Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  301) SĂVULESCU, TRAIAN (1889 -1963)
 • Opera
 • Imagini
SĂVULESCU, TRAIAN (1889 -1963)
62150. ~ Convulsus persicus L. en Roumanie par Tr. Săvulescu, Conservateur de l’herbier à l’institut Botanique de Bucarest. Bucarest (Inst. d’ Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu),1915.(23,5 x 16). p. 69-70 (Academia Română) (Buletin de la Section Scientifique de l’ Académie Roumaine IV-ème année 1915/6 Nr. 2, juillet 1915, p. 69-70 Extrait) (II 44621)
Descriere după copertă
62151. ~ [Teze]. Teza I. Studiu asupra speciilor de Campanula L. din secţia Heterophyllae, ce cresc în România. Teza II. Poziţiuni propuse de facultate. Teze prezentate Facultăţei de Ştiinţe din Bucureşti pentru obţinerea gradului de Doctor în Ştiinţele Naturale de Traían Săvulescu. Susţinute la... 1916, în faţa Comisiunei de examen. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1916. (23,5 x 15,5). 1 f., 101 p. cu il. 1 pl.(Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe, Nr. 11) (II 46706)

Nu exista imagini
  302) SÂMBOTEANCA, C.
 • Opera
 • Imagini
SÂMBOTEANCA, C.
Traduceri:
LESAGE. Dracul şchiop. Trad. de ~. Bucureşti, 1835.

Nu exista imagini
  303) SÂN-GIORGIU, ION (1892-?)
 • Opera
 • Imagini
SÂN-GIORGIU, ION (1892-?)
62152. ~ Don Juan sentimental. Poem dramatic [de] Ion Sân-Giorgiu. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1915. (21 x 17). 31 p. 1 leu. (II 42323)
62153. ~ Freamăt. Poezii, [de] Ion Sân-Giorgiu. Bucureşti, Flacăra, 1915. (19 x 13). 145 p., III p. 1 f. Erta. 2 lei. (I 42549)
62154. ~ *Die Judenfrage in Rumänien. Leipzig, 1914. (Adamescu III, p. 436)
62155. ~ Ruguri. Poeme din război, [de] Ion Sân- Giorgiu. [Botoşani] (Tip. Reînvierea), 1918. (21 x 14.5). 114[-116] p. 3 lei. (II 51157)

Nu exista imagini
  304) SÂNGEORZANU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
SÂNGEORZANU, VASILE
62156. ~ Rumanische Militar=Sprache. Ein Handbuch für Officiere im Verkehre mit Untergebenen und für Cadetenschulen. Von Basilius Sangeorzanu, K. K. Lieutenant in der Reserve im 43. Linien = Infant = Regimente. Wien, Druck und Verlag von L. W. Seidel & Sohn 1883. (15,5 x 11,5). 2 f., IV p., 198 p. (I 65414)

Nu exista imagini
  305) SÂNJOANU, FABIU
 • Opera
 • Imagini
SÂNJOANU, FABIU
62157. ~ Ana Cosânzeana. Piesă teatrală poporală în versuri întocmită în 3 acte de Fabiu Sânjoanu. Brasso -Braşov, Editura Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1910. (17 x 13,5). 27 p. (Din Biblioteca Teatrală edată de Editura Librăriei Ciurcu Brasso) (I 114263)
62158. ~ Anecdote poporale de Fabiu Sânjoanu. Brasso-Braşov, Editura Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1911. (20 x 13). 40 p. (II 143060)
62159. ~ Comoara. Comedie originală într-un act de Fabiu Sânjoanu. Brasso-Braşov, Editura librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1911. (17,5 x 12.5). 35 p. (Din Biblioteca Teatrală edată de Librăria Ciurcu).(I 114301)

Nu exista imagini
  306) SÂNTION, ELENA
 • Opera
 • Imagini
SÂNTION, ELENA
Vezi: ELENA DIN ARDEAL

Nu exista imagini
  307) Sântitoriulu
 • Opera
 • Imagini
Sântitoriulu
• Sântitoriulu... Vezi: • Aghiazmatar

