Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  701) Serviciul Zootehnic
 • Opera
 • Imagini
Serviciul Zootehnic
• Serviciul Zootehnic.
Vezi: MINISTERUL Agriculturii şi Domeniilor.

Nu exista imagini
  702) Serviciul campestru pentru şcolile sub-oficerilor şi otăşimei
 • Opera
 • Imagini
Serviciul campestru pentru şcolile sub-oficerilor şi otăşimei
62878. • *Servitiulu campestru pentru şcolele sub-oficeriloru şi ostăşimei elaboratu de K. d. St. căpitanu c.r. Tradusu de Radu Zunea, locotenent în pensiune c.r. Cu 4 tabelle. Vien'a şi Tesin'a (Cu imprimeri'a şi spesele lui Carolu Prochasc'a), 1871. 32°. 110 p. (Tr, 7 (1874), nr. 10, mai 15, p. 118)

Nu exista imagini
  703) Serviciul interior pentru trupele de infanterie
 • Opera
 • Imagini
Serviciul interior pentru trupele de infanterie
62879. • Serviciul interior pentru trupele de infanterie. Decretat la 10 Februariu 1871. Bucuresci, Socecu & Comp., 1879. 18°. 179 p. 11. (BR, 1 (1879), nr. 9, sept., p. 107).

Nu exista imagini
  704) Serviciul interior şi tragerea în ţinută
 • Opera
 • Imagini
Serviciul interior şi tragerea în ţinută
62880. • Serviciul interior şi tragerea în ţinută. Cursuri predate gradelor interiore la Regimentul 6 de Călăraşi. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1893. (15 x 11,5). 79 p. cu il. (I 391412)

Nu exista imagini
  705) Serviciul patrulelor de infanterie în campanie
 • Opera
 • Imagini
Serviciul patrulelor de infanterie în campanie
62881. • Serviciul patrulelor de infanterie în campanie. Tradus de Dimitrie Stanciu, maior în regimentul Putna No. 10. Ed. I. Focşani (Tipografia Modernă M. T. Dumitrescu), 1899. (20 x 13). 35 p. (I 409588)

Nu exista imagini
  706) Serviciul sanitar al armatei la Camera Deputaţilor în şedinţa de la 27 Maiu 1889
 • Opera
 • Imagini
Serviciul sanitar al armatei la Camera Deputaţilor în şedinţa de la 27 Maiu 1889
62882. • Serviciul sanitar al armatei la Camera Deputaţilor în şedinţa de la 27 Maiu 1889. Bucuresci (Tipografia Curţei Regale), 1889. (22,5 x 15,5). 15 p. (II 51222)

Nu exista imagini
  707) Serviciul St. Muceniţei Filotea Fecioara care se severşesce în luna lui Decembrie...
 • Opera
 • Imagini
Serviciul St. Muceniţei Filotea Fecioara care se severşesce în luna lui Decembrie...
62883. • Serviciul St. Muceniţei Filotea Fecioara care se severşesce în luna lui Decembrie în 7 dile Ale căria sânte moşte se află întregi în Ţara Românescă, la Biserica Domnească din oraşul Curtea de Argeş. Tipărit în dilele prea înălţatului nostru Rege Carol I. Cu cheltueala P. S. Sale D. D. Ghenadie II-lea Episcop al Argeşului. Bucuresci (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1891. (23 x 15,5). 48 р. (II 393605)
62884. • Idem. Ed. II. Bucuresci (Tipo- Litografia Cărţilor Bisericesci), 1897. (27,5 x 19). 36 p. cu il. (II 394485)

Nu exista imagini
  708) SETTELIN, F.
 • Opera
 • Imagini
SETTELIN, F.
62885. ~ Gimnastica în şcoalele normale de fete. Memoriu presintat Inspectorului general al înveţămentului primar şi normal de F. Settelin, Profesor de gimnastică şi scrimă la liceul Carol I şi şcola militară din Craiova. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1893. (15,5 x 10). 30 р. (I 74306)

Nu exista imagini
  709) SEULESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
SEULESCU, GEORGE
Vezi: SĂULESGU, G.

Nu exista imagini
  710) SEVASTIANOV, I.
 • Opera
 • Imagini
SEVASTIANOV, I.
Vezi şi:
• Lege pentru comunele urbane... Bolgrad, 1865.

