Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  441) SCHÖLWINK, I. G.
 • Opera
 • Imagini
SCHÖLWINK, I. G.
62425. ~ Gura-Ocniţei par. I. G. Schölwink, Docteur en Droit, Administrateur délégué de la Société petrolifere Internationale Roumaine. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1902. (27,5 x 20). 7 p. cu il. (Extrait du Moniteur des Intérêts pétrolifères roumains No. 42, 18 Janvier 1902) (III 475886)
Text paralel în l. română şi franceză.

Nu exista imagini
  442) SCHÖNBERG, M.
 • Opera
 • Imagini
SCHÖNBERG, M.
62426. ~ Pleuresiile gripale. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 30 Maiu 1900 de M. Schönberg. Bucuresci (Tipo-Litogr. Dor. P. Cucu), 1990. (22,5 x 15,5). 55 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, No. 548). (II 409058)

Traduceri:
MILL, John Stuart. Robia femeei. Trad. de M.Stern şi ~. Bucuresci, 1895.

Nu exista imagini
  443) SCHÖNFELD, LEON
 • Opera
 • Imagini
SCHÖNFELD, LEON
Traduceri:
ALECSANDRI, V. Das Blumenmädchen von Florenz. Aus dem Rumänischen von ~. Resicza, [1888.]
KOGĂLNICEANU, Vasile M. Die Judenfrage in Rumänien.In's deutsche übertragen von ~. Bucarest, 1897.
SLAVICI, Ioan. Die Glücksmühle. Novelle von Ioan Slavici. Aud sem Rumänischen von ~. Leipzig, 1886.

Nu exista imagini
  444) SCHONKRON, MARCEL
 • Opera
 • Imagini
SCHONKRON, MARCEL
562427. ~ Dicţionar englez-român de Marcel Schonkron, Profesor de limbi moderne. Directorul Internatului particular de băeţi de gimnaziu din Tg.-Jiu. Craiova, Inst. de Editură Samitca (Inst. de Arte Grafice Samitca''), 1915. (16 x 10,5). XIX p., 482 p. 3,50 lei. (I 42892)
62428. ~ Metoda H. Plate. Manual de limba engleză practică şi teoretică prelucrat conform noului program de Marcel Schonkron, Profesor la Inst.Asociaţii (Strada Negustori, 8), Profesor Autorisat de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei publice: Seria 8. No. 972 din anul 1896. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1901. (22 x 14,5). 198 p. 2,50 lei (II 2096)
62429. ~ Idem. Ed. II. Craiova (Inst. de Editură Samitca''), 1913. (20 x 14). VIII, 206 p. 3,50 lei. (I 42511)