Nu exista imagini
  308) SÂRBESCU-LOPĂTARI, D.
 • Opera
 • Imagini
SÂRBESCU-LOPĂTARI, D.
62160. ~ Primele noţiuni de geografie. Geografia Judeţului Buzău. Pentru uzul Diviziei II-a Rurală Anul I şi Clasa II-a Primară Urbană de D. Serbescu- Lopătari, Învăţător. Buzău, Editura Librăriei şi Tipografiei I. Călinescu, 1911. (23 x 16). 95 p., 1 h. 1 leu. (II 23593)
62161. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Editura Tipografia Românească, 1913. (22,5 x 15,5). 95 p. cu il., 1 h. 1 leu. (II 33996)
62162. ~ Proprietatea Moşnenească în indiviziune. Studiu Ecomico-social de D. Sarbescu-Lopătari [pe cop.: D. Serbescu-Lopătari]. Buzău (Tip. Ioan Călinescu), 1906. (18 x 12,5). 75 p. 1 leu. (Pagini din chestia ţărănească). (I 5184)

În colaborare:
ŞTEFĂNESCU, P. şi ~. Primele noţiuni de geografie. Geografia jud. Constanţa. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  309) SÂRBU
 • Opera
 • Imagini
SÂRBU
Vezi: SÎRBU

Nu exista imagini
  310) SÂRBULESCU, ILIE V.
 • Opera
 • Imagini
SÂRBULESCU, ILIE V.
62163. ~ Luminătorul şi Arătătorul Clăcaşilor împroprietăriţi din Vatra Mânăstirei Tismana în anul 1864 Copiat după tabelele şi listele originale de Ilie V. Sârbulescu. Giurgiu (Tip. Nicolae Pandelescu), 1913. (18 x 11,5). 29 p., 1 f. 1 leu. (Comuna Pârâu, plasa Brădiceni, Judeţul Gorjiu) (I 35671)

Nu exista imagini
  311) SÂRBULESCU, N. N.
 • Opera
 • Imagini
SÂRBULESCU, N. N.
62164. ~ Zavera lui Tudor Vladimirescu. Piesă istorică în patru acte, [de] N. N. Sârbulescu, Institutor la Baia de Aramă. T.-Severin (Libr. I. Bejan, Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură), 1915. 35 p. 60 bani. (II 41768)

Nu exista imagini
  312) SÂRBULESCU, VICTOR N.
 • Opera
 • Imagini
SÂRBULESCU, VICTOR N.
62165. ~ Contribuţiuni la studiul tratamentului chirurgical al angiocolecistitei tifice. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 12 Mai 1915 de Victor N. Sârbulescu din Institutul Medico- Militar. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carmen Sylva), 1915. (23,5 x 16). 62p. (Facultatea de Medicină. Nr. 1427) (II 42224)

