Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  721) SEVERIN, EMIL C. (1869-1932)
 • Opera
 • Imagini
SEVERIN, EMIL C. (1869-1932)
62974. ~ Acide phtalique dibromé. Produits de condensation par E. C. Severin. Iassy (Impr. Dacia Iliescu. Grossu & Comp.), 1906. (24 x 16). 10 p. (Annales Scientifiques de l'Université de Iassy. Tome IV, II-ème Fasc. Extrait) (II 561937)
Descriere după copertă. La sfârşitul textului, menţiunea: "Travail fait au Laboratoire de chimie organique de l'Université de Iassy".
62975. ~ Application du principe d'Archimède aux gaz par E. C. Severin, Professeur au lycée C. Negrutzi. Jassy (Imp. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (24 x 16). 7 p. cu il. (Annales scientifiques de l'Université de Jassy. Extrait) (II 466573)
62976. ~ Dosage des hydrocarbures aromatiques dans le pétrole par M. le Dr. E. Severin. [Bucarest, 1911]. (28,5 x 19). 8 p. (Extrait du Moniteur du Pétrole Roumain N-os 21 et 22 de 1911) (III 466551)
Descriere după titlul de la începutul textului. Text paralel în l. română şi franceză.
62977. ~ Memoriul şi Rezumatul lucrărilor ştiinţifice originale făcute de E. C. Severin Doctor în Ştiinţe de la Universitatea din Paris, Absolvent al înaltei şcoli technice din Karlsruhe Profesor definitiv la liceul Internat din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1911. (24,6 x 16,5). 25 p. (II 466572)
62978. ~ Noua teorie asupra constituţiei materiei, [de] Dr. E. Severin. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (24 x 15,5). 16 p. (II 2967)
Descriere după copertă.
62979. ~ Thèses présentées pour obtenir le titre de docteur de l'Université de Paris par M. Emile G. Severin, Professeur de Sciences Physiques au lycée de Bârlad. 1-e thèse. Produits de condensation de l'acide dichlorophtalique. 2-e thèse. Propositions données par la Faculté Cyroscopie. Soutenues le... novembre 1900 devant la commission d'Examen. Paris (Imp. L. Boyer), 1900. (24,5 x 16,5) 62 p. (II 199236)

În colaborare:
62980. ~ *La radioactivité des eaux minérales de Slanic par dr. E. Séverine et D. Hurmuzescu. [190?]. (Severin, cop. 4)

Vezi şi:
ENGLER, C. şi ~. Katalyse und Erdolbildung. Leipzig, 1913.
ENGLER, C ~. Sur l'origine du pétrole. S.l., 1912.

Vezi de asemenea :
• Profesorului Petru PONI. Omagiu. [Articole]. Iaşi, 1906.

Nu exista imagini
  722) SEVERIN, EMIL E.
 • Opera
 • Imagini
SEVERIN, EMIL E.
62981. ~ Plata în general şi plata prin subrogaţiune. Teza pentru licenţă de Emil E. Severin. Bucureşti (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand), 1890. (24,5 x 16,5). 104 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 394215)

Nu exista imagini
  723) SEVERINI, ŞTEFAN C.
 • Opera
 • Imagini
SEVERINI, ŞTEFAN C.
62982. ~ Călăuza portărelului de Ştefan G. Severini, capul portăreilor Tribunalului Doljiu. Craiova (Tipo-Litografia Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1903. (24 x 16). 64 p. 4 lei. (II 409193)
62983. ~ Separaţiunea de patrimonii dintre bărbat şi femeie în dreptul roman şi român. Teză de licenţă. Susţinută la... 1898 de Ştefan C. Severini. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1898. (23,5 x 16). 67 p. (Facultatea Juridică din Bucureşti) (II 409156)

Nu exista imagini
  724) SEVESCU, GRIGORE P.
 • Opera
 • Imagini
SEVESCU, GRIGORE P.
62984. ~ Despre mandat în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută la... octombrie 1889 de Grigore P. Sevescu. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1889. (22,5 x 15,5). 37[-40] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 393498)
62985. ~ Ofiţerul de poliţie judecătorească. Drepturile şi îndatoririle sale. Modul de cercetare al crimelor şi delictelor celor mai obicinuite. De Grigore P. Sevescu Judecător de instrucţie al Tribunalului Ilfov. Bucuresci, 1900. [Pe cop.: 1901]. (21,5 x 14). 113[-117] p. (II 497616)
62986. ~ Raport asupra mersului Închisorilor Centrale Presentat D-lui Ministru de Interne de Grigore Sevescu, Director general al închisorilor. Bucuresci (Tipografia Ziarului Patriotul), 1906. (23 x 15,5). 59 p. (Ministerul de Interne. Direcţia generală a Penitenciarelor) (II 4020)

