Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  341) SCĂRLĂTESCU, ST.
 • Opera
 • Imagini
SCĂRLĂTESCU, ST.
62234. ~ *Memoriu: Scopul mărirei fabricelor prin punerea pe acţiuni de St. Scărlătescu. Bucureşti (Tip. M. Tiches), 1898. (EcN, 22(1898), nr. 2, febr. 1, p. 143)

Nu exista imagini
  342) Scânteie de deşteptare
 • Opera
 • Imagini
Scânteie de deşteptare
• O Scântee de deşteptare.
Vezi: ARBORE, Şt. O Scântee de deşteptare. Viena, 1848.

Nu exista imagini
  343) Scânteie de'ndrumare
 • Opera
 • Imagini
Scânteie de'ndrumare
• Uă Scântee de’ndrumare.
Vezi: CESAR, Gr. Uă Scântee de’ndrumare. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  344) SCÂNTEIE, VASILE (1874-1937)
 • Opera
 • Imagini
SCÂNTEIE, VASILE (1874-1937)
62235. ~ Anecdote trăite, [de] V. Scânteie, Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1904. (20,5 x 13,5). 117[-120] p. 1 leu. (II 127092]
62236. ~ Călăuza chiriaşilor şi a proprietarilor cu privire la legea măsurilor excepţionale pentru chirii [pe cop. şi: cu desbaterile parlamentare], de V. Scânteie. Cuprinsul: Textul legei. Desbaterile parlamentare şi note explicative. Lămuriri şi sfaturi pentru chiriaşi şi proprietari. Bucureşti, Librăria Universală Leon Alcalay Alcalay & Co. (Tip. Cultura), [1916]. (15 x 11). 156 p., 1 f. (I 105965)
Anul, pe ultima foaie.
62237. ~ Colecţie de Legi şi Regulamente pentru uzul proprietarilor rurali, locuitorilor de la sate şi Autorităţilor rurale. Adunată de V. Scânteie. Bucureşti, Editura Librăriei Alcalay & Co., 1914?]. (11,5 x 8). 4 f., 1024 p. (I 534944)
Lipsă coperta. Anul dedus cu aproximaţie după menţiunea de la pagina 671. Pe pagina de titlu falsă: Legi şi Regulamente.
62238. ~ Decrete şi decizii publicate de Monitorul Oficial, până la ocupaţiunea germană de la 7 [pe cop.: 20] Iulie 1916 până la 20 Noembrie 1916 şi ordonanţe cari completează, modifică sau abrogă unele din aceste decrete şi deciziii publicate şi Foaia de ordonanţe până la 16 Noembrie 1917 cu lămuriri, note explicative şi un index alfabetic de V. Scânteie. Vol. I. Bucureşti, Editura I. Brănişteanu, 1917. (20 x 13,5). II, 205 p. 3 lei. (I 169792)
62239. ~ Colecţie de ordonanţe emise de administraţia militară a teritoriului ocupat până la 15 Iunie 1918 cu trimiteri la legile şi decretele româneşti în vigoare cu note explicative şi un index alfabetic aranjat de V. Scânteie. Vol. II. Bucureşti, Editura Regele Carol, 1918. (20 x 13,5). IV, 172 p. (I 169792)
62240. ~ Das Fremdengesetz. Gesetz über die Beaufsichtigung der Fremden über die Kontrolle gewisser öfentlicher. Lokole sowie über die Errichtung eines Volksbewegungsamtes erläutert durch Ratschläge ausgearbeitet von V. Scânteie für Fremde, welche sich in Rumänien niederlassen wollen. Handelsreisende und Kauflente. Gesandte. Konsularkorps, Danau Kommission. Fremde, welche seit längerer zeit in Rumänien sesshaft sind. Rumänen, welche Untertaten anderer Staaten sind. Rumänene, welche Untertalten anderer Staaten sind. Rumänische Untertaten anderer Staaten sind. Rumänische Untertaten jüdischen Glaubens. Gesellschaften, Handels-und Industrieunternehmungen. Finanzielle und kulturelle Anstalten. Ausflügler und Durchreisende. Handwerker und landwirtschaftliche Arbeiter. Dienstboten. Verordnungen des rumänischen Ministeriums des Ausserch die Pässe der Reisenden nach Deutschland und Ungarn betreffend. Amtssitze der deutschen u. oesterrungatischen Konsulate bei welchen das Visum der Reisepässe vorzunehmen ist. Craiova, Verlag der graphischen Anstalt. Samitca, 1915. (19,5 x 13). 31 p. 1 leu. (I 42426)
62241. ~ Indicator alfabetic de actele şi registrele pe cari se aplică timbrul de ajutor cerut obligator de art. 23 din legea specială de măsuri excepţionale din 24 Decembrie 1911 aranjat de V. Scânteie. Bucureşti, Editura Institutului de Arte Grafice[ Rapid], 1915. (20,5 x 13). 2 f., 16 p. 30 bani. (II 40722)
62242. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Imprimeria Fabricei de Timbre), Mai 1917. (15x9,5). 30[-32p]. 50 bani. (I 49064)
În titlu se mai precizează: cu autorizaţia Ministerului de Finanţe No. 125488 din 21 Mai 1917.
