Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  321) SCARLAT, C.
 • Opera
 • Imagini
SCARLAT, C.
În colaborare:
62202. ~ Sease ani dela înfiinţarea uzinei electrice din oraşul Vaslui 1912-1918 [de Dr. С. Scarlat şi D. Leonida]. Bucureşti (Tiparul Tipografiei Minerva), [1918]. (24 x 16,5). 16 p.
(II 51421)
Textul este semnat: "Dr. С. Scarlat, Preşedintele comisiunei interimare a oraşului, şi D. Leonida, Inginer electrician".

Nu exista imagini
  322) SCARLAT, GEORGE (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
SCARLAT, GEORGE (1871-?)
62203. ~ Die Darsellung des Diaethylxanthins von Georg Scarlat. Bucarest (Imprimerie de l’état), 1904. (26 x 18). 1 f., p. 155-159. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie. An. XIII, No. 3 şi 4) (II 5641)
62204. ~ Organizaţiunea Laboratoarelor de higienă alimentară din Germania şi Ameliorările ce ar fi de introdus la noi. Raport înaintat D-lui Primar al Capitalei de către Doctor G. Scarlat, Chimist Expert al Laboratorului Municipal. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1904. (23,5 x 16). 12 p. (Extras din Revista Farmaciei, Anul XVI, Nr. 11. 1904) (II 1812)
62205. ~ Uber die Einwirkung von Guanidin auf die Ester ungesättigter Säuren. Inaugural-Disseration zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der Philosophischen Fakultät der Friedrich -Wilhelms-Universität zu Berlin. Von Georg Scarlat aus Rumänien. Tag der Promotion: 23 März 1904.Berlin (Universitäts-Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke), 1904. (22,5 x 11,5). 36 p. (II 5729)

În colaborare:
62206. ~ Studiu sumar asupra terenului agricol al judeţului Vaslui de Dr. G. Scarlat, Chimist şi farmacist şi Emil Petrini, agricultor, Diplomat în ştiinţele agricole. Bârlad (Tip. şi Leg. de Cărţi C. D. Lupaşcu), 1906.(2 X l4). 51 p.(Laboratorul de chimie şi microscopie Judeţul Vaslui) (I 4228)

Nu exista imagini
  323) SCARLAT, I. I.
 • Opera
 • Imagini
SCARLAT, I. I.
62207. ~ Diagnosticul morvei prin mijlocele microbiologice. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de I. I. Scarlat. Presentată şi susţinută la... Octombrie 1889. Bucuresci (Tipografia şi Librăria Scolelor. Eniu D. Băltenu & C. P. Conduratu), 1889. (22,5 x 15,5). 63 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, Nr. 25) (II 126935)

Nu exista imagini
  324) SCARLAT-BRĂILA, TH.
 • Opera
 • Imagini
SCARLAT-BRĂILA, TH.
62208. ~ Cartea înţelepciunei. Din maximele şi cugetările marilor înţelepţi ai omenirei. Culese şi traduse de Th. Scarlat-Brăila. Arhitect şi Publicist. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1911. (21 x 13). 40 p. 1 leu. (II 27512)
Pe copertă menţiunea: "De vânzare în folosul Ligei Culturale".
62209. ~ Vorbe şi anecdote despre oamenii celebri culese de Th. Scarlat-Brăila Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, [1912] (15 x 10,5). IV-91, 4 p. 30 bani. (Bpt., 702) (I 29557)

Nu exista imagini
  325) SCARRON, PAUL
 • Opera
 • Imagini
SCARRON, PAUL
Vezi:
FLORESCU, B. Ritmuri şi rime. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini
  326) SCARWOOD
 • Opera
 • Imagini
SCARWOOD
62210. ~ *Domnişora de Monte-Cristo, roman de Scarwood. Traducţiune de I. S. Spartali, Bucuresci (Typ. diarului Hajojez), 1878. 12°. 16 p. (RoL, 2(1878), nr. 398, sept. 17, p. 3 ; BR, 1(1879), nr. 7, iul., p. 88 ; Popescu, G. Siese ani, p. 59)

Nu exista imagini
  327) SCĂRIŞOREANU, C. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
SCĂRIŞOREANU, C. (1869-?)
62211. ~ Cursul de fortificaţie pasageră, [de] Profesor Maior C. Scărişoreanu [Note luate de] Ofiţer-elev Gabriel Niculescu Căpitan Infanterie. [Bucureşti], 1909. (27,5 x 21). 316, 80 p. 8 f. pl. (II 535244)
Text litografiat. Cuprinde şi: "Războiul din 1864" (80 p.).

Nu exista imagini
  328) SCĂRIŞOREANU, GR. S. (1856-1874)
 • Opera
 • Imagini
SCĂRIŞOREANU, GR. S. (1856-1874)
62212. ~ *Cîteva versuri de Gr. S. Scărişoreanu. Bucuresci (Typ. Al. Grecescu), 1876. 12°. (BR, 1(1879), nr. 7, iul., p. 88 ; Popescu, Siese ani, p. 59)

Nu exista imagini
  329) SCĂRIŞOREANU, ROMULUS (1870-1950)
 • Opera
 • Imagini
SCĂRIŞOREANU, ROMULUS (1870-1950)
62213. ~ Călare dela Bucureşti la Constantinopol şi dela Constantinopol la Constanţa. Marş de rezistenţă Executat de Căpitanu R. Scărişoreanu şi A. Alexiu. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1909 (18 x 12). 114 p., 1 tab. (I 12381)

Nu exista imagini
  330) SCĂRLĂTESCU, ALEXANDRU ST.
 • Opera
 • Imagini
SCĂRLĂTESCU, ALEXANDRU ST.
62214. ~ Raportul la succesiune. Tesă pentru licenţă de Alexandru St. Scărlătescu. Bucuresci(Tipografia Corpului Didactic C. Ispăşescu & G. Brătănescu), 1901. (24,5 x 16,5). 82 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 126612)

Nu exista imagini
  331) SCĂRLĂTESCU, ATANASE
 • Opera
 • Imagini
SCĂRLĂTESCU, ATANASE
62215. ~ Despre administraţiunea tutorilor în dreptul român. Thesă pentru licenţă susţinută de Atanase Scărlătescu. Sublocotenent de Administraţie. Bucuresci (Lito-Tip. M. Tickes), 1897. (21,5 x 15). 48 p. (Şcoala Superioară de Sciinţe de Stat) (II 126994)

Nu exista imagini
  332) SCĂRLĂTESCU, DAN GH.
 • Opera
 • Imagini
SCĂRLĂTESCU, DAN GH.
62216. ~ Necrolog în memoria Iubitei mele Soţii Atena M. Popescu. [Discurs rostit în faţa Domiciliului lui Mihăiţă D. Popescu ude s-a oficiat şi slujba repauzatei, de Dl. Dan Gh. Scărlătescu, student în ştiinţele financiare, nepot al repauzatei. Bucuresci (Tipografia Populară), 1896. (16 x 10). 7 p. (I 127361)
Descrierea după copertă şi titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  333) SCĂRLĂTESCU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini

SCĂRLĂTESCU, DUMITRU
62217. ~ Războiul. Mijloacele violente. Tratat din punct de vedere sociologic şi juridic. Teză pentru licenţă în ştiinţe de stat susţinută de Dumitru Scărlătescu, Căpitan brevetat în Marina Comercială. Bucureşti (Albert Baer), 1912. (22,5 x 16). 88 p. (II 33755)
Pe copertă: "Stabilimentul de arte grafice Albert Baer".
Nu exista imagini
  334) SCĂRLĂTESCU, GHEORGHE (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
SCĂRLĂTESCU, GHEORGHE (1867-?)
62218. ~ Exerciţii de mişcări tactice pentru campanie, batalion şi regiment, [de] Colonel G. Scărlătescu, Comandantul Regimentului Argeş No. 4. Lucrare aprobată de Marele Stat Major al Armatei. Bucureşti Minerva, 1911. (16 x 10,5). 143 p. cu il. (I 12828)
62219. ~ Idem. Ed. 2. Bucureşti,..Minerva, 1915 [pe cop.: 1914]. (16 x 10). 113 p. cu il. (I 130794)
62220. ~ Probleme de exerciţii de mişcări tactice pentru campanie batalion şi regiment, [de] Colonel G. Scărlătescu, Comandatul Regimentului Argeş No. 4 Lucrare aprobată de Marele Stat Major al Armatei. Bucureşti (Tipografia Universală Iancu Ionescu), 1914. (17 x 10,5). 8 p. cu il. (I 37864)
Lipsă coperta. Exemplarul BAR incomplet, lipsă p. 9 şi următoarele
62221. ~ Rezumat istoric al organizărei armatei noastre. Norme servind la rezolvarea câtorva chestiuni mai importante militare de către serviciul de Stat-major în timp de pace [de Col. G. Scărlătescu?]. [1905]. (26x21). 146, 30 p. (II 154661)
Descriere după titlurile de la începutul textului. Autorul, menţionat cu cerneală pe exemplarul din BAR. Litografiat.