Nu exista imagini
  711) SEVASTOS, ELENA DIDIA ODORICA (1864-1929)
 • Opera
 • Imagini
SEVASTOS, ELENA DIDIA ODORICA (1864-1929)
62886. ~ Anecdote Poporane [de ] Elena Didia Odorica Sevastos. Iaşi, Editura Librăriei Fraţii Şaraga (Stab. Grafic Miron Costin), [1893]. (18,5 x 12). 167 р. 1 leu (Colecţiunea Şaraga, Nr. 15) (I 75982)
Pentru numărul colecţiei vezi: Adamescu III, p. 220 şi Massoff, p. 57.
62887. ~ Călătorii prin Ţara Românească de Elena Didia Odorica Sevastos. Iaşi (Tipografia Naţională), 1888. (19 x 13), 183[-187)] р. (I 262386)
62888. ~ Cîntece moldoveneşti de Elena Didia Odorica Sevastos. Iaşi (Tipografia Naţională), 1888. (19 x 12). 344 р. (I 392698)
62889. ~ Dreptul teu. Piesă în patru acte, [de] Elеnа D. O. Sevastos. Bucureşti (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1906. (22 x 14). 64 р. 1 leu. (II 5354)
62890. ~ Limba română şi autorii evrei, [de] Elena D. O. Sevastos Vol. I. Critică literară asupra Poesielor Populare de Mihail Canianu (Editura Fraţii Şaraga). Iaşi (Tipografia Naţională), 1898. (21 x 13). 186 p., 1 f. Erată. (II 152150)
62891. ~ Mijloace pentru îmbunătăţirea stărei poporului român, [de] Elena D. O. Sevastos. I. Agricultura, Sărgeoaca. Cultura orezului. Cartofii. Îngrăşarea pămînturilor. Nutreţul vitelor Şisca, Mălaiul (Meiul). Porumbul, Porumbul de toamnă. Pîinea. Distrugerea locustelor. Bordeie pentru vite, porci, păsări, Cămări şi Zămnice. Galaţi (Tip. Nebuneli), 1905. (17 x 11). 2 f., 68. p. 55 bani. (I 2706)
62892. ~ Nunta la Români. Studiu istorico- etnograficu comparativu de Elena Sevastos. Premiată de Academia Română cu premiulu Eliade-Rădulescu 1888. Bucuresci, Ediţiunea Academiei Române (Tip. Carol Gobl), 1889. (23 x 16). VIII, 406 p. (II 229485)
Lipsă coperta.
62893. ~ Obiceiuri la naşteri şi înmormentări la Români de Elena D. O. Sevastos. [Iaşi, 1893]. (ÎLit 1 (1892), nr. 6, iul. 1 (13), p. 48)
62894. ~ Pace, Înfrăţire, [de] Elena D. O. Sevastos. Galaţi (Tip. I. Nebuneli), 1905. (24 x 15,5). 8 p. 50 bani. (II 3210)
62895. ~ Povesti, [de] Elena D. O. Sevastos. Iaşi, Editura Librăriei Fraţii Şaraga (Tipografia Naţională), [1893], (18,5 x 12,5). 259, II p. 1 leu. (Colecţiunea Şaraga, Nr. 1) (I 72890)
Anul prefeţei (p. 3). Pentru an, vezi: Lumina 14 (1893), nr. 25, apr. 19 (7), p. 3: Bibliografie. Pentru nr. colecţiei, vezi: Massoff, p. 57.
62896. ~ Idem. Iaşi, ş.a. 203, II p.( Colecţiunea Şaraga) (I 72871)
Cartea lipsă. Descriere după fişa din catalogul BAR.
62897. ~ Ştefan cel Mare în Munţii Vrancei de Elena D. O. Sevastos. Galaţi (Tipografia Buciumul Român P P. Stănescu), 1901 (21,5 x 13,5). 30 p. 50 bani. (II 1902)

Nu exista imagini
  712) SEVASTOS, ROMULUS
 • Opera
 • Imagini
SEVASTOS, ROMULUS
62898. ~ Contribuţiiuni la studiul gasteropodelor pleistocene din România (Cu două tabele) de R. Sevastos. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl Succesor Ioan St. Rasidescu), 1909. (27 X 19,5). 16 p. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României, Vol. III, Anul 1909. (II 19589)
Descriere după copertă.
62899. ~ Curs de Botanică. [Curs predat de d. profesor Romulus Sevastos. Curs scris şi terminat de elevul Irimescu Vasile cl. VI-a M. Manucript autografiat de Maestrul: Popescu. Liceul Militar. Iaşi 1 Maiu 1911]. [Iaşi, 1911]. (26X 20,5). 132 p. cu il. (II 154651)
Descrierea după titlul de la începutul textului. Autorul şi datele editoriale menţionate la p. 132. Litografiat. Lipsă coperta.
62900. ~ Descriere geologică a împrejurimilor oraşului Iaşi (Foile seria VII, col. V. Iaşi şi Col. X. Ungheni pe scara 1: 50.000 de R. Sevastos (cu o hartă geologică, 10 figuri în text şi o tablă). Description géologique des environs de la ville ele Iassy par R. Sevastos. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1913. (27,5 x 19,5). p. 261-306 cu il., 1 f. pl., 1 h. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României, An. V. 1911. Fasc. No. 2) (II 199214)
Descriere după copertă.
62901. ~ Descrierea geologică a regiunii Codăeşti şi Răducăneni din Moldova de Nord (Foile Seria VIII, col. x şi y) de R. Sevastos. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1909. (26,5 x 19,5). 45 p. cu il., 1 h. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României Vol. II, Fasc. No. 2) (II 12926)
Descriere după copertă
62902. ~ Geologia regiunii Mogoşeşti din nordul Moldovei cu o schiţă geologică şi 4 profile (Foaea Mogoşeşti, seria VIII, coloana V). Description géologique de la région Mogoşeşti (N. de la Moldavie) de R. Sevastos. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r Ion St Rasidescu), 1911. (26 X 18,5). 22 p. cu il. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României Anul IV, 1910. Fascicola I) (II 23658)
62903. ~ Observaţiuni asupra Constituţiunii zonii de gres carpatic din judeţul Neamţ. Cercetări făcute în excursiunea cu elevii şcoalei fiilor de militari din Iaşi de la 12-21 Maiu 1905 de Romulus Sevastos. Iaşi (Tipografia Editoare Dacia Iliescu, Grusso & Comp.), 1905. (24,5 x 16,5). 19 p. cu il. (II 509645)
62904. ~ La Pénétration des eaux de la Méditerranée dans la Mer Noire par. R. Sevastos. Jassy (Imprimerie Nationale) (I. S. Ionescu), 1909. (24 x 16,5). 8 p. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l'Université de Jassy) (II 14912)
62905. ~ Le postglaciaire dans l’Europe centrale, du Nord et orientale par. R. Sevastos. Iassy (Typographie Nationale (I. S. Ionesco), 1907. (23,5 X16,5). 20 p. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l'Université de Iassy) (II 8618)
62906. ~ Prundul vechiu şi Pleistocenul din Moldova, [de] R. Sevastos. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu & Co.), 1906. (24 x 16). 10 p., 1 tab. (Extras din Arhiva organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare 1906, No. 12) (II 466602)
62907. ~ Raporturile tectonice între Câmpia română şi regiunea colinelor din Moldova. Comunicare asupra studiilor începute în vara 1906 de R. Sevastos. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1907. (27 x 19,5). p. 311-360 (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României An I. Fasc. No. 2) (II 8488)
Descriere după copertă.
62908. ~ Sur le Difilé [?] des Portes de Fer par R. Sevastos. Jassy (Typographie Nationale (Ioan S. Ionescu), 1908. (24 x 17). 1 f., p. 50-53. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l'Université de Jassy) (II 10661)

Nu exista imagini
  713) SEVEDNISKI, T.
 • Opera
 • Imagini
SEVEDNISKI, T.
Vezi:
NAZARIE, C. Deosebirile de credinţă dintre biserica ortodoxă şi celelalte confesiuni creştine. După ~ ş.a. Iaşi, 1913.

Nu exista imagini
  714) SEVER, profesor
 • Opera
 • Imagini
SEVER, profesor
62909. ~ Consideraţii pedagogice asupra Învăţământului particular de Sever. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Dor P. Cucu), 1905. (16,5 x 12). 68 p. (I 2668)

