Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  481) SCHWARTZ, ŞAIA M. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
SCHWARTZ, ŞAIA M. (1880-?)
62499. ~ Infecţiunea puerperală şi tratamentul în special tratamentul prin colargol. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Decembrie 1908 de Schwartz M. Şaia. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1908. (24 x 16,5). 69[-72] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, Nr. 316) (II 10653)

Nu exista imagini
  482) SCHWARTZENBERG, LOUIS
 • Opera
 • Imagini
SCHWARTZENBERG, LOUIS
În colaborare:
62500. ~ Legende, Povestiri, Proverbe şi Hazuri culese şi traduse din diferite limbi străine, [de] Louis Schwarzenberg şi Moritz Spinrad. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1915. (18 x 12). 51 p. 60 bani (I 45200)

Nu exista imagini
  483) SCHWARZ, ISRAEL
 • Opera
 • Imagini
SCHWARZ, ISRAEL
Vezi:
BALLY, Isac David. Lecţiuni de religiune mosaică culese şi traduse din manualul rabinului. După ~. Bucuresci, 1892 ; ed. II, 1901 ; ed. III, 1902.

Nu exista imagini
  484) SCHWARZ, KONRAD
 • Opera
 • Imagini
SCHWARZ, KONRAD
62501. ~ Pleurezie Interlobară. Teză pentru doctorat in medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 30 Martie 1900 de Konrad Schwarz. Bucuresci (Tip. de lux Bolintineanu Rizescu & Feldmann), 1900. (22 x 15). 49[-51] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, Nr. 538) (I 152323)

Nu exista imagini
  485) SCHWARZ, MARIA
 • Opera
 • Imagini
SCHWARZ, MARIA
62502. ~ Elu trebue să se însore. Novelă de Maria Schwarz. Traducere de Nicolae F. Negruţiu. Gherl' a, Editura Amicului Familiei (Impr. George Lazaru), 1879. (19 x 12). 68 p. 30 cr. (I 134589)

Nu exista imagini
  486) SCHWARZENBERG, OSIAS (1849-?)
 • Opera
 • Imagini
SCHWARZENBERG, OSIAS (1849-?)
62503. ~ *Angina scrofuloasă cronică. Sur l' angine superficielle scrofuleuse chronique. [Teză]. Bucureşti, 1878. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 49) (Crăinicianu, p. 243 ; Teze Fac. Med.-B., p. 120)

Nu exista imagini
  487) SCHWARZFELD, ELIAS (1855-1915)
 • Opera
 • Imagini
SCHWARZFELD, ELIAS (1855-1915)
(Edmond Sincerus ; E. S.)
62504. ~ Adeverul asupra revoltei de la Brusturoasa de Dr. E. Schwarzfeld. Bucureşti (Tip. Ştefan Mihalescu), 1885. (19 x 12,5). XVI, 47 p. 1 leu. (I 392529)
Erata, pe cop. 3.
62505. ~ *Beţivul. Bucureşti, 1895. 50 bani. (Eg, 6(1895), nr. 38, oct. 6, p. 302 ; Schwarzfeld, E., cop. 4 ; Schwarzfeld, M., cop. 3)
62506. ~ Chestia scoalelor israelite şi a progresului israelit în România de E[lias] S[chwarzfeld]. Tipărit cu spezele societăţei Sinai. Bucureşti (Imprimerie de l'Orient [pe cop.: Imprimeria C. P. Condoratu]), 1878. (20 x 12,5). 64 p. 1 leu nou (I 411701)
62507. ~ Din istoria evreilor. Împopularea, re-împopularea şi întemeiarea tîrgurilor şi a tîrguşoarelor în Moldova. Bucureşti, Editura Uniunii Evreilor Pământeni (Tip. România), 1914. (19,5 x 13,5). 123[-126) p. 1 leu. (I 39399)
62508. ~ *Două nuvele. 1896. (Cugetarea, p. 767)
62509. ~ Gângavul. Nuvelă (din istoria contimporană a Evreilor în România). Bucureşti, Redacţia ziarului Egalitatea. 1895 [pe cop.: 1896]. (16,5 x 10). 151 p. 1,50 lei [Ediţia de lux: 2,50 lei]. (I 391948)
62510. ~ *Inimi zdrobite (3 nuvele : O fată bătrînă, Unchiul Beriş şi Un vagabond). Bucureşti, 1896. 1 leu. (Eg, 7 (1896), nr. 44, nov. 15, p. 352 ; Schwarzfeld, M., cop. 3)
62511. ~ Les juifs en Roumanie depuis le traité de Berlin (187S) jusqu'à ce jour par Edmond Sincerus. Les lois et leurs conséquences. Londres, Macmillan and Co. (Oxford, Horace Hart, Imprimeur de l'Université), 1901. (23 x 14,5). XX, 212 p. (II 194029)
Pentru identificarea autorului vezi: Podoleanu II, p. 267-268.
62512. ~ *Polcovniceasa, nuvelă. 1 leu. (Schwarzfeld, M., cop. 3)
62513. ~ Prigonit de soartă (Nuvelă), [de] Dr. E. Schwarzfeld. Bucureşti (Tipo-Litogr. Codreanu & Săvoiu) 1895. (23,5 x 16,5). 24 p. (II 409163)
62514. ~ Radu Porumbaru şi isprăvile lui la Fabrica de Hârtie din Bacău. De Edmond [= Dr. E. Schwarzfeld]. Bucureşti (Tipo-Litogr. Ştefan Mihăilescu), 1885. (19,5 x 13). 1 f., 48 p. 50 bani
(I 271258)
Autorul, identificat după: Podoleanu II, p. 267-268.

Traduceri, prefeţe:
BARASCH, Iuliu. Itinerar în Cracovia. Trad. de ~. Bucureşti, 1894.
KAHN, Zadok. Isidore Loeb, biografie cu portret. Trad. şi introducere de ~. Bucureşti, 1893.
KOHN, D. Turnul Straton. Trad. de ~. Bucureşti, 1885 ; 1892.
LEHMAN, M. Rezidentul regal. Trad. de ~. Bucureşti, 1894.
LEVY, A. Ochire asupra istoriei evreilor. Trad. de ~. Bucureşti, 1895.
LOEB, Isodore. Evreii Trad de ~. Bucureşti, 1895.
LOEB, Isodore. Istoricul Alianţei israelite universale. Bucureşti, 1885.
PHILIPPSON, L. Mariana. Trad. de ~. Bucureşti, 1899.
RENEN, E. Judaismul ca rasă şi ca religie. Trad. de ~. Bucureşti, 1883.
ZEMLINSKY, Ad. de. Resbunarea Evreului. Trad. de ~. Bucureşti, 1894.

Nu exista imagini
  488) SCHWARZFELD, MOSES (1857-1943)
 • Opera
 • Imagini
SCHWARZFELD, MOSES (1857-1943)
62515. ~ *Basmul cu pantoful la evrei, români şi la alte popoare, studiu folkloristic de M. Schwarzfeld. Bucureşti, 1893. 1 leu. (Cugetarea, p. 767 ; Schwarzfeld, E., cop. 4 ; Schwarzfeld, M., cop. 2 ; Eg, 4 (1893), nr. 18, mai 17, p. 146)
62516. ~ Cauzele şi tendenţele sionismului. Discurs rostit de Domnul M. Schwarzfeld în templu Baron Hirsch în 2/14 August 1898. Bucureşti, Depozitul: Redacţia ziarului Egalitatea (Tipo-Litogr. Universală) 1898. (17 x 10). 25 p. 25 bani. (I 408908)
62517. ~ Dr. Iuliu Barasch de M. Schwarzfeld. Prim-Secretar al Societăţii istorice Iuliu Barasch. Schiţă biografică scrisă pentru a 25-a aniversare a morţii acestui ilustru bărbat ce va avea loc la 31 Martie (12 Aprilie) 1888. [Bucureşti, Depozitul la Societate şi la Librăria-anticvarie S. I. Pinath (Tipografia Progresul), 1888]. (23 x 15). 16 p. 30 bani (Societatea istorică Iuliu Barasch. Fundată în Bucureşti. 22 Junie 1886) (II 393838)
62518. ~ Evreii în literatura populară română.. Studiu de psihologie populară, [de] M. Schwarzfeld. Anex. Evreii în literatura populară universală. Tablou comparativ. Bucureşti (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand &C. C. Savoiu), 1892. (24 x 16,5). 79 p. 2 lei. (Extras din Anuarul pentru Israeliţi Anul al XIV-lea, p. 97-172) (II 53105)
62519. ~ *Evreii în literatura lor populară sau Cum se judecă evreii însuşi. Studiu etnico-psihologic. 1898. (Schwarzfel, M., cop. 2)
62520. ~ Excursiuni critice asupra istoriei Evreilor în România de la început până la mijlocul acestui veac. Bucureşti (Tipo Litogr. Eduard Wiegand),1888. (23 x 16). 111 p. 3 lei. (Extras din Analele Societăţii istorice Iuliu Barasch Anul al II-lea., broşura I, p. 17-122) (II 152399)
62521. ~ *Ochire asupra istoriei evreilor în România de la început până la mijlocul acestui veac. Bucuresci (Tip. Wiegand) 1887. (23 x 16). 61 p. 2 1. (BR, 10 (1888). nr. 5, mai, p. 56 ; Schwarzfeld, M. Excursiuni, cop. 4)
62522. ~ Poesiile populare colecţia Alecsandri sau Cum trebue culese şi publicate cânticele populare [de M. Schwarzfeld]. Iaşi (Tip. Dimitrie Gheorghiu),1889. (24 x 16). 1 f., IV., 104 p. 3 lei (Extras din revista Contemporanul, anul VI, 1888 nr. 7, 8, 9 şi 11) (II 168997)
62523. ~ Un sul de amintire. Datat roman 5334 (1574) Adar 29 (Febr. 20). Studiu istorico-critic [de M. Schwarzfeld]. Bucureşti (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand), 1890. (23,5 x 16). 1 f., 30 p. 1 leu. (Extras din Annuar pentru Israeliţi volumul XIII (1890-1891), p. 1 -29) (II 350235)
62524. ~ Vasile Alecsandri sau meşterul drege-strică şi apărătorii sei [de M. Schwarzfeld]. Cercetare critică. Pe teremul estetic şi folkloristic. Craiova (Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca). 1889. (23,5 x 16). 1 f., 37 p. 2 Iei. (II 350228)

