Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  761) SIBER, JULIUS
 • Opera
 • Imagini
SIBER, JULIUS
Traduceri:
• Das Wechsel-Recht für die vereinigten Rumänischen Fürstenthümer, Trad. de ~. Bucureşti, 1865.

Nu exista imagini
  762) Sibila sau Zodia folositoare pentru fiecare omu
 • Opera
 • Imagini
Sibila sau Zodia folositoare pentru fiecare omu
63114. • Sibila seau Zodia folositoare pentru fiecare omu. Iassi (În litografia lui Parteni), 1849. (I5 X 9,5). 37[-40] p. cu il. (I 15453)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  763) SIBINEANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SIBINEANU, IOAN
63115. ~ Sculamentul bărbaţilor şi femeilor. Cu Doctoriile sale apărătoare şi lecuitoare. Compus de D. I. Sebeni. Doctor în medicină. Blennorrhoea. Bucureşti (În Tip. lui Eliade), 1837. (17 x 11,5). XII, 64 p. (I 65474)

Traduceri:
• Despre vestita cometă anului 1834. Trad. de ~. Buda, 1833.

Nu exista imagini
  764) SICARU, PETRE
 • Opera
 • Imagini
SICARU, PETRE
63116. ~ Arterio-Scleroza experimentală. (Controlul lucrării D-nului O. Josue). Lucrare făcută în laboratorul de Fisiologie al Facultăţii de Medicină. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la... mai 1914 de Petre Em. Sicaru, din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. Profesională Dim. C. Ionescu), 1914. (23 x 1). 69[ -71] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1343) (II 37308)

Nu exista imagini
  765) SIDNEY-VIGMEAUX
 • Opera
 • Imagini
SIDNEY-VIGMEAUX
Prefeţe:
FILITTI, J. C. Role diplomatic les namotes. Pref. de ~. Paris, 1901.

Nu exista imagini
  766) SIDOR, CONSTANTIN EM.
 • Opera
 • Imagini
SIDOR, CONSTANTIN EM.
83117. ~ Despre contractul de societate în Dreptul Roman şi Civil Român. Teză pentru Licenţă de Constantin Em. Sidor. Ploesci (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1904. (23 x 15,5). 79 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3961)

Nu exista imagini
  767) SIEGERT, WILHELM
 • Opera
 • Imagini
SIEGERT, WILHELM
63118. ~ Destrăbălarea sexuală şi onanismul. Un apel către tineret, către institutor şi către părinţi de Wilh. Siegert. Lucrare premiată de Liga Germană pentru respândirea cărţilor de medicină populară. Retipărire după ed. V. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor asociaţi Marinescu & Şerban), 1903. (14 X 10). 66 p. 50 bani. (I 595212)
Datele editoriale, pe copertă.
63119. ~ Idem. Ed. II a retipăririi după ea. V. Bucureşti (Tip. Ghiţă I. Nicolaevici), 1907. (17,5 x 10,5). 64 p. 50 bani. (Extrasă din Sănătatea Anul I 1901) (I 7122)

Nu exista imagini
  768) SIEGESCU, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
SIEGESCU, IOSIF
63120. ~ Discursul deputatului Prof. dr. Iosif Siegescu despre chestia română în Camera ungară în şedinţa dela 28 februarie 1917. Răspunsul ministrului preşedinte ungar, contele Tisza Ştefan Budapesta (Tip. Poporul Român), [1917]. (20X 13,5). 20 p. 50 fileri. (I 180383)
Descriere după copertă.
63121. ~ Dragoste copilărească. Comedie într-un act de Carol Murai localisată de Dr. Iosif Siegescu. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1902. (15,5 x 12,5). 32 p. (Biblioteca teatrală a Poporului Român nr. 1) (I 159503)
Lipsă coperta.
63122. ~ A magyaroszagy románok Szent uniója. Tanulmány az egyháztörtenelem köréből irta Siegescu József külön lenyomat a Hittudomány, folyóirat 1896. évi IV jüzetéböl. Budapest (Az Athennaeum Részvény-Társulat könyomdaja), 1896. (24 x 16). 48 p. (BCU-CIN 281611)
63123. ~ A román helyesírás története. Irta Dr. Siegescu József Allami Fögymnásiumi Tanár. Budapest, Pfeifer Ferdinánd Bizománya (Luceafărul Könyvnyomdai Müintézet), 1905 [pe cop.: 1906]. (24 x 16,5). 1 f., II p., p. 5 -282[-284] cu il. (II 2078)
63124. ~ *Rugăciuni pentru soldaţi adunate de Dr. Iosif Siegescu preot. Budapest (Tip. Sfîntului Ştefan), 1914. (Uni, 24 (1914), nr. 113, nov. 3, p. 4)
63125. ~ *Idem. Ed. III. Budapesta, Stephaneum, [1917]. 16 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, vol. II, p. 340)

Nu exista imagini
  769) SIEGMETH, K.
 • Opera
 • Imagini
SIEGMETH, K.
Vezi:
BELL, F. A. ş.a. Ungarn in Wort und Bild. Zürich, [189?].

Nu exista imagini
  770) SIENKIEWICZ, HENRYK
 • Opera
 • Imagini
SIENKIEWICZ, HENRYK
63126. ~ Amintiri din viaţa de artist de H. Sienkiewicz. Traducere de Willy Ghül. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, [1912] (15 x 10,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru Toţi, 719). (I 29568)
63127. ~ Bartek Învingătorul, [de] Henrik Sienkiewicz. Traducere de Iosif Nădejde. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Ziarului Cronica, Thoma Basilescu), [1907]. (15 x 10,5). 80 p. (Biblioteca pentru toţi, no. 258) (I 12206)
Datat după Drap, 7 (1907), nr. 34, mart. 22/4 apr., p. 3.
63128. ~ Doamna Elzen, [de] H. Sienkiewicz. Traducere de Mihail Negru. Bucureşti, Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1911. (15 x 10). 117 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei no. 109) (I 23756)
63129. ~ Hania, [de] Henryk Sienkiewicz. Roman tradus de O. L.- Piteşti. Bucureşti, Editura Biroului Universal Ath. I. Niţeanu ( Stab. de Arte Grafice Universala), 1906. (19,5 x 13,5). 216 p. cu portr. 2 lei. (I 3122)
Cu o prefaţă a traducătorului.
63130. ~ Idem. Tradus de O. L.- Piteşti. Ed. II. Bucureşti, Editura Biroului Universal, Ath. I. Niţeanu ( Stab. de Arte Grafice Universala), 1909 [pe cop.: 1910]. (19 x 13). 216 p. (I 15734)
63131. ~ Idem. Tradus de O. L.- Piteşti. Ed. III. Bucureşti, Editura Biroului Universal, Ath. I. Niţeanu, 1909. (17,5 x 10,5). 216 p. (Biblioteca Universală no. 32, 33 şi 34) (I 17842)
63132. ~ Ianko muzicantul şi Slugă bătrână de; H. Sienkiewicz. Traducere de C. V. Bucureşti, Editura Lumen, [1911]. (16,5 x 12). 32 p. (Biblioteca Lumen no. 83) (I 23246)
63133. ~ O idilă în Savană, [de] Henryk Sienkiewicz. Traducere de O. L.- Piteşti. Bucureşti, Editura Biuroului Universal, Ath. I. Niţeanu (Stab. de Arte Grafice Universala), 1907. (16,5 x 10,5). 91 p. cu portr. (Biblioteca Universală no. 4-5) (I 6973)
63134. ~ În zadar, [de] H. Sienkiewicz. Traducere de Haralamb M. Ciocâlteu. Bucureşti, Editura Librăriei Alcalay & Co. (Tip. Albert Baer), [1915]. (15 x 10,5). 240 p. (Biblioteca pentru toţi, 942-943) (I 42905)
63135. ~ O noapte de Crăciun (Surmenatul). Din memoriile unui preceptor, [de] Henryk Sienkiewicz. Tradus de Atanasie Ionescu. Imprimate în folosul cantinelor şcolare. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (16,5 x 11). VI -42 p. (I 2730)
63136. ~ Novele de Enric Sienkiewicz. Natură şi vieţă. Sluga veche [pe cop. şi: Ianco musicantul]. Traducere de I. C. Panţu. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1901. (15 x 12). IV-191 p.(I 119872)
63137. ~ Nuvele, [de] H. Sienkiewicz. Traduse de Willy Ghul. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1912]. (15 x 10,5). 126[ -128] p. (Biblioteca pentru toţi, no. 794) (I 29611)
63138. ~ Pe câmp de glorie. Roman eroic, [de] Henryc Sienkiewici. Tradus din franţuzeşte de Gr. Tauşan. Bucureşti, Editura Biuroului Universal Atanasie I. Niţeanu, 1907. (19,5 x 13,5). 343 p. 3 lei. (I 8945)
63139. ~ Pentru pâine. Nuvelă. Traducere de Ştefan Gr. Berechet. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Nicolaevici), [1909]. 1f, II p., p 5-148. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 422) (I 15321)
Datat după Uni, 19 (1909), nr. 15, apr. 17, p. 143; Drap, 9 (1909), nr. 21, febr. 21/6 mart., p. 3.
63140. ~ Idem. Traducere de St. Gr. Berechet. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay, 1912. (15,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 422) (Bj- Bc I 1088)
63141. ~ Idem. Traducere de St. Gr. Berechet. Bucureşti, Editura Librăriei Universale Leon Alcalay. Alcalay & Co., (Staatsdruckerei), 1918. (21,5 x 14). 125 p. 5 lei. (II 52915)
