Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  541) Scrisoare către alegătorii Colegiului III de Ilfov
 • Opera
 • Imagini
Scrisoare către alegătorii Colegiului III de Ilfov
62672. • Scrisoare către alegătorii Colegiului III de Ilfov [de Mai mulţi alegători ai colegiului III de Ilfov]. Bucureşti (Tip. Profesională D. C. Ionescu), 1911. (13x9,5). 28 p., 1 f. (I 22291) Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  542) Scrisoare către D-l Nicolae Cretzulesco
 • Opera
 • Imagini
Scrisoare către D-l Nicolae Cretzulesco
62673. • Scrisoare către D-lu Nicolae Cretzulesco. Preşedinte al Consiliului de Miniştri [privitoare la reducerea bugetelor], [de Un om mic]. [Bucureşti] (Typographia Lucrătoriloru Associaţi), [1865]. (21 x 13). 15 p. (II 465401)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la p. 15. Anul stabilit cu aproximaţie după perioada cînd Kretzulescu a fost prim-ministru şi ministru de Finanţe (iunie 1865-ian. 1866) dar în Crăinicianu p. 20 scrisoarea este datată astfel: 1883 (?). Anul dedus şi din text, p. 13.

Nu exista imagini
  543) Scrisoare către fraţii preoţi şi învăţători
 • Opera
 • Imagini
Scrisoare către fraţii preoţi şi învăţători
62674. • Scrisoare către fraţii preoţi şi învăţători [de Un preot şi învăţător care a văzut multe]. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1908. (20 x 13,5). 15 p. Supliment la ziarul Voinţa Naţională) (II 10920)
Cuprinde un atac la adresa lui Take Ionescu şi a politicii sale.

Nu exista imagini
  544) Scrisoare de la câţiva dascăli plecaţi în străini către colegii lor din ţară
 • Opera
 • Imagini
Scrisoare de la câţiva dascăli plecaţi în străini către colegii lor din ţară
62675. • Scrisoare de la câţiva dascăli plecaţi în străini către colegii lor din ţară. Bucureşti (Tipărita la Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1906. (16 x 11). 47 p. (I 22254)
62676. • Scrisoare de omagiu adresată D-lui deputat Lascăr L. Catargiu din partea mai multor cetăţeni. Bucureşti, 1905. (24,5 x 16). 5 p. (II 1671)
Înaintea titlului ce precede textul se menţionează: "Copie după scrisoarea de omagiu trimisă D-lui L. L. Catargiu". Scrisoarea este semnată de: "Un comitet de mai mulţi cetăţeni".

Nu exista imagini
  545) Scrisoarea deschisă din partea Comitetului Apărărei Naţionale al poporului Român...
 • Opera
 • Imagini
Scrisoarea deschisă din partea Comitetului Apărărei Naţionale al poporului Român...
62677. • Scrisoarea deschisă din partea Comitetului Apărărei Naţionale al poporului Român către Măria Sa Carol I, Domnul Românilor. Secţiunea Centrală, s.l., 1880. (22 x 14). 13 p. (II 165582)
62678. • Scrisoare Deschisă D-lui Dimitrie Zottu, fost inspector de telegraf şi poştă Decembrie 22. [Buzeu], 1895. (24 x 16,5). 13 p. (II 520774)
La p. 13 menţiunea: "Va urma". Semnat: "Mai mulţi funcţionari superiori din corpu Telegrafo- Poştal".

Nu exista imagini
  546) Scrisoare Deschisă Studenţimei Universitare de la un Student
 • Opera
 • Imagini
Scrisoare Deschisă Studenţimei Universitare de la un Student
62679. • Scrisoare Deschisă Studenţimei Universitare de la un Student (Gh. Tt.). Bucureşti (Tipografia Regală), [1906]. (24 x 16). 8 p. (II 3274)
Descriere după copertă. Anul, la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  547) Scrisoarea unui bătrân pandur către studenţii reuniţi...
 • Opera
 • Imagini
Scrisoarea unui bătrân pandur către studenţii reuniţi...
62680. • Scrisorea unui bătrân pandur către studenţii reuniţi în Asociaţiunea generală a studenţilor universitari din România. Bucuresci (Tipografia Diarului Femeia română), 1880. (22,5 x 14,5). 26 p. 30 bani. (II 393437)
Pe exemplarul din BAR următoarea însemnare a lui Ioan Bianu: "scrisă de Manicea G. V. stud. med." şi "O parafrasare a broşurei Cătră tineri'' de Petre Kropotkin.