Nu exista imagini
  313) SBIERA, ION al lui GHEORGHE (1836-1916)
 • Opera
 • Imagini
SBIERA, ION al lui GHEORGHE (1836-1916)
62166. ~ Aron Pumnul. Voci asupra vieţii şi însemnătăţii lui, dimpreună cu documentele relative la înfiinţarea catedrei de limba şi literatura romînească la gimnasiul superior din Cernăuţ, precum şi scrierile lui mărunte şi fragmentare, publicate de D-rul Ion al lui G. Sbiera, profesor î.r. la universitatea din Cernăuţ, membru al Academiei Române din Bucuresci, membru onorariu, sau fundătoriu, al mal multor soţietăţi literare, etc. Cu spesele acordate din fundăciunea Pumnuleană de cătră Soţietatea pentru cultura şi literatura romînă în Bucovina. Cu portretul lui Pumnul. Cernăuţ, Editura Soţietăţii (Tipografiea Archiepiscopală), 1889. (27 x 18). VIII, 392 p., 1 f. portr. 2 fl. (II 65049)
Cu menţiunea: Se vinde în folosul fundăciunii Pumnulene.
62167. ~ Carte de conversaţiune romîneascae şi germînească, cuprindînd diferite dialoguri şi nisce modele, [de] epistole pe’ntru usul caelaetorilor şi al celor ce voesc a învaeţa aceste doaue limbi [De Dr. I. G. Sbiera]. Leitfaden der romanischen und deutschen Conversations-Sprache, enthaltend verschiedenartige Gesprache und einige Briefmuster, zum Gebrauch fur Reisende und Diejenigen, welche diese Sprachen erlernen wollen. Czernowitz, Verlag von Henrich Pardini, 1870. (14,5 x 10). XXIX, 200 p. (I 180538)
Pentru autor, vezi: Morariu. Skizzen, p. 300.
62168. ~ *Idem. Ed. nouă. Cernăuţi, 1896. (Loghin. p. 114)
62169. ~ Ceva despre tricolorul rominesc de Dr. I. G. Sbiera. Cernăuţ, Editura autorului (Soţietatea tipografică, bucovineană) 1899. (27 x 18,5). 8 p. (II 106839)
Lipsă coperta.
62170. ~ Colinde, Cîntece de stea şi Urări la nunţi. Din popor luate şi poporului date de Dr. Ion a lui G. Sbiera profesor c.r. la universtatea din Cernăuţ; membru al Academiei Romîne din Bucuresci, etc. Cu patru stampe: Nascerea, Trei magi. Botedul, Invierea, Cernăuţ, Editura Societăţii pentru cultura şi literatura romînă în Bucovina (Tipografia archiepiscopală), 1888. (21 x 14,5). VIII, 109[-112] p. cu il. Costă in broşură, 50 cr. v.a., sau 1 leu 25 de bani rom. (II 296689)
62171. ~ Conceptul naţiune şi însemnătatea graiului naţional. (Discurs cetit într-a 4/16 Noemvre 1880 în Adunarea generale a Soţietaeţii pentru cultura şi literatura romînae în Bucovina). De Ion al Lui G. Sbiera. Cernăuţi (Tipariul şi editura lui Rudolf Eckhardt), 1880. (26 x 19). XIX p. (II 106801)
Lipsă coperta.
62172. ~ Contribuţiuni pentru o istoriie soţiială cetăţenească, religionară bisericească şi culturală literară a Românilor dela originea lor încoace pînă în Juliu 1504. De Dr. I. G. Sbiera, profesor universitar în Cernăuţi şi membru al Academiii Romîne din Bucureşti. Vol. I Cernăuţ (Tipografia universitară a lui R. Eckhardt Iosif Mucha), 1906. (27 x 18). XV, 815 p. (II 5627)
62173. ~ Darea de seamă a vechii Epitropii bisericeşti cătră cea noauă asupra averii mişcătoare şi nemişcătoare, ce o posede biserica parohială la Sfînta Paraschivă în Cernăuţ şi liliala ei la Sfînta Treime din suburbiul Clocucica, făcută de epitropul Dr. I. G. Sbiera şi publicată de noaua Epitropie bisericească, compusă din preuţii: Dr. Ion Paşcan, Adrian Boca şi Dumitru cav. de Ţopa, ca membri virilişti, şi din membrii aleşi: Dr. I. Sbierea, Emilian Isopescul, Alecsandru Cantemir, Ion Marcu, Ghiorghiţă Voltcu, Ilie Luţă, Petru Bilous, Georgiu Jemnă, Mihaiu Voitcu Dumitru Jemnă, Petru Hluşcu şi Toader Mudreac, sub preşedinţiea administrătoriului parohiei Dr. Ion Paşcan. Cernăuţ (Tipografiea universitară a lui R. Eckhardt), 1900. (26,5 x 16,5). 55 p. (II 65141)
62174. ~ Familiea Sbiera, după tradiţiune şi istorie şi Amintiri din viiaţa autorului. De Dr. Ion G. Sbiera, profesor universitar în Cernăuţ, membru al Academiei Romîne în Bucureşti, membru fundatoriu şi onorariu al mai multor soţietăţi culturale, etc. Cu noaue ilustraţiuni familiare (Scriere înmulţită prin tipariu ca manuscript). Cernăuţ (Tipografiea universitară î.r.a. lui R. Eckhardt), 1899. (27 x 18,5). 431 p. cu il. (II 82928)
62175. ~ Grigoriu Urechie. Contribuiri pentru o biografie a lui. De Ion Sbiera, Membru alu Academiei Române. Bucuresci (Tipografia Academiei Române (Laboratorii Români)), 1884, (27,5 x 21,5). 1 f., 96 p. 1 leu. (Academia Română) (Extrasu din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. V. Secţ. II. Memorii si notiţe p. 289-384) (II 106867)
62176. ~ Mişcarea bisericească a Romînilor din Bucovina. De Prof. Dr. I. G. Sbiera. Cernăuţi (Tip. Hermann Czopp), 1896. (27 x 18,5). 1 f., 17 p. (Tipăritură separată din Candela XV) (II 106834)
Lipsă coperta.
62177. ~ Mişcări culturale şi literare la Romînii din stînga Dunării în restimpul de la 1504-1714. (Frîntură din cursul manuscris asupra istoriei limbii şi literaturii romîneşti) de Dr. I. G. Sbiera, Profesor universitar. Cernăuţ (Tipografiea lui R. Eckhardt), 1897. (26 x 17,5). 1 f., XI, p. 3-328 p. (II 104880)
Lipsă coperta.
62178. ~ Mişcări literare la Românii din Bucovina. Discurs de Dr. Ion al lui G. Sbiera, profesor
la universitatea Francisco-Iosefină în Cernăuţi, membru al Academiei Române din Bucuresci. Oradea-Mare (Cu tipariul lui Otto Hügel), 1890. (19,5 x 13). 32p. (Tipăritură separată din Familia) (I 106193)
62179. ~ Originea Românilor. Conferinţae publicae din 1871. De Ion al lui G. Sbiera. Cernăuţi (Tipariul lui R. Eckhardt), 1878. (26 x 18). 30 p. (II 106802)
Lipsă coperta.
62180. ~ O pagină din istoriea Bucovinii din 1848-1850 dimpreună cu nişte Notiţe despre familiea Hurmuzachi ca respuns la articolele din diarul Patriea din Cernăuţ III. Nr. 304 pag 2 şi 305 pag. 3, în cestiunea biografiilor bucovinene din Enciclopediea Romînă din Sâbiiu de Dr. I. G. Sbiera. Cernăuţ (Soţietatea tipografică bucovineană), 1899. (27 x 18,5). 40 p. (II 106831)
62181. ~ Un pecat strămoşesc Discurs ţinut într’a 12 Optomvre 1892 st. n. de Dr. I. G. Sbiera. Cernăuţ (Tipo-şi Litografierea concesionată Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), 1892. (22 x 14,5). 22 p. (Retipărit din Gazeta Bucovinei, Nr. 88-93) (II 65361)
62182. ~ Poveşti poporale romînesci. Din popor luate şi poporului date de Drul Ion al lui G. Sbiera, profesor c.r.p.o. la universitate din Cernăuţ; membru al Academiei Romîne în Bucuresci, membru fundătoriu al Societăţii pentru cultura şi literatura românească în Bucovina; membru onorariu al mai multor societăţi literare, etc. Cernăuţ, Editura proprie (Tipografiea archiepiscopală), 1886. (25,5 x 17,5). VII, 324 p. 2 fl v. a. sau 5 lei romînesci. (II 157446)
62183. ~ Puterea graiului naţional. Însemnătatea teritoriului naţional. Doaue discursuri de Ion al lui G. Sbiera. Cernăuţi (Tipografia Archiepiscopală), 1884. (24 x 17). 24 p. (II 62713)
Lipsă coperta.
62184. ~ *Rudolf, principele nostru ereditar de Dr. I. G. Sbiera Publicat de Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina. Cernăuţi, 1881. 40 p. (Morariu. Skizzen, p. 300 ; Loghin, p. 37 ; De, 2 (1894), nr. 11, ian. 1/13, p. 83)
62185. ~ Die rumänische Literatur und Sprache [von Dr. Johann Sbiera, Professor]. [Wien], (Aus der K. K. Hof.- und Staatsdruckerei) [1899]. (26,5 x 20). p. 375-394 cu il. (Aus dem Werke,.Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild) (II 104920)
Descriere făcută după titlul de la începutul textului. Autorul, menţionat în dedicaţia olografă de pe exemplarul din BAR. Fals extras din Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Wien, 1899 (III 246659)
62186. ~ Sînta Scriptură lâmurind singură indestul regularea referinţelor noastre bisericesci de’n Bucovina. Cernăuţi (Tipariul şi editura lui Rudolf Echardt), 1864. (21 x 14,5). 16 p. (II 104265)
Lipsă coperta. Autorul, menţionat în dedicaţia olografă de pe exemplarul din BAR. Vezi şi De, 2 (1894), nr. 8, apr. 15/27, p. 58: Ceva din istoria Românilor bucov.
62187. ~ *Solidaritatea intereselor de Dr. I. G. Sbiera. Viena, 1888, 18 p. (Morariu Skizzen, p. 300 ; De, 2(1894), nr. 8, apr. 15/27, p. 59)
62188. ~ Traiul Romînilor înnainte de fundarea staturilor naţionale (După o tradiţiune poporală descoperită în August 1890). Discurs de Dr. I. G. Sbiera. Cernăuţ (Tipografiea lu R. Eckhardt), 1890.(21 x 13,5). 9 p. (II 13298)
Descriere după copertă.

În colaborare:
62189. ~ Die Rumanen [von Dr. Johann Sbiera and S. Fl. Marian]. [Wien], (Aus der K. K. Hofund Staatsdruckerei), [1899], (27,5 x 21,5). p. 191-228 cu il. (Aus dem Werke: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild) (II 104919)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorii, menţionaţi la sfârşitul textului. Dotat după Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild Wien 1899. (III 246659)

Vezi şi:
MATIASIEVICI, Cr. şi ~. Gramatica germană, şc. pop. Viena, 1875.
MATIASIEVICI, Cr. şi ~. Elemente de gramatică germană. Viena 1875.

Traduceri, editări de texte:
• Codicele Voroneţean cu un vocabulariu şi studiu... de ~. Cernăuţi, 1885.
MOČNIK, Fr. A doaua carte de comput. Trad. de ~. Idem. A treia carte ; Idem. A patra carte. Viena, 1874.

Vezi de asemenea:
• Prelegeri publice poporale ţinute în erna 1883/1884 de către membrii Societăţei pentru cultura şi literatura română în Bucovina. Cernăuţi, 1884.

Nu exista imagini
  314) SBIERA, RADU I. (1876-1945)
 • Opera
 • Imagini
SBIERA, RADU I. (1876-1945)
62190. ~ Amintiri despre Eminescu [de ] Dr. Radu I. Sbiera. Cernăuţ, Editura librăriei H. Pardini (Societatea Tipografică Bucovineană), 1903. (22 x 15). 18 p. (Retipărire separată din Almanahul literar pe 1903) (II 106416)
62191. ~ Fiziologia vocalelor româneşti (ă şi î) de Dr. Radu I. Sbierea. Bucureşti (Atel. I. V. Socecu), 1904. (23,5 x 16). 24 p. (Extras din Convorbiri Literare, an. XXXVIII, Nr. 4 şi 5).(II 1609)
62192. ~ Gramatica latină pentru licee, gimnazii şi toate şcoalele secundare şi asimilate de Dr. Radu I. Sbiera. Cernăuţi (Suceava, Tipografia Soc. Şcoala Română), 1913. (22,5 x 15). 322 p. 3 cor. 90 b. exemplar-broşat, 4 cor. 50 b. exemplar legat. (II 38657)
Lipsă coperta. Pe p. de titlu, ştampila cu textul: "Manual aprobat de ministerul i.r. al cult. şi instr. din Viena cu ordinul nr. 29600 din 30 oct. 1913".
62193. ~ Die Physiologie der romanischen Vokale ă und î [von] Dr. Radu Sbiera Halle, Max Niemeyer, [1904]. (22,5 x 15). 17 p. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Romanische Philologie, herausgegeben von Dr Gustav Gröber, Professor an der Universität Strassburg i. E., XXVIII. Band) (II 65272)
Datat şi după: De 12(1904), nr. 52, iul. 2 /15, p. 5 ; RBibliogr., 2(1904), nr. 5- 6, p. 133.
62194. ~ Poezii, [de] Radu Sbiera. Iaşi (Tip Dacia Iliescu Grossu & Comp.), 1906. (19,5 x 12.5). 176[-178 ] p. 3 coroane. (I 5679)
62195. ~ Die Prosodischen Functionen inlautender muta cum liquida bei Vergil. Seminararbeit im lateinischen Seminar der philosophischen. Facultat an der K. K. Franz-Josephs-Universität zu Czernowitz von Radu I. Sbera. Czernowitz, Verlag des Verfassers (Bucovinaer Vereinsdruckerei), 1898. (23 x 15,5). 60 p. (II 57334)

Prefeţe:
BODNĂRESCU, L. Autorii Români Bucovineni. Pref. de ~. Cernăuţi, 1903.

Nu exista imagini
  315) SBÎRNEA, C. G.
 • Opera
 • Imagini
SBÎRNEA, C. G.
62196. ~ Postul mare (patrudecimea). Teză pentru Licenţă de Diaconul C. G. Sbîrnea. Bucuresci (Tipografia Naţională), 1901. (22,5 x 16). 1901 (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 550678)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  316) SCAIU, pseud.
 • Opera
 • Imagini
SCAIU, pseud.
62197. ~ Domnu Ghiţă Pitagagu. Studiu critic [de Scaiu. Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), [189?], (17 x 11). 30 p. (I 127317)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  317) SCALŢUNI, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SCALŢUNI, IOAN
62198. ~ Religiunea şi Sciinţa Meditaţiuni filosofico-teologice de Ioan Scalţuni. Traduse şi prelucrate de Constantin Erbiceanu şi Dragomir Demetrescu. Profesori de Teologie la Seminarul Socola. Aceste meditaţiuni au fost publicate în colonele ziarului religios. Revista Teologică, fiind traduse şi prelucrate: prologul, meditaţiunea I, VI, VII, VIII şi a IX de Drag. Demetrescu, iar meditaţiunea II, III, IV, V şi a X de Const. Erbiceanu. Iassy (Tipo- Litogr. H. Goldner), 1885. (20,5 x 13.5). 3 f., 360 p. 4 lei noi. (II 119582)

Nu exista imagini
  318) Scandalurile Bisericeşti
 • Opera
 • Imagini
Scandalurile Bisericeşti
62199. • Scandalurile Bisericeşti, [de] P. C. Cauze şi efecte. Câteva momente din lupta bisericească. Vol. I. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1916. (20 x 13,5). 136, 2p. 1 leu. (Biblioteca Revistei Candela Nr. 1).(II 458330)

Nu exista imagini
  319) SCARAMANGA, P.
 • Opera
 • Imagini
SCARAMANGA, P.
62200. ~ Quelques mots sur l'avenir de la Banque Nationale de Roumanie jugée d’après son premier bilan sémestriel du 30 Juin 1881, par P. Scaramanga. Bucarest (Imp. Thiel et Weiss), 1881. (22,5 x 14). 16 p. 1 Fr. (II 379449)

Nu exista imagini
  320) SCARLAT, ALEXANDRU I.
 • Opera
 • Imagini
SCARLAT, ALEXANDRU I.
62201. ~ Intra-dermo reacţia în sifilis cu spirocheţii intermediari. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 26 Mai 1915 de Alexandru I. Scarlat. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1915. (21,5 x 15,5). 101 p., 3 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. [Nr. 1430]) (II 340430)
Numerotarea, după: Teze. Fac. Med.-B., p. 174.

Nu exista imagini