Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  581) SECARĂ, V. A.
 • Opera
 • Imagini
SECARĂ, V. A.
62729. ~ Către Alegătorii Colegiului III de Vaslui, [de] V. A. Secară, Arhitect- Diplomat. Bucureşti (Tipografia ziarului Cronica Thoma Basilescu), 1907. (21 x 14). 14 р. (II 6955)

Nu exista imagini
  582) SECAŞU, E.
 • Opera
 • Imagini
SECAŞU, E.
62730. ~ Jigodia la câni. Tesa pentru obţinerea diplomei de medicu- veterinariu de E. Secaşu, Susţinută în diua de [12 Februarie] anul 1887. Bucureşti (Tip. Naţională Ascher-Klein), 1887 (23,5 x 15,5). 59[-61] p. (Şcola superioră de Medicină-Veterinară, Nr. 6) (II 409155)

Nu exista imagini
  583) SECĂREANU, В. B.
 • Opera
 • Imagini
SECĂREANU, В. B.
62731. ~ Prescurtare din Istoria Româniloru lucrată pentru elevii scoleloru primare de ambe sexe, Institutoru publicu în Capitală. Ilustrată cu 17 figuri. Ed. I. Bucuresci (Tip. Românulu Carol Gobl), 1883. (19 x 12,5). V-176 р. cu il. (I 392483)
Lipsă coperta.
62732. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Editura Librariiloru Fraţii Ionniţiu (Tip. Românulu Carol Göbl), 1883. (18 x 12). V-176 р. cu il. 80 bani. (I 392453)
Tabla de materii pe paginile 2 şi 3 ale copertei.
62733. ~ Idem. Ed. III. Ilustrată cu 26 gravuri. Bucuresci (Tip. Ştefan Mihalescu), 1884. (22 x 14,5). V-160 p. cu il. (II 343964)
62734. ~ Idem. Ed. IV, revedută şi îmbunătăţită din nou. Ilustrată cu 38 gravuri. Bucuresci (Tipografia Modernă Gr. Luis), 1885. (20,5 x 13). 144 p. cu il. 80 bani. (II 393211)
Tabla de materii la paginile 3 şi 4 ale copertei.
62735. ~ Idem. Ed. V. Revedută şi îmbunătăţită din nou. Ilustrată cu 40 gravuri. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tipo-Litogr. Dor P. Cucu), 1886. (19,5 x 13). 144 p. cu il. 80 bani. (II 392901)
62736. ~ Idem. Ed. VI. Ilustrată cu 40 gravuri. Revedută şi forte îmbunătăţită. Bucuresci, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Carol Göbl), 1887. (20,5 x 15). 164 р. cu il. 80 bani. (II 393253)
62737. ~ Idem. Ed. VII, revedută şi îmbunătăţită. Ilustrată cu 43 gravuri. Bucuresci (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu) l889. (20,5 x 13,5). 158, II p. cu il. 80 bani. (II 259499)
Lipsă coperta.
62738. ~ Idem. Ed. IX, revedută şi îmbunătăţită din nou. Ilustrată cu 46 gravuri şi o chartă istorică. Bucuresci (Tipo-Litogr. şi Fond de litere Dor. P. Cucu), 1891. (20,5 x 13). 1 f., IV p., p. 7-158, II p. cu il. (II 393193)
62739. ~ Idem. Ed. X, revedută şi îmbunătăţită din nou. Ilustrată cu 48 gravuri şi o chartă istorică. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1893. (20,5 x 15). III-143 p. cu il., 1 h. (II 262484)
Lipsă coperta.
62740. ~ Idem. Ed. XI, revedută şi îmbunătăţită din nou [pe cop.: revedută, coresă şi adăogită]. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1894. (20,5 x 13). 1 f., IV p p., 144, 1 h. 80 bani. (II 393263)
62741. ~ Scrisoare deschisă, D-lui Gr. Tocilescu, profesor universitar, ca respuns la o prefaţă a manualului d-sale de istorie şi la o scrisore tipărită. Spre sciinţa micilor profesori primari [de B. B. Secăreanu]. [Bucuresci, 1894]. (34x21). 1 f. (III 467467)
62742. ~ A doua scrisoare deschisă către D-nul Gr. G. Tocilescu Membru al Academiei Române, profesor universitar, fost inspector general al Şcoalelor, director al Muzeului de Antichităţi, etc. etc. de B. B. Secăreanu Bucuresci (Tipo-Litogr. şi Fond. de Litere Dor P. Cucu), 1895. (16 x 10). 13 p. (I 294014)
Lipsă coperta. Autorul menţionat la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  584) SECĂŞANU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
SECĂŞANU, GEORGE
62743. ~ Luptele italienilor pentru libertate şi unitate de G. Secăşanu. Alexandria, Editura Librăriei C. Georgescu & A. N. Vasilescu (Tip. C. Georgescu & A. N. Vasilescu), 1892. (20,5 x 15,5). XVI, 244 p. 2 lei. (II 72801)
62744. ~ Românii de peste munţi. Câteva cestiuni de actualitate de G[heorghe] S[ecăşanu]. Bucuresci (Tip. Stef. Mihalescu), 1884. (18,5 x 12,5). 47 p. 1 franc. (I 408948)

