Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  641) Sentence prononcée par le Saint Synode de Roumanie...
 • Opera
 • Imagini
Sentence prononcée par le Saint Synode de Roumanie...
62818. • Sentence prononcée par le Saint Synode de Roumanie contre l’ex-métropolitain Ghenadie Petresco. Bucarest (Imprimerie de l'État), 1896. (24 x 16,5). 1 f., XXX, 179 p. (II 115668)

Nu exista imagini
  642) Sentinţă sau pilde filosofice
 • Opera
 • Imagini
Sentinţă sau pilde filosofice
62819. • Sentenţii sau pilde filosofesci. A treia Tipărire. În Epoha pre Înălţâtului Domn Mihail Grigoriu Sturza V. V. Cu învoirea Preaosfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Sucevei şi Moldaviei Kirio Kirio Meletie. Prin osteneala şi cheltuiala Protosinghelului Nectarie Frimu. Iaşii (În Tipografia Sfn: Mitropolii), 1844. (15 x 10). 222 p. (I 142175)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  643) Sentinţa Sf. Sinod în procesul P.S. Gherasim Sofirin...
 • Opera
 • Imagini
Sentinţa Sf. Sinod în procesul P.S. Gherasim Sofirin...
62820. • Sentinţa Sf. Sinod în procesul P.S. Gherasim Sofirin, Fost Episcop al Romanului. Bucureşti, 1912. (20,5 x 13). 26 p. (II 25945)

Nu exista imagini
  644) Sentinţia Comisiunei judeciare a Universitaţii de Işi
 • Opera
 • Imagini
Sentinţia Comisiunei judeciare a Universitaţii de Işi
62821. • Sentinţia Comisiunei judeciare a Universitaţiei de Iassy în procesul fraţilor Nădejde. Iassy (Tip. Dimitrie Gheorghiu), 1881. (17,5 x 11). 35 p. (I 63065)

Nu exista imagini
  645) SENTZ, ALOIS
 • Opera
 • Imagini
SENTZ, ALOIS
Vezi:
ŞAGUNA, A. Compendium des Kanonischen Rechtes. Übersetzt von ~. Hermannstadt, 1868.

Nu exista imagini
  646) SEPIANU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
SEPIANU, ALEXANDRU
62822. ~ Identitatea în medicina legală. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Presentată şi susţinută în Noembrie 1904 de Alexandru Sepianu, Fost intern al Clinicei Chirurgicale. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (24 x 16,5). 2 f., 55 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, Nr. 192) (II 3631)

Nu exista imagini
  647) Sept contes roumains
 • Opera
 • Imagini
Sept contes roumains
• Sept contes roumains.
Vezi: BRUN, JULES

Nu exista imagini
  648) SEPTVILLE
 • Opera
 • Imagini
SEPTVILLE
Vezi:
• Viaţa şi obiceiurile animalelor. Poveşti deverate după ~ ş.a. Câmpina, 1916.

Nu exista imagini
  649) SEPTIMIU-SEVER
 • Opera
 • Imagini
SEPTIMIU-SEVER
Vezi: SĂGHINESCU V.

Nu exista imagini
  650) SEQUENS, ANTONIU
 • Opera
 • Imagini
SEQUENS, ANTONIU
62823. ~ *Elemente de Teoria Muzicei pentru institute pedagogice şi şcoale medii de A. Sequens. Caransebeş, Editura autorului (Tipografia diecesană), 1896. 8°, 87 p. 1 cor. (Tr, 27(1896), nr. IV-V, apr.-mai, p. 144 ; Uni, 6(1896), nr. 17, apr. 25, p. 135)
62824. ~ Elemente de Teoria Muzicei pentru institute pedagogice şi şcoale medii. Ed. II revăzută, Karansebeş, Editura autorului, (Tip. diecezană). 1913) (20,5 x 13). 88[- 90] p. 1 coroană 20 fileri. (II 36429)