62243. ~ Lege pentru controlul străinilor, controlul unora din stabilimentele publice şi pentru înfiinţarea unui birou al populaţiunei. Promulgată prin Monitorul Oficial No. 281 din 20 Martie 1915. Cu o prefaţă explicativă asupra situaţiunei : Românilor din ţările subjugate. Străinilor stabiliţi şi căsătoriţi în ţară. Evreilor pămînteni. Cuprinzînd şi Regulamentul pentru controlul străinilor şi controlul unora din stabilimentele publice urmate de un index alfabetic alcătuit de V. Scânteie. Craiova, Editura Institutului de Arte Grafice Samitca, 1915. (20 x 13). 60 p. 1 leu. (I 42425)
62244. ~ Legea rechiziţiilor. Materialele şi metalele ce trebuesc declarate de : comercianţi, industriali, fabricanţi, instalatori, exploatări petrolifere, mine, ateliere, căi ferate, porturi, magazii farmacii, droguerii, particulari, aranjate în ordine alfabetică şi precedate de lămuriri practice şi formular pentru facerea declaraţiilor de V. Scânteie. Craiova, Inst. de Editură Samitca, 1915. (19,5 x 13). 16 p. 50 bani. (I 45376)
62245. ~ Lege specială autorizând luarea de măsuri excepţionale. Promulgată la 23 Decembrie şi publicată în Monitorul Oficial No. 217 din 24 Decembrie 1911 [pe cop. şi: Precedată de desbaterile corpurilor legiuitoare şi urmată de un index alfabetic întocmit de V. Scânteie]. Moratoriul extern. Moratoriul intern pentru mobilizaţi. Măsuri judecătoreşti. Ajutorarea mobilizaţilor. Timbrul de ajutor. Stabilirea preţurilor maxime pentru produse de prima necesitate [pe cop. şi: Mai cuprinde: Circulara Direcţiunii Generale a poştelor, telegrafelor şi telefoanelor cu privire la aplicarea timbrului de ajutor. Inştiinţarea Ministerului de Finanţe pentru aplicarea timbrului de ajutor, prevăzut la art. 23, al. d. Regulamentul Ministerului de Război privitor la aplicarea dispoziţiunilor art. 17, 18, 19, 20 şi 21 în caz de concentrare şi mobilizare. Regulamentul pentru funcţionarea casei de sprijin Familia Luptătorilor. Ordinul Ministerului de Război relativ la măsurile de luat pentru pregătirea formelor cerute de regulamentul legii. Circulara Ministerului de Justiţiei cu privire la dispoziţiunile asupra moratorului pentru străinătate. Regulamentul Ministerului de Comerţ pentru punerea în aplicarea art. 27, 28, 29 şi 30 relativ la fixarea preţurilor alimentelor]. Craiova, Editura Institutului de Arte Grafice Samitca (Inst. de Arte Grafice Samitca), [1915]. (20 x 14). 184 p. 3 lei. (I 42400)
62246. ~ Legea specială autorizând luarea de măsuri excepţionale din 24 Decembrie 1914 cu modificările din 5 Aprilie 1915 şi 25 Decembrie 1916 precum şi legile regulamentele, decretele şi deciziile cu modificările până la 1 iunie 1918 de la decretarea mobilizărei până la ratificarea Păcei de la Bucureşti cu două indexuri alfabetice. Întocmite de V. Sânteie. Cuprinde: Legea Măsurilor excepţionale. Regulamentele desvoltătoare ale legei. Decrete şi decizii până la 1 Ianuarie 1918. Bucureşti, Editura Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa, H. Steinberg), [1918]. (21,5 x 14). IV p., 252 p. 5 lei. (II 51171)
62247. ~ Noua lege asupra Rechiziţiunilor Militare din 6 Aprilie 1906 cu modificările din 7 Aprilie 1913 şi 10 Martie 1915 cu o prefaţă şi un index alfabetic de V. Scânteie. Craiova, Editura Institutului de Arte Grafice Samitca, 1915. (19,5 x 13,5). 40 p. (I 121797)
62248. ~ Ridicarea moratorului pentru chirii-arenzi şi salarii cu lămuriri practicate de V. Scânteie. Bucureşti, Depositul General al Librăriei I. Şaraga & Schwartz (Tip. A. Grossmann), 1917. (15 x 10). 16 p. 30 bani.(I 49065)
62249. ~ Surprize [versuri de] V. Scânteie. [Bucureşti], (Stab. Grafic I. A. Ţăranu & Co.). 1900. (20,5 x 13). 1 f., 94 p. 150 lei. (II 409003)
62250. ~ Tarif de preţurile prestaţiunilor ce s'ar rechiziţiona de la 1 Aprilie 1915- 1 Aprilie 1916 publicat în Monitorul Oficial' ’ No. 35 din 15 Maiu 1915. În conformitate cu art. 39 din Legea Rechiziţiilor militare, Comisiunile mixte de judeţe au aprobat următoarele preţuri pentru: animale, brânzeturi, cărnuri, cereale, făină, pâine, furaj, legume, zahăr, băuturi, lemne de foc, lemne de construcţie, saci, prelate, piei, căruţe, hamuri, transporturi, unsori, zile de lucru, prestaţiuni de oameni, prestaţiuni de profesionişti, hrană de locuitori, petrol şi derivatele sale, combustibile, comestibile, bumbacuri, lână, pânză, metale, medicamente, automobile, trăsuri, motociclete. Craiova, Editura Institutului de Arte Grafice Samitca, 1915. (20 x 13,5) 23 p. 50 bani (Ministerul de Răsboiu) (I45380)
Pe copertă titlul: "Tarif de preţurile rechiziţiilor valabile pe anii 1915 şi 1916 stabilit de Ministerul de Răsboi aranjat în ordine alfabetică şi cu note explicative de V. Scînteie".