Vezi şi:
• Centenarul revoluţiunei române de la 1784. [Proză şi versuri de ...]. Bucuresci, 1884.

Nu exista imagini
  585) SECELEANU, D.
 • Opera
 • Imagini
SECELEANU, D.
În colaborare:
62745. ~ Dare de seamă despre irigările de pe moşia Mărculeşti, [de] D. şi N. M. Seceleanu. Bucureşti (Universala, Inst. de Arte Grafice Iancu. Ionescu), [1913]. (29x21). 13 p. (III 31589)
Descriere după copertă.
62746. ~ Economie Agricolă şi de Vite, [de] Fraţii D. şi N. Seceleanu, Agricultori. Resumat cu ocasia Exposiţiunei organizată de Societatea Agrară în anul 1904. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23 x 16). 11 p. (II 22542)
62747. ~ Idem. Resumat cu ocazia expoziţiunei jubiliare din anul 1906. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1906. (23 x 16). 10 p. (II 169403)
62748. ~ Economia agraria e del bestiame [di] Fratelli D. e N. Seceleanu Agricoltori Ialomiza (Rumania). Riassunto in occasione dell'Esposizione Internazionale di Torino dell' anno 1911. Bucureşti (Tipografia Cooperativă Poporul), 1911. (24 x 16,5). 8 p. (II 24876)

Nu exista imagini
  586) SECELEANU, N. N.
 • Opera
 • Imagini
SECELEANU, N. N.
În colaborare:
Seceleanu, D. şi ~. Dare de seamă despre irigările de pe moşia Mărculeşti. Bucureşti, 1913.
Seceleanu, D. şi ~. Economie agricolă şi de Vite. Bucureşti, 1904 ; 1906 ; 1911.

Nu exista imagini
  587) SECENI, A.
 • Opera
 • Imagini
SECENI, A.
Vezi:
CLARETIE, Jules. Drapelul. Trad. de Zaharia Bărbulescu. Il. de ~. Vălenii-de-Munte, 1912.

Nu exista imagini
  588) SECHE, C.
 • Opera
 • Imagini
SECHE, C.
62749. ~ Cântul Lacrimilor, [de] C. Seche. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), [1916]. (16 x 12,5). 23 p. (I 45166)

Nu exista imagini
  589) SECOND, JEAN
 • Opera
 • Imagini
SECOND, JEAN
Vezi: SECUNDUS, JOANNES

Nu exista imagini
  590) Secondes lectures françaises
 • Opera
 • Imagini
Secondes lectures françaises
• Secondes lectures françaises.
Vezi: • Lectures françaises