Nu exista imagini
  725) SEXTIL
 • Opera
 • Imagini
SEXTIL
Vezi: PUŞCARIU, SEXTIL

Nu exista imagini
  726) SEYFFERTH, A
 • Opera
 • Imagini
SEYFFERTH, A
62987. ~ Berbecul şi Oaea. Conformaţiunea lor şi organele lor interne. Traducere de Aster [după A. Seyfferth]. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1897. (27 x 20). 1 f., 37 p. cu il., 2 pl. 3 lei. (III 410034)
Pe prima planşă titlul: "Berbecul. Constituţiunea şi organele interne. Expunere amănunţită cu gravuri în text tratând boalele principale. Cu o planşă cromo-litografică superpusă, arătând disposiţiunea organelor interne de A. Seyfferth. Prelucrat în limba română de P. C. medic veterinar".
62989. ~ Boul şi Vaca. Constituţiunea şi organele lor interne. Expunere amănunţită cu figuri în text, cu o planşă cromo-litografică şi cu figuri superpuse de A. Seyfferth, Medic-veterinar de circumscripţie Furth (Germania). Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), [1896]. (29 x 20). 24 p. cu il., 1 f. pl. 4 lei noi. (III 394506)
Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  727) SFAT, C.
 • Opera
 • Imagini
SFAT, C.
Vezi:
CEHOV, A. Farmacista. Trad. de ~. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  728) SFATUL ŢĂRII, COMISIA AGRARĂ
 • Opera
 • Imagini
SFATUL ŢĂRII, COMISIA AGRARĂ
62990. ~ Proiect de lege de reformă agrară elaborat de Comisia Agrară din Sfatul Ţării. Chişinău (Inst. de Arte Grafice România Nouă), 1918. (32 X 21). 13 p. (III 52485)

Nu exista imagini
  729) SFATUL ŢĂRII. COMISIA CONSTITUŢIONALĂ
 • Opera
 • Imagini
SFATUL ŢĂRII. COMISIA CONSTITUŢIONALĂ
62991. ~ Proiect de Lege electorală alcătuit de Comisia Constituţională a Sfatului Ţării. Chişinău (Tip. România Nouă), 1918. (23 x 15,5). 27 p. (II 52972)