Nu exista imagini
  335) SCĂRLĂTESCU, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
SCĂRLĂTESCU, GHEORGHE
62222. ~ Fraudele şi falsurile de la Primăria Alexandria făptuite de fosta Administraţie Comunală dintre 1911- 1914. Rezultatul anchetei financiare a Domului Inspector financiar G. Scărlătescu. Alexandria (Tip. Alexandri A. N. Vasilescu şi T. Nicolescu), 1914. (21 x 15,5). 76 p. (II 37217)
Nu exista imagini
  336) 62223. ~ Methoda practică pentru calcularea dobândilor de G. Scărlătescu. Secretar Comptabil al Sucursalei Creditului Agricol Mehedinţi. Craiova (Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca) 1893. (23 x 16,5). 63 p. (II 75916)
 • Opera
 • Imagini
62223. ~ Methoda practică pentru calcularea dobândilor de G. Scărlătescu. Secretar Comptabil al Sucursalei Creditului Agricol Mehedinţi. Craiova (Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca) 1893. (23 x 16,5). 63 p. (II 75916)

Nu exista imagini
  337) SCĂRLĂTESCU, GEORGE C.
 • Opera
 • Imagini
SCĂRLĂTESCU, GEORGE C.
62224. ~ Despre impositele directe. Teză pentru licenţă de George C. Scărlătescu. Susţinută la... 190... Bucuresci (Tip. Speranţa), 1901. ( 23,5x X 15,5). 97, II p. (Şcoala Superioară de Sciinţe de Stat) (II 126652)

Nu exista imagini
  338) SCĂRLĂTESCU, ILIE I. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
SCĂRLĂTESCU, ILIE I. (1866-?)
62225. ~ Despre evoluţia proprietăţii funciare. Teză pentru Licenţă de Ilie I. Scărlătescu. Bucuresci (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1910. (22,5 x 16). 33 p. (Şcoala superioară de ştiinţe de stat) (II 19274)
62226. ~ Scumpirea traiului este fatală. Studiu economico-statistic de I. Scărlătescu, Şef de birou în Direcţiunea Statisticei Generale din Ministerul Domeniilor. Bucureşti (Tip. Jockey- Club Ion C. Văcărescu & Comp.), 1912. (23 x 15,5). 15 p. 1 leu. (II 31524)

Traduceri:
COSSA, L. Primele elemente ale sciinţei financiare.Trad. de ~. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  339) SCĂRLĂTESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SCĂRLĂTESCU, IOAN
62227. ~ Despre reservă în dreptul civil român. Thesă pentru licenţă susţinută la... 1894 de Ioan Scărlătescu. Bucureşti (Tipografia Nouă Grigore Panaitescu), 1894. (22,5 x 15,5). 39 p. (Şcola Superioară de Sciinţe de Stat. Palatul Universităţei) (II 126952)

Nu exista imagini
  340) SCĂRLĂTESCU, LEON (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
SCĂRLĂTESCU, LEON (1862-?)
62228. ~ Albumul Corpului Avocaţilor din România, [de] L. Scărlătescu, Directorul Albumului. 1911. Bucureşti (Tip. Unirea), [1911]. (28 X 20). 112 f. nenum. cu il. (III 542134)
62229. ~ Idem. (Bucureşti, 1913) (27,5 x19,5). 134 f. nenum. cu il. (II 343759)
Descriere după colon titlu. Datat după Enciclopedia română de acelaşi autor, cu care este legat.
62230. ~ Enciclopedia română, [de] L. Scărlătescu. Ilustraţiuni. Biografii. Istoric. Publicaţie periodică anuală. Bucureşti, 1913 (27,5 x 19,5). Paginaţie diferită cu il. (II 343758)
Descrierea după pagina de titlu falsă. Cuprinde biografii ale diverşilor negustori, aranjate pe litere, fiecare literă cu paginaţie separată (în general câte 4 pagini la o literă).
62231. ~ Istoricul şi făuritorii păcii [ Istoricul păcii de la Bucureşti]. Director proprietar L. Scărlătescu. Bucureşti (Tipografia Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1913. (32 x 24). 48 p. cu il. (III 23729)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 49 şi urm.).
62232. ~ Rezumat complect de Drept Civil lucrat. După cursurile predate la Facultate şi după Autori Români şi Francezi pentru uzul studenţilor de la Facultatea de Drept de Leon Scărlătescu. Anul I-iu. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Euf. N. Miulescu), 1904. (22,5 x 15,5). 116 p. 5 lei. (II 126742)
Descriere după copertă.
62233. ~ Statistica Electorală a Alegerilor generale din 1911 (Camera şi Senatul), [de] L. Scărlătescu. Preşedinte de Consiliu: D. Petre Carp. Ministru de Interne D. Alex. Marghiloman. Opoziţie unită: liberalii şi cons.-democraţi. Bucureşti (Tip. Unirea, Th. Popescu), 1911. (20 x 13). 48 p. 2 lei (I 23393)

Nu exista imagini