Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  561) Scurtă povăţuire stîrpirea şoarecilor de câmp
 • Opera
 • Imagini
Scurtă povăţuire stîrpirea şoarecilor de câmp
62696. • Scurtă povăţuirela stîrpirea şoarecilor de câmp. Instrucţiunea staţiunei r.u. de stat entomologice. Sibiiu, Editura Reuniunei române de agricultură din comitatul Sibiiului Sibiu (Tiparul Tip. Iosif Marschall), 1904. (15 x 11). 13 p. (Biblioteca Reuniunei de agricultură din comit. Sibiiului nr. 12) (BCU-CIN 105435)

Nu exista imagini
  562) Scurtă privire asupra câtorva deosebiri între Biserica de Răsărit şi cea de Apus
 • Opera
 • Imagini
Scurtă privire asupra câtorva deosebiri între Biserica de Răsărit şi cea de Apus
62697. • Scurtă privire asupra câtorva deosebiri între Biserica de Răsărit şi cea de Apus. Scrisă de Un ortodox. Tradusă din greceşte de Gerasim Episcopul Romanului. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), 1910. (24 x 16). 15 p. (II 33339)
62698. • Scurtă privire în Istoriia mitropoliţilor Moldoviei. S.l., [1854]. 1 f., 20 p. (III 465242)

Nu exista imagini
  563) Scurte rugăciuni
 • Opera
 • Imagini
Scurte rugăciuni
62699. • *Scurte rugăciuni. [Bucureşti, 1909)]. 20 bani (Publicaţiuni religioase ale Mânăstirei Române Prodromul din Sf. Munte Athos) (Vieaţa şi petrecerea II, cop. 4.)

Nu exista imagini
  564) SCURTESCU
 • Opera
 • Imagini
SCURTESCU
62700. ~ *Catechismu românu şi creştinu de d. Scurtescu. s. 1. 1872. 30 bani. (A.- P, 7 (1872), nr. 43, mai 28 / iun. 9, p. 3 ; Iarcu, p. 112)

Nu exista imagini
  565) SCURTESCU, N. V. (1844-1879)
 • Opera
 • Imagini
SCURTESCU, N. V. (1844-1879)
62701. ~ Poesii 1867-1876. Elegii, Ode. Fabule, [de] N. Scurtescu. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1877. (23 x 15,5). 237[-239] p. (II 466631)
62702. ~ Prescurtare din Istoria Româniloru pentru şcoala primară de N. Scurtescu. [Bucuresci] (Noua Tipografie C. N. Rădulescu),1878. (17 x 11,5). XV, 56 p. [50 bani] (I 350038)
62703. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Noua Tipografie Naţională, C. N. Rădulescu), 1878. (16 x 11). XVIII, 66 p. (I 350032)
62704. ~ Rhea Silvia. Dramă în cinci acte de N. V. Scurtescu. Bucuresci (Typ. C. Petrescu C.), 1873. (18,5 x 12). 108 p. (I 467292)
62705. ~ Idem. [Pe cop.: Jucată pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în stagiunea anului 1911]. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, [1911]. (15 x 10,5). 107 p., V p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi. Nr. 704) (I 29559)
Pentru an vezi şi: Luc, 10(1911), nr. 24, p. 556: Bibliografie, Drap 11(1911), nr. 135, nov. 21 (7 dec), p. 3.
62706. ~ Teatru. Rhea Silvia. Despot-Vodă. Ed. II. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1879. (21,5 x 14,5). 2 f., 212 p. (II 104529)

Nu exista imagini
  566) SCURTOPOL, VASILICA
 • Opera
 • Imagini
SCURTOPOL, VASILICA
62707. ~ Contribuţiuni la Studiul pediculului chistelor ovarului şi parovarului. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi. susţinută, la... Iunie 1915 de Vasilica Scurtopol. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1915. (23 x 16,5). 52 p. (Facultatea de Medicină, Nr. 1432) (II 41823)

Nu exista imagini
  567) SCURTOPOL, XENOFON (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
SCURTOPOL, XENOFON (1883-?)
62708. ~ Tratamentul chirurgical al rupturilor de perineu. Prezentată şi susţinută la... Aprilie 1915. De Xenofon Scurtopol. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala Iancu Ionescu), 1915. (23,5 x 16). 45 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 1422) (II 42217)

Nu exista imagini
  568) SCURTU, AUREL
 • Opera
 • Imagini
SCURTU, AUREL
62709. ~ Călăuza Staţiunilor Balneare şi Climaterice din România, [de] Aurel Scurtu. Sub auspiciile Ministerului Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1905. (19,5 x 13,5). 352 p. cu il., 1 h. 2,50 Lei. (I 296)
62710. ~ Idem. Prefaţa de D-nul C. Alimăneştianu. Ed. II. [pe cop. şi: Sub auspiciile Ministerului de Domenii, Industriei şi Comerciului]. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1906. (19,5 x 13,5). 352 p. cu il., 2f., 1 h. 1,50 lei. (I 5810)
62711. ~ Coniferele (brădeturile) şi utilitatea produselor lor. Conferinţă ţinută la 27 Maiu 1900 în amfiteatrul Institutului Chimic al Facultăţei de Medicină şi Farmacie de Aurel Scurtu, student. Bucuresci (Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici Tălăşescu), 1900. (23 x 15,5). 40 p. 1 leu. (II 409091)
62712. ~ Despre thea chinensis (ceaiul). Conferinţă ţinută la Asociaţiunea Generală a Corpului Farmaceutic din Romînia de Aurel Scurtu, student în Farmacie. Bucuresci (Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva), 1901. (22,5 x 15,5). 20 p. (II 409079)
62713. ~ Dicţionar Ştiinţific pentru termenii tehnici în medicină, [de] Aurel Scurtu. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (17 x 11,5). 480 p. (I 295378)
Lipsă coperta.
62714. ~ Igiena la Chinezi, [de] Aurel Scurtu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1905. (23 x 16). 15 p. (Extras din Buletinul de Farmacie şi Chimie, Nr. 3, Anul VII (1905) Maiu-Iun.) (II 1686)
62715. ~ Simultaneitatea descoperirilor ştiinţifice, [de] Aurel Scurtu. [Bucureşti] (Tip. M. S. Niculescu & Co.), [1904]. (22,5 x 15,5). 10 p. (Extras din Buletinul Asociaţiunei Farmaceutice din România, Nr. 6, 1904. Bucureşti) (II 1697)
Loc şi an, la p. 1.

În colaborare:
CREANGĂ, C. I. şi ~. Domniţa Maria şi copilul de casă; Ceaiul. Bucureşti, 1905.
MINOVICI, St. şi ~. Memoriu referitor la modificarea legei sanitare în ceea ce priveşte farmacia. Bucureşti, 1901.

Vezi:
• Câteva date biografice asupra D-lui Const. Alimăneştianu. Extrase din Albumul ilustrat şi din Almanachul Hygeia pe 1905 publicat de ~. Câmpulung, 1905.

Vezi de asemenea :
ASOCIAŢIA Generală Farmaceutică din România. Memoriu. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  569) SCURTU, CORNELIU (1868-1913)
 • Opera
 • Imagini
SCURTU, CORNELIU (1868-1913)
Traduceri:
CARMEN SYLVA. Din viaţă. Trad. de ~ Bucureşti, 1914.
HESEKIEL, Ludovica. În palatul Louvre din Paris. [Trad. de ~]. Bucureşti, 1906.
MEERHERUB, Henriette de. Adjutantul împăratului Napoleon I. [Trad. de ~]. Bucureşti,1905.
ZINGLER, K. Th. Principele Carol Anton de Hohenzollern-Sigmaringen. [Trad. de ~]. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  570) SCURTU, DUMITRU (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
SCURTU, DUMITRU (1866-?)
62716. ~ Dedublarea şi redublarea sgomotelor cardiace. Mecanismul şi valoarea lor semiologică. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Dumitru Scurtu, Vechiu intern al Spitalului Brâncovenesc. Bucuresci (Tip. Lupta), 1892. (22,5 x 14,5), 79 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, Nr. 307) (II 70009)

Nu exista imagini
  571) SCURTU, IOAN (1877-1922)
 • Opera
 • Imagini
SCURTU, IOAN (1877-1922)
62717. ~ Mihail Eminescu's Leben und Prosaschriften. Inaugural-Dissertation zur Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig vorgelegt von Ioan Scurtu aus Kronstadt (Siebenbürgen). Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1903. (20,5 x 14). 3 f., 158 p. (II 50225)
Lipsă coperta.
62718. ~ Portretele lui Eminescu. Notiţe biografice de Ion Scurtu. Bucureşti (Tip. Minerva), 1903. (23,5 x 16). 15 p. cu il. (II 1518)

În colaborare:
BOLCAŞ, Lucian şi ~ Corda Fratres. Raportul secţiei române pe anii 1898-1900 şi 1900-1901. Bucureşti, 1902.

Prefeţe, editări de texte:
AUGIER, E. Laïs. Trad. de M. Eminescu. Cu o introducere critică de ~. Bucureşti, 1908.
EMINESCU, M. Gedichte. [Prefaţă de ~]. Bucureşti, 1903.
EMINESCU, M. Geniu pustiu. Cu o introducere critică de ~. Bucureşti 1904 ; ed. II, 1907 ; ed. III, 1909 ; ed. III, 1918.
EMINESCU, M. Lumină de lună. Ed. îngrijită de ~. Bucureşti, 1910 ; 1912/1910.
EMINESCU, M. Poezii. Ed. îngrijită ~. Bucureşti, 1908 ; 1910.
EMINESCU, M. Proză. [Introducere. de ~]. Bucureşti, 1908.
EMINESCU, M. Proză literară. Bucureşti, 1908.
EMINESCU, M. Scrieri politice şi literare. Vol. I. [Introducere. de ~]. Bucureşti, 1905.
OLĂNESCU, Adina Gr.. Cugetări. [Cu o biografie a autoarei de ~]. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  572) SCUTARESCU, CALISTRAT
 • Opera
 • Imagini
SCUTARESCU, CALISTRAT
62719. ~ Educaţia Copiilor cu îndrumare către meserii de Calistrat Scutarescu, Înveţător. Piatra-N. (Tip. Unirea J. Koppel), 1901. (18 x 12). 23 p. (I 391041)