Nu exista imagini
  548) Scrisoarea unui lucrător zugrav către colegi...
 • Opera
 • Imagini
Scrisoarea unui lucrător zugrav către colegi...
62681. • Scrisoarea unui lucrător zugrav către colegi. Către lucrătorii zugravi, decoratori de case, de firme, de trăsuri şi către vopsitori, etc. Bucureşti (Tipografia Cooperativă Poporul), 1913. (16,5 x 12). 8 p. Preţul dela 10 bani în sus, pentru fondul Societăţii. (I 34474)
Lipsă coperta. Apel pentru unirea într-o societate.

Nu exista imagini
  549) Scrisori adresate Prietenului meu Thoma Basilescu...
 • Opera
 • Imagini
Scrisori adresate Prietenului meu Thoma Basilescu...
62682. • Scrisori adresate Prietenului meu Thoma Basilescu, Directorul Ziarului Cronica, [de] Un ţăran de la Tărtăşeşti, Ilfov. Bucureşti (Tipografia ziarului Cronica Thoma Basilescu), 1907. (23 x 16). 34 p. (II 6933)
La sfârşitul textului pseudonimul apare sub forma: "Tot ţăranul dela Tărtăşeşti".

Nu exista imagini
  550) Scrisorile lui Vasile Alecsandri cătră Ed. Grenier, librăria Alcalay
 • Opera
 • Imagini
Scrisorile lui Vasile Alecsandri cătră Ed. Grenier, librăria Alcalay
62683. • *Scrisorile lui Vasile Alecsandri cătră Ed. Grenier, librăria Alcalay. Bucureşti [1911]. (Bpt, Nr. 686) (FD, 26 (1911) nr. 26, iunie 26, p. 5)

Nu exista imagini
  551) SCROB, CAROL (1856-1913)
 • Opera
 • Imagini
SCROB, CAROL (1856-1913)
62684. ~ De-ale inimei. Poesii, [de] Carol Scrob. Vol. I. Iaşi, Editura Librăriei Fraţii Ş(Tip. Petru C. Popovici), 1895/ (19,5 x 13,5). 223 p. 1 leu. (Colecţiunea Şaraga [39]) (I 408971)
Pe copertă, menţiunea: "I-a mie". Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 459, unde se spune că nr. 36 din aceeaşi colecţie a apărut la finalul anului 1894.
62685. ~ Poesii complecte, [de] Carol Scrob. Precedate de o scrisoare către autor de d. V. Alexandri şi de o prefacia critică de d. G. Sion. Bucureşci, Librari- Editori Ig. Haimann & Schonfeld (Tipografia Curţii Regale, proprietar F. Gobl),1883. (18 x 12,5). XV, 350 p. 1 f. bibliografie. (I 356)
62686. ~ Rouă şi brumă. Poezii, [de] Carol Scrob. Bucuresci, Editura Institutului de Arte grafice şi Editură Minerva, 1900 [Pe cop.: 1901]. (16,5 x 10,5). 240 p. 1,50 lei. (I 230003)
62687. ~ *Rime pierdute. Poesii de Carol Scrob. Craiova, Benvenisti, 1881. (20 x 12). IX, 118 p. 3 1. (BR, 4, 5, 6 (1882-1883-1884), p. 24 ; Adamescu II, p. 229)

Vezi şi:
ROSETTI, Radu. D. Cartea Dragostei. Ienăchiţă Văcărescu, C. Scrob, ş.a. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  552) SCROB, RUDOLF
 • Opera
 • Imagini
SCROB, RUDOLF
Traduceri:
DUMAS, A., fiul. Omul fără inimă. Trad. de ~. Bacău, 1870.
SAINT GEORGES, H. Cartea de rugăciune. Trad. de ~. Bacău, 1870.

Nu exista imagini
  553) Scufiţa- Roşie
 • Opera
 • Imagini
Scufiţa- Roşie
62688. • Scufiţa-Roşie. Basmu. Pe limbia românească de Anton. Ilustrat cu şese gravuri în culori după aquarelele originale ale Pictorului C. Offterdinger. Bucuresci, Ig. Haimann Librarar editor (Tipografia Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), [1888]. (25 x 20,5). 6 p., 5 f. pl. [Exemplarul cartonat 1,50 lei]. (Noua Bibliotecă ilustrată pentru copii (Colecţiunea Haimann)) (II 394363)
Pentru an, vezi: BR, 10(1888), nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, iun., iul., aug., sept., oct., nov., p. 61.

Nu exista imagini
  554) SCULI, E. M.
 • Opera
 • Imagini
SCULI, E. M.
62689. ~ Dreptul de retenţiune în dreptul roman şi român. Teză de licenţă în drept de E. M. Sculi. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1897. (23 x 15,5). 70 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 409094)
62690. ~ Sentinţe şi păreri în diferite chestiuni juridice, [de] E. M. Sculi, Judecător de sedinţă la Trib. Romanaţi. Craiova (Tip. Ramuri), 1913. (23 x 15,5). 72 p. (II 204986)

Nu exista imagini
  555) SCULI, GEORGE N.
 • Opera
 • Imagini
SCULI, GEORGE N.
62691. ~ Contribuţiuni asupra serului Trunecek ca Tratament al Arterio-Sclerosei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în diua de 6 Iunie 1902 de George N. Sculi. Bucuresci (Tipografia Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1902. (23,5 x 16). 94 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, Nr. 633) (II 409148)

Nu exista imagini
  556) SCULI, IOAN N.
 • Opera
 • Imagini
SCULI, IOAN N.
62692. ~ Aparatul telegrafic Hughes, Descrierea practică, funcţiunea pieselor şi modul de a obţine un mers regulat al aparatului. Însoţită de 6 planşe cu 29 figuri de Ioan N. Sculi, Oficiant telegrafo- postal, diplomat al Şcoalei Superioare din Paris, profesor la Şcoala de Telegrafie. Lucrare aprobată de Direcţiunea Generală a Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor, cu ordinul No. 156617 (Ec. J. 20146). 1913. Bucureşti (Atel. grafice Socec &Co.), 1914. (19 x 12,5). 1 f., 47 p., 7 pl. (Direcţiunea Generală a Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor) (I 37782)

Nu exista imagini
  557) SCUREA, G. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
SCUREA, G. (1856-?)
62693. ~ Contribuţiune la studiul polyopiei monoculare în hysterie. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de G. Scurea, Bacalaureat în litere şi sciinţe. Absolvent în sciinţele naturale de la facultatea de sciinţe din Bucuresci. Fost profesor de sciinţe în curs de opt ani la scolele statului şi institute private. Bucuresci (Lito-Tipogr. Carol Gobl), 1892. (23,5 x 16). 45[-48) p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, Nr. 278) (II 61035)

Nu exista imagini
  558) Scurt istoric al Comitetului central al Şcoalelor israelite din capitală 1901-1914
 • Opera
 • Imagini
Scurt istoric al Comitetului central al Şcoalelor israelite din capitală 1901-1914
62694. • Scurt istoric al Comitetului central al Şcoalelor israelite din capitală 1901-1914. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Providenţa H. Steinberg), 1914. (20 x 13,5). 15 p. (II 40720)
Istoricul semnat de: "Dr. M. Beck, Preşedintele comitetului central, H. G. Breyer Preşedintele Societăţii Sacre şi vicepreşedintele comitetului central şi A. I. Torceanu Secretar". Cuprinde şi diverse acte contabile

Nu exista imagini
  559) Scurtă arătare a religiunii mahometane
 • Opera
 • Imagini
Scurtă arătare a religiunii mahometane
62695. • Scurtă arătare a religiunii mahometane. Cu adaosul biographiei lui Mahomet şi parallelismul religiunilor Christiane şi Mahometane tradusă din limba greca de N. G. Kyrculescu. Bucuresci (În Typographia J. Heliade şi associaţi), 1861. (17 x 12,5). XI, 115 p. (I 69310)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  560) Scurtă istorie
 • Opera
 • Imagini
Scurtă istorie
• Scurtă istorie...
Vezi: • Istorie...

Nu exista imagini