Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  401) SCHINNAGL, M.
 • Opera
 • Imagini
SCHINNAGL, M.
Vezi:
CIPARIU, T. Gramatica latină. După M. Schinnagl. Blaj, 1857-1860 ; ed. II, Blaj. 1869.
MOLDOVANU, I. M. Lectiurariu latinu, cl. II gimn. După M. Schinnagl. Blaj, 1864 ; ed. II, 1882.

Nu exista imagini
  402) SCHIOPU, I.
 • Opera
 • Imagini
SCHIOPU, I.
Vezi: ŞCHIOPU, I.

Nu exista imagini
  403) SCHITENESCU-SCHITEANU, C.
 • Opera
 • Imagini
SCHITENESCU-SCHITEANU, C.
62367. ~ Aritmetica raţionată. Probleme de ing. C.
Lipsă coperta.
62368. ~ Ecuaţiunea fibrei mijlocii deformată a pieselor supuse la flambaj de C. Schitenescu-Schiteanu, inginer. Bucureşti (Tip. Cooperativa),1915.(23 x 16). 21 p. 2 lei. (II 44493)
62369

Nu exista imagini
  404) Schitul Moldovenescu din Muntele Athosu...
 • Opera
 • Imagini
Schitul Moldovenescu din Muntele Athosu...
62370. • Schitul Moldovenescu din Muntele Athosu părintelui Nifon şi Minist. de Culte Tell. Apărarea părintelui Nifon făcută de D-nii Nicolai Ionescu, Georgie Cimara şi Grigorie Buicliu. Iaşii, 1872. (21 x 14,5). 94 p. (Tribunalul Corecţionalu de Iaşii), (I 199409)
Descrierea după fişa din Catalogul BAR şi după: Iarcu, p. 144. La începutul textului, titlul: "Şedinţa Tribunalului Corecţional din Iaşi. Secţia a IV-a".

Nu exista imagini
  405) Schitul Românesc din Sântul Munte
 • Opera
 • Imagini
Schitul Românesc din Sântul Munte
62371. • Schitul Românesc din Sântul Munte. Documente de la întemeierea schitului şi pene astezi. Bucuresci (Tip. Tribuna Română), 1878. (27 x 18,5). XI, 100 p. (II 85708)
Vezi şi: BRM, vol. II, p. 132, nr. 18353

Nu exista imagini
  406) Schiţă biografică a P. S. Arhiereu Dositei Botoşănenu
 • Opera
 • Imagini
Schiţă biografică a P. S. Arhiereu Dositei Botoşănenu
62372. • Schiţă biografică a P. S. Arhiereu Dositei Botoşănenu (Prietenu) [de M.]. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1899. (23 x 16). 21p. (II 408662)

Nu exista imagini
  407) Schiţă biografică a scriitorului Ioan Pop Florantin, profesor în pensiune
 • Opera
 • Imagini
Schiţă biografică a scriitorului Ioan Pop Florantin, profesor în pensiune
62373. • Schiţă biografică a scriitorului Ioan Pop Florantin, profesor în pensiune. Făgăraş (Tiparul Tipografiei C. Popp), 1914. (19,5 x 13). 8 p (I 35630)
Datele editoriale, la sfârşitul textului. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  408) Schiţă despre o organizare a bisericii române şi a clericilor ei de toate stările
 • Opera
 • Imagini
Schiţă despre o organizare a bisericii române şi a clericilor ei de toate stările
62374. • Schiţă despre o organizare a bisericii romîne ş'a clericilor ei de toate stările. [Bucureşti], 1857. (17,5 x 12,5). 28 p. (I 76001)
Descrierea după titlul de la începutul textului. Anul, la p. 28. Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  409) Schiţe asupra istoricului înfiinţărei Moscheei Principale din oraşul Medgidie
 • Opera
 • Imagini
Schiţe asupra istoricului înfiinţărei Moscheei Principale din oraşul Medgidie
62375. • Schiţe asupra istoricului înfiinţărei Moscheei Principale din oraşul Medgidie, plasa Medgidie, judeţul Constanţa. Constanţa (Tip. Aurora Fraţi Grigoriu), 1906. (21 x 13,5). 14 p. (II 6790)