Vezi şi:
• Poesii şi Nuvele. Orăştie, 1902

Nu exista imagini
  715) SEVEREANU, C. DIMITRESCU (1840-1930)
 • Opera
 • Imagini
SEVEREANU, C. DIMITRESCU (1840-1930)
62910. ~ Cinq Communications faites au 13-ème Congres international de médecine tenu à Paris du 2 au 9 Août 1900 par M le Docteur Severeano, chirurgien en chef de l'hopital Coltza, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de Médecine, membre du conseil sanitaire supérieur, viceprésident du sénat, etc. Bucarest (Impr. L. Motzatzeano), 1900, (21 x 16). 10, 5, 8, 21, 5 p. (II 256900)
Volumul cuprinde, în ordine, următoarele 5 comunicări: "Fragmentation spontanée des calculs urinaires dans la vessie, Nouveau procédé de résection du maxilaire supérieur, Suture en zig-zag, L'analgésie chirurgicale par les injections de cocaine dans le canal rachidien (În colaborare cu Dr. Gerota), Des noyaux des calcules urinaires". Fiecare comunicare are p. de titlu separată.
62911. ~ *Cîteva noţiuni şi aplicaţiuni ale razelor Röntgen de Severeanu C. Dimitrescu, 1900. 14 p. (Bj-DrTS)
62912. ~ Dare de seamă de mersul bolnavilor căutaţi în întâiul serviciu chirurgical din Spitalul Colţea pe 1897 de C. D. Severeanu medic primar, profesor de clinică chirurgicală la Facultatea de medicină, Senator şi Vice-Preşedinte al Senatului. Bucuresci (Lito- Tip. Motzătzeanu & Spartali), 1899. (24 x 17). 203[-203] p. (BCU-CIN 183714)
62913. ~ De la fragmentation spontanée des calcules urinaires par le docteur C. D. Severeanu, Professeur de clinique chirurgicale, Médecin en chef des Hôpitaux de Bucarest. Communication faite au Congrès International de Médecine tenu à Moscou le 7/19-14/26 Août 1897. Bucarest (Tip. Dreptatea), 1897. (23 x 16). 7 p. cu il. 1 franc. (II 154378)
62914. ~ Despre corpii streini uitaţi în cavitatea abdominală după laparotomii. Lecţiunea ţinută în Amfiteatrul Spitalului Colţea în diua de 23 Noembrie 1895 de Domnul Profesor Severeanu culeasă de C. Gruescu, Intern şi preparator al Cursului de Clinică. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1896. (23 x 16). 15 p. cu il. 50 bani. (Facultatea de Medicină, Clinica I Chirurgicală) (II 106761)
62915. ~ Despre foloasele trase din trândăvia soldatului de C. D. Dimitrescu, Doctoru în medicină, Vechiu elev al şcolei de Medicină, Vechiu intern lauriat al spitalelor, Membru al societăţei Medico- Chirurgicale din Bucuresci, Membru fondator al societăţei de Sciinţele Naturale, Profesor supleant la şcola de medicină, însărcinat provisoriu cu cursul de Clinică- Chirurgicală, Medicu de Regiment. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1868. (24 x 16). 1 f., 30 p. 2 lei nuoi. (II 263239)
62916. ~ Despre trachéotomie. Doué lecţiuni făcute de d. profesor Severeanu. Bucuresci, Editura Lito-Tipografiei Motzătzeanu & Lambru, 1896. (24 X l6,5). 32 p. 50 bani. (Facultatea de Medicină. Clinica Chirurgicală) (II 409210)
62917. ~ Du bassin oblique ovalaire. Thèse pour le doctorat en médecine, Présentée et soutenue le 12 août 1864 Par C.-D. Dimitresco né à Tournou-Severin (Roumanie), Docteur en médecine ancien Élève de l'École de Médecine de Buckarest, ancien Élève des hôpitaux de cette ville, ancien Élève de l'École pratique de l'hôpital Kolza de la même ville, ancien Interne lauréat des hôpitaux de Buckarest (Médaille de Bronze, concours 1861-1862), Médecin de l'Armée roumaine. Paris, A. Parent (Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1864. (24,5 x 17,5). 71 p. (II 52142)
62918. ~ O lecţiune. Innaugurarea cursului de clinică chirurgicală pentru anul 1899-1900 de C. D. Severianu. Profesor de Clinica Chirurgicală, Medic Primar, Senator. Bucuresci (Lito- Tip. L. Motzătzeanu), 1899. (24 x 16). VIII p. 50 bani. (II 409218)
Descriere după copertă.
62919. ~ Lecţiuni de Clinică Chirurgicală făcute la Spitalul Colţea de doctorul C. D. Severeanu, doctor în medicină de la facultatea din Paris, profesor de clinică chirurgicală la facultatea de medicină, medic primar al spitalelor, senator, membru în consiliul sanitar superior, oficer al Stelei României, comandor al coronei, Bene Merenti cl. I. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu),1900. (24 x 16). 2 f., 366[-] p. cu il.3 lei. (II256863)
62920. ~ Medicina populară. Poveţi date numelor de familie, infirmierilor, femeilor de caritate, profesorilor şi directorilor de şcole publice şi private, dirigenţilor de ateliere şi fabrici cu aretarea primelor îngrijiri ce trebue să se dea în casuri de accidente grave, pana la sosirea medicului. Publicată de Dr. C. D. Severeanu, Redactor al Gazetei Medico- Chirurgicală, Medic primar al spitalelor civile. Membru al societăţei şciinţelor medicale şi al societăţei geografice, Oficer al Stelei României. Tomul I. Bucuresci (Tipografia Academiei Române),1880. (22 x 14,5). 3 f., 260 p. cu il. (Publicaţiuni medicale) (II194175)
