Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  381) SCHERER, S. E.
 • Opera
 • Imagini
SCHERER, S. E.
62304. ~ Consideraţiuni asupra câtorva varietăţi de atrofie musculară progresivă. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie de S. E. Scherer, vechiu intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Tip. Carol Gobl), 1886. (23,5 x 16). 67[ -70] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, No. 148) (II 394229)

Nu exista imagini
  382) SCHEREF, W. von
 • Opera
 • Imagini
SCHEREF, W. von
62305. ~ Studii asupra tacticei celei noui a infanteriei de W. von Scherff Major în Statul-major general. Tradus din limba germană în cea francesă de M. A. Canturier Căpitan în 40-lea regiment de infanterie. Şi în cea română de G. S. Calotescu. Colonel în corpul officerilor miliţieni. Vol. I-II [Vol. I. Partea I: Offensiva şi defensiva; partea II: Şcola de pace. Vol. II. Partea III: Infanteria operînd în concert cu celelalte arme]. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1875. (11 x 10,5). 191 p. (I); 192[-194] p. (II) (I 408878)
I.ipsă coperta.

Nu exista imagini
  383) SCHERMANN, ADOLPHE M.
 • Opera
 • Imagini
SCHERMANN, ADOLPHE M.
62306. ~ Contribuţiuni la studiul uremiei şi al manifestaţiunilor ei fruste. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Susţinută la... 1892 de Adolphe M. Schermann Membru fondator al Societăţii Junimea studiosă medicală. Bucuresci. (Tipografia Curţii Regale F. Göbl Fii), 1892. (25 x 16,5). VIII-68[ -70] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, Nr. 276) (II 394164)

Nu exista imagini
  384) SCHESSAN, I.
 • Opera
 • Imagini
SCHESSAN, I.
62307. ~ *De asphyscia aut nonnulis morbis periculosis subitaneum medici auxilium explorantibus. Viena, 1845. (Bodnărescu, p. 29 ; Crăinicianu, p. 29)

Nu exista imagini
  385) SCHIEBE
 • Opera
 • Imagini
SCHIEBE
Vezi şi:
WARTHA, H. Tractatu de correspondenţă comercială. După ~ ş.a. Bucureşti, 1879.

Nu exista imagini
  386) SCHIFFER, BENEDICT
 • Opera
 • Imagini
SCHIFFER, BENEDICT
62308. ~ Observaţiuni relative la epidemiea cholerei assiatice însoţite de regule preservative şi de primu ajutoriu la casu de atacu cholerii de Benedict Schiffer, Doctor în medicină şi chirurgie, membru de la facultatea de medicină din Viena, şi medicul penitenciar al capitalei. Bucuresci (Tip. Ştefan Rassidescu), 1865. (22 x 14,5). 24 p. (II 14414)
62309. ~ Idem. Ed. 2. Bucuresci (Typ. Ştephan Rassidescu), 1865. (22,5 x 14,5). 24 p. (II 169475)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  387) SCHILERU, ARISTIDE DINCĂ (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
SCHILERU, ARISTIDE DINCĂ (1881-?)
62310. ~ Vînzarea în Dreptul Roman şi Romîn. Tesă pentru Licenţă în Drept, [de] Aristide Dinică Schilleru. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24,5 x 16,5). 64 p. (II 3603)

Nu exista imagini
  388) SCHILERU, DINCĂ
 • Opera
 • Imagini
SCHILERU, DINCĂ
62311. ~ Memoriu asupra Atentatului comis contra vieţei mele în noptea de 24 Octomvrie 1880 de către Grigorie Bălteanu fost primar al comunei Bălteni, Dumitrache Pescariu, Barbu Dragu, Marin M. Certescu şi Zamfir Dicu, [de] Dincă Schileru Deputatul plugarilor din Districtul Gorj. Pentru onorabila Curte cu Juraţi a districtului Gorj, din sesiunea 1-15 Martie 1881. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), [1881]. (22 x 15). 28 p. (II 514978)
Cuprinde "Poesie Poporală" semnată: Dincă Schileru, "Scrisoare adresată d-lul Bălteanu în arestul preventiv din T.-Jiului", "O întrevorbire cu amicul meu Grigorie Bălteanu în arest" şi poezia "Amicului meu Dincă Schileru deputatul coleg. IV de Gorj" de Ion N. Polychroniade.

Nu exista imagini
  389) SCHILLER, FRIEDRICH von
 • Opera
 • Imagini
SCHILLER, FRIEDRICH von
62312. ~ *Cavaleru de Toggamburg din Schiller. Baladă în versuri [Trad. de] I. Heliade- Rădulescu. Bucureşti, 1868. (Iarcu, p. 123)
62313. ~ Cântecul clopotului. Traducere din Schiller de D. S. Vărgolici. Iassi (Tip. Th. Balassan), 1872. (17 x 12). 19[- 21] p. (I 362754)
62314. ~ Ceva assupra primei societăţi a omeniloru dupo documentele lui Moise de Fr. de Schiller. Traducţiune Oprescu Georgiu, Şcolariu în clasele V Lyceale. Craiova (Tipo-Litografia Naţionale Ralian Samitca), 1880. (20 x 13). 31 p. (II 180340)
62315. ~ Clopotulu. Poemă de Frederic de Schiller. Tradusă dc Dr. Adolf Stern. Bucuresci (Tipografu-Editoru Ioan Weiss), [1869]. (18,5 x 13). X, 22 p. (I 344453)
Prefaţă de Leopold Stern.
62316. ~ Clopotul. Das Lied von der Glocke. Poesiă de Friedrich von Schiller tradusă de George Dima. Sibiiu (Tiparul tipografiei archidiecesane), 1894. (19,5 x 12,5). 25 p., 1 pl. (I 153987)
Lipsă coperta.
62317. ~ Conjuraţia lui Fiesco la Genova. Tragedie în 5 acte, [de] Fr. Schiller, Tradusă de Willy Ghul. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1912]. (15 x 10) V- 192 p. cu il. 60 bani. (Bpt, 736-737) (I 29572)
62318. ~ Cornetul. Comedie în trei acte alui Şiler. Tradusă de pe limba Germană în cea Romînească de Mihail Vitlimesscul. Iaşii ( În Tipografia Sf. Mitropolii), 1839. (20,5 x 12). 2 f., 89 p., 4 f. (Lista prenumeranţilor) (II 68399)
Iarcu semnalează o ediţie în 1859 (p. 85)
62319. ~ Don Carlos Infant din Spania. Dramă în 5 acte, [de] Schiller. Tradusă din limba Germană de M. Ch. Locker. Jassy, Editura Z. Leinwand & M. Ch. Locker (Tip. Z. Leinwand), 1888. (22,5 x 15) 166 p. 2 lei (II 363269)
62320. ~ Idem. Tragedie în 5 acte tradusă de Wiliy Ghu1. Bucureşti, Editura Librăriei [Librăria Editoare] Leon Alcalay (Tip. Profes. Dim. C. Ionescu), 1908. (15 X10,5). 232 p. 60 bani. (Bpt, 334-335) (I 12231)
62321. ~ Idem. Poem dramatic în 5 acte şi 17 tablouri, [de] Schiller. Traducere de George Coşbuc. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1910. (17,5 x 11,5). 203 p. 50 bani. (Biblioteca Teatrului Naţional. Editată de Institutul de Arte Grafice şi Editură Minerva, Nr. 10) (I 21688)
62322. ~ Idem. Tragedie în 5 acte. Tradusă de Willy Ghu1. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, Alcalay& Co., [191?]. (14,5 x 10). 237 p. cu il. 60 bani (Bpt, 334 -335) (I 415224)
62323. ~ Fecioara de la Orleans, [de] Schiller. Tragedia în cinci acte şi un prolog. Tradusă de S. I Grossmann. Iassy (Tip. D. Gheorghiu), 1878. (18 x 12,5). 144 p. 1 leu nou. Se vinde în folosul clubului de Lectură din Iaşi (I 127272)
62324. ~ *Idem. Bucuresci, Socceu & Comp., 1879. 1 leu. (BR, 1 (1879) nr. 9, sept. p. 107)
62325. ~ Idem. Tradusă de Maria Cunţan. Cu un studiu istoric de Dr. Eleonora Lemeny. Sibiiu, Editura şi tipariul lui W. Krafft,1909. (18,5 x 14,5). XIV p., l f., 146 p. (I 56980)
Lipsă coperta.
62326. ~ Hoţii. Fiesco. Cabala şi amoru. Tragedii de Schiller. Traduse de Iacob Negruzzi. Iassi (Tipografia şi Ediţiunea Societăţii Junimea), 1871.(22 x 15). 2 f., 391 p. (II 35198)
62327. ~ Hoţii, [de] Schiller. Tragedie în cinci acte tradusă de Willy Ghul. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Nicolaevici), 1908. (15 x 10,5). 185 p. 60 bani. (Bpt 380- 381). (I 12256)
62328. ~ Idem. Bucureşti, Editura Librăriei Universale Leon Alcalay, Alcalay & Co., 1918. (14,5 X10). 189 p. (Bpt, 380- 381 bis) (I 466807)
Lipsă coperta.
62329. ~ Intrigă şi amoru. Dramă în cinci acte şi noă tablouri [de Fr. Schiller], tradusă de la Alex. Dumas de S. Mihălescu. Bucureşti, Editoriu Ghcorghe Ioanid (Tip. lui Iosef Copainig), 1852. (18,5 x 12). 2 f., 155 p. (I 164578)
Cu caractere chirilice.
62330. ~ Idem. Tradusă de Willy Ghul. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1910]. (15,5 x 11). 174, 11 p. cu il. 60 bani. (Bpt. 577-578)
La p. I-II: Catalogul Bibliotecii pentru toţi.
62331. ~ Istoria resbelului de treizeci de ani de Schiller tradusă în româneşte de George de Lenşu, ex. Prefect, ex. Vornic al urbei Bucureşti şi ex. Deputat. Cu anotaţiuni şi un apendice de geografie, de istorie şi de biografie a celebrităţilor ce s’au illustrat sau au luat parte direct sau indirect în acest resbel pentru mai buna înţelegere a textului. Bucuresci (Typ. Theodor Michaiescu), 1875. (25 x 17,5). 2 f., IX, XIII, XVI, p. 5-211 (II 193803)
Lipsă coperta.
62332. ~ Misiunea lui Moisi. Traducere dupe Schiller de Benjamin L. Kaufmann. (Fost numit Cracovaner). Craiova (Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1888. (22 x 14.5).24 p. (II 363253)
62333. ~ Moartea lui Wallenstein. Tragedie de Schiller. Traducere de E.[milia ] M.[aiorescu], Iassi (Impr. Adolf Bermann), 1864. (22 x 13,5). 2 f., 28 p. (Publicaţiune a Societăţei Junimea) (II 363252)
Traducătoarea, identificată după articolul lui G. Bogdan-Duică "Schiller la Români" publicat în revista "Luceafărul", Budapesta. 1905, nr. 9.
62334. ~ Nepotul ca unchiu, comediă în trei acte tradusă după Schiller de Petra-Petrescu. Sibiiu (Tiparul Iul W. Krafft), 1880. (20.5 x 14). 50 p. (II 7294)
Este vorba de "Der Neffe als Onkel", traducere făcută de Schiller după "Encore des Mënechmes" sau "L’un pour l'autre" de Louis-Benoit Picard.
62335. ~ *Idem. Traducere de Ludovic Leist (Leist. Le français (I), p. 4 ; Leist. Vocabular, v. p. titlu)
62336. ~ Omagiulu arteloru. Scenă lirică după Fr. Schiller, în versuri de N. Ch. Quintescu, Membru Academiei Române, Profesoru la Universitatea din Bucuresci. Dedicată de autoru Marei ducese de Rusia, Maria Paulowna, şi representată pe scena teatrului curţii din Weimar la 12Noembre 1804. Bucuresci (Tipografia Academiei Române (Laboratorii Românii), 1882. (24 x 15,5). 1 f., 16 p. (II 363328)
62337. ~ Părăsitul sau meşteşugul d’aşi face norocul. Comedie în cinci acte de Schiller tradusă de Winterhalder, Bucuresci, Librar şi Editor C. A. Hosetti (Tip. C. A. Rosetti), 1859. (19 x 12). 115 p. (I 169835))
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
62338. ~ Résignation de Schiller. Traducere în românesce de Wolf Abasohn. Roman (Tip. L. M. Smolinsky), 1888. (19,5 x 13). 13 p. (I 362821)
Text paralel în l. franceză şi română. Descriere după copertă.
62339. ~ Wilhelm Tell, [de] Schiller. Cu cxplicaţiuni, adnotaţiuni şi traduceri de cuvinte precedat de biografia lui Schiller şi de un resumat al acestei opere de A. Seşeschi, Prof. la Asilul Elena Doamna. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (16 x 10). 137 p. 1,50 lei. (I 363750)
62340. ~ Idem. Traducere din limba germană de B. Marian. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1908. (15 x 10). 1 f., 141 p. cu ilustr 5 f. pl. 60 bani. (Bpt. 328-129) (I 12249)
62341. ~ Idem. Traducere în forma originală de Şt. O. Iosif. [Pe cop.: Cu 2 portrete: Schiller şi Iosif cu o hartă geografică a Elveţiei], Cu o introducere şi explicare de Horia Petra-Petrescu. Piesă remunerată din partea Societăţii pentru fond de teatru român. Braşov -Brassó, Editura Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tiparul Tipografiei Ciurcu & Comp.), 1913. (19 X 13,5). XIII, 1f., 148 p., 2 f. pl., 1 h. 90 fil. [1,25 lei]. (Biblioteca Teatrală de Societatea pentru Fond de Teatru Romîn, Nr. 37) (I 32388)

Vezi;
BACIU, I. Wiliam Tell. Prelucrată liber după ~. Brassó. 1906.
FIEVEE, J. Zestrea Suzetei şi Cântarea clopotului de Fr. Schiller. Trad. de A. Pelimon. Bucureşti, 1872.
LA MARTELIÈRE. Robert şeful bandiţilor. Imitată din nemţeşte [după die Räuber de Schiller] de A Vasiliu. Iaşii, 1847.
MORARIU, Constantin. Poesii germane. [Fr. Schiller, Josef Heinrich ş.a.]. Gherla, 1890.
MORARIU, Constantin. Versuri de Schiller şi Goethe. Suceava, 1916.
NEMŢEANU, B. Poezii alese. [Traduceri]. Bucureşti, 1910.
NEGRUZZI, Iacob Scrieri complete. Vol. V. [Trad. din Schiller Hoţii]. Bucureşti, 1896. Vol. VI. Cabala şi amor. Don Carlos. Maria Stuart. Bucureşti, 1897.
• Poezii alese. Goethe, Schiller, Lessing, ... Trad. de B. Nemţeanu. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  390) SCHILLER, HENRY
 • Opera
 • Imagini
SCHILLER, HENRY
62342. ~ Lilly. Dramă în 3 acte, [de] Dr. H. Schiller. Brăila (Întâia Tipo- Lithogr. P. M. Pestemalgioglu), 1913. (18 x 12,5). 121 p. (I 35598)
62343. ~ Nebunia brightică (Formele delirante ale uremiei). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie presintată şi susţinută la 16 Martie 1902 de Henry Schiller, Bucuresci (Tipo-Litogr. Dacia), 1902. (23,5 x 16,5). 83[-87] p. ( Facultatea de Medicină din Bucuresci, Nr. 628)
Nr. tezei după: Teze Fac.-Med.-B., p. 143.

Nu exista imagini
  391) SCHILLER, P.
 • Opera
 • Imagini
SCHILLER, P.
Traduceri:
ŞTUBER, A. Micul artificer perfecţionat. Trad. şi prelucrat de ~. Iaşi, 1852.

Nu exista imagini
  392) SCHILLER-BIBLIOTHEK
 • Opera
 • Imagini
SCHILLER-BIBLIOTHEK
62344. ~ Katalog der Schiller-Bibliothek des Deutschen Volksbildungsvereines zu Bukarest, Bukarest (Buchdruckerei Rumanischer Lloyd ( G. Albrecht)), 1906. (18 x 12). 1 f., 54 p. 20 bani. (I 2383)
62345. ~ Katalog der Schiller-Bibliothek des Deutschen Volksbildungsvereines zu Bukarest. Bukarest (Buchdruckerei Bukarester Tagblatt), 1906. (20 x 13). 23 f. nenumerotate, 4 f. albe. (II 22358)

Nu exista imagini
  393) SCHINA, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
SCHINA, ALEXANDRU
62346. ~ Elemente theoretice asupra serviciului în campanie spre a servi la instrucţiune tinerilor oficiari şi sub-oficiari de cavalerie după de Mirus, General de cavalerie din armata prusiană, de Alexandru Schina, Major-adjutant-domnesc, vechiu oficiar de cavalerie. [Pe cop. şi: Ediţia oficială]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1872. (15 x 11). 235 p. (Ministeriulu de Resbelu) (I 28100)
Diferă de următoarea prin P. de titlu.
62347. ~ Idem. Bucuresci (Imprimeria Statului). 1872. (14 x 10,5). 235 p. (I 54839)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  394) SCHINA, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
SCHINA, CONSTANTIN
62348. ~ [De divortiis et repudiis. Jus romanum. Des obligations qui naissent du mariage. Droit français]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le jeudi 23 février 1860, a 1 heure. Par M. Constantin Schinas, Né à Bucharést (Principautés- Unies). Paris (Typographie de Charles Noblet), 1860. (22,5 x15). 62 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 125186)
Titlul, la începutul textului, la p. 5 şi 17.

Nu exista imagini
  395) SCHINA, CONSTANTIN EUSTATE (1838-1913)
 • Opera
 • Imagini
SCHINA, CONSTANTIN EUSTATE (1838-1913)
62349. ~ Discursul D-lui C. E. Schina. Primul Preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ca respuns la acela rostii de D-nul Procuror de pe lângă disa Înalta Curte cu ocasiunea Solemnităţei deschiderei anului judecătoresc 1894-1895. [Bucureşti], Tipo-Litogr. Wiegand & Săvoiu), [1894],. (24 x 15,5). 13 p, (II 409214)
62350. ~ Discursul D-lui C. E. Schina, Primul Preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie rostit la Ceremonia Inaugurărei Palatului de Justiţie în ziua de 15 Octombrie, 1895. [Bucureşti]. Lito-Tipogr. Codreanu & Săvoiu), ]1895 (23 x 15). 14 p. (II 61002)
62351. ~ Discursurile domnului prim-perşedinte C. E.Schina 1868-1898. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1898, (23 x 16.5). 152 p. ( Înalta Curte de Casaţiune şi de Justiţie). (II 167516)
Lipsă coperta.

Vezi şi:
FILITTI, G.eorge. Despre efectele erorei de drept şi de fapt. Discurs de deschidere pe an judecătoresc 1898-99 şi Respunsul Prim-Preşedintelui Constantin E. Schima. Bucureşti, 1898; Idem, 1894.
• Inaugurarea Palatului de Justiţie din Bucuresci. Discursurile [şi al] D-lui Prim-Preşedinte al înaltei Curţi de Casaţie C. E. Schina. [Bucureşti. 1896].
OECONOMU, Ciru. Despre Codicele lui Manu. Discurs. Răsounsul la acest discurs de C. E. Schina. Bucureşti, 1886.
OECONOMU, Ciru. Consideraţiuni asupra apelor de domeniu public. [Cu răspunsul lui C. E. Schina]. Bucureşti, 1893.
OECONOMU, Ciru. Consideraţiuni asupra legislaţiunei lui Licurg. Răspunsul lui C. E. Schina. Bucureşti, 1888.
SĂRĂŢEANU, C. D. Legea numelui la noi. Discurs de deschidere pe anul judecătoresc 1897-1898, urmat de răspunsul D-lui prim-preşedinte C. E. Schina. Bucureşti, 1897.
SCHINA, George E; Schina, C. E. Arbitragiu International. Cuvântare şi răspunsul dlui C. E. Schina. Bucureşti, 1902.
SCHINA, George E. Consideraţiuni asupra organisărei judecătoresci. Cuvântare şi Răspunsul Dlui C. E. Schina, Prim-preşedinte ... Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  396) SCHINA, CONSTANTIN G. (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
SCHINA, CONSTANTIN G. (1860-?)
62352. ~ Despre fracturile basinului. Tesă pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Presintată şi susţinută la 9 Maiu dc C. G. Schina (născut la 1860 în Craiova), Vechiu Intern al Spitalelor civile. Bucuresci (Tipo-Litogr. Ştefan Mihalescu), 1886. (23 x 15,5). 1 f., 76[ -80] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, Nr. 136) (II 19306)
62353. ~ Despre Tratamentul Sifilisului prin injecţii intra musculare cu salicilat de mercur. Memoriu presentat la concursul de Medic primar al Spitalului Th. I. Preda din Craiova de Dr. C. G. Schina, Medic secundar al Spitalului Filantropic. Craiova (Tip. Filip Lazar), 1891. (23 x 14,5). 32 p. (II 350216)
62354. ~ Discurs funebru ţinut la înmormântarea D-rului P. Negoescu de Doctorul C. G. Schina, Medic al Regimentului I-iu Infanterie, Medic al penitenciarelor Craiova şi Bucovăţ. Craiova (Tipografia Associaţilor Români), 1886. (17 x 10,5). 8 p. (A. 6021)

Nu exista imagini
  397) SCHINA, G. C.
 • Opera
 • Imagini
SCHINA, G. C.
62355. ~ Exerciţiul dreptului de venătoare. Legea de la 28 Martie 1906. Comentată şi adnotată. Regulamentul şi Circulările Ministeriale referitoare la aplicarea legei. Instrucţiuni pentru redactarea proceselor-verbale. Formulare etc., [de] G. C. Schina, Advocat. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1907. (19 x 12). 84 p. 1,50 lei. (I 6136)

Nu exista imagini
  398) SCHINA, GEORGE EUSTACHE (1844-1905)
 • Opera
 • Imagini
SCHINA, GEORGE EUSTACHE (1844-1905)
62356. ~ Arbitragiul Internaţional. Cuventare ţinută de D-l George E. Schina procuror general şi respunsul d-lui C. E. Schina prim-preşedinte. Şedinţa de deschidere a anului judecătoresc 1902- 1903 presidată de D-l G. E. Schina prim-preşedinte. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1902. (23 X 16,5). 36 p. (Înalta Curte de Casaţie şi de Justiţie) (II 139433)
62357. ~ Consideraţiuni asupra organisărei judecătoresci. Cuventare ţinută de Dnu George E. Schina, Procuror general şi Respunsul D-lui C. E. Schina, Prim-preşedinte. Şedinţa de deschidere a anului judecătoresc 1904- 1905 presidată dc D-nu C. E. Schina, Prim-preşedinte. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1904. (23,5 x 16). 29 p. (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (II 1552)
62358. ~ Droit romain. De la procédure criminale. Droit français. De l’action publique et de l'action civile. Thèse pour le doctorat soutenue. Le Samedi 26 Août 1871 à 1 heure 1/2 par Georges Eustache Schina, Né a Braila (Roumanie). Paris, Ancienne Maison Gustave Retaux Pichon et C-ie Libraires-Editeurs (Aberville, Imprimerie Briez- C. Paillart et Retaux), 1871. (25,5 x 17). XII, 300 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 17191)
62359
Lipsă coperta.
62360. ~ Reorganisarea judecătorescă de George E. Schina. Bucuresci (Typographia jurnalului Curierul României), 1881. (19 x 13). 223 p. 2lei nuoi. (I 350059)

Traduceri:
ASSER, T. M. C. şi Alphonse Rivier. Elemente de drept internaţional privat. Trad. de ~. Bucuresci, 1889 ; ed. II, 1895.

Nu exista imagini
  399) SCHINA, M. C. (1867-1945)
 • Opera
 • Imagini
SCHINA, M. C. (1867-1945)
62361. ~ Necesitatea reorganizării infanteriei de Căpitan M. C. Schina. Bucureşti (Tip. Clemenţa),1905.(20 x 13,5). 54 p. (I 2618)
62362. ~ Războiul şi femeia. Conferinţă ţinută la Roman în ziua de 19 Ianuarie 1913 de Lt. Colonel Schina pentru sporirea fondului Societăţii Crucea Roşie din România. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1913. (22,5 x 15). 24 p. 1 leu. (II 31049)
Cu menţiunea: "În folosul Societăţii Crucea Roşie din România Comitetul secţionar al Judeţului Roman Procesul-Verbal No. 6 din 25 Ianuarie 1913".

Nu exista imagini
  400) SCHINA, N. C. (1874-1942)
 • Opera
 • Imagini
SCHINA, N. C. (1874-1942)
62363. ~ Complicitatea, [de] N. C. Schina. [Pe cop. şi indicaţia: Tesă pentru licenţă]. Bucuresci (Lito-Tipogr. Codreanu), 1896. (22,5 x 15,5). 72 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409073)
62364. ~ Conférence sur l’influence prépondérante de la France dans les temps passés et modernes tenue à l' Université de Jassy (Roumanie) le 11 Décembre 1905 en bénéfice de L’Alliance française par N. C. Skina, Président du Tribunal de Jassy. Bucarest (Imprimerie du Courrier judiciaire), 1905.(23,5 x 16). 32 p. (II 3283)
62365. ~ La Roumanie, ce qu’elle est. Ce qu’elle pourrait devenir, par N. C. Schina. Bucarest (Imprimerie du Curierul Judiciar), 1905.(24 x 16). 124 p. 2,50 1. (Problèmes sociaux) (II 1657)
62366. ~ Souhaits de bienvenue aux hotes en visite cordiale en Roumanie le 24 Septembre 1909 par N. C. Schina, Président du Tribunal de Bukarest. Bukarest (Imprimerie du Courrier Judiciaire), 1909.(16,5 x 10,5). 1 leu. (II 23381)

Nu exista imagini