Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  601) SEGAL, ALBERTINA
 • Opera
 • Imagini
SEGAL, ALBERTINA
62771. ~ Contribuţiuni la studiul ablaţiunei ovarelor ca tratament al fibromioamelor uterine. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în Februarie 1899 de Albertina Segall fostă internă a Spitalului Clinicei chirurgicale şi Sft. Spiridon. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1899. (24 x 15,5). 44[ -46] p. (Facultatea de medicină din Iaşi no. 101) (BCU-CIN 217586)

Nu exista imagini
  602) SEGAL, BERCU
 • Opera
 • Imagini
SEGAL, BERCU
62772. ~ Gгеfa dermo-epidermică Teză de doctorat de Bercu Segall. Iaşi, 1907. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 272) (Botez. Catalogul, p. 19; Gomoiu. Anoplastiile, p. 122)

Nu exista imagini
  603) SEGALL, SALOMON (1864-1948)
 • Opera
 • Imagini
SEGALL, SALOMON (1864-1948)
62773. ~ Curs practicu şi teoreticu de limba germană pentru usul elevilor începetori de S. Segall, Institutor. Ploesci, Editura Librăriei Universale Zacharia Nicolau (Progresul), [1890]. (20 x 13). 205 p. 2 lei. (I 2319)
62774. ~ *Harfenklang [Sunet de harfă] von Sal. Segall. New York. 1911. 8°. 96 p. (Eg, 22 (1911), nr. 34, sept. 2, p. 271)

Vezi şi:
PARTIDUL Social-Democrat din România. Raport prezentat la al IV-lea Congres. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  604) SEGALL-SOCOLIU, I.
 • Opera
 • Imagini
SEGALL-SOCOLIU, I.
62775. ~ Zur Verjüngung der Philosophie. Psychologischkritische Untersuchungen auf dem Gebiet des menschlichen Wissens von I. Segall-Socoliu. Erste Reihe. Das Wissen von spezifisch Menschlichen Prolegomena. Berlin, Carl Duncher (Druck von W&S. Loewenthal), 1893. (21 x 13). VI, 262 р. (II 142979)

Nu exista imagini
  605) SEGALLER, I. M.
 • Opera
 • Imagini
SEGALLER, I. M.
62776. ~ Splenectomia în Splenomegalia molarică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută în ziua de... Mai 1907 de I. M. Segaller. Bucureşti (Tip. Munca),1907. (25 x 17). 72 p. (Facultatea de Medicină din. Bucureşti, nr. 934) (II 7867)

Nu exista imagini
  606) SEGALLER, S. M.
 • Opera
 • Imagini
SEGALLER, S. M.
Traduceri:
DOYLE, A. C. Resboiul din Africa de Sud. Trad. de ~. Bucureşti, 1802.

Nu exista imagini
  607) SEGARCEANU, CAMIL
 • Opera
 • Imagini
SEGARCEANU, CAMIL
62777. ~ Obstaculele la căsătorie în dreptul roman şi civil român. Teză pentru licenţă susţinută de Camil Segarceanu 189... Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (24,5 x 17). 57, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409259)

Nu exista imagini
  608) SEGARCEANU, IOAN C.
 • Opera
 • Imagini
SEGARCEANU, IOAN C.
62778. ~ Contribuţiune la studiul Complicaţiunilor Tifosului Recurent la copii. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la... Iunie 1916 de Ioan C. Segărceanu. Bucureşti (Atel. Societăţei Anonime Poporul), 1916. (23,5 x 16). 43 p. (Facultatea de medicină din Bucureşti, Nr. 1480) (II 535992)

Nu exista imagini
  609) SEGARICEANU, CICERON
 • Opera
 • Imagini
SEGARICEANU, CICERON
Vezi şi:
RĂŞCANU, G. şi ~. Mémoires. Paris, 1877.

Nu exista imagini
  610) SEGOND, L. A.
 • Opera
 • Imagini
SEGOND, L. A.
62779. ~ Igiena cântăreţului. Causele princepale de slăbire a vocei. Desvoltarea diferitelor boale la cântăreţi şi mijloace de a preveni aceste boale de L. A. Segond, Doctor în medicină de la Facultatea din Paris. Tradusă şi editată de Direcţiunea României Musicale. Bucuresci (Tipo- Litogr. şi Fond de Litere, Dor P. Cucu), 1893. (29,5 x 20,5). 39 p. (III 85846)

Nu exista imagini
  611) SEGUIN, MÉLÈNE
 • Opera
 • Imagini
SEGUIN, MÉLÈNE
Vezi:
CONTA-KERNBACH, Ana. Fulgi. [Trad. din ~]. Iaşi, 1905.

Nu exista imagini
  612) SÉGUR, SOPHIE de (1799-1874)
 • Opera
 • Imagini
SÉGUR, SOPHIE de (1799-1874)
62780. ~ Însemnările unui măgar. [Les Mémoires d'un Âne], [de] Contesa de Ségur. Traducere de Iosif B. Răscanu. Bucureşti, Editura Librăriei Universale Leon Alcalay Alcalay & Co. (Tip. Gossmann), [1916]. (23 x 17,5). 220 p. cu il., 2f. reclame. 4 lei. (II 46647)
62781. ~ Povestiri cu zâne, [de] Contesa de Ségur. Traducere de Ludovic Dauş. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, [1911] (14,5X 9,5). 256 p. cu il. [90 bani]. (Biblioteca pentru toţi nr. 641-643) (I. 36015)
Datat după alte numere ale colecţiei.

Vezi şi:
BĂICOIANU, N. P. Memoriile unui măgar. După ~. Bucureşti, 1873.

Nu exista imagini
  613) SÉGUR, PHILIPPE conte de
 • Opera
 • Imagini
SÉGUR, PHILIPPE conte de
62782. ~ Înfrângerea Gigantului-Napoleon la Moscova. După notele mareşalului de Ségur. În româneşte I. Râureanu. Bucureşti, Editura Luceafărul, [191?]. (19 x 12). 80 p. 40 bani. (Biblioteca Luceafărul, Nr. 36-37) (I 464224)
62783. ~ Napoleon în Rusia. După amintirile Contelui de Ségur, fost Aghiotant al lui Napoleon. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1912. (17 x 11). 160 p. 60 bani. (Biblioteca Flacăra, Nr. 13) (I 29647)

Nu exista imagini
  614) SEIDE, I. G.
 • Opera
 • Imagini
SEIDE, I. G.
Vezi şi:
MORARIU, C. Poesii germane. Gherla, 1890.

Nu exista imagini
  615) SEIDEL, TEODOR (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
SEIDEL, TEODOR (1874-?)
62784. ~ Ueber die quantitative Verflüchtigung des Arsens aus Lösungen unter Reduktion der Arsensäuer durch Hydrazinsalze. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer hohen naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg vorgelegt von Teodor Seidel, aus Braila (Rumänien)., Heidelberg (Buchdruckerei Rössler & Herbert), 1910. (22,5 x 14,5). 55 p. (II 199364)

Nu exista imagini
  616) SEIDMANN, S.
 • Opera
 • Imagini
SEIDMANN, S.
62785. ~ Tratamentul ulcerului de stomac prin suprimarea alimentaţiei bucale. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în diua de 30 Iunie 1904 de S. Seidmann, fost extern al Spitalelor civile, fost intern al Spitalului Caritas. Bucuresci (Tip. Munca), 1904. (23 x 16). XII, 56 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 743) (II 3903)

Nu exista imagini
  617) SEIGNOBOS, CH.
 • Opera
 • Imagini
SEIGNOBOS, CH.
62786. ~ Studii şi Documente asupra războiului 1815-1915. De la Congresul din Viena până la războiul din 1914 de Ch. Seignobos, Profesor la Universitatea din Paris. Tradus de B. Vaschide, Diplomată de Ecole des Hautes Études (Sorbonne), Paris. Paris, Librairie Armand Colin (Impr. Lahure), 1915. (21,5 x 13,5) 36 p. 0,50 francs. (II 44428)

Vezi şi:
• La nation roumaine. Roumains indépendants. par m. m. Ch. Seignobos. Paris, 1914.

Nu exista imagini
  618) SEIMEANU, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
SEIMEANU, TEODOR
62787. ~ Elemente constitutive ale Dreptului de obligaţiune. Lucrare prezentată ca teză pentru obţinerea titlului de licenţiat în drept de Teodor Seimeanu. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva,Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1899. (23,5 x 16). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 394281)

Nu exista imagini
  619) SEIŞANU, ADELA
 • Opera
 • Imagini
SEIŞANU, ADELA
62788. ~ Curs de educaţie pentru Clasa IV secundară de fete (Conform Programului Oficial al Învăţământului Secundar de Fete) de Adela Seişanu, Licenţiată în litere şi filosofie şi dr. în drept. Bucureşti (Tipografia Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1915. (20,5 x 13). 148 p. 3 lei. (II 44200)

Nu exista imagini
  620) SEIŞANU, ROMULUS (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
SEIŞANU, ROMULUS (1884-?)
62789. ~ Dicţionar enciclopedic român. Cu gravuri şi hărţi în text, redactat de o comisiune de specialişti sub direcţiunea D-lui Romulus Seişanu după ultimele lucrări ale autorilor români şi străini. Dicţionar biografic, istoric şi contemporan. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1910. (31 x 24). 16 p. (III 110377)
Preţul întregului Dicţionar lei 80. Se fac abonamente anuale a lei 40. Pe foaia de titlu menţiunea: Apare în fiecare lună. Lucrarea va fi complectă în 2 ani. Lipsă coperta.

Nu exista imagini