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
CILIBI, Moise. Practica şi apropourile lui Cilibi Moise vestitul din Ţara Românească adunate şi aranjate după materii şi precedate de biografia lui Cilibi Moise de ~. Craiova, 1883 ; ed. II, 1901.
KOMPERT, Leopold. Christa şi Leca. Trad. de ~. Bucureşti, 1892.
NORDAU, Max. *Starea socială şi economică a evreilor. Trad. de ~. 1910.

Vezi de asemenea:
• Doue istorioare prea frumoase din viaţa lui Cuza-Vodă [ I. Creangă şi ~].Craiova, 1884 ; 1887 ; 1890 ; 1892 ; 1893 ; 1894 ; 1896.
• Întrunirea publică a Evreilor din Capitală. Discursurile d-lor: M. Schwarzfeld. Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  489) SCHWARZFELD-PLOEŞTEANU, M.
 • Opera
 • Imagini
SCHWARZFELD-PLOEŞTEANU, M.
Vezi:
• În memoria lui Solomon I. Halfon [cuprinde cuvântări şi articole]. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  490) SCHWEBEL, O.
 • Opera
 • Imagini
SCHWEBEL, O.
Vezi:
IOSIF, Şt. O. Din legendele Neamului Hohenzolhern. Prelucrate după ~. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  491) SCHWEDER, K.
 • Opera
 • Imagini
SCHWEDER, K.
62525. ~ Trecutul, prezentul şi viitorul. Operă într'un act alcătuită cu prilejul înscăunării înnălţimei sale Gheorghe Bibescu I. Domnu stăpînitor al ţărei românesci. Tecstul de C. Şveder, muzica de I. Vahmann. Tradus din nemţesce. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, lyrisches Festspiel zur Thronbesteigung Seiner Durchlaucht des regierenden Fürsten der Walachei, Georg Bibesko I. Gedicht von Carl Schweder. In Musik gesetzt von J. Wachmann. Bucuresci (Tipografia curţii a lui Fr. Valbaum) [1843]. (27x21,5). 15 p., 1 f. (II 465311)
Text paralel în l, română (cu alfabet de tranziţie) şi germană, cu p. de titlu separate. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  492) SCHWEFELBERG, I.
 • Opera
 • Imagini
SCHWEFELBERG, I.
62526. ~ Contribuţiuni la tratamentul hidrocelului vaginal. Teză pentru Doctorat in Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Octombrie 1914 de I. Schwefelberg, Extern al Spitaleor Eforiei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea) 1914. (23 x 16). 52 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1374) (II 37269)

Nu exista imagini
  493) SCHWEGLER, ALBERT
 • Opera
 • Imagini
SCHWEGLER, ALBERT
Vezi:
ENĂCEANU, Ierod Ghenadiu. Istoria filosofică dupre ~. Partea I. Filosofia antică. Bucureşti, 1869. Idem, Partea II. Filosofia modernă. Bucureşti,1873.

Nu exista imagini
  494) SCHWEIG, M. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
SCHWEIG, M. (1884-?)
62527. ~ Eroismul ostăşesc al evreilor în actualul război european. Conferinţă Rostită la societatea culturală Saron, [de] M. Schweig. Bucureşti, Librăria Nouă (Tip. Progresul), 1915. (21,5 x 14,5). 24 p. 30 bani. (II 41863)
62528. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Progresul), 1915. (21 x 13). 32 p. 30 bani. (II 55341)
62529. ~ Fondul naţional-evreesc de M. Schweig. Bucureşti (Tip. Horia Carp şi Marinescu), 1912. (15 x 11). 31 p. (Federaţiunea zionistilor din România) (I 34543)
62530. ~ Indicatorul instituţiunilor şi organizaţiunilor evreeşti din Bucureşti de M. Schweig. Bucureşti, Agenţia de publicitate şi tipografie I. Brănişteanu, [1917]. (13,5 x 10,5). 294 p. 1,25 lei. (I 49072)
Anul menţionat la p. 6.
62531. ~ Indicatorul Saronului de M. Schweig. Bucureşti (Tip. Progresul), 1915. (11,5x8,5). 118 p., 5 f. pentru notiţe. 20 bani. Publicaţiunile Societăţii Culturale Saron. nr. 3) (I 42877)

Traduceri:
KOHN, S. David Leib Magdeburger. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  495) SCHWEITZER-BERLIN, R.
 • Opera
 • Imagini
SCHWEITZER-BERLIN, R.
Vezi:
NOVALIS. Imnuri către noapte. [Il. de ~]. Fălticeni, 1914

Nu exista imagini
  496) SCHWERING, AXEL de, conte
 • Opera
 • Imagini
SCHWERING, AXEL de, conte
62532. ~ Memoriile Contelui Axel de Schwering. Kaiserul demascat. O destăinuire senzaţională. Adevărata povestire a tainelor războiului aşa cum sunt mărturisite în jurnalul personal al contelui. Bucureşti, 1916. (24 x 16,5). 47 p. 1,50 lei. (II 46844)
62533. ~ Memoriile Contelui Axel de Schwering. Kaiserul demascat. O destăinuire senzaţională. Adevărata povestire a tainelor războiului aşa cum sunt mărturisite în jurnalul personal al contelui, după comunicatele editorului ziarului englez Cassel's Magazine din Decembrie 1914 şi Ianuarie 1915. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1918. (22 x 15). 55 p. 3 lei. (II 51200)
62534. ~ Provocatorul Răsboiului European. Demascarea Kaiserului. Memoriile Contelui Axel von Schwering. Traducere de Ernest E. Racoviţă. Avocat. Bacău (Tip. Progresul M. Haber), 1915. (20,5 x 14). 49 p. 1 leu. (I 54521)
Cu menţiunea: "Traducere din Revista Lectures pour tous".

Nu exista imagini
  497) SCHWETS, J.
 • Opera
 • Imagini
SCHWETS, J.
Vezi:
MICU, Simeon. Teologi'a Dogmatica speciale prelucrată [după J. Schwetz ş.a.]. Blasiu, 1881.
MICU, Simeon. Teologi'a fundamentale seau generale prelucrată [după J. Schwetz ş.a.]. Blaj, 1876.

Nu exista imagini
  498) SCHWOB, MARCEL
 • Opera
 • Imagini
SCHWOB, MARCEL
62535. ~ *Cruciada copiilor de Marcel Schwob. Traducere de I. M. Raşcu. [Bucureşti]. 1912. (VRom, 25 (1972), nr. 2, febr. p. 125)

Nu exista imagini
  499) SCIALOJA, ENRICO
 • Opera
 • Imagini
SCIALOJA, ENRICO
Vezi:
BARTHÉLERMY, H. ş.a. Chestiunea tramvaelor comunale. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  500) SCÎNTEE
 • Opera
 • Imagini
SCÎNTEE
Vezi: SCÂNTEE

Nu exista imagini