Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  621) SELĂGIAN, ANGELA
 • Opera
 • Imagini
SELĂGIAN, ANGELA
(n. Butean)
62790. ~ Carte de cetire. Manual de învăţământ pentru Clasa I şi a II-a dela şcoalele civile de fete, gimnazii, ş.a. conform noului program de studii de Angela Selăgian n. Butean, profesoară, Dr. Vasile Bologa, director [şi] Dr. Emi Precup, profesor. Nagyszeben (Sibiiu) (Tipariul: Tipografia Poporului), 1913. (23,5 x 16,5). 2 f., 458[-461] p. (II 38680)
62791. ~ Idem. Nagyszeben (Sibiiu) (Tipografia Poporului), 1914. (24 x 15,5). 2 f., 399 p. 3 coroane. (II 444520)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Premiată de Academia Română în sesiunea anului 1914, cu premiul Asociaţiunii Craiovene".

Nu exista imagini
  622) SELAGIANU, IOAN SILVIU (1834-1896)
 • Opera
 • Imagini
SELAGIANU, IOAN SILVIU (1834-1896)
62792. ~ Manualu de Geografie pentru tinerimea română de la Ioannu Silviu Selagianu, prof. de istoria şi filosofia p.c. Viena (cu tipariulu Mechitaristiloru), 1871. (23 x 15,5). 4 f., 111 p. 1 fl. v.a. (II 110140)

Nu exista imagini
  623) Selecta Latini sermonis exempla in usum tertiae gramaticae...
 • Opera
 • Imagini
Selecta Latini sermonis exempla in usum tertiae gramaticae...
62793. • Selecta Latini sermonis exempla in usum tertiae gramaticae M. Principatus Transilvaniae et partium adnexarum. Claudiopoli (Typis Lycei Regii), 1835. (17,5 x 11). VI p., 2, 146 p. (BCU-CIN 52561)
62794. • Selecta latini sermonis exemplaria e scriptoribus probatissimis excerpta in usum quartae gramaticae per Magnum Principatum Transsilvaniae. Claudiopoli (Typis Lycei Regii), 1836. (18 x 11). 3 f., 292 p. (I 153658)
62795. • Selecta Latini sermonis exemplu e scriptoribus probatissimis excerpta in usum. I-II. Humanitatis Scholae per M. Transsilvaniae Principatum ed adnexarum partium. Claudiopoli (Typis Lycei Regii), 1837. (18,5 x 11,5). IV, 448 p. (I); VII, 356 p. (II) (BCU-CIN 43377).

Nu exista imagini
  624) Selico. Noutate africănească
 • Opera
 • Imagini
Selico. Noutate africănească
62796. • Selico. Noutate africănească. Istorie foarte morală. Tradus din franţozeşte în limba noastră naţională De Teodor Oroşanu. Bucureşti, 1843. (18 x 12). 26 p. (I 73682)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. Publicată împreună cu: "Încungiurarea Colhesterii. Trad. din franţozeşte de Teodor Oroşanu. Bucureşti, 1843" (vezi Iarcu, p. 47).

Nu exista imagini
  625) SELLIERS DE MORANVILLE, A.
 • Opera
 • Imagini
SELLIERS DE MORANVILLE, A.
62797. ~ Studii de tactica defensivă-ofensivă. Posiţiuni de luptă şi modul de a le ocupa de Cavalerul A. de Seiliers de Moranville. Căpitan din Statul- Major belgian. Traducere de Scevola. Bucuresci (Lito-Tipogr. Carol Göbl), 1893. (23 x 15,5) VIII, 142 p. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 57-a Publicaţiune) (II 74150)