Nu exista imagini
  345) SCÂRŢAN, S. NIC.
 • Opera
 • Imagini
SCÂRŢAN, S. NIC.
62251. ~ Resumat de Finance, [de] S. Nic. Scârţan. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1902. (24 x 16). 64 p. (II 184255)
Lipsă coperta.
62252. ~ Sceptrulu şi Caţa sau Soldatulu devenitu rege. Tradusă din franţuzeşte de demoazela Ekaterina Bilciresku. Bucureşti ( În tipografia Colegiului Naţionalu), 1852. (18,5 x 11). 60 p. (I 74272)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  346) SCEVOLA, pseud.
 • Opera
 • Imagini
SCEVOLA, pseud.
Traduceri:
SELLIERS de Moranville, Cav. A. de. Studii de tactica defensivă-ofensivă. Trad. de ~ Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  347) SCHACHING, OTTO von
 • Opera
 • Imagini
SCHACHING, OTTO von
62253. ~ Chipul mamei Episod istoric din timpul luptelor în contra cultului icoanelor de Otto von Schaching. Traducere din limba germană făcută cu încuviinţarea autorului după a III-a ediţiune originală de Arhiereul Anthim Petrescu- Botoşeneanu, Vicarul Sfintei Mitropolii Moldovei şi Sucevei. Craiova, Libr. şi Tip. Sache Pavlovici, 1912. (19 x 13). 120 p., 1 f. portr. 1,20 lei.

Nu exista imagini
  348) SCHACHMANN, HORTENSIA
 • Opera
 • Imagini
SCHACHMANN, HORTENSIA
Vezi şi:
IORGA, N. Istoria Modernă. După de ~. Bucureşti. 1905.

