Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  461) SCHULLER, JOHANN KARL (1794-1865)
 • Opera
 • Imagini
SCHULLER, JOHANN KARL (1794-1865)
62470. ~ Aus der Wallachei. Romanische Gedichte und Sprichwörter während des Aufenthaltes in Bukarest gesammelt und übersetzt von Johann Karl Schuller, Professor am ev. Gymnasyum in Hermannstadt, Korrespondirenden Mitglied der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der Berliner Gesellschaft für deutsche Sprache [pe cop. şi: und Theodor Steinhaussen]. Zweite Auflage. Hermannstadt, Druck und Verlag von Theodor Steinhaussen, 1852. (16 x 11,5). 2 f., 55 p. (I 123607)
Pe copertă, titlul: "Aus der Wallachei. Zum besten der Ueberschwemmten in Siebenbürgen herausgegeben von Johann Karl Schuller und Theodor Steinhaussen". Publică şi: "Cuvîntul înainte al ediţiei I, datat:8 November1851".
62471. ~ Idem. Dritte Auflage. Hermannstadt, Druck und Verlag von Theodor Steinhaussen,. (16 x 11,5). 2 f., 55 p. (I123607)
Pe copertă titlul: "Aus der Walachei. Zum Besten der Ueberschwemmten in Siebenbürgen. Herausgegeben von Johann Karl Schuller und Theodor Steinhaussen". Publică şi prefaţa la ediţia I, datată "Noember 1851" şi la ediţia a II-a, datată "1 März".
62472. ~ Gedichte in Siebenbürgisch-Sächsischer Mundart. Gesammelt und erläutert von Johann Karl Schuller, Professor am ev. Gymnasium in Hermannstadt, und Ehrenmitglied der Berliner Gesellschaft für deutsche Sprache. Zum Besten der Abgebrannten in Bistritz. Hermannstadt (Friedrich August Gredner), 1840. (21,5 x 13). 2 1, XII, 79 p. (II375484)
62473. ~ Kloster Argisch eine romanische Volkssage. Urtext, metrische UeberSetzung und Erläuterung. Sylvestergabe für Gönner und Freunde von Iohann Karl Schuller, k.k. Schulrath, Ritter des Franz Joseph-Ordens, Korrespondirenden Mitgliede der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften u.s.w. Hermannstadt, Druck und Verlag von Theodor Steinhaussen,1858. (20,5 x 11,5). 2 f., 21 p. (II123234)
62474. ~ Kolinda. Eine Studie über romanische Weihnachtslider. Neujahrsgabe von Johann Karl Schuller. Hermennstadt, Druck und Verlag von Theodor Steinhaussen,1860. (19,5 x 11,5). 30 p.
(I 373957)
62475. ~ Zur Frage über Sprache-Sylvestergabe für Gönner und Freunde von Johann Carl Schuller. Hermannstadt (Druck von Theodor Steinhaussen), 1855. (21,5 x 14). 20 p. (II 123232)

Nu exista imagini
  462) SCHULLERUS, ADOLF
 • Opera
 • Imagini
SCHULLERUS, ADOLF
În colaborare:
62476. ~ Carte de cetire şi gramatică maghiară pentru şcoale poporale cu limba de propunere română. De Dr. A. Schullerus şiI. Popovici. Partea primă. Nagy-Szeben-Sibiiu (Tiparul şi editura lui W. Krafft),1902. (20 x 12,5). 88 p.50 fil. (II)
62477. ~ Idem. Ed. III. Nagyszeben (Sibiiu), Editura lui W. Krafft (Tiparul Tip. arhidiecezane), 1904. (20 x 13). 88 p. (BCU-CIN 114650)
62478. ~ Manual pentru propunerea limbei maghiare în şcoalele poporale cu limba de propunere română. De Dr. A. Schullerus şi I. Popovici. Nagy-Szeben-Sibiiu (Tiparul şi editura lui W. Krafft) 1902. (20 x 12,5). 47 p.cu il. (II 28226)
În introducere se menţionează: "Acest manual e menit a servi înveţătorilor drept sprijin şi conducător la tractarea metodică a materialului cupprin în Carte de cetire şi gramatică".

Nu exista imagini
  463) SCHULTZ
 • Opera
 • Imagini
SCHULTZ
Vezi:
SLOWACKI, Iuliu. Ioan Belecki sau Resbunarea trădătorului. [Cuprinde şi "Salvatoarea" de ~]. Bucureşti, [1902].

Nu exista imagini
  464) SCHULTZ, FERDINAND
 • Opera
 • Imagini
SCHULTZ, FERDINAND
Vezi:
CIRCA, I. Sinta'sa limbei latine lucrată după sistemul Dr. ~. Bucureşti, 1872.
FERSIGAN, I. şi Traian I. Karkas. Gramatica limbei latine. Tradusă şi prelucrată [după metoda] Schultz-David. Beiuş, 1896.
HAULER, J. Elementarul latin pentru cl. I gimn. întocmit după gramaticele de K. Schmidt-Vicol, şi ~ ş.a. Trad. de Zazar Vicol. Suceava, 1896.