Nu exista imagini
  445) SCHOPENHAUER, ARTHUR
 • Opera
 • Imagini
SCHOPENHAUER, ARTHUR
62430. ~ Aforisme asupra înţelepciunii în viaţă, [de] Arthur Schopenhauer. Traducere de Titu Maiorescu. Bucureşti, Editura Librăriei Socecu & Comp., 1890. (18,5 x 12,5). XII, 436 p. 4 lei. (I 99937)
62431. ~ Idem. Ediţia a treia, revezută. Bucureşti, Editura Librăriei Socecu & Comp., 1891. (19 X 12,5). X, 438 p. 4 lei. (I 99909)
62432. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Editura, Librăriei Socec & Comp. (I. V. Socecu), 1902. (19,5 x 13). X, 438. 3 lei. (I 99872)
62433. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Editura Librăriei Socec &Co., 1912. (20 x 13). 438 p. 3 lei. (I 99873)
62434. ~ *Aphorismes sur la Sagesse dans la vie [par] Arthur Schopenhauer. Traduit en français pour la première fois par J. A. Cantacuzène. Paris, Faillière, 1880. (24 x 16). VII, 300 p. 6,25 1 (BR, 2(1880), nr. 9, sept., p. 240)
62435. ~ Aphorismes sur la Sagesse dans la vie [par] Arthur Schopenhauer. Traduit en français par J. A. Cantacuzène. Quatrième édition. Paris, Ancienne, Librairie Germer Baillière et C-ie Félix Alcan Éditeur (Caulommiers, Typ. P. Brodard et Gallois, 1890. (22 x 14). VII, 301 p. (II 18863)
62436. ~ Idem. Dixième édition. Paris, Librairie Félix Alcan (Coulommiers Impr. Paul Brodard), 1914. (20,5 x 13). VII, 300 p. (II 581275)
62437. ~ Critique de la philosophie Kantienne, [servant d'apppendice au premier volume du Monde comme volonté et comme représentation]. Traduite en français par I. A. Cantacuzène. Bucarest. Sotschek & Comp., Paris, Librairie Académique Didier Perrin & C-ie (Bucarest, Etablissement typographique Sotschek & Téclu), 1889. (22,5xl5,5). 203 p. 4 fancs. (II 409059)
Completarea din paranteza dreaptă făcută după foaia de titlu falsă.
62438. ~ De la quadruple racine du principe de la raison suffisante. Dissertation philosophique suivie d'une histoire de la doctrine de l'idéal et du réel par Schopenhauer. Traduit en français pour la première fois Par J.-A. Cantacuzène. Paris, Librairie Germer Baillière et C-ie, (Coulommiers, Typ. Paul Brodard). 1882. (22 x 14). X, 292 p. (II 18864)
62439. ~ Durerile Lumei, [de] Arthur Schopenhauer. Traducere de A. Luca. Plăcerea e negativă, durerea e pozitivă. Chinurile existenţei. Neantul preferabil vieţei. Păcatul original. Deziluzii. Deşarte făgăduinţi de fericire. Viaţa e un spectacol tragi-comic condus de Hazard şi Eroare. Ultimul scop şi ultimul naufragiu. Bucureşti, Editura Lumen (Tipografia Cooperativă Poporul), 1910. (17 x 12,5). 30 p. 15 bani. (Bibl. Lumen, Nr. 57) (I 21665)
62440. ~ Femeea, [de] Schopenhauer. Iaşi, Editura Librăriei Socec & C-ie Sucursala Iaşi, [1913]. (12,5X9). 64 p. 15 bani. (Biblioteca Iaşilor, 12) (I 31372)
62441. ~ Le monde comme volonté et comme représentation, [de] Arthur Schopenhauer. Traduit en français pour la première fois par J. A. Cantacuzène. Vol. I- II, Leipzig, F. A. Brockhaus, Paris. Librairie Académique Didier, Perrin et C-ie, Libraires-Editeurs. Bucarest, Librairie
Sotschek & C-ie (Socecu & Comp.), [1885]. (23 x 14). XLI, 663 p. (I); 980, III p. (II) (II 273395)
Datat după aceeaşi lucrare, II 18897. Apendicele cu titlul: "Critique de la philosophie Kantienne".
62442. ~ Idem. Vol. I- II Bucarest, Librairie Sotschek & C-ie, 1885 [pe cop. 1886]. (22,5 x 15). XLI, 663 p., 1 f. pl. (I); 980, III p., 1 f. tab. (II) (I 18897)
62443. ~ Viaţa. Amorul. Moartea, [de] Schopenhauer. Traducere de Constantin Pestreanu. Râmnicu-Sărat (Tipografia Gazetei Sătenului), 1897. (19,5 x 13,5). VIII, 287 p. 2 lei. (I 408972)
62444. ~ Idem. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, [1906]. (14,4 x 10). 244 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 249-250) (I 127451).
Pentru an v. Drap, 6 (1906), nr. 134, nou. 30/13 dec, p. 3 : Bibliografie.
62445. ~ Idem. Ediţiune nouă. Revăzută. Bucureşti, Editura Librăriei Alcalay & Cie, [1916]. (15,5 x 11). 184 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 249-250) (I 49053)

Vezi şi:
VÎRCOL, Vasile. Un sistem de pedagogie. Cu un adaus. Despre estetica poeziei după Schopenhauer. Râmnicu Sărat, 1905.

Nu exista imagini
  446) SCHOR, CHAIM S.
 • Opera
 • Imagini
SCHOR, CHAIM S.
62446. ~ Discurs rostit Cu ocaziunea zilei de 7 Aprilie 1909. A 70-a aniversare a naşterei Gloriosului Domnitor Majestatea Sa Carol I Regele României de către Ch. S. Schor, Prim-Rabin din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Naţională J. M. Klein), 1909. (24 x 16). 1 f., 9 p. (II 13708)
62447. ~ Morala Talmudului de Chaim S. Schor, Prim-Rabin. Bucureşti (Tip. Centrala J. Mutterperl), 1915. (16 x 10). 15 p. (I 45134)

Nu exista imagini
  447) SCHOR, DAVID M.
 • Opera
 • Imagini
SCHOR, DAVID M.
62448. ~ Contribuţiuni la pathogenia pluriglandulară a syndromului glicogenic. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Februarie 1913 de Schor M. David, Intern al Spitalelor. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (23,5 x 16). 51 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 1275) (II 33586)
Bibliografie la p. 47-51.

Nu exista imagini
  448) SCHOTT, ALBERT (1809-1847)
 • Opera
 • Imagini
SCHOTT, ALBERT (1809-1847)
În colaborare:
SCHOTT, A. şi ~. Walachische Maehrchen herausgegeben. Stuttgart und Tübingen, 1845.

Vezi şi:
KIRILEANU, S. T. *Păcală (scrisă în grai popular după o traducere evreiască din fraţii Schott. Braşov, 1899.

Nu exista imagini
  449) SCHOTT, ARTHUR (1814-1875)
 • Opera
 • Imagini
SCHOTT, ARTHUR (1814-1875)
În colaborare:
62449. ~ Walachische Maehrchen herausgegeben von Arthur und Albert Schott. Mit einer einleitung[!] über das volk[!] der Walachen und einem anhang[!] zur erklärung[!] der mährchen[!]. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta'scher Verlag (Buchdruckerei der J. G. Cotaschen Buchhandlung in Stuttgart), 1845. (22,5 x 14). XVI, 384 p. (II 45574)
Prefaţă de Albert Schott.

Vezi şi:
KIRILEANU, S. T. *Păcală. (Scrisă în grai popular după traducere evreiască din fraţii Schot). Braşov, 1899.

Nu exista imagini
  450) SCHRANGER, D.
 • Opera
 • Imagini
SCHRANGER, D.
62450. ~ *Două cuvîntări zioniste. [1899]. 16 cm. 7 p. (Eg, 11 (1900), nr. 4, ian. 28, p. 29)

Nu exista imagini
  451) SCHRAUT, M.
 • Opera
 • Imagini
SCHRAUT, M.
62451. ~ Despre sistemul convenţiunilor comerciale şi clauza naţiunei celei mai favorizate de M. Schraut. (Traducere din limba germană de N. Mişu, Secretar de Legaţiune). Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Gobl), 1891. (29 x 18,5). 86 p. (III 343728)

Nu exista imagini
  452) SCHREIBER, H.
 • Opera
 • Imagini
SCHREIBER, H.
62452. ~ Kurzgefasste Religions- und Sittenlehre für die israelitische Jugend. Nach Wesely bearbeitet von H. Schreiber. Lehrer an der israelitischen Mädchenschule Fany Neuschotz. Jassy. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1897. (16 x l0,5). 43 p. (I 391859)

Traduceri:
SCHROFF, Maximilian W. *Lup şi miel. Localizare după ~. 1910.

Nu exista imagini
  453) SCHREIBER, S. FR.
 • Opera
 • Imagini
SCHREIBER, S. FR.
Editări de texte:
MICHALESCU, Sim. *Descrierea mamiferelor şi paserilor din tabelele editate de ~. Craiova, 1877.
MICHALESCU, Sim. *Descrierea plantelor (veninoase) cultivate, pomi, arbori, editate de ~. Trad. rom. după textul frances.Craiova, 1877.

Nu exista imagini
  454) SCHREINER, ERNEST
 • Opera
 • Imagini
SCHREINER, ERNEST
62453. ~ Credincios până la moarte, [de] Ernest Schreiner. F. Binde De unde? Traducere de Teodora Rabinovici. Bucureşti, (Tip. Bucovina), 1916. (23,5 x 15,5). 8 p. (II 46823)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  455) SCHROETTER, von, locotenent
 • Opera
 • Imagini
SCHROETTER, von, locotenent
62454. ~ Căletoria Maiestăţei Sale Regelui de la 25 noembrie 1861 până la 3 mai 1862 [de locotenent von Schroetter]. I. Francia (de Sud), 25 noembrie-17 ianuarie. II.-Algeria, 18 ianuarie-8 martie. III.-Spania, 9 martie-8 aprilie. IV.-Paris, 17 aprilie-3 mai. [Note explicative şi traducere de Maior C. Negreanu]. S.l, [1878]. (22,5 x 16). 43 p. (II 568144)
Ultima dată menţionată în text: "28 decembrie 1877" (p. 4). Descriere după p. de titlu falsă, unde apare următoarea menţiune: "Acestă căletorie fiind de mare importanţă militară şi sciinţifică... am adăugat o mulţime de note explicative pentru cititor. Maior C. Negreanu".
62455. ~ *Das verschanzte Lager von Plevna und der russich-rumänische Angriff desselben von 19 Iuni bis 10 Dezember 1877 [von Schroetter]. Allgemein militärisch und eingehend fortifikatorisch betrachtet, nach den besten zur Zeit bekannten russischen und anderen Quellen. Mit 2 Blatt Zeichnungen. Berlin, Mittler; Bukarest, Sotschek & Comp. 1878. 8°. 88 p. 2 lei 40 bani. (BR, 1 (1879), nr. 7, iul., p. 88)

Nu exista imagini
  456) SCHROFF, MAXIMILIAN W.
 • Opera
 • Imagini
SCHROFF, MAXIMILIAN W.
62456. ~ Bilder aus Rumänien von Maximilian W. Schroff. Üebersetzungen aus V. A. Urechia und N. Gane. I. Band. Bukarest (Buchdruckerei Bukarester Tagblatt), 1901. (19,5 x 13,5). VI-112 p. cu il. 1,50 lei. (II 104419)
62457. ~ Idem. Übersetzungen aus A. Vlahuţă und B. St. Delavrancea. II. Band. Bukarest (Buchdruckerei, Bukarester Tagblatt), 1903. (19,5 x 13,5). IV, p.7 -111 p. 1 leu. (II 104419)
62458. ~ Idem. Üebersetzungen aus A. Russo und A. Odobescu. III. Band. Bukarest (Buchdruckerei Bukarester Tagblatt), 1904. (19,5 x 13,5). VIII-120 p. 1 Fr. (II 104419)
62459. ~ Idem. Übersetzungen aus. I. Slavici und M. Demetrescu. IV. Band. Bukarest (Buckdruckerei G. Albrecht Rumänischer Lloyd), 1910. (19,5 x 13,5). 1 f., 144 p. 1 leu. (II 104419)
62460. ~ Deutsch-Rumänisches Wörterbuch. Grosse Ausgabe. Dicţionar german-român, [de] Maximilian W. Schroff. Ediţiune mare. Craiova, Verlagsamstalt Samitca, Inst. de Editură Samitca, 1916. (19,5 x 14). XXXVII[-XL), 920 p. 20 Iei. (I 54472)
P. de titlu dublă, în l. germană şi română.
62461. ~ *Deutsche Sprachlehre: 1. Teil. Wortlehre. 1901. (Schroff, cop. 4 ; Schroff. Erinnerungen, cop. 4)
62462. ~ Erinnerungen. Gedichte von Maximilian W. Schroff. Bukarest (Buchdruckerei Rumänischer Lloyd (G. Albercht)), 1905. (17 x 11). 115 p. (I 2731)
62463. ~ Die Fee von New-Wied. Der Traum des Kindes. Allegorien von Maximilian W. Schroff. Bucarest (Buchdruckerei Bukarester Tagblatt), 1901. (15 x 11,5). 30 p. 50 bani. (I 259709)
62464. ~ Germania. Epische Dichtung von Maximilian W. Schroff. Craiova (Buchdruckerei Sache Pavlovici), 1911. (20,5 x 13,5). 75 p., 2 f. (II 24021)
62465. ~ *Lup şi miel. Comedie în 3 acte. Localizare după H. Schreiber. 1910. (Schroff. Germania, p. 77)
62466. ~ Metoda Dunker-Bell. Gramatica engleză În doue-zeci şi una convorbiri cu elevul. Prelucrată pentru usul Românilor de Maximilian W. Schroff. Prima Convorbire. Bucuresci (Tip. Bukarester Tagblatt), 1902. (22,5 x 16,5). III-24 p. 1 leu (II 106610)
Descriere după copertă.
62467. ~ *Unchiul. Comedie în 3 acte. Localizare după Rod. Benedix. 1910. (Schroff. Germania, p. 77)

În colaborare:
ŞĂINEANU, Const. şi ~. Dicţionar german-roman. Craiova, 1913.
ŞĂINEANU, Const. şi ~. Dicţionar român-german. Craiova, 1913 ; 1914 ; 1917.

Traduceri:
EMINESCU, M. Gedichte Novellen. Deutsch von ~. Craiova, 1913.

Nu exista imagini
  457) SCHUBERT, GOTTHILF HEINRICH de
 • Opera
 • Imagini
SCHUBERT, GOTTHILF HEINRICH de
Vezi:
RECEANU, V. Nomenclatură zoologică şi botanică. Iaşi, 1896.

Nu exista imagini
  458) SCHUCHARDT, HUGO (1842-1927)
 • Opera
 • Imagini
SCHUCHARDT, HUGO (1842-1927)
62468. ~ *Hajdeu's Altrumänische Tecste und Glossen. Halle, 1878. 4°. 3 cor. (Drap, 4 (1904), nr. 65, ian. 5/18, p. 4)

Vezi şi:
HASDEU, B. P. Cuvente den bătrâni. Cu observaţii filologice de ~. Tom 1 şi Supliment la Tom 1 Bucureşti, 1878 ; 1880.

Nu exista imagini
  459) SCHULDMAN, A.
 • Opera
 • Imagini
SCHULDMAN, A.
Traduceri:
RENARD, G.. Către studenţi. [Trad.] de ~. Buzău, 1900.

Nu exista imagini
  460) SCHÜLLER, GUSTAV
 • Opera
 • Imagini
SCHÜLLER, GUSTAV
62469. ~ Raportul Domnului Dr. Gustav Schüller, Consilier al minelor Înălţimei Sale Regale Marelui Duce al Saxoniei asupra cutremurilor de pament întemplate în Ţara Românescă în anul 1838. [Bucureşti] (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1888?]. (23 x 16). 16 p. (II 409122)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini