Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  281) SĂVESCU, IULIU CEZAR (1875-1903)
 • Opera
 • Imagini
SĂVESCU, IULIU CEZAR (1875-1903)
62122. ~ Poesii de Iuliu C. Săvescu. Bucuresci, Editura autorului (Tip. Carmen Sylva), 1901. (18,5 x 12). 64 p. (I 522962)
Exemplar deteriorat, lipsă p. 65 şi următoarele. I.ipsă coperta.

Vezi şi:
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  282) SĂVESCU, NICOLAE C.
 • Opera
 • Imagini
SĂVESCU, NICOLAE C.
62123. ~ Evoluţiunea socială. Privită atât din punctul de vedere al Ştiinţei propriuzisă cât şi din punctul de vedere al Ştiinţei sociale. Lucrare prezentată pentru obţinerea titlului de Licenţiat în Ştiinţele Politice de Nicolae C. Săvescu. Bucureşti (Noua tipografie Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1908. (23 x 15,5). 78[80] p. (Şcoala superioară de Ştiinţe de Stat din Bucureşti) (II 9919)

Nu exista imagini
  283) SĂVESCU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
SĂVESCU, PETRU
62124. ~ Inspiraţiuni. Povestiri poetice. Evenimente?, [de] Petru Săvescu, Piatra-N. Broşura I. Anul 1. Prima ediţie. Piatra-N. (Tip. Victoria S. Lobensohn), 1914. (23,5 x 15,5). 45[-48] p. 1 leu. (I 46888)
Cu o prefaţă de Adrian Gh. Lazariu.
62125. ~ Idem. Anul II. Ed. II. Piatra N. (Tip. Victoria S. Lobensohn), 1915 (21,5xl5). 46[-48] p. (II 48938)
Cu o prefaţă de Adrian Gh. Lazariu.

Nu exista imagini
  284) SĂVESCU, PETRE D.
 • Opera
 • Imagini
SĂVESCU, PETRE D.
62126. ~ Principalele diferenţe între codicii civil? romîn şi german din 1900 legislaţie comparată. Teză pentru licenţă susţinută de Petre D. Săvescu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1903. (24 x 16,5). 91[-93] p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 11742)

Nu exista imagini
  285) SĂVESCU, PETRU N.
 • Opera
 • Imagini
SĂVESCU, PETRU N.
62127. ~ Răspuns la Chestionarul Învăţămîntului Industrial Întocmit de ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice de Petru N. Săvescu, Absolvent al şcoalei Technice din Iaşi-Mecanic, Profesor de desen la Şcoala Industrială. Bucureşti (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1906. (27x21). 12 p. (II 11657)

Nu exista imagini
  286) SĂVESCU, TOMA
 • Opera
 • Imagini
SĂVESCU, TOMA
62128. ~ Discurs rostit cu ocasiunea solemnităţii împărţirii premielor la elevii şcolelor primare din Iaşi în ziua de 25 Iunie 1890 de Toma Săvescu,. Director şcolei primare de băeţi No. 1 din Sărărie. Ales cu majoritate de cătră colegii sei Directori. Iaşi (Tipografia Naţională), 1890. (21 x 13). 8 p. (II 127100)
62129. ~ Educaţiunea şi metoda intuitivă de Toma Săvescu, Institutorele clasei a IV şi Directorele Scolei publice primare de băeţi No. 1 din suburbea Sărerie, urbea Iaşi. Iaşi (Tipografia Naţională), (22,5 x 16). 18 p. (II 165439)

Nu exista imagini
  287) SĂVESCU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
SĂVESCU, VASILE
62130. ~ Esplicaţiuni teoretice şi practice a legei pentru tocmeli agricole. Promulgată cu Decretul Regal No. 2134 de la 29 a lunei Maiu 1893. Cuprindend şi Formulele cele mai usuale atât pentru confecţionarea diferitelor contracte cum şi a tutulor [!] actelor de procedură, necesare în aplicaţiunea acestei legi de V. Sevescu Avocat, fost sub-prefect şi judecător. Bârlad, Editura Tipografiei G. Caţafany, 1891. (21 x 13,5). 128 p. 2 lei. (II 409022)

Nu exista imagini
  288) SĂVESCU, VASILE I.
 • Opera
 • Imagini
SĂVESCU, VASILE I.
62131. ~ Cyto-diagnosticul în ulcerul şi cancerul de stomac. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Martie 1913 de Vasile I. Săvescu, Intern al Spitalelor Civile. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer) 1913. (23 x 15,5). 46[- 48] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 1280) (II 33609)

Nu exista imagini
  289) SĂVINESCU
 • Opera
 • Imagini
SĂVINESCU
Vezi şi: SAVINESCU

Nu exista imagini
  290) SĂVINESCU, FLORIAN
 • Opera
 • Imagini
SĂVINESCU, FLORIAN
62132. ~ Albumul timpului, [de] Florin Săvinescu. Vol. I. Bucureşti, 1912, (15,5 x 11,5) 80 p. (I 30783)
Descriere după copertă.
62133. ~ Idem. Bucureşti [1913] (18 x 12). 1 f., p. 7-110, II p. (I 458378)
Anul, în prefaţă.
62134. ~ dem. [Vise roze. Versuri]. Bucureşti, [1913]. (16 x 10,5). 1 f., p. XI-XXXIX, 94 p. (I 536203)
Descrierea redactată după copertă şi completată cu titlul de la p. 1. Cu prefaţă de Alexandru Macedonski, datată 1897. Bucureşti. Datată după anul dedicaţiei tipărite.

Nu exista imagini
  291) SĂVOIU, C.C.
 • Opera
 • Imagini
SĂVOIU, C.C.
62135. ~ Despre copii naturali în Dreptul român Teză pentru Licenţă de C. C. Săvoiu. Bucuresci (Tipografia Corpului Didactic C. Ispăşescu & G. Brătănescu), 1898. (23,5 x 16). 62 p.(Universitatea din Bucuresci. Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 86197)
62136. ~ Idem. Bucuresci (Tipografia Corpului Didactic. C. Ispăşescu & G. Brătănescu), 1898. (22 x 15). 58 p. 2 lei. (II 126983)

Nu exista imagini
  292) SĂVULESCU, AL. (?-1910)
 • Opera
 • Imagini
SĂVULESCU, AL. (?-1910)
62137. ~ Raport către direcţia închisorilor despre starea penitenciarelor din ţară şi mijloacele de îndreptare de Al. Săvulescu Architect-şef al Ministerului de Interne. Bucuresci (Lito-Tip. Lazăr Motzăzeanu et Petre Lambru), 1895. (23 x 15,5). 15 p. (II 126889)

Nu exista imagini
  293) SĂVULESCU, ALEX. G.
 • Opera
 • Imagini
SĂVULESCU, ALEX. G.
62138. ~ Contribuţiunile indirecte. Lucrare prezentată ca teză pentru licenţă de Alex. G. Săvulescu. Bucureşti (Tip. Clemenţa) 1905. (22,5 x 15,5). 51, 11 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3335)

Nu exista imagini
  294) SĂVULESCU, CONSTANTIN D. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
SĂVULESCU, CONSTANTIN D. (1882-?)
62139. ~ Legea asupra Poliţiei Vânătoarei. Adnotată cu Jurisprudenţele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi note explicative. Regulamentul Acestei Legi cu circulările explicative de Const. D. Săvulescu, Păzitor public al Vânatului în întreaga ţară. Craiova (Tipografia Ziarului Poporul), 1916. (16,5 x 11). 68 p. (I 259710)

În colaborare:
62140. ~ Souvenirile Amiciţiei. Carte de Cîntece Poesii şi Descîntece cuprinzând: Cîntece de dragoste şi amor, poesii şi descîntece culese din gura poporului de Costică D. Săvulescu & George M. Rădulescu. Craiova (Libr. şi Tip. David J. Benvenisti), 1902. (16,5 x 10). 64 p. 40 bani. (I 123573)

Nu exista imagini
  295) SĂVULESCU, D. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
SĂVULESCU, D. (1887-?)
62141. ~ Situaţia organelor intrapelviene şi căilor lor de acces. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... Martie 1916 de D. Săvulescu, Prosector, fost intern al spitalelor Eforiei şi Maternităţei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (23 x 15,5). 113 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 1169). (II 46824)

Nu exista imagini
  296) SĂVULESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SĂVULESCU, IOAN
62142. ~ Despre obligaţiunile vendătorului în dreptul român. Thesă de Ioan Săvulescu. Bucuresci (Tipografia Modernă), 1890. (22,5 x 15,5). 49 p. (Şcoala Liberă de Sciinţe Politice şi Administrative din Bucuresci) (II 126825)

Nu exista imagini
  297) SĂVULESCU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
SĂVULESCU, MARIA
62143. ~ Consideraţiuni generale asupra fracturei bazei craniului la copii. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la 11 Aprilie 1907 de Maria Săvulescu. Bucureşti Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1907. (22,5 x 15,5). 52 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Nr. 921) (II 6350)

Nu exista imagini
  298) SĂVULESCU, NICOLAE (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
SĂVULESCU, NICOLAE (1876-?)
62144. ~ Poveşti. Poezii, [de] Adm. Căpitan Nicolae Săvulescu. [Constanţa] (Tip. Ovidiu H. Vurlis), [1914]. (17,5 x 11,5). 32 f. 50 bani. (I 34457)
62145. ~ Realiste Poesii, [de] Nicolae Săvulescu, Locot. Guard de Artilerie. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1908. (16 x 10). 86 p., 1 f. 1 leu. (I 11533)
62146. ~ Romanul unei iubiri de Nicolae Săvulescu locot. guard de artilerie. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1904. (19,5 x 13). 192 p. 1,50 lei. (I 2484)

Nu exista imagini
  299) SĂVULESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
SĂVULESCU, NICOLAE
62147. ~ Bilanţul în societăţile cu acţiuni de Nicolae Săvulescu, Absolvent al şcoalei superioare de comerţ, licenţiat în drept. Bucuresci (Tip. Heliade), 1901. (23 x 15,5). 85 p. (II 126917)
62148. ~ Studiul limbilor străine în şcoalele comerciale de Nicolae G. Săvulescu. Absolvent al şcoalei comerciale superioare. Licenţiat în drept. Comptabil la Banca Naţională. Publicat în diarul Cronica. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1903. (15,5 x 11,5). 27 p. (I 127398)

Nu exista imagini
  300) SĂVULESCU, ROMULUS
 • Opera
 • Imagini
SĂVULESCU, ROMULUS
62149. ~ Mahomedanismul. Teză pentru Licenţă de Romulus Săvulescu. Bucureşti (Tip. şi Fond. de Litere Dor P. Cucu), 1905. (23 x 15,5). 85 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 3690)

Vezi şi:
• Cultul eroilor la Palatul Justiţiei din Craiova. S.l., 1918.

Nu exista imagini