Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  521) SCRIBAN, AUGUST (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
SCRIBAN, AUGUST (1872-?)
62572. ~ Etimologii, [de] August Scriban. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu), 1911. (23,5 x 16). 14 p. (Extras din revista Arhiva, nr. 7 din 1 Septembrie 1911) (II 26094)
62573. ~ Hiatus, Elision und Synalöphe im Rumänischen Vers. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Philosophischen Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultät der Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg Vorgelegt von August Scriban aus Galatz (Rumänien). Halle a.S. (Druck von Ehrhardt Karras), 1903. (22 x 14). 42 p. (II 53151)
62574. ~ Ortografia românească de August Scriban, Profesor de limba latină la liceu Negruzzi (Internat) din Iaşi. Ed. I. Iaşi, Editura Librării româneşti (I. V. Ionescu), 1912. (16 x 12). 40 p. 20 bani. (I 34545)
62575. ~ Teologia morală ortodoxă. Estrasă din diferiţi autori de August Scriban. Iassy (Tipografia Universală), 1888. (20,5 x 14). 155 p. 2,50 lei (preţ modificat) (II 392999)

Nu exista imagini
  522) SCRIBAN, FILARET (1811-1873)
 • Opera
 • Imagini
SCRIBAN, FILARET (1811-1873)
(Vasile Popescu-Scriban)
62576. ~ Catihisis în scurt.În zilele Prea înălţatului nostru Domn Mihail Grigoriu Sturza V. V. Cu blagoslovenia Înalt Preosfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Moldaviei şi Sucevei Chirio Chirio Meletie, Cavaler a mai multor Ordine. Prelucrat şi publicat în limba Românească de Arhimandr. Filaret Scriban. Iaşii La Cantora Foaei Săteşti, 1846. (20,5 x 13,5). VII p., 1 f., 104 p. (I 408994)
Pe copertă: Catihisis în scurt. De Arhimandritul Filaret Scriban. Cu caractere chirilice.
62577. ~ Idem. Ed. II Iaşii (In Tipografia Franzezo-Română), 1851. (16,5 x 10,5). 1 f, 130[- 132] p. (I 411050)
Cu alfabet de tranziţie.
62578. ~ Idem. Ed. III. Prelucrat pentru şcoalile bisericeşti în limba Românească de Smeritul între Arhierei Filaret Stavropoleos Scriban, Rector Seminariei Centrale din Monast. Socola. Iaşii (Tipografia lui Adolf Berman), 1856. (17 x 12). 122-[124] p. (1 34431)
Cu menţiunea: "Publicat de Iconomul Ioan Bobulescu şi Medelniceriul Vasile Galin" (pe v. p. de titlu). Cu alfabet de tranziţie.
62579. ~ Cuvînt Funeral. Alcătuit şi rostit de Elevul Vasile Popescu. La prilejul înmormîntării D-sali: Paharnicului Vasile Fabian, Profesor în Clasul filosofiei la Academie, răposat în Eşi la 7 April 1836. [Iaşi, 1836]. (27x24,5). 3 f. nenumerotate. (III 192016)
Litografiat. Cu caractere chirilice. Descriere după titlul de la începutul textului.
62580. ~ Întăile cunoscinţe pentru Junimea Moldovană care înalţă limba Franţeză [de Vasile Popescu]. Premières connaissances à l'usage De la Jeunesse Moldave qui apprend le Francais. Eşi (La Institutul Albinei), 1836. (18 x 11). 4 f., 253 p., 6 f. pl. (I 107711)
Cu text paralel în l. franceză şi română (cu caractere chirilice), cu p. de titlu separate în cele două limbi. Autorul, menţionat la sfârşitul prefeţei.
62581. ~ Istorie bisericească pe scurt. Prelucrată în limba Română de Smeritul între Arhierei Stavropoleos Scriban, Rectorul Seminariei Centrale. Publicată pentru întrebuinţarea în Seminarii. Iaşii (Tipografia lui Adolf Bermann), 1858. (20 x 13,5). 232[-234] p. (I 180392)
Cu alfabet de tranziţie.
62582. ~ Idem. Retipărită pentru usul şcoalelor secundare din România de archiereul Iosif Sevastias Bobulescu, Egumenulu Monastirei sfântului Spiridon din Iassy. Iassy (Impr. A. Bermann), 1869. (22 x 14,5). 143 p. 1,50 lei. (II 165483)
62583. ~ Idem. Jassy (Tip. Adolf Bermann, Posesor, I. Codreanu), 1871. (21 x 13,5). 1 f., IV, 200 p. (II 50231)
62584. ~ Idem. Iaşi (Tip. D. Gheorghiu), 1874. (20,5 x 15). 204 p. (I 171775)
Lipsă coperta. Lipsă p. 205.
62585. ~ Istoria sfîntă pe scurt sau istoria Bisericei vechiului Aşezămînt. Acum în zilele Prea Luminatului şi Prea înălţatului Nostru Domn Mihail Grigoriu Sturza V. V. cu Blagoslovenia şi învoirea Inalt Preasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Moldaviei şi Sucevei Chirio Chir Meletie, Cavalerul a mai multor Ordine. Tălmăcită şi dată la lumină pentru învăţare în Seminarie şi în celelalte şcoli Bisericeşti de Arhimandritul Filaret Scriban Magistru al Teologiei şi a Şciinţelor frumoase. Iaşii ( În Tipografia Sf. Mitropolii), 1847. (19 x 12) 7 p., 158, II p. (II 201453)
Cu caractere chirilice.
62586. ~ Idem. Ed. II. Tălmăcită şi dată la lumină pentru învăţare în seminarie şi în alte şcoli bisericeşti de Arhim. Filaret Scriban, maghistratu al teologiei şi a ştiinţelor frumoase. Iasii (Tipografia Română-Franţeză), 1851. (17 x 11). 4, 183 p. (I 350035)
Cu caractere chirilice.
62587. ~ Istoria sântă a Vechiului Testamentu de Arhiereul Filaret Scriban. Ed. III. publicată de Arhiereul Iosif Bobulescu. Iassy (Tip. A. Bermann), 1872. (22 x 14,5). 2 f., 129 p. 1 leu nou (II 156670)
62588. ~ Mică geografie a Daciei, Moldaviei şi a Terii Romînesci. Prelucrată de Pitariu V. Popescu-Scriban Elev Academii Mihăilene. Eşii (În Tipografia Albinei), 1838. (19 x 12). 4 f., 56 p. (I 67067)
Cu caractere chirilice. La p. 51-56: "Numele cinstiţilor prenumeranţi".
62589. ~ Morala crescinească seau Teologiea morală pe scurt de smeritul între arhierei Filaret Scriban Stravopoleos Rectorul Seminariei centrale şi Magistru de Teoogie. Iaşii (Tipografia Buciumului Român), 1855. (20,5 x 13). 2 f., VIII, 216[-220] p. (II 379693)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
62590. ~ Sfinţita Erminevtică sau Ştiinţa de a înţălege şi a ecsplica Sfânta Scriptură de smeritul între arhierei Filaret Stavropoles Scriban Rectorul Seminariei Centrale şi Magistru de Teologie. Iasii (Tipografa Buciumului Romanu, Proprietari C. Codrescu. &D. Gusti), 1856. (19 x 12). 3 f., 177[-180] p. (I 465419)
Pe prima pagină, după p. de titlu, menţiunile: "Cu învoirea şi binecuvântarea Înalt Preasf. Mitropolit al Moldaviei şi Arhiepiscop Sucevei, D. D. Sofronie Miclescu, cavaleriu a mai multor ordine", "Publicată pentru întrebuinţarea în Seminarii", "Tipărită cu cheltuiala hărăzită de răposatul profesor al Seminariei Arhimandritul Germano". Cu alfabet de tranziţie.