63142. ~ Prin foc şi sabie, [de] Henryk Sienkiewicz. Roman cu multe ilustraţii. Tradus de Sofia Nădejde [Vol. I.]. Bucureşti, Editura Biuroului Universal Atanasie I. Niţeanu (Tip. Voinţa Naţională), 1909. (21,5 x 15). 212 p. cu il. (II 109962)
63143. ~ Idem. [Vol. II]. Tradus de Sofia Nădejde. Bucureşti, Editura Biuroului Universal Atanasie I. Niţeanu (Tip. Voinţa Naţională) 1910. (21,5 x 15). p. 213-424 cu il. 1,50 lei. (II 109962)
63144. ~ Idem. [Vol. III]. Tradus de Sofia Nădejde. Bucureşti, Editura Biuroului Universul Atanasie I. Niţeanu (Impr. Independenţa), 1910. (21,5 x 15). p. 425-647 cu il. 1,50 lei. (II 109962)
63145. ~ Prinsoarea sau Judecata lui Jupiter, [de] Henryk Sienkiewicz. În româneşte de Paul Ionescu. Bucureşti, Librăria Nouă (Tip-Horia Carp & Marinescu), [1910]. (18 x 12). 16 p. 20 bani. (I 21759)
Descriere după copertă.
63146. ~ Quo vadis. Roman din timpurile lui Neron de Henryk Sienkiewicz. Tradus din limba franceză de Alex. Rioşanu-Safir. [Vol. I]. Bucuresci (Tipo- Litogr. Societăţii Tiparul), 1900. (21 x 13,5). 366 p. cu il. 2 lei. (Din publicaţiile ziarului Apărarea Naţională). (II 409562)
Traducătorul, identificat după: Rioşanu-Safir, cop. 3.
63147. ~ Idem [Vol. II] Tradus din limba franceză de Alex. Rioşanu- Safir, Bucuresci (Tipo- Litogr. Societăţei Tiparul), 1901. (21 x 13,5). P. 369-648 cu il. 2 lei. (Din publicaţiunile ziarului Apărarea Naţională) (II 409562)
63148. ~ Idem. Tradus din limba franceză. [Ediţie ilustrată]. Bucuresci, Editura Biuroului Universal Athanasie I. Niţeanu ( Stab. de Arte Grafice Universala), 1904. (21,5 x 14,5). 648 p. cu il. (II 409540)
63149. ~ Idem. Tradus din limba franceză. [Vol. I.]. Bucuresci, Editura Biuroului Universal Athanasie Niţeanu (Stab. de arte grafice Universala), 1904. (21,5 x 14,5). 367 p. cu il.(I 152089)
63150. ~ Idem. Traducere de Haralamb G. Lecca. Bucureşti, Editura Leon Alcalay (Tip, Universala A. G. Brătănescu), 1907. (15,5 x 11). 367 p., 11 f. pl. (Biblioteca pentru toţi, 307-310) (I 7228)
Cu portretul autorului.
63151. ~ Idem. Tradus din limba franceză [Ediţie ilustrată]. Bucureşti, Editura Biuroului Universal Atanasie I. Niţeanu ( Stab. de Arte Grafice, Regala, Tip. Universala I. Marculescu) 1908. (21,5 x 14). 655 p. cu il. (II 409541)
63152. ~ Idem. Tradus din limba franceză. Cu 72 ilustraţiuni în text. Bucureşti, Editura Biuroului Universal Atanasie I. Niţeanu (Tip. Poporul), 1914. (21,5 x 14,5). 565 p. cu il. (II 51196)
63153. ~ Idem. Ediţie completă. Traducere de Haralamb G. Lecca. Bucureşti, Editura Librăriei Universale Leon Alcalay Alcalay & Co., [1915]. (15,5 x 10,5). 528 p. cu il. 1,50 lei. (Biblioteca pentru toţi, 307-311 bis) (I 42894)
Cu portretul autorului.
63154. ~ Să-l urmăm, [de] Henryk Sienkiewicz. Tradus din limba franceză de T. D. Protopopescu. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Universala), 1903. (18,5 x 12). 54 p. (I 63097)
Cu un cuvînt înainte de traducător.
63155. ~ Idem. Ed. II. Tradus de T. D. Protopopescu. Ploesci (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1904. (18 x 11). VI-72 p. (I 409629)
63156. ~ Idem. Ed. III. Tradus de T. D. Protopopescu. Ploesci (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1905. (17,5 x 12). VI- 76 p. cu 2 portrete. (I 409630)
63157. ~ Idem. Ed. IV. Tradus de T. D. Protopopescu, licenţiat în Teologie şi Protoiereu al judeţului Constanţa. Bucureşti, Editura Biuroului Universal Atanasie I. Niţeanu (Tip. Poporul), 1915. (17,5 x 11). 77 p. cu il. (Biblioteca Universală no. 60-61) (I 409631)
63158. ~ Viaţa la sate, [de] Henryk Sienkiewicz. Schiţe cu cărbune (Natură şi viaţă). Traduse de S. N[ădejde]. Bucureşti, Editura Biuroului Universal Ath. I. Niţeanu, 1908. (17,5 x 11). 180 p. cu portr. (Biblioteca Universală no. 29, 30 şi 31) (I15557)
Cu portretul autorului.