Nu exista imagini
  651) SERACHITOPOL, ALEX.
 • Opera
 • Imagini
SERACHITOPOL, ALEX.
62825. ~ Despre băncile populare. Teză de licenţă în secţiunea politică de Alex. Serachitopol. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1914. (23 x 16). 37 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat din Bucureşti) (II 38875)

Nu exista imagini
  652) SERAFEM, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
SERAFEM, CONSTANTIN I.
62826. ~ Dreptul de Proprietate în Dreptul Roman şi Român. Teză de Licenţă Susţinută de Constantin I. Serafem. Caracal (Tip. Isaac Barat), 1904 (23 x 15,5). 67 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept) (II 3677)

Nu exista imagini
  653) SERAFIDE, E. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
SERAFIDE, E. (1874-?)
62827. ~ Le traitement du rhumatisme articulaire aigu franc par le massage au pétrole par le Méd. capitaine Dr. Serafide (Constanţa). [Bucureşti] (Tip. Eminescu), [1902]. (24 x 16). 1 f., 16 p. cu il. (Extras din Revista sanitară militară) (II 409064)
Completat după: Crăiniceanu, p. 250. Datat după Catalogul BAR.

Nu exista imagini
  654) SERAFIM, ieroshimonah
 • Opera
 • Imagini
SERAFIM, ieroshimonah
62828. ~ Proschinitar al Sfîntului Munte al Atonului sau descriere pe larg a sfintelor locaşuri ce sînt zidite de atîtea veacuri împrejurul acestui sfînt munte, şi la care evlavioşii şi drept-credincioşii merg spre închinăciune. Această descriere este compusă de profesorul din academia Sant-Petersburgului şi călugărit în monastirea şi noa Lavră a Rusicului din acest sfînt munte Ieroshimonahul Serafim; după care acum întîiaşi dată s'a tradus în limba Romînă de cel între toţi mai nevrednic Monahul Varnava Luchianov din chinovia sfintei monastiri a Esfigmenului carele s'a ostenit cu observaţia lucrurilor acelora şi adunarea lor cîte adică nu era nici cunoscute nici altfel desluşite naţiei Romîne. Tipărite în zilele Prea Înălţatului nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei V. V. Cu blagoslovenia Prea- osfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungrovlahiei, D. D. Nifon. Bucuresci (Tip. Nifon Mitropolitul), 1856. (34,5 x 23). 1 f., VIII-205 p. cu il., 23f pl. (III 8422)
Cu caractere chirilice. La p. 195-205: "Numele şi prenumele Domnilor abonaţi".
62829. ~ Idem. după care acum întâiaşi dată s'a tradus în limba Română de cel dintre toţi smerit Ieromonahul de la Mănăstirea Sfîntului Ioan din oraşul Bucuresci Anania Melega, cît şi prin sîrguinţă şi toată îndemnarea a sfinţiei sale monahului Varnava Luchianov din chinovia sfintei mănăstiri a Esfigmenului carele s'a ostenit cu observaţia lucrurilor acelora şi adunarea lor cîte adică nu era nici cunoscute nici desluşite naţiei Române. Tipărite în zilele Prea Înălţatului Nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei V. V. cu blagoslovenia Prea- Sf. Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungrovlahiei D. D. Nifon. Bucureşti (Tipărită în Tipografia Naţională a lui Iosif Romanov şi Comp.), 1856. (28,5 x 20,5). 198 p. cu il., 21 f. pl. (II 168615)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  655) SERAFIM, arhiepiscopul Chişinăului şi al Hotinului
 • Opera
 • Imagini
SERAFIM, arhiepiscopul Chişinăului şi al Hotinului
62830. ~ Atîrnarea Arhiepiscopului Serafim [împotriva învăţăturilor lui Inochentie]. [Chişinău, 1913?]. (21,5 x 15,5). XXI p. (II 145446)
Descriere după titlul de la începutul textului. Cu caractere chirilice. Anul identificat din text (р. VI). Lipsă coperta.
62S31. ~ Живое слово пастыря кь народу, Про поведи преосвященного Серафима, нын-к епископа Кишиневскаго и Хотинскаго, произнесенный имъ живымъ словомъ, въ бытность его священникомъ въ Московскомъ Кремлж въ 1893-95 гг. и записанныя за нимъ. Кишиневъ (Tnnorpaifl В.В. Якубовича). [1895], (17,5 x 11,5). 239, III р. (I 551587).

Nu exista imagini
  656) SERAFIM, ieromonah
 • Opera
 • Imagini
SERAFIM, ieromonah
Vezi şi:
• Irmologhiu sau Catavisier. Corectat de ~. Ed. II. Buzău, 1856.
• Theoreticon sau privire cuprinzătoare a mesceşugului Musichiei scările precum sînt aşezate în ediţia de Iaşi. Ed. II. Îndreptîndu- se de ~. Buzău, 1856.

Nu exista imagini
  657) SERAFIM-PITESCI, N. V.
 • Opera
 • Imagini
SERAFIM-PITESCI, N. V.
62832. ~ Oglinda Pasiunilor Omenesci. Lucrare făcută dupe mai mulţi scriitori vechi şi noi moderni de N. V. Serafim-Pitesci, Pitesci (Tip. şi Leg. de Cărţi Transilvania I. Şreier (Succesorul firmei Gh. Popescu). 1902. (16 x 10). 95 p. 1,50 lei. (I 408896)

Nu exista imagini
  658) SERАО, MATILDE
 • Opera
 • Imagini
SERАО, MATILDE
62833. ~ Două suflete, [de] Matilda Serao. Traducere de H. St. Bucureşti, Editura Luceafărul, [191?]. (18,5 x 12). 132. 80 bani. (Biblioteca Luceafărul, Nr. 57-60) (I 340763)
62834. ~ Mama Vitregă, [de] Matilde Serao. Nuvele Traduse de D. Ionescu Morel. Bucureşti, Librăria Nouă, [1910]. (19,5 x 13) VI-120 p. 75 bani. (Biblioteca Nouă, X) (I 20229)
La р. III-IV, o notă bibliografică a autoarei, semnată de Izabela Sadoveanu.
62835. ~ Visul unei nopţi de dragoste, [de] Matilde Serao. Traducere de Safira Nădejde. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1915. (16,5 x 11). 110 p. (Biblioteca Flacăra, Nr. 15) (I 45184)
Lipsă.

Vezi şi:
GABORIAN, E. Surprizele căsătoriei. Bucureşti, 1899; [Cuprinde şi Mântuire de Matilde Serao]. Bucureşti, [1899]. (Biblioteca economică a ziarului Universul, nr. 20).

Nu exista imagini
  659) SERAPIANU, ieromonahul
 • Opera
 • Imagini
SERAPIANU, ieromonahul
62836. ~ Înveţătură morală pentru Îndreptarea vieţii omului creştin din Sfintele Scripturi culesă. De Jeromonahul Serapianu. Brăila (Tipo- Litogr. G. Bălăşescu), 1885. (16 x 12). 16 p. 10 bani. (I 391783).
Lipsă coperta.
62837. ~ Înveţături Morale culese Din Sfintele Scripturi de Sfinţia Sa Părintele Serapianu Cinstitu Cuviosu. [Partea I]. S.l. [1893]. (14,5 x 10). 16 р. (I) (I 391319)
62838. ~ Idem. No. 2. S.l. 1893. (14,5 x 10). p. 19-32. (I 391319)
62839. ~ Idem. S.l., [1909]. (14,5 x 10). 15 p. (I 15410)
62840. ~ Idem. [Brăila (Tip. Lucrătorii asociaţi)], [1910]. (16,5 x 11). 15 p. (120131)

Nu exista imagini
  660) Serbare deilor Lares
 • Opera
 • Imagini
Serbare deilor Lares
• Serbare deilor Lares.
Vezi: MUNTEANU de Lăpuşul Sup., Ioan. Serbare deilor Lares. S.l. 1836.

Nu exista imagini