Nu exista imagini
  410) SCHLANDT, HEINRICH
 • Opera
 • Imagini
SCHLANDT, HEINRICH
62376. ~ *Dicţionar portativ în limba română, germană şi maghiară de H. Schlandt. Ed. II Braşov, Editura libr. H. Zeidne, 1902. 8°. 40 p. 20 fil. (Tr, 34(1903), nr. 3, mai-iun., p. 157)
62377. ~ Der menslische Körper. Eine deutsch -magyarische Zusammenstellung von Redensarten und Sprichwörten, die sich auf den menslichen Körper und dessen Teile beziechen von Heinrich Schlandt Gymnasial Professor. Beilage zum Schulprogramme des ev. Obergymnasiums U.B. in Kronstadt. Kronstadt, Buchdruckerei U. Gust, 1902. (27 x 19). 99 p. (BCU-CIN 94834)
62378. ~ Deutsch-Magyarisch-Romanisches Taschenwörterbuch. Magyar-Német-Román Zseb-Szótár. Român-German-Maghiar Dicţionar portativ. Von H. Schlandt, Gymnasial Professor. 2 Auflage. Brassó (Kronstadt), (Verlag: von H. Zeidner), 1903. (16,5 x 10). 100 p. 60 Heller. (BCU-CIN 98328)
62379. ~ Tachenwörterbüchlein der deutschen, magyarischen und rumänichen Sprache. Für Gewerbelehrlingsschulen sowie zum Privatgebrauch zus ammgestelit von Heinrich Schlandt, Gymnastel Professor. 2. Auflage. Brasso (Kronstadt), Verlag: von II. Zeidner (Buchdruckerei A. Gust), 1903. (17 x 10,5). 38 p. 20 heller. (I 165961)

Nu exista imagini
  411) SCHLAWE, H. O.
 • Opera
 • Imagini
SCHLAWE, H. O.
62380. ~ Exportul vitelor din România. Studiu asupra exportului de carne în Anglia de H. O. Schlawe, Inginer Şef de divizie în serviciul docurilor [Pe cop. şi: Profesor la Şcoala de poduri şi şosele, Membru în comisiunea de anchetă agricolă]. Bucureşti (Lito-Tip. C. Motzătzeanu), 1901. (26,5 x 18,5). 72 p. (Comisiunea de anchetă agricolă de pe lîngă Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor) (Extras din Buletinul Ministerului) (II 510986)
62381. ~ Înfiinţarea de magasii cu silozuri în staţiile căilor ferate şi introducţiunea clasificărei cerealelor de H. O. Schlawe Inginer al Serviciului Docurilor, Profesor la Şcola Naţională de Poduri şi Sosele. Studiu presintat de Direcţiunea Generală din ordinul D-lui Ministru al Lucrărilor Publice. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (23 x 16). XXIII, 351 p. cu il., 7 pl., 2 tab. (Direcţiunea Generală a Căilor ferate Române. Serviciul Docurilor) (II 80307)
62382. ~ [Rezistenţa materialelor], [de] Prof. Ing.. H. O. Schlawe. Tomul I-III. Anul II. Bucureşti, 1913-1914). [Bucureşti, 1914]. (27x21). 320 p. cu il. (I); p. 321-516 cu il. (II); 433 p. cu il. (III) (Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele) (II 495776)
Lipseşte coperta. Curs litografiat. Descriere după însemnările de pe legătură.

Nu exista imagini
  412) SCHLESSINGER, H.
 • Opera
 • Imagini
SCHLESSINGER, H.
62383. ~ Chirurgia maxilarului inferior în răsboiul 1916-1918. Cu 183 figuri intercalate în text de Dr. H. Schlessinger, Doctor în medicină şi chirurgie; specializat în dentistică, boale de gură şi leziuni maxilare; medic-şef al Serviciului pentru maxilare de la Spitalul 355 al Cercului comercial, financiar şi industrial. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1918. (24,5 x 17). 162 p. cu il. (II 49927)
Cu menţiunea: "Ilustraţiile şi retuşările fotografice de profesor Theo D. John Theodoridi" (p. 2).
62384. ~ Pyramidonul în tratamentul febrelor şi în special în febra tuberculoasă. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Presentată şi susţinută la 1 Iulie 1902 de H. Schelesinger. Bucureşti (Stab. Grafic I. A. Tăranu & Co.), 1902. (24,5 x 16,5). 68[ -71] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, Nr. 653) (II 409295)

Nu exista imagini
  413) SCHLIPF
 • Opera
 • Imagini
SCHLIPF
Vezi:
FILIPESCU, Leon. Dascălul agronomiei sau Mânăducătorul practic.. prelucrat de pe limba germană a D. Şlupf. Partea I-II. Iaşi, 1848.
FILIPESCU, Leon. Agronomia. Mânăducătorul practic.. prelucrat de pe limba germană a D. Şlupf cu adaosuri. Partea I-II. Iaşi

Nu exista imagini
  414) SCHLÜTER, THEODOR TH.
 • Opera
 • Imagini
SCHLÜTER, THEODOR TH.
62385. ~ Behor, dramă originală în 3 acte în versuri de Theodor Th. Schlüter. Bucureşti (Tip. Unirea), 1911. (14,5x9,5). 64 p. 70 bani. (I 22278)
62386. ~ Codreanu sau Aventurile unei Călătorii [pe cop. şi: Cu 5 gravuri elegante în text] De Th. Th. Schlüter [pe cop. greşit: Schliter]. Bucuresci (Tip. Concurenţa), [1903]. (17,5 x 13). 69[-72] p. cu il. 1 leu. (I 6441)
Pe copertă, sumarul: "Rongo, Prisoneri, Fuga, Scăpaţi, Martira, Rătăciţi, Finitul". În: R. Bibliogr., 1 (1903), nr. 6, nov.-dec, p. 164, cartea apare menţionată cu anul incert 1903.
62387. ~ Dramele inquisitiei. Episod istoric de sub domnia lui Carol al V-lea de Th. Th. Schlüter. Bucuresci (Tip. Concurenţa) [1903]. (18 x 13). 64 p. cu il. 1 leu. (I 408934)
Pe copertă: "Episod istoric. Dramele Inquisiţiei. Episod de sub Domnia Carol al V-lea, cu gravuri în text. Manuscrisul şi gravurile în text de Th. Th. Schlüter". Pentru an, vezi: R. Bibliogr., 1 (1903), nr. 6, nov.-dec, p. 164.

Vezi şi:
• Lazar şi Schlüter. Basme noi Populare. Bucuresci, [189-].

Nu exista imagini
  415) SCHMALZL, JOHANN
 • Opera
 • Imagini
SCHMALZL, JOHANN
62388. ~ Cîteva cuvinte asupra erisipelului. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie presentată şi susţinută la... Iunie, 1903 de Johann Schmalzl. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1903. (23 x 15,5). 156 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, N. 686) (II 3838)

Nu exista imagini
  416) SCHMAUTZ, OTTO I.
 • Opera
 • Imagini
SCHMAUTZ, OTTO I.
62389. ~ Perpetuum mobile. Un respuns D-lui Telemaque Gheorghiu, [de] I. I. Otto Schmautz. Roman (Tip. W. Haber), 1896. (16 x 10,5). 9 p. (I 408897)

Nu exista imagini
  417) SCHMELLNER, Z. M.
 • Opera
 • Imagini
SCHMELLNER, Z. M.
62390. ~ Discurs festiv rostit cu ocaziunea zilei de 10 Mai 1908 de către Z. M. Schmellner, Prim-rabin al comunităţii Israelite din Dorohoi. Bucureşti (Tip. Universala I. Ionescu), [1908] (20 x 13). 12 p. (II 10947)
Pentru an, vezi: A-B, 12 (1908), nr. 10, dec. 7, p. 252.

Nu exista imagini
  418) SCHMID, CHRISTOPH von
 • Opera
 • Imagini
SCHMID, CHRISTOPH von
62391. ~ *Agripina. Braşov (Tip. I. Gott), [1847]. (Tr, 10 (1847), adaos la nr. 71, p. 2 ; BAPR I, p. 26, nr. 495)
61392. ~ Ajunul Naşterei Domnului [de Christoph von Schmid]. Traducere după original de Arhiereul Anthim Petrescu-Botoşeneanu, Vicarul Sf. Mitropolii a Moldovei şi Sucevei, Egumenu Bisericei şi Cassei Sf. Spiridon ale repausatului şi mult regretatului amic al tinerimei Române, Ioan M. Rîureanu. Iaşi (Tipografia Naţională I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1914. (20,5 x 13). 111 p., 1 f. pl. 1 leu. (I 42522)
Autorul, menţionat în prefaţă semnată de traducător.
62393. ~ Coşul cu flori [de Christoph von Schmid]. Istorie morală. Închinată tinerimei de autorul oălor roşii. Tradusă de D. I. Mîinescu. Bucureşti (În Tipografia Colegiului Sf. Sava), 1847. (19,5 x 12,5). 156 p. (I 881)
Cu alfabet de tranziţie. Pentru autor vezi: Cat-BN, Tome 166, 1944, col. 93-94.
62394. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, A. Daniilopolu, Librariu-Editor (Typ. Heliade şi Asociaţi), 1861. (20,5 x 14). 147 p. 5 lei. (II 185793)
Pentru autor, vezi: Cat-BN, Tome 166, 1914, col. 93- 94 şi ed. I.
62395. ~ Coşuleţul cu flori. Istorie morală de Christoph von Schmid. Traducere din Limba Germană de Preotul Econom Al. Petrescu, Parohul Bisericei Sfinţii Arhangheli, Profesor laGimnaziul Militar. Craiova (Libr. şi Tip. Sache Pavlovici), 1909. (20,5 x 13,5). 150 р. 1 leu. (I 116539)
62396. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Stefăniu & Со.), 1913. (21,5 x 14,5). 156 р. 1,25 lei. (II 33804)
62397. ~ Crucea de lemn. Istorisire morală [de Christoph von Schmid]. Traducere de Preotul Econom Al. Petrescu, Parohul Bisericei Sfinţii Arhangheli, Confesorul Garnizoanei şi Profesor la Gimnaziul Militar din Craiova. Craiova (Libr. şi Tip. Sache Pavlovici), 1911. (20 x 13). 45 p. 50 bani. (II 24049)
Autorul, identificat din prefaţa semnătă de traducător.
62398. ~ Eustah Placid [de Christoph von Schmid]. Tradus din nemţeşte de Virgilie Pleşoianu. Cu patru icoane. Editor Arhimandritul Dionisie Sadoveanul. Bucureşti (În Tipografia Colegiului Naţional), 1853. (16,5 x 12). 2 f., 2 57 p., 4 f. pl. (1 119833)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul identificat din prefaţă. Lipsă coperta.
62399. ~ Eustaţiu. Roman din vremile de glorie ale creştinismului de Christoph von Schmidt. Traducere de Preotul Cicerone Iordăchescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1909. (15 x 10). 175 p. 50 bani. (Biblioteca educativă, Nr. 1 şi 2) (I 16810)
62400. ~ Iosafat. O istorisire din timpurile de glorie ale creştinismului [de Chr. von Schmidt]. Traducere din limba germană de Preotul Econom Al. Petresсu, Parohul Bisericei Sfinţii Arhangheli Confesorul Garnizoanei Craiova. Craiova, Libr. şi Tip. Sache Pavlovici, 1910. (20 x 13,5). 167 p. 1,30 lei. (I 20304)
Autorul, menţionat în prefaţă.
62401. ~ Ιστορια Ερρικου... Εν Βουκουρευστιω (Ηλιαδε), 1834. (17,5 x 11,5). 2 f., 90 р., 6 f. pl. (I 45930)
61402. ~ Ita, grafina din Toggănburg [de Chr. von Schmid]. O Istorie foarte frumoasă şi plină de învăţătură din veacul al doisprezecelea, de nou morală pentru toţi bunii creştini, mai ales pentru care pătimesc fără vină. Tradusă din nemţeşte de Ioan Pороvic, învăţătoriu la şcoala naţională greco-răsăriteană din cetatea Braşovului. Întîia traducţie. Cu o icoană. Braşov (În tipografia lui Ioan Gătt), 1847. (18 x 12). 2f., 92 p., 1 il. (I 411227)
Cu caracter chirilice. Autorul identificat după: GI, 10 (1847), p. 312 ; BAPR, I, p. 26, nr. 496.
62403. ~ Înnecul de pe Rin. Povestire [morală pentru popor şi tinerime. Traducere de Arhiereul Arthim Petrescu-Botoşeneanu, Vicarul Sfintei Mitropolii a Moldovei şi Sucevei. Iaşi (Tipografia Naţională I. S. Ionescu & M. M-Bogdan), 1913. (20,5 x 13,5). 47 p. (Extrasă din revista Albina) (II 31259)

Vezi şi:
DANILESCU, S. Fraţii Brădescu. Povestire localizată [după Cristof Schmid] Braşov, 1903.
POP-FLORANTIN, I. Grădina de copii. Jocuri froebeliane... Prelucrate după Froebel, Schmidt, ş.a. Jassy, 1884.

Nu exista imagini
  419) SCHMID, HANS SEBASTIAN
 • Opera
 • Imagini
SCHMID, HANS SEBASTIAN
62404. ~ Stilul în artă, [de] Hans Sebastian Schmid. Arătarea pe scurt a celor mai distinctive semne ale tuturor stilurilor mai însemnate, de la stilu egiptean pînâ'n prezent. Cu 200 de ilustraţii pentru profani amatori de artă, şcolari şi meseriaşi. Traducere de I. Hussar. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), [189?]. (16 x 10). 161[-164] p. cu il. (Biblioteca de Popularizare pentru literatură, ştiinţă, artă) (I 319116)

Nu exista imagini
  420) SCHMIDT, doctor
 • Opera
 • Imagini
SCHMIDT, doctor
Vezi şi:
WERTHEIMER, M. Curs de parabolanologie... După Dr. Schmidt. Bucureşti, 1857.

Nu exista imagini