Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  361) SCHATZMANN, ED.
 • Opera
 • Imagini
SCHATZMANN, ED.
62277

Nu exista imagini
  362) SCHECHTER, SOLOMON (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
SCHECHTER, SOLOMON (1848-?)
62278. ~ Chassidimü. Un studiu asupra misticismului iudaic, [de] Prof. Solomon Schechter. Traducere de Baruch Zosmer. Cu o biografie a autorului de Dr. I. Nacht. [Focşani], Editura Asociaţiei tineretului intelectual evreiesc din România, 1910. (16 x 12). 64 p. 25 bani. (Biblioteca Hatikvah, 3) (I 20089)

Nu exista imagini
  363) SCHECHTER-FĂLTICENI, M.
 • Opera
 • Imagini
SCHECHTER-FĂLTICENI, M.
Traduceri:
KLAUSNER, I. Noile curente în literatura ebraică modernă, Trad. de ~. [Focşani], 1909.

Nu exista imagini
  364) SCHEER, PH.
 • Opera
 • Imagini
SCHEER, PH.
62279. ~ Catalogul Museului Anatomic de Paris. Muzeul îl pot vizita numai oameni maturi, [de] Ph. Scheer. Bucureşti (Tip. M.M. Antonescu), 1911.(22,5 x 14,5). 16 p. (II 23529)
Descriere după copertă.
62280. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Concurenţa“ Osias M. Klein). [1911]. (23 x 15,5). 16 p. (II 24897)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  365) SCHEFFER, G.
 • Opera
 • Imagini
SCHEFFER, G.
Vezi şi:
DANU, E. Carte de croitorie, După ~. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  366) SCHEFFER, ROBERT
 • Opera
 • Imagini
SCHEFFER, ROBERT
62281. ~ Mizerie regală. Roman, [de] Robert Scheffer, Fost Secretar al Reginei Elisaveta. (Traducere). Bucuresci (Tip. Lupta Al. Lefteriu),1893. (20 x 11). 280 p. 2 lei. (I 37721)

Traduceri:
CARMEN SYLVA. Qui frappe? Trad. de ~. Paris, 1890.

Nu exista imagini
  367) SCHEIBER, S. H. (?-1906)
 • Opera
 • Imagini
SCHEIBER, S. H. (?-1906)
62282. ~ Despre Anatomia Unui Monstru Duplice şi despre Trichinoasa. Memoriu presentatu pentru concursulu de şefu lucrăriloru anatomo- pathologice ai Ephoriei Spitalelor civile din Bucuresci de Dr. S. H. Scheiber. Bucuresci (Typographia Lucrătorilor Asociaţi), 1869. (23 x 16). 61 p., 3 f. pl. (II 51356)
62283. ~ *Die Trichinose in den Donau fürstenthurner, nebst andern helminthol. Mittheil. aus diesen Ländern. Von Dr. S. H. Scheiber. Berlin, 1871. (Cräinicianu, p. 95)
62284. ~ *Ueber die Lepra in Rumänien, von Dr. S. H. Scheiber. Wien, 1890. (Cräinicianu, p. 86)
62285. ~ *Ueber Pellagra in Rumänien. Von S. H. Scheiber. Wien, 1875. (Cräinicianu, p. 85)

Nu exista imagini
  368) SCHEID, A.
 • Opera
 • Imagini
SCHEID, A.
62286. ~ Instrucţiune practică a sub-officiarilor şi soldaţilor assupra serviciului de campanie
[Vol. I]. După L. de Pelchrzim de A. Scheid, Căpitan în Regimentul de carabinieri [regali din Belgia. Traducere de L.-Colonel Vlădescu Comandantul Regimentului No. 3 de Dorobanţi). Bucuresci (Typographia Curtei (Lucrători Associaţi), 1873. (17 x 12,5). V-129, II p. (I 350050)
62287. ~ Idem. [Vol. II]. Bucuresci (Typografia Curţei (Lucrători Associaţi), 1875. (18 x 12). IV- 139, III p. 40 bani. (I 350050)

Nu exista imagini
  369) SCHEIN, LAZĂR
 • Opera
 • Imagini
SCHEIN, LAZĂR
Vezi: ŞĂINEANU, LAZĂR

Nu exista imagini
  370) SCHEINDLER, A.
 • Opera
 • Imagini
SCHEINDLER, A.
Vezi şi:
HAULER, J. Elementariu latin, cl. I gimn. După ~ ş.a. Suceava, 1896.

Nu exista imagini
  371) SCHEINER, FRANZ
 • Opera
 • Imagini
SCHEINER, FRANZ
62288. ~ Tratamentul uretritelor blenoragice cu Albargina. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Ianuarie 1907 de Franz Scheiner. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (22,5 x 16). 28 p. (FacultatEa de Medicină din Iaşi, Nr. 249) (II 5463)

Nu exista imagini
  372) SCHEL
 • Opera
 • Imagini
SCHEL
Vezi şi:
PUICĂ, N. Studiu asupra tacticei Artileriei de campanie. După ~ ş.a. Craiova, 1883/1884.

Nu exista imagini
  373) SCHELETTI, CONSTANTIN P.
 • Opera
 • Imagini
SCHELETTI, CONSTANTIN P.
62289. ~ Dobrogea. Organisarea. Prospect. Adresă. Memoriu. Situaţia generală, Supuşii streini. Tulcea. Comuna. Armata. Justiţiea. Şcoala. Questiuni financiare. Dijma. Imposite. Proprietatea. Posesiunea. Biserica. O idee naţională. Note De Constantin P. Scheletti. (Tulcea (T)pografia Română), 1879. (24 x 14). VIII, 55 p. 1 leu. (II 27599)

Nu exista imagini
  374) SCHELETTI, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
SCHELETTI, GEORGE
62290. ~ Procesul D-lui Maior Scheletti înaintea Comisiei criminale şi cons. de revisie militar în urma ordinului de di ce a dat la 6 Iuliu pe regimentuluu de artilerie care'lu comandă provisoriu. Bucuresci (Typographia Lucrătoriloru Associaţi), 1867. (20 x 12,5) 1 f., II p., p. 5-28. (I 119675)
Cu o prefaţă de George Scheletti, din care reiese că el a publicat broşura.