Nu exista imagini
  730) Sfat-Sfatul-Sfaturi-Sfătuire
 • Opera
 • Imagini
Sfat-Sfatul-Sfaturi-Sfătuire
62992. • Sfat Folositor Sâtătăţei pentru cei ce'l vor urma [de Căpitan în retragere]. Bacău (Tip. Progresul), 1907. (17 x 10,5). 30 p. 1,50 bani. (I 7714)
Descrierea după copertă.
62993. • *Un sfat prietenesc. Ceva despre starea poporului nostru şi despre modul îmbunătăţirii acesteia. Unele poveţe economice. Cernăuţi, Editura Librăriei R. Schally, 1889. (Biblioteca poporală bucovineană, nr. 10) (Loghin, p. 179)
62994. • Sfatul naţional românesc din Oradea-mare şi Bihor. Cătră poporul românesc. Oradea-mare, Sonnenfeld Munyomda, 1918. (20 x 14). 16 p. (I 184667)
Broşură publicată la 2/15 decemvrie 1918 în care se arată că trebuie să se facă alipirea la patria mamă.
62995. • Sfaturi bune. Trei disertaţiuni: 1. Despre concubinat, de Emanuil Ungurianu. 2. Despre beţie de Dr. Elie Cristea. 3. Icoane din viaţa poporului nostru, de Nicolau Ivan, Sibiu (Tipariul tipografiei archidiecesane), 1902. (17,5 x 13). 45[-47] p. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii, Nr. 4. (I 266061)
Descriere după copertă.
62996. • *Sfaturi bune despre folosirea segregaţiunei păşunilor, pădurilor şi trestiilor. Sibiiu, 1860. (Cd BE, 1880, p. 119 ; Iarcu, p. 88)
62997. • Sfaturi bune pentru excursionişti pe Munţii Bucegi. Buşteni (Tip. Universală V. Teodorescu), 1912. (12x8,5). 30 p. 20 bani. (I 39125)
62998. • Sfaturi bune pentru femei împovărate, pentru leuze (femei, cari au născut) şi pentru mame. Edate: Din partea Ministeriului de Interne R. U. Traducere din originalul maghiar. Budapesta, Editura lui Alexandru Schmidl, 1901. (15,5x9,5). 23 p. (I 444705)
Lipsă coperta.
62999. • Sfaturi către părinţi pentru aperarea copiilor de bola numită gastro- enterită sau urdinare. [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Garol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), [1901]. (16 x 10,5). 7 p. (Consiliul de Igienă şi Salubritate Publică al Capitalei) (I 165998)
Anul, la p. 2.
62300• Idem. [Bucureşti] (Tipografia Curţii Regale. F. Göbl Fii), [1903]. (16 x 10). 8 p.(Consiliul de igienă şi salubritate publică al Capitalei), (I 63019)
Datele editoriale, la p. 8; vezi şi: B. Bibliogr. 1 (1903), nr. 5. sept.-oct., p. 129.
63301. • Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Flacăra), [191..]. (17 x 11,5). 7 p. (Consiliul de igienă şi salubritate publică al Capitalei) (I 510812)
Diferă prin copertă şi editură de I 165998 şi I 63019.
63002. • Sfaturi pentru călătorii între Germania şi străinătate. Ratschlage für den Reiseverkehr zwischen Deutschland und dem Auslande, s.l. [191?]. (14 x 10,5). 8 f. nenumerotate (I 71571)
Textul în l. română şi germană.
63003. • Sfaturi pentru păzirea sănătăţii, [de] Dr. A. Gh. Blaj (Tip. Seminarului greco-catolic), 1916. 30 p. (BCU-CIN 178083)
63004. • Sfaturi practice culese din medicina sătenilor coprinzând: diferite raţete pentru tratamentul boalelor de copii, oameni şi animale. Târgu-Jiu (Tipografia Română Marin Petrescu & Comp.), 1905/(16,5 x 10,5). 159 p. 2,50 lei. (I 6494)
Pe copertă titlul: "Medicina săteanului".
63005. • *Sfaturi şi îndrumări în afacerile de dare. Traducere. Budapesta (Tipografia Poporul Român), [1909]. 8°. 48 p. 1 cor (Drap, 9 (1909), nr. 53, mai 23 (iun. 5), p. 3 ; Tr, 42 (1911), nr. 3, mai-iun., p. 301 ; Uni, 19 (1909), nr. 22, iun. 5, p. 199)
63006. • Sfătuire s. l. [1835]. (17 x 11). 16 p. (I 594427)
Cu caractere chirilice. Descriere după titlul de la începutul textului. Cuprinde şi: "Altă sfătuire; Mărturisire către Duhovnicescul Părinte; Altă Mărturisire". Datat după vinieta de la începutul textului semnată "Teodosie Monh. 1835".
63007. • Sfătuire cătră cel ce vrea să se mărturisească. S.l., [după 1830]. (17 x 10,5). 8 f. nenumerotate (I 517075)
Descriere după titlul de la începutul textului. La p. 3, titlul: "Mărturisire către Duhovnicescul Părinte". Cu caractere chirilice.
63008. • Sfătuire foarte frumoasă şi pe scurt Cătră cel ce se pocăiaşte, cum să cuvine să se mărturisească, dela mulţi dascăli adunată Spre folosul deobşta a celor ce vor ceti. Şi tipărită cu blagoslovenia Preosfinţitului Mitropolit a toată Ungrovlahia iubitoriului de Dumnezeu Episcop al Buzăului Kyr Chesarie In Sfinta Episcopie Buzăul (Intru a sa acum făcută de nou Typografie), la anul dela Hristos 1834. Aprilie 15. (21,5 x 16,5). 62[-64] p. (II 59292)
Cu caractere chirilice.
63009. • Idem. Partea III. s. 1. [183?]. (23 x 17,5). 1 f., 95-144, 2 f. (II 429509)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta. Din compararea textelor reiese că este o ediţie ulterioară celei din 1834.

Nu exista imagini
  731) SFÂRLOGIANU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
SFÂRLOGIANU, DUMITRU
63010. ~ Imn de mulţumire patronilor şcolelor Ştefan Protopopescu şi Iancu Ionaşcu. Marşul şcolarilor la escursiune. Minunile Sorelui de preotul Dumitru Sfârlogianu, Mirceşti (Olt). [Bucureşti] (Tip. A. Grossmann), [190?], (15 x 10,5). [2] f. (I 109704)
Descriere după copertă.
63011. ~ Memoriu pentru Clădirea Localurilor de Scole în Comunele rurale de Preotul Dumitru Sfârlogianu, din Comuna Mirceşti, Jud. Olt. 1900. Aprilie. Pitesci (Tip. şi Leg. de Cărţi Mihail Lazar Fii), 1900. (20x 13,5). 8 p. (I 109854)
63012. ~ Poesii regale 1904 August 30. Pitesci (Tip. şi Libr. Mihail Lazar Fiu), [1904]. (16 x 11,5). [8] f. (I 2751)
63013. ~ Predici la diferite ocasiuni de Preotul Dumitru Sfârlogeanu, Înveţător şi fost Subprotoiereu. Cu binecuventarea şi aprobarea Pre Sânţiei Sale Părintelui Episcop de Argeş D. D. Ghenadie II. Prin ordinul No. 936 din anul 1892. Slatina (Tipografia Societăţii Încuragiarea Comerciului Român), 1893. (20,5 x 13,5). 68 p. 1 leu. (I 109867)
La p. 65-68: "Lista de numele onorabililor abonaţi".

Nu exista imagini
  732) Sfecla pentru hrana vitelor
 • Opera
 • Imagini
Sfecla pentru hrana vitelor
63014. • Sfecla pentru hrana vitelor. Cu 3 chipuri. S-a tălmăcit din ruseşte pe moldoveneşte în redacţia jurnalului Cuvânt Moldovenesc. Chişinău, Ediţia Zemstvei Guberniale Basarabene (Tipografia Direcţiei Guberniale Basarabene). 1913. (22,5 x 15,5). 8 p. cu il. (II 142896)
Cu caractere slave. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  733) SFETEA, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
SFETEA, GEORGE
63015. ~ Vila Sfetea, Tismana-Gorj [de George Sfetea]. s.l. [1914]. (11 x 15,5). 24 p. cu il. (I 38155)
Descriere după copertă. Autorul, menţionat la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  734) SFETESCU, CONSTANTIN V.
 • Opera
 • Imagini
SFETESCU, CONSTANTIN V.
63016. ~ Divorţul. Teză de licenţă a lui Const. V. Sfetescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (23 x 16). 47 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409439)

Nu exista imagini
  735) Sfetnicul Împăratului tălmăceşte poporului legile cele noi
 • Opera
 • Imagini
Sfetnicul Împăratului tălmăceşte poporului legile cele noi
63017. • Sfetnicul Împăratului tălmăceşte poporului legile cele noaă. 1848. [Sau scris Din îngăduinţa şi porunca Înălţiei Sale împăratului şi craiului nostru]. În Pesta (cu tipariul lui Baimel), [1848]. (19,5 x 12,5). 40 p. (I 75961)
Descriere după titlul de la începutul textului. Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  736) Sfintele şi Dumnezeeştile Liturghii
 • Opera
 • Imagini
Sfintele şi Dumnezeeştile Liturghii
• Sfintele şi Dumnezeeştile Liturghii. Vezi: • Liturghii

Nu exista imagini
  737) SFINŢESCU-CINCINAT, I. (1887- 1955)
 • Opera
 • Imagini
SFINŢESCU-CINCINAT, I. (1887- 1955)
63018. ~ Chestiunea Controlului vitezei de circulaţie a vehiculelor în şi afară de zona oraşelor de Cincinat I. Sfinţescu, Inginer. Bucureşti (Tipografia Kooperativă), 1912. (23,5 x 16). 21 p. cu il. (Extras din Buletinul Societăţii Politechnice. Anul XXVIII, Nr. 4 şi 5) (II 29019)
63019. ~ Consideraţiuni asupra plus valutei terenurilor urbane de Cincinat I. Sfinţescu, Inginer, Fost bursier al Academiei Române pentru studiul Edilităţei Publice în străinătate, Şeful serviciului Planului Capitalei. Bucureşti (Tip. Cooperativa), [1914]. (23 x 16). 14 p. (II 48930)
Pentru an vezi: Sfinţescu, verso p. de titlu rubrica: De acelaşi autor.
63020. ~ Normele actuale de tarifare ale cantităţilor de apă consumată. Propunerea unui nou sistem de tarifare de Inginer Cincinat I. Sfinţescu, Diplomat al Şcoalei Naţionale de Poduri şi Şosele din Bucureşti, Bursier al Academiei Române pentru studiul edilităţei publice în Europa. Bucureşti (Tipografia Curţii regale F. Göbl Fii), 1912. (24,5 x 16). 24 p. cu il. (Extras din Buletinul Societăţei Politechnice Române Nr. 8 şi 9 din 1911. (Revăzut şi adăugat)) (II 29153)
63021. ~ Oraşele-grădini engleze, [de] Cincinat I. Sfinţescu, Inginer. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1913. (23 x 16). 92 p. cu il. (Extras din Buletinul Societăţei Politechnice. Anul XXIX, Nr. 4 şi 5 [Pe cop.: Nr. 4 şi 6]) (II 33713)
63022. ~ Parcela şi blocul în constituirea oraşelor, [de] Cincinat I. Sfinţescu, Inginer, Şeful Serviciului planului Capitalei. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1916. (23 x 15,5). 123 p. cu il. (Extras din Buletinul Societăţii Politecnice) (II 48941)
Descriere după copertă.

