Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  501) SCÎNTEIE
 • Opera
 • Imagini
SCÎNTEIE
Vezi: SCÂNTEIE

Nu exista imagini
  502) Sclava indiană sau Amorulu Jeneralului Corteţu cuceritorul Mecsicului
 • Opera
 • Imagini
Sclava indiană sau Amorulu Jeneralului Corteţu cuceritorul Mecsicului
62536. • Sclava indiană sau Amorulu Jeneralului Corteţu cuceritorul Mecsicului. Roman istoricu şi Dramaticu [pe cop. şi: Sfârşitul cu fabula Lupul şi câinele, Alfons şi Olga] din Traducţiunile lui Toma Varticu. Bacău [Impr. Tăutu], 1874. (20.5 x 12,5). 100 p. 1 fr. şi jumătate. (II 409796)
Fabula Lupul şi câinele este scrisă de Toma Vartic; Drama Alfons şi Olga este tradusă de D-ra Elena Th. Wartic.

Nu exista imagini
  503) SCLIA
 • Opera
 • Imagini
SCLIA
62537. ~ Curs de Fisică, [de Sclia?]. s.l. [190?] (25 x 20). 382, VI p. (II 154627)
Litografiat. Lipsă coperta şi pagina de titlu. Descriere după titlul de la începutul textului; Autorul, menţionat pe cotorul legăturii; datat cu aproximaţie după ortografie.

Nu exista imagini
  504) SCLIA, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
SCLIA, GEORGE
62538. ~ Despre libertatea individuală. Thesă pentru licenţă. Susţinută la... 189... de George Sclia. Bucureşti (Lito-Tipogr. Codreanu & Săvoiu), 1895. (23 x 15,5). 35 p. (Scola superioară de ştiinţe de Stat, Palatul Universităţii) (II 465344)

Nu exista imagini
  505) SCLIA, I.
 • Opera
 • Imagini
SCLIA, I.
Vezi:
MINISTERUL Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Serviciul Pescăriilor. Delta Dunării. Bucuresci, 1901.

Nu exista imagini
  506) SCOBAI, GH. I.
 • Opera
 • Imagini
SCOBAI, GH. I.
62539. ~ Carte de cetire. Bucăţi alese din scriitorii romîni. Cu schiţe biografice, vocabular de cuvinte vechi, neologisme, provincialisme, etc. pentru uzul şcoalelor secundare întocmită de Gh. I. Scobai, Profesor. Iaşi, Editura Librăriei Nouă P. Iliescu & D. Grossu (Dacia, Tipografia Editoare), 1897. (22 x 15). 2 f., 444, XXIV p. 3 lei. (II 393321)
62540. ~ Idem. Ed. II. Iaşi, Editura Librăriei Nouă P. Iliescu & D. Grossu (Tipografia Editoare Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (21,5 x 14)2 f., 352, XX p. 2,50 lei. (II 2111)
62541. ~ Idem, pentru clasa III şi a IV secundară, întocmită după noul program de Gh. I. Scobai, Profesor. Iaşi, Editura Librăriei P. Iliescu & D. Grossu (Tipografia Editoare Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (21,5 x 14). 1 f., 458, XXX p. 3 lei. (II 483895)

Nu exista imagini
  507) SCOBAI, ION (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
SCOBAI, ION (1868-?)
62542. ~ Uber die Zersetzung des Kaliumchlorats nebst einigen Beobachtungen über die Zersetzung des Natriumchlorats und des Natriumperchlorats. Inaugural-Dissertation der hohen philosophischen Fakultät der Universität Leipzig zur Erlangung der Doktorwürde vorgelegt von Jon Scobai aus Jassy, Rumänien. Leipzig, Wilhelm Engelmann (Druck von Pöscen & Trepte), 1903 (23 x 15,5). 34 p. (Sonder-Abdruck aus: Zeitschrift für physikalische Chemie. XLIV Bd. 3. Heft) (II 1807)
Vita, la p 34.

Nu exista imagini
  508) SCOBIHORNUL, COSTACHI
 • Opera
 • Imagini
SCOBIHORNUL, COSTACHI
62543. ~ Documente de serviciu ale D. Costachi Scobihornu publicate de el şi respunzetoare la Monitoriulu oficial din 26 Noembrie No. 236, unde se zice: D. Alecu Vuia suplentu la tribunalu de Botoşăni, care au făcutu şi studii de legi, se numeşte în postu de membru la Tribunalu de Iaşi. Secţia II, în locul Domnului Costachi Scobihorn, care nare cunoştinţe de lei. Iaşii (Tipografia Buciumului românu), 1863. (23 x 15). 1 f., 12 p. (II 1595)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  509) SCODREA, VASILE M. (1872- 1934)
 • Opera
 • Imagini
SCODREA, VASILE M. (1872- 1934)
62544. ~ Războiul maritim de Lt. Comandor Scodrea [Bucureşti, 1908-1909]. (26,5 x 19,5). 262, 65[-69] p. (Şcoala Superioară de Răsboiu) (II 510988)
Curs litografiat. Descrierea făcută după datele scrise cu cerneală pe coperta de caiet cu care este legat cursul.

Nu exista imagini
  510) SCOMPARINI, CAESAR
 • Opera
 • Imagini
SCOMPARINI, CAESAR
62545. ~ Oficerul timpurilor actuale. Cunoscinţele, activitatea şi poziţiunea sa socială de Caesar Scomparini. Traducere de ***. Ed. I. Bucuresci (Tipo-Litografia Universală), 1899. (20,5 x 13,5). 40 p. 1 leu. (II 409015)
62546. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tipo-Litografia Universala), 1899. (20,5 x 14). 40 p. 1 leu. (II 165677)

Nu exista imagini
  511) SCONDĂCESCU, IOAN ST.
 • Opera
 • Imagini
SCONDĂCESCU, IOAN ST.
În colaborare:
62547. ~ Geografia Judeţului Teleorman cu vederi, desemnuri şi hărţi pentru clasa II-a primară urbană şi divizia II-a, anul I (întîiu) a şcoalelor primare rurale întocmită în conformitate cu programa oficială de I. St. Scondăcescu, Profesor la Gimnaziul din T. Măgurele, Fost Revizor şcolar, G. A. Antonescu, Institutor în Bucureşti, Fost Revizor şcolar şi Ioan T. Cruţescu, Institutor în Roşiori-de-Vede, Revizor şcolar. Ed. II Bucureşti, Editura Librăriei, H. Steinberg (Tip. Iancu Ionescu), 1911-1912. (23 x 16). 55 p. cu il., 4h. 1 leu. (II 24426)

Vezi si:
CONSTANTINESCU, Hariton, ~ ş.a. Monografia oraşului Turnu-Măgurele. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  512) SCORŢEA, I.
 • Opera
 • Imagini
SCORŢEA, I.
62548. ~ Quotitatea disponibilă şi reserva în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de I. Scortzea. La... Bucureşti (Tip. Adeverul), [19003. (24 x 16,5). 67, IV p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 409216)

Nu exista imagini
  513) SCORŢEANU, CONSTANTIN (1853-?)
 • Opera
 • Imagini
SCORŢEANU, CONSTANTIN (1853-?)
62549. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă. Presintată şi susţinută înaintea Facultăţei Juridice de Constantin Scorţianu (născut în Bucuresci). Bucuresci (Tip. Gregorie Luis), 1887. (23 x 15,5). 80 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 393816)

Nu exista imagini
  514) SCORŢEANU, GEORGE V. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
SCORŢEANU, GEORGE V. (1887-?)
62550. ~ Contribuţiuni la Studiul rinichiului ectopic pelvien congenital. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la... Iunie 1914 de George V. Scorţeanu. Bucureşti (Tipografia Profesională, Dim. C. Ionescu), 1914. (23 x 15,5). 48 p. cu il. (Facultatea de
Medicină din Bucureşti, Nr. 1369) (II 37296)

Nu exista imagini
  515) SCORŢEANU, PAUL
 • Opera
 • Imagini
SCORŢEANU, PAUL
62551. ~ Crist şi Cesar. (Conferinţă) de Paul Scorţenul. Bucuresci (Noua Tipografie Naţională C. N. Rădulescu), 1879. (22 x 14). 48 p. 1,25 lei. (II 95305)
62552. ~ Noutăţi extraordinare de Paul Scorţeanu. No. 1. [Pe cop. şi: cuprinde]] Foto Kretul. Viitorii Reporteri. Impietatea oficială. Popa din Raiu. Bucureşti, Editura Bibliotecei Române (Tipografia Societăţei Anonime pe Acţiuni, Adeverul), 1907. (23 x 16). 20 p. 50 bani. (II 510340)
62553. ~ Realităţi (schiţe sociologice şi literare) de Paul Scorţeanu. Bucuresci (Tipo-Litografia şi Fonderia de Litere Dor P. Cucu), 1894. (29,5 x 20,5). 62[-64] p. 2 lei. (III 85829)
62554. ~ Sufletul animalelor. Expunere ştiinţifică de Paul Scorţeanu. Bucureşti (Atelierele Societăţei Anonime pe Acţiuni Adeverul), 1914. (19 x 12). 127 p. 2 lei. (I 37786)
62555. ~ Unitatea naţională în războiul viitor. Studiu Politic de Paul Scorţeanu. Bucureşti (Typ. Universul, Luigi Cazzavillan), 1893. (28,5 x 20). 40 p. (III 22956)
Lipsă coperta. La p. 37-40, poezia "La Italia" de Alexandru Depărăţeanu.

Nu exista imagini
  516) SCORŢESCU, ALEXANDRU G.
 • Opera
 • Imagini
SCORŢESCU, ALEXANDRU G.
62556. ~ Despre quasi-contracte în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţa susţinută de Alexandru G. Scorţescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1901. (24 x 16). 55 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 409220).

Nu exista imagini
  517) SCORŢESCU, GEORGE A. (1858-1900)
 • Opera
 • Imagini
SCORŢESCU, GEORGE A. (1858-1900)
62557. ~ Alegătorilor mei! [De] G. A. Scorţescu Dare de seamă despre Activitatea mea în parlament din anii 1895-99 ca representant al colegiului II din Iaşi. Iaşi Editura Tipografiei Ziarului Evenimentul, 1898. (19 x 12,5). 48 p. (II 71061)
62558. ~ Discursul D-lui G. A. Scorţescu rostit în şedinţa Camerei de la 29 Noembre 1900 cu ocasiunea respunsului la mesagiu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (27 x 19). 10 p. (II 465312)
62559. ~ Discursul rostit de D-l George A. Scorţescu, Deputat al Colegiului II de Iaşi cu ocazia discuţiunei generale asupra Proiectului de lege al incompatibilităţii în Şedinţa de la 14 Ianuarie 1912. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1912. (16 x 10). 13 p. (I 25912)
62560. ~ Evenimentul Programul nostru comunal de George A. Scorţescu. Iaşi (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1894. (23 x 15,5). 39 p. 50 bani. (II 265715)
62561. ~ Regele şi Legenda. Articole apărute în Evenimentul de George A. Scorţescu. Iaşi (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1894. (22 x 15). 1 f., 26 p. 50 bani. (Evenimentul) (II 393478)
62562. ~ Rezumat din cercetările dosarilor alimentărei cu apă a oraşului [del George A. Scorţescu. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1912. (24 x 16). 21 p. (II 30950)

Prefeţe:
• Delapidarea succesiunei defunctului Dimitrie Cozadini. [Pref. de ~]. Iaşi, 1888.

Nu exista imagini
  518) SCOTT, WALTER
 • Opera
 • Imagini
SCOTT, WALTER
62563. ~ Fidanţata de Lammermoor din Walter-Scott. Traducere de George Baronzi. Bucureşti, Librariu-Editoru George Joanid (Impr. Nifon Mitropolitul), 1856. (21 x 14). 501 p. cu il., II p. (II 165521) Cu alfabet de tranziţie.
62564. ~ Logodnica lui Triermain de Walter Scott urmatâ de Pusnicul şi Nestatornicia lui Berquin. Traduse de Alecu Minescu. Bucureşti (În Tipografia Naţională a lui Iosif Romanow et Comp.), 1856. (18,5 x 13). 3 f. 4, 74 p. 1 1/2 Sfanţi. (I 424106)
Cu caractere chirilice.
62565. ~ Ricaradu inimă de leu sau Talismanulu, [de] Walter Scott. Traducere de G. Baronzi I. volume alu scrieri şi alu VII din Museulu Literariu. Bucureşti, Librariuu-Editoru Christ. Ionninu & Romanow (Tipografia Naţională a lui Romanow & C-niă), 1856. (22 x 14,5). 294 p. cu il. (Museulu Literariu) (II 72803)
Cu alfabet de tranziţie.
62566. ~ Idem. II-lea volume alu scrierii. Bucureşti, Librariu-Editoru Christ Ionninu & Romanow (Tipografia Naţională a lui J. Romanow & Comp.), 1856. [pe cop.: 1857]. (22 x 14,5). 2 f., p. 299-582 cu il. (Museulu Literariu) (II 72803)
62567. ~ Văduva din Ţara Higlandzilor., [de] Walter Scott. Traducere de C. Navarlie. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1911]. (14,5 x 10). 125[-128] p.
30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 691) (I 24770)
62568. ~ Idem. Bucureşti, Editura Librăriei Universala Alcalay & Companie [191?]. (14 X 10). 143 p. (Biblioteca pentru toţi, 691) (I 549550)
Lipsă coperta. Apărută după ediţia din 1911.

Nu exista imagini
  519) SCOULY-LOGOTHÉTIDES, LÉON
 • Opera
 • Imagini
SCOULY-LOGOTHÉTIDES, LÉON
Vezi: LOGOTHÉTIDES-SCOULY, LÉON

Nu exista imagini
  520) SCRĂDEANU, ALEX. DEM.
 • Opera
 • Imagini
SCRĂDEANU, ALEX. DEM.
62569. ~ Carte de chimie pentru elevii cl. IV gimnaziale întocmită conform programei în vigoare de Alex. Dem. Scrădeanu Profesor, Liceul Haşdeu Buzău. Aprobată cu ordinul no. 389 din 9 iunie 1909. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909 (20 x 13). 183 p. cu il. 2,75 lei. (I 14687)
62570. ~ Idem. Ed. III revăzută şi corectată. Reaprobată cu ordinul no. 288 din 9 iunie 1914. Buzău (Tip. şi Leg. de cărţi Ioan Călinescu), 1914.(20 x 13). 164 p. (I 37941)
62571. ~ Carte de fizică pentru clasa III secundară (precum şi clasa IV Şcoala Normală) de Al. Dem. Scrădeanu, profesor la Liceul Haşdeu din Buzău. Aprobată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Cu 260 figuri în text. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1911. (20 x 13). VIII, 215 p. cu il. 3 lei. (II 24061)

Nu exista imagini