62921. ~ Modifications d'instruments et nouveaux instruments de chirurgie par le docteur C. D. Severeano, Professeur de clinique chirurgicale, médecin en chef des hôpitaux de Bucarest. Communication faite au Congrès International de Médecine tenu à Moscou le 7/19-14/26 Août 1897. Bucarest (Tip. Dreptatea), 1897. (23 X 15,5). 8 p. cu il. 1 franc. (II 342283)
62922. ~ Nouveau procédé opératoire, pour réduire les luxations anciennes de l'humérus. Considérations sur les plaies du diaphragme par la voie thoracique. Plaies du périnée. (Par le) Dr. C.D. Severeano. Professeur à la Faculté de médecine de Bucharest (Roumanie). [Paris], Félix Alcan, éditeur (Coulommiers, Imp. Paul Brodard), 1893. (24 x 16). 24 p. cu il. (Extrait du 7-e Congrès français de chirurgie (1893) (II 259243)
Descriere după copertă.
62923. ~ Nouveau procédé pour l’opération du bec de lièvre par la docteur C. D. Severeano, Professeur de clinique chirurgicale, médecin en chef des hôpitaux de Bucarest. Communication faite au Congrès International de Médecine tenu à Moscou, le 7/10-14/26 Août1897. Bucarest (Tip. Dreptatea),1897. (23,5 x 15,5). 21 p. cu il. 1 franc.(II 342307)
62924. ~ Nouveau procédé pour la résection du maxillaire supérieur par le docteur C. D. Severeano Professeur de clinique chirurgicale- médecin en chef des hôpitaux de Bucarest. Communication faite au Congrès International de medicine tenu à Moscou le 7/19-14/26 août 1897. Bucarest (Tip. Dreptatea), 1897. (22 x 15). 12 p. cu il. 1 franc. (II 505418)
Lipsă coperta.
62925. ~ Observaţiuni clinice asupra fracturiloru. Făcute în Spitalul Coltza de G. Dimitrescu, Doctor în medicină. Bucuresci (Noua Tipografie a Laboratorilor Români), 1869. (22 x 14,5). 79 p. 2 lei. (II 271110)
Preţul, indicat în F, 7 (1871), nr. 10, p. 118.
62926. ~ Observaţiuni clinice făcute în Spitalul Coltza de G. Dimitrescu, Doctoru în Medicină. Profesoru suplinitoru de clinică chirurgicală la şcoala de medicină din Bucuresci, Membru fondatoru al societăţiloru medico-chirurgicală şi Hydrologică. Prima fasciculă. Bucuresci (Noua Tipografie a Laboratorilor Romani), 1869. (24 x 16). 2 f., 164 p., 5 f. pl. 3 lei. (II 1261)
62927. ~ Raport asupra congresului assistenţei publice Ţinut la Paris în dilele de 28 Iulie până la 4 August 1889. Présentat consiliului comunal al Capitalei de către Dr. Severeanu, Profesor la facultatea de medicină, Efor al spitalelor Consilier comunal Deputat. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (24 x 18). 28 p. (II 126672)
62928. ~ Relaţiune scientifică asupra serviciului oculistico-chirurgical din spitalulu Coltza, pe annulu 1870. De Dr. C. Dimitrescu, Medicu Primaru. Bucuresci (Noua Tipografie a Laboratorului Romani), 1871. (23 x 16). VI- 93 p. (II 52228)
62929. ~ Serviciul de clinică chirurgicală şi sifilitică din spitalul Colţea. Dare de seamă asupra bolnavilor căutaţi în 1890. De Dr. C. Severeanu. Bucureşti, 1891. 8°. 80 p. (Crăinicianu, p. 89)
62930. ~ Six Communications faites au congrès international de médecine de Moscou le 7/29- 14126 Août 1897 par le docteur C. D. Severeano, professeur de clinique chirurgicale, médecin en chef des hôpitaux de Bucarest. Bucarest (Tip. Dreptatea), 1897. (23,5 x 15,5). 1 f., 103 p. cu il. 3 francs. (II 252013)
Cuprinde: De la fragmentation spontanée d'un calcul urinaire; Résection du maxillaire supérieur; Modifications d'instruments et nouveaux instruments de chirurgie; Nouveau procédé pour l'opération du bec de lièvre; Utilité des rayons x en chirurgie. Sur trois formes de suture en chirurgie.
62931. ~ Sur trois formes de suture en chirurgie par le docteur C. D. Severeano, Professeur de clinique chirurgicale, médecin en chef des hôpitaux de Bucarest. Communication faite au Congrès International de Médecine tenu à Moscou le 7/19-14/26 Août 1897. Bucarest (Tip. Dreptatea), 1897. (23,5 x 15,5)). 15 p. cu il. 1 franc. (II 348442)
62932. ~ Utilité des rayons x en chirurgie par le Docteur C. D. Severeano, Professeur de clinique chirurgicale, Médecin en chef des hôpitaux de Bucarest. Communication faite au Congrès International de Médecine tenu à Moscou le 7/19- 14/26 Août 1897, Bucarest (Tip. Dreptatea), 1897. (23,5 x 16,5). 36 p. cu il. 1 franc. (II 154456)