Nu exista imagini
  465) SCHUMANN, ROBERT
 • Opera
 • Imagini
SCHUMANN, ROBERT
62479. ~ Sfaturi junimei musicale de Robert Schumann. Traduse de Stephanida M*** {= St. Musicescu]. Jassy (Tipografia Naţională), 1875. (16 x 10,5). 24 p. (I 102273)
Lipsă coperta. Pentru traducător vezi: Musicescu, p. 4 cop.: de acelaşi autoriu.

Nu exista imagini
  466) SCHUMOFF-DELEANU, VERA
 • Opera
 • Imagini
SCHUMOFF-DELEANU, VERA
62480. ~ *Description d'une collection des roches volcaniques de la Nouvelle Zélande par M-me Vera Schumoff-Deleano. (Thèse pour le Doctorat d'Universsité). Grenoble, Impr. de Allier frères, 1910. 8°, 56 p. (Rally I, p. 276)

Nu exista imagini
  467) SCHUN, A. I.
 • Opera
 • Imagini
SCHUN, A. I.
62481. ~ Numai cu şeapte lecţiuni se poate învăţa fără profesor Prima Signografie modernă română. Metoda cea mai simplă de Stenografie, distinsă cu placheta de bronz din partea Juriului Expoziţiunei Generală Română din 1906, elaborat de A. I. Schun. Bucureşti, Editura proprie, 1912. (21 x 16,5). 1 f., 78 p. 2 lei. (II 29903)

Nu exista imagini
  468) SCHUSTER, J., doctor
 • Opera
 • Imagini
SCHUSTER, J., doctor
Vezi:
• Istoria biblică a Testamentului Vechiu pentru şcolele poporali greco-catolice. [Trad. după originalele de Dr. J. Schuster, de Maxim Popu]. Ed. II. Gherla, 1878 ; ed. IV, 1894 ; ed. V, 1898 ; ed. VI, 1902 ; ed. VII, 1905 ; ed. IX, 1911.
• Istoria biblică a Testamentului Nou pentru şcoalele poporali greco-catolice. [Trad. după originalele de Dr. J. Schuster, de Maxim Popu]. Ed. II. Gherla, 1889 ; ed. III,1894 ; ed. IV, 1911.

Nu exista imagini
  469) SCHUSTER, IOANNES ADOLPHUS
 • Opera
 • Imagini
SCHUSTER, IOANNES ADOLPHUS
62482. ~ Dissertationem de enunciationum viet natura, earumque inter se copulandarum ratione, perpetuo latinae orationis respectu habito, scripsit Ioannes Adolpbus Schuster. Cibinii (Typis Georgu a Closius), 1834. (18 x 11). 54 p. (I 482487)
Lipsă copertă.

Nu exista imagini
  470) SCHUSTER-NEY
 • Opera
 • Imagini
SCHUSTER-NEY
Vezi:
KNECHT, J. F. *Prescurtare de istoria sacră a lui Schuster-Ney. Freiburg, 1887 ; ed. II, 1899.

Nu exista imagini
  471) SCHUTZMANN, SOLOMON
 • Opera
 • Imagini
SCHUTZMANN, SOLOMON
62483. ~ Valoarea diagnostică a Puncţiunei lombare în meningite. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Susţinută în Iunie 1904 de Solomon Schutzmann [pe cop.: Intern la Spitalul Elisabeta Doamna Caritatea Gălăţeană din Galaţi], Galaţi (Tipo-Litografia Modernă Ap. P. Antoniady), 1904. (22,5 x 15). 77 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi. No. 186) (II 542261)

Nu exista imagini
  472) SCHVERING, AXEL von, conte
 • Opera
 • Imagini
SCHVERING, AXEL von, conte
Vezi: SCHWERING, AXEL von, conte

Nu exista imagini
  473) SCHWARTI, M.
 • Opera
 • Imagini
SCHWARTI, M.
Vezi: SCHWARTZ, MOŞE

Nu exista imagini
  474) SCHWARTZ, A.
 • Opera
 • Imagini
SCHWARTZ, A.
62484. ~ Stricturi largi cu retenţie de urină. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 27 feb. 1910 de A. Schwartz. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1910. (23 x 16). 54 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 1136) (II 580173)

Nu exista imagini
  475) SCHWARTZ, AD.
 • Opera
 • Imagini
SCHWARTZ, AD.
62485. ~ *De l'hémiplégie syphilitique précoce. (Thèse). Paris, Gauthiers-Villars, 1880. 4°. 80 p. (Rally, I, p. 276)