Nu exista imagini
  591) Secretul căutătorului de aur
 • Opera
 • Imagini
Secretul căutătorului de aur
62750. • Secretul căutătorului de aur. Bucureşti, Editura Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [191?]. (23 x 16,5). 63 p. [40 bani]. (Revista Romanelor Criminale din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, Nr. 21) (II 58467)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  592) Secretul fericirii
 • Opera
 • Imagini
Secretul fericirii
62751. • Secretul fericirii. Mic tratat popular de desăvîrşire creştinească. [Roman?]. 25 bani. (CdC pe 1916, cop. 3)

Nu exista imagini
  593) Secretul gheţarilor
 • Opera
 • Imagini
Secretul gheţarilor
62752. • Secretul gheţarilor. [Bucureşti], Editura Societăţei Anonime Adeverul, [1908], (29 x 21). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, Nr. 31). (III 10971)

Nu exista imagini
  594) Secretul şi mijlocul cel mai sigur de a deveni ori şi cine milionar
 • Opera
 • Imagini
Secretul şi mijlocul cel mai sigur de a deveni ori şi cine milionar
62753. • Secretul şi mijlocul cel mai sigur de a deveni ori şi cine milionar. Opul cel mai important şi instructiv, pentru orice clasă de omeni, atât din punctul de vedere moral cât şi material. Traducere din arătările renumitului archimiliardist Jewl Goald de Baronul F. D. Ed. II Bucuresci, Edit. Anunciator Central (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1901. (15 x 11,5). 16 p. 50 bani. (I 408884)

Nu exista imagini
  595) SECRIERIU, GHEORGHE V.
 • Opera
 • Imagini
SECRIERIU, GHEORGHE V.
62754. ~ Importanţa apei pentru agricultură şi măsurile de cultură ale pământului pentru asigurarea plantelor cu apa trebuincioasă de Gheorghe V. Secrieriu, Licenţiat în ştiinţele naturale. Examenul de Stat pentru profesor de agronomie (Bonn-Germania). 14 figuri în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (20 x 13). 78 p. cu il. 1,25 lei. (I 50675)

Nu exista imagini
  596) Secţiunea naţională română a Comisiunei internationale pentru unificarea...
 • Opera
 • Imagini
Secţiunea naţională română a Comisiunei internationale pentru unificarea...
62755. • Secţiunea naţională română a Comisiunei internationale pentru unificarea metodelor de analiză a petrolului şi a derivatelor sale. Raportul delegaţilor ţiromâne la întrunirea din Londra a Comisiunei internaţionale 11/24-13/26 Mai 1909. Bucureşti (Tip. Universala) I. Ionescu), 1909. (23,5 x 15,5). 25 p. (II 14951)
62756. • Idem. Activitatea Comisiunei şi procesele-verbale al şedinţelor din Decemvrie 1908 până în Octomvrie 1910. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (27 x 19). 1 f., p. 1147-1198. (Extras din Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti. Anul XIX, Nr. 5, 1910) (II 21567)

Nu exista imagini
  597) SECUIU, IOANU
 • Opera
 • Imagini
SECUIU, IOANU
62757. ~ Tipicul Santei Baserice orientale pentru folosulu cantoriloru şi a tinerimei gr.-cat. culesu din mai multe cărţi basericesci prin Ioanu Secuiu fost prof. de cantu. Ed. II. retipărită. Gherl’a (Tipografia diecesană), 1894. (15 x 11,5). 32 p. (I 166055)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  598) SECULA, IUDITA
 • Opera
 • Imagini
SECULA, IUDITA
(n. Truţă)
62758. ~ Din Vremuri apuse (memorii) de Iudita Secula n. Truţă. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Morariu, Popovici şi Tălăşescu, 1899. (16,5 x 10,4). 110 p. 1 lei. (I 396287)
Cuprinde amintiri din perioada 1848-1852. (revoluţia de la 1848 din Ardeal).
62759. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (15 x 10). 108 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei Nr. 209) (I 49055)
62760. ~ Economia de Casă întocmită după mai mulţi autori de Iudita Seculan. n. Truţa, Fostă directoare la şcoala română de fetiţe din Arad. Ed. I. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Dor. P. Cucu şi legătoria Artistică de Cărţi şi Registre Dr. Aurel Athanasiu Vergu), 1913. (21 x 14). 303, VII p. 3 Coroane (Lei) (II 33812)
Pe copertă: "Noile Ateliere de Arte Grafice Dor. P. Cucu Dr. Athanasiu Vergu".
62761. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tipografia Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1915. (20,5 x 13,5). 2 f., 157 p. 2,25 lei. (II 44128)
Ediţia a II-a a fost revăzută de G. Coşbuc care a stilizat lucrarea şi i-a dat o haină nouă, după cum afirmă O. Ghibu în "Amintiri despre Coşbuc". Informaţia, din: Scridon-Domşa, p. 120.