În colaborare:
26933. ~ L'analgésie chirurgicale par les injections de cocaine dans le canal rachidien par M.M. Le docteur C. Severeano, chirurgien en chef de l'hôpital Coltzea, professeur de clinique chirurgicale de la Faculté de médecine, Membre du conseil sanitaire supérieur, vice président du Sénat etc. Le docteur D. Gérotta, médecin assistant du service, préparateur du cours d'anatomie topographique et professeur d'anatomie à l'école des Beaux Arts. Communication faite au Congrès international de médecine tenu à Paris du 2 au 9 Août 1900. Bucarest (Impr. L. Motzatzeanu), 1900. (23,5 x 16). 21 p. (II 256900)
Pe copertă titlul: "Cinq communications...".
62934. ~ Compte-rendu des malades soignés dans le 1-er service de chirurgie de L'Hôpital Coltza par M-r le Professuer, Docteur C. D. Severeano avec la collaboration de m. le docteur I. Goilav assistant de clinique et de m. C. Gruesco préparateur et interne du service. 1880- 1892. Communication faite à l'assemblée générale des médecins des hôpitaux dans la réunion de 1895. Bucarest (Imp. Dreptatea), 1899. (23,5 x 15,5). XII, 455 p. cu il. 3 francs. (II 126626)
62935. ~ *Contribuţiuni la studiul leparotomiei cu 61 operaţiuni făcute ale diferitelor tumori cuprinse în cavitatea abdominală. (În colaborare cu dr. Codreanu). [Bucureşti, 1894?]. (Crăinicianu, p. 89)
62936. ~ Dare de seamă asupra operaţiunilor executate în serviciul primei clinice chirurgicale din spitalul Colţea, în cursul anului 1889 şi a ultimilor doue luni din anul 1888 de Dr. C. D. Severeanu, professore la clinica chirurgicală şi syphilitică şi Dr. G. Nanu, şef de clinică pe lângă catedra de clinică chirurgicală şi syphilitică. Bucuresci (Tipografia Academiei Române (Laboratorii Români), 1890. (22 x 17). 1. f., III, 48 p., 1 f. pl. (II 242661)
Lipsă coperta.
62937. ~ Razele X în Chirurgie de Prof. Dr. C. Severeanu, Profesor de clinică chirurgicală, medic primar al Spitalului Colţea şi Doctor Dumitru Minculescu- Pitesci. Cu 26 figuri radiographiate. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (24,5 x 17). VI-94 p. cu il. 2 lei. (I 262718)
62938. ~ *Relaţiuni asupra Congresului chirurgical al II-lea din Berlin 1882 (în colaborare cu Dr. L. Fiala). Bucureşti, 1882. 16°. 19 p. (Crăinicianu, p. 88)
62939. ~ Staza limfatică încercată în tratamentul neoplazmelor. Legătura crosei canalului toracic şi legătura citernei lui Pecquet., [de] Profesor Dr. C. Severeanu şi Dr. Ioan Jianu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1908. (24 X 16,5). 6 p., 1 f. (II 10702)
Lipsă coperta.
62940. ~ Valvulusul stomacului de Profesor Dr. C. Severeanu, Chirurg primar şi Victor Gomoiu, Intern. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Josep Gobl), 1067. (24 x 17)15. p. (Spitalul Colţea, Clinica I Chirurgicală) (II 7482)

Nu exista imagini
  716) SEVEREANU, GEORGE C (1879-1939)
 • Opera
 • Imagini
SEVEREANU, GEORGE C (1879-1939)
62941. ~ Anatomia limfaticilor pielei din punct de vedere descriptiv şi topografic (Cu 21 figuri colorate) de Doctor George Severeanu, Fost pro-sector al Facultăţi de medicină în Bucureşti. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1906. (29x23). 101 p. cu il., 8 f. pl. (III 5302)
62942. ~ Contribuţiuni la studiul începuturilor Numismaticei Ţării Româneşti, [de] Dr. G. Severeanu. Bucureşti (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1915. (23 x 16). 13 p. cu il. (Extras din Buletinul Societăţii Numismatice Române, 1915) (II 46731)
62943. ~ Despre circulaţiunea arterială a emisferelor cerebrale. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în ziua de 29 Maiu 1904 de George C. Severeanu. Prosector la Facultatea de Medicină, Intern al Eforiei spitalelor civile. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1904 (23 x 15,5). 123 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 730) (II 3989)
62944. ~ Despre electrodiagnosticul şi electroterapie în paralisiile oculare de Dr. G. Severeanu. Bucureşti, Editura Institutului de Arte Grafice Speranţa, [1911]. (22 x 15). 28 p. (II 22484)
62945. ~ Determinarea unor dioboli din Milet, [de] Dr. G. Severeanu. Bucureşti (Tipografia Curţii Regale, F Göbl Fii) 1915. (23 x 16). 8 p. cu il. (Extras din Buletinul Societăţii Numismatice Române, 1915) (II 46730)
62946. ~ Du plexus lombaire. Par le Dr. Georges Severeano, Prosecteur. [Paris], Berger-Levrault et C-ie, Libraires- Editeurs, (Nancy, imp. Berger-Levrault et C-ie), [190?]. (24 x 16,5). p. 293- 313 cu il. (Extrait de la Bibliographie Anatomique, fascicule 6, Tome XIII) (II 269762)
Descriere după titlul de la începutul textului.
62947. ~ Evoluţia radiologiei şi teoria ionistă de Doctor G. C. Severeanu. [Bucureşti] (Stab. Grafic Universala Iancu Ionescu), 1913. (23 x 15,5). 21 p. (Extras din Revista Spitalul Nr. 3 şi 4) (II 31531)
La începutul textului menţiunea: "Lecţie de deschidere a cursului de Radiologie medicală ţinut la Facultatea de Medicină la 1 Februarie 1913".
62948. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice, [de] Doctor George Severeanu. Memoriu prezentat Onor. Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor, pentru ocuparea Catedrei de Anatomie descriptivă pe lângă Facult. de Medicină din Iaşi. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1906. (23,5 x 16) 28 p. (II 5435)
62949. ~ Greutăţile monetare din Moldova din 1834- 1849., [de] Dr. G. Severeanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (23 X 16). 12 p. cu il. (II 1589)
62950. ~ Limfociticile timusului, [de] Dr. George Severeanu. Lucrarea Institutului de Anatomie din Berlin. Director Prof. W. Waldeyer. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură,1907. (24 x 16). 8 p. (Extras din România Medicală Nr. 17-18, 1906) (II 5502)
62951. ~ Luxation de l' os semi-lunaire par le Dr. G. Severeano. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1913.(20,5 x 12,5). 8 p. cu il. (Extrait de la Gazeta Medicală, Mars 1913) (II 33893)
62952. ~ Metodele didactice în anatomie, [de] Dr. George Severeanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (23,5 x 16). 15 p. (II 4083)
62953. ~ Muşchii masticatori cu nervii lor[ de] George C. Severeanu. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (23 x 16). 12 p. cu il. (Extras din revista medicală Spitalul) Nr. 11, 1903) (II 555640)
Cu menţiunea: "Conferinţă ţinută în amfiteatrul Facultăţei de Medicină".
62954. ~ Radiografia în studiul anatomiei de Dr. George Severeanu, Prosector la Facultate, Şeful laboratorului de radiografie al Eforiei Spitalelor civile. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (23 x 15,5). 14 p. (II 154350)
62955. ~ Reunirea venelor pulmonare drepte într-un trunchiu comun, [de] George C. Severeanu, Prosector la Facultate. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), [1904]. (23 x 16). 7 p. (Extras din Spitalul no. 5-6, 1904]. (BCU-CIN 217197)
62956. ~ Sur la technique des injections de solutions polychromes dans les vaisseaux lymphatiques. Par le D-r Georges Severeano de Bucarest. Nancy (Imp. Berger-Levrault et C-ie), [1906] (24 x 16). p. 159-167 cu il. (Extrait de la Bibliographie anatomique, fascicule 3, tome XV) (II 466574)
62957. ~ Sur les injections polychromes dans les vaissaux lymphatiques (Étude critique). Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Gobl), 1906. (23,5 X16,5). 11 p. (II 5527)
Lipsă coperta.
62958. ~ Tesaurul din Gherghina. Contribuţiuni la începuturile numismatice române în ţinuturile Dunărene şi ale Dobrogei de astăzi de Dr. G. Severeanu. Bucureşti (Tipografia Curţii regale, F. Göbl fii), 1917. (24 x 16). 96 p. (Societatea Numismatică Română) (Extras din Buletinul Societăţii Numismatice Române 1919) (II 165023)
Descriere după copertă.
62959. ~ Die Topographie der Lymphgefässe der Finger nebst Bemerkungen zur Technik der Limphgefäs-Injektion mit polychromen Massen [von] George Severeanu (Bukarest). Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1906. (24 x 16). 1 f. (Abdruck aus den Verhandlungen der Anatomischen Geselschaft auf der wanzigsten Versammlung in Rostock J. M. vom 1-5 Juin 1906). (BCU-CIN 185846)

În colaborare:
62960. ~ Contribuţiuni la radioterapia fibroamelor uterine de Dr. G. Severeanu, conferenţiar universitar de radiologie medicală la Facultatea de Medicină din Bucureşti, şi Dr. Michail I. Becherescu. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1916. (23 x 15,5). 52 p. (Laboratorul de radiologie medicală al Sp. Colţea Şef: Dr. G. Severeanu) (II 46985)
62961. ~ Radio-diagnosticul diferenţial al lesiunilor osteoarticulare. Regiunea pumnului. Partea I. Carpul (Cu 72 figuri în XIV planşe) de Dr. G. Severeanu, Conferenţiar universitar de Radiologie medicală la Facultatea de Medicină din Bucureşti şi Medic Lt. Dr. V. Rădulescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl Ssori), 1915. (23 x 16). 92 p., XIV f. pl. (Laboratorul de Radiologie Medicală al Sp. Colţea Şef: Dr. G. Severeanu) (II 110147)

Nu exista imagini
  717) SEVEREANU, NICOLAE (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
SEVEREANU, NICOLAE (1864-?)
62962. ~ Curs elementar de musica orientală (bisericească) aprobat de Sf. Sinod pentru usul seminariilor şi şcoalelor de cântăreţi prin ord-N. 150 din 12 maiu 1900 lucrat de Nicolae Severeanu, Profesor de Musică Vocală la Liceu, Cântăreţ şi Dirigintele Corului Vocal al Sf. Episcopii. Buzeu (Tip. Alessandru Georgescu), 1900. (26,5 x 20). 32 p. 1,50 lei. (II 85869)
Lipsă coperta.
62963. ~ Irmologhiono- Catavasier coprindend: Catavasiile tuturor praznicilor de peste an cu axionele lor lucrat de Nicolae Severeanu Profesor de Musica Vocală la Liceu, Cântăreţ şi Dirigintele Corului Vocal al Sf. Episcopii Buzeu. Ed. I. Buzeu (Tip. Alessandru Georgescu), 1900. (20 X 20,5). 1 f., 96 p. 4 lei. (II 524112)
Pe copertă şi: "Aprobat de Sf. Sinod prin ordinul No. 79 din 11 Maiu 1901".
62964. ~ *Noul Anastasimatoriu cu cele 8 glasuri de Nicolae Severeanu. 1901. (Cugetarea, p. 776)

În colaborare:
62965. ~ Curs elementar de musica vocală pentru usul şcoalelor secundare în genere. În conformitate cu noua programă lucrat de N. Severeanu, Profesor de musica vocală la liceul din Buzeu şi Maria N. Severeanu, Absolventă a Conservatorului şi profesoră de musică. Ed. I. Partea I-IV. Proprietatea autorilor. Bucuresci (Tipo- Litogr. şi Fond de Litere Dor P. Cucu), 1902. (30 x 20,5). 37 p. (I); 24 p. (II); 36 p. (III); 46 p. (IV). 1,50 lei (I-III) 2 lei (IV). (III 85811)
Ediţiile ulterioare au apărut cu titlul: "Lectură muzicală (Solfegii)".
62966. ~ Lectură muzicală (Solfegii). Curs complect pentru usul şcoalelor secundare în genere în conformitate cu noua programă de N. Severeanu, Profesor de Muzică Vocală la Liceul din Buzău şi Maria N. Severeanu, Absolventă a Conservatorului, Profesoară de Muzică. Partea II. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1910, (23 X 15,5). 38 p. 1,75 lei. (II 19798)
62967. ~ Idem. Partea III-IV. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu). 1909-1910. (22,5 x 15). 48 p. (III); 54 p. (IV). 2 lei (III); 2,50 (IV) (II 19798)
62968. ~ Idem. Partea I-IV. Ed. IV. Bucureşti-Buzău, Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu (Tip. şi Leg. de Cărţi Luca Oprescu), 1913-1914. (21,5 x 15). 40 p. (I); 44 p. (II); 47 p. (III); 51 p. (IV). 2 lei. (I-III); 2,50 lei (IV) (II 41372)

Nu exista imagini
  718) SEVERESCU, V.
 • Opera
 • Imagini
SEVERESCU, V.
62969. ~ *Tocmelile agricole. Bârlad, Editura librăriei Caţafany, [189..]. (Const., 6 (1894), nr. 1505, aug. 27 / sept. 5, p. 3)

Nu exista imagini
  719) SEVERIN, ASPAZIA C.
 • Opera
 • Imagini
SEVERIN, ASPAZIA C.
62970. ~ Metode, procedee, instrumente de embriotomie rahidiană cu propunerea câtorva modificări a ghilotinei lui Tarnier. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Iunie 1910 De Aspazia C. Severin, Fost externă şi internă prin concurs al Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1910. (23 x 15,5). 2 f., 60[-63] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Iaşi, Nr. 335) (II 26071)

Nu exista imagini
  720) SEVERIN, C. I. V.
 • Opera
 • Imagini
SEVERIN, C. I. V.
62971. ~ Cauzele Exilului Marelui poet Ovid. Iaşi (Tip. Naţională (I. S. Ionescu), 1907. (25 x 16,5). 48 p. (II 7492)
62972. ~ Evulu mediu. Principalele fapte din istoria generale Prelucrate dupre mai mulţi autori distinşi: redigetă conformu programei actuale, pentru classa II lyceale de C. I. V. Severin Professore de Istorie La Laceulu Bottoşani. Bottoşani (Impr. V. Buzillă), 1883 [pe cop.: 1884]. (22 x 14,5). 216 p. 2 fr. 60 bani. (Curs de istorie universale) (II 550660)
62973. ~ Explicaţiunea celoru mai însemnate greutăţi în studierea gramaticei române. De C. I. V. Severin, Professore de istorie la liceulu Laurian, Fostu professore de limba română şi latină. Fascicula I Botoşani (Noua Tipografie Progresul M. Saidman), 1893. (23 x 15). 24 p. (II 74184)

Nu exista imagini