Nu exista imagini
  476) SCHWARTZ, HERMAN
 • Opera
 • Imagini
SCHWARTZ, HERMAN
62486. ~ Eficacitatea irigaţiunilor continue ale uterului în cazurile de Retenţia Placentei după Facere. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie Susţinută în luna Iunie 1897 de H. Schwartz. Bacalaureat în ştiinţe şi în litere. Iaşi (Tipografia Naţională), 1897. (23 x 15,5). 62 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 75) (II 409096)

Nu exista imagini
  477) SCHWARTZ, M.
 • Opera
 • Imagini
SCHWARTZ, M.
62487. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al luxaţiilor taumatice anterioare ale genunchiului. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1896 de M. Schwartz. Iaşi (Tip. H. Goldnaer, 1896. (23 x 15,5). VII, 81[ -86] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Nr. 62) (II 409074)

Nu exista imagini
  478) SCHWARTZ, MARTIN
 • Opera
 • Imagini
SCHWARTZ, MARTIN
În colaborare:
PETERS, Leo şi ~. Boaele şi Insectele vătămătoare tutunului. Bucureşti, 1916.
PETERS, Leo şi ~. Maladii şi vătămări cauzate tutunului. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  479) SGHWARTZ, MOŞE
 • Opera
 • Imagini
SGHWARTZ, MOŞE
62488. ~ Cursu de scriere şi cetire pentru classea ănteia primară de M. Schwarti. Iaşii (Imprimeria Buciumului Românu), 1864. (20 x 13). 55 p. unu Sfanţu. (I 415538)
Lipsă coperta.
62489. ~ Idem. Ed. II Coressă şi adăogită din nou. Iassy (Tip. H. Goldner), 1867. (23,5 x 14,5). 1 f., II p., p. 5-72, erata pe p. 3 cop. 2 lei 20 parale (II 350200)
62490. ~ Cuvinte curate seau Sentenţe din Bibliă spre întrebuinţare la învăţarea religiunei pentru Junimea israilita din Principatele-Unite culese şi îndreptate după tecstul evreescu de M. Şvarţi, Inspectorele Dirigente a şcoalelor Israilito-Române din Iassii. Proprietate de H. Goldner. Iassii (Tipografia Minervei), 1862. (21,5 x 14). VIII, 73 p. (II 393361)
Text paralel în l. ebraică, idiş şi română. Coperta şi p. de titlu cu caractere ebraice.
62491. ~ Elemente de aritmetică pentru classea ăinteia primariă de M. Schwarti. Jassii (Tipografia Buciumului Românu), 1864. (23,5 x 16,5). 116 p. 3,50 lei. (II 439704)
Pe foaia de titlu menţiunea: Tipărită cu spesele Uniuni Israelite din Iassi.
62492. ~ Idem (testu pentru înveţiatori). Bucuresci.(Imprimeria Statului), 1865. (22 x 15). 88 p. (II 393558)
62493.~ Idem. ( Testu pentru şcolari). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (22 x 15). 49 p. 27 parale (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei publice alu României, Consiliul superior alu Instrucţiunei publice) (II 393502)
62494. ~ Elemente de aritmetica pentru classea a doua primariă de M. Schwartzi. (Testu pentru înveţiatori). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866 [pe cop.: 1867]. (22 x 14,5). 91 p. 1 leu şi 5 par. (II 439722)
62495. ~ Idem. (Testu pentru şcolari). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1867. (22,5 x 15). 50 p. 27 parale. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice alu României. Consiliul superior alu Instrucţiunei Publice) (II 393497)
62496. ~ Istoria biblică prelucrată dupre tecstul originale pentru junimea israelită de M. Svartiu, Inspectore şi profesore de religiune al scolelor Israilito-Române din Iassii. [Iaşi] (Tipografia Minervei), 1863. (21 x 13). 1 f., VI, 117 p. (II 409558)
Cu caractere chirilice.
62497. ~ Mesillath Hallimud wehakkeriah erstes hebräisches Lehr und Lesebuch nebst auserwählten Stellen aus der heiligen Schrift zum Gebrauche für den Religionsunterricht und den wichtigsten sprachlichen Vorbereitungs Übungen von M. Schwarz,Gewesenem Direktor der hiesigen jüdischen Schulen. Jassy (Tip. H. Goldner), 1872. (24 x 16). 1 f., 90 p. (II 275655)
Lipsă coperta. Textul în limbile ebraică, germană şi română.

Nu exista imagini
  480) SCHWARTZ, PAUL
 • Opera
 • Imagini
SCHWARTZ, PAUL
62498. ~ Die Kapitalinvestitionen in der rumänischen Petroleumindustrie in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Von Dr. Paul Schwartz. Bucureşti (Inst, de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (23,5 x 16). p. 823-846) (Congrès International du Pétrole. Troisième session. Bucarest, 8-13 septembre 1907) (Tirage à part du 2-ème volume de Compte-Rendu du Congrès) (II 22655)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini