANN, ARNOLD
Traduceri:
• Hazcuras Neşumois (Pomenirea morţilor). Trad. de ~. Tulcea, 1912 ; ed. II, Ploieşti, 1912.

Nu exista imagini
  789) SILBERMANN, E.
 • Opera
 • Imagini
SILBERMANN, E.
Traduceri:
CRĂINICEANU, G. Despre boalele de ochi. Trad. de ~. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini
  790) SILBERMANN, TEOFIL
 • Opera
 • Imagini
SILBERMANN, TEOFIL
83190. ~ Catranul ca material pentru învelirea clădirilor, [de] Teofil Silbermann, Doctor în ştiinţe şi inginer chimist. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1907. (24 x 16). 14 p. cu il. (Extras din Revista Societăţii Conductorilor de lucrări publice) (II 6872)
83191. ~ Metodă generală şi aparat pentru controlarea şi regularen automatică a distilaţiunei fracţionate. Comunicare făcută în Congresul Asociaţiunei Române pentru înaintarea şi răspîndirea ştiinţelor, [de] Teofil Silbermann, Inginer chimist. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte grafice şi editură, 1906. (23 x 16,5). 7 p. cu il. (II 5544)
63192. ~ Über die Einvirkung von organischen Ammoniakabkömmlingen auf Mucobromsäure und ihren Pseudoäthylester. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde vorgelegt einer Höhen Philosophischen und Naturwissenschaftlinschen Fakultät der Kömiglichen Universität Münster, von Dipl. Ing. Theophil Silbermann aus Bukarest. Berlin, Herm. J. Meidinger (Druck von A. W. Hayn‘s Erben, Berlin und Postdam), 1907. (22,5 x 1,45). 54 p.(II 199391)

În colaborare:
63193. ~ Fuschine, Ortho-und Meta-Halogenfuschine durch Jodschmelze von Dipl. Ing. T. Silbermann und Dr. A. Ostrogovich. Bucarest (Imprimerie de l 'Etat), 1907. (26 x 18). 1 f., 303-307( Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest- Roumanie. An XV, no. 5 şi 6).(II 5651)
63194. ~ Zur Erkennung und Identifizierung der zweiwertigen Phenole. Eine sehr empfindliche Resorcin-Reaktion von Dr. T. Silbermann und Dr. N. Ozorovitz. Bucarest (Imprimerie de l'Etat) 1908. (26 x 18). p. 41-42. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest. Roumanie An XVII, no. 1 et 2) (II 10568)
Descriere după copertă.
63195. ~ Zur Kenntnis der Eisengallustinten. Uber die Fähigkeit der Gallussäure und verwandter Substanzen Complexe Salze zu bilden von Dr. T. Silbermann und Dr. Ozorovitz, Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1908. (26 x 18). p. 43-57. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie. An XVII, no. 1 et 2) (II 10567)
Descriere după copertă.

Vezi:
OSTROGOVICH, A. şi ~. Action des halogènes sur les amines. Bucureşti, 1907.
OSTROGOVICH, A şi ~. Anilinoxydationen mit Halogensäure Bucureşti, 1907.
OSTROGOVICH, A şi ~. Eine Erklärung der Chinonimidfar-bstoffbildung. Bucureşti, 1907.
OSTROGOVICH, A şi ~. Zur Erklärung der Indulinenstchung. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  791) SILBERSTEIN, I. L
 • Opera
 • Imagini
SILBERSTEIN, I. L
63196. ~ Cercetări asupra Mortalităţii şi Focarelor de Tuberculoză din oraşul Iaşi. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de I. L. Silberstein susţinută în Iunie 1906. Iaşi (Tipografia Naţională), 1906. (24 x 16,5). 4 f., III p., 189 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi no. 239).
(II 3277)
Lucrare imprimată de primăria comunei Iaşi.