Traduceri:
• Mărturisirea bisericii catolice şi apostolice de răsărit edată după traducerea arhim. de~ către Pavel Roşca. Sibiiu, 1914.
MOVILĂ, Petru. Mărturisirea orthodoxă. Tălmăcită de ~. M. Neamţul, 1844 ; ed. II, 1864 ; Iassy, 1874.
STURZA, Alex. Epistolii sau scrisori despre datoriile sfinţitei diregătorii preuţăşti. Tălmăcită în româneşte de Arhim. ~. Iaşi, 1843.
STURZA, Alex. Învăţături religioase, morale şi istorice. Traduse româneşti de Arhim. ~. Iaşi, 1844.

Nu exista imagini
  523) SCRIBAN, HRISTOFOR
 • Opera
 • Imagini
SCRIBAN, HRISTOFOR
62591. ~ Sfinţita istorie a Noului Testament de Hristofor Scriban, Profesoru în Seminaria centrală. Publicată pentru şcolile bisericeşti. Iassi, 1854. (205 x 13,5). 1 f., 113[-117] p. (I 104175)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  524) SCRIBAN, IOAN A. (1879-1937)
 • Opera
 • Imagini
SCRIBAN, IOAN A. (1879-1937)
62592. ~ Citologia celulei adipoase a Hirudineelor de Ioan A. Scriban, Doctor în ştiinţe, şef de lucrări al Laboratorului de morfologie din Iaşi. Cu 10 figuri în text. Bucureşti, Librăria Socec Comp. (Inst. de Arte-Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (30,5 x 21). 61 p. cu il. 1 leu. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi, Nr. XXVIII) ( 22982)
62593. ~ Contributions à l'Anatomie et a l'Histologie des Hirudinées par J. A. Scriban, Docteur ès sciences Chef des Travaux du Laboratoire de Morphologie, Jassy. Jassy (Imprimerie Nationale (Ioan S. Ionescu)), 1910.(25 x 17). 1 f., 140 p. cu il. 15 francs. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l'Université de Jassy) (II 21540)
62594. ~ Contribuţiuni la anatomia şi histologia Hirudineelor de Ioan A. Scriban. Teză Susţinută la... Ianuarie 1910 înaintea Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi pentru obţinerea gradului de Doctor în Ştiinţele Naturale. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1910. (30,5 x 20,5). 98 p. cu il., 4 pl. (Universitatea din Iaşi, Nr. 3) (II 20988)
62595. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1910.
(2 x 19). 92 p. cu il., 4 pl. 6 lei. (Academia Română, Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi, Nr. XXIV, p. 263-354) (III 121162)
Descriere după copertă.
62596. ~ Note sur Les Ecrevisses de Roumanie par I. A. Scriban Préparateur au Laboratoire de Morphologie de l'Université de Jassy. Jassy (Typographie Nationale (Ioan S. Ionescu)), 1908. (24 X 17). 6 p. cu il. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l'Université de Jassy) (II 10662)
62597. ~ Notes histologiques sur les Hirudinées par J.A. Scriban Préparateur du Laboratoire du morphologie de Jassy. Paris, Librairie C. Reinwald Schleicher Frères, Editeurs. (Fontenay-aux-Roses (Seine)-Imp. L. Bellenand), 1907. (24,5 x 16,5). p. 397-421 cu il. (Archives de Zoologie Expérimentale et générale IV-e Série Tome VII Numéro 9, p. 397 à 421, 25 décembre 1907) (II 11766)
62598. ~ Studii histologice şi anatomice asupra Hirudineelor de apă dulce şi marine de Dr. I. A. Scriban. Cu 95 de figuri în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (30 x 21). 223 p. cu il. 5 lei. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi, Nr. XLIII, p. 74-295) (III 46073)
Descriere după copertă.