Nu exista imagini
  375) SCHELETTI, NICOLAI (1835-1872)
 • Opera
 • Imagini
SCHELETTI, NICOLAI (1835-1872)
62291. ~ Poesii de Colonelul Nicolai Skelitti. Ediţia ântăia. Berlad, Editura George Caţafany, 1888. (18,5 x 13). 5 f., 320 p., 1 portr. (I 392314)
Cuprinde şi traduceri din: Goethe, Schiller, Herwigh, Claudius, Uhlang, Zeidlitz, Prutz, Heine, Lamartine. Cu o biografie a autorului.

Traduceri:
GOETHE. Faust. Trad. de ~ ş.a. Iaşi, 1862.

Vezi şi:
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  376) SCHELETTI, P.
 • Opera
 • Imagini
SCHELETTI, P.
62292. ~ Cvestia Armatei Principatelor-Unite de Colonelul P. Skelitti. Iassi (Tipografia Buciumului Romanu), 1860. (21 x 12,5) 107[ -119] p. (II 104421)
Cu alfabet de tranziţie.
62293. ~ Ochire asupra budgetului militar din Moldova. Pe anulu corentu 1860 de colonelulu P. Skelitti. Iassi (Tipografia Minervei), 1860 (20 x 13). 19 p. (I 380153)
Cu alfabet de tranziţie.
62291. ~ Puterea armata în Romania. Dezvoltarea unui sistem militar apropiat cu caracterul, tradiţia şi temperamentul poporului român de D. Colonel P. Scheletti. Iassy (Impr. A. Bermann), 1866. (22 x 15). 64 p., 3 tab., erata (II 165531)
Lipsă coperta.
62295. ~ Reflecţiuni asupra armatei române de D. Colonel P. Schiletti. Iassy (Tip. A. Bermann). 1866. (21,5 x 15). 16 p. (Publicat în diarul Poporulu) (II 141813)
62296. ~ Regulament militar pentru serviţiul de Cavalerie. Shala recruţilor. Prelucrată în dialectul Naţional după cele mai noue uvraje Militare de: Colonelul şi Cavaler P. Skelitti, Adiutant al Înălţ. Sale Prinţului Moldavei. Iaşii (Tipografia Institutului Albinei), 1855. (17 x 10,5). 256 [greşit numerotat: 255] p. (I 38021)
Cu alfabet de tranziţie.

Traduceri:
• Regulament militar pentru oştirea Moldaviei. Trad. de ~ Iaşi, 1845.
• Regulament militar pentru slujba frontului de infanterie. Trad. de ~. Iaşi, 1845 ; 1846 ; 1847.

Nu exista imagini
  377) SCHELETTI, SCARLAT (1842-1913)
 • Opera
 • Imagini
SCHELETTI, SCARLAT (1842-1913)
62297. ~ Adevărul istoric asupra Plevnei (1877- 78) de General de Divizie Sc. Scheletti. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1911 [pe cop.: 1912]. (24,5 x 17). 476 p., 2 pl., 1 f. port., 1 f. erata. (II 28277)
62298. ~ Cartea soldatului pentru instrucţia lui primară prin companie de Colonelul S. Scheletti. Galatz, Proprietatea autorului (Tip. Aurora’ Fraţii C. Dimitriade), 1893. (23 x 13). 196 p. (II 393011)
62299. ~ Idem. Ed. 2. Galatz, Proprietatea autorului (Tip. Aurora Fraţi C. Dimitriadi), 1894. (21 x 13). 219 p. (II 393294)
62300. ~ Disciplina şi pedepsele de S. P. Scheletti, Locotenent-colonel de infanterie. [Bucureşti], (Din Stabilimentul pentru artele grafice: Socecu, Sander & Teclu), 1878. (16 x 10,5). 37 p. (Cestiuni militare) (I 350020)
62301. ~ Efectivul şi instrucţia de S. P. Scheletti, lt. Colonel de Infanterie. Focşani (Typ. D. Samodala), 1879. (23,5 x 16). 92 p., 1 tab. (Cesriuni Militare No. 2) (II 379291)
62302. ~ Maxime şi cugetări militare închinate armatei romîne de general S. Scheletti. Galaţi (Tip. Tim. Nebuneli), 1900. (20 x 13). 104 p. (I 367057)
62303. ~ Idem. Ed. 2. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (19 x 14). 81 p., 1 f. portr. (I 9829)
Cu portretul autorului.

Nu exista imagini
  378) SCHELITTI
 • Opera
 • Imagini
SCHELITTI
Vezi: SCHELETTI

Nu exista imagini
  379) SCHELCER, E.
 • Opera
 • Imagini
SCHELCER, E.
Vezi şi:
JOANDREA, G. Trupele culturale-istorice în şcoala Herbart-Zilleriană. După ~ ş.a. Lugoj, 1900.

Nu exista imagini
  380) SCHENKEL, K. H.
 • Opera
 • Imagini
SCHENKEL, K. H.
Vezi şi:
BUDIU, P. Carte de cetire Elină. După ~. Braşov, 1909.
IOSIF, Şt. Carte de exerciţii grecesci. După ~. Braşov, 1883.

Nu exista imagini