Nu exista imagini
  792) SILBERSTEIN, M.
 • Opera
 • Imagini
SILBERSTEIN, M.
63197. ~ Ulcus intern al corneei. Teză de Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezetată şi susţinută la... Maiu 1912 de M. Silberstein. Bucureşti (Tip. Albert Baer), 1912. (22,5 x 15,5). 56 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1229) (II 27566)

Nu exista imagini
  793) SILBERZWEIG, doctor
 • Opera
 • Imagini
SILBERZWEIG, doctor
63198. ~ Respuns Domnului A. D. Holban Ingineru Agricolu [de Dr. Silberzweig] Jassy (Impr. du Cor Roumain) [pe cop.: Imp. Buciumului Romanu], 1864. (21,5 x 13). 25 p; (II 67351)
Text paralel în l. română şi franceză. La sfârşitul textului semnează: "L'Union Israelite de Iassi. Membre du Comite, Dr. Silberzweig".
63199. ~ Al doilea respunsu Domnului A. D. Holbanu Ingineru Agricolu [de Dr. Silberzweig]. Union Israélite de Jassy. Deuxième réponse a Monsieur A. D. Halban Ingénieur-Agricole. Jassy (Impr. du Cor Roumain), 1864. (20,5 x 14). 33 p. (Uniunea Israelită din Iaşi) (I 66955)
Text paralel în limba română şi franceză. Autorul semnează la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  794) SILEA, IRIMIE
 • Opera
 • Imagini
SILEA, IRIMIE
Vezi:
GIUGLEA, I. şi ~. Poezii. Brasso, 1918.

Nu exista imagini
  795) SILIŞTEANU, M. B.
 • Opera
 • Imagini
SILIŞTEANU, M. B.
63200. ~ Codul financiar al României coprinzând: Constituţiunea, legea electorală, legea comptabilităţei, legea Curţei de Compturi, legea organisărei ministerului de finance şi toate legile, regulamentele, instrucţiunile şi tabelele relative la legile adi în vigoare ale impositelor directe precum şi legile cu regulamentele Creditului Agricol, Băncei Naţionale, Băncei agricole şi legea Camarei de Comerţ, puse în aplicare pînă la 1 Aprilie 1895 (dupe ediţiele oficiale) de M. B. Silişteanu. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1895. (16 x 11,5). 1 f., II, 1150 p. 10 lei. (I 166028)

Nu exista imagini
  796) SILVA, IOAN C.
 • Opera
 • Imagini
SILVA, IOAN C.
63201. ~ Cultura zarzavaturilor, [de] Ioan G. Silva. Bucureşti Ediţiunea Revistei Comoara Satelor (Tip. Profesională, D. C. Ionescu), 1916. (17,5 x 10,5) 128 p. cu il. 2 lei. (I 49012)

Nu exista imagini
  797) SILVA, PANDELE C.
 • Opera
 • Imagini
SILVA, PANDELE C.
63202. ~ Asepsia şi antisepsia în obstetrică. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Susţinută la... Maiu 1891 de Pandele C. Silva, Cavaler al ordinului S-tu Sava, Crucea Roşie (Serbia). Bucureşti (Tip. Toma Basilescu), 1891. (23,5 x 15,5). 84[-87] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 257) (II 165519)

Nu exista imagini
  798) SILVAN, GH.
 • Opera
 • Imagini
SILVAN, GH.
Vezi: BECESCU-SILVAN, GH.

Nu exista imagini
  799) SILVESTRE, ARMAND
 • Opera
 • Imagini
SILVESTRE, ARMAND
63203. ~ Ia-l după mine, că-l omor sau Vai seracu ce-a păţit, [de] Armand Silvestre. Bucuresci (I. Pinat, Tipo- Lit. Universală), [189?]. (16,5 x 12). 16 p. (I 127346)
63204. ~ Sapho. Dramă într-un act şi în versuri de Armand Silvestre. (Traducţie) de A. din Dorna [Alecsandrescu-Dorna Aurel] Muzica de Const. Dumitrescu. Bucureşti, Editura Librăriei E. Graeve & Comp. (Tip. Vointza Naţională), 1893. (20 x 13). 23 p. 1 leu (I 180391)
Cu menţiunea: "reprezentată pentru întîia oară la Comedia Franceză din Paris luni 6 Martie 1893".

Vezi:
PERIEŢEANU, I. Gr. Din alte zări. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  800) SILVESTRE, P.
 • Opera
 • Imagini
SILVESTRE, P.
63205. ~ Cavaleria în serviciul trupelor de acoperămînt, [de] P. Silvestre Maior de Cavalerie brevetat Şeful Statului Major al divisiei a 4 de cavalerie din Franţa. Traducere. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1901. (23 x 17). 1 f., III-16 p. (Cercul publicaţiunilor militare. Publicaţiunea no. 77) (II 537659)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini