Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  741) Sfînta Cuvioasa Paraschiva
 • Opera
 • Imagini
Sfînta Cuvioasa Paraschiva
63034. • Sf. Cuvioasa Paraschiva [1. Istoria celor 12 Vineri din cursul anului cari urmează a se ţine de creştini şi nu le poate şti cari sunt. 2. Originea Sfintei Cruci]. Bucuresci, Editura ştefan Ionescu 1898. (17 x 11). 16 p. (I 408921)
Descriere după copertă, completată cu titlurile de la paginile 1 şi 11.

Nu exista imagini
  742) Sfînta Scriptură
 • Opera
 • Imagini
Sfînta Scriptură
• Sfînta Scriptură lămurind, regularea referinţelor noastre bisericesci. Vezi: SBIERA, I. Sînta Scriptură lămurind singură îndestul regularea referinţelor noastre bisericesci de'n Bucovina. Cernăuţi, 1864.
63035. • *Sfânta Scriptură pentru Seminare din greceşte. Tipografia Episcopiei Buzău, 1832.(Ionescu, G., p. 213)
63036. • Sfânta Scriptură pe scurt. Cuprinsă într-o sută şi patru Istorii, culese din Biblie şi din Evanghelie, şi urmată de un mare Catehismu, pentru Seminare. Cu blagoslovenia prea sfinţilor Episcopi ocârmuitorii sfintei Mitropolii: Chir Neofit al Rîmnicului, Chir Ilarion al Argeşului, Chir Chesarie al Buzăului. Tălmăcite din greceşte de Efrosin Poteca, arhimandrit Motrean, Buzău (În Tipografia Sfintei Episcopii Buzău), La anul Mântuirei 1836. Septembrie 30, (21 x 15,5). 2 f., 280, 80[-87] p. (II 1361)
63037. • Idem. Ed. II. Bucureşti (Tipografia lui Iosif Kopainig) 1817. (21,5 x 14,5). 8 f., V, p. 17-347, 108 p. (II 72487)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
63038. • Sânta Scriptură a Vechiului Testament. Tradusâ şi publicatâ de Societatea Biblicâ Britanâ şi Străinâ. Tomul ânteiu, cuprindind: Cele cinci cărţi ale lui Moise, Iosua, judecâtorii şi Rut. Iaşii (Impr. Adolf Bermann), 1865. (20,5 x 14). 1 f., 417 p. (II 182988)
63039. • Idem. Tomul al doilea cuprinde: Samuel I, Samuel II, Regii I, Regii II, Cronica I, Cronica II, Ezra, Neemia, Ester, Iov, şi psalmii. Iaşii (Impr. H. Goldner), 1867. (20 x 14). 1 f., 534 p. (II 182988)
63040. • Idem. Tomul al treilea. Coprindend: Proverbele, Ecclesiastul, Cântarea cântărilor, Isaia, Jeremia, Plângerile Ezekiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, Obadia, Iona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefania, Haggai, Zecharia, Malachi. Iaşii (Impr. H. Goldner), 1869. (20,5 x 14). 1 f., 434 p. (II 182988)
63041. • Santa Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, în 4 tomuri. Tradusă şi publicată de Societatea biblică pentru Britania şi străinătate. Tomul antaiu cuprindend: Cele cinci cărţi ale lui Moise, Iosua, Judecătorii şi Rut. Tomul al doilea coprindend: Samuel I, Samuel II., Regii I, Regii II, Cronica I, Cronica II, Ezra, Naemia, Ester, Iov şi Psalmii. Tomul al treilea cuprindend: Proverbele, Ecclesiastul, Cântarea cântărilor, Isaia, Jeremia, Plângerile, Ezekiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, Obadia, Iona, Micha, Nahum, Gabakuk, Zefania, Haggai, Zacharia, Malachi. Tomul al patrulea [Cărţile Noului Testament], Iassy (Tip. H. Goldner), 1871. (21,5 x 14). 1 f., 417 p. (I): 1f, 534 p. (II): 1 f., 434 p. (III): 1 f., 354 p. (IV). (II 465373)
63042. • Sânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testamentu. Ediţiunea nouă revedută după tecsturile originale, şi publicată de Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. Vol. I-II. Pesta (S'a tipăritu prin Victor Hornyanszky), 1873. (24 x 15,5). 2 f., 892 p. (I): 2 f., 247 p. (II). (II 180081)
Lipsă coperta. Noul testament are p. de titlu separată: "Sânta Scriptură a Noului Testament. Tradusă şi...", cu aceleaşi date editoriale.
63043. • Sânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testamentu. Ediţiune nouă, revedută după testurile originale, şi publicată de Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. Vechiulu Testamentu. Iaşii (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1874. (27 x 19). 2 f., 916 p. (II 465309)
Diferă de următoarea prin tipar şi prin paginaţie.
63044. • Idem. Iaşii (Tipo- Litogr. H. Goldner), 1874. (27 x 19). 2 f., 1016 p. (II 265195)
Lipsă coperta. Diferă de II 465309 prin tipar şi paginaţie.
63045. • Idem. Bucuresci (Tipărit cu Spesele Societăţii Biblice Britanice), 1908. (21,5 x 15). 809, 1 f., 230 p., 4 f. h. (II 188048) Lipsă coperta.
63046. • Idem. Bucureşti, Budapest (Tip. Pallas), 1911. (21 x 14,5). 809 p. (II 206131)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  743) Sfîntul Aloisiu
 • Opera
 • Imagini
Sfîntul Aloisiu
63047. • Sfîntul Aloisiu. Un model pentru copil. Iaşi (Tipografia Naţională), 1891. (14 x 10). 19 p. (I 410747)

Nu exista imagini
  744) Sfîntul Antonie de Padua şi pânea săracilor medicina nouană în năcazurile vieţei
 • Opera
 • Imagini
Sfîntul Antonie de Padua şi pânea săracilor medicina nouană în năcazurile vieţei
63048. • *Sfîntul Antonie de Padua şi pânea săracilor medicina nouană în năcazurile vieţei [Pe cop.: Cărticica Sfîntul Antonie de Padua. Ed. Sf. Ştefan]. Gherla [Szamasiyvâr], 1913. Aurora Kny. 35 1. (Bibliogr. Hung. I, p. 23)
Se menţionează şi o ediţie în 1916, aceeaşi localitate, 32 p.

Nu exista imagini
  745) Sfîntul Constantin
 • Opera
 • Imagini
Sfîntul Constantin
63049. • Sfîntu Constantin. [Nuvelă]. Craiova (Tip. N. I. Macovei), 1893. (20,5 x 14). 13 p. 10 bani (II 393061)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  746) Sfîntul ierarh Theodosie Ugaiţchii Cernigovului
 • Opera
 • Imagini
Sfîntul ierarh Theodosie Ugaiţchii Cernigovului
63050. • Sfîntul ierarh Theodosie Ugaiţchii Cernigovului. Viiaţa, nevoinţile, proslăvirea şi minunele lui. Tălmăcită moldoveneşte de Protoiereul Iustin Ignatovici de pe cartea vieţii Sfântului, ce sau tipărit în Moscova la anul 1897. Chişinău (Tipografia Eparhială), 1908. (21,5 x 15,5). paginaţie diferită (II 515574)
Cu caractere chirilice. Cuprinde şi fasc. 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206 şi 207 cu "Minunile Sfântului Theodosie". Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  747) Sântul marele mucenic Ioan-Noul
 • Opera
 • Imagini
Sântul marele mucenic Ioan-Noul
63051. • *Sântul marele mucenic Ioan-Noul. Viaţa, tăria neclintită în credinţa şi legea bisericei drept-măritoare a lui Christos şi chinurile de moarte ale sântului marele mucenic Joan- Noul, precum şi prea mărirea numelui seu şi strămutarea onoratelor sale moaşte la biserica mitropoliei vechi din Suceava în Bucovina. Cernăuţ, 1888. (RP, 4 (1889), nr. 18, sept. 15, p. 8)

Nu exista imagini
  748) Sfîntul Vasile Arhiepiscopul Kesariei Kapadokiei (329 -379)
 • Opera
 • Imagini
Sfîntul Vasile Arhiepiscopul Kesariei Kapadokiei (329 -379)
63052. • Sfîntul Vasile Arhiepiscopul Kesariei Kapadokiei (329 -379). Traducere de Iosif [Georghian] Mitropolit primat. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1898. (23 x 16,5). 172 p. (II 254529)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  749) SFÎNTUL SINOD AL SFINTEI BISERICI AUTOCEFALE ORTODOXE ROMÂNE
 • Opera
 • Imagini
SFÎNTUL SINOD AL SFINTEI BISERICI AUTOCEFALE ORTODOXE ROMÂNE
63053. ~ Act sinodal expunendu Autocefalia Bisericei Orthodoxe Române şi relaţiunile ei cu Patriarcha de Constantinopol. Formulatu în şedinţa de la 23 Noemvrie 1882. Cărţilor Bisericesci), 1882. (24,5 x 15,5). 1 f., 22 p. (Sântul Sinodu alu Sântei Biserici autocefale orthodoxe Române) (II 74678)
63054. ~ Enciclica Sântului Sinod al Sântei Biserici Ortodocse autocefale Române. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericesci), 1883. (23 x 15). 14 p. (II 104665)
63055. ~ Enciclica pastorală a Sântului Sinod al Sântei noastre Biserici autocefale ortodoxe române de răsărit. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1896. (18 x 10,5). 32 p. (I 118174)
Despre fostul Mitropolit Primat Ghenadie Petrescu şi acuzaţiile care i s-au adus. Acelaşi text cu II 118698
63056. ~ Idem. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1896. (23,5 x 16,5). 20 p. (II 118698)
63057. ~ Legea Organică şi regulamentele S-tului Sinodu. Anul 1872-1883. [pe cop.: 1872-1884]. Imprimate în această a treia ediţie, dupe decisiunea S-lui Sinodu. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericesci), 1883 [pe cop.: 1884]. (18,5 x 12). 174 p. (Sântul Sinodu al S-tei Biserici Autocefale Orthodoxe Române) (I 384846)
Procuvîntare de Innocentie M. Ploeştenu.
63058. ~ Idem. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1884. (26,5 x 17). 144 p. (Sântul Sinodu al S-tei Biserici Autocefale Orthodoxe Române) (II 523846)
Procuvîntare de Innocentie M. Ploeştenu. Diferă prin format şi paginaţie de I 384846.
63059. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1892. (16 x 12). 161-163 p. (Sântul Sinod al S-tei Biserici Autocefale Ortodoxe Române) (II 64509)
Procuvîntare de Innocentie M. Ploeşteanu. Cartea se află în BRM, vol. III la Ploeşteanu, Inochentie M.
63060. ~ Mărturisirea ortodoxă. Ediţiunea Sf. Sinod. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1895. (32,5 x 24,5). XXXII p., 2 f., 104 p. (Sfîntul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române) (III 106946)
63061. ~ Proiect al textului de mărturisire ortodoxă ce urmează a se publica ca ediţiune a Sf. Sinod. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1899. (30 x 23). 119 p. (Sântul Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române) (III 62644)
63062. ~ Raportul comisiunei Sf. Sinod al Sântei Biserici autocefale ortodoxe române din Regatul României, pentru fixarea parohielor urbane si rurale şi retribuirea întregului personal bisericesc din toată ţara. [Raportor: Silvestru Bălănescu, Episcopul Huşilor]. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1888. (23 x 16). 37[-40] p. (II 393690)
Lipsă coperta.
63063. ~ Raportul Comisiunei Sântului Sinod al Sântei Biserici autocefale ortodoxe române din Regatul României pentru fixarea parohielor urbane şi rurale şi retribuirea întregului personal bisericesc din toată ţara. [Raportor: Silvestru Bălănescu, Episcopul Huşilor]. Votat de Sântul Sinod în şedinţele din 8 şi 9 Decemvrie 1888, împreună cu tabelurile de numirea şi numerul parohielor precum şi numerul personalului bisericesc necesar cultului divin şi administraţiei Eparhielor. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1888 [pe cop.: 1889]. (24 x 15,5). 508 p. (II 393980)
63064. ~ Idem. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1889. (22,5 x 16,5). 546 p. (II 556314)
Lipsă coperta.
63065. ~ Regulament pentru costumul clerului, al studenţilor în teologie şi al elevilor seminarişti. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1895. (21 x 13). 13 p. cu il. (Sântul Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române) (II 393135)
63066. ~ Simţul Sinod al României. Raportul Comisiunei Sântului Sinod asupra cestiunei Schitului românesc de la Sf. Munte Athos. Bucureşti (Noua Tipografie a Laboratorilor români), 1878. (15,5 x 10). 36 p. (Reproducţie dupe ziarul Pressa) (I 14804)

Nu exista imagini
  750) Sfîrşitul dreptului
 • Opera
 • Imagini
Sfîrşitul dreptului
63067. • Sfârşitul dreptului. Povestire din parte a patimilor Domnului nostru Iisus Hristos pe care le-au vădut femeea lui Pilat din Pont. Tradusă acum pentru prima oară din Ruseşte de Smeritul între monahi şi sfetagoreţ Zosima Pasca1 Prodromit din Sfînta Mînăstire Neamţu. În zilele Majestăţei Sale Regele Nostru Carol I. şi I. P. S. S. Arhiepiscop şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei D. D. Dr. Parteni-Clinceni. Iaşi (Tip. Nouă J. Goldenberg & C. Aberman), 1906. (23,5 x 16). 1 f., 8 p. 50 bani. (II 5427)

Nu exista imagini
  751) Sfîrşitul lumei dupe prevestirile renumiţilor astronomi Nostradamusl...
 • Opera
 • Imagini
Sfîrşitul lumei dupe prevestirile renumiţilor astronomi Nostradamusl...
63068. • Sfîrşitul lumei dupe prevestirile renumiţilor astronomi Nostradamus, Leonardo, Aretino, etc. etc. Bucuresci (Tip. N. I. Macavei & Comp.), [188?]. (23 x 16). 16 p. 40 bani. (II 394095)
Descriere după copertă. Subtitlul: Comete nuoi şi posiţia primejdiosă a Stelelor către pămînt.
63069. • Idem. Bucuresci, Editura Librăriei Jacques Wortmann, [1880]. (20,5 x 13). 23 p. 30 bani. (II 392961)
Descriere după copertă. Subtitlul: Comete nuou si posiţia primejdiosă cătră pământ.

Nu exista imagini
  752) Sfîrşitul lumii sau Vorbirea Sfântului Ioan Teologul cu Dumnezeu
 • Opera
 • Imagini
Sfîrşitul lumii sau Vorbirea Sfântului Ioan Teologul cu Dumnezeu
63070. • Sfîrşitul lumii sau Vorbirea Sfântului Ioan Teologul cu Dumnezeu. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1908. (15 x 11). 16 p. (BCU-CIN I 46462)
63071. • Idem. Gherla (Tip. Aurora A. Tudoran), 1909. (15 x 11). 16 p. (BCU-CIN 116461)

Nu exista imagini
  753) Sgârcescu Avarul
 • Opera
 • Imagini
Sgârcescu Avarul
63072. • Sgârcescu Avarul. Craiova, Editura Mayer Feter, Anticar (Tipografia David J. Benvenisti), 1893. (24,5 x 16). 16 p. 20 bani (II 391214)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  754) SGHIBARTZ, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
SGHIBARTZ, CONSTANTIN
63073. ~ Clipe senine. Versuri şi proză, [de] Const. Sghibartz. Bucureşti (Tip. profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1908. (17 x 10,5). 100p. 1 leu. (I 12333)

Nu exista imagini
  755) SGOANŢĂ, EMIL G.
 • Opera
 • Imagini
SGOANŢĂ, EMIL G.
63074. ~ Contractul de locaţiune. Teza pentru licenţă susţinută de Emil G. Sgoanţă. Bucuresci (Tipografia Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & şerban), 1903. (22,5 x 15,5). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409080)

Nu exista imagini
  756) SHAKESPEARE, WILLIAM
 • Opera
 • Imagini
SHAKESPEARE, WILLIAM
63075. ~ Antoniu şi Cleopatra. Tragedie în 5 acte, [de] W. Shakespeare. Tradusă în româneşte de Scarlat I. Ghica. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1893. (21 x 13,5). 134 p. 2 lei. (II 75935)
63076. ~ Biografia lui Viliam G. Şecspir dupe Le Tourneur Urmată de Romeo şi Julieta şi Otello Tragedii în cîte cinci acte. Compuse de Viliam Ghiuliom Şecspir, Traduse slobod de Toma Alecsandru Bagdat. Bucureşti (Tipărit în Tip. lui Iosef Copainig), 1848. (19,5 x 13). 2 f., 203 p., 215 p. (II 265867)
Ambele piese au pagini de titlu separate, cu datele editoriale respective.
63077. ~ Femeea îndărătnică. Comedie în 5 acte, [de] W. Shakespeare. Tradusă în versuri şi refăcută pentru teatru [pe cop.: precedată de o notiţă biografică cu portretul autorului] de Haralamb G. Lecca. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo- Litogr. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), [1898]. (18 x 11,5). 136 p. 30 bani (Biblioteca de popularizare pentru literatura, sciinţa, arta XXXVIII, no. 38) (I 104285)
La p. 3-4: "Catalogul Bibliotecii de popularizare".
63078. ~ Idem. Tradusă de Haralamb G. Lecca. Reprezentată pentru prima oară, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la 1 Martie 1897, doamna Aristizza Romanescu jucând pe Caterina, iar d. V. Leonescu pe Petruchio. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1907. (15 x 10,5). 120 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi no. 284) (I 12216)
63079. ~ Hamlet Principele Danemarcei. Dramă în cinci acte şi optu părţi de la Shakespeare. Tradusă de D. P. Economu. Bucureşti (Imprimeria lui Ferdinand Om), 1855. (18,5 x 12). 127 p. (I 123416)
63080. ~ Idem. Tradusă de Adolf Stern. Bucuresci (Tip. Dorotea, Cucu), 1877. (21 x 14). XXII p., 1 f., 161 p. (II 439753)
63081. ~ Idem. Traducere de Adolf Stern. Ed. II. Bucureşti, Editura Librăriei L. Alcalay, 1905. (15,5 x 10,5). VI, 190 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, no. 221-222) (I 127409)
63082. ~ Idem. Traducere din englezeşte de Victor Anestin. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay & Co., [1908]. (15 x 10). VII, 160 p. Preţul 60 bani (Biblioteca pentru toţi, 221-222) (I 704727)
Datat după anul prefeţei, "5 mai 1908".
63083. ~ *Idem. Tradus de N. A. Bogdan. Iaşii, 1887. (Darmestetter, p. 160)
63084. ~ Julie Cesar. Tragedie în cinci acte de William Shakespeare. Tradusă de Căpitanul S. Stoica. Bucuresci (În tipogragia lui Eliade) 1844. (20,5 x 14). 2 f., 166 p. (II 165548)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
63085. ~ Idem. Traducere metrică după textul original de Adolf Stern (Traducătorul lui Hamlet). [Bucureşti] (Noua Imprimerie Naţională C. N. Rădulescu), 1879. (20 x 12,5). 106p. (I 12983)
63086. ~ Idem. Tradusă direct din Englezeşte de Barbu Lăzăreanu. Bucuresci (Tip. E. Miulescu), 1892. (19,5 x 13,5). 89 p. (I 466773)
63087. ~ Idem. Tradusă în românesce de Scarlat Ion Ghica. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1896. (23,5 x 16,5). 1 f., II, 130 p. 5 lei. (II 126792)
63088. ~ Idem. Tradusă de Dimitrie M. Ghica. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1908. (19,5 x 13). 186 p. 1,50 lei. (I 10507)
63089. ~ Macbeth. Dramă în quinqui acte [de Shakespeare], tradusă din franţodeşte de St.Bâgescu. Bucureşti (În tip. lui Jos. Copainig), 1850. (19 x 12). 140 p. (I 153909)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. După traducerea în franceză a lui Ducis.
63090. ~ Idem. Tradusă d'in englisesce de P. P. Carp. Iassi (Impr. Adolf Bermann), 1864.(20x 12,5). 2 f., 109 p. 5 lei. (Publicaţie a societăţei Junimea) (II 117905)
63091. ~ Idem. Traducere de P. P. Carp. Ed. II corectată. Bucureşti, Editura Librăriei Socecu a Teclu (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1886. (19 x 12,5). 137 p. (I 117961)
63092. ~ *Idem. Traducere de Victor Anestin. Bucureşti, Editura Alcalay, 1909. 16°. (Cornel, p. 56)
63093. ~ Idem. Traducere din engelezeşte de Const. A. Ştefănescu. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1912. (18,5 x 12). 79 p. 1 leu. (I 466787)
63094. ~ Neguţătorul din Veneţia. Comedie în cinci acte de W. Shakespeare. Tradusă în românesce de Scarlat Ion Ghica. Bucuresci (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1885. (23,5 x 16). 103 p. cu il. (II 126748)
63095. ~ Idem. Traducere din englezeşte de Const. Al. Ştefănescu. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1912. (18 x 12). 84 p. 75 bani. (I 106094)
63096. ~ Othello. Tragedie în cinci acte. Traducere de P. P. Carp. Iassi, Ediţiunea şi Imprimeria Societăţii Junimea, 1868. (23 x 15). 154 p. (II 117732)
63097. ~ Idem. Traducere din englezeşte de Victor Anestin. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională D. C. Ionescu), [1908]. (14,5 x 10). IV-152 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi no. 382-383) (I 12257)
La p. 143-151: Catalogul Bibliotecii pentru toţi. Datat după Uni, 19 (1909), no. 1, ian. 6, p. 23.
63098. ~ Idem. Traducere de D. Nanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (24,5 x 17). 197 p. cu il. 3 franci. (II 32529)
La p. 183-197, informaţii despre actorii care au interpretat piesa.
63099. ~ Regele Ioan. Regele Richard III. Neguţătorul din Veneţia, [de] W. Shakespeare. Traduse de Scarlat Ion Ghiсa. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1892. (21,5 x 14). VII-453 p. 5 lei. (II 33835)
63100. ~ Regele Lear. Tragedie în 5 Acte de William Shakespeare. Traducere din Englezeşte de Adolf Stern. Cu 24 illustraţiuni. Bucuresci (Tipografi- Editori Thiel & Weiss), 1881. (23,5 x 16,5). 4 f., 63 p. cu il. (II 379143)
63101. ~ *Idem. Traducere de Victor Anestin. Bucureşti, Editura Alcalay, 1909. 16°. (Cornelу р. 56)
63102. ~ Idem. Tradusă de Mărgărita Miller-Verghi. Bucureşti, Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1911. (10,5 x 11). 120 p. 45 bani. (Biblioteca Teatrului Naţional Editată de Institutul de Arte Grafice şi Editură Minerva no. 13) (I 21693)
63103. ~ Idem. Traducere de Ludovic Dauş. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. A. Grossmann), [1911]. (14,5 x 10). 185 p., 6 p. cu il. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 654-655) (I 24751)
63104. ~ Romeo şi Julieta. Dramă în 5 acte de William Shakespeare. Traducţie de Dimitrie Ion Ghica. Bucuresci (Тур. Curţii Regale Propr. F. Gobl), 1882. (27 x 18,5). 121[123] p. 3 lei. (II 113348)
63105. ~ Idem. Tradusă în versuri de Haralamb G. Lecca. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Institutul Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1907. (14,5 x 10). 96 p. (Biblioteca pentru toţi, 294) (I 8390)
63106. ~ Viaţa şi mortea regelui Richard Ш. Tragedie de W. Shakespeare. Tradusă în Românesce de Scarlat Ion Ghiсa. Bucuresci (Stab. Grafic Socecu & Teclu), 1884. (23,5 x 16). 136 p. cu il. (II 126747)
63107. ~ Un vis din noptea de sânziene (Midsummer Night's dream), [de] W. Shakespeare. Comedie-Jerie(!) în 3 acte şi 8 tablouri. Tradusă de G. P. Sterian. Musica de F. Mendelssohn-Bartholdy. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1893. (15,5 x 10). 117[-124] р.
(I 74302)
Lipsă coperta.

Vezi:
ALMERT, C. Chezăşia. După ~. Blaş, 1899.
DEMETRESCU, E. M. Patru poveşti. După ~. Bucureşti, 1895.

Nu exista imagini
  757) SHAW, GEORGE BERNARD (1856-1950)
 • Opera
 • Imagini
SHAW, GEORGE BERNARD (1856-1950)
63108. ~ Medicul în dilemă. [The Doctor's Dilemma]. Comedie în 5 acte, [de] Bernard Shaw. Traducere de Al. Fгunzesсu, Bucureşti, Editura Librăriei Stănciulescu, 1918. (17,5 x 13,5). 136 p. 4,50 lei. (I 60766)

Nu exista imagini
  758) Shediou kanonismou
 • Opera
 • Imagini
Shediou kanonismou
63109. ~ Ζχεδιου κανονισμου της εν Βραιλαι. Ελλενικης κοινοτητος. Εν Βραιλαι (Πεστεμαλτξιογλου), 1890. (23 x 15,5). 16 р. (II 394047)

Nu exista imagini
  759) Shore's New Familiar amusing and easy conversations each of these precedet by a short vocabulary
 • Opera
 • Imagini
Shore's New Familiar amusing and easy conversations each of these precedet by a short vocabulary
63110. ~ Miss Shore's New Familiar amusing and easy conversations each of these precedet by a short vocabulary. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1899. (21 x 13,5). 105 p.

Nu exista imagini
  760) SIBELIS, LEON
 • Opera
 • Imagini
SIBELIS, LEON
63111. ~ *Curs de comptabilitate (simplă şi dublă) prelucrat după metoda lui De Granges de Leon Sibelis. Galaţi, Editura diarului Financiarul, [1898]. Preţul lei 1,50 (A-B 1 (1898), nr. 47, aug. 23, p. 1499)
63112. ~ Noul curs de comptabilitate (simplă şi dublă) şi o nouă metodă d’a ţine comptabilitatea cu un singur registru. [Prelucrat după metoda lui De Granges] de Leon Sibelis. Cu un apendice de articole din Codul de Comerciu privitoare la registrele cerute de lege. Ed. II. Galaţi, Editura Financiarul (Typo- Lit. Teodor C. Dimitriadi), 1906. (21 x 13). 67 p. 1,50 lei. (II 3081)
63113. ~ Idem. Ed. III. Galaţi, Editura Financiarul (Tipo-Lit. Schenk-Burbea), 1910. (20X 14). 67 p. (II 24035)

Nu exista imagini