Nu exista imagini
  599) SECULA, SEPTIMIU SEVER (1868-1912)
 • Opera
 • Imagini
SECULA, SEPTIMIU SEVER (1868-1912)
62762. ~ Biserica din Leheceni-Cărpinet. Schiţă istorică de Sever S. Secula. Arad (Tipografia diecesană), [1904]. (20,5 x 12,5). 16 p. (Reproducere din Biserica şi Şcoala) (II 1996)
Lipsă coperta. Publicată între 1900 şi 1912. Citată în Luc, 3(1904), nr. 21, p. 368 (Cărţi şi Reviste).
62763. ~ *Limba maternă în şcoalele noastre pedagogice de Sever Secula, profesor. Arad, 1907. 13 p. (FD, 25(1907), nr. 27, iul. 8, p. 7 ; VŞ, 1(1907), nr. 8, oct., p. 256)
62764. ~ Un memoriu al lui Moise Nicoară (monografie istorică) de Sever Secula, licenţiat al facultăţii de litere şi filosofie din Bucureşti şi absolvent al institutului teologic din Arad. Arad (Tipografia diecesană gr.-orientală română), 1904. (20 x 13). 69 p., 1 f. portr. (II 152072)
62765. ~ *Povestiri şi schiţe de S. Secula. Arad (Tip. Tribuna Poporului), 1903. 104 p. 8°. Ic. (Drap, 3(1903), nr. 109, 16/29 sept., p. 3 ; Trib, 11 (1907), nr. 213, p. 7 ; Tr, 35 (1904), nr. 2, mart.-apr., p. 93)
62766. ~ Realităţi şi visări. Novelete şi schiţe de Septimiu Sever Secula. Bucureşti, Editura autorului (Tip. Inst. Tipografic Minerva), 1897. (14 x 11). 77[ -78] p. (Biblioteca noastră nr. 1) (BCU-CIN 96555)
62767. ~ Românii în revoluţiunea lui Gheorghe Dosa[-Loja] (1514) (Studiu din istoria Românilor de peste Munţi), [de] Septemiu Sever Secula. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1897. (24,5 x 17). 33[-36] p., l pl. 1,50 lei (II 394152)
Reproducere din "Arhiva din Iaşi".
62768. ~ Ţara de Sus şi Ţara de Jos în Principatele Române, [de] Septimiu Sever Secula, Licenţiat în istorie şi filosofic. Studiu de Geografia istorică, Ed. II. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1898. (16,5 x 10,5). 16 p. 30 bani. (I 106019)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  600) SECUNDUS, JOANNES
 • Opera
 • Imagini
SECUNDUS, JOANNES
(Jean Second; Jean de Nicolas)
62769. ~ Sărutările, [de] Jean Second. Traducere în proză franceză de Victor Develay şi în limba română de I. S. Spartali. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1891. (16 x 11,5). 33 p., 1 f. 2 lei. (I 409662)
Cu o notă biografică. Numele adevărat al autorului: Jan Nicolai Everaerts (poet olandez).
62770. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Editura Traducătorului (Tip. L. Motzătzeanu). 1906. (16,5 x 10). 30 р. 1 leu. (I 11572)

Nu exista imagini