Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  681) SERGHIE, SICA
 • Opera
 • Imagini
SERGHIE, SICA
În colaborare:
ACHIMIAN, A. D. şi ~. Misterele Indiei. Craiova, 1877.

Nu exista imagini
  682) SERGHIESCU, AL. C. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
SERGHIESCU, AL. C. (1887-?)
62860. ~ Pedepsă. Thesă pentru licenţă. Act public susţinut în diua de [25 Ianuar] 1882 de Al. C. Serghiescu. Bucuresci (Tip. Al. A. Grecescu), 1882. (22,5 x 15,5). 75 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 712353)
62861. ~ Raport asupra Împrumutului de un Milion şi Jumetate şi a îmbunătăţirilor de făcut în Ploeşti presentat Consiliului Comunal şi votat în şedinţa de la 28 Ianuarie 1894 [Raportor = Al. C. Serghiescu]. Ploesci (Tip. Modernă''), 1894. (21 x 13). 23 p. (II 393212)
Autorul, menţionat la p. 19.
62862. ~ Tratat de punctuaţie lucrat de Alexandru Serghiescu, Licenţiat în drept de la Facultatea din Paris, advocat, corector al desbaterilor Corpurilor Legiuitore. [pe cop. şi: Utilitate incontestabilă pentru D-nii magistraţi, advocaţi, literaţi, studenţi, scriitori, tipografi, corectori şi ori-ce-fel de funcţionari]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1890. (23 x 16). IV- 103 p. 2 lei. (II 74185)

Nu exista imagini
  683) SERGHINESCU, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
SERGHINESCU, TEODOR
62863. ~ Noţiuni asupra fabricaţiunei postavurilor de trupă şi despre tăbăcirea pieilor de Teodor Serghiescu Adjunct clasa I, Bucuresci (Tipografia Modernă, Gregorie Luis), 1894. (23 x 15). 77[-80] p. 2 lei. (II 467956)

Nu exista imagini
  684) SERGHIESCU, THOMA
 • Opera
 • Imagini
SERGHIESCU, THOMA
62864. ~ Femeea virtuoasă sau Celle trei epoce alle femei (!). Culesă şi prelucrată de Thoma Sergiescu, Professor. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1868. (19 x 12,5). 56 p. IV, IV p.(I 65571)
62865. ~ Trei români sau Prinţulu streinu şi printzulu romanu de T. Sergiescu. Bucureşti, 1857. (20 x 13). 58 p. 1 sfanţul (I 112298)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Traduceri:
BLANQUI, A. Tractatu elementariu de economie politică. Trad. de ~. Bucureşti. 1855.
BOUVET, Fr. Resbellulu şi civilisaţiunea. Trad. de ~. Bucureşti, 1859.

Nu exista imagini
  685) SERGIO, IANOTA
 • Opera
 • Imagini
SERGIO, IANOTA
62866. ~ *Sul metodo sottoperiosteo di Dr. Ianota Sergio da Craiova. Torino, 1863. 8°. 28 p. (Crăinicianu, p. 87 şi 359)

Nu exista imagini
  686) SERGIU, DIMITRIE (1834-1894)
 • Opera
 • Imagini
SERGIU, DIMITRIE (1834-1894)
62867. ~ *Despre paraliziile parţiale produse prin acţiunea frigului umed de Dr. D. Sergiu. Bucureşti, 1869. 8°. 33 p. (Crăinicianu, p. 87)
62868. ~ *La meningite tuberculeuse des adultes. (These). Paris, A. Parent, 1866. 4°. 56 p. (Bengesco, p. 199)
62869. ~ *Proiect de regulament pentru alinierea satelor şi pentru construirea locuinţelor ţărăneşti. [Bucureşti], 1888. (Crăinicianu, p. 87)
62870. ~ Raport general asupra pelagrei presintat Domnului Ministru de interne de Dr. Sergiu, Director General al Serviciului Sanitar. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1888. (26,5 x 20,5). 18[-25] p. (Ministerul de Interne. Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar) (II 51474)
62871. ~ *Raport general asupra stărei serviciului sanitar pe anul 1886 prezentat de Dr. Sergiu, directorul general al serviciului sanitar, către d. Ministru de Interne-ediţie oficială. Bucureşti, 1887. 62 p. format mare. (Sp, 7 (1887), nr. 12, dec, p. 482)

Nu exista imagini
  687) SERGIU, arhiepiscop de Vladimir
 • Opera
 • Imagini
SERGIU, arhiepiscop de Vladimir
62872. ~ Cuvântări Apologetice asupra adevărurilor fundamentale ale religiunii creştine ortodoxe, [de] Dr. Sergiu, Arhiepiscop de Vladimir, traduse şi parte rostite în Catedrala Mitropolitană din Iaşi de Arhimandritul Nicodem Munteanu, Licenţiat în teologie, Arhimandrit
de scaun la eparhia Dunării de Jos. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (20,5 x 13,5). 486 [488] p. (Societatea Culturală Viitorul din laşi, Nr. 2) (II 154133)

Nu exista imagini
  688) SERIANU, RADU
 • Opera
 • Imagini
SERIANU, RADU
62873. ~ Sentenţii morale. Culese din scrierile mai multor autori de Radu Serianu. Cu Bine cuvîntarea şi cheltuiala prea sf. sale Păr: Episcop al Buzăului şi Cavaler D. D. Filothei. Buzău (În Tipografiei sântei Episcopii), anul 1854, Maiu 18. (20,5 x 13,5). 16, 126 p. (II 346235)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  689) SERRURIE, GRIGORE P. (1821-1893)
 • Opera
 • Imagini
SERRURIE, GRIGORE P. (1821-1893)
(Cussenier)
62874. ~ Collecţiune de Poezii scrise în esiliu de Grigorie Serrurie. Bucureşti (Impr. Nifon Mitropolitul), 1858. (21 x 14). 232 p. 4 sfanţi. (II 242799)
Cu alfabet de tranziţie.
62875. ~ România şi Mihaiu Vitézul. Poeme de Gr. P. Serrurie. Bucuresci (Typ. Alesandru A. Grecescu), 1875. (16,5 x 12). 54[-57] p. (I 100071)
Lipsă coperta.
62876. ~ Studie asupra budgetului de la 13/25 Iuliu 1864 de Cusenier [= Gr. P. Serrurie].[Bucureşti] (Tip. C. A. Rosetti), 1864. (23 x 14,5). 2 f., 151 p., 2 f., 1 tab. 3 sfanţi. (II 522642)
Pe p. de titlu, pe exemplarul din BAR, sub numele Cusenier se află autografiat numele Gr. P. Serrurie, semn că deputatul Serrurie şi-a afirmat paternitatea asupra volumului.

Traduceri, editări de texte:
LABOULAYE, Edouard Parisulu în America. Trad. de ~. Bucureşti, 1864.
LÉVY, Armand. Imperatulu Napoleon III şi Principatele romane. Trad. de ~. Bucureşti, 1859.
ORSINI, F. Temniţele austriace în Italia. Trad. de ~. Bucureşti, 1861.

Vezi şi:
VALENTINEANU, I. G. Esiliul românilor în Rusia şi Testamentul lui Petru cel Mare. Ed. II. Bucuresci, 1896.

Nu exista imagini
  690) SERSESCU, J.
 • Opera
 • Imagini
SERSESCU, J.
62877. ~ Tarifa telegrafică şi telefonică internă şi internaţională (coprinzând ultimele modificări) însoţită de un dicţionar în limbile: română, franceză şi germană cu expresiuni poştale de J. Sersescu, oficiant Divizia I de Exploatare Direcţiunea generală a Poştelor, Telegrafelor şi telefoanelor. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1908. (18,5 x 12). 152 p. 2,50 lei. (I 8874)

Nu exista imagini
  691) Serviciul central de măsuri şi greutăţi
 • Opera
 • Imagini
Serviciul central de măsuri şi greutăţi
• Serviciul central de măsuri şi greutăţi.
Vezi: MINISTERUL Agriculturei. Industriei. Comerciului şi Domeniilor.

Nu exista imagini
  692) Serviciul Comercial şi Meseriilor
 • Opera
 • Imagini
Serviciul Comercial şi Meseriilor
• Serviciul Comercial şi Meseriilor.
Vezi: MINISTERUL Agriculturei, Industriei. Comerciului şi Domeniilor.

Nu exista imagini
  693) Serviciul Contencios
 • Opera
 • Imagini
Serviciul Contencios
• Serviciul Contencios.
Vezi: MINISTERUL Agriculturii. Industriei, Comerciului şi Domeniilor.

Nu exista imagini
  694) Serviciul Fonciar şi al Proprietăţii
 • Opera
 • Imagini
Serviciul Fonciar şi al Proprietăţii
• Serviciul Fonciar şi al Proprietăţii.
Vezi: MINISTERUL Agriculturei. Industriei şi Domeniilor.

Nu exista imagini
  695) Serviciul Minelor, Apelor minerale, Staţiunilor balneare şi carierelor
 • Opera
 • Imagini
Serviciul Minelor, Apelor minerale, Staţiunilor balneare şi carierelor
• Serviciul Minelor, Apelor minerale, Staţiunilor balneare şi carierelor.
Vezi: MINISTERUL Agriculturei, Industriei, Industriei. Comerciului şi Domeniilor.

Nu exista imagini
  696) Serviciul Pădurilor
 • Opera
 • Imagini
Serviciul Pădurilor
• Serviciul Pădurilor.
Vezi: MINISTERUL Agriculturei. Industriei, Comerciului şi Domeniilor.

Nu exista imagini
  697) Serviciul Pescăriilor
 • Opera
 • Imagini
Serviciul Pescăriilor
• Serviciul Pescăriilor.
Vezi: MINISTERUL Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor.

Nu exista imagini
  698) Serviciul Sanitar al Armatei
 • Opera
 • Imagini
Serviciul Sanitar al Armatei
• Serviciul Sanitar al Armatei.
Vezi: MINISTERUL de Război.

Nu exista imagini
  699) Serviciul Silvic
 • Opera
 • Imagini
Serviciul Silvic
• Serviciul Silvic.
Vezi: MINISTERUL Agriculturii. Comerciului. Domeniilor.

Nu exista imagini
  700) Serviciul Statisticei Generale
 • Opera
 • Imagini
Serviciul Statisticei Generale
• Serviciul Statisticei Generale.
Vezi: MINISTERUL Agriculturii şi Domeniilor. Ministerul Agriculturii. Industriei. Comerţului şi Domeniilor.

Nu exista imagini