Nu exista imagini
  349) SCHACHMANN, I.
 • Opera
 • Imagini
SCHACHMANN, I.
62254

Nu exista imagini
  350) SCHACHMANN, MAXIMILIAN (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
SCHACHMANN, MAXIMILIAN (1859-?)
62255. ~ Contribution à l’étude d’une forme de cirrhose hypetrophique du foie avec ictère chronique par Maximilien Schachmann, docteur en médecine de la Faculté de Paris, ancien interne en médecine et en chirurgie des hopitaux et de l'hôpital Saint-Louis de Paris, Médaille de bronze de l’Assistance publique (Internat 1883-1886), Membre titulaire de la société clinique et membre correspondant de la Société anatomique de Paris. Paris, G. Masson, Editeur, Librairie dc l’Académie dc médecine. 1887. (23 x 15,5). 186 p., 1 f., 4 pl. (BCU-CIN 183494)
62256
62257

Nu exista imagini
  351) SCHACHOWSKI, O.
 • Opera
 • Imagini
SCHACHOWSKI, O.
În colaborare:
PLEŞOIANU, I şi ~. Duelul. Craiova, 1896.

Nu exista imagini
  352) SCHAEFER, ERDMANN A.
 • Opera
 • Imagini
SCHAEFER, ERDMANN A.
(Dr. A. Goman, Gragoman)
62258. ~ Aus dem Leben König Karls von Rumänien. Aufzeichnungen eines Augenzeugen [Von Dr. Schaefer]. Eţster [undl zweiter Band. Mit dem Porträt des Königs. Stuttgart, Verlag der I. G. Cotta’schen Buchhandlung Nachfolger, (Druck der Union Deutsche Verlagsgsgellschaft), 1894. (24 x 16). XLII, 379 p., 1 f. portr. (I): IV, 485 p. (II) (II 81629)
Autorul, identificat din prefaţa ediţiei franceze apărute în 1894.
62259. ~ Idem. Dritter Band. Stuttgart, Verlag der I. G. Cotta’schen Buchhandlung Nachfolger (Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft), 1897. (24 x 16). IV, 502 p. (II 81629)
62260. ~ Idem. Vierter Band. Stuttgart, I. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger, (Druck der Union Deutsche Verlags-gesellschaft), 1900. (24 x 16). IV, 474 p. (II 81629)
62261. ~ Demeter Sturdza Der Königs-Chronis Von Dr. A. Goman. [Darmstadt, 1914]. (22 x 14,5). 14
Descriere după copertă.
62262. ~ Din viaţa Regelui Carol I al României. Notele unui martor ocular [= Dr. Schaefer]. Traduse din limba germană la revista România Militară. Vol. III. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1899. (24,5 x 16,5). 499[-503] p. (II 117281)
Autorul identificat după varianta franceză: Notes sur la vie.
62263. ~ Eines deutschen Schulmeisters Ferienfahrt zur Weltausstellung in Paris 1900. Von Eerdmann A.
62264. ~ Notes sur la vie du Roi Charles de Roumanie par un témoin oculaire [= Dr. Schaefer]. Bucarest (Imprimerie de l’indépendance. Roumanie), 1894. (28,5X 20,5). VIII, 223 p. (III 117180)
În prefaţă se menţionează: "On sait aujourd'hui que la rédaction en est due à M. le conseiller intime Dr. Schaefer, professeur d’histoire de l’Art à l’Université de Darmstadt et ancien précepteur du Roi".
62265. ~ Idem. Tome II. Bucarest (Imprimerie de l’indépendance Roumaine), 1896. (28,5x 20,5). 2 f., 254 p. (III 117480)
Autorul, menţionat în prefaţa vol. I (p. V).
62266. ~ Idem. Tome III. Bucarest (Imprimerie de l’indépendance Roumaine), 1899. (29x21). 1 f., 285[-287] p. (III 117480)
62267. ~ Idem. Tome IV. Bucarest (Imprimerie de l’indépendance Roumaine), 1901. (29 x 21). 1 f., 231 p. 3,50 frs. Les tomes I, II, III et IV ensemble 12 fr. (III 117480)
62268. ~ Peter Carp Der Ehrenman von Dr. A. Goman. [Darmstadt], [1914]. (23 x 15,5). 16 p. (Separat-Abdruck aus einer Artikel-Serie : König Carol I. und seine Räte. Lebens-und Charakterbilder aus der neueren Geschichte-Rumäniens Erschienen in der Darmstädter Zeitung, Nr. 142, 143 und 144 (20, 22 und 23 Iunie 1914) (II 37160)
Descriere după copertă. Pe exemplarul din BAR, după numele autorului s-a adăugat cu cerneală: (= Dragoman) (E. A. Schaefer).
62269. ~ Regele Carol şi sfetnicii săi. Petre Carp om de onoare. Bibliografii şi Caracteristice din istoria modernă a României scrisă de Dr. A. Goman. Bucureşti, 1918. (23 x 15,5). 16 p. 75 bani. (II 50379)