Nu exista imagini
  573) SCUTARU, ION GH. M.
 • Opera
 • Imagini
SCUTARU, ION GH. M.
62720. ~ Agricultura în Saxonia de I. Gh. M. Scutaru. Bucureşti (Tip. Vocea Poporului Alexandru Agapie), 1911. (23,5 x 16). 16 p. cu il. (Biblioteca Revistei Viaţa Agricolă).
(II 24962)
62721. ~ Sărbătorirea domnului Emil S. Miclescu Cu ocazia plecărei sale din capul administraţiei C.F.R. [Dare de seamă De G. M. Scutaru, Inginer Şef Inspector de tracţiune C.F.R.]. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură, Minerva, 1909. (20,5 x 13). 47 p. cu portr. 50 bani. (II 13339)
Autorul, menţionat la finalul textului. Pe copertă menţiunea: "Se vinde în folosul Societăţei pentru ajutorul copiilor orfani pensionari ai Casei de ajutor de la CFR".
62722. ~ Sindicatele agricole din România (necesitatea reorganizărei lor) de Ion G. M. Scutaru, Inginer agricol, diplomat al secţiunilor agricole şi technice dela înalta Şcoală de Agricultură din Berlin, directorul Sindicatului agricol al Jud. Teleorman. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1918. (22,5 x 15). 101 p. 4 lei. (II 51312)

Nu exista imagini
  574) SCUTAŞU, ION
 • Opera
 • Imagini
SCUTAŞU, ION
62723. ~ Rezerva în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţă, [de] Ion Scutaşu. Bucuresci (Tipografia Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1903. (23 x 16). 96 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 423355)

Nu exista imagini
  575) SCVOZNICOV, AL. T.
 • Opera
 • Imagini
SCVOZNICOV, AL. T.
În colaborare:
CHIRICĂ, Th. şi ~. Conspecte pentru cursuri missionere-norodnice. Chişinău, 1916.

Nu exista imagini
  576) SEBAM
 • Opera
 • Imagini
SEBAM
Vezi:
• Foiţe alese [II]. Orăştie, 1897.

Nu exista imagini
  577) Sebastian. O mică dramă
 • Opera
 • Imagini
Sebastian. O mică dramă
62724. • Sebastian. O mică dramă tradusă din limba Grecească de Cam. Vasile Pelteki. Iaşii (Tipografia Buciumului Romanu), 1858. (18 x 11). 68 p. (I 408938)
Pe v. p. de titlu: "Proprietarii Tipografiei Buciumului Romanu: Teodor Codrescu şi Dimitrie Gusti". Listă de prenumeranţi la p. 64-68. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  578) SEBASTIAN, NICOLAE N. (?-1933)
 • Opera
 • Imagini
SEBASTIAN, NICOLAE N. (?-1933)
62725. ~ Rachistrichnoslovainizarea (Studiu biologic). Teză pentru Doctorat in Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la 18 Decembrie 1915 de Nicolae N. Sebastian. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (23,5 x 16). 2 f., 280 p. cu il., VII f.pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 1456) (II 269766)
Bibliografie, la p. 279-280.

Nu exista imagini
  579) SEBENI, I.
 • Opera
 • Imagini
SEBENI, I.
Vezi: SIBINEANU, I.

Nu exista imagini
  580) SEBESTYÉN, EDE
 • Opera
 • Imagini
SEBESTYÉN, EDE
62726. ~ A kezesók es más elbeszélék irta Sebestyen Ede, Budapest (Budapesti Hirlop Nyomdája), 1909. (17 x 11,5). 151 p. (BCU-CIN 120563)
62727. ~ A román nemzetiségi politika. Irta Sebestyén Ede. Budapest, Budapesti Hirlap nyomdája, 1905. (18 x 12). 69[-71] р. (I 180430)
Publică toate programele politice ale românilor începînd cu cel de pe cîmpul Libertăţii de la Ormütz, din 1872 şi din 1881.
62728. ~ A romániai magyarok élete. A romániai magyarok történetéből. [Ungurii din România]. Irta Sebastyén Ede. Budapest, Budapesti Hirlap nyomdája, 1904. (18,5 x 12). 87 р. (I 450)

Nu exista imagini