În colaborare:
BACALOGLU, C. et ~. Contribution à l'étude des myopathies. Bucureşti, 1916.

Vezi şi:
• Profesorului Petru Poni. Omagiu [articole de Sava Athanasiu, ~ ş. a.] Iaşi, 1906.

Nu exista imagini
  525) SCRIBAN IULIU (1878-1949)
 • Opera
 • Imagini
SCRIBAN IULIU (1878-1949)
62599. ~ Apărarea Micii Biblii. Răspuns la atacurile aduse [De arhimandrit I. Scriban]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sori), 1914. (18 x 12). 141 p. (I 38001)
Autorul identificat după: Scriban, I, p. 4 cop.
62600. ~ Cărări Creştineşti. Articole din revista Duminica Ortodoxă de Arhimandritul I. Scriban. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala), 1918. (16 x 11,5). 20 p. (I 51711)
Lipsă coperta.
62601. ~ Curs de teologie morală sau lecţiuni de morală creştină pentru uzul clasei a VII-a seminariilor teologice. Conform programei în vigoare de Arhimandritul I. Scriban, Directorul Seminariului Central din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Jockey-Club. Ion C. Văcărescu), 1915. (24 X 16,5). 472 p. 3,50 lei. (Din publicaţiunile Casei Scoalelor) (II 48902)
62602. ~ Două apărări ale Arhimandritului I. Scriban. I. Răspuns unor teologi bucovineni II. Răspuns unei scrisori deschise. Vălenii-de-Munte (Tipografia Societăţii Neamul Românesc) 1912. (19 x 12,5). 101 p. 50 bani. (I 458352)
62603. ~ Evenimente actuale din Biserica catolică de Arhim. Iuliu Scriban, Directorul Seminarului central din Bucureşti. Sibiiu (Tiparul Tipografiei arhidiecezane), 1911. (24,5 x 16,5). 129 p. (Extras din Revista teologică din Sibiiu) (II 644902)
62604. ~ Învăţăminte filozofice-morale din Naufragiul Titanicului. Publicate de Arhim. I. Scriban, Directorul Seminariului Central din Bucureşti. Bucureşti (Tipografia Românească), 1912. (19 X 12). 63 p. [25 lei]. (I 686883)
Cuprinde şi texte de: Preotul Willy Veit, Dim. I. Cornilescu, F. Thomas (tradus de Dim. I. Cornilescu), Philipp Mauro (tradus de Gr. I. Cristescu).
62605. ~ Libera cugetare şi cugetarea liberă. Răspuns D-lui Dr. Thiron de la Universitatea din Iaşi de Arhimandritul Iuliu Scriban, Directorul Seminarului Central din Bucureşti. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1910. (24 x 16). 108 p. (Tipărită separat din Revista Biserica Ortodoxă Română) (II 21299)
62606. ~ Liberul arbitru şi determinismul. Articole apărute în revista Viitorul de Julius Scriban, Absolvent al facultăţei de Teologie din Bucureşti. Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1903. (15,5 x 10). 115 p. 1 leu. (I 63024)
62607. ~ Lupta contra scrierilor imorale de Arhimandritul I. Scriban, Directorul Seminariului Central din Bucureşti. Bucureşti (Tipografia Românească), 1913. (19,5 x 13). 178[-181] p. 1 leu. (I 30636)
62608. ~ Manual de Ermineutică Biblică. Pentru uzul clasei VII seminariale de Arhimandritul I. Scriban, Directorul Seminariului Central din Bucureşti. Conform Programei în vigoare. Bucureşti (Tip. Cooperativă), 1911. (20 x 13). 140 p. 1,40 lei. (II 25958)
62609. ~ Materii Bisericeşti. Două articole extrase din revista Păstorul Ortodox din Piteşti de Arhim. I. Scriban. Piteşti (Tip. Transilvania, Iosif I. Şreier), 1910. (24 x 16,5). 2 f., 67 p. (II 19449)
62610. ~ Pentru Limbă şi Ţară. Articole extrase din revista Cultura Românilor de Arhimandritul I. Scriban, Directorul Seminariului Central din Bucureşti. Bucureşti, 1916. (23 x 16). 90 p. (II 46967)
62611. ~ Patruzeci de predici populare de Iuliu Scriban, Licenţiat în teologie. Ploeşti (Stab. de Arte Grafice Progresul 1904. (20 x 13,5). 263, II p. 1,50 lei. (Societatea pentru învăţătura Poporului Român) (II 259522)
Lipsă coperta.
62612. ~ Cincizeci de predici populare premiate de Academia Română de Arhimandritul Iuliu Scriban, Superiorul Capelei Principele Mihail Sturdza din Baden-Baden. Ed. II. revăzută, îmbunătăţită şi întregită. Vălenii- de- Munte (Tip. Neamul Românesc), 1908. (21 x 14). 425 p. 2 lei. (II 256727)
Lipsă coperta.
62613. ~ Şaizeci şi cinci de predici populare premiate de Academia Română de Arhimandritul I. Scriban. Ed. III din nou cercetată, îmbunătăţită şi întregită [pe cop. şi: Cu un apendice de trei predici traduse]. Vălenii-de-Munte (Neamul Românesc Tipografie şi Legătorie de Cărţi), 1913 [pe cop.: 1914]. (22 x 14). 560 p. (II 520887)
62614. ~ Scepticizmul în materie de religiune. Cauzele şi efectele lui. Teză pentru Licenţă Susţinută la [15] Noembre 1903 de Juliu Scriban. Ploeşti (Tip. Prahova), 1903. (22,5 x 15). IV-49 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 62823)

În colaborare:
MUNTEANU, Nicodem, Scriban, Iuliu ş.a. Mica Biblie. Bucureşti, 1913.

Prefeţe, editări de texte:
CRISTESCU, Radu. Scrieri, Publicate cu o prefaţă, şi note de ~. Vălenii-de-Munte, 1911.
HAHN-HAHN, Ida. Eudoxia. Trad. [de Vasile Hadarag]. [Prefaţă de ~]. Craiova. 1908.
WEGENER, Hans. Noi tinerii! Trad. de Locot. N. Petrescu. Cu o prefaţă de ~. Vălenii-de-Munte, 1911.

Vezi de asemenea:
• Chemarea preoţimii noastre. [Consideraţii de actualitate de mai mulţi]. Sibiiu, 1912.

Nu exista imagini
  526) SCRIBAN, NEOFIT (1803-1884)
 • Opera
 • Imagini
SCRIBAN, NEOFIT (1803-1884)
62615. ~ Apărare a adevărului şi a dreptului faţă cu Episcopatul necanonic de meritul între arhierei D. D. Neofit Scriban, Episcop de Edessa şi fost Episcop decretat al Argeşului. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1866. (20,5 x 14). 72 p. (I 104130)
62616. ~ Apologia Prea Sfinţitului Arhiereu D. D. Neofit Scriban faţă cu clevetitori [ !] Sei din Iaşi şi Bucureşti. Sau Respunsu acelora ce fac Apoteosa nenorocitului de dînşii Cuza-vodă, pentru falşa independenţă a Bisericei Române. Bucuresci (Tip. Toma Theodorescu), 1867. (20,5 x 14). 72 p.. (I 104129)
62617. ~ Catihis siau Învăţeturi de căpitenie ale Bisericii reseritene, parte compuse, iar parte, culese, shi printr'un nou Metod scrise cu literile Stremoşeşti, de Singelul Neofit Scriban. Apoi acum întâia dată tipărit cu bine cuventarea shi cu toată cheltuiala înalt preasfinţitului Arhiepiscop al Moldovii shi Mitropolit al Sucevii D. D: Veniamn Costachi Cavaleriul mai multor ordinuri, etc. etc. Iasii (În Tipografia S: Mitropolii), 1838. (18 x 12). XIV, II, 48 p. (I 65473)
p. III-XIV şi I-II cu caractere chirilice, iar restul cu caractere latine.
62618. ~ Căletoria mea la pămentul sant şi la Jerusalim în lunile Iunie, Iulie, August şi Septembrie 1874, scrisă m.p. de mine smeritul între arhierei Neofit Scriban, episcop de Edessa, chiar în Sânta cetate şi adresată prea iubitului meu frate Filaret Scriban, episcop Stravupoleos, precum încă din tinereţele nostre neînţelesesem... şi chiar la despărţirea nostră cea mai de pe urmă! Dată la tipar prin ostenela redactorului diarului Decebalu Th. A. Paschides. Bucuresci (Typografia Naţionale, Antrep. C. N. Rădulescu), 1875. (19,5 x 12). 50 p. cu il. (I 408973)
Tabla de erori, pe cop. 2. Cuprinde şi: "Imn de jale (Elegiu) la moartea fratelui său, Arhiereul Filaret Scriban".
62619. ~ Clerul românu în faţa Articulului 46 din Convenţiune de Arhimandritul Neofitu Scriban. Retipărit de Arhimandritul Dionisie Locotinentu de Episcopu al Buzeului. Buzău, 1860. (17,5 x 12). 32 p. (Estrasu din Steoa Dunărei, nr. 84) (I 380264)
Cu alfabet de tranziţie.
62620. ~ Idem. Iassi (Tipografia Buciumului Roman, Proprietarii Tipografiei: T. Codrescu şi D. Gusti), 1860. (20,5 x 13). 26 p. (Estrasu din Steaua Dunărei, Nr. 84) (II 379699)
Cu alfabet de tranziţie.
62621. ~ Cuventu funebru allu Pre Sf. Archiereu D.D. Neofit Scriban Episcopu de Edessa şi Provisoriu alu Argeşului Rostitu de Prea sfinţia sea în 20 Maiu 1872, la Cimitirulu Serbanu-Vodă, asupra rămăşiţeloru mortale alle reposatului Senator, Graff şi Cavaler Carol de Rossetti mortu la 18 Maiu 1872. Bucuresci (Typ. C. Petrescu-C. & I. G. Costescu), 1872. (19 x 14). 13 p. (I 410235)
Lipsă coperta.
62622. ~ Cuvântu la înmormântarea d-ei presviterei Safta Isăcescu, născută Sima, pronunţatu în biserica Sf. Trei Ierarhi din Iaşi, de Arhimandritul Neofit-Scriban, 1859, iunie 6. Iaşii (Tipografia lui Adolf Bermann), 1859. (21 x 14). 14 p. (I 379521)
Cu caractere chirilice.
62623. ~ Cuvântu la Înmormântarea Prea Sfincitului Episcop Tripoleos Genadie Schendrea de Arhimandritul Neofit Scriban. Iasii (Tipografia Buciumului Romanu), 1861. (22 x 14,5). 16 p. (Estras din Dacia, Nr. 5) (II 409055)
Cu alfabet de tranziţie.
62624. ~ Cuvent la nascerea Domnului şi Dumnedeului şi Mântuitorului nostru Iisus Christos de Arch. Neofit Scriban. Episcop de Edessa. Bucuresci (Typografia Curţii (Lucrătorii Associaţi)), 1876. (25,5 x 17,5). 15 p. (II 7550)
62625. ~ Cuvent pentru St. Pasce 1876 Aprilie 1 de Arch. Neofit Scriban, Episcop de Edessa. Bucuresci (Typ. Curţii, (Lucrătorii Associaţi), 1876. (25 x 17). 12 p. (II 7549)
62626. ~ Cuvânt rostit la prilejul când Preînălţatul nostru Domn Mihail, G. Sturza, V. V.: Sosind Străluciţii săi fii Dimitrie şi Grigorie, din ţări streine, iau (!) adus mai întîiu spre închinare în Sfînta Monastire Neamţul. Compus de Protosinghelul Noefit Scriban, 1844. Septembrie 5. [Neamţ (Tipărit în Sf. Monastire Neamţul), 1844]. (16,6 x 11). 1 f., 25 p. (I 183150)
Cu caractere chirilice. Pe copertă: Cuvînt Prea Inălţatului Domn Mihail G. Sturza V.V. şi Străluciţilor săi fii Dimitrie şi Grigorie. Compus de Prot. Neofit Scriban.
62627. ~ Cuvinte bisericeşti compuse şi rostite la deosebite ocazii de Smeritu între Arhierei D. D. Neofit Scriban Episcop de Edessa şi fost decretat al Argeşului. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1868. (22,5 x 15,5). 1 f., 359[-362] p. cu il. (II 254510)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
62628. ~ Foloasele unirei Principatelor Române de Arhiman. Neofit Scriban. Jaşii (Tipografia Buciumului Romanu Proprietari T. Codrescu şi D. Gusti), 1856. (16,5 x 10,5). 37 p. (I 48069)
Descrierea după copertă. Cu alfabet de tranziţie.
62629. ~ Încercări poetice. Discursuri politice. Memuare şi scrisori politice de Neofitu Scriban, Arhiepiscopu de Edessa şi Episcopii de Argiş. Date la lumină de Romulus Scriban, Doctoru în Dreotu şi în Sciinţele Politice şi Administrative. Iassi (Tipografia Societăţii Junimea), 1870. (18 x 11). 258 p. (I 63079)
Lipsă coperta.
62630. ~ Metoda pentru studiu'lu limbei ellenice dupre J. L. Burnouf, prelucrată de Arhimandritu'lu Neofitu Scriban, Rectoru şi Profesoru în Seminariulu Centralu din Monastirea Socola, & c. [Partea 1]. Operâ adoptatâ, de Onor. Consiliu Scolaru pentru usu'lu în Scolele Publice ale Ţerei. Iassii (Tipografia lui Adolf Bermann), 1861. (21,0 x 13,5). XV, 318 p. (II 162883)
Cu alfabet de tranziţie.
62631. ~ Idem. Partea II. Iassii (Tipografia lui Adolf Bermann), 1862. (21 x 13,5). 4 f., 339 p. (II 162883)
Cu alfabet de tranziţie. Prefaţa cu caractere latine.
62632. ~ Necesitatea clerului în societate, şi Nevoea de punere sa în adevărata cale a sortirei sale, de Arhimandritul Neofit Scriban Fostu Deputat la Adunarea Ad-hoc. Iaşii (Tipografia Buciumului Romanu), 1859. (19,5 x 13,5). 59 p. (Estrasu din Steoa Dunărei, Zimbrul şi Vulturul) (I 68097)
Cu alfabet de tranziţie.
62633. ~ Nelegalitatea şi Defectuozitatea Proiectului de lege pentru alegerea mitropoliţilor şi a episcopiloru din Principatele-Unite. Iassi (Tipografia Buciumului Romanu), 1861. (21 x 12). 24 p. (Extrasu din ziarul Trecutulu Nr. 7 şi 8) (II 65346)
Cu alfabet de tranziţie.
62634. ~ Plângerile unui sihastru Pentru România. Împărţite în VII cânturi [de Neofit Scriban. ] [Iaşi], 1875. (18 x 12). 76 p. (I 62198).
Lipsă coperta. Pentru autor şi loc, vezi: Adamescu III, p. 63.
62635. ~ Refutarea sofismelor a necanonicului Sinod din 1867 [De Neofit Scriban]. Bucuresci (Tipografia Lucrătorilor Associaţi), 1867. (13 x 10). 72 p. (I 7203)
62636. ~ Respuns Gubernului şi Sinodului Românesc din 1865, adică Explicaţiuni [pe cop.: Explicaciune] la Protestele a trei Arhierei Moldoveni încontra legiuirilor necanonice octroate Bisericei de Puterea civilă din Principatele-Unite dela Dunâre de Presânţitul Arhiereu D. D. Neofit Scriban, Episcop de Edessa etc. etc. etc. Bucureşti (Imprimeria lui Ione Weiss), 1866. Februarie 20. (19 X 14). 118 p. (I 43705)
62637. ~ *Respuns la memuarul adresat prinţului domnitor. În limba franceză. Jassy, 1866. (Adamescu III, p. 63)
62638. ~ Resturnare ultimelor retăciri a apărătorilor Episcopatului Necanonic, şi a nelegiurilor făcute Bisericei Românesci Operă lucrată de smeritul între Archierei D. D. Neofit Scriban Episcop de Edessa şi fost decretat al Argeşului. Bucuresci (Tip. Theodor Michaiescu şi Vaidescu), 1867. (20,5 x 13,5). 52 p. (I 104176)
Lipsă coperta.
62639. ~ Scurtă estorisire şi hronologie despre Mitropolia Moldaviei de Arhimandritul Neofit Scriban. Paris, 1857. (19 x 13). 28 p. (I 65564)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
62640. ~ Testamentul vekiu studiat duce la cel nou ori evidenţii intrinsece ca Sacra Scriptură este insuflată de Dumnedeu pentru scularea şi măntuirea omenirei. Opera lucrată dupe originale grece etc. etc. de Archiereul Neofit Scriban, Episcop de Edessa. Bucuresci (Typographia Curţii (Lucrătorii associaţi)), 1876. (25 x 17). 113 p. (II 245869)
62641. ~ Unirea şi numirea Principatelor Române de Arhimandritul Neofit Scriban. Iaşii (Tipografia Buciumului Romanu. Proprietarii Tipografiei T. Codrescu şi D. Gusti), 1856.(18 x 10,5). 27 p. (I 380257)
Reprodus după: Zimbrul, No. 117 din 1 Iunie. Cu o scurtă prefaţă de T. Codrescu. Cu alfabet de tranziţie.
62642. ~ Urziri istorice, sau Curs metodic de istorie, compusu dupre unii planu nou şi cuprinzîndu Prescurtimi gradate de Istoriea celor mai principale popoare a Globului cu Tabele Hronologice despre Regi şi despre toate Statele însemnate; cu ecserciţii şi observăciuni despre metoda de a urma în prelecţie. Prelucratu şi publicatu de Protosinghelul Noefit Scriban, Profesor de Istorie şi de Retorică în Seminariul Moldovei din Monast. Socola. Iaşii (În Tipografiea Buciumului Romanu), 1851. (20 x 13). IV-212[-214] p. (I 104150)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Traduceri, editări de texte :
• Pidalion sau Cârma Corabiei înţelese a Catholiceştei şi Apostoliceştei Biserici a Ortodoxilor. Îndreptate şi îndeplinite de Protosibghelul ~. Neamţul, 1844.
STURZA, Alex. Duplul paralel sau Biserica în faţa papităţei. Trad. şi prelucrată de Protosinghelul ~. Iaşii, 1851.

Nu exista imagini
  527) SCRIBAN, ROMULUS (1838-1912)
 • Opera
 • Imagini
SCRIBAN, ROMULUS (1838-1912)
62643. ~ Buba s'au spartu şi Viţina au remasu. Anecdotu istoricu de Romulus Scriban, Doctor în drept şi Cameralistu. Bucuresci (Tipografia lui Ione Weiss), 1866. (11,5x 8). 7 p. (I 465454)
62644. ~ Încercări poetice de Romulu Scribanu. Elevu din Gimnasiulu naţionalu de Iassi. Iasii (Tipografia Buciumului Roman) 1860. (19,5 x 12). 32 p. (I 408967)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după copertă.
62645. ~ Istoria Comerciului de Romulus Scriban, Doctor în drept, Advocat şi profesor de Economia Politică, Istoria Politică şi Istoria Comercială. Galaţi (Tip. Ion G. Nebuneli), 1893. (17 x 11,5). 107 p. 3 lei. (I 259622)
62646. ~ Istoria Economiei Politice a comerciului şi a navigaţiunei României (pentru usul politicilor, a scolelor comerciale, industriale şi celor de agricultură) de Romulus Scriban, Doctor în Drept al universităţei Turinului, advocat, profesor de economia politică, istoria politică şi comercială. Galaţi, Librăria G. A. Nebuneli & Fii. (Tip. Ion G. Nebuneli), 1885. (14,5 x 10,5). 4 f., p. 5-448, 2 f.: Cărţi apărute în editura Librăriei G. D. Nebuneli& Fii. 2 lei. (Biblioteca Universală 101-108) (I 391339)
62647. ~ O nopte pe ruinele Sucevei [de Romulus Scriban] s.l., [186?]. (18,5 x 12,5). 32 p. (I 99993)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, identificat după: SD, 1860, nr. 69. Descriere după titlul de la începutul textului.
62648. ~ Poeme de Romulus Scriban, Doctor în drept şi Cameralist Licenţiat în literaturâ, Teolog Absolut, Avocat jurisconsult, secretar a societâţii Internaţionale latine din Turin, etc. etc. etc. Apârâtorului Bisericei ortodocse române Prea-Sânţiei Sale Domn Domn Neofit Scriban, Episcop de Edessa şi fost al Argeşului etc. etc. în semn de recunoştinţiâ. Bucureşti (Tipografia lui Ioan Weiss), 1866. (20,5 x 14,5). 32 p. (II 409002)
Lipsă coperta.
62649. ~ Urmare de reflecsiuni politice Asupra Episcopilor necanonici Romîneşti din 1865 (Vezi Romînul No. 3, 4 şi 20 Martie 1866) [de Romulus Scriban Doctor în Drept şi Cameralist]. IV. Bucureşti (Imprimeria lui Ioanne Weiss), 1866. (22 x 15). 16 p. (II 410161)
Semnătura autorului, la p. 16. Cu alfabet de tranziţie. La sfârşitul textului menţiunea: "Urmează".

Editări de texte :
SCRIBAN, Neofit. Încercări poetice. Date la lumină de~. Iaşi, 1870.

Nu exista imagini
  528) SCRIBAN, ŞTEFAN ROMULUS (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
SCRIBAN, ŞTEFAN ROMULUS (1871-?)
62650. ~ Codicele civil popular de Ştefan Romulus Scriban, Advocat pe lîngă Curtea de Apel din Galaţi. Tîrgu-Jiu, Editura Librăriei N. D. Miloşescu, 1898. (14,5 x 10,5). 318 p., 2 tab. 2 lei, 50 bani. (BCU-CIN 232467)
62651. ~ Convenţiunile de extrădare ale României cu Circulările Ministerului de Justiţie în această materie şi cele relative la expulzare, [de] Ştefan Romulus Scriban, Judecător de Şedinţă la Tribunalul Neamţu. Bucureşti, Editura Ziarului Curierul Judiciar, 1901. (23 x 15,5). 125[-127] p. lei 2,50. (II 340403)
62652. ~ Daruri manuale şi tradiţia în dreptul roman şi român. Teză de licenţă susţinută de Ştefan Romulus Scriban. Iaşi (Tipo- Litogr. H. Goldner), 1895. (21,5 x 15). 69 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 409040)
62653. ~ *Noţiuni de Drept Penal de Ştefan Romulus Scriban, judecător. Ploesci, Editura Librăriei Stănciulescu. 1 leu. (Pop, V. De dragul, cop. 4)

Nu exista imagini
  529) SCRIBAN, THEOCTIST
 • Opera
 • Imagini
SCRIBAN, THEOCTIST
62654. ~ Cuvinte bisericesci la Duminici, Serbători şi Serviri funebre compuse şi pronunciate în diferite biserici a Capitalei României de Archimandritul Theoctist Scriban, Professore de sciinţele Theologice de la Seminariulu de Bucuresci, fostu inspectore şi profesore de Theologie şi eloquenţa bisericescă la Seminariul Central al Moldovei din Monastirea Socola, fost şef al administraţiei afacerilor eclesiastice a Basarabiei Române, fundatoare, şef inspectore şi profesore a Seminariului de Ismail. Broşura I. Bucuresci (Tipografia Lucrătorilor Associaţi), 1867. (21,5 x 15). 31 p. 3 lei par. 15. (II 393271)
62655. ~ Explicarea Dumnedeescii-liturgii a Sfîntului Ioan Chritostom. Prelucrată şi publicată în zilele Majestăţii Sale Carol I Regele României. Sub Arhipăstoria Înalt Prea Sfinţitului D. D. Iosif, Arhiepiscop şi Mitropolit Moldovei şi Sucevei, exarcu plaiurilor şi cavaler a mai multor ordine. De Arhimandritul Theoctist Scriban Licenţiat în teologie de la academia spirituală de Kiew, fost Director şi profesor de sciinţele teologice la Seminariul Central de Bucuresci, de Jassy, de Ismail, etc. Jassy (Tipografia Lucrătorilor Români Associaţi), 1883. (24 x 17). 42 p. (II 409212)
62656. ~ *Istoria sacră a noului Testament de Arhim. Theoctist Scriban. Jassy, 1854. (RT, 2 (1884), nr. 23, aug. 26, p. 184 ; Grigorie, Theologul, cop. 4 ; Scriban, Th., cop. 4)
În: Grigorie, Theologul, cu titlul: "Sfinţita istorie a noului testament".
62657. ~ Omiletica sau Ştiinţa despre literatura bisericească de Ieromonahul Teoctist Scriban Profesor de Teologie şi Inspector în Seminaria Centrală. Tom. I. (Secţia 1-a şi 2-a). Iaşii (Tipografia lui Adolf Bermann), 1856. (19 x 13). 170[-175] p. (I 104239)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
62658. ~ Idem. Tom. I (secţia 3-ea). Iaşi (Tipografia lui Adolph Bermann), 1858. (19 x 13). 162 p. (I 104239)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
62659. ~ Tractat theologic moralo-creştinesc pentru obligaţiunile familiare. Lucrat şi publicat în dilele prea învăţatului şi prea luminatului Carol I, Domnitorul Românilor, sub arhipăstoria înalt preasfinţitului D. D. Nifon, arhiepiscop şi mitropolit Ungro-Vlahiei, ecsarh plaiurilor, locţiitoriu scaunului Cesariei Capodociei, cavaler mai multor ordine, etc. etc. etc. De Arhimandritul Teoticst Sciban, Candidat (licenţiat) în Theologie de la academia spirituală din Kiew, professor de sciinţele Theologice la Seminariul Central de Bucuresci, fost inspector şi professor de Theologie şi eloquenţa bisericească la Seminariul Central al Moldovei din Monastirea Socola, fost Superior al administraţiei affacerilor ecclesiastice a Bassarabiei Române, fundator, şef inspector şi professor a Seminariului de Ismail, şi fundator şcolei naţionale Române de Cahul: pentru usul professorilor de religiune, a studenţilor facultăţilor theologice din Seminariile Române de graful al II-lea, a elevilor şcolelor secundare şi universitare, şi comunul folos al creştinilor Orthodoxi. Bucuresci (Tipografia Curţei (Lucrătorii Associaţi)), 1870. (19,5 x 14). 36 p. (I 75062)

Traduceri:
GRIGORIE Theologul. Cuvêntul de despărţire. Trad. de ~. Bucuresci, 1869.
GRIGORIE Theologul. Cuvêntul funebru în lauda săntului Vasilie. Trad. de Arhim. ~. Bucuresci, 1869.

Nu exista imagini
  530) SCRIBAN, TRAIAN ROMULUS (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
SCRIBAN, TRAIAN ROMULUS (1880-?)
62660. ~ Origina şi importanţa artelor frumose în România, de Traian Romulus Scriban. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (21,5 x 13,5). 16 p. (II 1941)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  531) SCRIBE, EUGÈNE
 • Opera
 • Imagini
SCRIBE, EUGÈNE
62661. ~ Bertrand şi Raton sau Meşteşugul de a conspira [Bertrand et Raton]. Comedie în cinci acte. Din ale lui Evghenie Scrib. [Traducere de Iancu Văcărescu]. [Bucureşti], Editori C. A. Roseti şi Vinterhalder, 1847. (16,5 x 10,5). 202 p. (I 14734)
Cu caractere chirilice. Traducătorul, identificat după: Ist. lit. rom. II, p. 206. Lipsă coperta.
62662. ~ Castelul găinei [Comedie- Vodevil într'un actu] de Scrib. Tradusă de A. M[anolli]. Iassi (Tipografiea Româno-Franţeză), 1851. (16 X 10,5). 30 p. (I 380371)
Descriere după copertă şi titlul de la începutul textului.
62663. ~ Evreica (La Juive). Operă în cinci acte, text de D. Scribe. Musica de Halévy, jucată pentru prima oră la Opera mare din Paris la 23 Febr. 1835. Tradusă românesce. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1876. (16 x 11,5). 39 p. (I 171910)
62664. ~ Idem. Bucuresci, În editura Librăriei Leon Alcalay (Typ. I. G. Costescu), 1883. (18,5 x 12,5). 39 p. 1 leu n. (I 396386)
62665. ~ Hughenoţii. Operă în cinci acte. Cuvintele de Eugène Scribe. Musica de Giacomo Meyerbeer. Tradusă de Gh. Al. Bass. Bucuresci (Tipografia Modernă Gregorie Luis), 1891. (18,5 x 12). 33 p. (I 392420)

În colaborare:
62666. ~ Zece ani din viaţa unei femei seau Sfătuirele rele. [Dix ans de la vie d'une femme ou Les mauvais conseils]. Dramă în cinci acte şi noaă tablouri de D. D. Scribe şi Terier. Tradusă de Emanuel Philipesco. Iaşii (Tipografia: Institutul Albinei), 1847. (17 x 12). 112 p. (I 392033)
Cu alfabet de tranziţie.

Vezi şi:
BOGDAN, N. A. De-a baba-oarba. Comedie prelucrată de E. Scribie. Iaşi, 1903.
• Foiletonistul. Cuprinde şi o nuvelă de ~ tradusă de Th. Codrescu. Iaşi, 1853.

Nu exista imagini
  532) SCRIBEANU, HENRIC
 • Opera
 • Imagini
SCRIBEANU, HENRIC
62667. ~ Nebunia Kaizerului. Lucrare documentată după cei mai distinşi autori [pe cop. şi: (Grasset, Lacassagne, Revillard, Lenotre etc.)] de Hernic Scribeanu. Brăila (Tip. Minerva, Moscu Haravon), 1916. (22,5 x 15,5). 30 p. 0,50 lei. (II 55236)

Nu exista imagini
  533) SCRIBEANU, NECULAE
 • Opera
 • Imagini
SCRIBEANU, NECULAE
62668. ~ Contribuţiune la studiul paralisiei generale juvenile. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie, susţinută în medicină şi chirurgie, susţinută în Decembrie 1901 de Neculae Scribanu Sufrin Nathan. Iaşi (Tipografia Editoare Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (24,5 x 16,5). 56[-59] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, No. 151) (II 409245)

Nu exista imagini
  534) SCRIDON, LEON (1897-?)
 • Opera
 • Imagini
SCRIDON, LEON (1897-?)
Traduceri:
FELSZEGHY, Béla de. *Administraţia comunală. Trad. de ~. Bistriţa, 1910.

Nu exista imagini
  535) Scrieri
 • Opera
 • Imagini
Scrieri
• Scrieri de D. R.
Vezi: RALET, D.

Nu exista imagini
  536) Scrierile filologice ale D-lui Profesor Lazăr Şăineanu
 • Opera
 • Imagini
Scrierile filologice ale D-lui Profesor Lazăr Şăineanu
62669. • Scrierile filologice ale D-lui Profesor Lazăr Şăineanu [Craiova, 1899]. (17 x 11,5). 16 p. (Supliment la Buletinul bibliografic Nr. 3, din Martie 1898) (I 127302)

Nu exista imagini
  537) Scrierile părinţilor apostolesci
 • Opera
 • Imagini
Scrierile părinţilor apostolesci
62670. • Scrierile părinţilor apostolesci traduse de Dr. Iuliu Olariu, Profesor. Caransebeş, Editura şi Tiparul Tipografiei şi Librăriei Diecezane, 1892. (24 x 16). 151 p. (II 161397)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  538) SCRIPCĂ, GHEORGHE C.
 • Opera
 • Imagini
SCRIPCĂ, GHEORGHE C.
62671. ~ Despre sarcina extra-uterină. Teza Pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi Susţinută în Iunie 1907 de Gheorghe C. Scripcă. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (23,5 x 16). 51[-53] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, Nr. 270)

Nu exista imagini
  539) Scrisoare către Dl. Manciulescu
 • Opera
 • Imagini
Scrisoare către Dl. Manciulescu
• O scrisoare către Dl. Manciulescu.
Vezi: Săndulescu-Nanoveanu, I. G. O scrisoare către d-l Manciulescu. Bucureşti, 1895.

Nu exista imagini
  540) Scrisoare deschisă către D-l Prefect de Ialomiţa
 • Opera
 • Imagini
Scrisoare deschisă către D-l Prefect de Ialomiţa
• Scrisoare deschisă către D-l Prefect de Ialomiţa.
Vezi: GRĂDIŞTEANU, P. Scrisoare deschisă. S.l., 1907.

Nu exista imagini