Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  661) Serbările culturale [ale Asociaţiei Astra]
 • Opera
 • Imagini
Serbările culturale [ale Asociaţiei Astra]
• Serbările culturale [ale Asociaţiei Astra].
Vezi: ASOCIAŢIA (Transilvană) pentru Literatura română şi cultura poporului românu - Astra

Nu exista imagini
  662) Sărbarea aniversară de zece ani a întemeerii Institutului Academic
 • Opera
 • Imagini
Sărbarea aniversară de zece ani a întemeerii Institutului Academic
62841. • Sărbarea aniversară de zece ani a întemeerii Institutului Academic. În 8 Septemvrie 1876. Iassi (Tipo-Litogr. H Goldner), 1876. (21 x 14). 26 p. (II 104536)
Cuprinde şi: "Statutele Asociaţiunei foştilor elevi ai Institutului Academic, asociaţiune întemeiată cu prilejul acestei serbări, cînd au fost aleşi în comitet: A. D. Xenopol preşedinte, N. Mihalcea secretar şi N. Melik vasier".

Nu exista imagini
  663) Serbare a muncei. Omagiu adus D-lui Anton Carp...
 • Opera
 • Imagini
Serbare a muncei. Omagiu adus D-lui Anton Carp...
62842. • O serbare a muncei. Omagiu adus D-lui Anton Carp guvernatorul Băncei Naţionale a României. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra', 1913. (32 x 23,5). 14 p. cu il. (III 34696)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  664) Serbarea celei de a XXXVII aniversare a Soc. Studenţilor în Medicină 2 Februarie 1911
 • Opera
 • Imagini
Serbarea celei de a XXXVII aniversare a Soc. Studenţilor în Medicină 2 Februarie 1911
62843. • Serbarea celei de a XXXVII aniversare a Soc. Studenţilor în Medicină 2 Februarie 1911. Bucureşti (Stab. Grafic Universala), 1912. (24,5 x 17). 22 p. (II 27718)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  665) Serbarea clerului de mir român pentru Jubileul de 40 de ani de domnie a Majestăţii Sale Regelui Carol I al României 1906
 • Opera
 • Imagini
Serbarea clerului de mir român pentru Jubileul de 40 de ani de domnie a Majestăţii Sale Regelui Carol I al României 1906
62844. • Serbarea clerului de mir român pentru Jubileul de 40 de ani de domnie a Majestăţii Sale Regelui Carol I al României 1906. Bucureşti Tipografia regală), 1906. (28x21,5). 28[-29] p. 2 f. pl. 1,50 lei. (II 5659)
Pe copertă se menţionează anii Jubileului: 1866-1906.

Nu exista imagini
  666) Serbarea dezvelirii monumentului Domnitorului Alexandru Ioan I-i Cuza
 • Opera
 • Imagini
Serbarea dezvelirii monumentului Domnitorului Alexandru Ioan I-i Cuza
62845. • Serbarea desvelirii monumentului Domnitorului Alexandru Ioan I-iu Cuza. Bucureşti (Tip. Românească), 1913. (23 x 16) 38 p. cu il., 2 pl. (Extras din Revista Armatei şi Revista Artileriei) (II 33718)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  667) Serbarea Jubileului pentru 30 ani de activitate profesională a D-lui Theodor Ştefănescu...
 • Opera
 • Imagini
Serbarea Jubileului pentru 30 ani de activitate profesională a D-lui Theodor Ştefănescu...
62846. • Serbarea Jubileului pentru 30 ani de activitate profesională a D-lui Theodor Ştefănescu Fost Profesor de Comptabilitate şi Director al Şcoalei de Comerciu gradul II din Bucureşti. 22 Aprilie 1901. 24 octombrie 1870-1 Aprilie 1901. Buletin publicat prin îngrijirea Comitetului de organizare a festivităţei. Bucuresci (I. V. Socecu, 1901. (32,5 x 24). 68 p. cu il., 8 f. pl. (III 465285)
Pe copertă, titlul: "Lui Theodor Ştefănescu 1870-1901". Cu menţiunea: "Membrii comitetului organizator al Jubileului, absolvenţi ai Şcoalelor de Comerţ: G. I. Boambă, Al. N. Ştefănescu, Alex. N. Zissu, G. M. Eftimiu, N. Vişineanu, M. Z. Demetrescu, Christian Pantele, M. Gr. Popescu, C. Neamţu, C. Petrescu, C. Marinescu, N. Butculescu, G. C. Nicolau, G. St. Becheanu" (p. 4).