Nu exista imagini
  771) SIGLER,H
 • Opera
 • Imagini
SIGLER,H
63159. ~ Incapacitatea femeei măritate după dreptul civil. Teză pentru licenţă susţinută de H. Siegler. Bârlad (Tip. George V. Munteanu), 1897. (22 x 15). 2 f., 54 p. (Facultatea de Drept din Iaşi) (II 409051)

Nu exista imagini
  772) SIGMAND, RUDOLF M. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
SIGMAND, RUDOLF M. (1870-?)
63160. ~ Contribuţiuni la studiul resecţiunei uretrei perineale precedată de talia hypogastrică. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presintată şi susţinută în ziua de... de Doctorul Sigmand, bacalaureat în litere şi ştiinţe. Bucuresci (Tip. de Lux Adolf I. Feldmann), 1898. (21,5 x 15). 97 p. (Institutul de Anatomie si Chirurgie) (II 343968)
63161. ~ Inchiziţiunea şi Evreii. Conferinţa rostită în Cercul de lectură sionist al Comitetului Regional. Bucuresci (Stab. de arte grafice Universala), [1903]. (15,5 x 11,5). 31 p. (I 409669)
63162. ~ Mijloacele cele mai sigure pentru a nu face copii considerate din punctul de vedere social-ştiinţific şi practic cu arătarea casurilor în cari întrebuinţarea acestor mijloce trebue să fie permisă. Studiu medico-social de Doctorul Sigmand. Bucuresci Editura tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marionescu & şerban. 1899.(20,5 x 13). 70 p., 1 f. 2 lei. (I 409570)

Traduceri:
GOOD, P. Igiena şi morala sexuală. Trad. de ~. Bucureşti 1911-1912.

Vezi:
MINAR, O. Quo Vadis. Prelucrare după romanul lui ~. Bucureşti, 1915.
MINAR, O. Umbra lui Christ! Piesă după o nuvelă de ~. Blaj, 1914.

Nu exista imagini
  773) SIESKIND, R.
 • Opera
 • Imagini
SIESKIND, R.
În colaborare:
MARGULIS, Ph. şi ~. Tratamentul syphilisului. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  774) SIGAL, M. M.
 • Opera
 • Imagini
SIGAL, M. M.
63163. ~ Contribuţiuni la Studiul clinic şi terapeutic al rinofimei. Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în iunie 1908 de M. M. Sigal. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1908. (23,5 x 16,5). 49[-52] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Iaşi no. 306) (II 10777)

Nu exista imagini
  775) SIGALEA, MIROV
 • Opera
 • Imagini
SIGALEA, MIROV
Vezi: MIRON, GEORGE

Nu exista imagini
  776) SIGERUS, E.
 • Opera
 • Imagini
SIGERUS, E.
Vezi:
BELL, F. A. ş.a. Ungarn in Wort und Bild. Zürich, [189?].
RABINOVICI, M. Ben Ami. Trad. de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  777) SIGMIRIANU, AURELIU
 • Opera
 • Imagini
SIGMIRIANU, AURELIU
63164. ~ Condiţiunea juridică a străinilor în România din punctul de vedere al dreptului intern, public şi privat. Thesa pentru licenţa susţinută la... 1892 de Aureliu Sigmirianu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1892. (23 x 14,5). 78[-80] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 72731)

Nu exista imagini
  778) SIGMIRIANU, NICODIM N.
 • Opera
 • Imagini
SIGMIRIANU, NICODIM N.
63165. ~ Complicitatea în Dreptul Roman şi Penal Românesc. Thesă pentru Licenţă susţinută de Nicodim N. Sigmirianu. În diua de 16 Martie 1894 înaintea facultăţii de drept din Bucuresci. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1893. (23,5 x 16,5). 127 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 57455)

Nu exista imagini
  779) Siguranţa, încredinţarea şi bucuria
 • Opera
 • Imagini
Siguranţa, încredinţarea şi bucuria
63166. • Siguranţa, încredinţarea şi bucuria, de G. C. Bucureşti, Editura Buna- Vestire (Tip. Concurenţa), [1916]. (13 x 10). 38 p. 10 bani. (I 49074)

Nu exista imagini
  780) SIHLEANU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
SIHLEANU, ALEXANDRU
63167. ~ Constituţiunea şi Legea Electorală de Al. Sihleanu. Focşani (Tip. C. Goldner), 1872. (18,5 x 11,5). 1 f., III p., 1 f., 27 p. 50 bani. (I 7743)
63168. ~ Primarulu de Focşani acusatu înaintea representanţiunei Naţionale [de Al. Sihleanu]. Focşani (Tip. H. Goldner), [1867]. (23,5 x 15,5). 1 f., 13 p. (II 74165)
Autorul şi anul, la sfârşitul textului.

Traduceri:
PIGAULT-LEBRUN. Carturarul şi popa. Trad. de ~. Bucureşti, 1877.
VIORESCU. *Capul fără creri. Trad. de ~. Focşani, 1878.

Nu exista imagini