Nu exista imagini
  353) SCHAEFFER, ALBERT
 • Opera
 • Imagini
SCHAEFFER, ALBERT
62270. ~ Tabele de dobendi conţinend Socotirea dobendilor dilnice septămânale, lunare şi anuale unui capital de 1 Leu până la 500 Lei cu procente anuale de 1/4- 24 la % pentru usul dilnic calculate şi prevedute cu 2 Tabele pentru transformarea de L stg. şi Mărci în L noi de Albert Schaeffer. Comptabil-Corespondent. Brăila. Ediţia ânteia Proprietatea autorului. Galaţi (Tip. Modernă Ap. P. Antoniady), 1894. (17 X 11). 56 p. 2 lei. (I 408919)

Nu exista imagini
  354) SCHAEFFEB, O.
 • Opera
 • Imagini
SCHAEFFEB, O.
62271. ~ Atlas şi elemente de gynecologie de Dr. O. Schaeffer, Docent în Gynecologie şi Obstetrică la Universitatea din Heidelberg, tradusă şi adnotată de Dr. D. Gerota, Chirurg al Spitalelor civile: Assistent al Institutului de Gynecologie; Profesor de Anatomie la scola de Bele-arte. Cu 173 figuri colorate în atlas şi 5 figuri în text. München, 1899. (18,5 x 13). 68 f. 64 f. pl., 193 p. cu il. (I 143148)

Nu exista imagini
  355) SCHANDORPH, SOPHUS
 • Opera
 • Imagini
SCHANDORPH, SOPHUS
Vezi şi:
NANSEN, P. Încercarea. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  356) SCHANZ, FRIDA
 • Opera
 • Imagini
SCHANZ, FRIDA
62272. ~ Text des Singspieles Frau Sage von Joh. Pache. Dichtung von Frida Schanz. Schulauf- führung der Evangelischen Mädchenschule zu Bukarest. 14/27. März 1912. Bukarest (Buchdruckerei Bukarester Tagblatt), 1912. (20 x 13). 14p. (II 27944)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  357) SCHÄR, ION FR.
 • Opera
 • Imagini
SCHÄR, ION FR.
62273. ~ Economia comercială generală sau cum se face comerţul, [de] Dr. Ion Fr. Schär, Profesor la Academia Comercială din Berlin. Traducere din nemţeşte de Tiberiu Er. Constantinescu, Doctorand în Ştiinţele Economice şi Comerciale din Berlin. Craiova (Tiparul Societăţei Anonime Ramuri), 1916. (23,5 x 16,5). XIV-409 p., 3 tab. (II 257204)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  358) SCHARF, HERŞ
 • Opera
 • Imagini
SCHARF, HERŞ
62274. ~ Despre senilitate. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 17 Martie 1899 de H. Scharf Bucuresci (Stab. grafic I. A. Ţăranu & Co.), 1899. (22 x 15,5). 108[-112] p., 1 f pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, Nr. 490) (II 264087)

Nu exista imagini
  359) SCHARIE, SCHOR I.
 • Opera
 • Imagini
SCHARIE, SCHOR I.
62275. ~ Formele posterioare ale apendicitei. Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Schor I. Scharie, Fost intern al Spitalului Sf. Spiridon din Galaţi. Bucureşti (Tip. Gutenberg, J. Göbl S-sori), 1909. (23 x 16). 68 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 1126) (II 16908)

Nu exista imagini
  360) SCHASER, JOH. GEORG
 • Opera
 • Imagini
SCHASER, JOH. GEORG
62276. ~ Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Frieherrn Samuel V. Brukenthal, Gubernators von Siebenbürgen. Aus archivarischen Quellen gesammelt von Joh. Georg. Schaser. Pfarrer zu Thalheim. Hermannstadt (Gedruckt bei Georg v. Closius), 1848. (23 x 15,5). 8 f., 74[-76] p. (II 272324)

Nu exista imagini