Nu exista imagini
  668) Serbarea Jubileului artistic de 50 ani a d-lui Teodor T. Burada
 • Opera
 • Imagini
Serbarea Jubileului artistic de 50 ani a d-lui Teodor T. Burada
62847. • Serbarea Jubileului artistic de 50 ani a d-lui Teodor T. Burada. Organizată de Asociaţiunea Generală a Artiştilor. Iaşi, 22 Mai, 1904. [Iaşi, 1904]. (32 x 24). 25 p. 50 bani. (Asociaţiunea Generală a Artiştilor-Iaşi, Nr. 4) (III 7676)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  669) Serbarea jubiliară de 50 ani de la fondarea tipografiei 1846-1896...
 • Opera
 • Imagini
Serbarea jubiliară de 50 ani de la fondarea tipografiei 1846-1896...
62848. • Serbarea jubiliară de 50 ani de la fondarea tipografiei 1846-1896 şi a 25 Ani de Colaborare a lucrătorilor Ioan Albulescu, Lucrător compozitor 1868-1893 [şi] Emil M. Demange, Şef maşinist 1871-1393 cu ocaziunea festivităţii Nunţii de Argint 25 ani de căsătorie
a stimaţilor noştri patroni Ralian şi Roza Samitca (1872-1897. Craiova [(Tip. Ralian şi Ignat Samitca)] 1897. (30 x 20,5). 16 p. cu il. (III 61207)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  670) Serbări culturale 27, 28, 29 şi 30 August 1911
 • Opera
 • Imagini
Serbări culturale 27, 28, 29 şi 30 August 1911
62849. • Serbări culturale 27, 28, 29 şi 30 August 1911. Imnul Astrei, [de] A. Bârseanu]. Erculean. Mănăstirea de Argeş [de Vasile Alexsandri]. Blaj (Tip. Sem. teologic gr.-cat.), 1911. (23 x 15). 16 p. (BCU-CIN 225552)

Nu exista imagini
  671) Serbările de la 14-17 Mai 1892
 • Opera
 • Imagini
Serbările de la 14-17 Mai 1892
62850. • Serbările de la 14-17 Mai 1892. Plebiscitul presei. Bucureşti (Tipografia Curţii Regale F. Göbl Fii), 1892.(23x32). 35 p. (II 62443)
Cuprinde un chestionar cu 24 întrebări la care au răspuns: Dim. Alexandrescu, Dr. Babeş, N. A. Bogdan, Colonel G. Boteanu, I. L. Caragiale, G. Danielopolu, Dr. I. Felix, Dr. Fialla, Grigori Goilav, S. I. Grossmann, Costică-Ghirgiu, B. P. Hasdeu, Ilie Ighel, Dr. Kalenderu, G. Liciu, A. Macedonski, Dr. N. Manolescu, V. Maniu, M. Minovici, G. Missail, Rădulescu Niger, Dr. Petrescu, G. Sion, Th. M. Stoenescu, Th. Serbănescu, C. Stăncescu, N. Ţincu, Dr. Urechia, A. Vlahuţă, I. G. Valentineanu. La p.. 34-35, cugetări semnate de: Scipione Bădescu, Alfred Bernard L[eudway], S. Mincu, Ioan S. Rădulescu şi G. Ştefănescu.

Nu exista imagini
  672) Serbările de la Blaj 1911
 • Opera
 • Imagini
Serbările de la Blaj 1911
62851. • Serbările de la Blaj 1911. O pagină din istoria noastră culturală publicată de Despărţămîntul XI Blaj al Asociaţiunii. Blaj (Tip. Seminarului Teologic gr. -cat.), 1911. (24 x 16). 449 p. cu il., 1 f. erata, XVIII p. Catalogul secţiei istorice culturale. (II 27877)

Nu exista imagini
  673) Serbările jubiliare Patruzeci de ani de domnie
 • Opera
 • Imagini
Serbările jubiliare Patruzeci de ani de domnie
62852. • Serbările jubiliare Patruzeci de ani de domnie. 10 Maiu 1866 - 10 Maiu 1906. Descriere amănunţită a marilor serbări jubiliare din anul 1906. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte grafice şi editură, 1906. (25,5 x 17). 199 p. cu il. 3 lei. (II 3280)

Nu exista imagini
  674) SERBESCU
 • Opera
 • Imagini
SERBESCU
Vezi: SÂRBESCU

Nu exista imagini
  675) SERBINSKI, V.
 • Opera
 • Imagini
SERBINSKI, V.
62853. ~ Nouvel abécédaire français-valaque. Nou abecedariu franţezo-românu. Metodu foarte înlesnitoriu, prin carele să poate învăţa mai mult cu silinţa de la sine cetirea, vorbirea, bună creştere sau şi regulile civilizaţiei compus de V. Serbinski. Galaţii (Tip. F. Momferato), 1851. (21 x 14). 128 p. (II 409006)
Pe copertă, numai titlul românesc. Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  676) SEREA, EMIL (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
SEREA, EMIL (1882-?)
62854. ~ Resecţia apendicelui în apendicite. Procedeul Gosset. Teză pentru Doctorat în Medicină, şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la 28 Martie 1908 de Emil Serea. Bucureşti (Tip. Regală) 1908. (22,5 x 15). 68 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 971) (II 242577)

Vezi şi:
HERESCU, P. Despre prostatite acute. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  677) SERESCU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
SERESCU, ALEXANDRU
62855. ~ Creşterea raţională a porcilor şi Fabricaţiunea şuncei de Alexandru Serescu, Învăţător-comuna Popeşti, R.-Sărat. Însărcinat de Onor, minister de instrucţiune publică să facă studiu, fabricaţiunei şuncei, cărnaţilor, salamilor şi delicateselor de Praga. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1907. (24 x 16). 1 f., 103 p. cu il. 1 leu. (Biblioteca Societăţei Agronomice. Fascicula a XII-a) (II 6894)
Cu o prefaţă de S. P. Radianu.

Nu exista imagini
  678) SERGENT, ST. G.
 • Opera
 • Imagini
Vezi: GEORGESCU-SERGENT, ŞTEFAN

SERGENT, ST. G.
Nu exista imagini
  679) SERGESCU, PETRE C.
 • Opera
 • Imagini
SERGESCU, PETRE C.
62856. ~ Asupra Rezolvărei Ecuaţiilor de Gradul al II-lea. (Observări metodologice) de Petre Sergescu, Student. Bucureşti (Tipografia Profesională, Dim. C. Ionescu),1915. (23 x 15,5). 14 p. (Extras din Buletinul Seminarului Pedagogic Universitar) (II 44528)
Cu o menţiune suplimentară: Lucrare de Seminar prezentată D-lui Profesor Sanielevici (p. 5).
62857. ~ Descompunerea idealului (2) în factori primi de Petre C. Sergescu, Licenţiat în ştiinţele matematice. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1936. (26 x 18.5) p. 249-258. (Buletinul Societăţii Române de Ştiinţe din Bucureşti-România An. XXIV, Nr. 5 şi 6) (II 48894)
Descriere după copertă.
62858. ~ După al doilea an de muncă la Centrul Studenţesc Bucureşti. Raport prezentat de Petre C. Sergescu, Licenţiat în Matematice, Cenzor al Centrului Bucureşti, asupra activităţii sale în anul 1914-1915. Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de Cărţi Luiza I. Niculescu), 1915. (24 x 16,5). 8 p.(II 46981)
Fără copertă.
62859. ~ Organizarea vieţei universitare la noi. Raport prezentat congresului general studenţesc de la Galaţi în 1915 de Petre C. Sergescu, Licenţiat în Matematice. Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de Cărţi Luiza I. Niculescu), 1915. (23 x 16). 16 p. (II 44461)
Fără copertă.

Nu exista imagini
  680) SERGHIE, ANASTASIA
 • Opera
 • Imagini
SERGHIE, ANASTASIA
Traduceri:
DU BOISGOBEY. Nopţile Constantinopolei, Trad. de ~. Bucureşti, 1886-1889.

Nu exista imagini