În colaborare:
CONNOR, J. şi ~. Manual de conversaţie în limbile germană şi română. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  738) SFINŢESCU, IOAN G. (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
SFINŢESCU, IOAN G. (1850-?)
63023. ~ *Caracterul şi efectele domniei fanarioţilor în ţările române. Memoriu de gradaţiune De Ion G. Sfinţescu, directorul şcoalei No. 2 de băeţi din Slatina. Slatina [1885]. 26 p. 50 bani. (RoL, 9 (1885), nr. 2280, febr. 21, p. 3 ; Sfinţescu, Ioan G., p. 4)
63024. ~ *Carnete pentru tăiatulu păduriloru de Ioan G. Sfinţescu. Slatina (Tip. Ioan G. Sfinţescu), [188?]. 40 buni. (Sfinţescu, Ioan G., cop. 4)
63025. ~ *Discursu la diferite ocasiuni de Ioan G. Sfinţescu. Slatina (Tip. Ioan G. Sfinţescu), 10 bani (Sfinţescu, Ioan G., cop. 4)
63026. ~ Elemente de geografia fisica şi politica a judeţului Telleorman. Curs elaborat, în conformitatea noului program al înveţiămentului primar, pentru clasa II. primară de ambe sexe de Ion G. Sfinţescu Institutor în Slatina. Craiova (Typographia Română Philip Lazăr), 1879. (20,5 x 12). 32 p. 30 bani. (II 447878)
63027. ~ Elemente de Geografia judeciului Oltulu. Cursu elaboratu, după metodulu intuitivu, pentru usulu clasei a II. primare de Ion G. Sfinţescu Directoru alu Scolei No. 2 de băeţi din Slatina. Ed. II. Reformată şi cu multe îmbunătăţiri. Slatina (Tip. Ignoranticidulu), 1886. (21 x 13). 192 p. 1 leu. (II 393257)
63028. ~ *Idem. Ed. III prescurtată. Slatina (Tip. Ioan G. Sfinţescu), [188?]. 50 bani. (Sfinţescu, Ioan G., cop. 4)
63029. ~ Idem. Ed. IV. Slatina, Editura Librăriei şi Tipografiei Societăţii Incuragiara Comerciului Român, 1892. (20,5 x 12,5). 47 p. 50 bani. (II 447877)
63030. ~ Noţiuni elementare de sistemuluu metrică cu transformarea Mesuriloru Vechi în Noul şi viceversa. Lucrare conform programei în vigore pentru usulu clasei III şi IV primare de Ioan G. Sfinţescu, Institutoru şi Directoru : alu Scolei de băeţi No. 2 Ştefan Protopopescu din Urbea Slatina. Slatina (Tip. Ioan G. Sfinţescu), 1888. (16,5 x 10). 31 p., 1 tab. 30 bani
(I 447950)
63031. ~ Idem. Bucuresci (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu), 1889. (19,5 x 12,5). 29 p. 25 bani. (I 86565)
63032. ~ Propunerea adresată Onor. Consiliu general al Judeţului Olt în şedinţa sa ordinara Dela 27 Octombrie 1914 de D-l Ion G. Sfinţescu Membru al acestui Consiliu. Slatina (Tip. C. Constantinescu), 1914. (23,5 x 15,5). 15 p. (II 476859)

În colaborare:
ALESSANDRESCU, C. şi ~. Dicţionar geografic al judeţului Olt. Bucureşti, 1895.

Nu exista imagini
  739) SFINŢESCU, MIHAIL I.
 • Opera
 • Imagini
SFINŢESCU, MIHAIL I.
63033. ~ Juriul în materie criminală. Studiu presentat ca teză pentru obţinerea diplomei de licenţă în drept de Mihail I. Sfinţescu. Bucureşci (Tip. Vocea Înveţătorilor), 1899. (23 x 16). 40 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409099)

Nu exista imagini
  740) SFINX
 • Opera
 • Imagini
SFINX
Vezi: MĂRUNŢEANU, GRIGORE

Nu exista imagini