Nu exista imagini
  626) Semănătorii de Groază
 • Opera
 • Imagini
Semănătorii de Groază
62798. • Sămănătorii de Groază. [Bucureşti], Editura Societăţei Anonime Adeverul, [1908]. (30,5 x 22). 32 p. cu il. 20 bani (Biblioteca Aventurilor Celebre, Nr. 47) (III 11371)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  627) Semănătorul
 • Opera
 • Imagini
Semănătorul
62799. • Semănătorul. Sfîntă Evangheliă după Marcu. Cap. IV. 1-20. Ed. II. s. 1. [1903]. (21 x 13). 8 p. (II 467635)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  628) SEMBIANTI, IPPOLITO
 • Opera
 • Imagini
SEMBIANTI, IPPOLITO
62800. ~ Le memorie di Vincenzo Fanciotti promulgate de Giuseppe G. Verona e Federico Pleyer, e comentate da Ippolito Sembianti. Galatz (Tip. I. G. Nebuneli), 1886. (22,5 x 14). 16 p. (II 385002)
62801. ~ Su'miei passi, di Ippolito Sembianti. Galatz (Tip. I. G. Nebuneli), 1886. (19 x 12,5). 128 p. (I 43695)
62802. ~ Tagebuch-Blätter gewidmet von Ippolito Sembianti. Seinem Jugendfreunde M. B. Zu dessen Jubilaeum. [Galatz] (Tipo-Lithogr., J. Schenk), 1885. (20 x 14). V, 12 p. (I 72858)
62803. ~ Idem. Galatz (Tipo-Litogr. J. Schenk), 1887 (21,5 x 14). V, 7 p. (II 393358)

Nu exista imagini
  629) SEMINARUL PEDAGOGIC UNIVERSITAR BUCUREŞTI
 • Opera
 • Imagini
SEMINARUL PEDAGOGIC UNIVERSITAR BUCUREŞTI
62804. ~ Răspuns Domnului Profesor C. Rădulescu-Motru în chestia şcoalelor de aplicaţie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1913. (22,5 x 15). 9 p. (Seminarul Pedagogic Universitar Bucureşti) (II 33562)
La sfârşitul textului semnat: "Profesorii Şcoalei de Aplicaţie". Răspuns la un articol al lui C. Rădulescu-Motru apărut în ziarul Presa.

Nu exista imagini
  630) Semn de cinstire lui Serafim Ionescu fost învăţător institutor...
 • Opera
 • Imagini
Semn de cinstire lui Serafim Ionescu fost învăţător institutor...
62805. • Semn de cinstire lui Serafim Ionescu fost învăţător institutor, revizor şi inspector şcolar. Bârlad (Tip. Constantin D. Lupaşcu), 1914. (20,5 x 13,5). 17 p., 4 f. pl. 1,50 lei. (II 38705)
Cu portretul lui Serafim Ionescu. Cuprinde o introducere (Câteva aprecieri) de C. Meissner şi articole despre Serafim Ionescu, semnate de diverşi învăţători.

Nu exista imagini
  631) SEMOINE-BELLIÈRE, J.
 • Opera
 • Imagini
SEMOINE-BELLIÈRE, J.
62806. ~ Învăţămîntul Antialcoolic în şcoala primară. Prelucrare dupe J. Semoine-Bellière de C. I. L. Învăţător. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1906. (21,5 x 13,5). 19 p. (Biblioteca Antialcoolică a Ministerului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. Casa Şcoalelor, Nr. 13) (II 118522)

Nu exista imagini
  632) Senat-Senatul
 • Opera
 • Imagini
Senat-Senatul
62807. ~ Discussion du projet d'adresse au trone. Session 1868-1869. Séances des 11, 12, 14, 15 et 16 Décembre 1868. (Traduction textuelle et littérale du Moniteur officiel N- os 273-285 inclus). Paris (Imprimerie de Cusset et C-e), 1869. (24 x 16). 2 f., 243 p. (Sénat-Roumain). (C, F. 106 a)
62808. ~ Proiect de modificare a legei din 1893 asupra clerului mirean şi seminariilor, cu desfiinţarea art. 41 în 1896 şi cu modificările din 1900. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1906. (31 x 23,5). 31 p. (Senatul. Sesiunea ordinară 1905-1906) (III 62664)
62809. ~ Raportul comitetului delegaţilor şi proectul de lege asupra organisărei comunelor rurale. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1904. (30 x 23). 77, 178, 16, 39 p. (Senatul României) (III 62649)
62810. ~ Raportul comitetului de delegaţi al Senatului relativei Legea organisărei poliţiei generale a statului. Ianuarie, 1903. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1903. (23,5 x 15,5). 8 p. (II 522624)
Comitetul de delegaţie format din: Dum. V. Polizu Micşunescu (şi raportor), D. G. Cavalioti, N. Mănescu- Călăraşi, Colonel Bădulescu, Ath. Câtuneanu.
62811. ~ Raportul şi proiectul de lege pentru modificarea legei de procedură civilă. [Bucureşti, 1900]. (32 x 23). 1 f., 6, 128 p. (Senatul. Sesiunea 1899-1900) (III 62670)
Raportor C. G. Ioan.

Nu exista imagini
  633) SENEA
 • Opera
 • Imagini
SENEA
Vezi:
BROCHET şi ~. Dicţionar de rime. Bucureşti, 1890.

Nu exista imagini
  634) SENECA, LUCIUS ANNAEUS
 • Opera
 • Imagini
SENECA, LUCIUS ANNAEUS
62812. ~ Despre mînie, [de] Seneca. În româneşte, cu o introducere, de P. Muşoiu. Bucuresci (Stab. Grafic I. A. Ţăranu & Co.) 1899. (17,5x X l0,5). XI-160 p. (Biblioteca Mişcărei Sociale) (I 488694)
62813. ~ De vita beata liber L. Annaei Senecae. Text însoţit de o introducere şi de note explicative de I. N. Dianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), 1909. (22 x 15). 144 p. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Din publicaţiunile Casei Şcoalelor) (II 16510)
62814. ~ Liniştea Sufletească, [de] Seneca. Din latineşte de Grigore Goilav. Bucureşti, Editura Librăriei Carol Muller (Tipografia Nouă Gr. Panaitescu), [1897]. (14,5 x 10). IV-68 p. (Biblioteca pentru toţi nr. 114) (I 127445)
Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 484.

Nu exista imagini
  635) SENGLET
 • Opera
 • Imagini
SENGLET
În colaborare:
JUNOD, Alfred. şi ~. Gymnastica populară naţională. Trad. de G. Moceanu. Bucureşti,1875;
JUNOD, Alfred. şi ~. Istoria, anatomia şi hygiena gimnasticei.Trad. de G. Moceanu. Bucureşti, 1876 ; ed. III, 1879 ; ed. IV, 1881.

Nu exista imagini
  636) SENI, VALERIU (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
SENI, VALERIU (1884-?)
62815. ~ Critica unei lecţii. Îndrumări practice, [de] Dr. Valeriu Seni. Blaj (Tipografia Seminarului teologic greco-catolic). 1913. (22 x 15). 54[ -56] p. 60 fileri. (Retipărire din Foaia Scolastică) (II 41872)
Cu o menţiune pe p. de titlu: "Se vinde în favorul fondului unei excursiuni şcolare".

Nu exista imagini
  637) SENIOR
 • Opera
 • Imagini
SENIOR
Vezi:
• Tipicul serviciului liturgic arhieresc, de Senior. Blaj, 1913.

Nu exista imagini
  638) SENKOWSKI, OSIP
 • Opera
 • Imagini
SENKOWSKI, OSIP
62816. ~ Toată vieaţa femeească în căteva ceasuri. Tradusă din rusesce de A. Dio [= Alexandru Donici]. Iaşii (La Cantora Daciei litterare), 1840. (20 x 13). 1 f., 117 p. (I 68167)
Cu alfabet de tranziţie. În: B.A.R.R., I1, p. 34, nr. 688, indicaţia: "În Dacia literară, 1 (1840), p. 477 se menţionează: alcătuită în ruseşte de baron Brambeus". Autorul şi traducătorul, identificaţi după: Dicţ. lit. rom.-Iaşi, p. 295.

Nu exista imagini
  639) SENNOR, W. A.
 • Opera
 • Imagini
SENNOR, W. A.
Vezi:
• Administrative Vorschrift zur Durchführung. Bukarest, 1879.

Nu exista imagini
  640) SENOV, AL.
 • Opera
 • Imagini
SENOV, AL.
62817. ~ Curs practic de hipnotism. Coprinzînd: Influenţa personală, Hipnotismul propriu-zis, Desvoltarea magnetismului personal, Mesmerism şi Magnetoterapia. De Al Senov. Botoşani (Tip. Modernă), 1905. (19,5 x 13). 149 p. (I 2480)

Nu exista imagini