Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  61) SAINT-GEORGES, Henri de (1801-1875)
 • Opera
 • Imagini
SAINT-GEORGES, Henri de (1801-1875)
61695. ~ Carte de rugăciune. Simpla istorie a inimei de H. Saint Georges. Tradusă din limba francesă de Rudolf Scrob. Bacău (Imprimeria Tăutu), 1870. (19,5 x 12,5). 1 f., p- 65-80
(I 127643)
Publicată împreună cu: "Omul fără inimă sau Cutiea de argintu Romansă de Fantasie" de A. Dumas Fiul. Tradusă din franceză de Rudolf Scrob, sub o copertă comună: "Omul fără inimă", de H. St. Georges.

Vezi:
DUMAS fiul, Al. Omul fără inimă. [Cuprinde şi] Carte de Rugăciune de ~. Trad. de Rudolf Scrob. Bacău, 1870.

Nu exista imagini
  62) SAINT-HILAIRE, EMILE MARCO de (1796-1887)
 • Opera
 • Imagini
SAINT-HILAIRE, EMILE MARCO de (1796-1887)
61696. ~ Amintiri din timpului lui Napoleon I, [del Marco de St. Hilaire. Traducere de Sylvia A. Bucureşti (Atelierele Societăţii Anonime Poporul), 1915. (20,5 x 14). 80p. (II 45512)
61697. ~ Napoleon. Istorie populară de Emile Marco de Saint-Hilaire. Fascicula I. Bucuresci (Lito-Tip. Populară), 1896. (20 x 13). 80 p. 80 bani (Biblioteca Diarului Ecoul Armatei).
(II 127128)
61698. ~ *Pentru micul dorobanţ român. François Mouscadet, căpitan în corpul pupililor garda imperială [del Emil Marco de Saint Hilaire. Suvenire intime din timpul imperiului, traducere din limba franceză de Costache Gorgănenu. Bucuresci (Typariul Tribunei Române), 1880. 8°. 16 p. 20 b. (BR, 2 (1880), nr. 10, p. 240)

Nu exista imagini
  63) SAINT-MARTIN
 • Opera
 • Imagini
SAINT-MARTIN
61699. ~ La Romanie ou Moldo-Valaquie. Description des pays et des peuples romans. Leur role dans le passé [par Saint-Martin] ]Paris], 1847. (23,5 x 15). p. 291-297. (Revue Indépendante, 8-me année-2-e série. -19-e volume. Troisième livraison. 10 Décembre, 1847) (II 101436)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul la sfârşitul textului.
61700. ~ La Romanie ou Moldo-Valaquie Rapports des peuples romans avec les Turcs, [par Saint-Martin]. Paris (Imprimerie de L. Martinet), 1848. (24 x 16). 16 p. (Extrait de la Revue indépendante. Livraison du 25 janvier 1848) (II 101184)

Nu exista imagini
  64) SAINT-OMER, ST. J. d'ALFONCE de
 • Opera
 • Imagini
SAINT-OMER, ST. J. d'ALFONCE de
61701. ~ Utilitatea Jurămentului. Studiu juridic şi social de St. J. d'Alfonce de Saint-Omer. Lucrare presintată pentru obţinerea licenţei în sciinte de stat. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1904. (23 x 16). 32 p. (Scola superioră de sciinţe de stat) (II 3824)

Nu exista imagini
  65) SAINT-PIERRE, J.
 • Opera
 • Imagini
SAINT-PIERRE, J.
61702. ~ Gherea ca critic de J. Saint-Pierre. Iaşi (Stab. Grafic Miron Gostin), 1894. (20,5 x 14). 1 f., 86 p. (II 104481)

Nu exista imagini
  66) SAINT-SYLVESTER
 • Opera
 • Imagini
SAINT-SYLVESTER
61703. ~ L'envoyé extraordinaire. Nouvelle par Saint-Sylvestre. Bucarest, 1887. (16,5 x 11,5). 24 p. (I 391965)

Nu exista imagini
  67) SAINTINE, XAVIER BONIFACE
 • Opera
 • Imagini
SAINTINE, XAVIER BONIFACE
61704. ~ Pieciola de X. B. Saintine. Traducere de N. C. Sotirache Noua ediţiune. Bucuresci (Impr. Stephan Rassidescu), 1863. (19,5 x 12). 310 p. (I 418834)
Lipseşte coperta.
61704 a ~ *Idem. Bucuresci, 1864. (Iarcu, p. 104)

Nu exista imagini
  68) SAITA, G. B.
 • Opera
 • Imagini
SAITA, G. B.
61705. ~ Epistola cătră unu deputatu în Adunarea Legislativă a României, asupra împrumutului de 50 milioane franci. Propusu în sesiunea trecută şi reînnoitu în cea de acum [de G. B. Saita]. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1863. (21,5 x 14,5). 20 p. (II 127951)
La sfârşitul textului semnează : G. B. S[aita]. Deputatu de Doljiu.

Nu exista imagini
  69) SAITA, I.
 • Opera
 • Imagini
SAITA, I.
Vezi:
• Despreţiuirea proprietăţei urbane. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  70) SAITA, I. GH. (1862-1914)
 • Opera
 • Imagini
SAITA, I. GH. (1862-1914)
61706. ~ Contenciosul administrativ. Discurs rostit în Camera Deputaţilor la 16 Februarie 1910 [del I. G. Saita. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (23 x 16). 42 p. (II 17706)

Nu exista imagini
  71) SAITA, NIGOLAE G..
 • Opera
 • Imagini
61707. ~ Separaţiunea de patrimonii între bărbat şi femeie. Desvoltarea din cursul de drept civil făcut de d-nu Corneliu Manolescu-Rămniceanu, la Universitatea de Drept din Bucuresci, în susţinerea examenului al 5-lea de drept de Nicolae G. Saita. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1897. (22,5 x 15). 2 f., 76 p. (II 126929)

SAITA, NIGOLAE G..
Nu exista imagini
  72) SAITA, ŞTEFAN G..
 • Opera
 • Imagini
SAITA, ŞTEFAN G..
61708. ~ Producţiunea Viticolă din judeţele Mehedinţi şi Vâlcea. Lucrare executată din ordinul D-lui Ministru al Agriculturei, Industriei, Cornerciului şi Domeniilor de către Ştefan G. Saita,. Membru al Ordinului Coroana României în gradul de Cavaler, Secretar al camerei de cornerciu şi industrie din circonscripţiunea I Craiova. Craiova (Tip. Sache Pavlovici), 1906. (19 x 12,5). 38 p. cu il., 4 tab. (Anchete, Monografii) (I 7013)

Prefeţe, editări de texte:
• Câteva date biografice asupra d-lui Const. Alimaneştianu... extrase din Albumul ilustrat publicat de ~ şi C. Zamfirol. Câmpulung,. 1905.
RĂDULESCU, Dobre. Cum se tae viile altoite. Pref. de ~. Craiova, 1904.
• Repausul duminecal în comerţ. Prefaţă de ~. Craiova, 1913.

Nu exista imagini
  73) SAKELARIE, H.
 • Opera
 • Imagini
SAKELARIE, H.
Vezi:
ASOCIAŢIA Generală a Medicilor din Ţară. Al XIX-lea Congres 1915. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  74) SAKELLARIDÈS, EMMA
 • Opera
 • Imagini
SAKELLARIDÈS, EMMA
61709. ~ Alfred de Vigny, auteur dramatique [par] Emma Sakellaridès, Docteur de l'Université de Paris. Paris, Librairie de la Pluma, 1902. (25 x 16). 232 p. (II 475903)
61710. ~ *Correspondance d'Alfred de Vigny (1816-1863) recueillie et publiée par Emma Sakellaridès. Paris, C. Levy, 1906. 18°. VI-410 p. (Rally I, p. 273)

Nu exista imagini
  75) SAKELLARIO, DÉMÈTRE
 • Opera
 • Imagini
SAKELLARIO, DÉMÈTRE
61711. ~ Appareils et procédés en usage pour le controle des semences à la Station de controle, a Vienne. Par Démètre Sakellario agronome diplomé assistant à cet établissement traduit de l'allemand par Henri Michee1s, docteur en sciences naturelles. Bruxelles, P. Weissenbruch, Imprimeur du Roi, Editeur, 1893. (23,5 x 14,5). 16 p. cu il. (Extrait du Bulletin de l'Agriculture) (II 409142)

Nu exista imagini
  76) SAKELLARIO, GEORGIUS (1832-?)
 • Opera
 • Imagini
SAKELLARIO, GEORGIUS (1832-?)
61712. ~ De meningitide tuberculosa. Dissertatio inauguralis medica quem consensu et autoritate gratiosi medicorum ordinis in Aima Litterarum Universitate Friderica Guilelma ut summi in medicina et chirurgia honores rite sibi concedantur die XXVIII. M. Augusti A. 1855 h.l.q.s. publice defendet auctor Georgius Sakellario Moldavus. Berolini (Tvpis Gustavi Schade), 1855. (20 x 12,5). 32 p. (II 557924)
Vita, la p. 30-31.

Nu exista imagini
  77) SAKELARIO, L.
 • Opera
 • Imagini
SAKELARIO, L.
Traduceri:
ACHARD, A. Doamna de Nailhac. Trad. de ~. Focşani, 1877.
POMPÉRY, J. Doue inimi de femeie. Trad. de ~. Focşani, 1879.

Nu exista imagini
  78) SAKELLARIO, LEONIDA
 • Opera
 • Imagini
SAKELLARIO, LEONIDA
61713. ~ Respuns asupra Questionarului Agricol trimis de Onor. Minister al Agriculturei, Industriei, Çomerciului şi Oamenilior dat de Leonida Sakellario Fost : agricultor, preşedinte al Consiliului Judeţului Vlaşca, membru în Comitet, Consilier comunal la 31 Maiu, anuî 1884. Bucuresci (Tip. N. Georgescu), 1888. (23 x 16). VI- 83 p. (II 83144)

Nu exista imagini
  79) SAKELARY, LEON
 • Opera
 • Imagini
SAKELARY, LEON
61714. ~ O carieră de avocat [de Sakelary]. Acte şi documente Seria I. S.l. [190?]. (19,5 x 13). 20 p. (I 78123)
Cu cerneală, pe exemplarul din BAR: "E vorba ca acest domn avocat [Leon Sakelary] să fie numit Preşedinte al Comisiei interimare Bacău. Vă rog sacrificaţi un sfert de oră pentru a ceti cele ce urmează. Veţi vedea cum ca Primar de Bacău a pledat un proces în contra Primăriei Bacău".

Nu exista imagini
  80) SALANDRA, ANTONIO
 • Opera
 • Imagini
SALANDRA, ANTONIO
61715. ~ Italia şi Drepturile Popoarelor. Discursul Primului-Ministru al Italiei D. Antonio Salandro ţinut la Roma cu prilejul comemorărei morţei lui Garibaldi ca răspuns la discursul din Reichstag al d-lui de Beethman-Holweg. Bucureşti, Editura Ligei Italo-Române (Atelierele Societăţii Anonime pe Acţiuni Adevărul), 1915. (22,5 x 15,5). 8 p. (II 44440)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini